Cordipin XL 40 mg ilgstošās darbības tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

25-08-2016

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

25-08-2016

Aktīvā sastāvdaļa:
Nifedipīns
Pieejams no:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
ATĶ kods:
C08CA05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Nifedipinum
Deva:
40 mg
Zāļu forma:
Modificētās darbības tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
99-0905

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Cordipin XL 40 mg ilgstošās darbības tabletes

Nifedipinum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Cordipin XL un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Cordipin XL lietošanas

Kā lietot Cordipin XL

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Cordipin XL

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Cordipin XL un kādam nolūkam to lieto

Cordipin XL ir zāles, ko pieskaita pie kalcija antagonistu grupas un ko lieto, lai:

pazeminātu augstu asinsspiedienu (arteriālās hipertensijas ārstēšanai) un

ārstētu sāpes krūtīs, atslābinot un paplašinot artērijas, kas apgādā sirdi ar asinīm. Tas ļauj lielākam

asiņu un skābekļa daudzumam sasniegt sirdi un mazināt tās slodzi. Ja sirdij būs mazāka slodze,

Jums stenokardijas lēkmes būs vieglākas un retāk.

2.

Kas Jums jāzina pirms Cordipin XL lietošanas

Nelietojiet Cordipin XL šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret nifedipīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir patoloģiski zems asinsspiediens (kardiovaskulārs šoks);

ja Jūs lietojat rifampicīnu (bakteriālu infekciju ārstēšanai).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Cordipin XL lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir vai ir bijis kāds no minētajiem stāvokļiem vai simptomiem:

ļoti zems asinsspiediens, sirds mazspēja vai aortas atveres stenoze (sirds vārstuļa

sašaurinājums),

ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja vien nav citas Jūsu stāvokļa ārstēšanas iespējas,

ārsts uzraudzīs Jūsu asinsspiedienu, ja Jums tiek dots Cordipin XL kopā ar magnija infūziju,

ja Jums ir aknu darbības traucējumi.

Bērni

Cordipin XL nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo tā drošums un

efektivitāte šajā populācijā nav pierādīta.

Citas zāles un Cordipin XL

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat zāles:

eritromicīnu, kvinupristīnu vai dalfopristīnu vai kādu citu līdzīgu antibiotiku (bakteriālu

infekciju ārstēšanai);

ritonavīru un līdzīgas zāles (HIV vīrusu infekcijas ārstēšanai);

ketokonazolu vai līdzīgas zāles (sēnīšu infekciju ārstēšanai);

nefozodonu vai fluoksetīnu (zāles depresijas ārstēšanai);

valproiskābi, fenotoīnu, karbamazepīnu, fenobarbitālu (zāles epilepsijas ārstēšanai);

cimetidīnu, cisaprīdu (zāles pret kuņģa un zarnu trakta čūlām un grēmām);

zāles hipertensijas ārstēšanai;

digoksīnu, hinidīnu (sirds ritma traucējumu ārstēšanai);

takrolimu (imūnās atbildes nomākšanai).

Cordipin XL kopā ar uzturu un dzērienu

Jūs varat lietot šīs zāles pirms brokastīm, to laikā vai pēc brokastīm.

Cordipin XL lietošanas laikā nedzeriet greipfrūtu sulu vai alkoholiskus dzērienus. Alkoholiski dzērieni

un greipfrūtu sula pastiprina šo zāļu ietekmi uz asinsspiedienu un palielina blakusparādību biežumu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Tā kā nav pierādījumu par lietošanas drošību grūtniecības laikā, Jūs drīkstat lietot šīs zāles

grūtniecības laikā tikai tad, ja ārsts Jums to ir licis. Ja Cordipin XL terapijas laikā Jums iestājas

grūtniecība vai to plānojat, konsultējieties ar savu ārstu.

Šīs zāles nonāk mātes pienā, tādēļ ārstēšanās laikā bērna barošana ar krūti nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles, īpaši terapijas sākumā, dažiem pacientiem var izraisīt reiboni, tā netieši un uz laiku mazinot

spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, pirms neesat noskaidrojis, kā Jūs reaģējat uz

terapiju.

Cordipin XL satur laktozi.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu

ārstu.

3.

Kā lietot Cordipin XL

Vienmēr lietojiet Cordipin XL tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Parastā sākumdeva un balstdeva ir 1 tablete vienu reizi dienā; maksimālā ieteicamā deva ir 2 tabletes

vienu reizi dienā. Nifedipīns no tabletēm izdalās ļoti lēni. Tā iedarbība turpinās 24 stundas, tādēļ

pietiek ar zāļu lietošanu vienu reizi dienā.

Pēc ārstēšanas sākšanas pastiprinās ietekme uz asinsspiedienu un tā stabilizējas trīs līdz četru dienu

laikā, bet ietekme uz sāpēm krūtīs stabilizējas trīs līdz četru nedēļu laikā.

Lietojiet tabletes, uzdzerot glāzi ūdens. Nedaliet, nesmalciniet un nekošļājiet tabletes.

Ja Jums šķiet, ka šo zāļu iedarbība ir pārāk spēcīga vai pārāk vāja, konsultējieties ar savu ārstu vai

farmaceitu.

Cordipin XL lietošana bērniem

Cordipin XL efektivitāte un drošums bērniem nav noskaidrots; tādēļ bērni to nedrīkst lietot.

Ja esat lietojis Cordipin XL vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis lielāku devu, nekā vajadzētu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Pārdozēšanas izpausme ir pārmērīga asinsspiediena pazemināšanās. Pēc liela skaita tablešu

ieņemšanas var rasties arī šādi simptomi: paātrināta, palēnināta vai neregulāra sirdsdarbība, slikta

dūša, vemšana, vājums, pietvīkums, reibonis, miegainība, apjukums, krampji vai pat apziņas zudums.

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

Ja pacients, kas ir patērējis daudz tablešu, ir pie samaņas, centieties izraisīt vemšanu.

Ja esat aizmirsis lietot Cordipin XL

Nelietojiet dubultu devu, lai aizstātu aizmirsto devu.

Centieties izveidot paradumu lietot zāles regulāri un katru dienu vienā laikā. Ja esat aizmirsis lietot

zāles, lietojiet devu, cik ātri vien iespējams. Taču tad, ja līdz nākamās devas lietošanai atlikušas tikai

dažas stundas, lietojiet tikai nākamo ieplānoto devu un izlaidiet aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Cordipin XL

Stenokardija

Ārstēšanas pārtraukšanas gadījumā var atjaunoties sāpes krūšu kurvī. Ja ārstēšanas pārtraukšana

nepieciešama noteiktu apstākļu dēļ, deva jāmazina pakāpeniski. Tādēļ Jūs nedrīkstat pārtraukt zāļu

lietošanu, ja pirms tam neesat konsultējies ar savu ārstu.

Augsts asinsspiediens

Ārstēšanas pārtraukšanas gadījumā atkal var paaugstināties asinsspiediens. Jums jāzina, ka neviens

līdzeklis asinsspiediena pazemināšanai nespēj izārstēt šo slimību; tas tikai palīdz pazemināt

asinsspiedienu un uztur to vēlamā līmenī. Tādēļ ārstēšana novērš vai samazina hipertensijas sekas.

Terapija ar Cordipin XL ir ilgstoša, ja vien nerodas apstākļi, kuru dēļ nepieciešama tā lietošanas

pārtraukšana.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem

galvassāpes,

pietūkums, pietvīkums,

aizcietējums,

slikta pašsajūta.

Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem

alerģiskas reakcijas (ar sejas, mēles un rīkles pietūkumu),

trauksmes reakcijas, miega traucējumi,

„griešanās” sajūta, reibonis, trīce,

redzes traucējumi,

paātrināta sirdsdarbība, spēcīgi sirdspuksti, zems asinsspiediens, ģībonis,

deguns asiņošana, aizlikts deguns,

sāpes vēderā, slikta dūša (nelabums), grēmas, gāzu uzkrāšanās, sausa mute,

aknu darbības traucējumi,

ādas izsitumi,

muskuļu krampji, locītavu pietūkums,

bieža urinēšana, sāpīga urinēšana,

erekcijas traucējumi,

nespecifiskas sāpes, drebuļi.

Reti: var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem

nieze,

izsitumi, tai skaitā intensīvi ādas izsitumi, nātrene un ādas apsārtums,

nejutīgums vai tirpšana rokās un kājās,

patoloģiski jušanas traucējumi ekstremitātēs,

smaganu pietūkums.

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

balto asins šūnu skaita samazināšanās,

smagas alerģiskas reakcijas, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu vai reiboni,

paaugstināts cukura līmenis asinīs,

samazināta taustes sajūta, miegainība,

acu sāpes,

sāpes krūtīs (stenokardija),

apgrūtināta elpošana,

vemšana,

aknu vai asins problēmu izraisīta ādas vai acu baltumu dzelte,

smaga saslimšana ar pūšļu veidošanos uz ādas,

gaismas izraisītas alerģiskas ādas reakcijas, sarkani vai purpurkrāsas ādas izsitumi,

locītavu un muskuļu sāpes.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371

67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Cordipin XL

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc ''Der. līdz'' un blistera pēc

''EXP''. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas nosacījumi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cordipin XL satur

Aktīvā viela ir nifedipīns. Viena ilgstošās darbības tablete satur 40 mg nifedipīna.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliska celuloze, celulozes pulveris, laktozes monohidrāts,

hipromeloze, magnija stearāts un koloidāls bezūdens silīcija dioksīds tabletes kodolā un

hipromeloze, makrogols 6000, makrogols 400, sarkanais dzelzs oksīds (E172), titāna dioksīds

(E171) un talks apvalkā.

Cordipin XL ārējais izskats un iepakojums

Ilgstošās darbības tabletes ir sarkanīgi brūnas, apaļas, abpusēji izliektas.

Pieejamas

kastītes,

kurās

20 ilgstošās

darbības

tabletes

blisteriepakojumā.

Tajās

2 blisteriepakojumi pa 10 tabletēm.

Zāļu parakstīšana

Recepšu zāles.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Šī lietošanas instrukcija akceptēta 07/2016

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Cordipin XL 40 mg ilgstošās darbības tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena ilgstošās darbības tablete satur 40 mg nifedipīna (Nifedipinum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

laktozes monohidrāts.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Ilgstošās darbības tablete

Tabletes ir sarkanīgi brūnas, apaļas, abpusēji izliektas.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Arteriālās hipertensijas terapija.

Stenokardijas (galvenokārt vazospastiskas un hroniskas, stabilas stenokardijas) terapija.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Deva vienmēr tiek pielāgota pacienta stāvoklim un vajadzībām. Terapijas ietekme ir jākontrolē, un

deva jāpielāgo atkarībā no asinsspiediena un/vai stenokardijas lēkmju biežuma un smaguma pakāpes.

Parastā Cordipin XL sākumdeva un balstdeva visu indikāciju gadījumā ir 1 tablete vienu reizi dienā;

maksimālā ieteicamā deva ir 2 tabletes vienu reizi dienā. Deva parasti tiek pielāgota pakāpeniski, ar 7 -

14 dienu starplaiku.

Tabletes jālieto, uzdzerot glāzi ūdens, pirms brokastīm, to laikā vai pēc brokastīm. Tās nedrīkst dalīt,

smalcināt vai sakošļāt. Zāles jālieto regulāri un devā, kas nepārsniedz pacientam parakstīto devu. Ja ir

aizmirsta kāda deva, tā jālieto, cik ātri vien iespējams; taču tad, ja nākamā deva ieplānota nākamo

dažu stundu laikā, aizmirstā deva nav jālieto. Šādā gadījumā parastā laikā jālieto nākamā ieplānotā

deva. Devu nekad nedrīkst dubultot.

Pediatriskā populācija

Nifedipīna drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta.

Pašlaik pieejamie dati par nifedipīna lietošanu hipertensijas gadījumā ir aprakstīti 5.1. apakšpunktā.

Lietošanas veids

Cordipin XL paredzēts iekšķīgai lietošanai.

4.3.

Kontrindikācijas

paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām,

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

kardiovaskulārais šoks,

kombinācijā ar rifampicīnu, jo nav iespējams iegūt pietiekamu nifedipīna plazmas līmeni

enzīmu indukcijas dēļ (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ir jābūt uzmanīgiem ar pacientiem, kam ļoti zems asinsspiediens (smaga hipotensija ar sistolisko

spiedienu mazāku par 90 mm Hg), sirds mazspējas gadījumos un smagas aortas atveres stenozes

gadījumos.

Nifedipīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien klīniskā stāvokļa dēļ sievietei nepieciešama

ārstēšana ar nifedipīnu. Nifedipīna lietošana jāparedz sievietēm ar smagu hipertensiju, kurām standarta

terapija ir neefektīva (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Nifedipīna lietošana nav ieteicama barošanas ar krūti laikā, jo ir ziņots, ka nifedipīns izdalās mātes

pienā un nelielu daudzumu nifedipīna perorālās uzsūkšanās efekti nav zināmi (skatīt 4.6.

apakšpunktu).

Ir jāveic uzmanīga asinsspiediena kontrole, arī lietojot nifedipīnu ar i.v. magnija sulfātu, saistībā ar

iespējamu pārmērīgu asinsspiediena pazemināšanos, kas var kaitēt gan mātei, gan auglim.

Pacientiem ar traucētu aknu funkciju ir nepieciešama rūpīga uzraudzība un smagos gadījumos var būt

nepieciešama devas samazināšana.

Nifedipīnu metabolizē citohroma P450 3A4 sistēma. Zāles, kas inhibē vai inducē šo enzīmu sistēmu,

var tādējādi ietekmēt nifedipīna pirmā loka metabolismu vai nifedipīna klīrensu (skatīt 4.5.

apakšpunktu).

Zāles, kas ir vāji līdz vidēji spēcīgi citohroma P450 3A4 sistēmas inhibitori un tādējādi var izraisīt

paaugstinātu nifedipīna plazmas koncentrāciju, ir, piemēram:

makrolīdu grupas antibiotikas (piem., eritromicīns),

anti-HIV proteāzes inhibitori (piem., ritonavīrs),

azola pretsēnīšu līdzekļi (piem., ketokonazols),

antidepresanti nefazodons un fluoksetīns,

kvinupristīns/dalfopristīns,

valproiskābe,

cimetidīns.

Pēc vienlaicīgas lietošanas ar šīm zālēm ir jāuzrauga asinsspiediens un, ja nepieciešams, jāapsver

nifedipīna devas samazināšana.

Īpaša informācija par kādu no sastāvdaļām

Cordipin XL satur laktozi. Šīs zāles nedrīkst lietot pacienti ar retu, pārmantojamu galaktozes

nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zāles, kas ietekmē nifedipīnu

Nifedipīns tiek metabolizēts, piedaloties citohroma P450 3A4 sistēmai, kas atrodas gan zarnu gļotādā,

gan aknās. Zāles, kas inhibē vai inducē šo enzīmu sistēmu, var tādējādi ietekmēt nifedipīna pirmā loka

metabolismu (pēc iekšķīgas lietošanas) vai nifedipīna klīrensu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Mijiedarbību apjoms, kā arī ilgums jāņem vērā, lietojot nifedipīnu kopā ar šādām zālēm:

Rifampicīns

Rifampicīns izteikti inducē citohroma P450 3A4 sistēmu. Vienlaicīgi lietojot kopā ar rifampicīnu,

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

nifedipīna biopieejamība izteikti samazinās un tādējādi pazeminās tā efektivitāte. Tādēļ nifedipīna

lietošana kombinācijā ar rifampicīnu ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pēc vienlaicīgas vāju vai vidēji spēcīgu citohroma P450 3A4 sistēmas inhibitoru lietošanas ir

jākontrolē asinsspiediens, ja nepieciešams, jāapsver nifedipīna devas samazināšana.

Makrolīdu grupas antibiotikas (piem., eritromicīns)

Starp nifedipīnu un makrolīdu grupas antibiotikām nav veikti mijiedarbības pētījumi. Ir zināms, ka

dažas makrolīdu grupas antibiotikas inhibē citohroma P450 3A4 mediēto citu zāļu metabolismu.

Tādēļ, lietojot vienlaicīgi abus medikamentus, nevar izslēgt nifedipīna plazmas koncentrācijas

paaugstināšanās iespēju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Azitromicīns, lai gan pēc struktūras ir līdzīgs makrolīdu grupas antibiotikām, neinhibē CYP3A4.

Anti-HIV proteāzes inhibitori (piem., ritonavīrs)

Nifedipīna un noteiktu anti-HIV proteāzes inhibitoru iespējamās zāļu mijiedarbības klīniskie pētījumi

pagaidām nav veikti. Ir zināms, ka šīs grupas zāles inhibē citohroma P450 3A4 sistēmu. Bez tam ir

pierādīts, ka in vitro šīs grupas zāles inhibē citohroma P450 3A4 mediēto nefedipīna metabolismu.

Lietojot kopā ar nifedipīnu, nevar izslēgt būtisku nifedipīna plazmas koncentrācijas paaugstināšanos

samazinātas nifedipīna pirmā loka metabolisma un samazinātas eliminācijas dēļ (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Azola pretsēnīšu līdzekļi (piem., ketokonazols)

Nifedipīna un noteiktu azola pretsēnīšu līdzekļu iespējamās zāļu mijiedarbības oficiālie pētījumi

pagaidām nav veikti. Ir zināms, ka šīs grupas zāles inhibē citohroma P450 3A4 sistēmu. Iekšķīgi

lietojot kopā ar nifedipīnu, nevar izslēgt sistemātisko nifedipīna biopieejamības palielināšanos

samazināta pirmā loka metabolisma dēļ (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Fluoksetīns

Nifedipīna un fluoksetīna iespējamās zāļu mijiedarbības klīniskie pētījumi pagaidām nav veikti. Ir

zināms, ka fluoksetīns in vitro inhibē citohroma P450 3A4 mediēto nifedipīna metabolismu. Tādēļ

nevar izslēgt nifedipīna plazmas koncentrācijas paaugstināšanās iespēju, vienlaicīgi lietojot abas zāles

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nefazodons

Nifedipīna un nefazodona iespējamās zāļu mijiedarbības klīniskie pētījumi pagaidām nav veikti. Ir

zināms, ka nefazodons inhibē citohroma P450 3A4 mediēto citu zāļu metabolismu. Tādēļ nevar izslēgt

nifedipīna plazmas koncentrācijas paaugstināšanās iespēju, vienlaicīgi lietojot abas zāles (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Kvinupristīns/dalfopristīns

Vienlaicīga kvinupristīna/dalfopristīna un nifedipīna lietošana var paaugstināt nifedipīna plazmas

koncentrāciju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Valproiskābe

Nifedipīna un valproiskābes iespējamās zāļu mijiedarbības oficiālie pētījumi nav veikti. Tā kā ir

pierādīts, ka valproiskābe, inhibējot enzīmus, paaugstina pēc struktūras līdzīga kalcija kanālu

blokatora nimodipīna koncentrāciju plazmā, nevar izslēgt nifedipīna koncentrācijas paaugstināšanos

plazmā un iedarbības pastiprināšanos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Cimetidīns

Citohroma P450 3A4 inhibīcijas dēļ, cimetidīns paaugstina nifedipīna plazmas koncentrāciju un var

pastiprināt nifedipīna antihipertensīvo iedarbību (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Turpmākie pētījumi

Cisaprīds

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

Vienlaicīga cisaprīda un nifedipīna lietošana var paaugstināt nifedipīna plazmas koncentrāciju.

Citohroma P450 3A4 sistēmu inducējoši pretepilepsijas līdzekļi, piemēram, fenitoīns,

karbamazepīns un fenobarbitāls

Fenitoīns inducē citohroma P450 3A4 sistēmu. Lietojot vienlaikus ar fenitoīnu, samazinās nifedipīna

biopieejamība, tādēļ arī tā iedarbība kļūst vājāka. Ja abas zāles tiek lietotas vienlaikus, jāuzrauga

klīniskā atbildes reakcija uz nifedipīnu un, ja nepieciešams, jāapsver nifedipīna devas palielināšana. Ja

abu zāļu vienlaikus lietošanas laikā tiek palielināta nifedipīna deva, pēc fenitoīna lietošanas

pārtraukšanas jāapsver nifedipīna devas samazināšana.

Oficiāli pētījumi par iespējamu nifedipīna mijiedarbību ar karbamazepīnu vai fenobarbitālu nav veikti.

Tā kā ir pierādīts, ka abi medikamenti, inducējot enzīmus, pazemina pēc struktūras līdzīgā kalcija

kanālu blokatora nimodipīna koncentrāciju plazmā, nevar izslēgt nifedipīna koncentrācijas

pazemināšanos plazmā un ar to saistīto iedarbības samazināšanos.

Nifedipīna ietekme uz citām zālēm

Asinsspiedienu pazeminošās zāles

Nifedipīns var pastiprināt tādu vienlaikus lietoto antihipertensīvo līdzekļu asinsspiedienu pazeminošo

efektu kā:

diurētiskie līdzekļi,

β-blokatori,

AKE inhibitori,

AT-1 antagonisti,

citi kalcija antagonisti,

α -adrenoreceptoru blokatori,

PDE5 inhibitori,

α -metildopa.

Lietojot nifedipīnu vienlaicīgi ar β –receptoru blokatoriem, pacients ir rūpīgi jānovēro, jo ir zināms, ka

dažos gadījumos attīstās sirds mazspējas stāvokļa pasliktināšanās.

Digoksīns

Vienlaicīga nifedipīna un digoksīna lietošana var samazināt digoksīna klīrensu un tadējādi paaugstināt

digoksīna plazmas koncentrāciju. Tādēļ piesardzības nolūkos pacientiem ir nepieciešams pārbaudīt

digoksīna pārdozēšanas simptomus un, ja nepieciešams, ņemot vērā digoksīna plazmas koncentrāciju,

samazināt glikozīdu devu.

Hinidīns

Atsevišķos gadījumos, nifedipīnu un hinidīnu lietojot vienlaicīgi, novērota hinidīna koncentrācijas

pazemināšanās vai izteikta tā koncentrācijas paaugstināšanās plazmā pēc nifedipīna lietošanas

pārtraukšanas. Tādēļ gadījumos, ja papildus tiek sākta nifedipīna lietošana vai tā lietošana tiek

pārtraukta, ieteicama hinidīna plazmas koncentrācijas kontrole un, ja nepieciešams, hinidīna devas

pielāgošana. Daži autori ir ziņojuši par paaugstinātu nifedipīna plazmas koncentrāciju, vienlaicīgi

lietojot zāles, kamēr citi nav novērojuši izmaiņas nifedipīna farmakokinētikā.

Tādēļ, ja esošajai nifedipīna terapijai pievieno hinidīnu, ir rūpīgi jākontrolē asinsspiediens. Ja

nepieciešams, nifedipīna deva ir jāsamazina.

Takrolims

Ir pierādīts, ka takrolimu metabolizē citohroma P450 3A4 sistēma. Nesen publicētie dati liecina, ka

takrolima deva, lietojot vienlaicīgi ar nifedipīnu, var tikt samazināta atsevišķos gadījumos.

Vienlaicīgas abu zāļu lietošanas gadījumā ir jāveic takrolima plazmas koncentrācijas kontrole un, ja

nepieciešams, jāapsver takrolima devas samazināšana.

Zāļu un ēdiena mijiedarbība

Greipfrūtu sula

Greipfrūtu sula inhibē citohroma P450 3A4 sitēmu. Nifedipīna lietošana kopā ar greipfrūtu sulu

paaugstina plazmas koncentrāciju un pagarina nifedipīna iedarbības laiku, kas notiek pazemināta

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

pirmā loka metabolisma vai samazināta klīrensa dēļ. Rezultātā, asinsspiedienu pazeminošā iedarbība

var tikt pastiprināta. Pēc regulāras greipfrūtu sulas lietošanas šis efekts var ilgt trīs dienas pēc pēdējās

greipfrūtu sulas uzņemšanas reizes.

Tādēļ, lietojot nifedipīnu, ir jāizvairās no greipfrūtu sulas lietošanas.

Citi mijiedarbības veidi

Nifedipīns var maldinoši paaugstināt urīnā atklāto vanililmandeļskābes daudzumu, izmantojot

spektrofotometrisku noteikšanas metodi. Taču tās daudzuma noteikšanu ar HPLC metodi nifedipīns

neietekmē.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nifedipīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien klīniskā stāvokļa dēļ sievietei nepieciešama

ārstēšana ar nifedipīnu. Nifedipīna lietošana jāparedz sievietēm ar smagu hipertensiju, kurām standarta

terapija ir bijusi neefektīva (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nav atbilstošu un labi kontrolētu pētījumu par grūtniecēm.

Pieejamā informācija ir nepietiekama, lai izslēgtu nevēlamu zāļu ietekmi uz vēl nedzimušu un

jaundzimušu bērnu.

Pētījumos ar dzīvniekiem ir pierādīta nifedipīna embriotoksicitāte, fetotoksicitāte un teratogenitāte.

Pieejamajos klīniskajos pētījumos īpašs pirmsdzemdību risks nav noteikts.

Ziņots par perinatālas asfiksijas, ķeizargrieziena, kā arī priekšlaicīgu dzemdību un intrauterīnās

augšanas aizkavēšanās biežuma palielināšanos. Nav skaidrs, vai šie ziņojumi ir saistīti ar jau esošo

hipertensiju, tās ārstēšanu vai specifisku zāļu iedarbību.

Akūta plaušu tūska tika novērota, kad kalcija kanālu blokatorus, tai skaitā nifedipīnu, lietoja kā

tokolītiskus līdzekļus grūtniecības laikā (skatīt 4.8. apakšpunktu), it īpaši daudzaugļu grūtniecības

gadījumā (dvīņi vai vairāk), ievadot intravenozi un/vai vienlaicīgi ar bēta-2 agonistiem.

Barošana ar krūti

Nifedipīns izdalās mātes pienā. Nifedipīna koncentrācija pienā ir gandrīz tāda pati kā mātes seruma

koncentrācija. Tūlītējas darbības zāļu formu gadījumā barošanu ar krūti vai piena noslaukšanu ieteicams

veikt 3 līdz 4 stundas pēc zāļu lietošanas, lai samazinātu nifedipīna kopējo iedarbību uz zīdaini (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Fertilitāte

Atsevišķos in vitro apaugļošanas gadījumos kalcija antagonisti, piemēram, nifedipīns, ir tikuši saistīti

ar atgriezeniskām bioķīmiskām izmaiņām spermatozoīdu galviņā, un tas izraisījis spermatozoīdu

funkciju traucējumus. Ja in vitro apaugļošanas procedūras laikā vīrietis nav atkārtoti kļuvis par tēvu un

nav citu šīs parādības izskaidrojumu, par iespējamu cēloni var uzskatīt kalcija antagonistus, piemēram,

nifedipīnu.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Cordipin XL neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Atsevišķiem pacientiem, īpaši terapijas sākumā, nifedipīns var izraisīt galvassāpes, reiboni, sliktu dūšu

un nespēku, tā netieši ietekmējot reaģēšanas laiku. Šo ietekmi var pastiprināt vienlaicīga alkoholisku

dzērienu lietošana. Pacientiem jāieteic nevadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, līdz nav

noskaidrots, kāda ir viņu reakcija uz terapiju.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Ļoti bieži (

1/10)

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

Bieži (

1/100 līdz < 1/10)

Retāk (

1/1000 līdz < 1/100)

Reti (

1/10000 līdz < 1/1000)

Ļoti reti (< 1/10000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Nevēlamās blakusparādības (NBP), pamatojoties uz placebo-kontrolētiem pētījumiem ar nifedipīnu,

sakārtotas pēc CIOMS III biežuma kategorijām (klīnisko pētījumu datu bāze: nifedipīns n = 2661;

placebo n = 1486; 22. februāris 2006 un ACTION pētījums: nifedipīns n = 3825; placebo n = 3840) ir

uzskaitītas zemāk:

NBP, kas apkopotas grupā "bieži", tika novērotas retāk nekā 3%, izņemot tūsku (9,9%) un galvassāpes

(3,9%).

Ar nifedipīnu saistītais NBP biežums ir apkopots zemāk esošajā tabulā. NBP, kas atklātas tikai

pēcreģistrācijas uzraudzības laikā un kuru biežumu nevar noteikt, apzīmētas ar ''Nav zināms''.

Orgānu sistēmas

klase

(MedDRA)

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Agranulacitoze

Leikopēnija

Imūnās sistēmas

traucējumi

Alerģiskas

reakcijas

Alerģiska tūska /

angiodēma (t. sk.

balsenes tūska*)

Nieze

Nātrene

Izsitumi

Anafilaktiskas/

anafilaktoīdas

reakcijas

Psihiskie traucējumi

Trauksmes

reakcijas

Miega traucējumi

Metabolisma un

uztura traucējumi

Hiperglikēmija

Nervu sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Vertigo

Migrēna

Reibonis

Trīsas

Parestēzija

Hipoestēzija

Miegainība

Acu bojājumi

Redzes

traucējumi

Acu sāpes

Sirds funkcijas

traucējumi

Tahikardija

Sirdsklauves

Sāpes krūtīs

(stenokardija)

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Tūska

Asinsvadu

paplašināšanās

Hipotensija

Ģībonis

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Deguna

asiņošana

Aizlikts deguns

Apgrūtināta

elpošana

Plaušu tūska**

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Aizcietējums

Kuņģu zarnu

trakta un vēdera

sāpes

Slikta dūša

Dispepsija

Gāzu uzkrāšanās

Sausa mute

Smaganu

hiperplāzija

Vemšana

Gastroezofageālā

sfinktera mazspēja

Aknu darbības

traucējumi

Pārejošs aknu

enzīmu

Dzelte

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

Orgānu sistēmas

klase

(MedDRA)

Bieži

Retāk

Reti

Nav zināmi

pieaugums

Ādas un zemādas

audu bojājumi

Eritēma

Toksiska

epidermas

nekrolīze

Fotosensivitātes

alerģiska reakcija

Palpējama

purpura

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Muskuļu

krampji

Locītavu

pietūkums

Artralģija

Mialģija

Nieru un urīnizvades

sitēmas traucējumi

Poliūrija

Dizūrija

Reproduktīvās

sistēmas traucējumi

un krūts slimības

Erekcijas

traucējumi

Vispārēji traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas vietā

Slikta pašsajūta

Nespecifiskas

sāpes

Drebuļi

* var radīt dzīvībai bīstamas sekas.

** tika ziņots par gadījumiem, lietojot tokolītiskus līdzekļus grūtniecības laikā (skatīt 4.6.

apakšpunktu).

Dialīzes pacientiem ar ļaundabīgu hipertensiju un hipovolēmiju vazodilatācijas rezultātā var būt

strauja asinsspiediena pazemināšanās.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi

Šādi simptomi ir novērojami pacientiem smagas nifedipīna intoksikācijas gadījumos:

apziņas traucējumi līdz pat komai, asinsspiediena pazemināšanās, tahikardiski/bradikardiski sirds

ritma traucējumi, hiperglikēmija, metaboliskā acidoze, hipoksija, kardiovaskulārs šoks ar plaušu tūsku.

Rīcība pārdozēšanas gadījumā

Terapijā par prioritāti ir uzskatāma aktīvās vielas izvadīšana un sirds un asinsvadu sistēmas stabilitātes

atjaunošana.

Pēc norīšanas indicēta kuņģa skalošana, ja nepieciešams, kombinācijā ar tievās zarnas skalošanu.

Īpaši gadījumos, kad saindēšanās notikusi ar ilgstošas darbības preparātiem, piemēram, nifedipine CC,

aktīvās vielas izvadīšanai jābūt pēc iespējas pilnīgākai, tai skaitā no tievās zarnas, lai novērstu citādi

nenovēršamu aktīvās vielas uzsūkšanos.

Hemodialīze nav ieteicama, jo nifedipīns netiek izvadīts dialīzes laikā, taču ir ieteicama plazmaferēze

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

(stipra piesaistīšanās pie plazmas proteīniem, salīdzinoši mazs izkliedes tilpums).

Bradikardijas sirds ritma traucējumus var ārstēt simptomātiski, izmantojot β-simpatomimētiskus

līdzekļus, savukārt dzīvību apdraudošu sirds ritma bradikardijas traucējumu gadījumā var būt

ieteicama īslaicīga elektrokardiostimulācija.

Hipotensiju, kas radusies kardiogēnā šoka un artēriju vazodilatācijas rezultātā, var ārstēt ar kalciju

(10 – 20 ml 10% kalcija glikonāta šķīduma lēni ievada i.v. un procedūru pēc vajadzības atkārto). Tādēļ

kalcija līmenis serumā var paaugstināties līdz normas augšējai robežai vai nedaudz paaugstinātam

līmenim. Ja pēc kalcija ievadīšanas panāktā asinsspiediena paaugstināšanās nav pietiekama, papildus

var ievadīt simpatomimētiskus vazokonstriktorus, piemēram, dopamīnu vai noradrenalīnu. Šo zāļu

deva ir atkarīga tikai no panāktās iedarbības.

Papildu šķidrums vai tilpums ievadāms piesardzīgi, jo pastāv sirds pārslodzes risks.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: selektīvie kalcija kanāla blokatori ar ietekmi galvenokārt uz asinsvadiem,

ATĶ kods: C08CA05.

Nifedipīns ir kalcija antagonists, kas nomāc kalcija ieplūšanu miokarda šūnās, sirds vainagartēriju un

perifēro kapilāru gludo muskuļu šūnās. Nifedipīns izraisa koronāro artēriju paplašināšanos un mazina

to tonusu, tā pastiprinot skābekļa piegādi. Vienlaikus tas mazina perifēro rezistenci (pēcslodzi) un tā

atslogo sirdi. Samazinātā sirds darba dēļ samazinās arī tās vajadzība pēc skābekļa. Paaugstināts

asinsspiediens tiek normalizēts, jo paplašinās centrālās artērijas un arteriolas un mazinās perifērā

pretestība.

Sirdsdarbība un sirds izsviedes tilpums var palielināties, īpaši terapijas sākumā, jo tiek aktivēts

baroreceptoru reflekss. Pēc ilgstošas nifedipīna terapijas sirdsdarbība un sirds izsviedes tilpums atgūst

vērtības, kādas bija pirms terapijas.

Pediatriskā populācija

Par nifedipīna salīdzinājumu ar citiem antihipertensīviem līdzekļiem pieejamā informācija ir

ierobežota gan akūtas hipertensijas un ilgstošas hipertensijas gadījumā, gan dažādu zāļu formu un

dažādu devu gadījumā. Nifedipīna asinsspiedienu pazeminošā iedarbība ir pierādīta, taču ieteicamā

deva, ilgstošas lietošanas drošums un ietekme uz sirds un asinsvadu slimības iznākumu nav

noskaidrota. Pediatrijā lietojamu zāļu formu nav.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Cordipin XL tabletes ir veidotas tā, lai izdalītu nifedipīnu aptuveni vienādā ātrumā 24 stundas.

Nifedipīns izdalās no tabletes nulles pakāpes ātrumā ar membrānas kontrolētu osmotisku

„piespiešanas-ievilkšanas” procesu. Šīs zāļu formas farmakokinētiskās īpašības raksturo nelielas

maksimālās-minimālās koncentrācijas svārstības. 0 - 24 stundu koncentrācija plazmā pret laiku

līdzsvara koncentrācijā ir plato veida, kas padara Cordipin XL tabletes piemērotas lietošanai vienreiz

dienā.

Uzsūkšanās

Iekšķīgi lietotais nifedipīns gandrīz pilnībā uzsūcas no kuņģa-zarnu trakta. Iekšķīgi lietota nifedipīna

tūlītējas darbības zāļu formu sistēmiskā pieejamība ir 45 – 56% pirmā loka metabolisma dēļ.

Līdzsvara koncentrācijā Cordipin XL tablešu biopieejamība ir robežās no 68 līdz 86%, relatīvi

salīdzinot ar nifedipīna tūlītējas darbības zāļu formām. Lietošana uztura klātbūtnē nedaudz izmaina

agrīno uzsūkšanās ātrumu, bet neietekmē zāļu pieejamības apjomu.

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

Izkliede

94 - 99% nifedipīna ir piesaistīti pie plazmas proteīniem, galvenokārt albumīna. Saistība ar proteīniem

ir mazināta pacientiem ar nieru mazspēju, pacientiem, kam tiek veikta hemodialīze, pacientiem ar

aknu funkciju traucējumiem un išēmisko sirds slimību. Ne nifedipīns, ne tā metabolīti audos

neakumulējas.

Biotransformācija

Nifedipīns aknās tiek gandrīz pilnīgi metabolizēts ar citohroma P450 izoenzīma CYP3A4 palīdzību.

Metabolisma produkti ir farmakoloģiski neaktīvi. Pacientiem ar aknu funkciju traucējumiem

metabolisms ir nedaudz lēnāks.

Eliminācija

80% metabolītu tiek izvadīti ar urīnu, bet atlikusī daļa – ar fēcēm. Ar urīnu tiek izvadīts tikai neliels

daudzums nifedipīna nemainītā formā. Eliminācijas pusperiods ir 14,9 (± 6,0) stundas; pacientiem ar

nieru darbības traucējumiem tas var būt nedaudz ilgāks.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Akūtā toksicitāte

Pētījumi veikti ar dažādiem dzīvniekiem. Pētījumos ar pelēm, žurkām un trušiem atklāta zema

intraperitoneālā, subkutānā un perorālā akūtā toksicitāte. Netika atklāta nozīmīga uzņēmība: perorālā

bija no 421 līdz 572 mg/kg pelēm, no 950 līdz 1078 mg/kg žurkām, no 250 līdz 500 mg/kg

trušiem un 100 mg/kg kaķiem. Izdzīvojušiem dzīvniekiem toksiskie simptomi strauji un pilnīgi izzuda.

Tēviņiem un mātītēm netika novērotas būtiskas atšķirības.

Subakūta, subhroniska un hroniska perorālā toksicitāte

Pētījumos ar žurkām pierādīts, ka lielām nifedipīna devām ir zema toksicitāte. Izņemot devatkarīgu

sirds un aknu fosfolipīdu daudzuma palielināšanos subhroniskā pētījumā, tika noskaidrots, ka deva,

kurai nav ietekmes, ir ekvivalenta daudzumam, kas 75 reizes pārsniedz terapeitisko devu cilvēkam.

Skaidri pierādīta toksicitāte bija tikai devām pa 400 mg/kg dienā un 800 mg/kg dienā (1200

terapeitiskās devas cilvēkiem).

Teratogenitāte, mutagenitāte, kancerogenitāte

Nifedipīna teratogenitātes pētījumos ar žurkām un trušiem pierādīts teratogēnas iedarbības potenciāls.

Plašos mutagenitātes pētījumos (Eimsa tests) visi rezultāti bija negatīvi.

Ilgstošas klīniskās nifedipīna lietošanas pieredzes laikā nav novērots kancerogēnas iedarbības

potenciāls (arī negatīvs Eimsa tests).

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

mikrokristāliska celuloze

celulozes pulveris

laktozes monohidrāts

hipromeloze

magnija stearāts

koloīds bezūdens silīcija dioksīds

Tabletes apvalks

hipromeloze

makrogols 6000

makrogols 400

sarkanais dzelzs oksīds (E172)

titāna dioksīds (E171)

talks

SASKAŅOTS ZVA 25-08-2016

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas nosacījumi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Blisteriepakojums

folija,

PVH/PVDH

sarkana

folija):

20 ilgstošās

darbības

tabletes

(2 blisteriepakojumi pa 10 tabletēm) kastītē.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

99-0905

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1999. gada 15. decembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 23. februāris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/2016

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju