Dalvocans 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

25-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

02-04-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Kaspofungīns
Pieejams no:
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Bulgaria
ATĶ kods:
J02AX04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Caspofungin
Deva:
50 mg
Zāļu forma:
Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc (SA), Greece; Pharmathen S.A., Greece; Pharmadox Healthcare Ltd, Malta
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
14-FEB-22
Autorizācija numurs:
17-0044

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Dalvocans 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Dalvocans 70 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Caspofunginum

Pirms šo zāļu ievadīšanas Jums vai Jūsu bērnam uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur

Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.

punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Dalvocans un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Dalvocans ievdīšanas

Kā ievada Dalvocans

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Dalvocans

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Dalvocans un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Dalvocans

Dalvocans satur zāles, ko sauc par kaspofungīnu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par pretsēnīšu

līdzekļiem.

Kādam nolūkam Dalvocans lieto

Dalvocans lieto, lai ārstētu šādas infekcijas bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem:

nopietnas audu vai orgānu sēnīšinfekcijas (ko sauc par "invazīvo kandidozi"). Šo infekciju

izraisa (rauga) sēnītes, ko sauc par Candida. Cilvēki, kuriem var rasties šāda veida infekcija,

ir tie, kuriem nesen veikta operācija vai kuriem ir vāja imūnsistēma. Visbiežākās šā veida

infekcijas pazīmes ir drudzis un drebuļi, kas nereaģē uz antibiotisko līdzekļu lietošanu;

deguna, deguna blakusdobumu vai plaušu sēnīšinfekcijas (ko sauc par "invazīvu aspergilozi"),

ja citi pretsēnīšu līdzekļi nav bijuši efektīvi vai ir izraisījuši blakusparādības. Šo infekciju

izraisa pelējuma sēnīte, ko sauc par Aspergillus. Cilvēki, kuriem var rasties šāda veida

infekcija, ir tie, kuriem tiek veikta ķīmijterapija, kuriem ir veikta transplantācija un kuriem ir

vāja imūnsistēma.

iespējamas sēnīšinfekcijas, ja Jums ir drudzis un mazs balto asins šūnu skaits, kas nav

uzlabojies, veicot ārstēšanu ar kādu antibiotisku līdzekli. Cilvēki, kuriem ir sēnīšinfekcijas

risks, ir tie, kuriem nesen veikta operācija, vai tie, kuriem ir vāja imūnsistēma.

Kā Dalvocans darbojas

Dalvocans padara sēnīšu šūnas trauslas un aptur sēnīšu pilnvērtīgu augšanu. Tas aptur infekcijas

izplatīšanos un dod organisma dabīgajiem aizsargspēkiem iespēju pilnībā atbrīvoties no infekcijas.

2.

Kas Jums jāzina pirms Dalvocans ievadīšanas

Dalvocans nedrīkst ievadīt šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret kaspofungīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jūs neesat pārliecināts, konsultējieties ar savu ārstu, medmāsu vai farmaceitu pirms šo zāļu

ievadīšanas.

DK/H/2570/001-002/II/004/G

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2020

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Dalvocans ievadīšanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu:

ja Jums ir alerģija pret kādām citām zālēm;

ja Jums kādreiz ir bijuši aknu darbības traucējumi - Jums var būt nepieciešama citāda šo zāļu

deva;

ja Jūs jau lietojat ciklosporīnu (lieto, lai palīdzētu novērst pārstādītā orgāna atgrūšanu vai

nomāktu imūno sistēmu) - jo Jūsu ārstam ārstēšanas laikā var būt jāveic papildu asins

analīzes;

ja Jums kādreiz ir bijis jebkāds cits medicīnisks traucējums.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), konsultējieties ar savu

ārstu, medmāsu vai farmaceitu pirms Dalvocans ievadīšanas.

Dalvocans var izraisīt arī nopietnas nevēlamas ādas reakcijas, piemēram, Stīvensa – Džonsona

sindromu (SDžS) un toksisku epidermas nekrolīzi (TEN).

Citas zāles un Dalvocans

Pastāstiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis

vai varētu lietot.

Tas attiecas arī uz zālēm, kas pieejamas bez receptes, tajā skaitā uz augu izcelsmes zālēm, jo

Dalvocans var ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību. Arī dažas citas zāles var ietekmēt kaspofungīna

iedarbības veidu.

Pastāstiet savam ārstam, medmāsai vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no zemāk minētajām zālēm:

ciklosporīnu vai takrolimu (lieto, lai palīdzētu novērst pārstādītā orgāna atgrūšanu vai

nomāktu imūno sistēmu), jo Jūsu ārstam ārstēšanas laikā var būt jāveic papildu asins analīzes;

dažas HIV infekcijas ārstēšanai paredzētas zāles, piemēram, efavirenzu vai nevirapīnu;

fenitoīnu vai karbamazepīnu (lieto krampju lēkmju ārstēšanai);

deksametazonu (steroīds līdzeklis);

rifampicīnu (antibiotisks līdzeklis).

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat pārliecināts), konsultējieties ar savu

ārstu, medmāsu vai farmaceitu pirms Dalvocans ievadīšanas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Dalvocans nav pētīts grūtniecēm. To grūtniecības laikā drīkst lietot vienīgi tad, ja iespējamais

ieguvums attaisno iespējamo risku nedzimušajam bērnam.

Sievietes, kurām ievada kaspofungīnu, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pieejama informācija, kas liecinātu, ka Dalvocans ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai

apkalpot mehānismus.

Dalvocans satur saharozi

Dalvocans satur saharozi (cukura veids). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms

lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

3.

Kā ievada Dalvocans

Dalvocans vienmēr sagatavos un Jums ievadīs veselības aprūpes speciālists.

Dalvocans Jums ievadīs:

vienu reizi dienā katru dienu;

DK/H/2570/001-002/II/004/G

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2020

lēnas injekcijas veidā vēnā (intravenozas infūzijas veidā);

aptuveni 1 stundas laikā.

Jūsu ārsts noteiks Jūsu ārstēšanas ilgumu un to, cik daudz Dalvocans Jums katru dienu ievadīs. Jūsu

ārsts uzraudzīs, cik labi Jums zāles iedarbojas. Ja Jūsu ķermeņa masa ir lielāka par 80 kg, Jums var

būt jālieto citāda deva.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Deva bērniem un pusaudžiem var atšķirties no pieaugušajiem ievadāmās devas.

Ja Jums ievadīts Dalvocans vairāk nekā noteikts

Jūsu ārsts izlems, cik daudz Dalvocans Jums nepieciešams un cik ilgi tas katru dienu jālieto. Ja Jūs

raizējaties, ka Jums ir ievadīts pārāk daudz Dalvocans, nekavējoties informējiet savu ārstu vai

medmāsu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam vai medmāsai, ja pamanāt kādu no zemāk minētajām

blakusparādībām, jo jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska ārstēšana:

izsitumi, nieze, siltuma sajūta, sejas, lūpu vai rīkles pietūkums vai apgrūtināta elpošana -

Jums var būt ar histamīnu saistīta reakcija pret šīm zālēm;

apgrūtināta elpošana ar sēkšanu vai izsitumi, kas pastiprinās - Jums var būt alerģiska reakcija

pret šīm zālēm;

klepus, nopietni elpošanas traucējumi - ja Jūs esat pieaugušais un Jums ir invazīva

aspergiloze, Jums var rasties nopietni elpošanas traucējumi, kas var izraisīt elpošanas

mazspēju;

izsitumi, ādas lobīšanās, gļotādas čūlas, nātrene, ādas lobīšanās plašos laukumos.

Tāpat kā lietojot citas recepšu zāles, dažas blakusparādības var būt nopietnas. Sīkāku informāciju

jautājiet savam ārstam.

Citas blakusparādības pieaugušajiem ir šādas.

Bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

pazemināts hemoglobīna līmenis (samazināts skābekli pārnēsājošās vielas daudzums asinīs),

samazināts balto asins šūnu skaits;

pazemināts albumīna (olbaltumvielas paveida) līmenis asinīs, pazemināts kālija līmenis vai

zems kālija līmenis asinīs;

galvassāpes;

vēnas iekaisums;

elpas trūkums;

caureja, slikta dūša vai vemšana;

dažu laboratorisko asins analīžu rezultātu izmaiņas (tajā skaitā paaugstinātas dažu aknu

analīžu rezultātu vērtības);

nieze, izsitumi, ādas apsārtums vai stiprāka svīšana nekā parasti;

locītavu sāpes;

drebuļi, drudzis;

nieze injekcijas vietā.

Retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem):

dažu laboratorisko asins analīžu rezultātu izmaiņas (tajā skaitā asinsreces, trombocītu, sarkano

asins šūnu un balto asins šūnu slimība);

ēstgribas zudums, palielināts šķidruma daudzums organismā, sāls līdzsvara traucējumi

DK/H/2570/001-002/II/004/G

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2020

organismā, augsts cukura līmenis asinīs, zems kalcija līmenis asinīs, palielināts kalcija

līmenis asinīs, zems magnija līmenis asinīs, paaugstināts skābju līmenis asinīs;

dezorientācija, nervozitāte, nespēja gulēt;

reibonis, samazināta jutība jeb sensitivitāte (it īpaši ādas), trīce, miegainība, garšas sajūtas

pārmaiņas, durstīšanas sajūta vai notirpums;

neskaidra redze, pastiprināta asarošana, plakstiņu pietūkums, dzeltenīga acu baltumu nokrāsa

(dzelte);

ātras vai neregulāras sirdsdarbības sajūta, ātra sirdsdarbība, neregulāra sirdsdarbība,

patoloģisks sirds ritms, sirds mazspēja;

pietvīkums, karstuma viļņi, paaugstināts asinsspiediens, pazemināts asinsspiediens, apsārtums

pa vēnas gaitu, kas ir ārkārtīgi jutīgs pieskaroties;

ap elpceļiem esošo muskuļu saraušanās, kā rezultātā rodas sēkšana vai klepus, ātra elpošana,

elpas trūkums, kura dēļ Jūs pamostaties, samazināts skābekļa daudzums asinīs, patoloģiski

elpošanas trokšņi, sprakšķoši trokšņi plaušās, sēkšana, aizlikts deguns, klepus, sāpes rīklē;

sāpes vēderā, sāpes vēdera augšdaļā, vēdera uzpūšanās, aizcietējums, apgrūtināta rīšana,

sausums mutē, gremošanas traucējumi, gāzu izdalīšanās, nepatīkama sajūta vēderā, pietūkums

šķidruma uzkrāšanās dēļ vēdera dobumā;

samazināta žults plūsma, palielinātas aknas, dzeltenīga ādas un/vai acu baltumu nokrāsa, zāļu

vai ķīmisku vielu izraisīts aknu bojājums, aknu darbības traucējumi;

ādas audu patoloģijas, ģeneralizēta nieze, nātrene, dažādi izsitumi, patoloģiskas ādas

pārmaiņas, sarkani, bieži vien niezoši plankumi uz rokām un kājām un dažreiz uz sejas un

pārējā ķermeņa;

muguras sāpes, sāpes rokās vai kājās, kaulu sāpes, muskuļu sāpes, muskuļu vājums;

nieru darbības zudums, pēkšņs nieru darbības zudums;

sāpes katetra ievietošanas vietā, ar injekcijas vietu saistītas sūdzības (apsārtums, sacietējums,

sāpes, pietūkums, kairinājums, izsitumi, nātrene, šķidruma noplūde no katetra audos), vēnas

iekaisums injekcijas vietā;

paaugstināts asinsspiediens un dažu laboratorisko asins analīžu (tajā skaitā nieru elektrolītu un

asinsreces pārbaužu) rezultātu izmaiņas, paaugstināts Jūsu lietoto imūno sistēmu nomācošo

zāļu līmenis;

nepatīkama sajūta krūškurvī, sāpes krūškurvī, ķermeņa temperatūras pārmaiņu sajūta,

vispārēji slikta pašsajūta, vispārējas sāpes, sejas pietūkums, potīšu, plaukstu vai pēdu

pietūkums, pietūkums, jutīgums, noguruma sajūta.

Papildu blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Ļoti bieži (var rasties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

drudzis.

Bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes;

ātra sirdsdarbība;

pietvīkums, pazemināts asinsspiediens;

dažu laboratorisko asins analīžu rezultātu izmaiņas (tajā skaitā paaugstinātas dažu aknu

analīžu rezultātu vērtības);

nieze, izsitumi;

sāpes katetra ievietošanas vietā;

drebuļi;

dažu laboratorisko asins analīžu rezultātu izmaiņas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

DK/H/2570/001-002/II/004/G

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2020

5.

Kā uzglabāt Dalvocans

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un flakona pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neatvērti flakoni: Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Ūdenī injekcijām izšķīdinātu zāļu ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pirms lietošanas ir pierādīta līdz 24

stundām, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C (vai zemākā temperatūrā) un 5±3°C. No mikrobioloģijas

viedokļa, ja vien atvēršanas veids/šķīdināšana/atšķaidīšana neizslēdz mikrobioloģiskā piesārņojuma

risku, šīs zāles jāizlieto nekavējoties.

Tas nepieciešams tāpēc, ka šīs zāles nesatur nekādas sastāvdaļas baktēriju augšanas apturēšanai. Ja

zāles neizlieto nekavējoties, par uzglabāšanas ilgumu lietošanas laikā un apstākļiem līdz zāļu

lietošanai ir atbildīgs zāļu lietotājs.

Lietošanai sagatavota infūziju šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pirms lietošanas ir pierādīta 48

stundas, uzglabājot 2°C - 8°C temperatūrā vai istabas temperatūrā (25°C), ja izmantoti šķīdinātāji 9

mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) vai 2,25 mg/ml (0,225 %) nātrija hlorīda šķīdums infūzijām vai

Ringera laktāta šķīdums.

No mikrobioloģijas viedokļa, šīs zāles jāizlieto nekavējoties. Ja zāles neizlieto nekavējoties, par

uzglabāšanas ilgumu lietošanas laikā un apstākļiem līdz zāļu lietošanai ir atbildīgs zāļu lietotājs, un

tas parasti nedrīkst pārsniegt 24 stundas, uzglabājot 2 - 8°C temperatūrā, ja vien šķīdināšana un

atšķaidīšana ir veikta kontrolētos, validētos aseptiskos apstākļos.

Tikai apmācīts veselības aprūpes speciālists, kurš izlasījis visu lietošanas instrukciju (skatīt zemāk

Norādījumi par Dalvocans šķīdināšanu un atšķaidīšanu”), drīkst sagatavot šīs zāles.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Dalvocans satur

Aktīvā viela ir kaspofungīns.

Katrs 50 mg flakons satur 50 mg kaspofungīna (acetāta veidā). Pēc izšķīdināšanas 10,5 ml

ūdens injekcijām, 1 ml koncentrāta satur 5,2 mg kaspofungīna.

Katrs 70 mg flakons satur 70 mg kaspofungīna (acetāta veidā). Pēc izšķīdināšanas 10,5 ml

ūdens injekcijām, 1 ml koncentrāta satur 7,2 mg kaspofungīna.

Citas sastāvdaļas ir saharoze, mannīts (E421), ledus etiķskābe un nātrija hidroksīds.

Dalvocans ārējais izskats un iepakojums

Dalvocans ir sterils, balts vai gandrīz balts liofilizēts pulveris.

Katrā iepakojumā ir viens pulvera flakons (10 ml).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, 86, Bulgaria blvd., 1680 Sofia, Bulgārija

Ražotājs

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., Pallini, Attiki, 153 51, Grieķija

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

ELPEN PHARMACEUTICAL CO., INC, Marathonos Ave. 95, Pikermi Attiki, 19009, Grieķija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

DK/H/2570/001-002/II/004/G

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2020

Dānija

DALVOCANS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

DALVOCANS 70 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Bulgārija

ДАЛВОКАНС 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор (DALVOKANS

50 mg powder for concentrate for solution for infusion)

ДАЛВОКАНС 70 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор (DALVOKANS

70 mg powder for concentrate for solution for infusion)

Ungārija

DALVOCANS 50 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

DALVOCANS 70 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Polija

DALVOCANS

Horvātija

DALVOCANS 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

DALVOCANS 70 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Rumānija

DALVOCANS 50 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

DALVOCANS 70 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Latvija

DALVOCANS 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

DALVOCANS 70 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Lietuva

DALVOCANS 50 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

DALVOCANS 70 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Igaunija

DALVOCANS

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2020.gada martā.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Norādījumi par Dalvocans šķīdināšanu un atšķaidīšanu

Dalvocans šķīdināšana

NEIZMANTOJIET GLIKOZI SATUROŠUS ŠĶĪDINĀTĀJUS, jo Dalvocans nav stabils glikozi

saturošos šķīdinātājos. NELIETOJIET Dalvocans MAISĪJUMĀ VAI VIENLAICĪGI INFŪZIJĀ AR

CITĀM ZĀLĒM, jo dati par Dalvocans saderību ar citām intravenozi ievadāmām vielām, piedevām

vai zālēm nav pieejami. Vizuāli pārbaudiet, vai šķīdums infūzijām nesatur sīkas daļiņas un vai nav

mainījusies tā krāsa.

Dalvocans 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU PIEAUGUŠIEM PACIENTIEM

1. solis. Standarta flakonu satura šķīdināšana

Lai izšķīdinātu pulveri, sasildiet flakonu līdz istabas temperatūrai un aseptiskā veidā pievienojiet 10,5

ml ūdens injekcijām. Pēc flakona satura izšķīdināšanas koncentrācija tajā būs 5,2 mg/ml.

Baltais līdz gandrīz baltais kompaktais liofilizētais pulveris pilnībā izšķīdīs. Viegli pasvārstiet, līdz

tiek iegūts dzidrs šķīdums. Vizuāli jāpārbauda, vai sagatavotais šķīdums nesatur sīkas daļiņas un vai

nav mainījusies tā krāsa. Šo sagatavoto šķīdumu drīkst uzglabāt līdz 24 stundām temperatūrā līdz

25°C (vai zemākā temperatūrā) vai 5±3°C.

2. Solis. Izšķīdinātā Dalvocans pievienošana pacienta infūziju šķīdumam

Galīgā infūziju šķīduma sagatavošanai piemērotie šķīdinātāji ir nātrija hlorīda šķīdums injekcijām vai

Ringera laktāta šķīdums. Šķīdumu infūzijām sagatavo, 250 ml infūziju maisam vai pudelei aseptiskā

veidā pievienojot atbilstošu daudzumu izšķīdināta koncentrāta (kā norādīts tabulā zemāk). Ja

medicīniski nepieciešams, drīkst izmantot samazināta tilpuma 100 ml infūzijas 50 mg vai 35 mg

dienas devām. Nelietot, ja šķīdums ir duļķains vai ir radušās nogulsnes.

INFŪZIJU ŠĶĪDUMA SAGATAVOŠANA PIEAUGUŠAJIEM

Izšķīdinātā Dalvocans

Standarta sagatavošanas

Samazināta tilpuma

DK/H/2570/001-002/II/004/G

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2020

DEVA*

tilpums, kas jāpārnes

uz intravenozo infūziju

maisu vai pudeli

procedūra (izšķīdināto

Dalvocans pievieno 250

ml) galīgā koncentrācija

infūzija (izšķīdināto

Dalvocans pievieno 100 ml)

galīgā koncentrācija

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

samazinātā

tilpumā

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg vidēji smagu aknu

darbības

traucējumu

gadījumā (no viena 50

mg flakona)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg vidēji smagu aknu

darbības

traucējumu

gadījumā (no viena 50

mg flakona) samazinātā

tilpumā

7 ml

0,34 mg/ml

* Visu flakonu satura šķīdināšanai jāizmanto 10,5 ml.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU PEDIATRISKIEM PACIENTIEM

Ķermeņa virsmas laukuma (ĶVL) aprēķināšana bērniem nepieciešamās devas noteikšanai

Pirms infūzijas sagatavošanas aprēķiniet pacienta ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL), izmantojot šādu

formulu: (Mosteller formula)

70 mg/m

2

infūzijas sagatavošana pediatriskiem pacientiem no 3 mēnešu vecuma (izmantojot 50 mg

flakonu)

Nosakiet reālo pediatriskam pacientam lietojamo piesātinošo devu, izmantojot pacienta ĶVL

(kas aprēķināts iepriekš aprakstītajā veidā) un šādu vienādojumu:

ĶVL (m

) X 70 mg/m

= piesātinošā deva.

Maksimālā piesātinošā deva 1. dienā nedrīkst pārsniegt 70 mg neatkarīgi no pacientam

aprēķinātās devas.

Sasildiet ledusskapī glabāto Dalvocans flakonu līdz istabas temperatūrai.

Aseptiskā veidā pievienojiet 10,5 ml ūdens injekcijām

. Šo sagatavoto šķīdumu drīkst

uzglabāt līdz 24 stundām temperatūrā līdz 25°C (vai zemākā temperatūrā) vai 5±3°C.

Kaspofungīna galīgā koncentrācija flakonā būs 5,2 mg/ml.

Atvelciet no flakona aprēķinātai piesātinošai devai (1. solis) atbilstošo zāļu tilpumu. Aseptiskā

veidā pārnesiet šo izšķīdinātā Dalvocans tilpumu (ml)

uz intravenozo infūziju maisu (vai

pudeli), kurā ir 250 ml 0,9 %, 0,45 % vai 0,225 % nātrija hlorīda šķīdums injekcijām vai

Ringera laktāta šķīdums injekcijām. Alternatīvi, izšķīdinātā Dalvocans tilpumu (ml)

pievienot arī samazinātam 0,9 %, 0,45 % vai 0,225 % nātrija hlorīda injekciju šķīduma vai

Ringera laktāta injekciju šķīduma tilpumam, nepārsniedzot galīgo koncentrāciju 0,5 mg/ml.

Šis infūziju šķīdums jāizlieto 48 stundu laikā, uzglabājot ledusskapī (2°C - 8°C) vai istabas

temperatūrā (25°C).

50 mg/m

2

infūzijas sagatavošana pediatriskiem pacientiem no 3 mēnešu vecuma (izmantojot 50 mg

flakonu)

Nosakiet reālo pediatriskam pacientam lietojamo dienas balstdevu, izmantojot pacienta ĶVL

(kas aprēķināts iepriekš aprakstītajā veidā) un šādu vienādojumu:

ĶVL (m

) X 50 mg/m

= dienas balstdeva.

Dienas balstdeva nedrīkst pārsniegt 70 mg neatkarīgi no pacientam aprēķinātās devas.

Sasildiet ledusskapī glabāto Dalvocans flakonu līdz istabas temperatūrai.

Aseptiskā veidā pievienojiet 10,5 ml ūdens injekcijām

. Šo sagatavoto šķīdumu drīkst

uzglabāt līdz 24 stundām temperatūrā līdz 25°C (vai zemākā temperatūrā) vai 5±3°C.

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17): 1098 (letter)

DK/H/2570/001-002/II/004/G

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2020

Kaspofungīna galīgā koncentrācija flakonā būs 5,2 mg/ml.

Atvelciet no flakona aprēķinātai dienas balstdevai (1. solis) atbilstošo zāļu tilpumu. Aseptiskā

veidā pārnesiet šo izšķīdinātā Dalvocans tilpumu (ml)

uz intravenozo infūziju maisu (vai

pudeli), kurā ir 250 ml 0,9 %, 0,45 % vai 0,225 % nātrija hlorīda šķīdums injekcijām vai

Ringera laktāta šķīdums injekcijām. Alternatīvi, izšķīdinātā Dalvocans tilpumu (ml)

pievienot arī samazinātam 0,9 %, 0,45 % vai 0,225 % nātrija hlorīda injekciju šķīduma vai

Ringera laktāta injekciju šķīduma tilpumam, nepārsniedzot galīgo koncentrāciju 0,5 mg/ml.

Šis infūziju šķīdums jāizlieto 48 stundu laikā, uzglabājot ledusskapī (2°C - 8°C) vai istabas

temperatūrā (25°C).

Sagatavošanas procedūras piezīmes

Šī baltā līdz gandrīz baltā masa izšķīdīs pilnībā. Viegli pasvārstiet, līdz tiek iegūts dzidrs šķīdums.

Šķīdināšanas laikā un pirms infūzijas vizuāli pārbaudiet, vai sagatavotais šķīdums nesatur sīkas

daļiņas un vai nav mainījusies tā krāsa. Nelietot, ja šķīdums ir duļķains vai radušās nogulsnes.

Dalvocans ir veidots tā, lai, paņemot no flakona 10 ml, nodrošinātu visu uz flakona norādīto devu

(50 mg).

Dalvocans 70 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU PIEAUGUŠIEM PACIENTIEM

1. solis. Standarta flakonu satura šķīdināšana

Lai izšķīdinātu pulveri, sasildiet flakonu līdz istabas temperatūrai un aseptiskā veidā pievienojiet 10,5

ml ūdens injekcijām. Pēc flakona satura izšķīdināšanas koncentrācija tajā būs 7,2 mg/ml.

Baltais līdz gandrīz baltais kompaktais liofilizētais pulveris pilnībā izšķīdīs. Viegli pasvārstiet, līdz

tiek iegūts dzidrs šķīdums. Vizuāli jāpārbauda, vai sagatavotais šķīdums nesatur sīkas daļiņas un vai

nav mainījusies tā krāsa. Šo sagatavoto šķīdumu drīkst uzglabāt līdz 24 stundām temperatūrā līdz

25°C (vai zemākā temperatūrā) vai 5±3°C.

2. Solis. Izšķīdinātā Dalvocans pievienošana pacienta infūziju šķīdumam

Galīgā infūziju šķīduma sagatavošanai piemērotie šķīdinātāji ir nātrija hlorīda šķīdums injekcijām vai

Ringera laktāta šķīdums. Šķīdumu infūzijām sagatavo, 250 ml infūziju maisam vai pudelei aseptiskā

veidā pievienojot atbilstošu daudzumu izšķīdināta koncentrāta (kā norādīts tabulā zemāk). Ja

medicīniski nepieciešams, drīkst izmantot samazināta tilpuma 100 ml infūzijas 50 mg vai 35 mg

dienas devām. Nelietot, ja šķīdums ir duļķains vai ir radušās nogulsnes.

INFŪZIJU ŠĶĪDUMA SAGATAVOŠANA PIEAUGUŠAJIEM

DEVA*

Izšķīdinātā Dalvocans

tilpums, kas jāpārnes

uz intravenozo infūziju

maisu vai pudeli

Standarta sagatavošanas

procedūra (izšķīdināto

Dalvocans pievieno 250

ml) galīgā koncentrācija

Samazināta tilpuma

infūzija (izšķīdināto

Dalvocans pievieno 100 ml)

galīgā koncentrācija

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Nav ieteicams

70 mg (no diviem 50 mg

flakoniem)**

14 ml

0,28 mg/ml

Nav ieteicams

35 mg vidēji smagu aknu

darbības

traucējumu

gadījumā (no viena 70

mg flakona)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

* Visu flakonu satura šķīdināšanai jāizmanto 10,5 ml.

** ja nav pieejami 70 mg flakoni, 70 mg devu var pagatavot no diviem 50 mg flakoniem.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU PEDIATRISKIEM PACIENTIEM

DK/H/2570/001-002/II/004/G

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2020

Ķermeņa virsmas laukuma (ĶVL) aprēķināšana bērniem nepieciešamās devas noteikšanai

Pirms infūzijas sagatavošanas aprēķiniet pacienta ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL), izmantojot šādu

formulu: (Mosteller formula)

70 mg/m

2

infūzijas sagatavošana pediatriskiem pacientiem no 3 mēnešu vecuma (izmantojot 70 mg

flakonu)

Nosakiet reālo pediatriskam pacientam lietojamo piesātinošo devu, izmantojot pacienta ĶVL

(kas aprēķināts iepriekš aprakstītajā veidā) un šādu vienādojumu:

ĶVL (m

) X 70 mg/m

= piesātinošā deva.

Maksimālā piesātinošā deva 1. dienā nedrīkst pārsniegt 70 mg neatkarīgi no pacientam

aprēķinātās devas.

Sasildiet ledusskapī glabāto Dalvocans flakonu līdz istabas temperatūrai.

Aseptiskā veidā pievienojiet 10,5 ml ūdens injekcijām

. Šo sagatavoto šķīdumu drīkst

uzglabāt līdz 24 stundām temperatūrā līdz 25°C (vai zemākā temperatūrā) vai 5±3°C.

Kaspofungīna galīgā koncentrācija flakonā būs 7,2 mg/ml.

Atvelciet no flakona aprēķinātai piesātinošai devai (1. solis) atbilstošo zāļu tilpumu. Aseptiskā

veidā pārnesiet šo izšķīdinātā Dalvocans tilpumu (ml)

uz intravenozo infūziju maisu (vai

pudeli), kurā ir 250 ml 0,9 %, 0,45 % vai 0,225 % nātrija hlorīda šķīdums injekcijām vai

Ringera laktāta šķīdums injekcijām. Alternatīvi, izšķīdinātā Dalvocans tilpumu (ml)

pievienot arī samazinātam 0,9 %, 0,45 % vai 0,225 % nātrija hlorīda injekciju šķīduma vai

Ringera laktāta injekciju šķīduma tilpumam, nepārsniedzot galīgo koncentrāciju 0,5 mg/ml.

Šis infūziju šķīdums jāizlieto 48 stundu laikā, uzglabājot ledusskapī (2°C - 8°C) vai istabas

temperatūrā (25°C).

50 mg/m

2

infūzijas sagatavošana pediatriskiem pacientiem no 3 mēnešu vecuma (izmantojot 70 mg

flakonu)

Nosakiet reālo pediatriskam pacientam lietojamo dienas balstdevu, izmantojot pacienta ĶVL

(kas aprēķināts iepriekš aprakstītajā veidā) un šādu vienādojumu:

ĶVL (m

) X 50 mg/m

= dienas balstdeva.

Dienas balstdeva nedrīkst pārsniegt 70 mg neatkarīgi no pacientam aprēķinātās devas.

Sasildiet ledusskapī glabāto Dalvocans flakonu līdz istabas temperatūrai.

Aseptiskā veidā pievienojiet 10,5 ml ūdens injekcijām

. Šo sagatavoto šķīdumu drīkst

uzglabāt līdz 24 stundām temperatūrā līdz 25°C (vai zemākā temperatūrā) vai 5±3°C.

Kaspofungīna galīgā koncentrācija flakonā būs 7,2 mg/ml.

Atvelciet no flakona aprēķinātai dienas balstdevai (1. solis) atbilstošo zāļu tilpumu. Aseptiskā

veidā pārnesiet šo izšķīdinātā Dalvocans tilpumu (ml)

uz intravenozo infūziju maisu (vai

pudeli), kurā ir 250 ml 0,9 %, 0,45 % vai 0,225 % nātrija hlorīda šķīdums injekcijām vai

Ringera laktāta šķīdums injekcijām. Alternatīvi, izšķīdinātā Dalvocans tilpumu (ml)

pievienot arī samazinātam 0,9 %, 0,45 % vai 0,225 % nātrija hlorīda injekciju šķīduma vai

Ringera laktāta injekciju šķīduma tilpumam, nepārsniedzot galīgo koncentrāciju 0,5 mg/ml.

Šis infūziju šķīdums jāizlieto 48 stundu laikā, uzglabājot ledusskapī (2°C - 8°C) vai istabas

temperatūrā (25°C).

Sagatavošanas procedūras piezīmes

Šī baltā līdz gandrīz baltā masa izšķīdīs pilnībā. Viegli pasvārstiet, līdz tiek iegūts dzidrs šķīdums.

Šķīdināšanas laikā un pirms infūzijas vizuāli pārbaudiet, vai sagatavotais šķīdums nesatur sīkas

daļiņas un vai nav mainījusies tā krāsa. Nelietot, ja šķīdums ir duļķains vai radušās nogulsnes.

Dalvocans ir veidots tā, lai, paņemot no flakona 10 ml, nodrošinātu visu uz flakona norādīto devu

(70 mg).

DK/H/2570/001-002/II/004/G

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Dalvocans 50 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Dalvocans 70 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Dalvocans 50 mg

Katrs flakons satur 50 mg kaspofungīna (Caspofunginum) (acetāta veidā).

Pēc izšķīdināšanas 10,5 ml ūdens injekcijām, 1 ml koncentrāta satur 5,2 mg kaspofungīna.

Dalvocans 70 mg

Katrā flakonā ir 70 mg kaspofungīna (Caspofunginum) (acetāta veidā).

Pēc izšķīdināšanas 10,5 ml ūdens injekcijām, 1 ml koncentrāta satur 7,2 mg kaspofungīna.

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Katrs 50 mg flakons satur 35,7 mg saharozes.

Katrs 70 mg flakons satur 50 mg saharozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.

Balts vai gandrīz balts liofilizēts pulveris.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Invazīvas kandidozes ārstēšana pieaugušiem vai pediatriskiem pacientiem.

Invazīvas aspergilozes ārstēšana pieaugušiem vai pediatriskiem pacientiem, kuriem ir

rezistence pret amfotericīnu B, amfotericīna B lipīdu zāļu formām un/vai itrakonazolu vai šo

zāļu nepanesība. Rezistence ir definēta kā infekcijas progresēšana vai nemazināšanās pēc

iepriekš izmantotā efektīva pretsēnīšu līdzekļa terapeitisko devu lietošanas vismaz 7 dienas.

Iespējamu sēnīšinfekciju (piemēram, Candida vai Aspergillus izraisītu infekciju) empīriska

terapija pieaugušiem vai pediatriskiem pacientiem, kuriem ir drudzis un neitropēnija.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Kaspofungīna lietošana jāuzsāk ārstam, kuram ir pieredze invazīvu sēnīšinfekciju ārstēšanā.

Devas

Pieauguši pacienti

Pirmajā dienā jālieto viena 70 mg piesātinoša deva, pēc tam jālieto 50 mg dienā. Pacientiem ar

ķermeņa masu lielāku par 80 kg, pēc sākotnējās 70 mg piesātinošās devas ieteicams lietot 70 mg

kaspofungīna dienā (skatīt 5.2. apakšpunktu). Devas pielāgošana dzimuma vai rases dēļ nav

nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija (vecumā no 12 mēnešiem līdz 17 gadiem)

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

Pediatriskiem pacientiem (vecumā no 12 mēnešiem līdz 17 gadiem) deva jānosaka, par pamatu ņemot

pacienta ķermeņa virsmas laukumu (skatīt "Norādījumi par lietošanu pediatriskiem pacientiem”,

Mosteller

formula). Visu indikāciju gadījumā 1. dienā jāievada viena 70 mg/m

piesātinošā deva

(faktiski ievadītā deva nedrīkst būt lielāka par 70 mg), pēc tam katru dienu ievada 50 mg/m

(faktiski

ievadītā deva nedrīkst būt lielāka par 70 mg dienā). Ja 50 mg/m

dienas devas panesamība ir laba, bet

tā nenodrošina atbilstošu klīnisku atbildes reakciju, dienas devu var palielināt līdz 70 mg/m

(faktiski

ievadītā deva nedrīkst būt lielāka par 70 mg dienā).

Kaspofungīna drošums un efektivitāte nav pietiekami pētīta klīniskajos pētījumos ar jaundzimušajiem

un zīdaiņiem līdz 12 mēnešu vecumam. Ārstējot šīs vecuma grupas pacientus, ieteicams ievērot

piesardzību. Ierobežots datu apjoms liecina, ka var apsvērt kaspofungīna lietošanu pa 25 mg/m

dienā

jaundzimušajiem un zīdaiņiem (līdz 3 mēnešu vecumam) un pa 50 mg/m

dienā maziem bērniem (3 -

11 mēnešus veciem) (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Terapijas ilgums

Empīriskās terapijas ilgums jānosaka, pamatojoties uz pacienta klīnisko atbildes reakciju. Terapija

jāturpina līdz 72 stundām pēc neitropēnijas izzušanas (ANS ≥ 500). Pacienti, kuriem konstatēta

sēnīšinfekcija, jāārstē vismaz 14 dienas, un ārstēšana jāturpina vēl vismaz 7 dienas pēc neitropēnijas

un klīniskos simptomu izzušanas.

Invazīvas

kandidozes

ārstēšanas

ilgums

jānosaka,

pamatojoties

pacienta

klīnisko

mikrobioloģisko atbildes reakciju. Pēc tam, kad invazīvas kandidozes pazīmes un simptomi ir

mazinājušies un uzsējumi kļuvuši negatīvi, var apsvērt terapijas maiņu uz iekšķīgu pretsēnīšu līdzekļu

lietošanu. Kopumā pretsēnīšu terapija jāturpina vēl vismaz 14 dienas pēc pēdējā pozitīvā uzsējuma

iegūšanas.

Invazīvas aspergilozes ārstēšanas ilgumu nosaka katrā konkrētā gadījumā, pamatojoties uz pacienta

pamatslimības smaguma pakāpi, atlabšanu pēc imūnsupresijas un klīniskos atbildes reakciju. Kopumā

ārstēšana jāturpina vēl vismaz 7 dienas pēc simptomu izzušanas.

Informācija par drošumu gadījumos, kad ārstēšanas ilgums pārsniedz 4 nedēļas, ir ierobežota. Tomēr

pieejamie dati liecina, ka ilgāku terapijas kursu (līdz pat 162 dienām pieaugušiem pacientiem un līdz

pat 87 dienām pediatriskiem pacientiem) gadījumā kaspofungīna panesamība aizvien ir laba.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem (65 gadus veciem vai vecākiem), laukums zem līknes (AUC) ir

palielināts par aptuveni 30 %. Tomēr sistemātiska devas pielāgošana nav nepieciešama. Ārstēšanas

pieredze 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem ir ierobežota (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Nieru darbības traucējumu dēļ deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pieaugušiem pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (punktu skaits pēc Child-Pugh

skalas 5 - 6) deva nav jāpielāgo. Pamatojoties uz farmakokinētikas datiem, pieaugušiem pacientiem ar

vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (punktu skaits pēc Child-Pugh skalas 7 - 9) ieteicams

lietot 35 mg kaspofungīna dienā. Sākotnējā 70 mg piesātinošā deva jālieto 1. dienā. Klīniskās

pieredzes par pieaugušiem pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (punktu skaits pēc

Child-Pugh skalas vairāk nekā 9) vai par pediatriskiem pacientiem ar jebkādas pakāpes aknu darbības

traucējumiem nav (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošana vienlaicīgi ar metabolisma enzīmu induktoriem

Ierobežots datu daudzums liecina, ka, lietojot pieaugušiem pacientiem kaspofungīnu vienlaicīgi ar

noteiktiem metabolisma enzīmu induktoriem, jāapsver kaspofungīna dienas devas palielināšana līdz

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

70 mg pēc 70 mg piesātinošās devas lietošanas (skatīt 4.5. apakšpunktu). Lietojot kaspofungīnu

pediatriskiem pacientiem (vecumā no 12 mēnešiem līdz 17 gadiem) vienlaicīgi ar šiem pašiem

metabolisma enzīmu induktoriem (skatīt 4.5. apakšpunktu), jāapsver kaspofungīna deva 70 mg/m

dienā (faktiski ievadītā deva nedrīkst būt lielāka par 70 mg dienā).

Lietošanas veids

Pēc šķīdināšanas un atšķaidīšanas šķīdums jāievada lēnas intravenozas infūzijas veidā aptuveni 1

stundas laikā. Norādījumus par šķīdināšanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

Ir pieejami 70 mg un 50 mg flakoni.

Kaspofungīns jāievada kā viena infūzija dienā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Kaspofungīna lietošanas laikā ziņots par anafilaksi. Ja tā rodas, kaspofungīna lietošana ir jāpārtrauc un

jāveic atbilstoša ārstēšana. Ziņots par, iespējams, histamīna mediētām nevēlamām blakusparādībām,

tajā skaitā izsitumiem, sejas pietūkumu, angioedēmu, niezi, siltuma sajūtu vai bronhu spazmām, un to

dēļ var būt jāpārtrauc zāļu lietošana un/vai jāpiemēro atbilstoša ārstēšana.

Ierobežots daudzums datu liecina, ka kaspofungīns nedarbojas pret retāk sastopamām ne-Candida

rauga sēnītēm un ne-Aspergillus pelējuma sēnītēm. Kaspofungīna efektivitāte pret šīm patogēnām

sēnītēm nav pierādīta.

Kaspofungīna lietošana vienlaicīgi ar ciklosporīnu ir vērtēta veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem un

pieaugušiem pacientiem. Dažiem veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem, kuri saņēma divas 3 mg/kg

ciklosporīna devas kopā ar kaspofungīnu, novēroja īslaicīgu alanīna transamināzes (ALAT) un

aspartāta transamināzes (ASAT) līmeņa paaugstināšanos 3 reizes vai mazāk virs normas augšējās

robežas (NAR), kas izzuda, pārtraucot ārstēšanu. Reprospektīvā pētījumā par 40 pacientiem, kurus

pēcreģistrācijas laikā 1 - 290 dienas (mediāna 17,5 dienas) ārstēja ar kaspofungīnu un ciklosporīnu,

nenovēroja būtiskas aknu nevēlamas blakusparādības. Šie dati liecina, ka kaspofungīnu var lietot

pacientiem, kuri saņem ciklosporīnu, ja iespējamais ieguvums attaisno iespējamo risku. Lietojot

kaspofungīnu vienlaicīgi ar ciklosporīnu, jāapsver stingra aknu enzīmu uzraudzība.

Pieaugušiem pacientiem ar viegliem un vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem AUC ir

palielināts par attiecīgi aptuveni 20 % un 75 %. Pieaugušajiem ar vidēji smagiem aknu darbības

traucējumiem dienas devu ieteicams samazināt līdz 35 mg. Klīniskās pieredzes par pieaugušajiem ar

smagiem aknu darbības traucējumiem vai par pediatriskiem pacientiem ar jebkādas pakāpes aknu

darbības traucējumiem nav. Paredzama spēcīgāka iedarbība nekā vidēji smagu aknu darbības

traucējumu gadījumā un šiem pacientiem kaspofungīns jālieto piesardzīgi (skatīt 4.2. un 5.2.

apakšpunktu).

Aknu darbības laboratorisko pārbaužu rezultātu novirzes ir novērotas ar kaspofungīnu ārstētiem

veseliem brīvprātīgajiem un pieaugušiem un pediatriskiem pacientiem. Dažiem pieaugušiem un

pediatriskiem pacientiem ar nopietnām pamatslimībām, kuri vienlaicīgi ar kaspofungīnu saņēma

vairākas citas zāles, ziņots par klīniski nozīmīgas aknu disfunkcijas, hepatīta un aknu mazspējas

gadījumiem. Cēloņsakarība ar kaspofungīnu nav pierādīta. Pacienti, kuriem ārstēšanas laikā ar

kaspofungīnu rodas aknu darbības pārbaužu rezultātu novirzes, ir jānovēro, vai nepasliktinās aknu

darbība, un atkārtoti jānovērtē kaspofungīna terapijas turpināšanas ieguvuma un riska attiecība.

Pēcreģistrācijas periodā tika ziņots par Stīvensa-Džonsona sindroma (SDžS) un toksiskas epidermas

nekrolīzes (TEN) gadījumiem saistībā ar kaspofungīna lietošanu. Piesardzība jāievēro pacientiem,

kuriem anamnēzē ir alerģiskas ādas reakcijas (skatīt 4.8. apakšpunktu).

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

Šīs zāles satur saharozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību,

glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharāzes-izomaltāzes nepietiekamību (skatīt 2.apakšpunltu).

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vitro pētījumi liecina, ka kaspofungīns nav neviena citohroma P450 (CYP) sistēmas enzīma

inhibitors. Klīniskajos pētījumos kaspofungīns neinducēja CYP3A4 īstenotu citu vielu metabolismu.

Kaspofungīns nav P-glikoproteīna substrāts un ir vājš citohroma P450 enzīmu substrāts. Tomēr

farmakoloģiskajos un klīniskajos pētījumos pierādīts, ka kaspofungīns mijiedarbojas ar citām zālēm

(skatīt turpmāk).

Divos klīniskajos pētījumos ar veselām pieaugušām pētāmām personām ciklosporīns A (viena 4

mg/kg deva vai divas 3 mg/kg devas ar 12 stundu starplaiku) palielināja kaspofungīna AUC aptuveni

par 35 %. Šī AUC palielināšanās, iespējams, ir skaidrojama ar samazinātu kaspofungīna saistīšanos

aknās. Kaspofungīns nepaaugstināja ciklosporīna koncentrāciju plazmā. Lietojot kaspofungīnu

vienlaicīgi ar ciklosporīnu, pārejoši paaugstinājās aknu ALAT un ASAT līmenis, 3 vai mazāk reižu

pārsniedzot normas augšējo robežu (NAR). Šī paaugstināšanās izzuda pēc zāļu lietošanas

pārtraukšanas. Reprospektīvā pētījumā par 40 pacientiem, kurus pēcreģistrācijas laikā 1 - 290 dienas

(mediāna 17,5 dienas) ārstēja ar kaspofungīnu un ciklosporīnu, nenovēroja būtiskas aknu nevēlamas

blakusparādības (skatīt 4.4. apakšpunktu). Lietojot šīs abas zāles vienlaicīgi, jāapsver stingra aknu

enzīmu uzraudzība.

Veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem kaspofungīns takrolima minimālo koncentrāciju pazemināja

par 26 %. Pacientiem, kuri saņem abas šīs zāles, obligāti jāveic standarta takrolima koncentrācijas

asinīs uzraudzība un atbilstoša takrolima devas pielāgošana.

Klīniskie pētījumi ar veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem liecina, ka itrakonazols, amfotericīns B,

mikofenolāts, nelfinavīrs vai takrolims neizraisa klīniski nozīmīgas kaspofungīna farmakokinētikas

pārmaiņas. Kaspofungīns neietekmēja amfotericīna B, itrakonazola, rifampicīna vai mikofenolāta

mofetila farmakokinētiku. Lai gan drošuma dati ir ierobežoti, lietojot amfotericīnu B, itrakonazolu,

nelfinavīru vai mikofenolāta mofetilu vienlaicīgi ar kaspofungīnu, īpaši piesardzības pasākumi nav

nepieciešami.

Vienlaicīgi uzsākot rifampicīna un kaspofungīna lietošanu veseliem pieaugušiem brīvprātīgajiem,

vienlaicīgas lietošanas pirmajā dienā rifampicīns par 60 % palielināja kaspofungīna AUC un par 170

% paaugstināja kaspofungīna minimālo koncentrāciju. Lietojot atkārtoti, kaspofungīna minimālais

līmenis pakāpeniski pazeminājās. Pēc divas nedēļas ilgas lietošanas rifampicīnam bija ierobežota

ietekme uz AUC, bet minimālais līmenis bija par 30 % zemāks nekā pieaugušām pētāmām personām,

kuras saņēma tikai kaspofungīnu. Mijiedarbības mehānisms varētu būt saistīts ar sākotnēju transporta

olbaltumvielu nomākumu un turpmāku indukciju. Paredzama līdzīga ietekme uz citām zālēm, kas

inducē metabolisma enzīmus. Populācijas farmakokinētikas pētījumos iegūts ierobežots datu apjoms

liecina, ka, lietojot kaspofungīnu vienlaicīgi ar induktoriem efavirenzu, nevirapīnu, rifampicīnu,

deksametazonu, fenitoīnu vai karbamazepīnu, var samazināties kaspofungīna AUC. Lietojot

vienlaicīgi metabolisma enzīmu induktorus, pieaugušiem pacientiem jāapsver kaspofungīna dienas

devas palielināšana līdz 70 mg pēc 70 mg piesātinošās devas lietošanas (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Visus iepriekš aprakstītos pieaugušajiem veiktos zāļu mijiedarbības pētījumus veica ar kaspofungīna

devu 50 mg vai 70 mg dienā. Lielāku kaspofungīna devu mijiedarbība ar citām zālēm nav oficiāli

pētīta.

Pediatriskiem pacientiem farmakokinētikas datu regresijas analīžu rezultāti liecina, ka, lietojot

deksametazonu vienlaicīgi ar kaspofungīnu, var klīniski nozīmīgi pazemināties kaspofungīna

minimālā koncentrācija. Šī atrade var liecināt, ka, lietojot induktorus, pediatriskiem pacientiem

pazeminājums būs līdzīgs kā pieaugušajiem. Lietojot kaspofungīnu pediatriskiem pacientiem (vecumā

no 12 mēnešiem līdz 17 gadiem) vienlaicīgi ar zāļu klīrensa induktoriem, piemēram, rifampicīnu,

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

efavirenzu, nevirapīnu, fenitoīnu, deksametazonu vai karbamazepīnu, jāapsver kaspofungīna deva 70

mg/m

dienā faktiski ievadītā deva nedrīkst būt lielāka par 70 mg).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par kaspofungīna lietošanu grūtniecēm nav, vai tie ir ierobežoti. Kaspofungīnu nedrīkst lietot

grūtniecības laikā, izņemot gadījumus, kad tas ir absolūti nepieciešams. Pētījumos ar dzīvniekiem

pierādīta toksiska ietekme uz attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts,

ka kaspofungīns šķērso placentāro barjeru.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai kaspofungīns cilvēkam izdalās mātes pienā. Par dzīvniekiem pieejamie

farmakodinamikas/toksikoloģiskie dati liecina par kaspofungīna izdalīšanos pienā. Sievietes, kuras

saņem kaspofungīnu, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Ar žurku tēviņiem un mātītēm veiktos fertilitātes pētījumos nenovēroja kaspofungīna ietekmi uz

fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nav klīnisko datu par kaspofungīnu, pamatojoties, uz kuriem

varētu novērtēt tā ietekmi uz fertilitāti.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Ziņots par paaugstinātas jutības reakcijām (anafilaksi un, iespējams, histamīna mediētām nevēlamām

blakusparādībām) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacientiem ar invazīvu aspergilozi ziņots arī par plaušu tūsku, pieaugušo respiratorā distresa sindromu

(PRDS) un radiogrāfiski diagnosticētiem infiltrātiem.

Pieauguši pacienti

Klīniskajos pētījumos 1865 pieaugušie saņēma vienreizējas vai vairākas kaspofungīna devas: 564

pacienti ar drudzi un neitropēniju (empīriskas terapijas pētījums), 382 pacienti ar invazīvu kandidozi,

228 pacienti ar invazīvu aspergilozi, 297 pacienti ar lokalizētām Candida infekcijām un 394 I fāzes

pētījumos iekļautas personas. Empīriskās terapijas pētījumā iekļautie pacienti bija saņēmuši

ķīmijterapiju ļaundabīgas slimības ārstēšanai vai arī viņiem bija veikta asinsrades cilmes šūnu

transplantācija (tajā skaitā 39 alogēniskas transplantācijas gadījumi). Pētījumos, kuros bija iekļauti

pacienti ar dokumentētām Candida

infekcijām, lielākajai daļai pacientu ar invazīvām Candida

infekcijām bija nopietna pamatslimība (piemēram, hematoloģiska vai cita ļaundabīga slimība, nesen

veikta plaša operācija, HIV infekcija), kuras dēļ vienlaicīgi bija jālieto vairākas zāles. Nesalīdzinošā

Aspergillus

pētījumā iekļautajiem pacientiem nereti bija nopietni predisponējoši medicīniski

traucējumi (piemēram, veikta kaulu smadzeņu vai perifēro cilmes šūnu transplantācija, ļaundabīga

hematoloģiska slimība, norobežoti audzēji vai veikta orgāna transplantācija), kuru dēļ vienlaicīgi bija

jālieto vairākas zāles.

Flebīts bija bieži ziņota lokāla, injekcijas vietā konstatēta nevēlama blakusparādība visās pacientu

populācijās. Citas lokālas reakcijas ir apsārtums, sāpes/jutīgums, nieze, izdalījumi un dedzinoša

sajūta.

Visiem ar kaspofungīnu ārstētajiem pieaugušajiem (kopumā 1780) ziņotās klīniskās un laboratoriskās

patoloģijas parasti bija vieglas un to dēļ reti bija jāpārtrauc zāļu lietošana.

Nevēlamo blakusparādību saraksts

tabulas veidā

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

Klīniskajos pētījumos un/vai pēcreģistrācijas pieredzē ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām:

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Bieži

(

1/100 līdz <1/10)

Retāk

(

1/1 000 līdz <1/100)

Nav

zināmi

(nevar

noteikt pēc pieejamiem

datiem)

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Pazemināts

hemoglobīna

līmenis,

pazemināts hematokrīta

līmenis,

samazināts

balto asins šūnu skaits

Anēmija,

trombocitopēnija,

koagulopātija,

leikopēnija, palielināts

eozinofīlo

leikocītu

skaits,

samazināts

trombocītu

skaits,

palielināts

trombocītu

skaits,

samazināts

limfocītu

skaits,

palielināts balto asins

šūnu skaits, samazināts

neitrofīlo

leikocītu

skaits

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Hipokaliēmija

Šķidruma

pārslodze,

hipomagnēmija,

anoreksija,

elektrolītu

līdzsvara

traucējumi,

hiperglikēmija,

hipokalcēmija,

metaboliska acidoze

Psihiskie traucējumi

Trauksme,

dezorientācija,

bezmiegs

Nervu

sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Reibonis,

garšas

sajūtas

pārmaiņas,

parestēzijas,

miegainība,

trīce,

hipoestēzija

Acu bojājumi

Acu dzelte, neskaidra

redze, plakstiņu tūska,

pastiprināta asarošana

Sirds

funkcijas

traucējumi

Sirdsklauves,

tahikardija,

aritmija,

ātriju

mirgošana,

sastrēguma

sirds

mazspēja

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Flebīts

Tromboflebīts,

pietvīkums,

karstuma

viļņi,

hipertensija,

hipotensija

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu

kurvja

un

videnes

slimības

Elpas trūkums

Aizlikts

deguns,

faringolaringeālas

sāpes,

tahipnoja,

bronhu

spazmas,

klepus,

paroksismāls

elpas

trūkums

nakts

laikā,

hipoksija,

trokšņi, sēkšana

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Slikta

dūša,

caureja,

vemšana

Sāpes

vēderā,

sāpes

vēdera

augšdaļā,

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

sausums

mutē,

dispepsija, nepatīkama

sajūta vēderā, vēdera

uzpūšanās,

ascīts,

aizcietējums, disfāgija,

meteorisms

Aknu

un/vai

žults

izvades

sistēmas

traucējumi

Paaugstināti

aknu

rādītāji

(alanīna

aminotransferāze,

aspartāta

aminotransferāze,

sārmainās

fosfatāzes

līmenis

asinīs,

konjugētais bilirubīns,

bilirubīna

līmenis

asinīs)

Holestāze,

hepatomegālija,

hiperbilirubinēmija,

dzelte,

patoloģiska

aknu

darbība,

hepatotoksicitāte, aknu

darbības

traucējumi,

paaugstināts

gamma

glutamiltransferāzes

līmenis

Ādas

un

zemādas

audu bojājumi

Izsitumi,

nieze,

eritēma, hiperhidroze

Erythema

multiforme,

makulāri

izsitumi,

makulopapulāri

izsitumi,

niezoši

izsitumi,

nātrene,

alerģisks

dermatīts,

ģeneralizēta

nieze,

eritematozi

izsitumi,

ģeneralizēti

izsitumi,

masaliņveida izsitumi,

ādas bojājumi

Toksiska

epidermas

nekrolīze un Stīvensa –

Džonsona

sindroms

(skatīt

4.4.

apakšpunktu)

Skeleta-muskuļu

un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

Artralģija

Muguras sāpes, sāpes

ekstremitātē,

kaulu

sāpes,

muskuļu

vājums, mialģija

Nieru un urīnizvades

sistēmas traucējumi

Nieru mazspēja, akūta

nieru mazspēja

Vispārēji

traucējumi

un

reakcijas

ievadīšanas vietā

Drudzis, drebuļi, nieze

infūzijas vietā

Sāpes,

sāpes

katetra

ievietošanas

vietā,

nespēks,

aukstuma

sajūta, karstuma sajūta,

apsārtums

infūzijas

vietā,

sacietējums

infūzijas vietā, sāpes

infūzijas

vietā,

pietūkums

infūzijas

vietā, flebīts injekcijas

vietā,

perifēra

tūska,

jutīgums,

nepatīkama

sajūta krūškurvī, sāpes

krūškurvī, sejas tūska,

ķermeņa

temperatūras

pārmaiņu

sajūta,

sacietējums,

ekstravazācija infūzijas

vietā,

kairinājums

infūzijas vietā, flebīts

infūzijas vietā, izsitumi

infūzijas vietā, nātrene

infūzijas

vietā,

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

apsārtums

injekcijas

vietā, tūska injekcijas

vietā, sāpes injekcijas

vietā,

pietūkums

injekcijas

vietā,

vājums, tūska

Izmeklējumi

Pazemināts

kālija

līmenis

asinīs,

pazemināts

albumīna

līmenis asinīs

Paaugstināts kreatinīna

līmenis asinīs, sarkanās

asins

šūnas

urīnā,

pazemināts

kopējais

olbaltumvielu līmenis,

olbaltumvielas

urīnā,

pagarināts protrombīna

laiks,

saīsināts

protrombīna

laiks,

pazemināts

nātrija

līmenis

asinīs,

paaugstināts

nātrija

līmenis

asinīs,

pazemināts

kalcija

līmenis

asinīs,

paaugstināts

kalcija

līmenis

asinīs,

pazemināts

hlorīdu

līmenis

asinīs,

paaugstināts

glikozes

līmenis

asinīs,

pazemināts

magnija

līmenis

asinīs,

pazemināts

fosfora

līmenis

asinīs,

paaugstināts

fosfora

līmenis

asinīs,

paaugstināts urīnvielas

līmenis

asinīs,

pagarināts

aktivētā

parciālā tromboplastīna

laiks,

pazemināts

bikarbonāta

līmenis

asinīs,

paaugstināts

hlorīdu līmenis asinīs,

paaugstināts

kālija

līmenis

asinīs,

paaugstināts

asinsspiediens,

pazemināts urīnskābes

līmenis asinīs, asinis

urīnā,

patoloģiski

elpošanas

trokšņi,

pazemināts

oglekļa

dioksīda

līmenis,

paaugstināts

imunitāti

nomācošo zāļu līmenis,

palielināts

starptautiskais

normalizētais

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

koeficients,

cilindri

urīnā,

baltās

asins

šūnas

urīnā

paaugstināts urīna pH.

Kaspofungīns ir vērtēts arī, lietojot pa 150 mg dienā (līdz 51 dienai ilgi) 100 pieaugušiem pacientiem

(skatīt 5.1. apakšpunktu). Pētījumā salīdzināja 50 mg (pēc 70 mg piesātinošās devas lietošanas 1.

dienā) un 150 mg kaspofungīna dienā invazīvas kandidozes ārstēšanā. Šajā pacientu grupā

kaspofungīna drošums, lietojot lielāko devu, kopumā bija līdzīgs kā pacientiem, kuri saņem

kaspofungīna 50 mg dienas devu. Tādu pacientu īpatsvars, kuriem radās būtiska zāļu izraisīta

nevēlama blakusparādība vai zāļu izraisīta blakusparādība, kuras dēļ jāpārtrauc kaspofungīna

lietošana, abās terapijas grupās bija līdzīgs.

Pediatriskā populācija

Dati no 5 klīniskiem pētījumiem, kas veikti 171 pediatriskam pacientam, liecina, ka klīnisku

nevēlamu notikumu vispārējā sastopamība (26,3%; 95% TI -19,9, 33,6) nav sliktāka par to, kāda

ziņota ar kaspofungīnu ārstētiem pieaugušajiem (43,1%; 95% TI -40,0, 46,2). Tomēr pediatriskiem

pacientiem, iespējams, ir citāds nevēlamo blakusparādību profils nekā pieaugušiem pacientiem.

Biežākie ar zālēm saistītie nevēlamie notikumi, par kuriem ziņots ar kaspofungīnu ārstētiem

pediatriskiem pacientiem, bija paaugstināta ķermeņa temperatūra (11,7%), izsitumi (4,7%) un

galvassāpes (2,9%).

Nevēlamo blakusparādību saraksts

tabulas veidā

Ziņots par šādām nevēlamām blakusparādībām:

Orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

(

1/10)

Bieži

(

1/100 līdz <1/10)

Asins

un

limfātiskās

sistēmas traucējumi

Palielināts eozinofīlo leikocītu skaits

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Sirds funkcijas traucējumi

Tahikardija

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Pietvīkums, hipotensija

Aknu un/vai žults izvades

sistēmas traucējumi

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis (ASAT, ALAT)

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Izsitumi, nieze

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Drudzis

Drebuļi, sāpes katetra ievietošanas vietā

Izmeklējumi

Pazemināts kālija līmenis, hipomagnēmija, paaugstināts

glikozes

līmenis,

pazemināts

fosfora

līmenis

paaugstināts fosfora līmenis

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Ziņots par nejaušu kaspofungīna ievadīšanu līdz pat 400 mg vienā dienā. Šajos gadījumos klīniski

nozīmīgas nevēlamas blakusparādības neradās. Kaspofungīnu nav iespējams izvadīt ar dialīzes

palīdzību.

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

SASKAŅOTS ZVA 02-04-2020

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: sistēmiski lietojamie pretsēnīšu līdzekļi.

ATĶ kods: J02AX04

Darbības mehānisms

Kaspofungīna acetāts ir pussintētisks lipopeptīda (ehinokandīna) savienojums, kas sintezēts no Glarea

lozoyensis

fermentācijas produkta. Kaspofungīna acetāts nomāc bēta (1,3)-D-glikāna, daudzu

filamentozu sēnīšu un raugu šūnas sieniņas neatņemamas sastāvdaļas, sintēzi. Bēta (1,3)-D-glikāns

zīdītāju šūnās nav sastopams.

Kaspofungīnam fungicīdiska iedarbība ir pierādīta pret Candida sugu rauga sēnītēm. In vitro un in

vivo pētījumi liecina, ka kaspofungīna iedarbība uz Aspergillus sugām izraisa hifālo apikālo galu un

zarošanās vietu, kur notiek šūnu augšana un dalīšanās, līzi un bojāeju.

Farmakodinamiskā iedarbība

In vitro kaspofungīns darbojas pret Aspergillus sugām (Aspergillus fumigatus [N = 75], Aspergillus

flavus [N = 111], Aspergillus niger [N = 31], Aspergillus nidulans [N = 8], Aspergillus terreus [N =

52] un Aspergillus candidus [N = 3]). In vitro kaspofungīns darbojas arī pret Candida sugām

(Candida sugas (Candida albicans [N = 1,032], Candida dubliniensis [N = 100], Candida glabrata

[N = 151], Candida guilliermondii [N = 67], Candida kefyr [N = 62], Candida krusei [N = 147],

Candida lipolytica [N = 20], Candida lusitaniae [N = 80], Candida parapsilosis [N = 215], Candida

rugosa [N = 1] un Candida tropicalis [N = 258]), tajā skaitā pret izolātiem ar vairākām rezistenci

nosakošām transporta mutācijām un pret izolātiem, kuriem ir iegūta vai pārmantota rezistence pret

flukonazolu, amfotericīnu B un 5-flucitozīnu. Jutības pārbaudes veica atbilstoši Klīnisko un

laboratorisko standartu institūta (CLSI, agrāk Klīniski laboratorisko standartu nacionālā komiteja

[NCCLS]) M38-A2

metodes (Aspergillus

sugām) un M27-A3

metodes (Candida

sugām)

modifikācijai.

Standartizētās jutības pārbaužu tehnikas rauga sēnītēm ir noteikusi EUCAST. EUCAST nav izstrādājis

kaspofungīna jutības testu robežpunktus dēļ nozīmīgām kaspofungīna starplaboratoriju novirzēm MIK

(minimālā inhibējošā koncentrācija) robežās. Jutības testu robežpunktu vietā, Candida izolāti, kas ir

jutīgi pret anidulafungīnu, kā arī pret mikafungīnu, jāuzskata par jutīgiem pret kaspofungīnu. Līdzīgi,

C. parapsilosis izolāti, kas ir vidēji jutīgi pret anidulafungīnu un mikafungīnu, ir jāuzskata par vidēji

jutīgiem pret kaspofungīnu.

Rezistences mehānisms

Ārstēšanas laikā Candida izolāti ar samazinātu jutību pret kaspofungīnu konstatēti nelielam skaitam

pacientu (izmantojot standartizētu,

CLSI

apstiprinātu MIK pārbaudes metodiku, ziņots, ka

kaspofungīna MIK ir >2 mg/l (MIK pieaugums 4 līdz 30 reizes)). Konstatētais rezistences mehānisms

bija FKS1 un/vai FKS2 (C. glabrata sugām) gēnu mutācijas. Šie gadījumi ir saistīti ar sliktiem

klīniskiem iznākumiem.

In vitro konstatēta Aspergillus sugu rezistences veidošanās pret kaspofungīnu. Ierobežota klīniskā

pieredze liecina par rezistenci pret kaspofungīnu pacientiem ar invazīvu aspergilozi. Rezistences

mehānisms nav pierādīts. Rezistence pret kaspofungīnu dažādiem Aspergillus klīniskiem izolātiem

sastopama reti.

Tika novērota Candida rezistence pret kaspofungīnu, bet tās biežums var atšķirties starp sugām un

reģionu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Invazīva kandidoze pieaugušiem pacientiem

17-0044/II/A.z

17-0045/II/A.z

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju