Camilia šķīdums iekšķīgai lietošanai vienas devas iepakojumā

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

24-01-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

24-01-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Matricaria chamomilla, Fitolaku decandra, Rabarberi
Pieejams no:
Boiron, France
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Matricaria chamomilla, Phytolacca decandra, Rhubarb
Zāļu forma:
Šķīdums iekšķīgai lietošanai vienas devas iepakojumā
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Boiron, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
14-0128

SASKAŅOTS ZVA 24-01-2019

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

CAMILIA šķīdums iekšķīgai lietošanai vienas devas iepakojumā

Chamomilla vulgaris 9CH; Phytolacca decandra 5CH; Rheum 5CH

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits

Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jūsu bērnam ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.

punktu.

Ja pēc 3 dienām Jūsu bērns nejūtas labāk vai jūtas sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir CAMILIA un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms CAMILIA lietošanas

Kā lietot CAMILIA

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt CAMILIA

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir CAMILIA un kādam nolūkam to lieto

CAMILIA ir homeopātiskas zāles, ko lieto zīdaiņiem ar zobu šķilšanos saistītu traucējumu

gadījumā (sāpīgas smaganas, uzbudinātība, apsārtuši vaigi, šķidrāka vēdera izeja).

2.

Kas Jums jāzina pirms CAMILIA lietošanas

Nelietojiet CAMILIA šādos gadījumos :

ja Jūsu bērnam ir alerģija pret aktīvajām vielām.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms CAMILIA lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šis šķīdums ir paredzēts tikai iekšķīgai lietošanai. Nepiliniet to acīs, ausīs un nelietojiet

injekcijām.

Nepārsniedziet noteikto devu.

Vienas devas iepakojuma saturs jāizlieto tūlīt pēc tā atvēršanas, un neizlietotu šķīdumu

nedrīkst uzglabāt.

Ja simptomi nemazinās 3 dienu laikā vai turpinās, pievienojas drudzis, izsitumi, konsultējieties

ar ārstu, lai pārliecinātos, vai simptomi ir saistīti ar zobu šķilšanos Ārsts veiks papildu

izmeklēšanu.

SASKAŅOTS ZVA 24-01-2019

Citas zāles un CAMILIA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, ko Jūsu bērns lieto, pēdējā laikā ir lietojis

vai varētu lietot.

3.

Kā lietot CAMILIA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits

Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas

Ieteicams lietot pa 3 līdz 6 devām diennaktī 3 līdz 8 dienas.

Lietošanas veids

Šīs zāles ir paredzētas iekšķīgai lietošanai.

Pirms šo zāļu lietošanas Jums jānomazgā rokas.

Apskatiet zīmējumus, kur parādīts, kā lietot CAMILIA.

1. Atveriet alumīnija paciņu.

2. Atdaliet vienu devu no plāksnītes.

3. Atveriet vienas devas iepakojumu, pagriežot tā galu.

4. Apsēdiniet bērnu. Maigi saspiežot vienas devas iepakojumu, ievadiet tā saturu bērna mutē.

5. Uzmanīgi aizveriet paciņu ar atlikušajiem vienas devas iepakojumiem.

SASKAŅOTS ZVA 24-01-2019

Lai vienmēr lietotu sterilu šķīdumu, katrai lietošanas reizei izmantojiet jaunu vienas devas

iepakojumu. Atvērtu vienas devas iepakojumu nedrīkst uzglabāt, pēc lietošanas tas jāizmet.

Ja esat lietojis CAMILIA vairāk nekā noteikts

Ja Jūsu bērns jūtas slikti, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot CAMILIA

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat

ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt CAMILIA

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un vienas devas

iepakojuma pēc “Derīgs līdz”/“EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo

dienu.

Pirms paciņas atvēršanas: zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pēc paciņas atvēršanas: nelietotos vienas devas iepakojumus uzglabājiet paciņā.

Pēc vienas devas iepakojuma atvēršanas:

Šķīdums jāizlieto nekavējoties

Pēc lietošanas vienas devas iepakojumu izmetiet

Neuzglabājiet to vēlākai lietošanai

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko CAMILIA satur

Viens mililitrs šķīduma vienas devas iepakojumā satur:

Aktīvās vielas: 333,3 mg Chamomilla vulgaris 9 CH; 333,3 mg Phytolacca decandra

5 CH; 333,3 mg Rheum 5 CH.

Cita sastāvdaļa ir attīrīts ūdens.

CAMILIA ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums.

SASKAŅOTS ZVA 24-01-2019

1ml šķīduma iekšķīgai lietošanai vienas devas plastmasas iepakojumā.

Plāksnīte ar 5 vienas devas iepakojumiem ievietota alumīnija paciņā.

Kastītē 10, 20 vai 30 vienas devas iepakojumi.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francija

Ražotājs:

BOIRON

1 rue Edouard Buffard

ZAC des Frênes

77144 Montévrain

Francija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija

SIA "G. Miežis Ārsts"

Mūkusalas iela 51,

Rīga, LV 1004

Tel/fakss: +371 67532498

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 12/2018

SASKAŅOTS ZVA 24-01-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

CAMILIA šķīdums iekšķīgai lietošanai vienas devas iepakojumā

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens mililitrs šķīduma vienas devas iepakojumā satur:

Chamomilla vulgaris 9 CH

333,3 mg

Phytolacca decandra 5 CH

333,3 mg

Rheum 5 CH

333,3 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums iekšķīgai lietošanai vienas devas iepakojumā.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Homeopātiskas zāles, ko lieto zīdaiņiem ar zobu šķilšanos saistītu traucējumu gadījumā (sāpīgas

smaganas, uzbudinātība, apsārtuši vaigi, šķidrāka vēdera izeja).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pa 3 līdz 6 devām diennaktī lietot 3 līdz 8 dienas.

Ja simptomi nemazinās 3 dienu laikā vai pievienojas drudzis, izsitumi, jākonsultējas ar ārstu, lai

pārliecinātos, vai simptomi ir saistīti ar zobu šķilšanos.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Atvērt paciņu.

Atdalīt vienu devu no plāksnītes.

Atvērt vienas devas iepakojumu, pagriežot vienas devas iepakojuma galu.

Bērnam sēžot, ievadīt vienas devas iepakojuma saturu bērna mutē.

Uzmanīgi aizvērt paciņu ar atlikušajiem vienas devas iepakojumiem.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām.

SASKAŅOTS ZVA 24-01-2019

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nepārsniegt noteikto devu.

Vienas devas iepakojuma saturs jāizlieto tūlīt pēc tā atvēršanas, un neizlietotu šķīdumu nedrīkst uzglabāt.

Ja simptomi nemazinās 3 dienu laikā vai turpinās, pievienojas drudzis vai izsitumi, jāveic papildu

izmeklēšana.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav piemērojams: CAMILIA ir paredzēts zīdaiņiem.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojams: CAMILIA ir paredzēts zīdaiņiem.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Nav zināmas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūrai,

Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods: V03AX

Indikācijas pamatojas uz sastāvā ietilpstošo sastāvdaļu homeopātisko pielietojumu.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas homeopātiskajām zālēm.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Nav piemērojami homeopātiskajām zālēm.

SASKAŅOTS ZVA 24-01-2019

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Attīrīts ūdens.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Pēc vienas devas iepakojuma atvēršanas:

Šķīdums jāizlieto nekavējoties

Pēc lietošanas vienas devas iepakojumu izmetiet

Neuzglabājiet to vēlākai lietošanai

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Pirms paciņas atvēršanas: zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pēc paciņas atvēršanas: nelietotos vienas devas iepakojumus uzglabājiet paciņā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Vienas devas iepakojumi (zema blīvuma polietilēns), kas satur 1 ml šķīduma.

Plāksnīte ar 5 vienas devas iepakojumiem ir ievietota alumīnija paciņā.

Kastītē 10, 20 vai 30 vienas devas iepakojumi.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

14-0128

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2014. gada 30. maijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: {GGGG. DD. mēnesis}

SASKAŅOTS ZVA 24-01-2019

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2018

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju