Dalacin C 300 mg cietās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

05-04-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Klindamicīns
Pieejams no:
Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg
ATĶ kods:
J01FF01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Clindamycin
Deva:
300 mg
Zāļu forma:
Kapsula, cietā
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Fareva Amboise, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000897

Saskaņots ZVA 05.04.2019.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Dalacin C 150 mg cietās kapsulas

Dalacin C 300 mg cietās kapsulas

Clindamycinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Dalacin C cietās kapsulas un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Dalacin C cieto kapsulu lietošanas

Kā lietot Dalacin C cietās kapsulas

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Dalacin C cietās kapsulas

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Dalacin C cietās kapsulas un kādam nolūkam tās lieto

Dalacin C cietās kapsulas satur klindamicīna hidrohlorīdu - antibiotisku līdzekli, ko lieto smagu bakteriālu

infekciju ārstēšanai (augšējo un apakšējo elpceļu infekcijas, ādas un mīksto audu infekcijas, kaulu un

locītavu infekcijas, ginekoloģiskas infekcijas, infekcijas vēdera dobumā, asins saindēšanās (septicēmija) un

dažādu baktēriju radīts sirds iekšējā slāņa iekaisums (endokardīts), mutes un zobu infekcijas, u.c. infekcijas),

oportūnistisku infekciju ārstēšanai AIDS slimniekiem (toksoplazmas izraisīts encefalīts, pneimocistu

pneimonija), malārijas ārstēšanai, kā arī bakteriālu infekciju profilaksei (endokardīta profilaksei, infekciju

profilaksei pie galvas un kakla operācijām, zarnu perforācijas vai traumas).

2.

Kas Jums jāzina pirms Dalacin C cieto kapsulu lietošanas

Nelietojiet Dalacin C cietās kapsulas šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret klindamicīnu vai linkomicīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Jums jāpastāsta ārstam, ja Jums ir caureja vai parasti tā Jums rodas pēc antibiotisko līdzekļu lietošanas, vai

Jums ir bijušas kuņģa-zarnu trakta slimības. Ja parādās smaga, ilgstoša vai asiņaina caureja pēc Dalacin C

cieto kapsulu lietošanas vai lietošanas laikā, nekavējoties pasakiet to ārstam. Tas var liecināt par zarnu

iekaisumu (pseidomembranozo kolītu). Iespējams, ka būs nepieciešama ārstēšanas pārtraukšana.

Ja rodas paaugstinātas jutības vai smaga ādas reakcija, jāpārtrauc klindamicīna lietošana un jāuzsāk

atbilstoša ārstēšana.

Ja ārstēšana ir ilgstoša, jāveic aknu un nieru darbības pārbaude.

Dalacin C nenonāk smadzenēs, tāpēc tas nav piemērots tādu infekciju ārstēšanai kā meningīts.

Citas zāles un Dalacin C cietās kapsulas

Saskaņots ZVA 05.04.2019.

Dažas zāles var ietekmēt Dalacin C cieto kapsulu darbību. Vienlaicīgi lietojot Dalacin C cietās kapsulas ar

citām zālēm, var mazināties to efektivitāte, piemēram, ar tādām kā:

rifampicīns (antibiotisks līdzeklis), ko lieto tuberkulozes un citu bakteriālu infekciju ārstēšanai,

muskuļu relaksanti (neiromuskulatorie blokatori), tos izmanto operācijās.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat varfarīnu vai tam līdzīgas zāles – asins šķidrinātājus. Jums var būt lielāks

asiņošanas risks. Jūsu ārsts var Jums nozīmēt asins analīzes biežāk, lai kontrolētu asinsreci.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Dalacin C cietās kapsulas kopā ar uzturu

Kapsulas var lietot pirms vai pēc ēšanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pastāstiet ārstam, ja Jūs barojat bērnu ar krūti. Klindamicīns var izdalīties mātes pienā, Jūsu ārsts izlems par

Dalacin C lietošanu. Salīdzinoši maza ir iespēja, ka zīdainis ar pienu uzņems ļoti daudz klindamicīna, bet

gadījumā, ja Jūsu mazulim parādās asiņaina caureja vai kādas saslimšanas pazīmes (piem., izsitumi),

izstāstiet to Jūsu un Jūsu bērna ārstam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Dalacin C neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Dalacin C satur laktozi

Zāles satur laktozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles,

konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Dalacin C cietās kapsulas

Vienmēr lietojiet Dalacin C cietās kapsulas tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušajiem

600 – 1800 mg dienā, dalot 2, 3 vai 4 vienādās reizes devās, atkarībā no infekcijas smaguma pakāpes.

Bērniem (pēc viena mēneša vecuma)

Kapsulas drīkst lietot tikai bērniem, kuri spēj norīt kapsulas.

Deva 8 – 25 mg/kg dienā, sadalot 3 vai 4 vienādās reizes devās, atkarībā no infekcijas smaguma pakāpes.

Gados vecākiem cilvēkiem

Gados vecākiem cilvēkiem ar normālu aknu darbību un normālu (vecumam atbilstošu) nieru darbību nav

nepieciešama devas pielāgošana.

Lai izvairītos no iespējamā barības vada kairinājuma, pēc Dalacin C cietās kapsulas lietošanas būtu jāuzdzer

pilna glāze ūdens.

Pacientiem ar nieru un aknu mazspēju nav nepieciešama devas pielāgošana.

Saskaņots ZVA 05.04.2019.

Jūsu ārsts Jums pateiks, kādu klindamicīna devu lietot.

Dažu noteiktu slimību (piemēram, bēta-hemolītiskā streptokoka infekcijas, iegurņa iekaisuma slimības,

hlamīdiju izraisīta dzemdes kakla iekaisuma, toksoplazmas izraisīta encefalīta AIDS slimniekiem,

pneimocistu pneimonijas AIDS slimniekiem, akūta streptokoku izraisīta tonsilīta/faringīta vai malārijas)

gadījumā, kā arī dažu infekcijas slimību profilaksei, Jūsu ārsts klindamicīna devu Jums pielāgos.

Ilgstoši lietojot Dalacin C, var parādīties arī citas infekcijas, kuras Dalacin C neārstē.

Ja esat lietojis Dalacin C cietās kapsulas vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Dalacin C cietās kapsulas vairāk nekā noteikts, sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz

tuvāko slimnīcas uzņemšanas nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Dalacin C cietās kapsulas

Ja esat aizmirsis lietot Dalacin C cietās kapsulas parastā laikā, lietojiet tās, līdzko atceraties, ja vien nav jau

pienācis nākamās devas lietošanas laiks. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Dalacin C cietās kapsulas

Pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas var atkārtoties vai pastiprināties infekcija.

Nepārtrauciet Dalacin C cieto kapsulu lietošanu, ja vien ārsts Jums nav licis to darīt.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet to savam ārstam, ja Jums parādās:

smaga, ilgstoša vai asiņaina caureja (var būt saistīta ar sāpēm vēderā vai drudzi). Šī blakusparādība ir

reti novērota, tā var parādīties pēc antibiotisko līdzekļu lietošanas un norādīt uz nopietnu iekaisumu

zarnās,

smaga alerģiska reakcija kā apgrūtināta elpošana, pēkšņa gārgšana, plakstiņu, sejas vai lūpu

pietūkums, izsitumi vai nieze (galvenokārt pa visu ķermeni),

čulgas un ādas lobīšanās lielos laukumos, drudzis, klepus, slikta pašsajūta, smaganu, mēles vai lūpu

pietūkums,

dzeltena āda un dzelteni acu baltumi (dzeltenā kaite).

Pilns blakusparādību saraksts

Bieži (skar 1 – 10 lietotājus no 100)

Sāpes vēderā, caureja, iekaisums resnajā zarnā (pseidomembranozais kolīts)

Izmaiņas aknu funkciju analīzēs

Retāk (skar 1 līdz 10 lietotājus no 1000)

Piepacelti, sārti (makulopapulozi) izsitumi uz ādas, nātrene

Slikta dūša, vemšana

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Zarnu iekaisums (clostridium difficile)

Maksts infekcija

Noteikta veida vai visu balto

asins šūnu (leikocītu) skaita samazināšanās (agranulocitoze,

leikopēnija, neitropēnija), asins plātnīšu – trombocītu skaita samazināšanās (trombocitopēnija),

noteikta veida balto asins šūnu skaita palielināšanās (eozinofīlija)

Smagas alerģiskas reakcijas (anafilaktiskais šoks, anafilaktoīdas un/vai anafilaktiskas reakcijas),

paaugstināta jutība

Saskaņots ZVA 05.04.2019.

Garšas sajūtas traucējumi

Barības vada čūla, barības vada iekaisums (ezofagīts)

Dzeltena ādas nokrāsa un dzelteni acu baltumi (dzelte)

Smagas ādas reakcijas (toksiskā epidermālā nekrolīze, Stīvensa-Džonsona sindroms, vēlīna alerģiska

reakcija ar tādiem iespējamiem simptomiem kā izsitumi, sejas pietūkums, drudzis, dziedzeru

pietūkums, izmaiņas analīzēs (piem., aknu rādītājos, pilnajā asins ainā (eozinofilija – balto asins

šūnu veids, kuru skaits asinīs ir paaugstināts)), angioedēma (slimība, kas izraisa pietūkumu zem ādas

virsmas ar vai bez apsārtuma), ādas apsārtums (eritēma), nieze, ādas pietūkums ar pūslīšu

veidošanos (akūta ģeneralizēta ekzantematozā pustuloze), ādas iekaisums ar ādas lobīšanos vai pūšļu

veidošanos (eksfoliatīvs un bullozs dermatīts), masalām līdzīgi ādas izsitumi

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Dalacin C cietās kapsulas

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Dalacin C pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Exp”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Dalacin C cietās kapsulas satur

Aktīvā viela ir klindamicīns (klindamicīna hidrohlorīda veidā).

Katra Dalacin C 150 mg cietā kapsula satur 150 mg klindamicīna.

Katra Dalacin C 300 mg cietā kapsula satur 300 mg klindamicīna.

Citas sastāvdaļas 150 mg cietajām kapsulām ir: magnija stearāts, kukurūzas ciete, talks, laktozes

monohidrāts, titāna dioksīds (E 171), želatīns.

Citas sastāvdaļas 300 mg cietajām kapsulām ir: magnija stearāts, kukurūzas ciete, talks, laktozes

monohidrāts, titāna dioksīds (E 171), želatīns.

Informācija uz primārā iepakojuma (blistera):

Dalacin C 150 mg kapsulas

klindamicīns

Sērija (Парт. N°) Derīguma termiņš (Годен до)

Dalacin C 300 mg kapsulas

klindamicīns

Sērija (Парт. N°) Derīguma termiņš (Годен до)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Pfizer Enterprises SARL

Rond-point du Kirchberg 51,

Saskaņots ZVA 05.04.2019.

Avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg,

Luksemburga

Ražotājs:

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Francija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2019.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju