Cavinton Forte 10 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

06-05-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Vinpocetīns
Pieejams no:
Richter Gedeon Nyrt., Hungary
ATĶ kods:
N06BX18
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Vinpocetine
Deva:
10 mg
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Richter Gedeon Nyrt., Hungary
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000098

SASKAŅOTS ZVA 06.05.2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Cavinton Forte 10 mg tabletes

vinpocetinum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem

ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Cavinton Forte un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Cavinton Forte lietošanas

Kā lietot Cavinton Forte

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Cavinton Forte

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Cavinton Forte un kādam nolūkam to lieto

Cavinton Forte ir zāles noteiktu slimību, kas saistītas ar asinsrites traucējumiem smadzenēs, ārstēšanai. Cavinton

Forte lieto arī psihisku vai neiroloģisku simptomu mazināšanai smadzeņu asinsrites traucējumu gadījumā un

noteiktu acu un ausu slimību, kuru pamatā ir asinsvadu bojājumi, ārstēšanai vai simptomu mazināšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Cavinton Forte lietošanas

Nelietojiet Cavinton Forte šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret vinpocetīnu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

grūtniecības un krūts barošanas laikā;

ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, kura neizmanto drošu kontracepcijas metodi;

bērniem;

ja Jums ir akūts hemorāģisks insults, smagas koronārā sirds slimība vai smaga aritmija (neritmiska

sirdsdarbība).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Cavinton Forte lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

Jums ir noteiktas sirds slimības (sirds ritma traucējumi, stāvoklis, ko sauc par pagarināta QT intervāla

sindromu);

Jūs lietojat zāles, ka provocē augstāk minētos stāvokļus vai lietojat zāles sirds ritma regulēšanai;

Jums ir pazemināts asinsspiediens vai tas pazeminās, tikai kad piecelieties (Cavonton Forte lietošana var

izraisīt nelielu asinsspiediena samazināšanos);

Jums ir paaugstināts intrakraniālais spiediens.

Bērni

Cavinton Forte nedrīkst lietot bērniem, jo nav atbilstošu datu par lietošanu šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Cavinton Forte

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Dažas zāles var ietekmēt vinpocetīna iedarbību. Jums jāpastāsta ārstam, ja lietojat zāles, kas satur alfa metildopu

(augsta asinsspiediena ārstēšanai), zāles, kuras ietekmē centrālo nervu sistēmu, antiaritmiskus līdzekļus (zāles,

kas novērš sirds ritma traucējumus) vai antikoagulantus (zāles, kas novērš asins sarecēšanu).

Grūtniecība un barošana ar krūti

SASKAŅOTS ZVA 06.05.2020

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību,

pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Cavinton Forte lietošanas laikā Jums jālieto droša kontracepcijas metode.

Pretējā gadījumā vinpocetīna lietošana Jums ir kontrindicēta.

Cavinton Forte nedrīkst lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pieejami dati par to, ka Cavinton Forte jebkādā veidā ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot

mehānismus.

Cavinton Forte satur laktozi (piena cukuru)

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējaties ar ārstu.

3.

Kā lietot Cavinton Forte

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir puse tabletes (5 mg) Cavinton Forte vai viena tablete (10 mg) Cavinton Forte 3 reizes dienā (15-

30 mg dienā).

Tabletes jālieto pēc ēšanas.

Nieru vai aknu bojājums

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība, deva nav jāpielāgo.

Ja esat lietojis Cavinton Forte vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Cavinton Forte

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti, jo Jūs varat pārdozēt zāles. Lietojiet nākamo tableti parastajā

laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet lietot Cavinton forte un nekavējoties griezieties pie ārsta, ja pamanāt sekojošo:

stipras sāpes krūtīs, kas izstaro uz kreiso roku vai kaklu;

ja viegli rodas zilumi, asiņo gļotādas (deguns, smaganas), parādās mazi sarkani plankumi uz ādas, īpaši

uz kājām (petehijas), neparasti stipra menstruālā asiņošana, stipra asiņošana pēc zobu ekstrakcijas vai

ievainojumiem;

biežas infekcijas;

pastāvīgs nogurums un vājums, bālums, elpas trūkums vai zemas fiziskās spējas;

lēna, ātra vai neregulāra sirdsdarbība;

bieži slāpes vai palielināts urīna daudzums;

ļoti mainīgs asinsspiediens;

redzes traucējumi.

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots vinpocetīna lietošanas laikā, ir sagrupētas pēc to sastopamības

biežuma:

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

zems asinsspiediens, pazemināts asinsspiediens (zemāks, nekā parasti);

augsts holesterīna līmenis;

galvassāpes, griešanās sajūta;

slikta dūša, sausums mutē, nepatīkama sajūta vēderā.

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

samazināts noteikta veida balto asins šūnu skaits, trombocītu skaita samazināšanās;

samazināta apetīte, apetītes zudums, paaugstināts cukura līmenis asinīs;

bezmiegs, miega traucējumi, uzbudinājums, nemiers;

SASKAŅOTS ZVA 06.05.2020

reibonis, garšas sajūtas traucējumi, muskuļu vājums vienā ķermeņa pusē, garīgs un fizisks nejutīgums,

miegainība, atmiņas traucējumi;

izmaiņas acs dibenā;

dzirdes izmaiņas, zvanīšana vai dūkšana ausīs;

izmainīts aknu enzīmu līmenis;

izmaiņas elektrokardiogrammā (ST segmenta depresija);

nepietiekama asins plūsma sirds muskulī, sirdslēkme, sāpes sirds rajonā, lēna sirdsdarbība, ātra un

neregulāra sirdsdarbība, spēcīgas sirdsdarbības sajūta;

augsts asinsspiediesns, augstāks asisspiediens (lielāks nekā parasti), karstuma viļņi, vēnu iekaisums;

sāpes vēderā, aizcietējums, caureja, gremošanas traucējumi, vemšana;

ādas apsārtums, pārmērīga svīšana, nieze, izsitumi, nātrene;

vājums, nespēks, karstuma sajūta;

triglicerīdu līmeņa paaugstināšanās asinīs, balto asins šūnu skaita samazināšanās vai palielināšanās.

Ļoti retas blakusparādības

anēmija, sarkano asins šūnu aglutinācija (salipšana);

eiforisks garastāvoklis, depresija;

trīce, krampji;

acu gļotādas apsārtums;

neregulāra sirdsdarbība, sirds ritma traucējumi;

asinsspiediena svārstības;

rīšanas traucējumi, mutes gļotādas iekaisums;

ādas iekaisums,

diskomforta sajūta krūtīs, pazemināta ķermeņa temperatūra;

izmainīts balto asins šūnu skaits, samazināts sarkano asins šūnu skaits, saīsināts trombīna laiks;

palielināta ķermeņa masa.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts

aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat

palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Cavinton Forte

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma “Exp:” Derīguma termiņš attiecas uz

norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat.

Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cavinton Forte satur

Aktīvā viela ir 10 mg vinpocetīna katrā tabletē.

Citas sastāvdaļas ir bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, magnija stearāts, talks, kukurūzas ciete, laktozes

monohidrāts.

Cavinton Forte ārējais izskats un iepakojums

Baltas vai gandrīz baltas, diskveida formā, plakanas, noapaļotas tabletes ar atzīmi „10 mg” vienā pusē un dalījuma

līniju otrā pusē.

Iepakojuma lielums 30 vai 90 tabletes.

Tabletes ir iepakotas PVH/alumīnija blisteros un salocītā kartona kārbā.

Informācija uz primārā iepakojuma

Cavinton forte

SASKAŅOTS ZVA 06.05.2020

tabletes

Vinpocetinum

Richter Gedeon Nyrt.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Richter Gedeon Nyrt.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapest

Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2020.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju