Defitelio

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

16-06-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
defibrotide
Pieejams no:
Gentium S.r.l.
ATĶ kods:
B01AX01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
defibrotide
Ārstniecības grupa:
Antithrombotic,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Aknu enzīmu aknu slimība
Ārstēšanas norādes:
Defitelio ir indicēts smagas aknu veno okluzīvu slimības (VOD), pazīstams arī kā sinusoīdas obstruktīvas sindroms (SOS) asinsrades cilmes šūnu transplantācija (HSCT) terapiju ārstēšanai. Tas ir indicēts pieaugušajiem un pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem, kas ir virs 1 mēneša vecuma.
Produktu pārskats:
Revision: 11
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/002393
Autorizācija datums:
2013-10-18
EMEA kods:
EMEA/H/C/002393

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

19-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

16-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

16-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

16-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

19-11-2019

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Defitelio 80 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Defibrotide

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Defitelio un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Defitelio lietošanas

Kā saņemsiet Defitelio

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Defitelio

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Defitelio un kādam nolūkam to lieto

Defitelio ir zāles, kas satur aktīvo vielu defibrotīdu.

Šīs zāles lieto venookluzīvās aknu slimības (aknu asinsvadu bojājumu un nosprostojumu, ko izraisa

asins recekļi) ārstēšanai. Šo slimību var izraisīt zāles, kas tika lietotas pirms cilmes šūnu

transplantācijas.

Defibrotīds aizsargā asinsvadu šūnas un novērš asins recekļu veidošanos vai noārda tos.

Šīs zāles ir paredzēts lietot pieaugušajiem un pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem no 1 mēneša vecuma.

2.

Kas Jums jāzina pirms Defitelio lietošanas

Nelietojiet Defitelio šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret defibrotīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja lietojat citas zāles, kas noārda asins recekļus (antikoagulantus), piemēram, audu

plazminogēna aktivizētāju.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Defitelio lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jūs lietojat zāles, kuras paaugstina asiņošanas risku;,

ja Jums sākas smaga asiņošana un nepieciešama asins pārliešana;

pirms ķirurģiskām operācijām;

ja Jums rodas ar asinsriti saistītas problēmas, jo Jūsu organisms nespēj uzturēt pastāvīgu

asinsspiedienu.

Bērni un pusaudži

Defitelio nav ieteicams lietot bērniem, kas ir jaunāki par 1 mēnesi.

Citas zāles un Defitelio

Pastāstiet ārstam, ja lietojat zāles, kas novērš asins recekļu veidošanos piemēram, acetilsalicilskābi,

heparīnu, varfarīnu, dabigatrānu, rivaroksabānu vai apiksabānu, vai ja lietojat pretiekaisuma līdzekļus

(piemēram, ibuprofēnu, naproksēnu, diklofenaku un citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece, nelietojiet Defitelio, ja vien tas nav nepieciešams slimības ārstēšanai.

Ja esat seksuāli aktīvs un Jūsu partnerei var iestāties grūtniecība, ārstēšanas ar Defitelio laikā un vienu

nedēļu pēc ārstēšanas pārtraukšanas Jums abiem jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav paredzams, ka Defitelio ietekmēs transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas spējas.

Defitelio satur nātriju

Zāles satur mazāk par 23 mg nātrija,- būtībā tās ir “nātriju nesaturošas.

3.

Kā saņemsiet Defitelio

Ārstēšanu ar Defitelio drīkst uzsākt un pastāvīgi uzraudzīt tikai pieredzējis ārsts slimnīcā vai

specializētā centrā, kur nodrošina cilmes šūnu transplantāciju.

Zāles tiks lēnām (2 stundu periodā) ievadītas vienā no vēnām. Šo metodi dēvē par intravenozo vai

pilienveida infūziju.

Šo terapiju Jūs saņemsiet četras reizes dienā vismaz 21 dienu vai līdz simptomu novēršanas brīdim.

Ieteicamā deva, lietojot bērniem no 1 līdz 18 mēnešu vecumam, ir vienāda ar pieaugušo devu.

Ja Defitelio deva ir aizmirsta

Šīs zāles ievadīs ārsts vai medmāsa, tādēļ ir maz iespējams, ka tiks aizmirsts ievadīt devu. Tomēr, ja

Jums šķiet, ka deva ir aizmirsta, pasakiet par to savam ārstam vai veselības aprūpes speciālistam. Jums

nedrīkst ievadīt dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Defitelio var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Pacientiem,

kuri tika ārstēti ar

Defitelio

, ziņots par šādām blakusparādībām.

Ja Jums rodas jebkādas no šīm blakusparādībām,

nekavējoties sazinieties ar savu ārstu

Ļoti biežas (var izpausties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

zems asinsspiediens.

Biežas (var izpausties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

vispārēja asiņošana;

deguna asiņošana;

asiņošana smadzenēs;

zarnu asiņošana;

asinis atvemtajās masās;

plaušu asiņošana;

asiņošana infūzijas vietā;

asinis urīnā;

asiņošana no mutes;

ādas asiņošana;

koagulopātija (asins recekļu veidošanās);

slikta dūša;

vemšana;

caureja;

izsitumi;

nieze;

drudzis..

Retākas (var izpausties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

acs asiņošana;

asinis izkārnījumos;

asiņošana injekcijas vietā;

lokalizēts asins izplūdums (hematoma) smadzenēs;

hemotorakss (asins uzkrāšanās vietā starp sirdi un plaušu);

asinsizplūdums;

smaga alerģiska reakcija (Jums var būt roku, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta

elpošana).

Bērni un pusaudži

Bērniem (no 1 mēneša līdz 18 gadiem) ir gaidāmas līdzīgas blakusparādības, ar līdzīgu smaguma

pakāpi un rašanās biežumu, un citi īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Defitelio

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona marķējuma pēc

“Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nesasaldēt.

Pēc atšķaidīšanas infūziju šķīdumu drīkst uzglabāt ne ilgāk par 24 stundām 2°C–8 °C, ja atšķaidīšana

veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

Nelietojiet Defitelio, ja šķīdums ir duļķains vai satur daļiņas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie

pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Defitelio satur

Aktīvā viela ir defibrotīds. Katrs 2,5 ml flakons satur 200 mg defibrotīda un katrs šķīduma ml

satur 80 mg defibrotīda.

Citas sastāvdaļas ir nātrija citrāta dihidrāts, sālsskābe un nātrija hidroksīds (abi paredzēti

pH pielāgošanai), un ūdens injekcijām (skatīt 2. punktu Defitelio satur nātriju).

Defitelio ārējais izskats un iepakojums

Defitelio ir dzidrs, gaiši dzeltens līdz brūns koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, bez

redzamām daļiņām vai duļķēm.

Vienā kārbā ir 10 stikla flakoni ar 2,5 ml koncentrāta katrā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Gentium Srl

Piazza XX Settembre 2

Villa Guardia

22079 Itālija

Tālr.:+39 031 5373200

Fakss: +39 031 5373241

info@gentium.it

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

AT – BE – BG – CY – CZ – DE – DK – EE –

EL – ES – FI – FR – HR – HU – IE – IS – IT –

LT – LU – LV – MT – NL – NO – PO – PT –

RO – SE – SK – SL – UK

Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited

Tel: +44 8450305089

medinfo-int@jazzpharma.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta :

Šīs zāles ir reģistrētas „izņēmuma kārtā”. Tas nozīmē, ka sakarā ar šīs slimības retumu un ētisku

apsvērumu dēļ (jo nevar veikt placebo kontrolētu pētījumu) nav bijis iespējams iegūt pilnīgu

informāciju par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra ik gadu pārbaudīs jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā

atjauninās šo lietošanas instrukciju.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē:

http://www.ema.europa.eu.

Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Defitelio 80 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs koncentrāta satur 80 mg defibrotīda*(

defibrotide

,

kas atbilst 200 mg 2,5 ml flakonā,

kas pēc atšķaidīšanas atbilst koncentrācijas diapazonam no 4 mg/ml līdz 20 mg/ml.

* Izgatavots no cūku zarnu gļotādas.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts).

Šķīdums ir dzidrs, gaiši dzeltens līdz brūns, bez redzamām daļiņām vai duļķēm.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Defitelio paredzēts lietot smagas venookluzīvās aknu slimības (

veno-occlusive disease

VOD

), kas

hematopoētisko cilmes šūnu transplantācijas (

hematopoietic steam cell transplant – HSCT

) terapijā

zināma arī kā sinusoidālas obstrukcijas sindroms (

sinusoidal obstruction syndrome – SOS

), ārstēšanai.

Tas ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem un pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem no 1 mēneša vecuma.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Defitelio drīkst izrakstīt un ievadīt pacientiem ārsti-speciālisti, kam ir pieredze

HSCT

izraisītu

komplikāciju diagnosticēšanā un ārstēšanā.

Devas

Ieteicamā deva ir 6,25 mg/kg ķermeņa masas ik pēc 6 stundām (25 mg/kg/dienā).

Ir ierobežoti drošuma un efektivitātes dati par devām, kas ir lielākas par iepriekšminēto līmeni, tādēļ

nav ieteicams lietot devu, kas pārsniedz 25 mg/kg/dienā.

Terapijai jāilgst vismaz 21 dienu, un tā jāturpina, līdz tiek novērsti smagas

VOD

slimības simptomi.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem, kuriem ir nieru darbības traucējumi vai tiek veikta intermitējoša hemodialīze, devas

pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Oficiāli atzīti farmakokinētiskie pētījumi pacientiem, kuriem ir aknu darbības traucējumi, nav veikti.

Tomēr klīniskajos pētījumos pacientiem, kuriem attīstās aknu darbības traucējumi, zāles tika

izmantotas bez devas pielāgošanas, un šo pētījumu laikā netika konstatētas ar drošumu saistītas

problēmas. Tādēļ nav ieteikta devas pielāgošana, taču ir jānodrošina rūpīga pacienta novērošana

(skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Ieteicamā deva bērniem no 1 mēneša līdz 18 gadu vecumam ir vienāda ar pieaugušajiem ieteicamo

mg/kg devu, t. i., 6,25 mg/kg ķermeņa masas ik pēc 6 stundām.

Defibrotīda drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 1 mēnesim, līdz šim nav pierādīta.

Dati nav pieejami. Defitelio nedrīkst lietot bērniem, kas ir jaunāki par 1 mēnesi.

Lietošanas veids

Defitelio paredzēts intravenozai lietošanai. To ievada intravenozas infūzijas veidā, kas ilgst ne mazāk

kā 2 stundas.

Pirms lietošanas Defitelio vienmēr jāatšķaida.

To var atšķaidīt ar infūzijām paredzētu 5 % glikozes

šķīdumu vai 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdumu, līdz tiek iegūta 2 stundu infūzijai atbilstoša

koncentrācija. Infūzijas kopējais tilpums jānosaka, ņemot vērā konkrētā pacienta ķermeņa masu.

Lietošanai gatavu zāļu koncentrācijas diapazons ir no 4 mg/ml līdz 20 mg/ml.

Flakoni ir paredzēti vienai lietošanas reizei, tādēļ neizlietotais šķīdums jālikvidē (skatīt

6.6. apakšpunktu).

Ieteikumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Lietošana vienlaicīgi ar trombolītisko terapiju (piemēram, t-PA) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ievadīto zāļu nosaukumam un sērijas numuram jābūt

skaidri norādītam pacienta failā.

Nav ieteicams lietot zāles, kas 24 stundu laikā pēc Defitelio ievadīšanas (ja tiek lietots nefrakcionēts

heparīns — 12 stundu laikā) palielina asiņošanas risku.

Vienlaicīga sistēmiska antikoagulantu terapija (piemēram, heparīns, varfarīns, tieši trombīnu inhibitori

un tieši Xa faktora inhibitori) (skatīt 4.5. apakšpunktu), izņemot centrālā venozā katetra kārtējās

uzraudzības vai atkārtotas atvēršanas gadījumus, ir rūpīgi jānovēro. Lietojot šādu terapiju, jāapsver

Defitelio lietošanas pārtraukšana.

Defitelio ievadīšanas laikā zāles, kas ietekmē trombocītu agregāciju (piemēram, nesteroīdie

pretiekaisuma līdzekļi), jāievada uzmanīgi un rūpīgā ārsta uzraudzībā.

Defitelio nav ieteicams vai tā lietošana jāpārtrauc pacientiem , kuriem ir vai attīstās klīniski nozīmīga

akūta asiņošana, kam nepieciešama asins pārliešana. Defitelio uz laiku jāpārtrauc lietot pacientiem,

kam tiek veikta ķirurģiska operācija vai invazīvas procedūras, ja pastāv nozīmīgs smagas asiņošanas

risks.

Defibrotīdu nav ieteicams ievadīt pacientiem ar hemodinamisko nestabilitāti (vidējo arteriālo

spiedienu nevar uzturēt ar vienām zālēm asinsspiediena paaugstināšanai).

Defitelio ievadīšana, veicot bolus injekcijas, var izraisīt pietvīkumu vai vispārēja karstuma sajūtu.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā,- būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Iespējamā mijiedarbība ar rekombinētu t-PA

Laboratorijas pelēm ar trombemboliju rekombinētais t-PA veicināja defibrotīda izraisītu

antitrombotisku iedarbību, ja tas tika ievadīts intravenozi. Tādēļ šāda vienlaicīga lietošana ir

kontrindicēta, jo tādējādi var tikt palielināts asiņošanas risks (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Iespējamā mijiedarbība ar antitrombotiskiem fibrinolītiskajiem līdzekļiem

Defibrotīdam ir profibrinolītiskas īpašības (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tādējādi, iespējams, var tikt

palielināta antitrombotisko/fibrinolītisko zāļu iedarbība.

Pašlaik nav datu par pacientiem, kam vienlaicīgi tiek veikta ārstēšana arī ar zemas molekulārmasas

heparīniem (ZMMH), varfarīnu, tiešiem trombīna inhibitoriem (piemēram, dabigatrānu) vai tiešiem

Xa faktora inhibitoriem (piemēram, rivaroksabānu vai apiksabānu). Tādēļ defibrotīdu nav ieteicams

lietot vienlaicīgi ar antitrombotiskām/fibrinolītiskām zālēm.

Tomēr, ja iepriekšminētās zāles tiek lietotas vienlaicīgi, izņēmuma gadījumā, īpaši rūpīgi jāuzrauga

koagulācijas parametri (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Iespējamā mijiedarbība ar citām zālēm

Defibrotīds nekavē un neinducē CYP450 aktivitāti (skatīt 5.2. apakšpunktu).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Kontracepcija sievietēm un vīriešiem

Defitelio lietošanas laikā un vienu nedēļu pēc to lietošanas pārtraukšanas, pacientiem un pacientu

partneriem jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Grūtniecība

Pētījumi, kuros defibrotīds tiktu lietots grūtniecēm, nav veikti. Embriofetālās attīstības toksikoloģijas

pētījumos grūsnām žurkām un trušiem, kur tika izmantotas defibrotīda devas, kas ir līdzīgas cilvēkam

ieteicamajām terapeitiskām devām, tika konstatēts liels spontāno abortu skaits (skatīt

5.3. apakšpunktu).

Defitelio grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien tas nav nepieciešams sievietes klīniskā stāvokļa

dēļ.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai defibrotīds izdalās cilvēka pienā. Ņemot vērā šo zāļu īpašības, nav paredzams risks

jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Defitelio var lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi par defibrotīda ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Defitelio neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr, ņemot vērā pamatslimības raksturu, pacientiem nav ieteicams vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

3. fāzes pivotālajā terapijas pētījumā (pētījums 2005-01) nevēlamo notikumu vispārējā sastopamība

bija līdzīga grupā, kas saņēma defibrotīdu, un kontroles grupā (vēsturiskā).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā ietver nevēlamās blakusparādības (adverse reaction-

ADR), kas tika novērotas pētījumā 2005-01 [ADR = ikviens nevēlams notikums, par kuru ziņots kā

par iespējami saistītu vismaz divos gadījumos] un ārstēšanas dēļ radušos nevēlamos notikumus

(treatment-emergent

adverse event-

TEAE), kas tika novēroti pētījumā T-IND 2006-05 [TEAE =

jebkurš nevēlams notikums, kas radās vai pasliktinājās smaguma ziņā pēc pirmās defibrotīda devas].

Nevēlamajām blakusparādībām, par ko ziņots abos pētījumos, zemāk esošajā tabulā norādīts

vislielākais sastopamības biežums. Pivotālajā pētījumā iegūtos drošuma datus apstiprina un pamato

pabeigtā

Treatment- IND

pētījuma dati.

Zāļu pirmsreģistrācijas periodā aknu

VOD

ārstēšanas laikā visbiežāk tika novērotas šādas nevēlamās

blakusparādības: asiņošana (tostarp, bet ne tikai, gastrointestināla asiņošana, plaušu asiņošana un

deguna asiņošana) un hipotensija.

Turklāt, lai gan defibrotīda pētījumos saistībā ar

VOD

ārstēšanu nav ziņots par paaugstinātu jutību, par

to (tostarp anafilaksi) tika ziņots saistībā ar defibrotīda iepriekš tirgū laisto sastāvu, tādēļ paaugstināta

jutība ir norādīta kā nevēlamā blakusparādība.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk redzamajā tabulā nevēlamās blakusparādības ir norādītas pēc orgānu sistēmas grupas un

sastopamības biežuma. Pēc sastopamības biežuma blakusparādības ir sakārtotas dilstošā secībā

atkarībā no smaguma. Biežums ir noteikts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (no ≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk

(no≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (no≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000).

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Bieži

Koagulopātija

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk

Paaugstināta jutība

Anafilaktiska reakcija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Cerebrāla asiņošana

Retāk

Cerebrālā hematoma

Acu bojājumi

Retāk

Konjunktīvas asiņošana

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Hipotensija

Bieži

Asiņošana

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Plaušu asiņošana

Deguna asiņošana

Retāk

Hemotorakss

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Kuņģa-zarnu trakta asiņošana

Vemšana

Caureja

Slikta dūša

Asiņu vemšana

Asiņošana mutē

Retāk

Melēna

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Izsitumi

Nieze

Petehija

Retāk

Ekhimoze

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži

Hematūrija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Asiņošana katetra ievadīšanas vietā

Drudzis

Retāk

Asiņošana injekcijas vietā

Pediatriskā populācija

Vairāk par 50 % no terapijas pētījumos iesaistītajiem pacientiem bija bērni. Lietojot devu, kas bija

lielāka par ieteicamo devu — 25 mg/kg/dienā, lielākajai daļai pacientu tika novērota asiņošana. Taču

vairums asiņošanas gadījumu notika novērošanas periodā, tādēļ nevar noteikt viennozīmīgu saistību ar

defibrotīda terapiju. Ar bērniem veiktajā profilakses pētījumā, lietojot defibrotīda devu

25 mg/kg/dienā, tika novērots lielāks asiņošanas gadījumu skaits, salīdzinot ar terapijas grupu.

Tomēr nopietnas asiņošanas gadījumu un asiņošanas gadījumu ar letālu iznākumu skaits neatšķīrās.

Nevēlamo blakusparādību veids un smagums bērniem un pieaugušajiem ir tāds pats. Nav jāveic īpaši

piesardzības pasākumi.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Nav īpaša antitoda pārdozēšanas gadījumam, un ārstēšanai ir jābūt simptomātiskai. Defibrotīds netiek

izvadīts ar dialīzi (skatīt 5.2. apakšpunktu).

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi antitrombotiskie līdzekļi, ATĶ kods: B01AX01 .

Darbības mehānisms

Defibrotīds ir oligonukleotīdu maisījums ar pierādītu antitrombotisku, fibrinolītisku, antiadhezīvu un

pretiekaisuma darbību. Darbības mehānisms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Galvenokārt tas

darbojas, samazinot pārmērīgu endotēlija šūnu (EŠ) aktivāciju (endotēlija disfunkciju), modulējot

endotēlija homeostāzi, kā arī atjaunojot trombo-fibrinolītisko līdzsvaru. Tomēr precīzs defibrotīda

darbības mehānisms nav pilnībā noskaidrots.

Defibrotīds uzrādīja antitrombotisku un fibrinolītisku iedarbību

in vitro

in vivo

: palielinot

sistēmisku audu faktora ceļa inhibitora (

tissue factor pathway inhibitor

TFPI

), audu plazminogēna

aktivatora (

tissue plasminogen activator

t-PA

) un trombomodulīna (TM) ekspresiju; samazinot

Villebranda faktora (

von Willebrand factor

vWF

) un plazminogēna aktivatora inhibitora

-

1 (PAI

-

ekspresiju: kā arī pastiprinot plazmīna enzimātisko aktivitāti, lai hidrolizētu fibrīna recekļus.

In vitro

in vivo

pētījumos pierādīts, ka defibrotīds inhibē leikocītu un trombocītu adhēziju pie

endotēlija, nomācot P-selektīna un asinsvadu šūnu adhēzijas molekulu-1 (

vascular cell adhesion

molecule

VCAM-1

); kavējot ar limfocītu darbību saistīta antigēna 1-starpšūnu adhēzijas molekulas

lymphocyte function-associated antigen 1-intercell adhesion molecule

LFA-1-ICAM

) mediētu

leikocītu transmigrāciju, kā arī vairojot slāpekļa oksīdu (

nitric oxide

NO

), prostaglandīnu I2 (PGI2)

un prostaglandīnu E2 (PGE2).

In vitro

defibrotīds uzrāda pretiekaisuma iedarbību, kas samazina tādu reaktīvo skābekļa formu un

iekaisuma mediatoru izdalīšanos un veidošanos kā interleikīns 6, tromboksāns A2, leikotriēns B4 un

audzēja nekrozes faktors-α (

tumour necrosis factor-α

TNF-α

Defibrotīds pasargā EŠ no bojājumiem un veicina audu homeostāzi, mazinot fludarabīna mediētu EŠ

apoptozi, vienlaikus saglabājot tās antileikēmisko efektu, un nomācot heparanāzes ekspresiju, kas

pierādīts attiecīgi

in vitro

in vivo

pētījumos.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Defibrotīda efektivitāte un drošums smagas

VOD

slimības ārstēšanā tika pētīti 3. fāzes vēsturiskās

kontrolgrupas pivotālajā pētījumā (2005–01). 44 bērni un 58 pieaugušie pacienti ar smagu

VOD

pēc

HSCT

tika ārstēti ar Defitelio, intravenozi lietojot infūzijas devu 25 mg/kg/dienā. Rezultāti tika

salīdzināti ar 32 vēsturiskās kontrolgrupas pacientu datiem. Ar Defitelio ārstēto pacientu vidējais

terapijas ilgums bija 22 dienas.

Ievērojami lielākai daļai ar Defitelio ārstēto pacientu tika panākta pilnīga atbildes reakcija (kopējais

bilirubīna līmenis bija zemāks par 2 mg/dl) un novērsta vairāku orgānu mazspēja (

multiple organ

failure

MOF

); 100 un vairāk dienu pilnīga atbildes reakcija tika novērota 23,5 % (24/102) pacientu,

kuri tika ārstēti ar Defitelio, salīdzinot ar 9,4 % (3/32) vēsturiskās kontrolgrupas pacientiem (p=0,013).

Turklāt 100 un vairāk dienu dzīvildzes rādītājs bija labāks tiem pacientiem, kuri tika ārstēti ar

Defitelio, t.i., 38,2 % (39/102), salīdzinot ar 25,0 % (8/32) vēsturiskās kontrolgrupas pacientu

rādītājiem (p=0,034).

Šajā pivotālajā pētījumā iegūtos efektivitātes datus apstiprina un pamato arī zāļu devu noteikšanas

pētījumu dati (25 mg/kg grupa) un atklātā

Treatment- IND

pētījuma dati, kā ir redzams 1. tabulā.

1. tabula.

Terapijas pētījuma rezultāti: 100 un vairāk dienu pilnīga atbildes reakcija un

dzīvildzes rādītājs smagas VOD slimības gadījumā

Atsevišķi pētījumi

Devas noteikšana

(grupa:

25 mg/kg/dienā)

Atklāta

ārstēšanas IND

(grupa:

25 mg/kg/dienā)

Vēsturiskās kontrolgrupas

pētījums

(grupa: 25 mg/kg/dienā)

Ar defibrotīdu

ārstētie pacienti

Vēsturiskā

kontrolgrupa

Atsevišķi pētījumi

Devas noteikšana

(grupa:

25 mg/kg/dienā)

Atklāta

ārstēšanas IND

(grupa:

Vēsturiskās kontrolgrupas

pētījums

(grupa: 25 mg/kg/dienā)

100 un vairāk

dienu pilnīga

atbildes reakcija

43 %

(32/75)

39,3 %

(201/512)

23,5 %

(24/102)

9,4 %

(3/32)

p= 0,0131

100 un vairāk

dienu dzīvildze

43,9 %*

49,5 %*

38,2 %*

25,0 %*

p=0,0341

* Dzīvildzes analīze 100 un vairāk dienās, izmantojot Kaplāna-Meijera aprēķinus.

Dati, kas tika iegūti, novērojot 611 pacientus (gan ar mērenu, gan smagu

VOD

pēctransplantācijas

periodā), kuri tika ārstēti ar Defitelio, atbilst kontrolētos klīniskajos pētījumos iegūtajiem datiem;

pacientu ar smagu

VOD

apakšgrupā pilnīgas atbildes reakcijas rādītājs bija 24 % (51/212) un

dzīvildzes rādītājs bija 37 % (78/212).

Kontrolēts, nejaušināts profilakses pētījums (pētījums 2004–000592–33) tika veikts bērniem, kuriem

tika nodrošināta

HSCT

terapija. Tika nejaušināti atlasīti pacienti (n=356), kuri no sagatavošanas

conditioning

) pirmās dienas saņēma devu 25 mg/kg/dienā, kā arī pacienti, kuri nesaņēma profilakses

zāles.

Par 40 % samazinājās kopējās

VOD

sastopamības rādītājs Defitelio profilakses grupas pacientiem (no

19,9 % kontroles grupā līdz 12,2 % Defitelio grupā). Defitelio glābējterapijas lietošana visiem

pacientiem, kam attīstījās

VOD

, nozīmē, ka pētījuma uzdevums nebija novērtēt dzīvildzes ieguvumus,

un šie dati pētījumā arī netika konstatēti.

Veicot pacientu ar alogēno transplantātu apakšgrupas sekundāro analīzi, konstatēts, ka Defitelio

lietošana profilaksei bija saistīta arī ar mazāku akūtas reakcijas „transplantāts pret

saimniekorganismu” (

acute graft versus host disease -

aGvHD) incidenci un mazāku šīs reakcijas

2. līdz 4. smaguma pakāpi laika periodā ilgākā par 100 dienām.

Kopels un līdzautori

(Coppell et al)

2010. gadā publicēja apjomīgas metaanalīzes datus par

235 pacientiem ar smagu

VOD

, kas liecināja, ka sagaidāmās mirstības, kas saistīta ar smagu

VOD,

rādītājs bija 84,3 %, un vairākas desmitgades šis rādītājs saglabājās nemainīgs.

Saskaņā ar datiem, kas iegūti no neatkarīga ASV reģistra, ikdienas klīniskajā praksē ir novērota

Defitelio labvēlīga ietekme. Reģistrā ietverto datu starpposma analīzē bija pieejami dati par

96 pacientiem ar smagu

VOD

100 un vairāk dienu posmā pacientiem ar smagu

VOD

, kas netika ārstēti ar defibrotīdu, visu veidu

mirstības rādītājs bija 69 %, bet pacientiem, kas tika ārstēti ar defibrotīdu — 61 %. Šie dati ir iegūti

atklātajā reģistrā, un pacienti netika nejaušināti.

Papildinformācija ir sniegta tālāk redzamajā 2. tabulā.

2. tabula.

Dati no ASV reģistra.

Netika ārstēti ar

defibrotīdu

Ar defibrotīdu ārstēti

pacienti

55

41

Dzīvi pēc 100 un vairāk dienām

17 (31 %)

16 (39 %)

VOD

izārstēta pēc 100 un vairāk

dienām

16 (29 %)

21 (51 %)

Pediatriskā populācija

Visos klīniskajos pētījumos, kas tika saistīti ar

VOD

ārstēšanu, vairāk nekā 50 % pacientu bija jaunāki

par 18 gadiem. Informācija par drošumu saistībā ar bērniem ir pieejama profilakses pētījumā, kur tika

iesaistīti tikai bērni Drošums un efektivitāte attiecībā, lietojot bērniem līdz 1 mēneša vecumam. līdz

šim nav pierādīta.

Sirds elektrofizioloģija

Saskaņā ar QTc pētījuma datiem, kur tika iesaistītas veselas personas, kurām tika lietotas terapeitiskās

un supraterapeitiskās devas, var secināt, ka Defitelio nav ievērojama vai klīniski nozīmīga

QTc -pagarināšanas potenciāla, ja tās tiek lietotas devās, kas līdz pat 4 reizēm pārsniedz terapeitiskās

devas. Attiecībā uz QT izmaiņām var uzskatīt, ka Defitelio nepiemīt proaritmiska toksicitāte.

Šīs zāles ir reģistrētas „izņēmuma kārtā”. Tas nozīmē, ka sakarā ar šīs slimības retumu un ētisku

apsvērumu dēļ (jo nevar veikt placebo kontrolētu pētījumu) nav bijis iespējams iegūt pilnīgu

informāciju par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra ik gadu pārbaudīs jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā

atjauninās šo zāļu aprakstu.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

52 veselām personām, kas iesaistījās brīvprātīgi, saņemot vienu Defitelio 6,25 mg/kg devu, kas tika

ievadīta 2 stundu ilgas infūzijas veidā, tika novēroti tālāk minētie farmakokinētiskie rādītāji.

3. tabula.

Defitelio farmakokinētiskie (FK) rādītāji pēc 6,25 mg/kg devas intravenozas

infūzijas veselām personām.

Rādītājs

Defitelio FK rādītāji

Vidēji ± SD

(µg/ml)

17,3 ± 3,83

(h)#

2,00 (1,00–2,00)

AUCt (µg/ml*h)

26,9 ± 8,53

AUC (µg/ml*h)

48,1 ± 6,49

Vd (ml)

9934 ± 3807

CL (l/h)

10,4 ± 1,77

Kel (1/h)

1,25 ± 0,66

0,71 ± 0,35

# vidēji (min.–maks.)

Maksimālā koncentrācija plazmā tika novērota infūzijas perioda beigās, kas pēc tam strauji

samazinājās, un 3,5 stundas pēc infūzijas sākuma lielākajā daļā paraugu nebija nosakāma.

Saskaņā ar farmakokinētiskās modelēšanas simulācijas analīzes datiem, ievadot vairākas devas vai

devas, kas ir līdz četrām reizēm lielākas par terapeitisko devu, Defitelio koncentrācija plazmā

neuzkrājās.

Izkliedes tilpums ir aptuveni 10 l.

In vitro

pētījumos tika konstatēts, ka 93 % Defitelio saistās ar

plazmas olbaltumvielām.

Eliminācija

Pēc terapeitiskās devas (6,25 mg/kg) ievadīšanas veselām personām vidēji 9,48 % no kopējās ievadītās

devas 24 stundu laikā izdalījās ar urīnu neizmainīta defibrotīda veidā, no tiem lielākā zāļu daļa

(aptuveni 98 %) tika izdalīta pirmajā 0–4 stundu urīna paraugu ņemšanas intervālā.

Metabolisms

Defibrotīds nekavē vai neinducē CYP450.

Īpašās populācijas

Nieru darbības traucējumi

Seši pacienti, kuru aprēķinātais glomerulārās filtrācijas ātrums bija <30 ml/min/1,73m

(aprēķināts,

izmantojot MDRD (

Modification of Diet in Renal Disease

– diētas modifikācija nieru slimību

gadījumos) formulu) un kuriem tobrīd neveica dialīzi, tika salīdzināti ar 6 veselām personām, kurām

bija līdzīgi sākotnējie demogrāfiskie rādītāji. Defitelio 6,25 mg/kg personām tika ievadīts intravenozi

2 stundu laikā ik pēc 6 stundām. Salīdzinot ar veselu personu kontrolparaugiem, pacientiem ar nieru

darbības traucējumiem AUC un attiecīgi C

pieaugums bija 1,6 un 1,4 reizes, un eliminācijas

pusperiods bija divas reizes lielāks nekā veselām personām.

Ar urīnu izdalītā defibrotīda apjoms 24 stundu laikā bija aptuveni 5 % no kopējās pacientiem ar nieru

darbības traucējumiem ievadītās devas, bet aptuveni 12 % veselām personām.

Gandrīz visa izdalīšanās caur nierēm notiek pirmajās 4 stundās. Defibrotīda uzkrāšanās 4 devu

ievadīšanas laikā netika konstatēta. Atšķirīga iedarbība netiek uzskatīta par klīniski nozīmīgu, tādēļ

devas pielāgošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav ieteikta (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Apakšpētījumā tika pierādīts, ka defibrotīds netiek izvadīts ar hemodialīzi (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Oficiāli farmakokinētikas pētījumi pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav veikti. Defitelio tika

izmantots klīniskajos pētījumos pacientiem ar aknu darbības traucējumi, neveicot devas pielāgošanu,

un nozīmīga ietekme uz drošumu netika novērota (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti,

genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Attiecībā uz abām sugām galvenās atrades bija saistītas ar vakuolēto makrofāgu uzkrāšanos suņu

aknās un žurku aknās, nierēs un limfmezglos. Makrofāgi tiek uzskatīti par galveno mērķi.

Embriofetālā attīstība

II segmenta žurku un trušu reprodukcijas spēju pētījumos novēroja defibrotīda toksicitāti mātītēm,

tostarp tika konstatēts liels spontāno abortu skaits pēc divu stundu ilgas visu testēto devas līmeņu (arī

cilvēkam ieteicamās devas) intravenozas infūzijas. Toksicitātes mātītēm dēļ nevar izdarīt secinājumus

attiecībā uz defibrotīda iedarbību uz embriofetālo attīstību. PAI-2 aktivācija notiek tikai placentā.

Juvenīlā toksicitāte

Atkārtoti intravenozi ievadot defibrotīdu juvenīlām žurkām, lietojot devas, kas ir mazākas par cilvēka

terapeitisko devu un gandrīz tādas pašas, tika novērota prepūcija atdalīšanās vidējā laika kavēšanās,

kas izraisīja pubertātes sākuma stadijas aizkavēšanos žurku tēviņiem. Taču nav datu par minētās

atrades klīnisko nozīmīgumu.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija citrāts, dihidrāts

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/549619/2019

EMEA/H/C/002393

Defitelio (defibrotīds)

Defitelio pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Defitelio un kāpēc tās lieto?

Defitelio ir zāles, ko lieto smagas venookluzīvas slimības (VOD) ārstēšanai pacientiem, kuriem veic

asinsrades cilmes šūnu transplantāciju. Venookluzīva slimība ir stāvoklis, kad nosprostojas aknu vēnas

un rodas aknu darbības traucējumi. Defitelio lieto pieaugušajiem un bērniem no viena mēneša vecuma.

Defitelio satur aktīvo vielu defibrotīdu.

Venookluzīvā slimība ir “reta”, un 2004. gada 29. jūlijā Defitelio tika piešķirts reti sastopamu slimību

ārstēšanai paredzētu zāļu statuss. Sīkāka informācija par retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu

statusa piešķiršanu ir atrodama:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Kā lieto Defitelio?

Defitelio var iegādāties tikai pret recepti, un tās drīkst izrakstīt un ievadīt ārsts ar pieredzi asinsrades

cilmes šūnu transplantācijas komplikāciju ārstēšanā. Tās ievada infūzijas veidā vēnā (pa pilienam) divu

stundu laikā četras reizes dienā. Deva ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas. Ārstēšana jāveic vismaz

trīs nedēļas un jāturpina, līdz pacienta simptomi izzūd. Papildu informāciju par Defitelio lietošanu skatīt

zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai farmaceitam.

Defitelio darbojas?

Venookluzīva slimība parasti ir komplikācija terapijai, ko sauc par “mieloablatīvu ķīmijterapiju” un ko

pacientiem veic pirms asinsrades cilmes šūnu transplantācijas. Mieloablatīvo terapiju lieto, lai attīrītu

pacienta kaulu smadzenes no šūnām pirms veselu cilmes šūnu saņemšanas. Šai terapijai izmantotās

zāles var bojāt aknu asinsvadu iekšējo slāni, izraisot trombu veidošanos un venookluzīvas slimības

gadījumā novēroto asinsvadu nosprostošanos.

Defitelio aktīvā viela defibrotīds darbojas, veicinot asins trombu sadalīšanos. Turklāt defibrotīds var

aizsargāt asinsvadus izklājošās šūnas.

Defitelio (defibrotīds)

EMA/549619/2019

2. lpp. no 3

Kādi Defitelio ieguvumi atklāti pētījumos?

Smagai venookluzīvai slimībai ir augsts mirstības rādītājs — no 75 % vai vairāk. Vienā pamatpētījumā,

iesaistot 102 pacientus ar smagu venookluzīvu slimību pēc asinsrades cilmes šūnu transplantācijas,

salīdzināja Defitelio ar agrākiem ierakstiem par pacientiem, kuri bija saņēmuši standarta atbalstošo

aprūpi. Defitelio 100 dienas pēc transplantācijas samazināja mirstības rādītāju līdz 62 % un pēc

100 dienām smagas venookluzīvas slimības simptomu vairs nebija 24 % pacientu.

Defitelio ieguvumus konstatēja arī datos par ASV reģistrā iekļautiem pacientiem (standarta veidā

ievāktā informācija par pacientiem), kur tiem pacientiem ar smagu venookluzīvu slimību pēc

asinsrades cilmes šūnu transplantācijas, kuri saņēma Defitelio un standarta aprūpi, rezultāti bija labāki

nekā pacientiem, kuriem sniedza tikai standarta aprūpi, tostarp augstāku 100 dienu dzīvildzes biežumu

(39 %, salīdzinot ar 31 %) un lielāku to pacientu īpatsvaru, kuriem venookluzīvā slimība bija izzudusi

(51 %, salīdzinot ar 29 %).

Kāds risks pastāv, lietojot Defitelio?

Visbiežākās Defitelio blakusparādības ir hipotensija (pazemināts asinsspiediens) un asiņošana. Pilnu

visu blakusparādību sarakstu, lietojot Defitelio, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Defitelio nedrīkst lietot kopā ar citām zālēm, kas izraisa trombu sadalīšanos. Pilnu ierobežojumu

sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Defitelio ir reģistrētas ES?

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Defitelio, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles

var reģistrēt lietošanai ES. Pierādīts, ka Defitelio uzlabo dzīvildzi pacientiem ar smagu venookluzīvo

slimību. Lai gan nebija iespējams veikt pētījumu, kurā tieši salīdzināju Defitelio ar placebo (zāļu

imitāciju), uzņēmums bija iesniedzis pietiekami daudz datu, lai pierādītu, ka ar šīm zālēm ārstētiem

pacientiem ir uzlabojusies dzīvildze. Novērotās blakusparādības, piemēram, asiņošana, tika uzskatītas

par kontrolējamām, un nebija iespējams droši noteikt, vai tieši Defitelio tās izraisa.

Defitelio ir reģistrētas “izņēmuma kārtā”. Tas nozīmē, ka sakarā ar šīs slimības retumu nav bijis

iespējams iegūt pilnīgu informāciju par Defitelio. Eiropas Zāļu aģentūra katru gadu pārbaudīs visu

jauniegūto informāciju un vajadzības gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu.

Kāda informācija par Defitelio vēl ir sagaidāma?

Tā kā Defitelio ir reģistrētas izņēmuma kārtā, uzņēmumam, kas piedāvā tirgū šīs zāles, ir jāiesniedz

rezultāti no vēl notiekoša pētījuma par šo zāļu drošumu, lietojot tās venookluzīvas slimības profilaksei

bērniem un pieaugušajiem, kuriem veic asinsrades šūnu transplantāciju. Uzņēmums arī analizēs datus

par transplantācijas iznākumiem venookluzīvās slimības pacientiem, kuri ir un kuri nav saņēmuši

ārstēšanu ar Defitelio.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Defitelio lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Defitelio lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Defitelio lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Defitelio

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Defitelio (defibrotīds)

EMA/549619/2019

3. lpp. no 3

Cita informācija par Defitelio

Defitelio 2013. gada 18. oktobrī saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par Defitelio ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada oktobrī.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju