Cevac Meta L

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Dzīvu, novājinātu putnu metapneumovirus apakštipa B, celms CRR126
Pieejams no:
Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Ungārija
ATĶ kods:
QI01AD01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Live, attenuated avian metapneumovirus subtype B, strain CRR126
Zāļu forma:
liofilizāts suspensijas pagatavošanai
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Ungārija
Ārstniecības grupa:
cāļi
Autorizācija numurs:
V/DCP/16/0029

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP//96/0383

Covinan 100 mg/ml suspensija injekcijām suņiem, kaķiem, seskiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražōtājs:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5830 AA Boxmeer

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Covinan 100 mg/ml suspensijām injekcijai suņiem, kaķiem, seskiem

Proligestone

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

Proligestons:

100 mg/ml

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Meklēšanās kontrolei - novēršanai un nomākšanai un viltus grūsnības ārstēšanai un

profilaksei kucēm, kaķenēm un sesku mātītēm. Kaķu miliārā dermatīta ārstēšanai un

profilaksei.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Lai gan preparāts var tikt lietots kucēm to pirmās meklēšanās laikā, parasti šādu režīmu

neiesaka. Arī ārstēšana pirms kuces pirmās meklēšanās nav ieteicama.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Kā ar visiem progestagēniem, pastāv iespēja, ka var tikt novērots cistozas endometrija

hiperplāzijas/piometras komplekss kā ārstēšanas blakusparādība. Klīniskajos izmeklējumos,

kuri tika veikti ar šo preparātu, tomēr dzemdes traucējumu, ieskaitot piometru, biežums

kopumā bija tikai 0,3 %, un nenovēroja nevienu šādu gadījumu kucēm, kurām tika injicēts

pirmsmeklēšanās laikā. Dzemdes izmaiņu biežums bija lielāks (1,4 %) dzīvniekiem, kuri

iepriekš saņēma ilgstošas darbības progestogēnos līdzekļus, kas saturēja medroksiprogesterona

acetātu.

Dažiem, ar šo preparātu ārstētiem dzīvniekiem, var novērot īslaicīgu ēstgribas palielināšanos,

letarģiju un svara pieaugumi, bet šīs blakusparādības parādās retāk salīdzinājumā ar pirmās

paaudzes progestagēniem, tādiem kā medroksiprogesterona acetāts vai megestrola acetāts.

Tūlīt pēc injekcijas var novērot īsu sāpju reakciju. Vieglas lokālas reakcijas dēļ, ļoti reti var

novērot plānu un rētainu ādu vienlaicīgi ar nelielām krāsas izmaiņām un apmatojuma

zudumu, tāpēc dzīvniekiem ar plānu ādu vai izstāžu dzīvniekiem iesaka injicēt preparātu

subkutāni sānu krokas mediālajā pusē.

Ļoti reti var novērot lokālu vai vispārīgu alerģisku/anafilaktisku reakciju, kam nepieciešama

nekavējoša ārstēšana ar piemērotu kortikosteroīdu, antihistamīnu vai adrenalīnu.

Pēc šī preparāta lietošanas gan nesterilizētām, gan sterilizētām kaķenēm tika aprakstīti daži

piena dziedzeru hipertrofijas gadījumi, bet proligestons retāk izraisa šādu stāvokli

salīdzinājumā ar pirmās paaudzes progestagēniem.

Preparāts līdzīgi kā citi progestagēni var izraisīt adrenālo nomākumu dažos dzīvniekos. Tāpēc

var būt saprātīgi ievadīt glikokortikosteroīdus dzīvniekiem, kuriem preparāts tiek lietots

ilgstošai meklēšanās atlikšanai, ja tie ir pakļauti smagām traumām, stresam vai nepieciešama

liela ķirurģiska operācija. Tomēr veterinārārsti nav ziņojuši par šādām problēmām praksē.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi, seski.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

METODES

Lietošanai zemādā.

Kucēm: 10-33 mg/kg ķermeņa svara. Ieteicamās devas ir sekojošas:

Ķermeņa svars, kg

Deva, ml

< 5

1,0-1,5

5-10

1,5-2,5

10-20

2,5-3,5

20-30

3,5-4,5

30-45

4,5-5,5

45-60

5,5-6,0

> 60 kg

10 mg/kg

Kaķiem:

meklēšanās kontrolei – 1 ml kaķenei

kaķu miliārais dermatīts – 33-50 mg/kg vai 1,5 ml vidēja lieluma

kaķim (3 kg).

Seskiem:

0,5 ml mātītei.

Lietošanas shēma:

Kuces

Ilgstoša meklēšanās atlikšana: Ieteicams injekcijas veikt sekojoši:

1.injekcija

- pirmsmeklēšanās (skatīt tālāk meklēšanās nomākšana) vai

nemeklēšanās (skatīt tālāk īslaicīga meklēšanās atlikšana) periodā.

2.injekcija

- 3 mēneši pēc 1. injekcijas

3.injekcija

- 4 mēneši pēc 2. injekcijas

Sekojošās injekcijas

- ar 5 mēnešu intervālu

Preparāta injekcija tiek veikta, lai uzturētu meklēšanās atlikšanu kucēm, nodrošinot, ka

atlikšanu nepārtrauc meklēšanās.

Ja nemeklēšanās netiek pilnībā uzturēta, t.i., „pārrāvuma” meklēšanās parādās kucēm pie

ilgstošas meklēšanās atlikšanas režīma, tad iesaka veikt nekavējošu atkārtotu injekciju ar

intervāliem, kā aprakstīts iepriekš, bet uzsākot ar vienu soli atpakaļ intervālu ilgumā starp

injekcijām.

Piemēram, ja pārrāvuma meklēšanās parādās kucei, kurai injekcijas tika veiktas ar 5 mēnešu

intervālu, tad veic nekavējošu injekciju, nākošo devu pēc 4 mēnešiem, bet sekojošās devas ar

5 mēnešu intervāliem. Pēc ilgstošās meklēšanās atlikšanas pārtraukšanas, nākošā meklēšanās

parasti parādās 6-7 mēnešu laikā pēc pēdējās injekcijas. Ļoti retos gadījumos intervāls var būt

īsāks kā 5 mēneši, un 7 % tas var būt garāks kā 12 mēneši. Ļoti nedaudzas (3%) kuces pēc

ilgstošās meklēšanās atlikšanas pārtraukšanas nespēj atkal meklēties.

Īslaicīga meklēšanās atlikšana: Veic vienu injekciju jebkurā nemeklēšanās laikā, bet

ieteicams, ne vairāk kā vienu mēnesi pirms efekts ir nepieciešams. Nākošā meklēšanās

parādīsies vidēji pēc 6 mēnešiem pēc injekcijas. Ļoti retos gadījumos, intervāls var būt īsāks

kā 3 mēneši un garāks kā 12 mēneši.

Meklēšanās nomākšana: Veic vienu injekciju pēc iespējas ātrāk pēc pirmsmeklēšanās

simptomu parādīšanās. Pēc injekcijas, asiņošana, vulvas pietūkums un pievilcīgums suņiem

pakāpeniski samazinās un pārtraucas 5-7 dienu laikā. Vairumam kuču meklēšanās parādās

vidēji pēc 5-6 mēnešiem, bet ļoti retos gadījumos, intervāls var būt īsāks kā 3 mēneši un

garāks kā 12 mēneši.

Kaķenes

Meklēšanās kontrole: Lietošanas shēma ir līdzīga kā kucēm ilgstošai atlikšanai, īslaicīgai

atlikšanai vai meklēšanās nomākšanai, izņemot to, ka īslaicīgai meklēšanās atlikšanai

injekcijas var veikt vai nu pēcmeklēšanās vai nemeklēšanās periodā. Pēc injekcijas

meklēšanās sākumā, simptomi parasti norims 1-4 dienu laikā, bet dažos gadījumos reakciju

var nenovērot 7 dienas.

Tā kā kaķenēm ir sezonāli vairākas meklēšanās, pēc ārstēšanās meklēšanās parādās dažādi.

Tomēr kādā pētījumā 11 % un 30 % kaķu meklējās 5 mēnešu laikā pēc lietošanas, attiecīgi,

nemeklēšanās un pirmsmeklēšanās periodos. Meklēšanās tiks vēl vairāk aizkavēta, ja pa vidu

ir nemeklēšanās sezona.

Sesku mātītes

Meklēšanās kontrole: Preparātu var lietot, lai nomāktu vai atliktu meklēšanos sesku mātītēm

pārošanās sezonā. Pēc injekcijas sesku mātītēm, kuras izrāda ieilgušu meklēšanos

(nomākšanu), simptomi parasti izzudīs 10-11 dienu laikā. Injekcijas, kuras tika veikti īsi

pirms pārošanās sezonas (atlikšana) vai pārošanās sezonas laikā (nomākšana vai atlikšana),

uzturēs sesku mātītei nemeklēšanos uz atlikušo pārošanās sezonu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Covinan ir jāinjicē kaklā vai ciskas iekšpusē.

Preparāts ir jāievada ar subkutānu injekciju, pievēršot uzmanību, lai preparāts netiktu ievadīts

intradermāli vai zemādas tauku slānī vai rētaudos. Jāievēro parastie aseptiskie piesardzības

pasākumi, t.i. injekcijas vieta ir jānotīra un jādezinficē ar spirtu. Pēc injekcijas ir noderīgi

masēt injekcijas vietu, lai veicinātu preparāta izkliedēšanu.

Pirms lietošanas flakonu saskalināt. Lietot sausu sterilu adatu un šļirci.

Preparāts tika lietots meklēšanās ierobežošanai diabētiskiem dzīvniekiem bez izmaiņām insulīna

lietošanā. Tomēr citiem diabētiskiem dzīvniekiem preparāta lietošana var izraisīt palielinātu

insulīna nepieciešamību. Tāpēc iesaka preparātu lietot uzmanīgi šādiem dzīvniekiem, un mēnesi

pēc lietošanas rūpīgi ir jānovēro cukura līmenis urīnā.

Viltus grūsnības gadījumiem, kas atkārtoti parādās pēc otrās preparāta devas, labāk izmantot

konservatīvo terapiju (ūdens patēriņa ierobežošana, barība ar mazu ogļhidrātu saturu, palielināta

fiziskā slodze, u.c.) nekā turpināt hormonālo terapiju. Preparātu nedrīkst lietot kucēm, kuras

pašreizējās viltus grūsnības laikā iepriekš tika ārstētas ar estrogēniem vai citiem progestagēniem

līdzekļiem.

Kuces var pieņemt vīriešu kārtas suņus dažas dienas pēc ārstēšanas, ja preparāts tika ievadīts

pirmsmeklēšanās periodā (meklēšanās nomākšanai). Ja vien iespējams, šāds kontakts ar suņiem ir

jānovērš līdz meklēšanās simptomi, vulvas pietūkums un asiņošana ir pilnībā izzuduši. Tas

parasti notiek 5 dienu laikā pēc devas ievadīšanas. Kucēm meklēšanās atlikšana pēc vienas

preparāta devas var būt īsāka kā paredzēts, ja ārstētos dzīvniekus tur kopā ar citām kucēm.

Papildus informācija:

Preparātu var droši lietot vaislas kucēm, kaķenēm vai sesku mātītēm; pēc ārstēšanas

pārtraukšanas

Nākamās meklēšanā auglība netiek nelabvēlīgi ietekmēta. Preparāts nav kontrindicēts kucēm

ar nenormālu ciklu vai, kurām ir bijuši vai ir uroģenitālā trakta traucējumi. Patiesi ir

indikācija, ka preparāts var tikt labvēlīgi lietots šādos gadījumos, piemēram, ilgstoša

meklēšanās atlikšana var novērst endometrīta atkārtošanos.

Preparātam vispārīgi ir neliela ietekme uz sacīkšu kurtu sniegumu.

Lietojot preparātu meklēšanās nomākšanai, svarīgi ir pārliecināties, ka kuce joprojām ir

pirmsmeklēšanās agrīnā stadijā, jo injekcija vēlīnās pirmsmeklēšanās stadijās nebūs efektīva

meklēšanās nomākšanai.

Izmēģinājumos, 65 % suņu alerģisku ādas slimību gadījumos labi reaģēja uz vienu 10-33

mg/kg devu, kā rekomendēts meklēšanās ierobežošanai kucēm, kaut gan reakcija tika uzturēta

tikai nedaudz vairāk kā trešdaļai gadījumu. Blusu alerģijas gadījumi vispārīgi reaģēja labi.

Preparāta lietošana var būt noderīga alternatīva glikokortikoīdu terapijai, līdz tiek novērsts

pamatcēlonis.

Nelietot kucēm, kurām meklēšanās ir sākusies jau pirms trīs dienām.

Kā ar visiem progestagēniem, lietojot Covinan kucēm, galvenokārt, kuras ārstētas

pirmsmeklēšanās periodā, var aktivizēties iepriekš eksistējoša cistoza endometrija

hiperplāzija/piometra.

Tā kā kaķenēm ir sezonāli vairākas meklēšanās, pēc ārstēšanās meklēšanās parādās dažādi.

Tomēr kādā pētījumā 11 % un 30 % kaķu meklējās 5 mēnešu laikā pēc preparāta lietošanas,

attiecīgi, nemeklēšanās un pirmsmeklēšanās periodos. Meklēšanās tiks vēl vairāk aizkavēta, ja

pa vidu ir nemeklēšanās sezona.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Neatdzesēt.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nelietot kucēm, kurām meklēšanās ir sākusies jau pirms trīs dienām.

Kā ar visiem progestagēniem, lietojot Covinan kucēm, galvenokārt, kuras ārstētas

pirmsmeklēšanās (proestrus) periodā, var aktivizēties iepriekš eksistējoša cistoza endometrija

hiperplāzija/piometra.

Tā kā kaķenēm ir sezonāli vairākas meklēšanās (polyestrus), pēc ārstēšanās meklēšanās

parādās dažādi. Tomēr kādā pētījumā 11 % un 30 % kaķu meklējās 5 mēnešu laikā pēc

preparāta lietošanas, attiecīgi, nemeklēšanās (anestrus) un pirmsmeklēšanās periodos.

Meklēšanās tiks vēl vairāk aizkavēta, ja pa vidu ir nemeklēšanās sezona.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību

un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Neiesaka lietot grūsnības laikā.

Preparātu nedrīkst lietot kucēm, kuras pašreizējās viltus grūsnības laikā iepriekš tika ārstētas

ar estrogēniem vai citiem progestagēniem līdzekļiem

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

I PIELIKUMS

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Covinan 100 mg/ml suspensija injekcijām suņiem, kaķiem, seskiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela:

Proligestons:

100 mg/ml

Palīgviela(s):

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

Balta suspensija injekcijām.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Suņi, kaķi, seski.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Meklēšanās (estrus) kontrolei - novēršanai un nomākšanai un viltus grūsnības ārstēšanai un

profilaksei kucēm, kaķenēm un sesku mātītēm. Kaķu miliārā dermatīta ārstēšanai un

profilaksei.

4.3

Kontrindikācijas

Lai gan preparāts var tikt lietots kucēm to pirmās meklēšanās laikā, parasti šādu režīmu

neiesaka. Arī ārstēšana pirms kuces pirmās meklēšanās nav ieteicama.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nelietot kucēm, kurām meklēšanās ir sākusies jau pirms trīs dienām.

Kā ar visiem progestagēniem, lietojot Covinan kucēm, galvenokārt, kuras ārstētas

pirmsmeklēšanās (proestrus) periodā, var aktivizēties iepriekš eksistējoša cistoza endometrija

hiperplāzija/piometra.

Tā kā kaķenēm ir sezonāli vairākas meklēšanās (polyestrus), pēc ārstēšanās meklēšanās

parādās dažādi. Tomēr kādā pētījumā 11 % un 30 % kaķu meklējās 5 mēnešu laikā pēc

preparāta lietošanas, attiecīgi, nemeklēšanās (anestrus) un pirmsmeklēšanās periodos.

Meklēšanās tiks vēl vairāk aizkavēta, ja pa vidu ir nemeklēšanās sezona.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Preparāts tika lietots meklēšanās ierobežošanai diabētiskiem dzīvniekiem bez izmaiņām insulīna

lietošanā. Tomēr citiem diabētiskiem dzīvniekiem preparāta lietošana var izraisīt palielinātu

insulīna nepieciešamību. Tāpēc iesaka produktu lietot uzmanīgi šādiem dzīvniekiem, un mēnesi

pēc lietošanas rūpīgi ir jānovēro cukura līmenis urīnā.

Viltus grūsnības gadījumiem, kas atkārtoti parādās pēc otrās preparāta devas, labāk izmantot

konservatīvo terapiju (ūdens patēriņa ierobežošana, barība ar mazu ogļhidrātu saturu, palielināta

fiziskā slodze, u.c.) nekā turpināt hormonālo terapiju. Preparātu nedrīkst lietot kucēm, kuras

pašreizējās viltus grūsnības laikā iepriekš tika ārstētas ar estrogēniem vai citiem progestagēniem

līdzekļiem.

Kuces var pieņemt vīriešu kārtas suņus dažas dienas pēc ārstēšanas, ja preparāts tika ievadīts

pirmsmeklēšanās periodā (meklēšanās nomākšanai). Ja vien iespējams, šāds kontakts ar suņiem ir

jānovērš līdz meklēšanās simptomi, vulvas pietūkums un asiņošana ir pilnībā izzuduši. Tas

parasti notiek 5 dienu laikā pēc devas ievadīšanas. Kucēm meklēšanās atlikšana pēc vienas

preparāta devas var būt īsāka kā paredzēts, ja ārstētos dzīvniekus tur kopā ar citām kucēm.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību

un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Kā ar visiem progestagēniem, pastāv iespēja, ka var tikt novērots cistozas endometrija

hiperplāzijas/piometras komplekss kā ārstēšanas blakusparādība. Klīniskajos izmeklējumos,

kuri tika veikti ar šo preparātu, tomēr dzemdes traucējumu, ieskaitot piometru, biežums

kopumā bija tikai 0,3 %, un nenovēroja nevienu šādu gadījumu kucēm, kurām tika injicēts

pirmsmeklēšanās laikā. Dzemdes izmaiņu biežums bija lielāks (1,4 %) dzīvniekiem, kuri

iepriekš saņēma ilgstošas darbības progestogēnos līdzekļus, kas saturēja medroksiprogesterona

acetātu.

Dažiem, ar šo preparātu ārstētiem dzīvniekiem, var novērot īslaicīgu ēstgribas palielināšanos,

letarģiju un svara pieaugumi, bet šīs blakusparādības parādās retāk salīdzinājumā ar pirmās

paaudzes progestagēniem, tādiem kā medroksiprogesterona acetāts vai megestrola acetāts.

Tūlīt pēc injekcijas var novērot īsu sāpju reakciju. Vieglas lokālas reakcijas dēļ ļoti reti var

novērot plānu un rētainu ādu vienlaicīgi ar nelielām krāsas izmaiņām un apmatojuma

zudumu, tāpēc dzīvniekiem ar plānu ādu vai izstāžu dzīvniekiem iesaka injicēt preparātu

subkutāni sānu krokas mediālajā pusē.

Ļoti reti var novērot lokālu vai vispārīgu alerģisku/anafilaktisku reakciju, kam nepieciešama

nekavējoša ārstēšana ar piemērotu kortikosteroīdu, antihistamīnu vai adrenalīnu.

Pēc šī preparāta lietošanas gan nesterilizētām, gan sterilizētām kaķenēm tika aprakstīti daži

piena dziedzeru hipertrofijas gadījumi, bet proligestons retāk izraisa šādu stāvokli

salīdzinājumā ar pirmās paaudzes progestagēniem.

Preparāts līdzīgi kā citi progestagēni var izraisīt adrenālo nomākumu dažos dzīvniekos. Tāpēc

var būt saprātīgi ievadīt glikokortikosteroīdus dzīvniekiem, kuriem preparāts tiek lietots

ilgstošai meklēšanās atlikšanai, ja tie ir pakļauti smagām traumām, stresam vai nepieciešama

liela ķirurģiska operācija. Tomēr veterinārārsti nav ziņojuši par šādām problēmām praksē.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav ieteicams lietot grūsnības laikā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Preparātu nedrīkst lietot kucēm, kuras pašreizējās viltus grūsnības laikā iepriekš tika ārstētas

ar estrogēniem vai citiem progestagēniem līdzekļiem

4.9

Devas un lietošanas veids

Lietošanai zemādā.

Kucēm: 10-33 mg/kg ķermeņa svara. Ieteicamās devas ir sekojošas:

Ķermeņa svars, kg

Deva, ml

< 5

1,0-1,5

5-10

1,5-2,5

10-20

2,5-3,5

20-30

3,5-4,5

30-45

4,5-5,5

45-60

5,5-6,0

> 60 kg

10 mg/kg

Kaķiem:

meklēšanās kontrolei – 1 ml kaķenei

kaķu miliārais dermatīts – 33-50 mg/kg vai 1,5 ml vidēja lieluma

kaķim (3 kg).

Seskiem:

0,5 ml mātītei.

Preparāts ir jāievada ar subkutānu injekciju, pievēršot uzmanību, lai preparāts netiktu ievadīts

intradermāli vai zemādas tauku slānī vai rētaudos. Jāievēro parastie aseptiskie piesardzības

pasākumi, t.i. injekcijas vieta ir jānotīra un jādezinficē ar spirtu. Pēc injekcijas ir noderīgi

masēt injekcijas vietu, lai veicinātu preparāta izkliedēšanu.

Pirms lietošanas flakonu saskalināt. Lietot sausu sterilu adatu un šļirci.

Lietošanas shēma:

Kuces

Ilgstoša meklēšanās atlikšana: Ieteicams injekcijas veikt sekojoši:

1.injekcija

- pirmsmeklēšanās (skatīt tālāk meklēšanās nomākšana) vai

nemeklēšanās (skatīt tālāk īslaicīga meklēšanās atlikšana) periodā.

2.injekcija

- 3 mēneši pēc 1. injekcijas

3.injekcija

- 4 mēneši pēc 2. injekcijas

Sekojošās injekcijas

- ar 5 mēnešu intervālu

Preparāta injekcija tiek veikta, lai uzturētu meklēšanās atlikšanu kucēm, nodrošinot, ka

atlikšanu nepārtrauc meklēšanās.

Ja nemeklēšanās netiek pilnībā uzturēta, t.i., „pārrāvuma” meklēšanās parādās kucēm pie

ilgstošas meklēšanās atlikšanas režīma, tad iesaka veikt nekavējošu atkārtotu injekciju ar

intervāliem, kā aprakstīts iepriekš, bet uzsākot ar vienu soli atpakaļ intervālu ilgumā starp

injekcijām.

Piemēram, ja pārrāvuma meklēšanās parādās kucei, kurai injekcijas tika veiktas ar 5 mēnešu

intervālu, tad veic nekavējošu injekciju, nākošo devu pēc 4 mēnešiem, bet sekojošās devas ar

5 mēnešu intervāliem. Pēc ilgstošās meklēšanās atlikšanas pārtraukšanas, nākošā meklēšanās

parasti parādās 6-7 mēnešu laikā pēc pēdējās injekcijas. Ļoti retos gadījumos intervāls var būt

īsāks kā 5 mēneši, un 7 % tas var būt garāks kā 12 mēneši. Ļoti nedaudzas (3%) kuces pēc

ilgstošās meklēšanās atlikšanas pārtraukšanas nespēj atkal meklēties.

Īslaicīga meklēšanās atlikšana: Veic vienu injekciju jebkurā nemeklēšanās laikā, bet

ieteicams, ne vairāk kā vienu mēnesi pirms efekts ir nepieciešams. Nākošā meklēšanās

parādīsies vidēji pēc 6 mēnešiem pēc injekcijas. Ļoti retos gadījumos, intervāls var būt īsāks

kā 3 mēneši un garāks kā 12 mēneši.

Meklēšanās nomākšana: Veic vienu injekciju pēc iespējas ātrāk pēc pirmsmeklēšanās

simptomu parādīšanās. Pēc injekcijas, asiņošana, vulvas pietūkums un pievilcīgums suņiem

pakāpeniski samazinās un pārtraucas 5-7 dienu laikā. Vairumam kuču meklēšanās parādās

vidēji pēc 5-6 mēnešiem, bet ļoti retos gadījumos, intervāls var būt īsāks kā 3 mēneši un

garāks kā 12 mēneši.

Kaķenes

Meklēšanās kontrole: Lietošanas shēma ir līdzīga kā kucēm ilgstošai atlikšanai, īslaicīgai

atlikšanai vai meklēšanās nomākšanai, izņemot to, ka īslaicīgai meklēšanās atlikšanai

injekcijas var veikt vai nu pēcmeklēšanās (diestrus) vai nemeklēšanās periodā. Pēc injekcijas

meklēšanās sākumā, simptomi parasti norimst 1-4 dienu laikā, bet dažos gadījumos reakciju

var nenovērot 7 dienas.

Tā kā kaķenēm ir sezonāli vairākas meklēšanās, pēc ārstēšanās meklēšanās parādās dažādi.

Tomēr kādā pētījumā 11 % un 30 % kaķu meklējās 5 mēnešu laikā pēc lietošanas, attiecīgi,

nemeklēšanās un pirmsmeklēšanās periodos. Meklēšanās tiks vēl vairāk aizkavēta, ja pa vidu

ir nemeklēšanās sezona.

Sesku mātītes

Meklēšanās kontrole: Preparātu var lietot, lai nomāktu vai atliktu meklēšanos sesku mātītēm

pārošanās sezonā. Pēc injekcijas sesku mātītēm, kuras izrāda ieilgušu meklēšanos

(nomākšanu), simptomi parasti izzudīs 10-11 dienu laikā. Injekcijas, kuras tika veiktas īsi

pirms pārošanās sezonas (atlikšana) vai pārošanās sezonas laikā (nomākšana vai atlikšana),

uzturēs sesku mātītei nemeklēšanos uz atlikušo pārošanās sezonu.

Papildus informācija:

Preparātu var droši lietot vaislas kucēm, kaķenēm vai sesku mātītēm; pēc ārstēšanas

pārtraukšanas nākamās meklēšanās auglība netiek nelabvēlīgi ietekmēta. Preparāts nav

kontrindicēts kucēm ar nenormālu ciklu vai, kurām ir bijuši vai ir uroģenitālā trakta

traucējumi. Patiesi ir indikācija, ka preparāts var tikt labvēlīgi lietots šādos gadījumos,

piemēram, ilgstoša meklēšanās atlikšana var novērst endometrīta atkārtošanos.

Preparātam vispārīgi ir neliela ietekme uz sacīkšu kurtu šķirņu suņu sniegumu.

Lietojot preparātu meklēšanās nomākšanai, svarīgi ir pārliecināties, ka kuce joprojām ir

pirmsmeklēšanās agrīnā stadijā, jo injekcija vēlīnās pirmsmeklēšanās stadijās nebūs efektīva

meklēšanās nomākšanai.

Izmēģinājumos, 65 % suņu alerģisku ādas slimību gadījumos labi reaģēja uz vienu 10-33

mg/kg devu, kā rekomendēts meklēšanās ierobežošanai kucēm, kaut gan reakcija tika uzturēta

tikai nedaudz vairāk kā trešdaļai gadījumu. Blusu alerģijas gadījumi vispārīgi reaģēja labi.

Preparāta lietošana var būt noderīga alternatīva glikokortikoīdu terapijai, līdz tiek novērsts

pamatcēlonis.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Simptomi saistībā ar pārdozēšanu ir maz ticami, antidoti nav zināmi.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni

ATĶ vet kods: QG03DA90

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Proligestons ir progestagēnais steroīds ar antigonadotropo darbību. Tas darbojas kā negatīvā

atgriezeniskā saite uz hipotalamo-hipofizāro sistēmu, izraisot LH koncentrācijas

samazināšanos.

Ievadot meklēšanās sākumā, LH koncentrācijas samazināšanās rezultātā tiek bloķēta folikulu

augšana un estradiola izdalīšanās lielajos augošajos folikulos. Augošie folikuli regresē

atrēzijas ceļā, un meklēšanās pārtraucas.

Ievadot nemeklēšanās fāzē, tas uztur zemu LH koncentrāciju. Tas novērš folikulu augšanu, kā

rezultātā izraisa kontracepciju.

Kad proligestona koncentrācija samazinās līdz nenosakāmam līmenim, LH sekrēcija

atjaunojas, nodrošinot samazinošā un kontraceptīvā efektu atgriezeniskumu.

Proligestonam nepiemīt androgēnā darbība, tam piemīt nenozīmīga kortikosteroīdā darbība un

ļoti vāja estrogēnā aktivitāte.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Pēc subkutānas injekcijas kucēm, maksimālā koncentrācija plazmā (29 ± 12 ng/ml) tiek

sasniegta 3,5 ± 2 dienu laikā pēc ārstēšanas. Proligestona koncentrācijas samazināšanās notiek

divās fāzēs. Proligestona eliminācijas pusperiods alfas fāzē ir aptuveni 9 ± 5 dienas, tai pašā

laikā vēlāk betas fāzē tas ilgst 150 ± 75 dienas. Ilgstošo darbību nodrošina sastāvs un

iespējamā akumulācija taukaudos un enterohepatiskajā asinsritē. Proligestons tiek izdalīts ar

fekālijām.

Ietekme uz vidi

Nav piemērojams.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Lecitīns

Sorbitāna palmitāts

Polisorbāts 40

Metilparahidroksibenzoāts

Propilparahidroksibenzoāts

Nātrija citrāts

Kālija dihidrogēnfosfāts

Macrogol 4000

Ūdens injekcijām

6.2

Nesaderība

Nav zināma.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 36 mēneši.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties, neuzglabāt pēc

atvēršanas.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Neatdzesēt.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Bezkrāsaina stikla flakons ar brombutila gumijas aizbāzni, plombēts ar alumīnija vāciņu.

Iepakojuma lielums 20 ml.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5830 AA Boxmeer

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/NRP/96/0383

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 11.04.1996

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 29/02/2016

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Februāris 2016

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju