Cazitel Plus

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Prazikvantels, pirantela embonate, febantels
Pieejams no:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Īrija
ATĶ kods:
QP52AA51
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Praziquantel, pyrantel embonate, febantel
Zāļu forma:
tabletes
Receptes veids:
Bezrecepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Īrija
Ārstniecības grupa:
suņi
Autorizācija numurs:
V/MRP/09/0029

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/MRP/05/1635

Alizin

30 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Virbac

ère

avenue – 2065 m - L.I.D. –

06516 Carros Cedex

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Alizin

30 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml sastāvs:

aktīvā viela

aglepristons 30 mg

4.

INDIKĀCIJA(AS)

Grūsnas kuces: grūsnības pārtraukšanai līdz 45. grūsnības dienai pēc pārošanas.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot suņiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem, ar diabētu slimojošiem dzīvniekiem

un suņiem ar sliktu veselības stāvokli.

Nelietot suņiem ar klīnisku vai latentu hipoadrenokorticismu (Adisona slimību) un suņiem ar

ģenētisku hipoadrenokorticisma predispozīciju.

Nelietot suņiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret aglepristonu vai veterināro zāļu

palīgvielām.

6.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Kucēm, kurām līdzekli lieto pēc 20 grūsnības dienām, abortu pavada fizioloģiskās dzemdību

pazīmes: augļa izgrūšana, izdalījumi no maksts, samazināta ēstgriba, nemiers un sastrēgums

piena dziedzeros. Pētījumos 3,4% suņu bija dzemdes infekcija. Pēc aborta, kas izraisīts ar šīm

veterinārām zālēm, bieži novērota agrīna meklēšanās cikla atjaunošanās (starplaiks starp

meklēšanās cikliem saīsināts par 1 – 3 mēnešiem).

Lauka pētījumos novērotas tādas blakusparādības kā anoreksija (25%), uzbudinājums (23%),

depresija (21%), vemšana (2%) un caureja (13%).

Lauka pētījumos šo veterināro zāļu lietošana izraisīja sāpes injekcijas laikā vai neilgi pēc tās

17% suņu un lokālu iekaisuma reakciju injekcijas vietā 23% suņu. Šīs reakcijas apjoms un

intensitāte ir atkarīga no ievadītā veterināro zāļu tilpuma. Var rasties tūska, ādas sabiezēšanās,

lokālo limfmezglu palielināšanās un čūlas. Visas lokālās reakcijas ir atgriezeniskas un parasti

izzūd 28 dienu laikā pēc injekcijas.

Lauka pētījumos šo veterināro zāļu lietošana izraisīja hematoloģiskas/bioķīmiskas pārmaiņas

4,5% suņu. Šīs pārmaiņas vienmēr bija īslaicīgas un atgriezeniskas. Izmainītie hematoloģiskie

raksturlielumi bija šādi: neitrofīlija, neitropēnija, trombocitoze, hematokrīta pārmaiņas,

limfocitoze un limfopēnija.

Bija izmainīti (palielināti) arī šādi bioķīmiskie raksturlielumi: urīnviela, kreatinīns, hlors,

kālijs, nātrijs, ALAT, SF, ASAT.

Retos gadījumos (ar biežumu > 1/10 000 un < 1/1000) novērota/var tikt novērota

paaugstinātas jutības reakcija.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi (kuces)

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Ievada 10 mg uz kg ķermeņa masas aglepristona, kas atbilst 0,33 ml veterināro zāļu uz kg

ķermeņa masas, divas reizes ar 24 stundu starplaiku.

Kuces svars

3 kg

6 kg

9 kg

12 kg

24 kg

30 kg

42 kg

Zāļu daudzums

1 ml

2 ml

3 ml

4 ml

8 ml

10 ml

14 ml

Ievadīt (tikai) subkutāni.

Pēc līdzekļa ievadīšanas suņiem aborts (vai resorbcija) notiek 7 dienu laikā.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Spēcīgas lokālas reakcijas var novērst, ja veterinārās zāles ievada tieši skaustā. Ieteicams

veikt vieglu masāžu injekcijas vietā.

Liela auguma kucēm ieteicamais maksimālais vienā vietā injicējamais zāļu daudzums ir 5 ml.

Šīs veterinārās zāles nesatur pretmikrobu konservantus. Notīrīt aizbāzni pirms katras devas

paņemšanas. Lietot sausu un sterilu adatu un šļirci.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Ja redzamas nogulsnes vai krāsas maiņa, līdzeklis jāiznīcina.

Nelietot pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz etiķetes/kastītes.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Farmakovigilances uzraudzības laikā reti ziņots par līdzekļa neefektivitāti (> 0,01% līdz <

0,1%). Lai mazinātu gaidītā efekta neesamības iespēju, izvairīties no Alizin lietošanas

meklēšanās cikla laikā un izvairīties no jaunas pārošanas pirms meklēšanās cikla beigām.

Pētījumos kucēm, kurām apstiprināta grūsnības iestāšanās, daļēju abortu novēroja 5%

gadījumu. Lai pārliecinātos, ka dzemdes saturs ir pilnībā izvadīts, vienmēr ieteicams veikt

rūpīgu klīnisku izmeklēšanu. Ideālā gadījumā izmeklēšanu vajadzētu veikt ar ultraskaņu. Šī

izmeklēšana jāveic 10 dienas pēc terapijas un vismaz 30 dienas pēc grūsnības iestāšanās.

Ja aborts ir bijis daļējs vai nav vispār noticis, 10 dienas pēc pirmās preparāta lietošanas var

ieteikt atkārtotu terapiju 30. – 45. grūsnības dienā. Jāapsver arī ķirurģiska iejaukšanās.

Tā kā nav pieejama informācija, šīs veterinārās zāles piesardzīgi jālieto suņiem ar hronisku

obstruktīvu elpceļu slimību un/vai kardiovaskulāru slimību, īpaši bakteriālu endokardītu.

Pēc lietošanas neatbilstoši indikācijām smagi slimām kucēm ar dzemdes infekciju ziņots par

nāves gadījumiem. Cēlonisku saistību ir grūti noteikt un tā ir maz ticama.

Līdz

kuču

pēc

pārošanās

grūsnība

neiestāties.

Tādēļ,

vērtējot

līdzekļa

ieguvuma/riska attiecību, jāņem vērā kuces nevajadzīgas ārstēšanas iespējamība.

Iespējamā ārstēšanas ietekme ilgtermiņā nav pētīta.

Suņu īpašniekiem jāiesaka konsultēties ar veterinārārstu, ja pēc ārstēšanas ar šīm veterinārām

zālēm sunim rodas šādas pazīmes:

strutaini vai asiņaini izdalījumi no maksts,

ilgstoši izdalījumi no maksts ilgāk nekā 3 nedēļas.

Nesajaukt kopā ar citām veterinārām zālēm.

Brīdinājumi lietotājiem

Nesteroīdi līdzekļi tiek izmantoti aborta izraisīšanai cilvēkam. Nejauša injekcija var radīt

īpaši bīstamību grūtniecēm, sievietēm, kuras plāno grūtniecību vai kurām nav zināms, vai nav

iestājusies grūtniecība. Veterinārārstam un cilvēkam, kurš pietur dzīvnieku, ar līdzekli

jārīkojas piesardzīgi, lai izvairītos no nejaušas pāšinjekcijas. Grūtniecēm ar līdzekli jārīkojas

piesardzīgi. Līdzeklis ir gatavots uz eļļas bāzes, kas var izraisīt ilgstošas lokālas reakcijas

injekcijas vietā. Nejaušas injekcijas gadījumā tūlīt jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda

ārstam šis brīdinājums.

Reproduktīvā vecuma sievietēm jāizvairās no saskares ar šīm veterinārām zālēm vai to

lietošanas laikā jāvalkā vienreiz lietojamie plastmasas cimdi.

Nelietot grūsnām kucēm, ja vien nav nepieciešams pārtraukt grūsnību.

Nav pieejama atbilstoša informācija, bet iespējama mijiedarbība starp aglepristonu un

ketokonazolu, itrakonazolu un eritromicīnu.

Tā kā aglepristons ir antiglikokortikoīds, tas var mazināt glikokortikoīdu terapijas iedarbību.

Iespējamā mijiedarbība ar citām zālēm nav pētīta

Ievadot 30 mg/kg, t.i., trīskāršu ieteicamo devu, nelabvēlīgas blakusparādības kucēm

nenovēroja, izņemot lokālas iekaisuma reakcijas pēc lielāku tilpumu injicēšanas.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo

aktu prasībām.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

15.06.2011

15.

CITA INFORMĀCIJA

Iepakojumi:

1 flakons pa 5 ml, 10 ml, 30 ml kastītē

10 flakoni pa 10 ml kastītē

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

Recepšu veterinārās zāles.

ZĀĻU APRAKSTS

V/MRP/05/1635

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Alizin

30 mg/ml šķīdums injekcijām suņiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml sastāvs:

- aktīvā viela

aglepristons .................................................... 30 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, dzeltens, eļļains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Suņi (kuces).

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Grūsnas kuces: grūsnības pārtraukšanai līdz 45. grūsnības dienai pēc pārošanās.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot suņiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem, ar diabētu slimojošiem dzīvniekiem

un suņiem ar sliktu veselības stāvokli.

Nelietot suņiem ar klīnisku vai latentu hipoadrenokorticismu (Adisona slimību) un suņiem ar

ģenētisku hipoadrenokorticisma predispozīciju.

Nelietot suņiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret aglepristonu vai šo veterināro zāļu

palīgvielām.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Farmakovigilances uzraudzības laikā reti ziņots par līdzekļa neefektivitāti (> 0,01% līdz <

0,1%). Lai mazinātu gaidītā efekta neesamības iespēju, izvairīties no Alizin lietošanas

meklēšanās cikla laikā un izvairīties no jaunas pārošanas pirms meklēšanās cikla beigām.

Pētījumos kucēm, kurām apstiprināta grūsnības iestāšanās, daļēju abortu novēroja 5%

gadījumu lauka pētījumos. Lai pārliecinātos, ka dzemdes saturs ir pilnībā izvadīts, vienmēr

ieteicams veikt rūpīgu klīnisku izmeklēšanu. Ideālā gadījumā izmeklēšanu vajadzētu veikt ar

ultraskaņu. Šī izmeklēšana jāveic 10 dienas pēc terapijas un vismaz 30 dienas pēc grūsnības

iestāšanās.

Ja aborts ir bijis daļējs vai nav vispār noticis, 10 dienas pēc pirmās preparāta lietošanas var

ieteikt atkārtotu terapiju 30. – 45. grūsnības dienā. Jāapsver arī ķirurģiska iejaukšanās.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

(i) Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Tā kā nav pieejama informācija, šīs veterinārās zāles piesardzīgi jālieto suņiem ar hronisku

obstruktīvu elpceļu slimību un/vai kardiovaskulāru slimību īpaši bakteriālu endokardītu.

Pēc lietošanas neatbilstoši indikācijām smagi slimām kucēm ar dzemdes infekciju, ziņots par

nāves gadījumiem. Cēlonisku saistību ir grūti noteikt un tā ir maz ticama.

Līdz pat 50% kuču pēc pārošanās grūsnība var neiestāties. Tādēļ, vērtējot līdzekļa

ieguvuma/riska attiecību, jāņem vērā kuces nevajadzīgas ārstēšanas iespējamība.

Kuces, kurām grūsnība saglabājas, neskatoties uz ārstēšanu, jāuzrauga, jo var būt traucēta

mazuļu dzīvotspēja.

Iespējamā terapijas ietekme ilgtermiņā nav pētīta.

Suņu īpašniekiem jāiesaka konsultēties ar veterinārārstu, ja pēc ārstēšanas ar šīm veterinārām

zālēm sunim rodas šādas pazīmes:

strutaini vai asiņaini izdalījumi no maksts,

ilgstoši izdalījumi no maksts ilgāk nekā 3 nedēļas.

(ii) Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Nesteroīdus līdzekļus izmanto aborta izraisīšanai cilvēkam. Nejauša injekcija var radīt īpaši

bīstamību grūtniecēm, sievietēm, kuras plāno grūtniecību vai kurām nav zināms, vai nav

iestājusies grūtniecība. Veterinārārstam un cilvēkam, kurš pietur dzīvnieku, ar līdzekli

jārīkojas piesardzīgi, lai izvairītos no nejaušas pašinjekcijas. Grūtniecēm ar līdzekli jārīkojas

piesardzīgi. Līdzeklis ir gatavots uz eļļas bāzes, kas var izraisīt ilgstošas lokālas reakcijas

injekcijas vietā. Nejaušas injekcijas gadījumā tūlīt jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda

ārstam šis brīdinājums.

Reproduktīvā vecuma sievietēm jāizvairās no saskares ar šīm veterinārām zālēm vai to

lietošanas laikā jāvalkā vienreiz lietojamie plastmasas cimdi.

4.6

Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Kucēm, kurām līdzekli lieto pēc 20 grūsnības dienām, abortu pavada fizioloģiskās dzemdību

pazīmes: augļa izgrūšana, izdalījumi no maksts, samazināta ēstgriba, nemiers un sastrēgums

piena dziedzeros. Lauka pētījumos 3,4% suņu bija dzemdes infekcija. Pēc aborta, kas izraisīts

ar šīm veterinārām zālēm, bieži novērota agrīna meklēšanās cikla atjaunošanās (starplaiks

starp meklēšanās cikliem saīsināts par 1 – 3 mēnešiem).

Lauka pētījumos novērotas tādas blakusparādības kā anoreksija (25%), uzbudinājums (23%),

depresija (21%), vemšana (2%) un caureja (13%).

Pētījumos šo veterināro zāļu lietošana izraisīja sāpes injekcijas laikā vai neilgi pēc tās 17%

suņu un lokālu iekaisuma reakciju injekcijas vietā 23% suņu. Šīs reakcijas apjoms un

intensitāte ir atkarīga no ievadītā veterināro zāļu tilpuma. Var rasties tūska, ādas sabiezēšanās,

lokālo limfmezglu palielināšanās un čūlas. Visas lokālās reakcijas ir atgriezeniskas un parasti

izzūd 28 dienu laikā pēc injekcijas.

Lauka pētījumos šo veterināro zāļu lietošana izraisīja hematoloģiskas/bioķīmiskas pārmaiņas

4,5% suņu. Šis pārmaiņas vienmēr bija īslaicīgas un atgriezeniskas. Izmainītie hematoloģiskie

raksturlielumi bija šādi: neitrofīlija, neitropēnija, trombocitoze, hematokrīta pārmaiņas,

limfocitoze un limfopēnija.

Bija izmainīti (palielināti) arī šādi bioķīmiskie raksturlielumi: urīnviela, kreatinīns, hlors,

kālijs, nātrijs, ALAT, SF, ASAT.

Retos gadījumos (ar biežumu > 1/10 000 un < 1/1000) novērota/var tikt novērota

paaugstinātas jutības reakcija.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nelietot grūsnām kucēm, ja vien nav nepieciešams pārtraukt grūsnību.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama atbilstoša informācija, bet iespējama mijiedarbība starp aglepristonu un

ketokonazolu, itrakonazolu un eritromicīnu.

Tā kā aglepristons ir antiglikokortikoīds, tas var mazināt glikokortikoīdu terapijas iedarbību.

Iespējamā mijiedarbība ar citām zālēm nav pētīta.

4.9

Devas un lietošanas veids

Lieto 10 mg aglepristona uz kg ķermeņa masas, kas atbilst 0,33 ml veterināro zāļu uz kg

ķermeņa masas, divreiz ar 24 stundu starplaiku.

Kuces svars

3 kg

6 kg

9 kg

12 kg

24 kg

30 kg

42 kg

Zāļu daudzums

1 ml

2 ml

3 ml

4 ml

8 ml

10 ml

14 ml

Injicē (tikai) subkutāni. Ja šīs veterinārās zāles ievada skaustā, var izvairīties no smagām

lokālām reakcijām. Injekcijas vietu ieteicams viegli pamasēt.

Lielām kucēm vienā vietā ieteicams injicēt ne vairāk par 5 ml zāļu.

Šis produkts nesatur pretmikrobu konservantus. Aizbāznis jānotīra pirms katras devas

ņemšanas. Jāizmanto sausa, sterila adata un šļirce.

Pēc šo veterināro zāļu lietošanas suņiem aborts (vai resorbcija) notiek 7 dienu laikā.

4.9

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Ievadot 30 mg/kg, t.i., trīskāršu ieteicamo devu, nelabvēlīgas blakusparādības kucēm

nenovēroja, izņemot lokālas iekaisuma reakcijas pēc lielāka daudzuma injicēšanas.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: antiprogestogēns.

ATĶvet kods: QG03XB90

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Aglepristons ir sintētisks steroīds, kas darbojas pretī progesteronam, konkurējot ar šo

hormonu dzemdes receptoru līmenī, izraisot abortu (vai resorbciju) 7 dienu laikā pēc

ievadīšanas.

Aglepristons nemaina progesterona, prostaglandīnu, oksitocīna vai kortizola koncentrāciju

plazmā 24 stundu laikā pēc ievadīšanas, bet izraisa prolaktīna izdalīšanos 12 stundu laikā.

In vitro aglepristona afinitāte pret progesterona receptoriem kuces dzemdē ir 3 reizes lielāka

nekā progesteronam.

Relatīvā aglepristona saistīšanās spēja ar glikokortikoīdu receptoriem ir līdzīga kā

deksametazonam, bet aglepristonam piemīt antagonistiskas īpašības.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Pēc divām injekcijām pa 10 mg/kg dienā ar 24 stundu starplaiku, maksimālā koncentrācija

(aptuveni 280 ng/ml) tiek sasniegta pēc 2,5 dienām. Vidējais saglabāšanās laiks ir aptuveni 6

dienas: šis periods ietver vidējo uzsūkšanās laiku no injekcijas vietas.

Pēc 10 mg/kg radioloģiski iezīmētas devas ievadīšanas radioaktīvā viela izdalījās ļoti lēnām.

Pirmajās 10 dienās izdalās tikai 60% ievadītās devas un aptuveni 80% izdalās 24 stundu laikā.

Izdalīšanās parasti notiek ar izkārnījumiem (aptuveni 90%).

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Bezūdens etanols

Rafinēta zemesriekstu eļļa

6.2

Nesaderība

Nav zināma.

Nesajaukt kopā ar citām veterinārām zālēm.

6.3

Derīgums

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Ja redzamas nogulsnes vai krāsas maiņa, līdzeklis jāiznīcina.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Flakoni (II tipa stikls) pa 5 ml, 10 ml vai 30 ml injicējamā preparāta ar brombutila aizbāžņiem

un alumīnija vāciņiem.

Iepakojumi:

1 flakons pa 5 ml, 10 ml, 30 ml kastītē

10 flakoni pa 10 ml kastītē

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem,

kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo

aktu prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Virbac

ère

avenue – 2065 m - L.I.D. –

06516 Carros Cedex

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/MRP/05/1635

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

26/04/2005

23/04/2009

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

15.06.2011

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju