Candegamma 8 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

26-03-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

20-12-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Kandesartāna cileksetils
Pieejams no:
Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Germany
ATĶ kods:
C09CA06
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Candesartanum cilexetilum
Deva:
8 mg
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Germany; S.C. Magistra C&C S.R.L., Romania
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
13-0007

SASKAŅOTS ZVA 26-03-2019

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Candegamma 2 mg tabletes

Candegamma 4 mg tabletes

Candegamma 8 mg tabletes

Candegamma 16 mg tabletes

Candegamma 32 mg tabletes

Kandesartāna cileksetils (Candesartanum cilexetili)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Candegamma un kādos gadījumos to lieto

Kas Jums jāzina pirms Candegamma lietošanas

Kā lietot Candegamma

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Candegamma

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir

Candegamma

un kādam nolūkam to lieto

Zāļu nosaukums ir Candegamma. To aktīvā viela ir kandesartāna cileksetils. Tas pieder medikamentu

grupai, ko sauc par angiotenzīna II receptoru antagonistiem. Tas iedarbojas uz Jūsu asinsvadiem, tos

atslābinot un paplašinot. Tas palīdz Jūsu sirdij pumpēt asinis uz visām ķermeņa daļām.

Candegamma augsta asinsspiediena (hipertensijas) ārstēšanai pieaugušajiem, bērniem un

pusaudžiem no 6 līdz 18 gadiem.

Candegamma var lietot pieaugušu pacientu ar sirds mazspēju un samazinātu sirds muskuļa

funkciju ārstēšanai, kuriem nav pielietojami angiotenzīna konvertējošā enzīma (AKE)

inhibitori, vai kā papildus terapiju AKE inhibitoriem, kad simptomi saglabājas, neskatoties uz

ārstēšanu, un nevar lietot mineralokortikoīdu

receptoru antagonistus (MRA). (AKE inhibitori un MRA ir zāles, ko lieto sirds mazspējas

ārstēšanai)

2. Kas Jums jāzina pirms Candegamma lietošanas

Nelietojiet Candegamma šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret kandesartāna cileksetilu vai kādu citu 6. punktā minēto šo zāļu

sastāvdaļu;

ja esat grūtniece vairāk kā 3 mēnešus (ieteicams izvairīties no Candegamma lietošanas arī

agrīnajā grūtniecības periodā – skatiet sadaļu par grūtniecību);

ja Jums ir smaga aknu slimība vai žultsceļu obstrukcija (problēmas ar žults drenāžu no

žultspūšļa);

ja pacients ir bērns, kas jaunāks par 1 gadu

ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu

saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Vers: Candegamma PIL_jan2019_var.0013

Atbilst: common-pl-track Candegamma_012019

SASKAŅOTS ZVA 26-03-2019

Ja nezināt, vai kāds no šiem nosacījumiem attiecas uz Jums, konsultējieties ar savu ārstu vai

farmaceitu pirms Candegamma lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms

Candegamma

lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir sirds, aknu vai nieru darbības traucējumi vai tiek veikta dialīze;

ja Jums nesen veikta nieres pārstādīšana;

ja sākas vemšana vai nesen ir bijusi smaga vemšana, vai caureja;

ja Jums ir virsnieru dziedzera slimība – Kona sindroms (saukta arī par primāro

hiperaldosteronismu);

ja Jums ir pazemināts asinsspiediens;

ja Jums kādreiz ir bijis insults;

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena

ārstēšanai:

AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar

diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

aliskirēnu;

ja Jūs lietojat AKE inhibitoru kopā ar zālēm, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par

mineralokortikoīdu receptoru antagonistiem (MRA). Šīs zāles lieto sirds mazspējas ārstēšanai

(skatīt „Citas zāles un Candegamma”);

Jums noteikti jābrīdina ārsts, ja Jums ir (vai drīz varētu iestāties) grūtniecība. Candegamma

neiesaka lietot agrīnajā grūtniecības periodā un to nedrīkst lietot, ja esat grūtniece vairāk kā

3 mēnešus, jo zāļu lietošana šajā laikā var nopietni kaitēt mazulim (skatiet sadaļu par

grūtniecību).

Ja Jums ir kāds no šiem nosacījumiem, Jūsu ārsts var noteikt biežākus ārsta apmeklējumus un

izmeklējumus.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija)

līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Candegamma šādos gadījumos”.

Ja Jums tiek plānota ķirurģiska operācija, brīdiniet ārstu vai zobārstu, ka lietojat Candegamma,jo

Candegamma savienojumā ar dažiem anestētiķiem var izraisīt asinsspiediena kritumu.

Bērni un pusaudži

Kandesartāna lietošana ir pētīta bērniem. Papildu informāciju vaicājiet ārstam. Candegamma

nedrīkst lietot bērniem, kas jaunāki par 1 gadu, iespējama nieru attīstības apdraudējuma dēļ.

Citas zāles un Candegamma

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā

esat lietojis vai varētu lietot.

Candegamma var ietekmēt citu zāļu iedarbību, kā arī citas zāles var ietekmēt Candegamma iedarbību.

Ja lietojat noteiktas zāles,

Jūsu ārstam laiku pa laikam var būt jāveic Jums

asinsanalīzes.

Obligāti informējiet savu ārstu, ja lietojat kādas no zemāk minētajām zālēm:

citas zāles asinspiediena pazemināšanai, ieskaitot bēta blokatorus, diazoksīdu un AKE

inhibitorus, piemēram, enalaprilu, kaptoprilu, lizinoprilu vai ramiprilu;

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL), piemēram, ibuprofēns, naproksēns, diklofenaks,

celekoksibs vai etorikoksibs (pretsāpju un pretiekaisuma zāles);

acetilsalicilskābe (ja lietojat vairāk par 3 g dienā) (pretsāpju un pretiekaisuma zāles);

kālija preparāti vai kāliju saturoši sāls aizvietotāji (medikamenti, kas paaugstina kālija

Vers: Candegamma PIL_jan2019_var.0013

Atbilst: common-pl-track Candegamma_012019

SASKAŅOTS ZVA 26-03-2019

daudzumu asinīs);

heparīns (zāles asins šķidrināšanai);

urīndzenošie līdzekļi (diurētiķi);

litija preparāti (

zāles psihiskas dabas veselības traucējumu ārstēšanai).

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet

Candegamma šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”)

Ja Jūs tiekat ārstēts ar AKE inhibitoru kopā ar citām noteiktām zālēm, ko lieto sirds mazspējas

ārstēšanā, un ko sauc par mineralokortikoīdu receptoru antagonistiem (MRA) (piemēram,

spironolaktons, eplerenons).

Candegamma kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Jūs varat lietot

Candegamma

neatkarīgi no ēdienreizēm.

Ja Jums nozīmēts

Candegamma,

pirms alkohola lietošanas, konsultējieties ar

ārstu.

Alkohola lietošanas dēļ Jums var rasties ģīboņa sajūta vai reibonis.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Brīdiniet ārstu, ja, Jūsuprāt, Jums ir (vai drīz varētu iestāties) grūtniecība. Jūsu ārsts ieteiks pārtraukt

Candegamma lietošanu pirms plānotas grūtniecības vai tiklīdz ir zināms, ka tā ir iestājusies, un

nozīmēs citas zāles Candegamma vietā. Candegamma neiesaka lietot agrīnajā grūtniecības periodā un

to nedrīkst lietot, ja Jūsu grūtniecība ilgst vairāk kā 3 mēnešus, jo tas var nopietni kaitēt Jūsu mazuļa

attīstībai.

Barošana ar krūti

Brīdiniet ārstu, ja

barojat bērnu ar krūti

vai plānojat to uzsākt. Candegamma neiesaka lietot

mātēm,

kas baro bērnu ar krūti

, un Jūsu ārsts var izvēlēties citas zāles, ja vēlaties

barot

bērnu ar krūti

, īpaši, ja Jūsu bērns ir nesen dzimis vai dzimis priekšlaicīgi.

Transporta līdzekļa vadīšana un mehānismu apkalpošana

Daži cilvēki l var just nogurumu vai reiboni Candegamma lietošanas laikā. Ja tā notiek ar Jums,

nevadiet transportlīdzekli un neizmantojiet tehniku vai kādus mehānismus.

Candegamma satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesamība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar

ārstu.

3. Kā lietot Candegamma

Vienmēr lietojiet Candegamma

tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums stāstījis

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam

. Ir svarīgi lietot Candegamma

katru dienu.

Candegamma var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Norijiet tableti, uzdzerot ūdeni.

Centieties lietot zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Tas palīdzēs Jums atcerēties tās lietot

regulāri.

Tableti (4, 8, 16, 32 mg) var sadalīt četrās vienādās devās.

Paaugstināts asinsspiediens

Candegamma ieteicamā deva ir 8 mg vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var palielināt devu līdz

16 mg vienu reizi dienā un turpmāk līdz 32 mg vienu reizi dienā, skatoties pēc

Vers: Candegamma PIL_jan2019_var.0013

Atbilst: common-pl-track Candegamma_012019

SASKAŅOTS ZVA 26-03-2019

asinsspiediena rādītājiem.

Dažiem pacientiem, piemēram, ar aknu vai nieru slimībām vai tiem, kas nesen zaudējuši

šķidrumu vemšanas, caurejas vai urīndzenošo līdzekļu lietošanas rezultātā, ārsts var izrakstīt

mazāku sākotnējo devu.

Dažiem melnās rases pacientiem var būt samazināta reakcija uz šāda veida medikamentiem,

ja tas tiek lietots kā vienīgās zāles, tādēļ var būt nepieciešama lielāka deva.

Lietošana bērniem un pusaudžiem ar augstu asinsspiedienu

Bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem

Ieteicamā sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir < 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama,

ārsts var nolemt devu palielināt līdz maksimālajai devai 8 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir ≥ 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav pietiekama,

ārsts var nolemt devu palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā vai līdz 16 mg vienu reizi dienā.

Sirds mazspēja pieaugušajiem

Candegamma ieteicamā sākotnējā deva ir 4 mg vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var palielināt

devu, dubultojot to l vismaz ar 2 nedēļu starplaiku, līdz 32 mg vienu reizi dienā.

Candegamma var lietot vienlaicīgi ar citām zālēm sirds mazspējas ārstēšanai, un Jūsu ārsts

izvēlēsies Jums piemērotāko ārstēšanu.

Ja esat lietojis Candegamma vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Candegamma vairāk nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja aizmirstat lietot Candegamma

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Vienkārši lietojiet nākamo

devu, kā ierasts.

Ja pārtraucat lietot Candegamma

Ja pārstājat lietot Candegamma, Jūsu asinsspiediens var atkal paaugstināties. Tādēļ bez ārsta

ziņas Candegamma lietošanu nepārtrauciet.

Ja Jums rodas jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības,

kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ir

svarīgi, lai Jūs zinātu, kādas šīs blakusparādības var būt.

Pārtrauciet Candegamma lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja Jums ir

kāda no sekojošām alerģiskām reakcijām:

elpošanas grūtības, ar sejas, lūpu, mēles un/vai kakla pietūkumu vai bez tā;

sejas, lūpu, mēles un/vai kakla pietūkums, kas var izraisīt rīšanas grūtības;

spēcīga ādas niezēšana (ar paceltiem izsitumiem).

Candegamma var izraisīt balto asins ķermenīšu skaita samazināšanos. Līdz ar to var pazemināties

Jūsu spēja pretoties infekcijai un Jums var būt nogurums, saslimšana ar kādu infekciju vai drudzis.

Šādā gadījumā sazinieties ar savu ārstu. Jūsu ārsts var nozīmēt Jums asins izmeklējumus, lai

noteiktu, vai Candegamma ietekmē Jūsu asinis (agranulocitozes risks).

Citas iespējamās nevēlamās blakusparādības:

Biežas (var rasties 1 no 10 lietotājiem)

Vers: Candegamma PIL_jan2019_var.0013

Atbilst: common-pl-track Candegamma_012019

SASKAŅOTS ZVA 26-03-2019

Reibonis/galvas griešanās sajūta;

Galvassāpes;

Elpceļu infekcijas;

Pazemināts asinsspiediens. Tas var izraisīt reiboni vai ģībšanu;

Izmaiņas asins ainā:

Paaugstināts kālija daudzums asinīs, īpaši gadījumos, ja Jums ir kāda nieru slimība vai sirds

mazspēja. Ja tā ir nopietna, Jums var būt nogurums, nespēks, neregulārs pulss vai tirpšanas

sajūtas;

Nieru darbības traucējumi, īpaši gadījumos, ja Jums jau ir problēmas ar nierēm vai sirds mazspēja.

Ļoti retos gadījumos iespējama nieru mazspēja.

Ļoti retas (mazāk kā 1 no 10 000 lietotājiem)

Sejas, lūpu, mēles un/vai kakla pietūkums;

Sarkano vai balto asins šūnu skaita samazinājums. Jums var būt nogurums, infekcija vai drudzis;

Ādas izsitumi, nātrene;

Nieze;

Muguras, locītavu vai muskuļu sāpes;

Izmaiņas aknu darbībā, ieskaitot aknu infekciju (hepatītu). Jums var būt nogurums, ādas un acu

ābolu dzelte un gripai līdzīgi simptomi;

Slikta dūša;

Izmaiņas asins ainā:

Samazināts nātrija daudzums asinīs. Ja tas ir būtiski pazemināts, Jums var būt nogurums,

enerģijas trūkums vai muskuļu krampji.

Klepus.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Caureja.

Papildu blakusparādības bērniem un pusaudžiem

Bērniem, kuriem ārstē augstu asinsspiedienu, novērotās blakusparādības ir līdzīgas pieaugušajiem,

bet tās rodas biežāk. Kakla iekaisums ir ļoti bieži novērota parādība bērniem, kas nav ziņota par

pieaugušajiem, arī iesnas, drudzi un paātrinātu sirdsdarbību bieži novēro bērniem, bet nav ziņots par

pieaugušajiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5. Kā uzglabāt Candegamma

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz kastītes, blistera pēc „Derīgs līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav īpašu uzglabāšanas nosacījumu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā

izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo

vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Vers: Candegamma PIL_jan2019_var.0013

Atbilst: common-pl-track Candegamma_012019

SASKAŅOTS ZVA 26-03-2019

Ko Candegamma satur

Aktīvā viela ir kandesartāna cileksetils.

Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, karmelozes kalcija sāls (E466),

hidroksipropilceluloze (E463), makrogols 8000, magnija stearāts (E572). Papildus 16

mg un 32

tabletēs: Sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Candegamma ārējais izskats un iepakojums

Candegamma 2 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 2x5 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas

tabletes, gludas abās pusēs.

Candegamma 4 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 3x6 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas

tabletes, ar dalījuma līniju vienā pusē un gludas otrā pusē.

Candegamma 8 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 3x9 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas

tabletes, ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gludas otrā pusē.

Candegamma 16 mg ir rozā, apaļas, 3x9 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas lāsumainas tabletes

ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gravējumu „16” otrā pusē.

Candegamma 32 mg ir rozā, apaļas, 4x10 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas lāsumainas

tabletes ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gravējumu „32” otrā pusē.

Kartona iepakojums ar Al/PVH/PE/PVdH blisteriem pa 7, 10 un 14 tabletēm.

Iepakojuma lielumi: pa 7, 10, 14, 28, 30, 56, 98, 100, 300 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwerstrasse. 7, 71034 Böblingen, Vācija

Tel: 07031/6204-0

Fakss: 07031/6204-31

E-pasts: info@woerwagpharma.com

Ražotājs, atbildīgais par sēriju izlaidi

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwerstrasse. 7, 71034 Böblingen, Vācija

Magistra C&C,

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 82A, 900055 Constanţa, Jud. Constanţa Rumānija

Šīs zāles ir reģistrētas Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ar šādiem

nosaukumiem:

Bulgārija

Candegamma 2/4/8/16/32 mg tablets

Vācija

Candegamma 2/4/8/16/32 mg Tabletten

Latvija

Candegamma 2/4/8/16/32 mg tabletes

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 01/2019

Vers: Candegamma PIL_jan2019_var.0013

Atbilst: common-pl-track Candegamma_012019

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Candegamma 2 mg tabletes

Candegamma 4 mg tabletes

Candegamma 8 mg tabletes

Candegamma 16 mg tabletes

Candegamma 32 mg tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 2/4/8/16 vai 32 mg kandesartāna cileksetila (Candesartanum cilexetili)

Palīgviela: Candegamma 2/4/8/16/32 mg: 37,600/75,200/150,400/142,350 vai 284,700 mg laktozes

(monohidrāta) 1 tabletē

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

ZĀĻU FORMA

Tablete

Candegamma 2 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 2x5 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas

tabletes, gludas abās pusēs.

Candegamma 4 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 3x6 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas

tabletes, ar dalījuma līniju vienā pusē un gludas otrā pusē. Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

Candegamma 8 mg ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, 3x9 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas

tabletes, ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gludas otrā pusē. Tableti var sadalīt četrās

vienādās daļās.

Candegamma 16 mg ir rozā, apaļas, 3x9 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas lāsumainas tabletes

ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gravējumu „16” otrā pusē. Tableti var sadalīt četrās

vienādās daļās.

Candegamma 32 mg ir rozā, apaļas, 4x10 mm lielas, abpusēji izliektas neapvalkotas lāsumainas

tabletes ar krustotām dalījuma līnijām vienā pusē un gravējumu „32” otrā pusē. Tableti var sadalīt

četrās vienādās daļās.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Candegamma ir paredzēts:

Primārās (esenciālās) hipertensijas ārstēšanai pieaugušajiem.

Hipertensijas ārstēšanai bērniem un pusaudžiem no 6 līdz 18 gadu vecumam.

Pieaugušu pacientu ar sirds mazspēju un kreisā kambara sistolisku disfunkciju

(kreisā kambara izsviedes frakcija ≤ 40%) ārstēšanai, kad AKE inhibitori nav panesami, vai kā

papildus terapija AKE inhibitoriem pacientiem ar simptomātisku sirds mazspēju, neskatoties uz

optimālu ārstēšanu, kad mineralokortikoīdu receptoru antagonisti nav panesami (skatīt 4.2., 4.4., 4.5.

un 5.1.apakšpunktu).

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas hipertensijas gadījumā

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

Ieteicamā sākotnējā un uzturošā Candegamma deva ir 8 mg vienu reizi dienā. Antihipertensīvā

iedarbība galvenokārt parādās 4 nedēļu laikā. Dažiem pacientiem, kuru asinsspiediens netiek

pietiekami kontrolēts, devu var palielināt līdz 16 mg 1 reizi dienā vai maksimāli līdz 32 mg vienu reizi

dienā. Ārstēšana noteikti jāpielāgo asinsspiediena izmaiņām terapijas gaitā.

Candegamma var lietotarī kopā ar citiem antihipertensīviem līdzekļiem (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un

5.1.apakšpunktu. Kombinācija ar hidrohlortiazīdu ir pierādījusi paaugstinātu antihipertensīvu

iedarbību, lietojot dažādas Candegamma devas.

Gados vecāki pacienti

Sākotnējās devas pielāgošana vecākiem pacientiem nav nepieciešama.

Pacienti ar intravaskulārā tilpuma deficītu

Pacientiem ar hipotensijas risku, piemēram, ar iespējamu tilpuma deficītu, var tikt piemērota

sākotnējā deva 4 mg (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, ieskaitot pacientus, kuriem tiek veikta hemodialīze,

sākotnējā deva ir 4 mg. Deva jātitrē atbilstoši pacienta atbildes reakcijai. Pieredze ar pacientiem,

kuriem ir ļoti smagi nieru darbības traucējumi vai nieru darbības traucējumi

pēdējā stadijā

(kreatinīna klīrenss < 15 ml/min), ir ierobežota (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem ieteicamā sākotnējā deva ir

4 mg vienu reizi dienā. Deva var tikt pielāgota atbilstoši pacienta reakcijai. Candegamma ir

kontrindicēts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem un/vai holestāzi (skatīt 4.3. un

5.2. apakšpunktu).

Melnās rases pacienti

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība melnās rases pacientiem ir mazāk izteikta. Līdz ar to

var būt nepieciešama regulārāka Candegamma titrēšana un kombinēšana ar citu ārstēšanas

veidu asinsspiediena kontrolei melnās rases pacientiem, nekā pacientiem no citām rasu grupām

(skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Bērni un pusaudži no 6 līdz 18 gadiem

Ieteicamā sākuma deva ir 4 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir < 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav

pietiekama, devu var palielināt līdz maksimālai 8 mg vienu reizi dienā.

Pacienti, kuru ķermeņa masa ir ≥ 50 kg: pacientiem, kuriem asinsspiediena kontrole nav

pietiekama, devu var palielināt līdz 8 mg vienu reizi dienā un pēc tam, ja nepieciešams, līdz

16 mg vienu reizi dienā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Devas, lielākas par 32 mg, nav pētītas pediatriskiem pacientiem.

Maksimālā antihipertensīvā iedarbība tiek sasniegta 4 nedēļu laikā.

Bērniem ar iespējamu intravaskulāro hipovolēmiju (piemēram, pacienti, kuri lieto diurētiskus

līdzekļus, īpaši, ja ir nieru darbības traucējumi) terapija ar Candegamma jāuzsāk stingrā ārsta

uzraudzībā, apsverot par ieteicamo devu mazākas sākuma devas lietošanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Candegamma iedarbība nav pētīta bērniem, kuriem glomerulārās filtrācijas ātrums ir mazāks par

30 ml/min/1,73 m

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

Melnās rases pediatriskie pacienti

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība melnās rases pacientiem ir vājāka nekā citu rasu pacientiem

(skatīt 5.1. apakšpunktu).

Bērni līdz 6 gadu vecumam

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 1 līdz 6 gadiem, nav pierādīta. Pašlaik

pieejamie dati aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Candegamma ir kontrindicētas bērniem vecumā līdz 1 gadam (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietošana sirds mazspējas gadījumā

Parastā ieteicamā sākotnējā Candegamma deva ir 4 mg vienu reizi dienā. Devas titrēšanu līdz 32 mg

vienu reizi dienā (maksimālā deva) vai līdz augstākajai panesamajai devai tiek veikta, dubultojot devu

ne ātrāk kā pēc 2 nedēļām (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pacientiem ar sirds mazspēju vienmēr jāņem vērā

nieru darbības rādītāji, ieskaitot kreatinīna un kālija līmeņa kontroli serumā. Candegamma var lietot

kopā ar citu sirds mazspējas terapiju, ieskaitot AKE inhibitoriem, beta blokatoriem, diurētiskajiem

līdzekļiem un uzpirkstītes preparātiem, vai šo zāļu kombināciju. Candegamma var lietot kopā ar AKE

inhibitoru pacientiem ar simptomātisku sirds mazspēju, neskatoties uz optimālu standarta sirds

mazspējas ārstēšanu, kad mineralokortikoīdu receptoru antagonisti nav panesami. AKE inhibitora,

kāliju aizturoša diurētiskā līdzekļa un [Zāļu nosaukums] kombinācija nav ieteicama un vajadzētu

apsvērt tikai pēc rūpīgas iespējamā riska un ieguvumu izvērtēšanas (skatīt 4.4., 4.8. un

5.1.apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Nav nepieciešams pielāgot sākotnējo devu gados vecākiem pacientiem, pacientiem ar intravaskulārā

tilpuma deficītu, nieru darbības traucējumiem vai viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības

traucējumiem.

Pediatriskā populācija

Candegamma drošums un efektivitāte hipertensijas un sirds mazspējas ārstēšanā bērniem

vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem nav pierādīta. Nav pieejamu datu.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Candegamma jālieto vienu reizi dienā neatkarīgi no ēdienreizēm.

Uzturs neietekmē kandesartāna biopieejamību.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1.apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Grūtniecības otrais un trešais trimestris (skatīt 4.4. un 4.6. apakšpunktus).

Smagi aknu darbības traucējumi un/vai holestāze.

Bērni vecumā līdz 1 gadam (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 60 ml/min/1,73 m

Candegamma lietošana kopā ar aliskirēnu saturošām zālēm ir kontrindicēta (skatīt 4.5. un

5.1.apakšpunktu).

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nieru darbības traucējumi

Tāpat kā citiem renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu ietekmējošiem līdzekļiem, lietojot

Candegamma, jutīgiem pacientiem var novērot nieru funkcijas izmaiņas.

Lietojot Candegamma hipertensijas pacientiem ar pavājinātu nieru darbību, ieteicama periodiska

kālija un kreatinīna līmeņa kontrole serumā. Pieredze ar pacientiem, kuriem ir ļoti smagi nieru

darbības traucējumi vai nieru darbības traucējumi pēdējā stadijā (

kreatinīna klīrenss

< 15

ml/min), ir ierobežota. Šādiem pacientiem Candegamma jātitrē ļoti uzmanīgi, rūpīgi kontrolējot

asinsspiedienu.

Pacientiem ar sirds mazspēju jāveic periodiska nieru funkcijas kontrole, īpaši gados vecākiem

pacientiem (75 gadi un vecāki) un pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem. Candegamma

devas titrēšanā ieteicama kreatinīna un kālija kontrole serumā. Sirds mazspējas klīniskie pētījumi

neiekļauj pacientus, kuru kreatinīna līmenis serumā ir > 265 μmol/l (> 3 mg/dl).

Lietošana pediatriskiem pacientiem, ieskaitot pacientus ar nieru darbības traucējumiem

Candegamma iedarbība nav pētīta bērniem, kuriem glomerulārās filtrācijas ātrums ir mazāks par

30 ml/min/1,73 m

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Ir pierādījumi, ka vienlaicīga AKE inhibitoru, angiotenzīna II receptoru blokatoru vai aliskirēna

lietošana palielina hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtu nieru

mazspēju) risku. Tādēļ RAAS dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II

receptoru blokatorus vai aliskirēnu, nav ieteicama (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ja dubultu blokādi izraisoša ārstēšana ir absolūti nepieciešama, to drīkst veikt vienīgi veselības

aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un

asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar

diabētisku nefropātiju.

Sirds mazspējas vienlaicīga terapija ar AKE inhibitoru

Lietojot Candegamma kombinācijā ar AKE inhibitoru var palielināties nevēlamo blakusparādību, it

īpaši hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtas nieru mazspējas)

risks.

Nav ieteicama arī trīskāršā kombinācija ar AKE inhibitoru, mineralokortikoīdu receptoru

antagonistu un kandesartānu.

Šo kombināciju lietošanu drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un

rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar

diabētisku nefropātiju

Hemodialīze

Hemodialīzes laikā asinsspiediens var īpaši jutīgi reaģēt uz AT1-receptoru blokādi

sakarā ar

samazināto plazmas tilpumu un renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas

aktivizēšanu

. Tādēļ pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze, Candegamma titrēšana jāveic

uzmanīgi, rūpīgi kontrolējot asinsspiediena izmaiņas.

Nieru artērijas stenoze

Zāles, kas ietekmē renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu, ieskaitot angiotenzīna II receptoru

antagonistus (AIIRA), var paaugstināt urīnvielas un kreatinīna koncentrāciju asins serumā pacientiem

ar abpusēju nieru artērijas stenozi vai vienīgās nieres artērijas stenozi.

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

Nieru transplantācija

Nav pieredzes, lietojot Candegamma pacientiem ar nesen veiktu nieres transplantāciju.

Hipotensija

Pacientiem ar sirds mazspēju, lietojot Candegamma, var rasties hipotensija. Tā var rasties arī

hipertensijas pacientiem ar

intravaskulāru hipovolēmiju

, piemēram, saņemot lielu diurētisko

līdzekļu devu. Uzsākot ārstēšanu, jāievēro piesardzība un jākoriģē hipovolēmija.

Bērniem ar iespējamu intravaskulāro hipovolēmiju (piemēram, pacienti, kuri lieto diurētiskus

līdzekļus, īpaši, ja ir nieru darbības traucējumi) terapija ar Candegamma jāuzsāk stingrā ārsta

uzraudzībā, apsverot par ieteicamo devu mazākas sākuma devas lietošanu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Anestēzija un ķirurģiska iejaukšanās

Pacientiem, kuru ārstēšanā izmanto angiotenzīna II antagonistus, iespējama hipotensija anestēzijas

un ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā, jo tiek bloķēta renīna-angiotenzīna sistēma. Ļoti retos

gadījumos hipotensija var būt smaga, un tad ir pieļaujama intravenozo šķīdumu un/vai vazopresoru

izmantošana.

Aortas atveres un

mitrālā vārstuļa stenoze

(obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija)

Tāpat kā lietojot citus vazodilatorus, jāievēro īpaša piesardzība, lietojot Candegamma pacientiem ar

hemodinamiski nozīmīgu aortas atveres vai mitrālā vārstuļa stenozi vai obstruktīvu hipertrofisku

kardiomiopātiju.

Primārs hiperaldosteronisms

Pacienti ar primāru hiperaldosteronismu vairumā gadījumu nereaģēs uz antihipertensīvajām zālēm,

kas darbojas, inhibējot renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu. Līdz ar to, Candegamma lietošana

šai pacientu grupai nav ieteicama.

Hiperkaliēmija

Candegamma lietošana vienlaicīgi ar kāliju aizturošiem diurētiskiem līdzekļiem, kālija aizvietotājiem,

kāliju saturošiem sāls aizvietotājiem vai citām zālēm, kas var paaugstināt kālija līmeni (piemēram,

heparīnu), hipertensijas pacientiem var paaugstināt kālija koncentrāciju serumā. Nepieciešama

atbilstoša kālija līmeņa kontrole.

Pacientiem ar sirds mazspēju, kuru ārstēšanā izmanto Candegamma, var rasties hiperkaliēmija.

Ieteicama periodiska kālija līmeņa kontrole serumā. AKE inhibitoru, kāliju aizturoša diurētiska līdzekļa

(piemēram, spironolaktona) un Candegamma kombinācijas lietošana nav ieteicama un pieļaujama tikai

pēc rūpīgas iespējamo ieguvumu un risku izvērtēšanas.

Vispārīgi

Pacientiem, kam asinsvadu tonuss un nieru darbība ir galvenokārt atkarīga no renīna-angiotenzīna-

aldosterona sistēmas aktivitātes (piemēram, pacientiem ar smagu sastrēguma sirds mazspēju vai nieru

pamatslimību, tostarp nieru artērijas stenozi), citu zāļu lietošana, kas ietekmē šo sistēmu, var izraisīt

akūtu hipotensiju, azotēmiju, oligūriju vai retos gadījumos – akūtu nieru mazspēju. Nevar izslēgt

līdzīgu ietekmi, lietojot AIIRA. Līdzīgi kā citiem antihipertensīvajiem līdzekļiem, pārmērīga

asinsspiediena pazemināšanās pacientiem ar išēmisku kardiopātiju vai išēmisku sirds un asinsvadu

slimību var izraisīt miokarda infarktu vai insultu.

Kardestāna antihipertensīvo iedarbību var pastiprināt ar citiem medikamentiem asinsspiediena

pazemināšanai, kas izrakstīti kā antihipertensīvie līdzekļi vai zāles citu indikāciju gadījumā.

Candegamma satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes

nepanesamību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

Grūtniecība

Nevajadzētu lietot AIIRA grūtniecības laikā. Ja vien turpmāka AIIRA lietošana netiek uzskatīta par

būtisku, pacientēm, kas plāno grūtniecību, līdzšinējā terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu

terapiju ar vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā. Tiklīdz ir diagnosticēta

grūtniecība, AIIRA lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija

(skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

Pacientēm, kurām ir sākušās menstruācijas, regulāri jānovērtē grūtniecības iespējamība. Viņām

jāsniedz atbilstoša informācija un/vai jārīkojas, lai novērstu zāļu iedarbības risku grūtniecības laikā

(skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Klīniskajos farmakokinētiskajos pētījumos tika analizēti savienojumi ar hidrohlrtiazīdu, varfarīnu,

digoksīnu, iekšķīgi lietojamajiem kontracepcijas līdzekļiem (piemēram, etinilestradiolu

/levonorgestrelu), glibenklamīdu, nifedipīnu un enalaprilu. Starp šīm zālēm netika novērota

klīniski nozīmīga farmakokinētiska mijiedarbība.

Vienlaicīgi lietojot kāliju aizturošus diurētiskos līdzekļus, kālija aizvietotājus, kāliju saturošus sāls

aizvietotājus vai citas zāles (piemēram, heparīnu), var paaugstināties kālija līmenis. Nepieciešama

atbilstoša kālija līmeņa kontrole (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietojot litija preparātus kopā ar AKE inhibitoriem, tika novērota atgriezeniska litija koncentrācijas

paaugstināšanās serumā un toksiskums. Līdzīga iedarbība var rasties, lietojot AIIRA. Neiesaka

lietot kandesartānu vienlaicīgi ar litija preparātiem. Ja šāda kombinācija ir būtiski nepieciešama,

jāveic rūpīga litija koncentrācijas kontrole serumā.

AIIRA lietošana kopā ar nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL) (tostarp, selektīvajiem COX-2

inhibitoriem, acetilsaliciskābi (> 3 g/dienā) un neseletīvajiem NPL), var vājināt antihipertensīvo

iedarbību.

Līdzīgi kā AKE inhibitoriem, AIIRA un NPL kombinācija var palielināt nieru darbības traucējumu

risku, tostarp iespējamu akūtu nieru mazspēju, un paaugstināt kālija koncentrāciju serumā, īpaši

pacientiem ar nieru pamatslimību. Jāievēro piesardzība, izmantojot šādu kombināciju, īpaši gados

vecākiem pacientiem. Uzreiz pēc ārstēšanas uzsākšanas ar zāļu kombināciju un vēlāk periodiski

jānodrošina atbilstoša hidrēšana un rūpīgi jāpārdomā nieru darbības kontroles mehānisms.

Klīniskie dati liecina, ka renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde, lietojot

kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, ir saistīta ar

palielinātu tādu nevēlamo blakusparādību, kā hipotensija, hiperkaliēmija un pavājināta nieru funkcija

(ieskaitot akūtu nieru mazspēju), risku, salīdzinot ar vienu zāļu, kas ietekmē RAAS, lietošanu (skatīt

4.3., 4.4. un 5.1.apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pirmajā grūtniecības trimestrī AIIRA lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu). AIIRA

lietošana ir kontrindicēta otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

Nav pārliecinošu epidemioloģisku pierādījumu par AKE inhibitoru lietošanas teratogēniskuma risku

pirmajā grūtniecības trimestrī, tomēr nedaudz paaugstinātu risku nevar izslēgt. Kaut arī nav

pārliecinošu epidemioloģisko datu par risku, lietojot AIIRA, var pastāvēt līdzīgi riski ar visiem šīs

grupas medikamentiem. Ja vien turpmāka AIIRA lietošana netiek uzskatīta par būtisku, pacientēm,

kas plāno grūtniecību, līdzšinējā terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju ar

vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība,

AIIRA lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija.

Ir zināms, ka AIIRA lietošana otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī izraisa fetotoksiskumu

(pavājināta nieru darbību, oligohidramniju, galvaskausa pārkaulošanās kavēšanu) un neonatālu

toksiskumu (nieru mazspēju, hipotensiju, hiperkaliēmiju) (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Ja, sākot ar otro grūtniecības trimestri, paciente lietojusi AIIRA, ieteicams veikt augļa nieru un

galvaskausa ultraskaņas izmeklējumus.

Zīdaiņi, kuru mātes lietojušas AIIRA, rūpīgi jāuzrauga hipotensijas riska dēļ (skatīt 4.3. un

4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Tā kā nav pieejama informācija par Candegamma lietošanu zīdīšanas laikā, nav ieteicams lietot

Candegamma, tā vietā izvēloties drošāku alternatīvu, īpaši barojot ar krūti jaundzimušo vai

priekšlaicīgi dzimušu zīdaini.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par kandesartāna ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot

mehānismus. Tomēr jāņem vērā, ka dažkārt Candegamma lietošanas laikā iespējams nogurums vai

reibonis.

4.8. Nevēlamas blakusparādības

Hipertensijas ārstēšana

Kontrolētos pētījumos tika novērotas vieglas un īslaicīgas nevēlamās blakusparādības. Kopējais

nevēlamo blakusparādību biežums neuzrādīja saistību ar devas lielumu vai pacienta vecumu.

Blakusparādību dēļ terapijas pārtraukšanas gadījumu skaits bija līdzīgs, lietojot kandesartāna

cileksetilu (3,1%) un placebo (3,2%).

Apkopotajā klīnisko pētījumu datu analīzē hipertensijas pacientiem kandesartāna cileksetila

nevēlamās blakusparādības tika definētas, pamatojoties uzto, ka nevēlamo blakusparādību biežums,

ārstējot ar kandesartāna cileksetilu, bija vismaz par 1% augtāks, nekā pacientiem, kuri lietoja

placebo. Līdz ar to, visbiežāk sastopamās blakusparādības bija reibonis/vertigo, galvassāpes un

elpceļuinfekcijas.

Tabulā norādītas klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā novērotās nevēlamās

blakusparādības.

Blakusparādību sastopamības biežums 4.9. apakšpunkta tabulās klasificēts sekojoši: ļoti bieži (≥ 1/10),

bieži (≥1/100 līdz < 1/10), retāk (≥1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10000 līdz < 1/1000), ļoti reti (<

1/10000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Biežums

Nevēlamās blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Elpceļu infekcijas

Asins un limfātiskās

Ļoti reti

Leikopēnija, neitropēnija un agranulocitoze

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

sistēmas traucējumi

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Ļoti reti

Hiperkaliēmija, hiponatrēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Reibonis/vertigo, galvassāpes

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja un

videnes slimības

Ļoti reti

Klepus

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Ļoti reti

Slikta dūša

Nav zināms

Caureja

Aknu un/vai žults izvades

sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis, aknu

darbības traucējumi vai hepatīts

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Ļoti reti

Angioedēma, izsitumi, nātrene, nieze

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Ļoti reti

Muguras sāpes, artralģija, mialģija

Nieru un urīnizvades

sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Nieru darbības traucējumi, ieskaitot nieru

mazspēju jutīgiem pacientiem (skatīt

4.4. apakšpunktu)

Laboratoriskie izmeklējumi

Kopumā netika atklāta klīniski nozīmīga Candegamma ietekme uz standarta laboratorisko

izmeklējumu rādītājiem. Tāpat kā citiem renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas inhibitoriem tika

novērota neliela hemoglobīna samazināšanās. Parasti pacientiem, kuri lieto Candegamma, nav

nepieciešama laboratorisko rādītāju ikdienas kontrole. Tomēr pacientiem ar pavājinātu nieru darbību

ieteicama periodiska kālija un kreatinīna līmeņa kontrole serumā.

Pediatriskā populācija

Kandesartāna cileksetila drošums tika uzraudzīts 255 bērniem un pusaudžiem (vecumā no 6 līdz

18 gadiem) ar hipertensiju 4 nedēļu ilgā klīniskās efektivitātes un 1 gadu ilgā atklātā pētījumā (skatīt

5.1. apakšpunktu). Gandrīz visās dažādajās orgānu sistēmās blakusparādību biežums bērniem

klasificēts kā bieži vai retāk. Lai gan blakusparādību raksturs un smagums ir līdzīgs pieaugušajiem

(skatīt iepriekš), bērniem un pusaudžiem visas nevēlamās blakusparādības tika novērotas biežāk, īpaši:

galvassāpes, reibonis un augšējo elpceļu infekcijas bērniem “ļoti bieži” (t. i., ≥ 1/10) un

pieaugušajiem “bieži” (≥ 1/100 līdz < 10);

klepus bērniem “ļoti bieži” (t. i., ≥ 1/10) un pieaugušajiem “ļoti reti” (< 1/10 000);

izsitumi bērniem “bieži” (t. i., ≥ 1/100 līdz < 1/10) un pieaugušajiem “ļoti reti” (< 1/10 000);

hiperkaliēmija, hiponatriēmija un izmainīta aknu funkcija bērniem “retāk” (≥ 1/1000 līdz <

1/100) un pieaugušajiem “ļoti reti” (< 1/10 000);

sinusa aritmija, nazofaringīts un pireksija bērniem “bieži” (t. i., ≥ 1/100 līdz < 1/10) un mutes

un rīkles sāpes bērniem “ļoti bieži” (t. i., ≥ 1/10), bet pieaugušajiem šādas nevēlamas

blakusparādības nav aprakstītas. Tomēr šie traucējumi ir pārejoši un bērnībā plaši sastopami.

Kopumā kandesartāna cileksetila drošuma profils pediatriskiem pacientiem un pieaugušajiem būtiski

neatšķiras.

Sirds mazspējas ārstēšana

Candegamma blakusparādību raksturojums pacientiem ar sirds mazspēju atbilda zāļu farmakoloģijai

un pacientu veselības stāvoklim. CHARM klīniskajā programmā salīdzinot kandesartānu devās līdz

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

32 mg (n=3,803) ar placebo (n=3,796), 21,0% pacientu no kandesartāna cileksetila grupas un 16,1%

no placebo grupas pārtrauca ārstēšanu nevēlamo blakusparādību dēļ. Visbiežāk sastopamās

blakusparādības bija hiperkaliēmija, hipotensija un pavājināta nieru darbība. Šīs blakusparādības

vairāk bija sastopamas pacientiem vecākiem par 70 gadiem, diabēta slimniekiem vai pacientiem, kas

lietoja citas zāles, kas ietekmē renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu, īpaši AKE inhibitorus un/vai

spironolaktonu.

Tabulā norādītas klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā novērotās nevēlamās

blakusparādības.

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Biežums

Nevēlamās blakusparādības

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Leikopēnija, neitropēnija un agranulocitoze

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Bieži

Ļoti reti

Hiperkaliēmija,

Hiponatrēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Reibonis, galvassāpes

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Bieži

Hipotensija

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja un

videnes slimības

Ļoti reti

Klepus

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Ļoti reti

Slikta dūša

Nav zināms

Caureja

Kuņģa-zarnu trakta

darbības traucējumi

Ļoti reti

Slikta dūša

Aknu un/vai žults izvades

sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Paaugstināts aknu enzīmulīmenis, aknu

darbības traucējumi vai hepatīts

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Ļoti reti

Angioedēma, izsitumi, nātrene, nieze

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Ļoti reti

Muguras sāpes, artralģija, mialģija

Nieru un urīnizvades

sistēmas traucējumi

Bieži

Nieru darbības traucējumi, ieskaitot nieru

mazspēju jutīgiem pacientiem (skatīt

4.4. apakšpunktu)

Laboratoriskie izmeklējumi

Hiperkaliēmija un nieru darbības traucējumi ir biežākās blakusparādības pacientiem, kuri lieto

Candegamma sirds mazspējas ārstēšanai. Ieteicama periodiska kreatinīna un kālija līmeņa kontrole

serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-

1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Simptomi

Pēc farmakoloģiskajiem novērojumiem, būtiskākā pārdozēšanas izpausme ir simptomātiska

hipotensija un reibonis. Pieaugušo pacientu atveseļošanās pēc pārdozēšanas (līdz pat 672 mg

kandesartāna cileksetila) vairumā gadījumu norit bez sarežģījumiem.

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

Rīcība

Ja rodas simptomātiska hipotensija, jāpiemēro simptomātiska ārstēšana un jākontrolē dzīvībai

svarīgās funkcijas. Pacients jānogulda uz muguras un jāpaceļ kājas. Ja ar to nav pietiekami,

jāpalielina plazmas tilpums ar infūzijas šķīduma palīdzību,piemēram, izotonisku sāls šķīdumu. Var

lietot simpatomimētiskos līdzekļus, ja ar iepriekš pieminētajiem pasākumiem netiek panākta stāvokļa

stabilizācija. Kandesartānu nevar izvadīt ar hemodialīzi.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa:

Angiotenzīna II receptoru antagonists. ATĶ kods: C09CA06

Darbības mehānisms

Angiotenzīns II ir renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas primāri vazoaktīvs hormons, kam ir

būtiska nozīme hipertensijas, sirds mazspējas un citu sirds-asinsvadu traucējumu patofizioloģijā. Tam

ir arī svarīga loma mērķorgāna hipertrofijas un bojājuma patoģenēzē. Galveno angiotenzīna II

fizioloģisko iedarbību, piemēram, vazokonstrikciju, aldosterona stimulāciju, sāls un ūdens

homeostāzes regulāciju un šūnu augšanas veicināšanu nosaka 1. tipa (AT1) receptori.

Farmakodinamiskā iedarbība

Kandesartāna cileksetils ir priekšzāles, kas piemērotas iekšķīgai lietošanai. Uzsūcoties kuņģa-zarnu

traktā pēc estera hidrolizēšanās, tas strauji pārvēršas par aktīvu vielu – kandesartānu. Kandesartāns ir

AIIRA, kas darbojas selektīvi pret AT1 receptoriem, cieši saistoties un lēni disociējot no receptora.

Tam nav agonista iedarbības.

Kandesartāns neinhibē AKE, kas pārvērš angiotenzīnu I angiotenzīnā II un noārda bradikinīnu. Tas

neietekmē AKE un neveicina bradikinīna vai P vielas veidošanos. Kontrolētos klīniskos pētījumos,

salīdzinot kandesartānu un AKE inhibitorus, pacientiem, kuri lietoja kandesartāna cileksetilu, klepus

biežums bija mazāks. Kandesartāns nesaistās un nebloķē citu hormonu receptorus vai jonu kanālus,

kas ir nozīmīgi kardiovaskulārā regulācijā. Angiotenzīna II (AT1) receptoru antagonisms izraisa ar

devu saistītu renīna, angiotenzīna I un angiotenzīna II līmeņa paaugstināšanos un aldosterona

koncentrācijas pazemināšanos plazmā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Hipertensija

Hipertensijas gadījumā kandesartāns rada devas atkarīgu, ilgstošu asinsspiediena samazināšanos.

Antihipertensīvā darbība saistīta ar vispārējas perifēriskās pretestības mazināšanu bez reflektoriskas

sirdsdarbības paātrināšanās. Nav datu par nopietnu vai pārmērīgu hipotensiju pēc pirmās devas

lietošanas vai „atcelšanas fenomenu” pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Pēc vienas kandesartāna cileksetila devas lietošanas antihipertensīvā iedarbība parasti sākas 2 stundu

laikā. Turpinot ārstēšanu, maksimālā asinsspiediena pazemināšanās, lietojot jebkādu devu, parasti tiek

sasniegta četru nedēļu laikā un saglabājas ilgstošas ārstēšanas laikā. Meta analīzē secināts, ka vidējais

efekts, palielinot devu no 16 mg līdz 32 mg 1 reizi dienā, bija neliels. Ņemot vērā individuālas

atšķirības, dažiem pacientiem var būt lielāks efekts, nekā vidējais. Kandesartāna cileksetila lietošana

1 reizi dienā nodrošina efektīvu un vienmērīgu asinsspiediena samazināšanos 24 stundas, ar nelielu

atšķirību starp maksimālo un minimālo efektu lietošanas starplaikā. Kandesartāna un losartāna

antihipertensīvo iedarbība un panesamība tika salīdzināta divos randomizētos, dubultaklos pētījumos,

kuros piedalījās 1268 pacienti ar vieglu vai mērenu hipertensiju. Minimālais asinsspiediena

samazinājums (sistoliskais/diastoliskais) bija 13,1/10,5 mmHg, lietojot kandesartāna cileksetilu 32 mg

1 reizi dienā, un 10,0/8,7 mmHg, lietojot losartāna kālija sāli 100 mg 1 reizi dienā (atšķirība starp

asinsspiediena pazemināšanos – 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

Ja kandesartāna cileksetilu lieto kombinācijā ar hidrohlortiazīdu, asinsspiediena pazemināšanās ir

izteiktāka. Tiek novērota paaugstināta antihipertensīva iedarbība, lietojot kandesartāna cileksetilu

kopā ar amlodipīnu vai felodipīnu.

Zālēm, kas bloķē renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu, ir mazāk izteikta antihipertensīvā

iedarbība melnās rases pacientiem (parasti zema renīna populācijā) nekā citu rasu pacientiem. Tas

attiecas arī uz kandesartānu. Atklātā klīniskās pieredzes pētījumā, kurā piedalījās 5,156 pacienti ar

diastolisku hipertensiju, asinsspiediena pazemināšanās kandesartāna cileksetila lietošanas laikā bija

būtiski zemāka melnās rases pacientiem nekā pacientiem no citām rasu grupām (14,4/10,3 mmHg

pret 19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Kandesartāns pastiprina asinsriti nierēs, taču neietekmē vai nepalielina glomerulārās filtrācijas

ātrumu, tajā pašā laikā samazinot nieru asinsvadu pretestību un filtrācijas frakciju. 3 mēnešus ilgā

klīniskā pētījumā, kurā piedalījās pacienti ar 2. tipa cukura diabētu un mikroalbumīnūriju,

antihipertensīvā ārstēšana ar kandesartāna cileksetilu samazināja albumīna izdalīšanos ar urīnu

(albumīna/kreatinīna indeksu vidēji par 30%, 95% ticamības intervāls 15-42%). Šobrīd nav datu par

kandesartāna cileksetila ietekmi uz diabēta nefropātijas progresēšanu.

Kandesartāna cileksetila ietekme uz kardiovaskulāro saslimstību un mirstību, lietojot 8-16 mg (vidējā

deva 12 mg) vienu reizi dienā, tika izvērtēta randomizēta klīniskā pētījuma laikā, kurā piedalījās 4937

gados vecāki pacienti (70-89 gadus veci; 21% bija 80 gadus veci vai vecāki) ar vieglu vai mērenu

hipertensiju, kuru veselības stāvoklis tika novērots vidēji 3,7 gadus (Pētījums par izziņu un prognozi

gados vecākiem cilvēkiem). Pacienti saņēma kandesartāna cileksetilu vai placebo kopā ar citu

antihipertensīvo ārstēšanu pēc vajadzības. Kandesartāna grupā asinsspiediens tika samazināts no

166/90 līdz 145/80 mmHg un kontroles grupā – no 167/90 līdz 149/82 mmHg. Nebija statistiski

nozīmīgu atšķirību primārajā mērķa iznākumā, galvenajos kardiovaskulārajos rezultātos

(kardiovaskulārās mirstības rādītājs, insults bez letāla iznākuma un miokarda infarkts bez letāla

iznākuma). Kandesartāna grupā bija 26,7 gadījumi uz 1000 pacientiem gadā, savukārt kontroles grupā

– 30,0 gadījumi uz 1000 pacientiem gadā (relatīvais risks 0.89, 95%CI 0.75 līdz 1.06, p=0.19).

Pediatriskā populācija – hipertensija

Kandesartāna antihipertensīvā iedarbība tika novērtēta 1 līdz 6 gadus un 6 līdz 17 gadus veciem

bērniem ar hipertensiju divos randomizētos, dubultaklos, multicentru, 4 nedēļu dažādu devu

pētījumos.

93 pacienti vecumā no 1 līdz 6 gadiem, no kuriem 74% bija nieru slimība, tika randomizēti perorālas

kandesartāna cileksetila suspensijas saņemšanai 0,05, 0,20 vai 0,40 mg/kg vienu reizi dienā. Galvenā

analīzes metode bija sistoliskā asinsspiediena (SAS) līknes izmaiņas atkarībā no devas. SAS un

diastoliskais asinsspiediens (DAS) pazeminājās 6,0/5,2 līdz 12,0/11,1 mmHg no sākotnējās vērtības

trīs kandesartāna cileksetila devām. Taču tā kā nebija placebo grupas, patiesā hipertensīvās iedarbības

pakāpe paliek nenoteikta, un tāpēc ir grūti sniegt pārliecinošu ieguvuma/riska profila vērtējumu šajā

vecuma grupā.

240 pacienti vecumā no 6 līdz 17 gadiem tika randomizēti placebo, zemas, vidējas vai augstas

kandesartāna cileksetila devas saņemšanai attiecībā 1 : 2 : 2 : 2. Bērni, kuru ķermeņa masa bija

mazāka par 50 kg, saņēma 2, 8 vai 16 mg kandesartāna cileksetila vienu reizi dienā. Bērni, kuru

ķermeņa masa bija lielāka par 50 kg, saņēma 4, 16 vai 32 mg kandesartāna cileksetila vienu reizi

dienā. Kandesartāns kopējās devās samazināja SiSAS līdz 10,2 mmHg (p<0,0001) un SiDAS

(p=0,0029) līdz 6,6 mmHg no sākotnējās vērtības. Arī placebo grupā tika novērots samazinājums par

3,7 mmHg SiSAS (p=0,0074) un 1,80 mmHg SiDAS (p=0,0992) no sākotnējās vērtības. Neskatoties

uz lielo placebo ietekmi, visas atsevišķās kandesartāna devas (un visas kopējās devas) bija ievērojami

pārākas par placebo. Maksimālais asinsspiediena samazinājums bērniem, kuru ķermeņa masa bija

mazāka vai lielāka par 50 kg, tika sasniegts attiecīgi lietojot 8 mg vai 16 mg devas, un pēc tā iestājās

plato fāze.

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

No iesaistītajiem 47% bija melnās rases pacienti un 29% – sieviešu dzimuma; vidējais vecums +/-

standartnovirze bija 12,9 +/- 2,6 gadi. Bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem tika novērota tendence, ka

ietekme uz asinsspiedienu melnās rases pacientiem bija mazāk izteikta nekā citu rasu pacientiem.

Sirds mazspēja

Ārstēšana ar kandesartāna cileksetilu samazina mirstību un hospitalizāciju sirds mazspējas dēļ un

uzlabo simptomus pacientiem ar kreisā kambara sistolisko disfunkciju, kā tas parādīts programmā

„Kandesartāna lietošana pacientiem ar sirds mazspēju: saslimstības un mirstības rādītāju

samazinājuma izvērtējums” (CHARM).

Šī placebo kontrolētā, dubultaklā pētījumu programma II-IV klases (pēc Ņujorkas Sirds Asociācijas.

(NYHA) klasifikācijas) pacientiem ar hronisku sirds mazspēju (HSM) sastāvēja no trīs atsevišķiem

pētījumiem: CHARM-Alternative (n=2,028) pacientiem ar KKIF < 40%, kuri netika ārstēti ar AKE

inhibitoriem to nepanesamības (galvenokārt, klepus dēļ, 72%), CHARM-Added (n=2,548) pacientiem

ar KKIF < 40%, kuri tika ārstēti ar AKE inhibitoru, un CHARM-Preserved (n=3,023) pacientiem ar

KKIF > 40%. Pacienti ar optimālu sākotnējo SSM ārstēšanas kursu tika nejaušināti izvēlēti lietot

placebo vai kandesartāna cileksetilu (titrējot devu no 4 mg vai 8 mg 1 reizi dienā līdz 32 mg 1 reizi

dienā vai līdz augstākajai panesamajai devai, vidējā deva – 24 mg) un turpināja kursu vidēji

37,7 mēnešus. Pēc 6 mēnešu ārstēšanas 63% pacientu, kuri joprojām lietoja kandesartāna cileksetilu

(89%), saņēma mērķa devu 32 mg.

CHARM-Alternative pētījuma daļā saliktais vērtētais raksturlielums kardiovaskulārās mirstības

rādītājam vai pirmajai SSM bija būtiski samazināts kandesartāna lietotāju grupā, salīdzinot ar placebo

grupu, riska rādītājs (RR) 0,77 (95% TI: 0,67 līdz 0,89, p< 0,001). Tas atbilst relatīvā riska

samazinājumam par 23%. Kandesartāna grupā 33,0% pacientu (95% TI: 30,1 līdz 36,0) un placebo

grupā 40,0% pacientu (95% TI: 37,0 līdz 43,1) sasniedza šo raksturlielumu, absolūtā starpība – 7,0%

(95% TI: 11,2 līdz 2,8). Četrpadsmit pacienti bija jāārstē visu pētījuma laiku, lai novērstu viena

pacienta nāvi no kardiovaskulāras patoloģijas vai hospitalizāciju sirds mazspējas ārstēšanai. Lietojot

kandesartānu, ievērojami uzlabojās arī saliktais vērtētais raksturlielums jebkāda iemesla izraisītai

nāvei vai pirmajai hospotalizācijai SSM dēļ, RR 0,80 (95% TI: 0,70 līdz 0.92 p=0,001). Kandesartāna

grupā 36,6% pacientu (95% TI: 33,7 līdz 39,7) un placebo grupā 42,7% pacientu (95% TI: 39,6 līdz

45,8) sasniedza šo raksturlielumu, absolūtā atšķirība – 6,0% (95% TI: 10,3 līdz 1,8). Gan

saslimstības, gan mirstības (SSM hospitalizācijas) saliktie vērtētie raksturlielumi bija attiecināmi uz

kandesartāna labvēlīgo iedarbību. Ārstēšana ar kandesartāna cileksetilu uzlaboja funkcionālo stāvokli

pēc NYHA klasifikācijas (p=0,008).

CHARM-Added pētījuma daļā saliktais vērtētais raksturlielums kardiovaskulārās mirstības rādītājam

vai pirmajai SSM hospitalizācijai bija būtiski samazināts kandesartāna lietotāju grupā, salīdzinot ar

placebo grupu, RR 0,85 (95% TI: 0,75 līdz 0,96, p=0,011). Tas atbilst relatīvā riska samazinājumam

par 15%. Kandesartāna grupā 37,9% pacientu (95% TI: 35,2 līdz 40,6) un placebo grupā 42,3%

pacientu (95% TI: 39,6 līdz 45,1) sasniedza šo raksturlielumu, absolūtā starpība – 4,4% (95% TI: 8,2

līdz 0,6). Divdesmit trīs pacienti bija jāārstē visu pētījuma laiku, lai novērstu viena pacienta nāvi no

kardiovaskulāras patoloģijas vai hospitalizāciju sirds mazspējas ārstēšanai. Lietojot kandesartānu,

ievērojami uzlabojās arī saliktais vērtētais raksturlielums jebkāda iemesla izraisītai nāvei vai pirmajai

hospotalizācijai SSM dēļ, RR 0,87 (95% TI: 0,78 līdz 0,98, p=0,021). Kandesartāna grupā 42,2%

pacientu (95% TI: 39,5 līdz 45,0) un placebo grupā 46,1% pacientu (95% TI: 43,4 līdz 48,9)

sasniedza šo raksturlielumu, absolūtā starpība – 3,9% (95% CI: 7,8 līdz 0,1). Gan saslimstības, gan

mirstības (SSM hospitalizācijas) saliktie vērtētie raksturlielumi bija attiecināmi uz kandesartāna

labvēlīgo iedarbību. Ārstēšana ar kandesartāna cileksetilu uzlaboja funkcionālo stāvokli pēc NYHA

klasifikācijas (p=0,020).

CHARM-Preserved pētījuma daļā netika iegūts statistiski nozīmīgs samazinājums saliktajam vērtētajam

raksturlielumam kardiovaskulārās mirstības rādītājam vai pirmajai SSM hospitalizācijai, RR 0,89 (95%

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

TI: 0,77 līdz 1,03, p=0,118).

Jebkāda iemesla izraisītas nāves rādītāji nebija statistiski nozīmīgi, analizējot tos atsevišķi katrā

CHARM pētījuma daļā. Neskatoties uz to, jebkāda iemesla izraisīta, nāves gadījumi tika izvērtēti

arī apvienotajās pētījuma daļu CHARMAlternative un CHARM-Added, RR 0,88 (95% TI: 0,79 līdz

0,98, p=0,018) un visu trīs pētījuma daļu, RR 0,91 (95% TI: 0,83 līdz 1,00, p=0,055) populācijās.

Kandesartāna labvēlīgā ietekme bija nemainīga, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un vienlaikus

lietotajiem medikamentiem. Kandesartāns iedarbojās arī pacientiem, kuri vienlaicīgi lietoja gan beta

blokatorus, gan AKE inhibitorus, un labvēlīgā ietekme tika panākta, neatkarīgi no tā, vai pacients

lietoja AKE inhibitorus ārstēšanas norādījumos noteiktajā mērķa devā vai nelietoja.

Pacientiem ar sastrēguma sirds mazspēju un kreisā kambara sistolisko disfunkciju (kreisā kambara

izsviedes frakcija, KKIF < 40%) kandesartāns mazina sistēmisko asinsvadu pretestību un spiedienu

plaušu kapilārajā tīklā, palielina renīna un angiotenzīna II aktivitāti plazmā, kā arī samazina

aldosterona koncentrāciju.

Divos lielos nejaušinātos, kontrolētos klīniskajos pētījumos ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) un VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes) tika pētīta AKE inhibitoru lietošana kombinācijā ar angiotenzīna II

receptoru blokatoriem.

ONTARGET pētījumā piedalījās pacienti, kuriem anamnēzē ir sirds-asinsvadu sistēmas vai

cerebrovaskulāra slimība, vai 2.tipa cukura diabēts ar pierādījumiem par mērķorgāna bojājumu. VA

NEPHRON-D pētījumā piedalījās pacienti ar 2.tipa cukura diabētu un diabētisku nefropātiju. Šajos

pētījumos nenovēroja nozīmīgu un labvēlīgu ietekmi uz nieru un/vai sirds-asinsvadu sistēmas

iznākumiem un mirstību, savukārt novēroja palielinātu hiperkaliēmijas, akūtu nieru bojājumu un/vai

hipotensijas rašanās risku, salīdzinot ar monoterapiju. Ņemot vērā šo zāļu līdzīgās farmakodinamiskās

īpašības, šie rezultāti attiecināmi arī uz citiem AKE inhibitoriem un angiotenzīna II receptoru

blokatoriem.

Tādēļ AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar

diabētisku nefropātiju.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

bija pētījums, kurā tika pētīts ieguvums no aliskirēna pievienošanas papildus

standarta ārstēšanai ar AKE inhibitoru vai angiotenzīna II receptoru blokatoru pacientiem ar 2.tipa

cukura diabētu un hronisku nieru slimību, sirds-asinsvadu sistēmas slimību vai abām šīm slimībām

kopā. Pētījums tika priekšlaicīgi pārtraukts palielināta nevēlamu iznākumu riska dēļ. Aliskirēna grupā,

salīdzinot ar placebo grupu, skaitliski biežāk novēroja kardiovaskulāras nāves un insulta gadījumus, un

aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, biežāk ziņoja par nevēlamām blakusparādībām un

interesējošām nopietnām nevēlamām blakusparādībām (hiperkaliēmiju, hipotensiju un nieru darbības

traucējumiem).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

Pēc iekšķīgas lietošanaskandesartāna cileksetils tiek pārvērsts par aktīvu vielu – kandesartānu.

Absolūtā kandesartāna biopieejamība pēc kandesartāna cileksetila šķīduma perorālas lietošanas ir

aptuveni 40%. Relatīvā biopieejamība, lietojot tabletes, salīdzinot ar tādu pašu perorālo šķīdumu, ir

aptuveni 34% ar ļoti nelielām svārstībām. Tādēļ aprēķinātā absolūtā biopieejamība tabletēm ir 14%.

Vidējā maksimālā koncentrācija serumā

(Cmax)

tiek sasniegta 3-4 stundas pēc tabletes lietošanas.

Kandesartāna koncentrācija serumā palielinās lineāri devas palielināšanai ārstnieciskās devas robežās.

Nav novērotas kandesartāna farmakokinētisko īpašību atšķirības saistībā ar pacientu dzimumu. Uzturs

būtiski neietekmē kandesartāna laukumu zem seruma koncentrācijas rādītāja attiecībā pret laika līkni

(AUC).

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

Kandesartāns izteikti saistās ar plazmas olbaltumvielām (vairāk kā 99%). Kandesartāna šķietamais

sadales tilpums ir 0,1 l/kg.

Uzturs neietekmē kandesartāna biopieejamību.

Biotransformācija un eliminācija

Kandesartāns galvenokārt tiek eliminēts neizmainītā formā ar urīnu un žulti un tikai neliels

daudzums tiek izvadīts aknu metabolisma procesā (CYP2C9). Pieejamie mijiedarbības pētījumi

norāda, ka nav ietekmes uz CYP2C9 un CYP3A4. Pamatojoties uz datiem in vitro, netiek paredzēta

mijiedarbība in vivo ar zālēm, kuru metabolisms atkarīgs no citohroma P450 izoenzīmiem CYP1A2,

CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 vai CYP3A4. Kandesartāna terminālais

pusperiods ir aptuveni 9 stundas. Pēc vairākkārtēju devu lietošanas uzkrāšanās nenotiek.

Kopējais kandesartāna plazmas klīrenss ir aptuveni 0,37 ml/min/kg, nieru klīrenss – aptuveni

0,19 ml/min/kg. Kandesartāna eliminācija caur nierēm notiek gan glomerulārās filtrācijas, gan

aktīvas tubulārās sekrēcijas ceļā. Pēc radioaktīvi iezīmēta

C-kandesartāna cileksetila devas

lietošanas aptuveni 26% devas tiek izvadīta ar urīnu kandesartāna veidā un 7% neaktīva metabolīta

veidā, savukārt fēcēs atklājas 56% devas kandesartāna veidā un 10% neaktīvā metabolīta veidā.

Farmakokinētika īpašām pacientu grupām

Gados vecākiem pacientiem (pēc 65 gadu vecuma) kandesartāna

Cmax

un AUC ir palielināts attiecīgi

par aptuveni 50% un 80%, salīdzinot ar jauniem cilvēkiem. Neskatoties uz to, asinsspiediena

izmaiņas un nelabvēlīgo blakusparādību norise, reaģējot uz vienādu lietoto Candegamma devu,

abām grupām ir vienāda (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem ar vieglu vai mērenu nieru darbības pavājināšanos, lietojot devu atkārtoti, kandesartāna

Cmax

un AUC attiecīgi paaugstinājās par aptuveni 50% un 70%, bet t½ nemainījās, salīdzinot ar

pacientiem ar normālu nieru darbību. Attiecīgās izmaiņas pacientiem ar smagu nieru darbības

pavājināšanos bija aptuveni 50% un 110%. Terminālais kandesartāna t½ rādītājs pacientiem ar

smagu nieru darbības pavājināšanos bija divas reizes lielāks. Kandesartāna AUC rādītājs pacientiem,

kuriem tiek veikta hemodialīze, bija līdzīga kā pacientiem ar smagu nieru darbības pavājināšanos.

Divos pētījumos, abos iekļaujot pacientus ar viegliem un mēreniem nieru darbības traucējumiem,

vidējais kandesartāna AUC rādītājs paaugstinājās par aptuveni 20% vienā pētījumā un 80% otrā

pētījumā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Nav pieredzes ar pacientiem ar smagu nieru darbības

pavājināšanos.

Pediatriskā populācija

Kandesartāna farmakokinētiskās īpašības tika novērtētas 1 līdz 6 gadus un 6 līdz 17 gadus veciem

bērniem ar hipertensiju divos vienas devas farmakokinētikas pētījumos.

Vecuma grupā no 1 līdz 6 gadiem 10 bērni, kuru ķermeņa masa bija no 10 līdz 25 kg saņēma

vienas reizes devu 0,2 mg/kg perorālas suspensijas veidā. C

un AUC korelācija ar vecumu vai

ķermeņa masu netika novērota. Klīrensa dati netika iegūti, tāpēc iespējamā korelācija starp

klīrensu un ķermeņa masu/vecumu šajā populācijā nav zināma.

Vecuma grupā no 6 līdz 17 gadiem, 22 bērni saņēma vienas reizes devu – 16 mg tableti. C

AUC korelācija ar vecumu netika novērota. Taču šķiet, ka ķermeņa masa būtiski korelē ar C

(p=0,012) un AUC (p=0,011). Klīrensa dati netika iegūti, tāpēc iespējamā korelācija starp klīrensu

un ķermeņa masu/vecumu šajā populācijā nav zināma.

Iedarbība bērniem, kas vecāki par 6 gadiem, bija līdzīga kā pieaugušajiem, kas saņēma tādu pašu

devu.

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

Kandesartāna cileksetila farmakokinētiskās īpašības netika pētītas pediatriskiem pacientiem, kas

jaunāki par 1 gadu.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Lietojot klīniski nozīmīgas devas, netika novērots normām neatbilstošs sistēmisks vai mērķorgānu

toksiskums. Preklīniskajos pētījumos, kas veikti drošības nolūkos, kandesartāns uzrādīja iedarbību

uz nierēm un eritrocītu rādītājiem, lietojot lielas devas pelēm, žurkām, suņiem un pērtiķiem.

Kandesartāns samazināja eritrocītu raksturlielumus (eritrocītu skaitu, hemoglobīna, hematokrīta

līmeni). Kandesartāna iedarbība uz nierēm (piemēram, veicinot intersticiāla nefrīta, kanāliņu

izplešanās, bazofīlisku kanāliņu rašanos, paaugstinot urīnvielas un kreatinīna koncentrāciju plazmā)

varētu būt sekundāra hipotensijas ietekme, kas rada nieru perfūzijas izmaiņas. Bez tam, kandesartāns

izraisīja jukstaglomerulāro šūnu hiperplāziju/hipertrofiju. Tiek uzskatīts, ka šīs izmaiņas rada

kandesartāna farmakoloģiskā darbība. Lietojot ārstnieciskas kandesartāna devas cilvēkam, nieru

jukstaglomerulāro šūnu hiperplāzijai/hipertrofijai nav nozīmes.

Preklīniskajos pētījumos jaundzimušām un jaunām žurkām ar normālu arteriālo asinsspiedienu,

kandesartāns izraisīja ķermeņa masas un sirds masas samazināšanos. Tiek uzskatīts, ka šo parādību

cēlonis, tāpat kā pieaugušām žurkām, ir kandesartāna farmakoloģiskā iedarbība. Lietojot zemāko

devu 10 mg/kg, kandesartāna iedarbība bija 12 līdz 78 reizes lielāka nekā konstatēta bērniem

vecumā no 1 līdz 6 gadiem, kas saņēma kandesartāna cileksetilu 0,2 mg/kg, un 7 līdz 54 reizes

lielāka nekā konstatēta bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem, kas saņēma kandesartāna cileksetilu

16 mg devā. Tā kā šajos pētījumos netika noteikta deva, pie kuras iedarbību nenovēro, tad drošuma

robeža ietekmei uz sirds masu un atradnes klīniskais nozīmīgums nav zināms.

Vēlīnā grūtniecības periodā ir novērota toksiska ietekme uz augli (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Mutaģenēzes pētījumu in vitro un in vivo dati norāda, ka klīniskas lietošanas apstākļos kandesartānam

nav paredzama mutagēna vai klastogēna iedarbība.

Netika iegūti pierādījumi par kancerogēnu iedarbību.

Renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmai ir izšķiroša nozīme augļa nieru attīstībai in utero. Ir

pierādīts, ka renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmas blokāde ļoti jaunām pelēm ir iemesls

patoloģiskai nieru attīstībai. Zāļu, kas tieši ietekmē renīna-angiotensīna-aldosterona sistēmu, lietošana

var ietekmēt nieru normālu attīstību. Tāpēc bērni, kas jaunāki par 1 gadu, nedrīkst saņemt

Candegamma (skatīt 4.3. apakšpunktu).

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Karmelozes kalcija sāls (E466)

Laktozes monohidrāts

Hidroksipropilceluloze (E463)

Makrogols 8000

Magnija stearāts (E572)

Kukurūzas ciete

Papildus 16

mg un 32

mg tabletēs:

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

SASKAŅOTS ZVA 20-12-2018

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 mg vai 4 mg kandesartāna tabletes

30 mēneši

8 mg, 16 mg vai 32 mg kandesartāna tabletes

3 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav īpašu uzglabāšanas nosacījumu.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Kartona iepakojums ar Al/PVH/PE/PVdH blisteriem pa 7, 10 un 14 tabletēm.

Iepakojuma lielumi: pa 7, 10, 14, 28, 30, 56, 98, 100, 300 tabletēm.

Visi iepakojuma veidi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi lietošanas norādījumi

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7, 71034 Böblingen,

Vācija

Tel: 07031/6204-0

Fakss: 07031/6204-31

E-pasts: info@woerwagpharma.com

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS/-I

Candegamma 2 mg tabletes 13-0005

Candegamma 4 mg tabletes 13-0006

Candegamma 8 mg tabletes 13-0007

Candegamma 16 mg tabletes 13-0008

Candegamma 32 mg tabletes 13-0009

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 21. janvāris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2018

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapā.

Vers.: Candegamma SPC_okt2018_var0012

Atbilst: spcen-track_proposed Candegamma_201810

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju