Cavinton 5 mg/ml šķīdums infūzijām

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

07-04-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Vinpocetīns
Pieejams no:
Gedeon Richter Plc., Hungary
ATĶ kods:
N06BX18
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Vinpocetine
Deva:
5 mg/ml
Zāļu forma:
Šķīdums infūzijām
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Gedeon Richter Plc., Hungary
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000673

Saskaņots ZVA 07.04.2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Cavinton 5 mg/ml šķīdums infūzijām

vinpocetīns (vinpocetinum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt

ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Cavinton 5 mg/ml šķīdums infūzijām (turpmāk– Cavinton šķīdums infūzijām)

un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Cavinton šķīduma infūzijām lietošanas

Kā lietot Cavinton šķīdumu infūzijām

Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Cavinton šķīdumu infūzijām

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Cavinton šķīdums infūzijām un kādam nolūkam to lieto

Cavinton šķīdums infūzijām ir zāles noteiktu slimību, kas saistītas ar asinsrites traucējumiem

smadzenēs, simptomu ārstēšanai. Cavinton šķīdumu infūzijām lieto arī psihisku vai

neiroloģisku simptomu mazināšanai smadzeņu asinsrites traucējumu gadījumā un noteiktu

acu un ausu slimību, kuru pamatā ir asinsvadu bojājumi, ārstēšanai vai simptomu

mazināšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Cavinton šķīduma infūzijām lietošanas

Nelietojiet Cavinton šķīdumu infūzijām šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret vinpocetīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu;

grūtniecības laikā vai, ja barojat bērnu ar krūti;

ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, kura neizmanto drošu kontracepcijas metodi;

ja Jums ir akūts hemorāģiskais insults, smaga sirds išēmiskā slimība vai smaga sirds

aritmija;

ja esat jaunāki par 18 gadiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Cavinton šķīduma infūzijām lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu,

ja Jums ir paaugstināts iekšējais galvaskausa spiediens, sirds aritmijas, pagarināta QT

intervāla sindroms vai, ja Jūs lietojat zāles, kas var izraisīt šos stāvokļus, Jūs varat

lietot Cavinton šķīdumu infūzijām tikai pēc vispusīga, individuāla ārsta medicīniska

lēmuma. Ārsts var Jums nozīmēt regulāru EKG kontroli;

ja Jums ir zems asinsspiediens vai, ja tas attīstās tikai, kad Jūs pieceļaties stāvus;

ja Jums ir cukura diabēts.

Saskaņots ZVA 07.04.2020

Bērni un pusaudži

Cavinton šķīdums infūzijām ir kontrindicēts bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18

gadiem, jo šajā vecuma grupā nav pieejami būtiski dati.

Citas zāles un Cavinton šķīdums infūzijām

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai

varētu lietot.

Dažas zāles var ietekmēt veidu kā darbojas vinpocetīns. Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat zāles,

kas satur alfa metildopu (augsta asinsspiediena ārstēšanai), zāles, kas ietekmē centrālo nervu

sistēmu, antiaritmiskus līdzekļus (zāles, sirds ritma traucējumu ārstēšanai) vai antikoagulantus

(zāles, kas novērš asins recekļu veidošanos).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Cavinton šķīdumu infūzijām nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Vinpocetīns, kas ir Cavinton šķīduma infūzijām aktīvā viela, izdalās mātes pienā, tādēļ

Cavinton šķīdumu infūzijām barošanas ar krūti periodā, lietot nedrīkst.

Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Cavinton šķīduma infūzijām lietošanas laikā Jums

jālieto droša kontracepcijas metode. Pretējā gadījumā vinpocetīna ievadīšana Jums ir

kontrindicēta.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Cavinton šķīduma infūzijām terapijas laikā Jūs drīkstat vadīt transportlīdzekļus, ja vien ārsts

nav ieteicis citādi.

Cavinton šķīdums infūzijām satur sorbītu (E420), benzilspirtu un nātrija metabisulfītu

(E223)

Šīs zāles satur 160 mg sorbīta katrā ampulā. Sorbīts ir fruktozes avots. Jāņem vērā papildu

ietekme no vienlaicīgi lietotiem sorbītu (vai fruktozi) saturošiem produktiem un sorbīta (vai

fruktozes) uzņemšanas ar uzturu.

Ja Jums ir reta ģenētiska slimība - iedzimta fruktozes nepanesība, Jūs nedrīkstat lietot šīs

zāles. Pacienti ar iedzimtu fruktozes nepanesību organismā nevar sadalīt fruktozi, kas ir šo

zāļu sastāvā, un tas var izraisīt nopietnas blakusparādības.

Pirms saņemat šīs zāles, Jums jāpastāsta ārstam, ja Jums ir iedzimta fruktozes nepanesība vai

Jūs vairs nevarat lietot saldus ēdienus vai dzērienus, jo tie izraisa sliktu dūšu, vemšanu vai

citas nepatīkamas sajūtas kā vēdera pūšanos, kuņģa spazmas vai caureju.

Šīs zāles satur 20 mg benzilspirta katrā ampulā. Benzilspirts var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Ja Jums ir aknu vai nieru slimība, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas nepieciešams

tādēļ, ka liels daudzums benzilspirta var uzkrāties Jūsu organismā un izraisīt blakusparādības

(ko sauc par metabolisko acidozi).

Šīs zāles satur 2 mg nātrija metabisulfīta katrā ampulā. Nātrija metabisulfīts reti var izraisīt

smagas paaugstinātas jutības reakcijas un bronhospazmu.

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā ampulā, - būtībā tās ir “nātriju

nesaturošas”.

3. Kā lietot Cavinton šķīdumu infūzijām

Saskaņots ZVA 07.04.2020

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Cavinton šķīdums infūzijām tiks atšķaidīts un pēc tam ļoti lēni ievadīts Jums vēnā,

intravenozas infūzijas veidā. Infūzija nozīmē to, ka Jums ievadīs puslitru šķīduma, kas ilgs

aptuveni vienu vai pusotru stundu.

Ieteicamā sākumdeva parasti ir 20 mg (2 ampulas) dienā. Šo devu 2 – 3 dienu laikā var

palielināt līdz 1 mg/kg ķermeņa masas dienā, atkarībā no Jūsu panesamības.

Parastais ārstēšanas ilgums ir 10 – 14 dienas, un parastā dienas deva ir 50 mg dienā (5

ampulas 500 ml infūziju šķīduma).

Pēc infūzijas terapijas, ir ieteicams, ārstēšanos turpināt ar Cavinton tabletēm.

Pacientiem ar aknu vai nieru slimībām devas pielāgošana nav nepieciešama.

Ja esat lietojis Cavinton šķīdumu infūzijām vairāk nekā noteikts

Deva 1 mg/kg ķermeņa masas ir uzskatāma par drošu. Nejaušas pārdozēšanas gadījumā var

rasties ar sirdsdarbību saistītas blakusparādības. Šai gadījumā Cavinton šķīduma infūzijām

lietošana jāpārtrauc un Jūs rūpīgi novēros. Ja attīstīsies sirdsdarbības traucējumi, tiks veikta

atbilstoša simptomātiska un uzturoša terapija. Rūpīgi tiks novērotas arī Jūsu vitālās pazīmes

(sirdsdarbība un asinsspiediens). Cavinton šķīdumam infūzijām nav zināma antidota. Lūdzu,

nekavējoties informējiet ārstu vai medmāsu, ja Jums ir aizdomas, ka Jūs saņēmāt Cavinton

šķīdumu infūzijām vairāk nekā noteikts.

Ja esat aizmirsis saņemt Cavinton šķīdumu infūzijām

Ja esat aizmirsis saņemt Cavinton šķīdumu infūzijām, nākamajā reizē Jūs nesaņemsiet

dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto, jo aizmirsto devu nevar aizstāt. Jūs saņemsiet nākamo

devu parastajā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots vinpocetīna lietošanas laikā, ir uzskaitītas

zemāk un sagrupētas atkarībā no sastopamības biežuma.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem): asinsspiediens

zemāks nekā parasti.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 100 cilvēkiem): miega traucējumi,

karstuma sajūta, galvassāpes, reibonis, acs konjunktīvas iekaisums, pārsitieni, ātrāka

sirdsdarbība, asinsvadu iekaisums, sausums mutē, slikta dūša, izmaiņas EKG.

Retas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 1 000 cilvēkiem): asinsspiediens augstāks

nekā parasti.

Ļoti retas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 10 000 cilvēkiem): alerģisks dermatīts,

pārmērīga svīšana, gremošanas traucējumi, pastiprināta nosliece uz infekcijām, vājums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa

Saskaņots ZVA 07.04.2020

vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz

plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Cavinton šķīdumu infūzijām

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C, oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc

„EXP/Годен до”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cavinton šķīdums infūzijām satur

Aktīvā viela ir vinpocetīns (viena ampula satur 10 mg vinpocetīna).

Citas sastāvdaļas ir askorbīnskābe, nātrija metabisulfīts (E223), vīnskābe, sorbīts

(E420), benzilspirts, ūdens injekcijām.

Cavinton šķīduma infūzijām ārējais izskats un iepakojums

Cavinton šķīdums infūzijām ir dzidrs un sterils, bezkrāsains vai gaiši zaļganas

krāsas šķīdums, nesatur sīkas daļiņas.

10 ampulas pa 2 ml plastmasas paliktnī salokāmā kartona kārbiņā.

Primārā marķējuma informācija

Cavinton 5 mg/ml

2 ml

šķīdums infūzijām

vinpocetīns

i.v. infūzijai

(RG logo)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út. 19-21.

H-1103 Budapest

Ungārija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs: I000673

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi

pārskatījis 04/2020.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju