Detralex 500 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

18-03-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Diosminum, Hesperidinum
Pieejams no:
Les Laboratoires Servier, France
ATĶ kods:
C05CA53
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Diosminum, Hesperidinum
Deva:
500 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Les Laboratoires Servier Industries, France; Cenexi, France; Servier (Ireland) Industries Ltd, Ireland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000449

SASKAŅOTS ZVA 18.03.2019.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

DETRALEX 500 mg apvalkotās tabletes

Mikronizēta attīrīta flavonoīdu frakcija

(Flavonoidorum fractio purificata micronisata)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto DETRALEX rūpīgi, lai no zāļu lietošanas

iegūtu vislabākos rezultātus.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir DETRALEX un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms DETRALEX lietošanas

Kā lietot DETRALEX

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt DETRALEX

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir DETRALEX un kādam nolūkam to lieto

DETRALEX ir venotonisks (palielina vēnu tonusu) un asinsvadus aizsargājošs (palielina mazo

asinsvadu pretestību) līdzeklis. To iesaka venozās asinsrites traucējumu (pietūkušas kājas, sāpes,

krampji naktī, smaguma sajūta kājās, trofikas traucējumi) gadījumā un hemoroīdu izraisītu simptomu

ārstēšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms DETRALEX lietošanas

Nelietojiet DETRALEX šādos gadījumos:

ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret mikronizētu attīrītu flavonoīdu frakciju vai kādu

citu DETRALEX sastāvdaļu.

Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot DETRALEX, nepieciešama šādos gadījumos:

hemoroīdi: ja slimības pazīmes ātri neizzūd, Jums jāvaicā padoms ārstam;

venozās asinsrites traucējumi: visiedarbīgākais šīs ārstēšanas veids ir tās kombinēšana ar

veselīgu dzīvesveidu. Izvairieties no uzturēšanās saulē, karstuma, ilgstošas stāvēšanas un liekā

svara. Staigāšana un īpašu elastīgo zeķu valkāšana veicina asinsriti.

Ja Jums iestājusies grūtniecība, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

DETRALEX nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un DETRALEX

SASKAŅOTS ZVA 18.03.2019.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

DETRALEX kopā ar uzturu

Ieteicams DETRALEX lietot ēdienreižu laikā (skatīt 3. punktu KĀ LIETOT DETRALEX).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no Detralex lietošanas grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Tā kā nav ziņu par zāļu izdalīšanos mātes pienā, ārstēšanās laikā neiesaka barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:

Detralex neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.

Kā lietot DETRALEX

Vienmēr lietojiet DETRALEX tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Devas

Parastā deva ir:

Vēnu slimību gadījumā: 2 tabletes dienā. Zāles iesaka lietot katru dienu, lietojot abas tabletes

vienā reizē vai devu sadalot 2 daļās – lietošanai pusdienu un vakariņu ēdienreižu laikā.

Hemoroīdu iekaisuma gadījumā: akūtas hemoroīdu slimības laikā 6 tabletes dienā pirmās četras

dienas, tad 4 tabletes dienā nākamās 3 dienas.

Lietošanas veids un ievadīšanas ceļš

Iekšķīgai lietošanai.

Tablete jānorij, uzdzerot pietiekamu daudzumu ūdens.

Ja esat lietojis DETRALEX vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis DETRALEX vairāk nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pieredze ar Detralex pārdozēšanu ir ierobežota, bet ziņotie simptomi ir caureja, slikta dūša, sāpes

vēderā, nieze un izsitumi.

Ja esat aizmirsis lietot DETRALEX

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, DETRALEX var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Aprakstītas šādas blakusparādības, kuru dēļ ārstēšana nekad nav bijusi jāpārtrauc.

SASKAŅOTS ZVA 18.03.2019.

Bieži sastopamas blakusparādības (rodas mazāk nekā 1 no 10 zāļu lietotājiem, bet vairāk

nekā 1 no 100 zāļu lietotājiem): caureja, gremošanas traucējumi, slikta dūša un vemšana.

Retāk sastopamas blakusparādības (rodas mazāk nekā 1 no 100 zāļu lietotājiem, bet vairāk

nekā 1 no 1000 zāļu lietotājiem): kolīts.

Reti sastopamas blakusparādības (rodas mazāk nekā 1 no 1000 zāļu lietotājiem, bet vairāk

nekā 1 no 10 000 zāļu lietotāju): reibonis, galvassāpes, nespēks, izsitumi, nieze, nātrene.

Blakusparādību biežums nav zināms: sāpes vēderā, izolēta sejas, lūpu, acu plakstiņu tūska

(pietūkums) Izņēmuma gadījumos Kvinkes tūska (strauja sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles

tūska, kā rezultātā var rasties elpas trūkums).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt

nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.

Kā uzglabāt DETRALEX

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Nelietot DETRALEX pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Data expirării”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko DETRALEX satur

Aktīvā viela ir mikronizēta attīrīta flavonoīdu frakcija, kas sastāv no 90% diosmīna (diosminum)

un 10% flavonoīdu hesperidīna (hesperidinum) veidā. Viena tablete satur 500 mg aktīvās vielas.

Citas sastāvdaļas ir:

Tablete: želatīns, magnija stearāts, mikrokristāliskā celuloze, nātrija cietes glikolāts, talks.

Apvalks: glicerīns, makrogols 6000, magnija stearāts, hipromeloze, sarkanais dzelzs oksīds (E172),

nātrija laurilsulfāts, titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

DETRALEX ārējais izskats un iepakojums

DETRALEX tabletes ir laškrāsas ovālas apvalkotās tabletes. Viena tablete satur 500 mg mikronizētas

attīrītas flavonoīdu frakcijas. Tabletes pieejamas kastītēs pa 30 apvalkotām tabletēm PVH/alumīnija

blisteriepakojumā.

Primārā iepakojuma tulkojums

DETRALEX

SASKAŅOTS ZVA 18.03.2019.

apvalkotās tabletes

Attīrīta mikronizēta flavonoīdu frakcija 500 mg

Les Laboratoires Servier

Derīgs līdz (EXP), sērijas Nr. (LOT)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francija

Ražotāji

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy, Francija

Servier (Īrija) Industries Ltd.

Moneylands, Gorey Road Arklow,

Co.Wicklow, Īrija

CENEXI

52, rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay sous Bois, Francija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā

SIA “Magnum Medical”, Ulbrokas iela 23, Rīga LV-1021, t. +371 67718700.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs Nr. I000449.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2019.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju