Dilsatan 100 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

18-07-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

09-08-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Cilostazols
Pieejams no:
Sandoz d.d., Slovenia
ATĶ kods:
B01AC23
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Cilostazol
Deva:
100 mg
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Salutas Pharma GmbH, Germany; Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia; Galenicum Health, S.L., Spain; J.Uriach & Cia., SA, Spain
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
13-0225

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Lietošanas instrukcija: instrukcija lietotājam

Dilsatan 100 mg tabletes

Cilostazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad,

ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.

punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Dilsatan un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Dilsatan lietošanas

Kā lietot Dilsatan

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt

Dilsatan

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Dilsatan un kādam nolūkam to lieto

Dilsatan satur aktīvo vielu cilostazolu, kurš pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par 3. tipa

fosfodiesterāzes inhibitoriem.

Tas darbojas vairākos veidos, tostarp paplašinot dažus asinsvadus un mazinot par

trombocītiem dēvēto asins šūnu aktivitāti (salipšanas spēju) asinsvados.

Dilsatan Jums ir parakstīts mijklibošanas ārstēšanai. Mijklibošana ir krampjveida sāpes kājās

staigājot un ko izraisa nepietiekama asins piegāde kājām. Dilsatan var palielināt attālumu, ko

Jūs varat noiet bez sāpēm, jo tas uzlabo asinsriti kājās. Dilsatan ieteicams vienīgi pacientiem,

kuru simptomi pēc dzīvesveida pārmaiņu īstenošanas (piemēram, smēķēšanas atmešanas un

slodzes

palielināšanas)

pēc

citiem

atbilstošiem

pasākumiem

pietiekami

samazinājušies. Ir svarīgi cilostazola lietošanas laikā turpināt uzsāktās dzīvesveida pārmaiņas.

2.

Kas Jums jāzina pirms Dilsatan lietošanas

Nelietojiet Dilsatan šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret Dilsatan vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir sirds mazspēja;

ja Jums ir pastāvīgas sāpes krūtīs miera stāvoklī vai pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi

sirdslēkme vai veikta sirds operācija;

ja Jums pašlaik ir vai iepriekš ir bijis samaņas zudums sirds slimības dēļ vai kādi smagi

sirdsdarbības traucējumi;

ja zināt, ka Jums ir slimība, kas palielina asiņošanas vai asinsizplūdumu risku, piemēram,

aktīva(-as) kuņģa čūla(-as);

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

insults pēdējo sešu mēnešu laikā;

ar acīm saistītas problēmas, ja slimojat ar cukura diabētu;

slikti kontrolēts asinsspiediens;

ja Jums ir smaga nieru slimība vai vidēji smaga vai smaga aknu slimība;

ja Jūs lietojat gan acetilsalicilskābi, gan klopidogrelu vai kādu divu vai vairāku zāļu

kombināciju, kas var palielināt asiņošanas risku [neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam];

ja Jums ir iestājusies grūtniecība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Dilsatan lietošanas konsultējieties ar ārstu. Pārliecinieties, ka Jūsu ārsts zina:

ja Jums ir smagi sirdsdarbības traucējumi vai kādi sirds ritma traucējumi;

ja Jums ir problēmas ar asinsspiedienu.

Ārstēšanas laikā ar Dilsatan:

ja Jums nepieciešama operācija, tostarp jāizrauj zobs, pastāstiet ārstam vai zobārstam,

ka Jūs lietojat Dilsatan;

ja Jums viegli veidojas zilumi vai sākas asiņošana, pārtrauciet Dilsatan lietošanu un

pastāstiet par to ārstam.

Bērni un pusaudži

Dilsatan nav piemērots bērniem.

Citas zāles un Dilsatan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai

varētu lietot.

Jums īpaši jāpastāsta ārstam, ja Jūs lietojat dažas zāles, kuras parasti lieto sāpīgu un/vai

iekaisīgu muskuļu vai locītavu slimību ārstēšanai, vai ja lietojat zāles, kas mazina asins

recēšanas spēju. Pie šīm zālēm pieder:

acetilsalicilskābe;

klopidogrels;

antikoagulanti (piemēram, varfarīns, dabigatrāns, rivaroksabāns, apiksabāns vai

mazmolekulārie heparīni).

Ja lietojat šīs zāles kopā ar cilostazolu, ārsts Jums var veikt dažas standarta asins analīzes.

Dažas zāles var ietekmēt Dilsatan iedarbību, ja tās lieto vienlaicīgi. Tās var vai nu pastiprināt

Dilsatan blakusparādības, vai mazināt Dilsatan efektivitāti. Dilsatan tāpat var ietekmēt arī

citas zāles. Pirms Dilsatan lietošanas uzsākšanas, lūdzu, pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat:

eritromicīnu, klaritromicīnu vai rifampicīnu (antibiotikas);

ketokonazolu (sēnīšinfekciju ārstēšanai);

proteāzes inhibitorus (pretvīrusu līdzekļus);

omeprazolu (lai ārstētu pārmērīgu skābes sekrēciju kuņģī);

diltiazemu (lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu vai sāpes krūtīs);

cisaprīdu (lai ārstētu kuņģa darbības traucējumus);

lovastatīnu, simvastatīnu vai atorvastatīnu (lai ārstētu paaugstinātu holesterīna līmeni

asinīs);

halofantrīnu (malārijas ārstēšanai);

pimozīdu (garīgo slimību ārstēšanai);

melnā rudzu grauda atvasinājumus (migrēnas ārstēšanai, piemēram, ergotamīnu,

dihidroergotamīnu);

karbamazepīnu vai fenitoīnu (krampju ārstēšanai);

divšķautņu asinszāli (augu izcelsmes zāles).

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Ja neesat pārliecināts, vai tas attiecas uz Jūsu lietotām zālēm, konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu.

Pirms Dilsatan lietošanas uzsākšanas, lūdzu, pastāstiet ārstam, ja lietojat zāles paaugstināta

asinsspiediena ārstēšanai, jo Dilsatan var vēl vairāk pazemināt asinsspiedienu. Ja

asinsspiediens kļūst pārāk zems, var paātrināties sirdsdarbība. Pie šīm zālēm pieder:

diurētiskie līdzekļi (piemēram, hidrohlortiazīds, furosemīds);

kalcija kanālu blokatori (piemēram, verapamils, amlodipīns);

AKE inhibitori (piemēram, kaptoprils, lisinoprils);

angiotensīna II receptoru blokatori (piemēram, valsartāns, kandesartāns);

bēta blokatori (piemēram, labetalols, karvedilols).

Iespējams, Jūs aizvien varēsit lietot šīs zāles kopā ar Dilsatan, un Jūsu ārsts varēs noteikt,

kāds risinājums ir Jums piemērots.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Dilsatan NEDRĪKST lietot grūtniecības laikā.

Dilsatan lietošana sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, NAV IETEICAMA.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Dilsatan var izraisīt reiboni. Ja jūtat reiboni pēc Dilsatan tablešu lietošanas, NEVADIET

transportlīdzekli un nelietojiet instrumentus vai mehānismus, kā arī informējiet ārstu vai

farmaceitu.

3. Kā lietot Dilsatan

Vienmēr lietojiet

Dilsatan tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ieteicamā deva ir viena 100 mg tablete divreiz dienā (no rīta un vakarā). Gados vecākiem

cilvēkiem šī deva nav jāmaina. Taču ārsts Jums var parakstīt mazāku devu, ja Jūs lietojat

citas zāles, kuras var ietekmēt Dilsatan.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

Dilsatan tabletes jālieto 30 minūtes pirms brokastīm un vakariņām. Vienmēr lietojiet

tabletes, uzdzerot ūdeni.

Ieguvums no Dilsatan lietošanas var parādīties pēc 4 – 12 ārstēšanas nedēļām. Jūsu ārsts

novērtēs Jūsu stāvokļa izmaiņas pēc trīs mēnešus ilgas ārstēšanas un var ieteikt Jums

pārtraukt cilostazola lietošanu, ja ārstēšanas ietekme nav pietiekama.

Ja esat lietojis Dilsatan vairāk, nekā noteikts

Ja kāda iemesla dēļ esat lietojis vairāk Dilsatan tabletes, nekā noteikts, Jums var būt tādas

pazīmes un simptomi kā stipras galvassāpes, caureja, asinsspiediena pazemināšanās un

neritmiska sirdsdarbība.

Ja esat lietojis vairāk tablešu, nekā Jums parakstīts, nekavējoties sazinieties ar savu

ārstu vai vietējo slimnīcu. Neaizmirstiet paņemt līdzi iepakojumu, lai būtu skaidrs,

kādas zāles esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Dilsatan

Ja esat izlaidis devu, neuztraucieties; nogaidiet līdz nākamās tabletes lietošanas laikam un

turpiniet lietot zāles, kā ierasts. NELIETOJIET divkāršu devu, lai kompensētu aizmirsto

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

tableti.

Ja pārtraucat lietot Dilsatan

Ja Jūs pārtraucat lietot Dilsatan, sāpēs kājās Jums var atjaunoties vai pastiprināties. Tādēļ

Dilsatan lietošanu Jūs drīkstat pārtraukt vienīgi tad, ja pamanāt blakusparādības, kuru dēļ

nepieciešama steidzama ārstēšana (skat. 4. punktu), vai arī ja ārsts liek tā rīkoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām, Jums var būt nepieciešama neatliekama

medicīniska palīdzība. Nekavējoties pārtrauciet Dilsatan lietošanu un sazinieties ar

ārstu vai dodieties uz tuvāko slimnīcu.

Alerģiskas reakcijas;

insults;

sirdslēkme;

sirdsdarbības traucējumi, kas var izraisīt elpas trūkumu vai potīšu pietūkumu;

neritmiska sirdsdarbība (pirmo reizi vai stāvokļa pasliktināšanās);

pamanāma asiņošana;

viegla zilumu veidošanās;

nopietna slimība ar pūšļu veidošanos uz ādas, mutē, acīs un uz dzimumorgāniem;

ādas vai acu baltumu iekrāsošanās dzeltenā krāsā aknu vai asins slimību dēļ (dzelte).

Jums nekavējoties jāinformē ārsts arī tad, ja Jums ir drudzis vai rīkles iekaisums. Pirms

ārstēšanas atsākšanas Jums var būt jāveic dažas asins analīzes.

Lietojot

Dilsatan, ziņots par šādām blakusparādībām. Jums pēc iespējas ātrāk

jāinformē ārsts:

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Galvassāpes;

vēdera izejas traucējumi

caureja.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Ātra sirdsdarbība;

sirdsklauves;

sāpes krūtīs;

reibonis;

rīkles iekaisums;

izdalījumi no deguna (rinīts);

vēdersāpes;

nepatīkama sajūta vēderā (gremošanas traucējumi);

slikta dūša vai vemšana;

ēstgribas zudums (anoreksija);

pārmērīga atraugāšanās vai gāzu veidošanās (meteorisms);

potīšu, pēdu vai sejas pietūkums;

izsitumi vai ādas izskata pārmaiņas;

ādas nieze;

plankumveida asinsizplūdumi ādā;

vispārējs vājums.

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Sirdslēkme;

neritmiska sirdsdarbība (pirmo reizi vai stāvokļa pasliktināšanās);

sirdsdarbības traucējumi, kas var izraisīt elpas trūkumu vai potīšu pietūkumu;

pneimonija;

klepus;

drebuļi;

negaidīta asiņošana;

nosliece uz asiņošanu (piemēram, kuņģa, acu, muskuļu vai deguna asiņošana vai asinis

siekalās vai urīnā);

samazināts eritrocītu skaits asinīs;

reibonis pieceļoties;

ģībonis;

trauksme;

miega traucējumi;

neparasti sapņi;

alerģiska reakcija;

sāpīgums un sāpes;

cukura diabēts un paaugstināts cukura līmenis asinīs;

vēdersāpes (gastrīts);

vājums.

Cilvēkiem ar cukura diabētu var būt palielināts acu asiņošanas risks.

Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

Nosliece uz ilgāku asiņošanu, nekā parasti;

palielināts trombocītu skaits asinīs;

nieru darbības traucējumi.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

asinsspiediena pārmaiņas;

samazināts eritrocītu, leikocītu un trombocītu skaits asinīs;

apgrūtināta elpošana;

apgrūtinātas kustības;

drudzis;

karstuma viļņi;

ekzēma un citi izsitumi uz ādas;

samazināta ādas jutība;

šķidri vai staipīgi izdalījumi no acīm (konjunktivīts);

troksnis ausīs (tinnitus);

aknu darbības traucējumi, ieskaitot hepatītu;

urīna pārmaiņas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa

vietne: www

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Dilsatan

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc

’EXP’. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Dilsatan satur

Aktīvā viela ir cilostazols. Katra tablete satur 100 mg cilostazola.

Citas sastāvdaļas ir kukurūzas ciete, mikrokristāliska celuloze, karmelozes kalcija sāls,

hipromeloze un magnija stearāts.

Dilsatan ārējais izskats un iepakojums

Dilsatan 100 mg tablete ir balta, apaļa tablete ar dalījuma līniju vienā pusē un diametru

aptuveni 8 mm.

Jūsu zāles ir pieejamas iepakojumos pa 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 un 100 tabletēm

PVH/alumīnija blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotājs

J. Uriach y Compañía S.A.

Polígon Industrial Riera de Caldes

Avinguda Camí Reial 51-57

08184 Palau-solità i Plegamans

(Barcelona-Spānija)

Galenicum Health, S.L.

Avenida Cornellà 144, 7º, 1ª (Esplugues de Llobregat)

08950, Barcelona, Spānija

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Vācija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1526 Ljubljana

Slovēnija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem

nosaukumiem:

Bulgārija

Цилостазол Сандоз 100 mg таблетки

SASKAŅOTS ZVA 18-07-2019

Igaunija

Dilsatan

Vācija

Cilostazol HEXAL 100 mg Tabletten

Itālija

Cilostazolo Sandoz

Latvija

Dilsatan Sandoz 100 mg tabletes

Lietuva

Dilsatan 100 mg tabletės

Malta

Cilostazol Sandoz 100 mg tablets

Spānija

Cilostazol Sandoz 100 mg comprimidos EFG

Polija

Decilosal

Rumānija Cilostazol Sandoz 100 mg comprimate

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2019

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Dilsatan 100 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 100 mg cilostazola (cilostazolum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete

Dilsatan 100 mg tabletes ir baltas apaļas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un diametru apmēram

8 mm.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Dilsatan 100 mg tabletes ir indicētas maksimālā un bez sāpēm noietā attāluma uzlabošanai pacientiem

ar mijklibošanu, kuriem nav sāpes miera stāvoklī un kuriem nav pierādījumu par perifēro audu nekrozi

(perifēro artēriju slimība, 2. stadija pēc Fontēna (Fontaine) klasifikācijas).

Dilsatan 100 mg tabletes lietojamas kā otrās izvēles līdzeklis pacientiem, kuriem dzīvesveida

pārmaiņas (to vidū smēķēšanas atmešana un [kontrolētas] fizisko aktivitāšu programmas) un citi

piemēroti pasākumi nav nodrošinājuši pietiekamu mijklibošanas simptomu uzlabošanos.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā cilostazola deva ir pa 100 mg divreiz dienā.

Ārstēšanu ar Dilsatan 100 mg tabletēm drīkst uzsākt ārsti, kuriem ir pieredze mijklibošanas ārstēšanā

(skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Ārstam pacienta stāvoklis atkārtoti jānovērtē pēc trīs ārstēšanas mēnešiem un, ja nav vērojama

pietiekama ietekme vai simptomi nav mazinājušies, jāpārtrauc cilostazola lietošana.

Pacientiem, kuri saņem cilostazolu, aizvien jāturpina īstenot dzīvesveida pārmaiņas (smēķēšanas

atmešana un fiziskās aktivitātes) un farmakoloģiskā terapija (piemēram, lipīdu līmeni pazeminošu zāļu

un antiagregantu lietošana), lai mazinātu kardiovaskulāru traucējumu risku. Šīs zāles nevar aizstāt ar

cilostazolu.

Pacientiem, kuri lieto zāles, kas spēcīgi inhibē CYP3A4, piemēram, dažus makrolīdus, azola grupas

pretsēnīšu līdzekļus, proteāzes inhibitorus vai zāles, kas spēcīgi inhibē CYP2C19, piemēram,

omeprazolu, devu ieteicams samazināt līdz 50 mg divreiz dienā (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki

Īpašu prasību attiecībā uz dozēšanas shēmu gados vecākiem cilvēkiem nav.

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

Pediatriskā populācija

Drošums un efektivitāte bērniem nav pierādīta.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir >25 ml/min, deva nav jāpielāgo. Dilsatan 100 mg tabletes ir

kontrindicētas pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir ≤25 ml/min.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar vieglu aknu slimību deva nav jāpielāgo. Dati par pacientiem ar vidēji smagiem vai

smagiem aknu darbības traucējumiem nav pieejami. Tā kā cilostazolu plaši metabolizē aknu enzīmi,

tas ir kontrindicēts pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem.

Lietošanas veids

Dilsatan 100 mg tabletes jālieto 30 minūtes pirms brokastīm un vakariņām. Pierādīts, ka cilostazola

lietošana kopā ar uzturu paaugstina cilostazola maksimālo koncentrāciju plazmā (Cmax), kas var

izraisīt nevēlamo blakusparādību biežuma palielināšanos.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Smagi nieru darbības traucējumi: kreatinīna klīrenss ≤ 25 ml/min.

Vidēji smagi vai smagi aknu darbības traucējumi.

Sastrēguma sirds mazspēja.

Grūtniecība.

Pacienti, kuriem ir nosliece uz asiņošanu (piemēram, aktīva peptiska čūla, nesen (pēdējo sešu mēnešu

laikā) bijis hemorāģisks insults, proliferatīva diabētiska nefropātija, slikti kontrolēta hipertensija).

Pacienti, kuriem anamnēzē ir kambaru tahikardija, kambaru fibrilācija vai multifokāla ventrikulāra

ektopija, neatkarīgi no tā, vai atbilstoši ārstēta, kā arī pacientiem, kuriem ir pagarināts QTc intervāls.

Pacienti, kuriem anamnēzē ir smaga tahiaritmija.

Pacienti, kurus vienlaikus ārstē ar diviem vai vairāk papildu antiagregantiem vai antikoagulantiem

(piemēram, acetilsalicilskābi, klopidogrelu, heparīnu, varfarīnu, acenokumarolu, dabigatrānu,

rivaroksabānu vai apiksabānu).

Pacienti, kuriem ir nestabila stenokardija, miokarda infarkts pēdējo sešu mēnešu laikā vai veikta

koronāra iejaukšanās pēdējo sešu mēnešu laikā.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārstēšanas ar cilostazolu piemērotība rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā citas ārstēšanas iespējas, piemēram,

revaskularizāciju.

Ņemot vērā cilostazola darbības mehānismu, tas var izraisīt tahikardiju, sirdsklauves, tahiaritmiju

un/vai hipotensiju. Lietojot cilostazolu, sirdsdarbības ātrums palielinās aptuveni par 5 – 7 sitieniem

minūtē; riskam pakļautiem pacientiem tas var izraisīt stenokardiju.

Pacienti, kuriem paātrinātas sirdsdarbības dēļ var būt palielināts nopietnu sirdsdarbības traucējumu

risks, piemēram, pacienti ar stabilu koronāro slimību, cilostazola terapijas laikā rūpīgi jāuzrauga, jo

cilostazola lietošana pacientiem ar nestabilu stenokardiju vai miokarda infarktu/koronāru iejaukšanos

pēdējo sešu mēnešu laikā vai smagu tahiaritmiju anamnēzē ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Parakstot cilostazolu pacientiem ar atriālu vai ventrikulāru ektopiju un pacientiem ar priekškambaru

mirdzēšanu vai plandīšanos, jāievēro piesardzība.

Pacientiem jānorāda, ka ir jāziņo par ikvienu asiņošanas vai vieglu zilumu veidošanās epizodi

ārstēšanas laikā. Ja sākas tīklenes asiņošana, cilostazola lietošana ir jāpārtrauc. Sīkāku informāciju par

asiņošanas risku skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktā.

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

Cilostazols nomāc trombocītu agregāciju, tādēļ operācijas (arī nelielu invazīvu procedūru, piemēram,

zoba izraušanas) gadījumā var būt palielināts asiņošanas risks. Ja pacientam jāveic plānveida operācija

un antiagreganta ietekme nav nepieciešama, cilostazola lietošana jāpārtrauc piecas dienas pirms

operācijas.

Reti vai ļoti reti saņemti ziņojumi par hematoloģiskām novirzēm, tostarp trombocitopēniju,

leikopēniju, agranulocitozi, pancitopēniju un aplastisku anēmiju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Lielākajai

daļai pacientu stāvoklis uzlabojās, pārtraucot cilostazola lietošanu. Tomēr daži pancitopēnijas un

aplastiskas anēmijas gadījumi beidzās letāli.

Papildus ziņojumiem par asiņošanas un vieglas zilumu veidošanās epizodēm pacientiem jānorāda

nekavējoties ziņot par jebkādām citām pazīmēm, kas arī varētu liecināt par agrīnām asins sastāva

pārmaiņām, piemēram, par drudzi un rīkles iekaisumu. Ja ir aizdomas par infekciju vai ir kādi citi

klīniski pierādījumi par asins sastāva pārmaiņām, jāpārbauda pilna asinsaina. Ja ir klīniski vai

laboratoriski pierādījumi par hematoloģiskām novirzēm, cilostazola lietošana nekavējoties jāpārtrauc.

Pierādīts, ka tad, ja pacienti lieto spēcīgus CYP3A4 vai CYP2C19 inhibitorus, cilostazola līmenis

plazmā paaugstinās. Šādos gadījumos ieteicamā cilostazola deva ir 50 mg divreiz dienā (sīkāku

informāciju skatīt 4.5. apakšpunktā).

Lietojot cilostazolu vienlaikus ar kādu citu līdzekli, kas var pazemināt asinsspiedienu iespējamas

papildinošas hipotensīvas ietekmes ar reflektoru tahikardiju dēļ, jāievēro piesardzība. Skatīt arī 4.8.

apakšpunktu.

Lietojot

cilostazolu

kopā ar kādām citām zālēm, kas nomāc trombocītu agregāciju, jāievēro

piesardzība. Skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu.

4.5.

Mijiedarbība arcitām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Trombocītu agregācijas inhibitori

Cilostazols ir FDE III inhibitors ar antiagreganta iedarbību. Klīniskā pētījumā ar veseliem cilvēkiem,

lietojot cilostazolu pa 150 mg divreiz dienā piecas dienas, asinsteces laiks nepagarinājās.

Acetilsalicilskābe (ASS)

Īslaicīga (≤ 4 dienas) ASS lietošana vienlaikus ar cilostazolu liecina par ADF izraisītas ex vivo

trombocītu agregācijas inhibīcijas pieaugumu par 23 – 25%, salīdzinot ar tikai ASS lietošanu.

Noslieci uz palielinātu hemorāģisku nevēlamu blakusparādību biežumu pacientiem, kuri lieto

cilostazolu un ASS, salīdzinājumā ar pacientiem, kuri lieto placebo un līdzvērtīgas ASS devas,

nekonstatēja.

Klopidogrels un citi antiagreganti

Cilostazola un klopidogrela vienlaikus lietošana neietekmēja trombocītu skaitu, protrombīna laiku

(PL) vai aktivētā parciālā tromboplastīna laiku (aPTL). Visiem veselajiem pētījuma dalībniekiem,

lietojot tikai klopidogrelu, pagarinājās asinsteces laiks un lietošana vienlaikus ar cilostazolu neradīja

nozīmīgu papildu ietekmi uz asinsteces laiku. Lietojot cilostazolu kopā ar citām aktīvajām vielām, kas

nomāc trombocītu agregāciju, ieteicams ievērot piesardzību. Jāapsver periodiska asinsteces laika

uzraudzība. Ārstēšana ar cilostazolu ir kontrindicēta pacientiem, kuri papildus lieto divus vai vairākus

antiagregantus/antikoagulantus (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietojot vienlaikus klopidogrelu, ASS un cilostazolu CASTLE pētījumā, asiņošanu novēroja biežāk.

Perorālie antikoagulanti, piemēram, varfarīns

Vienreizējas devas klīniskajā pētījumā varfarīna metabolisma inhibīciju vai ietekmi uz asinsreces

parametriem (PL, aPTL, asinsteces laiku) nekonstatēja. Tomēr pacientiem, kuri lieto gan cilostazolu,

gan kādu antikoagulantu, ieteicams ievērot piesardzību un nepieciešama bieža uzraudzība, lai

mazinātu asiņošanas iespējamību.

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

Ārstēšana ar cilostazolu ir kontrindicēta pacientiem, kuri lieto divus vai vairāk papildu antiagregantus/

antikoagulantus (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Citohroma P-450 (CYP) enzīma inhibitori

Cilostazolu plaši metabolizē CYP enzīmi, īpaši CYP3A4 un CYP2C19 un mazākā mērā CYP1A2.

Dehidrometabolītu, kas trombocītu agregāciju inhibē 4 – 7 reizes spēcīgāk nekā cilostazols, veido

galvenokārt CYP3A4. 4`-trans-hidroksimetabolītu, kuram piemīt 20% no cilostazolam raksturīgās

efektivitātes, veido galvenokārt CYP2C19. Tādēļ zāles, kas inhibē CYP3A4 (piemēram, daži

makrolīdi, azola grupas pretsēnīšu līdzekļi, proteāzes inhibitori) vai CYP2C19 (piemēram, protonu

sūkņa inhibitori) palielina kopējo farmakoloģisko aktivitāti un varētu pastiprināt cilostazola nevēlamās

blakusparādības. Līdz ar to pacientiem, kuri vienlaikus lieto spēcīgus CYP3A4 vai CYP2C19

inhibitorus, ieteicamā deva ir 50 mg divreiz dienā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Cilostazola lietošana kopā ar eritromicīnu (CYP3A4 inhibitoru) izraisīja cilostazola AUC

palielināšanos par 72%, dehidrometabolīta AUC palielināšanos par 6% un 4`-trans-hidroksimetabolīta

AUC palielināšanos par 119%.

Pamatojoties uz AUC, lietojot vienlaikus ar eritromicīnu, cilostazola kopējā farmakoloģiskā aktivitāte

palielinās par 34%. Pamatojoties uz šiem datiem, ieteicamā cilostazola deva ir 50 mg divreiz dienā

eritromicīna un līdzīgu līdzekļu (piemēram, klaritromicīna) klātbūtnē.

Ketokonazola (CYP3A4 inhibitora) lietošana vienlaikus ar cilostazolu izraisīja cilostazola AUC

palielināšanos

117%,

dehidrometabolīta

samazināšanos

4`-trans-

hidroksimetabolīta AUC palielināšanos par 87%. Pamatojoties uz AUC, lietojot vienlaikus ar

ketokonazolu, cilostazola kopējā farmakoloģiskā aktivitāte palielinās par 35%. Pamatojoties uz šiem

datiem, ieteicamā cilostazola deva ketokonazola un līdzīgu līdzekļu (piemēram, itrakonazola)

klātbūtnē ir 50 mg divreiz dienā.

Cilostazola lietošana vienlaikus ar diltiazemu (vāju CYP3A4 inhibitoru) izraisīja cilostazola AUC

palielināšanos par 44%, dehidrometabolīta AUC palielināšanos par 4% un 4`-trans-hidroksimetabolīta

AUC palielināšanos par 43%.

Pamatojoties uz AUC, lietojot vienlaikus ar diltiazemu, cilostazola kopējā farmakoloģiskā aktivitāte

palielinās par 19%. Pamatojoties uz šiem datiem, deva nav jāpielāgo.

Vienreizējas cilostazola 100 mg devas lietošana kopā ar 240 ml greipfrūtu sulas (zarnu CYP3A4

inhibitors) neradīja nozīmīgu ietekmi uz cilostazola farmakokinētiku. Pamatojoties uz šiem datiem,

deva nav jāpielāgo. Tomēr, lietojot greipfrūtu sulu vairāk, ir iespējama klīniski nozīmīga ietekme uz

cilostazolu.

Cilostazola lietošana kopā ar omeprazolu (CYP2C19 inhibitoru) izraisīja cilostazola AUC

palielināšanos par 22%, dehidrometabolīta AUC palielināšanos par 68% un 4`-transhidroksimetabolīta

AUC samazināšanos par 36%. Pamatojoties uz AUC, lietojot vienlaikus ar omeprazolu, kopējā

farmakoloģiskā aktivitāte palielinās par 47%. Pamatojoties uz šiem datiem, cilostazola ieteicamā deva

omeprazola klātbūtnē ir 50 mg divreiz dienā.

Citohroma P-450 enzīmu substrāti

Pierādīts, ka cilostazols palielina lovastatīna (jutīgs CYP3A4 substrāts) un tā β-hidroksiskābes AUC

par 70%. Lietojot cilostazolu vienlaikus ar CYP3A4 substrātiem, kuriem ir šaurs terapeitiskais indekss

(piemēram, cisaprīdu, halofantrīnu, pimozīdu, melnā rudzu grauda atvasinājumiem), ieteicams ievērot

piesardzību. Lietojot vienlaikus ar CYP3A4 metabolizētiem statīniem, piemēram, simvastatīnu,

atorvastatīnu un lovastatīnu, ieteicams ievērot piesardzību.

Citohroma P-450 enzīma induktori

CYP3A4 un CYP2C19 induktoru (piemēram, karbamazepīna, fenitoīna, rifampicīna un divšķautņu

asinszāles) ietekme uz cilostazola farmakokinētiku nav novērtēta. Antiagreganta iedarbība teorētiski

var mainīties un, lietojot cilostazolu vienlaikus ar CYP3A4 un CYP2C19 induktoriem, tā rūpīgi

jāuzrauga.

Klīniskajos pētījumos smēķēšana (kas inducē CYP1A2) cilostazola koncentrāciju plazmā pazemināja

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

par 18%.

Cita veida iespējamā mijiedarbība

Lietojot cilostazolu vienlaicīgi ar kādu citu līdzekli, kas potenciāli var pazemināt asinsspiedienu,

jāievēro piesardzība iespējamas papildinošas hipotensīvās ietekmes ar reflektoru tahikardiju dēļ.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Atbilstoši dati par cilostazola lietošanu grūtniecēm nav pieejami. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīta

reproduktīvā toksicitāte (skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamais risks cilvēkiem nav zināms. Dilsatan

100 mg tabletes nedrīkst lietot grūtniecības laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Pētījumos ar dzīvniekiem ziņots par cilostazola izdalīšanos mātes pienā. Nav zināms, vai cilostazols

izdalās mātes pienā cilvēkam. Ja ārstēta māte baro ar krūti jaundzimušo, iespējama nelabvēlīga

ietekme, tādēļ cilostazolu nav ieteicams lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Cilostazols atgriezeniski samazināja fertilitāti peļu mātītēm, taču nesamazināja to citu sugu

dzīvniekiem (skatīt 5.3. apakšpunktu). Klīniskais nozīmīgums nav zināms.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Cilostazols var izraisīt reiboni, un pacientiem jāiesaka ievērot piesardzību pirms transportlīdzekļa

vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Klīniskajos pētījumos visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija galvassāpes (>30%),

caureja un patoloģiski izkārnījumi (katra >15%). Šīs reakcijas parasti bija vieglas līdz vidēji smagas

un dažreiz mazinājās, samazinot devu.

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā, ir

norādītas turpmāk tabulā.

Biežuma klasifikācija:

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1000 līdz <1/100)

Reti (≥1/10 000 līdz <1/1000)

Ļoti reti (<1/10 000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Uzskata, ka pēcreģistrācijas periodā novēroto nevēlamo blakusparādību biežums nav zināms (nevar

noteikt pēc pieejamiem datiem).

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Ekhimozes

Anēmija

Pagarināts

asinsteces

laiks,

trombocitēmi-

Nosliece uz

asiņošanu,

trombocitopēni-

granulocitopēni

-ja,

agranulocitoze,

leikopēnija,

pancitopēnija,

aplastiskā

anēmija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Alerģiska reakcija

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Tūska

(perifēra,

sejas),

anoreksija

Hiperglikēmija,

cukura diabēts

Psihiskie

traucējumi

Trauksme

Nervu sistēmas

traucējumi

Galvassā-

Reibonis

Bezmiegs,

patoloģiski sapņi

Parēze,

hipoestēzija

Acu bojājumi

Konjunktivīts

Ausu un

labirinta

bojājumi

Troksnis ausīs

Sirds funkcijas

traucējumi

Sirdsklauves,

tahikardija,

stenokardija,

aritmija,

kambaru

ekstrasistole

Miokarda

infarkts,

priekškambaru

mirdzēšana,

sastrēguma sirds

mazspēja,

supraventrikulāra

tahikardija,

ventrikulāra

tahikardija,

ģībonis

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Acu asiņošana,

deguna asiņošana,

kuņģa-zarnu

trakta asiņošana,

nekonkretizēta

asiņošana,

ortostatiska

hipotensija

Karstuma viļņi,

hipertensija,

hipotensija,

asiņošana

galvas

smadzenēs,

plaušu

asiņošana,

asiņošana

muskuļos,

elpceļu

asiņošana,

asiņošana

zemādā

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja un

videnes

slimības

Rinīts,

faringīts

Dispnoja,

pneimonija,

klepus

Intersticiāla

pneimonija

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Caureja,

patoloģis-

ki izkārnī-

jumi

Slikta dūša

un vemšana,

dispepsija,

meteorisms,

sāpes vēderā

Gastrīts

Aknu un/vai

žults izvades

sistēmas

traucējumi

Hepatīts, aknu

darbības

traucējumi,

dzelte

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Izsitumi,

nieze

Ekzēma,

izsitumi uz

ādas, Stīvensa-

Džonsona

sindroms,

toksiska

epidermas

nekrolīze,

nātrene

Skeleta-

muskuļu un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

Mialģija

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Nieru

mazspēja,

nieru darbības

traucējumi

Hematūrija,

pollakiūrija

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Sāpes krūtīs,

astēnija

Drebuļi, vājums

Drudzis, sāpes

Izmeklējumi

Paaugstināts

urīnskābes

līmenis,

paaugstināts

urīnvielas

līmenis asinīs,

paaugstināts

kreatinīna

līmenis asinīs

Lietojot cilostazolu kombinācijā ar citiem vazodilatatoriem, kas izraisa reflektoru tahikardiju,

piemēram, dihidropiridīna tipa kalcija kanālu blokatoriem, novēroja sirdsklauvju un perifēras tūskas

biežuma palielināšanos.

Vienīgā nevēlamā blakusparādība, kuras dēļ terapiju pārtrauca ≥ 3% ar cilostazolu ārstēto pacientu,

bija galvassāpes. Citi bieži sastopami terapijas pārtraukšanas iemesli bija sirdsklauves un caureja

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

(aptuveni 1,1%).

Cilostazols per se var palielināt asiņošanas risku un šo risku var pastiprināt lietošana vienlaikus ar

kādām citām zālēm, kurām piemīt šāda ietekme.

Intraokulāras asiņošanas risks pacientiem ar cukura diabētu var būt palielināts.

Par 70 gadiem vecākiem pacientiem konstatēja caurejas un sirdsklauvju biežuma palielināšanos.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Informācija par akūtu pārdozēšanu cilvēkam ir ierobežota. Iespējamās pazīmes un simptomi ir stipras

galvassāpes, caureja, tahikardija un iespējami sirds ritma traucējumi.

Pacienti ir jānovēro un viņiem jāveic atbalstoša ārstēšana. Kuņģis ir jāiztukšo, izraisot vemšanu vai

veicot kuņģa skalošanu.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: antitrombotiski līdzekļi, trombocītu agregācijas inhibitori, izņemot

heparīnu.

ATĶ kods: B01AC23.

Pamatojoties uz datiem, kas iegūti deviņos placebo kontrolētos pētījumos (kuros 1634 pacienti lietoja

cilostazolu), pierādīts, ka cilostazols uzlabo slodzes panesību, vērtējot pēc absolūtā mijklibošanas

attāluma (Absolute Claudication Distance

(ACD) jeb maksimālā noietā attāluma) un sākotnējā

mijklibošanas attāluma (Initial Claudication Distance (ICD) jeb bez sāpēm noietā attāluma) slodzes

testā. Pēc 24 ārstēšanas nedēļām 100 mg cilostazola divreiz dienā palielina vidējo ACD robežās no

60,4 līdz 129,1 metram, bet vidējais ICD palielinājās par 47,3 – 93,6 metriem.

Metaanalīze ir balstīta uz novērtētām vidējām atšķirībām deviņos pētījumos, kas liecināja, ka, lietojot

100 mg cilostazola divreiz dienā, konstatējams nozīmīgs absolūtais kopējais maksimālā noietā

attāluma (ACD) uzlabojums par 42 m, salīdzinot ar sākotnējiem rādītājiem un placebo. Tas atbilst

relatīvam uzlabojumam par 100% salīdzinājumā ar placebo. Diabēta slimniekiem šī ietekme bija

vājāka nekā pacientiem, kuri neslimo ar cukura diabētu.

Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka cilostazolam piemīt asinsvadus paplašinoša ietekme, un tas ir

pierādīts arī nelielos pētījumos ar cilvēkiem, kuriem asins plūsmu pie potītes mērīja, izmantojot

pletismogrāfu. Cilostazols nomāc arī gludo muskuļu šūnu proliferāciju žurkām un cilvēka gludās

muskulatūras šūnu proliferāciju in vitro, kā arī nomāc trombocītu augšanas faktora un PF-4 izdalīšanos

no cilvēka trombocītiem.

Pētījumos ar dzīvniekiem un cilvēkiem (in vivo

un ex vivo) pierādīts, ka cilostazols izraisa

atgriezenisku trombocītu agregācijas inhibīciju. Inhibējošā ietekme vērojama pret dažādiem agregāciju

izraisošiem faktoriem (tostarp paralēlu stresu, arahidonskābi, kolagēnu, ADF un adrenalīnu); cilvēkam

inhibīcija saglabājas līdz 12 stundām ilgi, un, pārtraucot cilostazola lietošanu, agregācija atjaunojās 48

– 96 stundu laikā bez atsitiena hiperagregācijas. Ietekmi uz plazmā cirkulējošiem lipīdiem vērtēja

pacientiem, kuri lieto cilostazolu. Pēc 12 nedēļām, salīdzinot ar placebo, 100 mg cilostazola divreiz

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

dienā izraisīja triglicerīdu līmeņa pazemināšanos par 0,33 mmol/l (15%) un ABL holesterīna līmeņa

paaugstināšanos par 0,10 mmol/l (10%).

Nejaušinātu, dubultmaskētu, placebo kontrolētu IV fāzes pētījumu veica, lai novērtētu cilostazola

ietekmi ilgtermiņā, pievēršot uzmanību mirstībai un drošumam. Kopumā ar cilostazolu vai placebo

līdz trīs gadiem ilgi ārstēja 1439 pacientus, kuriem bija mijklibošana un nebija sirds mazspējas.

Attiecībā uz mirstību novērotais 36 mēnešu Kaplāna-Meijera nāves gadījumu rādītājs, lietojot pētāmās

zāles vidēji 18 mēnešus, bija 5,6% (95% TI: 2,8 – 8,4%), lietojot cilostazolu, un 6,8% (95% TI: 1,9 –

11,5%), lietojot placebo. Ilgstoša ārstēšana ar cilostazolu neradīja bažas par drošumu.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pēc vairāku cilostazola 100 mg devu lietošanas divreiz dienā pacientiem ar perifēro asinsvadu slimību

līdzsvara stāvoklis tiek sasniegts četru dienu laikā.

Izkliede

95-98% cilostazola saistās ar olbaltumvielām, galvenokārt ar albumīnu. Ar olbaltumvielām saistās

attiecīgi 97,4% un 66% 4’-transhidroksimetabolīta un dehidroksimetabolīta.

Biotransformācija un eliminācija

Cilostazola šķietamais eliminācijas pusperiods ir 10,5 stundas. Ir divi nozīmīgi metabolīti,

dehidrocilostazols un 4’-transhidroksicilostazols, kuriem abiem ir līdzīgi šķietamie pusperiodi.

Dehidrometabolīts ir 4 – 7 reizes aktīvāks antiagregants nekā pamatsavienojums un 4’-

transhidroksimetabolītam piemīt 20% no tās aktivitātes, kas pamatsavienojumam. Dehidro un 4`-

transhidroksimetabolīta koncentrācija plazmā (nosakot pēc AUC) ir ~41% un ~12% no cilostazola

koncentrācijas.

Cilostazols tiek izvadīts galvenokārt metabolisma ceļā un pēc tam metabolītu veidā ar urīnu. Galvenie

tā metabolismā iesaistītie izoenzīmi ir citohroms P-450 CYP3A4, mazākā mērā CYP2C19 un vēl

mazāk CYP1A2.

Eliminācija notiek galvenokārt ar urīnu (74%), pārējais daudzums izdalās ar izkārnījumiem. Nosakāms

nemainīta cilostazola daudzums ar urīnu neizdalās un mazāk nekā 2% devas izdalās dehidrocilostazola

metabolīta veidā. Aptuveni 30% devas izdalās ar urīnu 4’-transhidroksimetabolīta veidā. Pārējais

daudzums izdalās metabolītu veidā līdz 5% apjomā no kopējā izdalītā daudzuma.

Pierādījumi tam, ka cilostazols inducētu aknu mikrosomālos enzīmus, nav iegūti.

Linearitāte/nelinearitāte

Cilostazola un tā galveno cirkulējošo metabolītu C

, palielinot devu, palielinās mazāk nekā

proporcionāli. Tomēr cilostazola un tā metabolītu AUC palielinās aptuveni proporcionāli devai.

Farmakokinētika īpašām pacientu grupām

Vecums vai dzimums 50 – 80 gadus veciem veseliem cilvēkiem cilostazola un tā metabolītu

farmakokinētiku būtiski neietekmēja.

Pētāmām personām ar smagiem nieru darbības traucējumiem cilostazola brīvā frakcija bija par 27%

lielāka un gan C

, gan AUC bija mazāki attiecīgi par 29% un 39% nekā pētāmām personām ar

normālu nieru darbību. Dehidrometabolīta C

un AUC pacientiem ar smagiem nieru darbības

traucējumiem bija attiecīgi par 41% un 47% mazāki nekā pētāmām personām ar normālu nieru

darbību. 4’-transhidroksicilostazola C

un AUC pētāmām personām ar smagiem nieru darbības

traucējumiem bija par attiecīgi 173% un 209% lielāki. Šīs zāles nedrīkst lietot pacientiem, kuriem

kreatinīna klīrenss ir <25ml/min (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Dati par pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem aknu darbības traucējumiem nav pieejami un, tā

kā cilostazolu plaši metabolizē aknu enzīmi, šīs zāles šādiem pacientiem nedrīkst lietot (skatīt 4.3.

apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Cilostazols un vairāki tā metabolīti ir fosfodiesterāzes III inhibitori, kas nomāc cikliskā AMF

sadalīšanos, kā rezultātā vairākos audos, tostarp trombocītos un asinsvados palielinās cAMF

daudzums. Tāpat kā citi līdzekļi ar pozitīvu inotropu un asinsvadus paplašinošu ietekmi, arī cilostazols

suņiem izraisīja kardiovaskulārus bojājumus. Žurkām vai mērkaķiem šādus bojājumus nekonstatēja,

tādēļ tos uzskata par sugai specifiskiem. QTc intervāla izpēte suņiem un pērtiķiem neliecināja par tā

pagarināšanos pēc cilostazola vai tā metabolītu lietošanas.

Mutagenitātes pētījumu rezultāti attiecībā uz baktēriju gēnu mutācijām, baktēriju DNS atjaunošanos,

zīdītāju šūnu gēnu mutācijām un peļu in vivo kaulu smadzeņu hromosomu aberācijām bija negatīvi. In

vitro pārbaudēs ar Ķīnas kāmju olnīcu šūnām cilostazols nedaudz, bet nozīmīgi palielināja hromosomu

aberāciju biežumu. Divu gadu kancerogenitātes pētījumos žurkām, lietojot iekšķīgi (ar barību) līdz

500 mg/kg dienas devas un pelēm līdz 1000 mg/kg dienas devas, neparastus ar jaunveidojumiem

saistītus iznākumus nekonstatēja.

Žurkām, kurām šīs zāles lietoja grūsnības laikā, augļa ķermeņa masa bija samazināta. Turklāt, lietojot

lielas devas, biežāk bija sastopami augļi ar ārējām, viscerālām un skeleta anomālijām. Lietojot

mazākas devas, novēroja pārkaulošanās aizkavēšanos. Iedarbība vēlīnā grūsnības laikā palielināja

nedzīvi dzimušu mazuļu skaitu, un pēcnācēju ķermeņa masa bija mazāka. Trušiem biežāk novēroja

krūšu kaula pārkaulošanās aizkavēšanos.

In vitro

izmēģinājumos cilostazols kavēja oocītu nobriešanu pelēm un izraisīja atgriezenisku

fertilitātes samazināšanos peļu mātītēm. Žurkām un primātiem, kas nepieder pie cilvēkveidīgajiem

primātiem, ietekme uz fertilitāti nav konstatēta. Tas, vai šāda ietekme ir arī uz cilvēkiem, nav zināms.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Kukurūzas ciete

Mikrokristāliska celuloze

Karmelozes kalcija sāls

Hipromeloze 5/6 CP

Magnija stearāts

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Kastītes pa 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 un 100 tabletēm PVH/alumīnija blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

SASKAŅOTS ZVA 09-08-2018

Zāles nedrīkst izmest kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovēnija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

13-0225

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 6. novembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07/2018

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju