Brineura

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

12-06-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
cerliponāze alfa
Pieejams no:
BioMarin International Limited
ATĶ kods:
A16AB
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
cerliponase alfa
Ārstniecības grupa:
Citas gremošanas trakta un metabolisma produkti,
Ārstniecības joma:
Neironu Ceroid-Lipofuscinoses
Ārstēšanas norādes:
Brineura ir indicēts 2. tipa (CLN2) neironālā ceroid lipofoskinozes (CLN2) slimības ārstēšanai, ko sauc arī par tripeptidilpeptidāzes 1 (TPP1) deficītu.
Produktu pārskats:
Revision: 4
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/004065
Autorizācija datums:
2017-05-30
EMEA kods:
EMEA/H/C/004065

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

12-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

12-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

12-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

12-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

22-06-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

12-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

12-06-2020

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

12-06-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

12-06-2020

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

22-06-2017

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Brineura 150 mg šķīdums infūzijām

cerliponase alfa

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju

par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot

par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu.

Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Brineura un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Jums vai Jūsu bērnam tiek ievadīts Brineura

Kā Brineura tiek ievadīts

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Brineura

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Brineura un kādam nolūkam to lieto

Brineura satur aktīvo vielu cerliponāzi alfa, kas pieder zāļu grupai, kuras sauc par enzīmu aizstājterapijām.

Tās lieto pacientiem ar 2. tipa neironu ceroīdo lipofuscinozes (CLN2) slimību, ko sauc arī par tripeptidil-

peptidāzes-1 (TPP1) deficītu.

Cilvēkiem ar CLN2 slimību nav enzīma TPP1 vai arī viņiem tā ir pārāk maz, un tas izraisa noteiktu vielu,

kuras sauc par lizosomālo uzglabāšanas materiālu, uzkrāšanos. Cilvēkiem ar CLN2 slimību šīs vielas

uzkrājas noteiktās ķermeņa daļās, galvenokārt smadzenēs.

Kā Brineura darbojas

Šīs zāles aizstāj trūkstošo enzīmu TPP1, kas samazina lizosomālo uzglabāšanas materiālu uzkrāšanos. Šīs

zāles iedarbojas, palēninot slimības progresēšanu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Jums vai Jūsu bērnam tiek ievadīts Brineura

Jūs nedrīkstat saņemt Brineura

Ja Jums vai Jūsu bērnam ir dzīvību apdraudoša alerģiska reakcija pret cerliponāzi alfa vai kādu citu

(6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu un reakcijas atkārtojas, atkal saņemot cerliponāzi alfa.

Ja Jums vai Jūsu bērnam ir implantēta ierīce, lai novadītu lieko šķidrumu no smadzenēm.

Ja Jums vai Jūsu bērnam pašreiz ir pazīmes, ka ierīce ir inficēta vai ar ierīci ir kādas problēmas. Ārsts

var izlemt par ārstēšanas turpināšanu, kad ierīces infekcija vai problēma ir novērsta.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Jūs vai Jūsu bērns saņem Brineura, konsultējieties ar ārstu.

Jums vai Jūsu bērnam var rasties problēmas ar implantēto ierīci, ko izmanto Brineura ārstēšanas laikā

(skatīt 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”), to skaitā infekcija vai ierīces defekts. Infekcija, kas

var rasties Jums vai Jūsu bērnam, ir drudzis, galvassāpes, kakla stīvums, jutīgums pret gaismu, slikta

dūša, vemšana un garīgā stāvokļa izmaiņas. Ar ierīci saistīto problēmu pazīmes ir skalpa pietūkums,

apsārtums, šķidruma noplūde no ierīces un skalpa izspiešanās. Ārstēšanu var pārtraukt, ja ierīci būs

nepieciešams nomainīt, vai līdz infekcijas izzušanai. Pēc ilgstošas lietošanas piekļuves ierīce var būt

jānomaina, ko noteiks Jūsu ārsts. Ja Jums ir kādi jautājumi par ierīci, pārrunājiet to ar ārstu.

Ar Brineura ir iespējamas dzīvību apdraudošas alerģiskas reakcijas. Ārsts novēros, vai Jums vai Jūsu

bērnam nav dzīvību apdraudošu alerģisku reakciju simptomi, kā nātrene, nieze vai pietvīkums, lūpu,

mēles un/vai rīkles pietūkums, drebuļi, paātrināts sirds ritms, aizdusa, aizsmakums, zilēšana ap

pirkstu galiem vai lūpām, zems muskuļu tonuss, ģībšana, caureja vai urīna nesaturēšana. Ja rodas šādi

simptomi, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Jūsu ārsts pirms ārstēšanas, tās laikā un pēc tās pārbaudīs Jūsu vai Jūsu bērna sirdsdarbības ātrumu,

asinsspiedienu, elpošanas biežumu un temperatūru. Ārsts var izlemt par papildu novērošanu, ja tā ir

vajadzīga.

Jūsu ārsts reizi 6 mēnešos pārbaudīs, vai nav izmainīta sirds elektriskā aktivitāte (EKG). Ja Jums vai

Jūsu bērnam ir bijušas problēmas ar sirdi, ārsts vai medmāsa novēros sirds aktivitāti katras infūzijas

laikā.

Jūsu ārsts var nosūtīt smadzeņu šķidruma paraugus infekcijas pazīmju pārbaudēm.

Brineura nav ievadīts pacientiem ar progresējušu slimību ārstēšanas sākumā vai bērniem, kas jaunāki

par 2 gadiem. Ārsts apspriedīs, vai Jums vai Jūsu bērnam ārstēšana ar Brineura ir piemērota.

Citas zāles un Brineura

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras Jūs vai Jūsu bērns lieto, pēdējā laikā ir lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Jūs nedrīkstat saņemt ārstēšanu ar Brineura grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Nav

zināms, vai Brineura tiek izvadīts ar cilvēku krūts pienu. Brineura terapijas laikā barošana ar krūti ir

jāpārtrauc. Nav zināms, vai Brineura ietekmē cilvēka fertilitāti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināms, vai Brineura ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Lūdzu,

konsultējieties ar ārstu.

Brineura satur nātriju un kāliju

Šīs zāles satur 17,4 mg nātrija (galvenā pārtikā lietojamās/vārāmās sāls sastāvdaļa) katrā flakonā. Tas ir

līdzvērtīgi 0,87% ieteicamās maksimālās nātrija dienas devas pieaugušajiem.

Zāles satur kāliju mazāk par 1 mmol (39 mg) katrā flakonā, - būtībā tās ir “kāliju nesaturošas”.

3.

Kā Brineura

tiek ievadīts

Jums vai Jūsu bērnam būs nepieciešams veikt operāciju, lai implantētu ierīci Brineura ievadīšanai. Šī ierīce

palīdz zālēm sasniegt noteiktu smadzeņu apgabalu.

Brineura ievadīs ārsts ar zināšanām par zāļu intracerebroventrikulāru ievadīšanu (infūziju smadzeņu

šķidrumā) slimnīcā vai klīnikā.

Brineura nav ievadīts pacientiem, kas jaunāki par 2 gadiem vai vecāki par 8 gadiem (klīniskā pētījuma

uzsākšanas brīdī). Ir gūta ierobežota pieredze ar dažiem pacientiem, kuru vecums ir 2 gadi.

Ieteiktā Brineura deva ir noteikta saskaņā ar Jūsu vai Jūsu bērna vecumu, un to ievada reizi divās nedēļās

sekojoši:

no dzimšanas līdz < 6 mēnešiem: 100 mg

no 6 mēnešiem līdz < 1 gadam: 150 mg

no 1 gada līdz < 2 gadiem: 200 mg (pirmās 4 devas), 300 mg (visas pārējās devas)

≥ 2 gadi: 300 mg

Ārsts var pielāgot Jūsu vai Jūsu bērna saņemto devu vai laiku, kurā zāles tiek ievadītas, ja ir infūzijas

nepanesamība, ir alerģiska reakcija vai iespējama spiediena paaugstināšanās smadzenēs.

Šīs zāles lēnām iesūknē caur implantētu ierīci. Pēc zāļu ievadīšanas īsāku laiku tiks veikta šķīduma infūzija,

kas izskalos Brineura no infūzijas aprīkojuma, lai smadzenes sasniegtu pilna deva. Zāles un šķīdums tiks

ievadīts aptuveni 2 – 4 stundu un 30 minūšu laikā atbilstoši devas lielumam, ko saņemat Jūs vai Jūsu bērns.

Jūsu ārsts var samazināt devu vai infūzijas ātrumu atbilstoši Jūsu atbildes reakcijai uz ārstēšanu.

Lai samazinātu blakusparādības, kas var rasties ārstēšanas laikā vai īsi pēc tās, Jūsu ārsts pirms katras

ārstēšanas ar Brineura var Jums vai Jūsu bērnam dot citas zāles, piemēram, pretdrudža līdzekļus, lai

samazinātu temperatūru, vai antihistamīnus, lai ārstētu alerģiskas reakcijas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pavēstiet ārstam vai medmāsai, ja Jums rodas jebkādas no sekojošām blakusparādībām:

Ļoti biežas blakusparādības (var izpausties vairāk nekā 1 cilvēkam no 10):

drudzis;

vemšana;

aizkaitināmība;

konvulsijas (krampji);

reakcijas zāļu saņemšanas laikā vai īsi pēc tās, kā nātrene, nieze vai pietvīkums, lūpu, mēles un/vai

rīkles pietūkums, aizdusa, aizsmakums, zilēšana ap pirkstu galiem vai lūpām, zems muskuļu tonuss,

ģībšana vai urīna nesaturēšana.

Biežas blakusparādības (var izpausties līdz 1 cilvēkam no 10):

ar ierīci saistītās bakteriālas infekcijas;

lēnāka sirdsdarbība;

ierīce nedarbojas pareizi, jo infūzijas sagatavošanas laikā ir konstatēta nosprostošanās;

smaga alerģiska reakcija.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

ierīce ir izkustējusies un, sagatavojoties infūzijai, tā nedarbojas pareizi;

smadzeņu iekaisums ar ierīci saistītas infekcijas dēļ.

Šīs zāles var izraisīt citas blakusparādības

Ļoti biežas blakusparādības:

galvassāpes;

paaugstināts vai paze

mināts olbaltumvielu daudzums smadzeņu šķidrumā;

novirzes sirds elektriskās aktivitātes (EKG) rezultātos;

muguras smadzeņu šķidrumā laboratoriskajos novērojumos noteikts palielināts šūnu skaits;

deguna vai rīkles infekcija (saaukstēšanās);

problēmas ar adatu (infūzijas adata izkrīt no implantētās ierīces).

Biežas blakusparādības:

sāpes;

izsitumi;

nātrene;

galvas nokarāšanās (kad zods noslīgst pret krūtīm);

sāpes vēderā;

ierīces sūce;

čūlas mutē vai uz mēles;

acu plakstiņa un acu baltuma pietūkums vai apsārtums;

nervozitāte;

kuņģa vai zarnu traucējumi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši, izmantojot V pielikumā

minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Brineura

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakoniem vai kartona kastītes pēc „Derīgs

līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt saldētavā vertikāli (-25°C līdz -15°C). Transportēt un izplatīt sasaldētu (-85°C līdz -15°C).

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Atkausētais Brineura un skalošanas šķīdums ir jāizlieto nekavējoties. Zāles drīkst ievilkt šļircēs tikai no

neatvērtiem flakoniem tieši pirms lietošanas. Ja tūlītēja lietošana nav iespējama, neatvērti Brineura vai

skalošanas šķīduma flakoni ir jāuzglabā 2–8°C temperatūrā un jāizmanto 24 stundu laikā.

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pēc atvēršanas ir pierādīta līdz 12 stundām istabas temperatūrā (19–25°C). No

mikrobioloģijas viedokļa, atvērtie flakoni vai šļircēs esošās zāles ir jāizmanto nekavējoties. Ja zāles netiek

izmantotas nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs lietotājs.

Par Brineura uzglabāšanu ir atbildīgs ārsts vai farmaceits. Viņi ir atbildīgi arī par neizlietoto Brineura

iepakojumu pareizu likvidēšanu.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Brineura satur

Aktīvā viela ir cerliponāze alfa. Katrs Brineura flakons satur 150 mg cerliponāzes alfa 5 ml šķīduma.

Katrs mililitrs šķīduma infūzijai satur 30 mg cerliponāzes alfa.

Citas Brineura un skalošanas šķīduma sastāvdaļas ir nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts, nātrija

dihidrogēnfosfāta monohidrāts, nātrija hlorīds, kālija hlorīds, magnija hlorīda heksahidrāts, kalcija

hlorīda dihidrāts un ūdens injekcijām (skatīt 2. punktu “Brineura satur nātriju”).

Brineura ārējais izskats un iepakojums

Brineura un skalošanas šķīdums ir šķīdumi infūzijām. Brineura šķīdums ir dzidrs līdz viegli opalescējošs,

bezkrāsains līdz gaiši dzeltens, un skalošanas šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains. Brineura šķīdumā dažreiz var

būt plānas caurspīdīgas šķiedras vai necaurspīdīgas daļiņas.

Iepakojuma lielums: 3 flakoni (divi Brineura flakoni un viens skalošanas šķīduma flakons), katrs satur 5 ml

šķīduma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork

Īrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG

Šīs zāles ir reģistrētas „izņēmuma kārtā”. Tas nozīmē, ka sakarā ar šīs slimības retumu nav bijis iespējams

iegūt pilnīgu informāciju par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra ik gadu pārbaudīs visu jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā

atjauninās šo lietošanas instrukciju.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju

par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām

blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Brineura 150 mg šķīdums infūzijām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs Brineura flakons satur 150 mg cerliponāzes alfa* 5 ml šķīduma.

Katrs mililitrs šķīduma infūzijai satur 30 mg cerliponāzes alfa (

cerliponase alfa

*Cerliponāze alfa tiek iegūta zīdītāju Ķīnas kāmju olnīcu šūnās.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katrs flakons satur 17,4 mg nātrija 5 ml šķīduma.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums infūzijām.

Dzidrs līdz viegli opalescējošs un bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums, kurā dažreiz var būt plānas

caurspīdīgas šķiedras vai necaurspīdīgas daļiņas.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Brineura ir paredzēts 2. tipa neironu ceroīdās lipofuscinozes (CLN2) slimības, ko sauc arī par tripeptidil-

peptidāzes 1 (TPP1) deficītu, ārstēšanai.

4.2

Devas un lietošanas veids

Brineura drīkst ievadīt tikai apmācīts veselības aprūpes speciālists, kam ir zināšanas par

intracerebroventrikulāru ievadīšanu veselības aprūpes iestādēs.

Devas

Ieteicamā deva ir 300 mg cerliponāzes alfa, ko ievada reizi divās nedēļās intracerebroventrikulāras infūzijas

veidā.

Pacientiem, kas jaunāki par 2 gadiem, ir ieteiktas zemākas devas. Skatīt sadaļu par pediatrisko populāciju.

Pacientu premedikācija ar antihistamīniem un ar vai bez pretdrudža līdzekļiem ir ieteikta 30–60 minūtes

pirms infūzijas uzsākšanas.

Ilgtermiņa ārstēšanas laikā ir regulāri jāveic klīniskā izvērtēšana par to, vai ieguvums ir uzskatāms par

lielāku nekā iespējamais risks konkrētajam pacientam.

Devas pielāgošana

Pacientiem, kas varētu nepanest infūziju, var būt nepieciešams apsvērt devas pielāgošanu. Devu var

samazināt par 50% un/vai samazināt infūzijas ātrumu.

Ja infūziju pārtrauc paaugstinātas jutības reakcijas dēļ, tā ir jāatsāk ar infūzijas ātrumu, kas ir aptuveni uz

pusi mazāks par sākotnējo infūzijas ātrumu, pie kura notika paaugstinātas jutības reakcija.

Infūzija ir jāpārtrauc un/vai ātrums ir jāsamazina pacientiem, kuriem pēc ārstējošā ārsta uzskata infūzijas

laikā var būt palielināts intrakraniālais spiediens, par ko liecina tādi simptomi kā galvassāpes, slikta dūša,

vemšana vai samazināts apziņas stāvoklis. Šie piesardzības pasākumi ir īpaši svarīgi pacientiem, kas ir

jaunāki par 3 gadiem.

Pediatriskā populācija

Brineura drošums un efektivitāte bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Par bērniem,

kuru vecums ir 2 gadi, ir pieejami ierobežoti dati, un par bērniem, kas ir jaunāki par 2 gadiem, klīniskie dati

nav pieejami (skatīt 5.1. apakšpunktu). Devas, kas ieteiktas bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, ir noteiktas

pēc smadzeņu masas.

Ārstēšana ar Brineura tika uzsākta klīniskajos pētījumos bērniem vecumā no 2 līdz 8 gadiem. Dati par

pacientiem, kas ir vecāki par 8 gadiem, ir ierobežoti. Individuāliem pacientiem ārstēšana ir jāpamato ar

ieguvumu un risku, ko izvērtē ārsts.

Devas tiek noteiktas pēc pacienta vecuma ārstēšanas laikā, un attiecīgi jāpielāgo (skatīt 1. tabulu).

Pacientiem, kas jaunāki par 3 gadiem, ieteiktā deva tiek noteikta, pamatojoties uz devām, kas lietotas pašreiz

notiekošā klīniskajā pētījumā 190-203, skatīt 5.1. apakšpunktu.

1. tabula: Brineura deva un tilpums

Vecuma grupas

Kopējā deva, ko ievada reizi

divās nedēļās

(mg)

Brineura šķīduma tilpums

(ml)

no dzimšanas līdz < 6 mēnešiem

no 6 mēnešiem līdz < 1 gadam

no 1 gada līdz < 2 gadiem

200 (pirmās 4 devas)

300 (turpmākās devas)

6,7 (pirmās 4 devas)

10 (turpmākās devas)

2 gadi un vecāki

Lietošanas veids

Intracerebroventrikulārai lietošanai.

Pirms rīkošanās ar zālēm vai to ievadīšanas ir jāievēro piesardzības pasākumi

Sagatavošanas un ievadīšanas laikā ir stingri jāievēro aseptiska tehnika.

Brineura un skalošanas šķīdumu drīkst ievadīt tikai intracerebroventrikulāri. Katrs Brineura un skalošanas

šķīduma flakons ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Brineura ievada smadzeņu šķidrumā ar infūziju caur ķirurģiski implantētu rezervuāru un katetru

(intracerebroventrikulārās piekļuves ierīce). Intracerebroventrikulārās piekļuves ierīce ir jāimplantē pirms

pirmās infūzijas. Implantētajai intracerebroventrikulārās piekļuves ierīcei ir jābūt piemērotai terapeitiskai

zāļu ievadīšanai galvas smadzeņu ventrikulos.

Pēc Brineura infūzijas ar aprēķināto skalošanas šķīduma daudzumu ir jāizskalo infūzijas piederumi, ieskaitot

intracerebroventrikulārās piekļuves ierīci, lai pilnībā ievadītu Brineura un saglabātu intracerebroventrikulārās

piekļuves ierīces caurlaidību (skatīt 6.6. apakšpunktu). Brineura un skalošanas šķīduma flakoni pirms

ievadīšanas ir jāatkausē. Brineura un skalošanas šķīduma infūzijas ātrums ir 2,5 ml/stundā. Kopējais

infūzijas laiks, ieskaitot Brineura un nepieciešamo skalošanas šķīdumu, ir aptuveni 2 līdz 4,5 stundas

atkarībā no devas un ievadītā tilpuma.

Brineura intracerebroventrikulāra infūzija

Ievadiet Brineura

pirms

skalošanas šķīduma.

Marķējiet infūzijas līniju ar uzrakstu „tikai intracerebroventrikulārai infūzijai”.

Pievienojiet šļirci, kas satur Brineura, pie pagarinājuma līnijas, ja tā tiek lietota. Pretējā gadījumā

pievienojiet šļirci pie infūzijas komplekta. Infūzijas komplektam ir jābūt aprīkotam ar 0,2 µm līnijas

filtru. Skatīt 1. attēlu.

Uzpildiet infūzijas piederumus ar Brineura.

Apskatiet skalpu, vai nav vērojamas pazīmes, ka intracerebroventrikulārās piekļuves ierīcei ir sūce

vai defekts, un vai nav infekcijas pazīmes . Neievadiet Brineura, ja ir akūta intracerebroventrikulārās

piekļuves ierīces sūce, ierīces kļūme vai ar ierīci saistīta infekcija (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktus).

Ar aseptisku metodi sagatavojiet skalpu intracerebroventrikulārai infūzijai atbilstoši iestādes aprūpes

standartiem.

Ievadiet porta adatu intracerebroventrikulārās piekļuves ierīcē.

Pievienojiet atsevišķu tukšu sterilu šļirci (ne lielāku par 3 ml) porta adatai. Ievelciet 0,5 ml – 1 ml

smadzeņu šķidruma, lai pārbaudītu intracerebroventrikulārās piekļuves ierīces caurlaidību.

Neievadiet smadzeņu šķidrumu atpakaļ intracerebroventrikulārās piekļuves ierīcē.

Smadzeņu šķidruma paraugi ir regulāri jānosūta infekcijas monitoringam (skatīt 4.4.

apakšpunktu).

Pievienojiet infūzijas komplektu porta adatai (skatīt 1. attēlu).

Nostipriniet piederumus atbilstoši iestādes aprūpes standartiem.

Novietojiet šļirci, kas satur Brineura, šļirces sūknī un ieprogrammējiet sūkni ievadīt infūziju ar

ātrumu 2,5 ml stundā.

Ieprogrammējiet sūkni izdot skaņas brīdinājumu uz visjutīgākajiem spiediena, ātruma un tilpuma

ierobežojumu iestatījumiem. Sīkāku informāciju skatīt šļirces sūkņa ražotāja ekspluatācijas

rokasgrāmatā.

Neievadīt kā bolus vai manuālu injekciju.

Uzsāciet Brineura infūziju ar ātrumu 2,5 ml stundā.

Periodiski apskatiet infūzijas sistēmu infūzijas laikā, lai pamanītu sūces vai ievadīšanas kļūmi.

Pēc infūzijas beigām pārliecinieties, ka „Brineura” šļirce šļirces sūknī ir tukša. Atvienojiet un

noņemiet tukšo šļirci no sūkņa un atvienojiet no caurulītēm. Izmetiet tukšo šļirci atbilstoši vietējām

prasībām.

1. attēls: Infūzijas sistēmas uzstādīšana

Skalošanas šķīduma intracerebroventrikulārā infūzija

Ievadiet pievienoto skalošanas šķīdumu

pēc

Brineura infūzijas beigām.

Pievienojiet šļirci, kas satur aprēķināto skalošanas šķīduma tilpumu, pie infūzijas piederumiem

(skatīt 6.6. apakšpunktu).

Ievietojiet šļirci, kas satur skalošanas šķīdumu, šļirces sūknī un ieprogrammējiet sūkni ievadīt

šķīdumu ar ātrumu 2,5 ml stundā.

Ieprogrammējiet sūkni izdot skaņas brīdinājumu uz visjutīgākajiem spiediena, ātruma un tilpuma

ierobežojumu iestatījumiem. Sīkāku informāciju skatīt šļirces sūkņa ražotāja ekspluatācijas

rokasgrāmatā.

Neievadīt kā bolus vai manuālu injekciju.

Uzsāciet skalošanas šķīduma infūziju ar ātrumu 2,5 ml stundā.

Periodiski apskatiet infūzijas piederumus infūzijas laikā, lai pamanītu sūces vai ievadīšanas kļūmi.

Pēc infūzijas beigām pārliecinieties, ka „skalošanas šķīduma” šļirce šļirces sūknī ir tukša.

Atvienojiet un noņemiet tukšo šļirci no sūkņa un atvienojiet no infūzijas līnijas.

Noņemiet porta adatu. Viegli piespiediet un apsaitējiet infūzijas vietu atbilstoši iestādes aprūpes

standartiem.

Infūzijas piederumus, adatas, neizmantotos šķīdumus un citus izlietotos materiālus jāiznīcina

atbilstoši vietējām prasībām.

Norādījumus Brineura un skalošanas šķīduma sagatavošanu pirms ievadīšanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Dzīvību apdraudoša anafilaktiska reakcija pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām, ja atkārtota zāļu ievadīšana ir nesekmīga (skatīt 4.4. apakšpunktu).

CLN2 pacienti ar ventrikulo-peritoneāliem šuntiem.

Brineura nedrīkst ievadīt, ja ir pazīmes par akūtu intracerebroventrikulārās piekļuves ierīces sūci, ierīces

bojājumu vai ar ierīci saistītu infekciju (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ar ierīci saistītās komplikācijas

Brineura ir jāievada, izmantojot aseptisko tehniku, lai samazinātu infekcijas risku Ar

intracerebroventrikulārās piekļuves ierīci saistītās infekcijas, tostarp subklīniskas infekcijas un meningīts, ir

novērotas pacientiem, kas ārstēti ar Brineura. Meningītam var būt šādi simptomi: drudzis, galvassāpes,

sprandas stīvums, jutīgums pret gaismu, slikta dūša, vemšana un garīgā stāvokļa izmaiņas. Smadzeņu

šķidruma paraugi ir regulāri jānosūta pārbaudēm, lai noteiktu subklīniskas ierīces infekcijas. Klīniskajos

pētījumos tika ievadītas antibiotikas, intracerebroventrikulārās piekļuves ierīce tika nomainīta, un tika

turpināta ārstēšana ar Brineura.

Veselības aprūpes speciālistiem pirms katras infūzijas ir jāpārbauda skalps, lai noteiktu, vai āda nav bojāta,

un pārliecinātos, ka intracerebroventrikulārās piekļuves ierīce ir darba kārtībā. Ierīces sūces un ierīces

bojājumu biežas pazīmes ir skalpa pietūkums, eritēma, šķidruma ekstravazācija vai skalpa izspiešanās vietā

ap intracerebroventrikulārās piekļuves ierīci vai virs tās. Tomēr šīs pazīmes var arī rasties saistībā ar

infekcijām, kas attiecināmas uz ierīci.

Pirms Brineura infūzijas uzsākšanas ir jāveic infūzijas vietas un caurlaidības pārbaude, lai noteiktu

intracerebroventrikulārās piekļuves ierīces sūci un/vai bojājumu (skatīt 4.2. un 4.3. apakšpunktu). Ar ierīci

saistīto infekciju pazīmes un simptomi var nebūt acīmredzami, tāpēc smadzeņu šķidruma paraugi ir regulāri

jānosūta uz pārbaudēm, lai noteiktu subklīniskas ierīces infekcijas. Var būt nepieciešama konsultācija ar

neiroķirurgu, lai apstiprinātu ierīces nevainojamo stāvokli. Ārstēšana ar Brineura ir jāpārtrauc, ja ir notikusi

ierīces kļūme, un pirms sekojošām infūzijām var būt nepieciešama piekļuves ierīces nomaiņa.

Intracerebroventrikulārās piekļuves ierīces rezervuāra materiālu īpašību pasliktināšanās rodas pēc ilgstošas

lietošanas atbilstoši sākotnējiem rezultātiem stenda pārbaudēs un novērotajam klīniskajos pētījumos ar

aptuveni 4 gadus ilgu lietošanu. Divos klīniskajos gadījumos intracerebroventrikulārās piekļuves ierīces

neuzrādīja bojājumu pazīmes infūzijas laikā; tomēr pēc izņemšanas ierīču materiālu īpašību pasliktināšanās

bija acīmredzama un atbilstoša datiem no intracerebroventrikulārās piekļuves ierīču stenda pārbaudēm.

Piekļuves ierīces tika nomainītas, un pacienti atsāka ārstēšanu ar Brineura.

Piekļuves ierīces nomaiņa ir jāapsver, pirms ir sasniegta 4 gadus ilga Brineura regulāra lietošana, tomēr

vienmēr ir jānodrošina, ka intracerebroventrikulārās piekļuves ierīce tiek lietota atbilstoši attiecīgās

medicīnas ierīces ražotāja nosacījumiem.

Ar intracerebroventrikulārās piekļuves ierīci saistīto komplikāciju gadījumā skatiet ražotāja marķējumu, lai

saņemtu turpmākos norādījumus.

Pacientiem, kam ir tieksme uz komplikācijām no intracerebroventrikulāro zāļu ievadīšanas, ieskaitot

pacientus ar obstruktīvo hidrocefālu, ir jāievēro piesardzība.

Klīniskā un laboratoriskā novērošana

Pirms infūzijas uzsākšanas, periodiski infūzijas laikā un pēc infūzijas veselības aprūpes iestādē ir jānovēro

vitālās pazīmes. Pēc infūzijas beigām klīniski jānovērtē pacienta stāvoklis un var būt nepieciešams veikt

novērošana ilgāku laiku, ja klīniski ieteikts, it īpaši pacientiem, kas jaunāki par 3 gadiem.

Infūzijas laikā pacientiem ar bradikardiju, sirds vadīšanas traucējumiem vai strukturālu sirds slimību ir jāveic

novērošana ar elektrokardiogrammu (EKG), jo dažiem pacientiem ar CLN2 slimību var attīstīties vadīšanas

traucējumi vai sirds slimība. Pacientiem ar normālu sirds stāvokli 12 novadījumu EKG novērtējumi ir jāveic

reizi 6 mēnešos.

Smadzeņu šķidruma paraugi ir regulāri jānosūta pārbaudēm, lai noteiktu subklīniskas ierīces infekcijas

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Klīniskajos pētījumos ārstēšanas uzsākšanas brīdī nebija iekļauts neviens pacients ar progresējušu slimību un

nav pieejami klīniskie dati par bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem. Pacientiem ar progresējušu CLN2 slimību

un jaundzimušajiem var būt pazemināta hematoencefaliskās barjeras integritāte. Nav zināms, kādu ietekmi

varētu izraisīt iespējamā palielinātā zāļu iedarbība uz perifēriju.

Anafilaktiskas reakcijas

Ir saņemti ziņojumi par anafilaktiskām reakcijām pacientiem, kas ārstēti ar Brineura. Piesardzībai, ievadot

Brineura, ir jābūt ātri pieejamam piemērotam medicīniskajam atbalstam. Ja rodas anafilaktiska reakcija,

infūzija nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša ārstēšana. Infūzijas laikā un pēc tās pacienti rūpīgi

jānovēro. Ja notiek anafilakse, veicot atkārtotu ievadīšanu, ir jāievēro piesardzība.

Nātrija saturs

Šīs zāles satur 17,4 mg nātrija katrā Brineura un skalošanas šķīduma flakonā, kas ir līdzvērtīgi 0,87 % no

PVO ieteiktās maksimālās 2 g nātrija devas pieaugušajiem.

Zāles satur kāliju mazāk par 1 mmol (39 mg) katrā flakonā, – būtībā tās ir “kāliju nesaturošas”.

Izsekojamība

Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, ir skaidri jāreģistrē lietoto zāļu nosaukums un sērijas numurs.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti. Cerliponāze alfa ir rekombinants cilvēka proteīns un tā sistēmiskā

iedarbība ir ierobežota intracerebroventrikulāras ievades dēļ, tāpēc ir mazticams, ka varētu notikt

mijiedarbība starp cerliponāzi alfa un zālēm, kas tiek metabolizētas ar citohroma P450 enzīmiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par Brineura lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Dzīvnieku reproduktivitātes pētījumi ar Brineura

nav veikti. Nav zināms, vai Brineura var radīt kaitējumu embrijam, ievadot to grūtniecības laikā, un nav

zināms, vai tas var ietekmēt reproduktīvās spējas. Brineura ievadīšanu grūtniecības laikā drīkst veikt tikai

tad, ja pēc tā ir absolūta vajadzība.

Barošana ar krūti

Nav datu par cerliponāzes alfa atrašanos cilvēka pienā, cerliponāzes alfa iedarbību uz bērnu, kas tiek barots

ar krūti, vai cerliponāzes alfa ietekmi uz laktāciju. Terapijas laikā ar Brineura, barošana ar krūti būtu

jāpārtrauc.

Fertilitāte

Ar cerliponāzi alfa nav veikti fertilitātes pētījumi ar dzīvniekiem vai cilvēkiem.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par Brineura ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Šajā apakšpunktā aprakstītā nevēlamās blakusparādības tika izvērtētas 24 pacientiem ar CLN2 slimību, kas

klīniskajos pētījumos līdz pat 141 nedēļu ilgi vai pēcreģistrācijas periodā saņēma vismaz vienu Brineura

devu. Visbiežākās (>20%) nevēlamās blakusparādības, kādas novēroja Brineura klīniskajos pētījumos,

iekļāva drudzi, zemu proteīnu līmeni smadzeņu šķidrumā, novirzes EKG rādītājos, vemšanu, augšējo elpceļu

infekcijas un paaugstinātu jutību. Nevienam pacientam nevēlamo notikumu dēļ ārstēšana netika pārtraukta.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā

Zemāk uzskaitītās novērotās nevēlamās blakusparādības ir klasificētas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu

klasei un sastopamības biežumam un definētas šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk

(≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc

pieejamiem datiem). Nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas nopietnības samazinājuma secībā.

2. tabula: Ar Brineura novēroto nevēlamo blakusparādību biežums

MedDRA

Orgānu sistēmas klase

MedDRA

ieteiktais termins

Biežums

Infekcijas un infestācijas

Augšējo elpceļu infekcija

Konjunktivīts

Ar ierīci saistītās infekcijas

Meningīts

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Nav zināmi

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība

Anafilaktiska reakcija

Ļoti bieži

Bieži

Psihiskie traucējumi

Aizkaitinātība

Ļoti bieži

Sirds funkcijas traucējumi

Bradikardija

Bieži

Nervu sistēmas traucējumi

Konvulsiju gadījumi

Galvassāpes

Smadzeņu šķidruma pleocitoze

Nokarenās galvas sindroms

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Bieži

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Vemšana

Vēdera sāpes

Mutes gļotādas čūlas

Mēles čūlas

Kuņģa-zarnu trakta traucējums

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Bieži

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Nātrene

Bieži

Bieži

Vispārēji traucējumi un reakcijas

ievadīšanas vietā

Pireksija

Nervozitāte

Sāpes

Ļoti bieži

Bieži

Bieži

Izmeklējumi

Paaugstināts proteīnu līmenis

smadzeņu šķidrumā

Novirzes EKG rādītājos

Samazināts proteīnu līmenis smadzeņu

šķidrumā

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Ļoti bieži

Problēmas ar izstrādājumu

Problēma ar ierīci:

Ierīces sūce

Ierīces oklūzija

Ierīces izkustēšanās no vietas

Problēmas ar adatu

Bieži

Bieži

Nav zināmi

Ļoti bieži

Propionibacterium acnes, staphylococcus epidermis

Atoniski krampji, kloniskas konvulsijas, pēkšņi kritieni, epilepsija, ģeneralizēti toniski-kloniski krampji, miokloniska epilepsija,

parciāli krampji, mazās lēkmes epilepsija, krampji, krampju klasteris un

status epilepticus

Pireksija apvienoti ietver ieteiktos terminus „pireksija” un „paaugstināta ķermeņa temperatūra”

Katetra plūsmas obstrukcija

Ierīces izkustēšanās nenotika klīniskajos pētījumos

Infūzijas adatas izkustēšanās

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Konvulsijas

Konvulsijas ir bieža CLN2 slimības izpausme un ir sagaidāms, ka tās būs šajā populācijā. Pavisam

23 (96%) pacientu, kas saņēma cerliponāzi alfa, bija notikums, kas atbilda standartizētam MedDRA

konvulsiju vaicājumam. Visbiežāk ziņotie konvulsiju gadījumi ietvēra krampjus, epilepsiju un ģeneralizētus

toniski-kloniskus krampjus. Kopējā konvulsiju notikumu proporcija, kam bija laika saistība ar cerliponāzes

alfa ievadīšanu, bija 17% un tās bija vieglas līdz vidējas pakāpes, 1. vai 2. smaguma pakāpes. Kopā 6% no

visiem konvulsiju notikumiem tika uzskatīti par saistītiem ar cerliponāzi alfa un bija vieglas līdz smagas

pakāpes, 1.–4. pakāpes pēc CTCAE skalas. Konvulsijas tika novērstas ar standarta pretkonvulsiju terapijām,

un neizraisīja Brineura ārstēšanas pārtraukšanu.

Paaugstināta jutība

Paaugstināta jutība tika ziņota 14 pacientiem no 24 (58%), kas tika ārstēti ar Brineura. Smagas (3. pakāpes

pēc CTCAE –

Common Terminology Criteria for Adverse Events

skalas) paaugstinātas jutības reakcijas

notika trīs pacientiem un neviens pacients nepārtrauca ārstēšanu. Visbiežākā izpausme ietvēra pireksiju ar

vemšanu, pleocitozi un aizkaitinātību, kas nav atbilstoša klasiskai imūnsistēmas mediētai paaugstinātai

jutībai. Šīs nevēlamās blakusparādības tika novērotas Brineura infūzijas laikā vai 24 stundas pēc tās, un tās

netraucēja ārstēšanu. Simptomi izzuda pēc kāda laika vai arī ievadot pretdrudža līdzekļus, antihistamīnus

un/vai glikokortikosteroīdus.

Imūngenitāte

Pretzāļu antivielas (ADA –

anti-drug antibodies

) tika noteiktas gan serumā, gan smadzeņu šķidrumā attiecīgi

79% un 21% pacientu, kas tika ārstēti ar cerliponāzi alfa līdz 107 nedēļām. Zāļu specifiskās neitralizējošās

antivielas (NAb –

drug-specific neutralizing antibodies

), kas spēj inhibēt receptoru mediēto cerliponāzes alfa

uzņemšanu šūnās, netika noteiktas smadzeņu šķidrumā. Netika novērota saistība starp seruma vai smadzeņu

šķidruma ADA titru un paaugstinātas jutības biežumu vai smagumu. Pacienti, kuriem radās vidējas pakāpes

paaugstinātas jutības nevēlamās blakusparādības, tika testēti uz zālēm specifiskiem IgE, un rezultāti bija

negatīvi. Netika novērota saistība starp augstāku ADA titru un efektivitātes mērījumu samazinājumu. Netika

novērota seruma vai smadzeņu šķidruma ADA iedarbība attiecīgi uz plazmas vai smadzeņu šķidruma

farmakokinētiku.

Pediatriskā populācija

Pašreiz notiekošā pētījumā ir dokumentēta pieredze ar diviem pacientiem, kuru vecums ir 2 gadi un kas

saņem ārstēšanu ar Brineura 300 mg reizi divās nedēļās (skatīt 5.1. apakšpunktu). Abi pacienti ir saņēmuši

8 infūzijas un kopējais Brineura drošuma profils šiem jaunākiem pacientiem atbilst drošuma profilam, ko

novēro vecākiem bērniem. Pašreiz nav pieejama klīniskā pieredze ar Brineura bērniem, kas jaunāki par

2 gadiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā

minēto nacionālās ziņošanas

sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Informācija nav pieejama.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi gremošanas traktu un vielmaiņu ietekmējošie līdzekļi, enzīmi, ATĶ kods:

A16AB17.

Darbības mehānisms

Cerliponāze alfa ir cilvēka tripeptidil-peptidāzes-1 (rhTPP1) rekombinantā forma. Cerliponāze alfa ir

proteolītisks neaktīvs proenzīms (zimogēns), kas tiek aktivizēts lizosomās. Mērķa šūnas uzņem cerliponāzi

alfa un pārvieto to uz lizosomām ar katjonu neatkarīgo mannīta-6-fosfāta receptoru (CI-MPR, ko sauc arī par

M6P/IGF2 receptoru). Cerliponāze alfa glikozilācijas profils izraisa pastāvīgu uzņemšanu šūnās un

nonākšanu lizosomās, kur tas tiek aktivēts.

Aktivētais proteolītiskais enzīms (rhTPP1) no mērķa proteīna N-gala atšķeļ tripeptīdus bez zināma substrāta

specifiskuma. Nepietiekams TPP1 līmenis izraisa CLN2 slimību, kas noved pie neirodeģenerācijas,

neiroloģisko funkciju zuduma un nāves bērnībā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Brineura drošumu un efektivitāti izvērtēja atvērtā, devas paaugstināšanas klīniskajā pētījumā (190-201) un

pašreiz notiekošā ilgtermiņa pagarinājuma pētījumā (190-202) pacientiem ar CLN2 slimību, salīdzinot ar

neārstētiem pacientiem ar CLN2 slimību no dabiskās vēstures datubāzes (dabiskās vēstures kontrolgrupa).

Šajos pētījumos izmanto motorikas un valodas sfērām paredzēto slimībai specifiskās klīniskā vērtējuma

apvienoto skalu (skatīt 3. tabulu), lai novērtētu slimības progresēšanu. Katra sfēra aptver rezultātu no 3

(vispārīgi normāls) līdz 0 (izteikti traucējumi), ar kopējo iespējamo rezultātu 6, vienību samazinājumam

atbilstot kritiskajiem notikumiem iepriekš iegūto staigāšanas un valodas funkciju zaudēšanā.

3. tabula: CLN2 klīniskā novērtējuma skala

Sfēra

Rezultāts

Novērtējums

Vispārīgi normāla gaita. Nav izteiktas ataksijas, nav patoloģisku kritienu.

Neatkarīga gaita, ko definē spēja noiet bez atbalsta 10 soļus. Būs

acīmredzama nestabilitāte, un var būt neregulāri kritieni.

Vajadzīga ārēja palīdzība staigāšanai vai arī spēj tikai rāpot.

Motorika

Vairs nespēj staigāt vai rāpot.

Acīmredzami normāla valoda. Saprātīga un vispārīgi atbilstoša vecumam. Vēl nav

novērota pasliktināšanās.

Valoda ir kļuvusi atpazīstami ar novirzi no normas: daži saprātīgi vārdi, var

veidot īsus teikumus, lai nodotu idejas, lūgumus vai vajadzības. Šis

rezultāts apzīmē pasliktinājumu no iepriekš sasniegtās spējas līmeņa (no

individuālā maksimuma, ko sasniedza bērns).

Ar grūtībām saprotams. Daži saprātīgi vārdi.

Valoda

Nav saprātīgu vārdu vai vokalizācijas.

Pavisam 24 pacienti vecumā no 3 līdz 8 gadiem tika ārstēti ar Brineura, reizi divās nedēļās ievadot 300 mg.

Pētījumā 190-201 23 pacienti tika ārstēti 48 nedēļas (1 pacients izstājās pēc 1 nedēļas, jo nespēja turpināt

veikt pētījuma procedūras). Vidējais sākumstāvokļa CLN2 rezultāts bija 3,5 (standartnovirze (SN) bija 1,20)

ar diapazonu no 1 līdz 6; netika pētīts neviens pacients ar progresējušu slimību (iekļaušanas kritērijs: viegli

vai mēreni progresējusi CLN2 slimība). Visi 23 pacienti pabeidza pētījumu 190-201 un turpināja pašreiz

notiekošo pagarinājuma pētījumu 190-202, saņemot ārstēšanu ar Brineura 300 mg reizi divās nedēļās

ilgākais līdz 124 nedēļām.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/285195/2017

EMEA/H/C/004065

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Brineura

cerliponāze-alfa

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Brineura. Tajā ir paskaidrots,

kā aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Brineura lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Brineura lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Brineura un kāpēc tās lieto?

Brineura ir paredzētas 2. tipa neironu ceroīdās lipofuscinozes (CLN2 slimības) ārstēšanai. Tā ir iedzimta

slimība bērniem, kas izraisa progresējošu smadzeņu bojājumu.

Tā kā CLN2 pacientu skaits ir mazs, šo slimību uzskata par “retu” un 2013. gada 13. martā Brineura

tika piešķirts reti sastopamu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu statuss.

Brineura satur aktīvo vielu cerliponāzi-alfa.

Kā lieto Brineura?

Brineura tiek ievadītas infūzijas veidā tieši smadzenēs. Pirms pirmās infūzijas veikšanas pacientam

jāveic operācija, lai implantētu ierīci, kas tiek darbināta ārpus galvaskausa caur smadzeņu šķidruma

dobumu, kur zāles tiek ievadītas.

Infūzijas tiek veiktas reizi divās nedēļās. Tās ir jāveic veselības aprūpes speciālistam, kam ir zināšanas

par zāļu ievadīšanu smadzenēs. Lai mazinātu ar infūziju saistītu reakciju risku, pacientiem var dot citas

zāles pirms Brineura terapijas vai tās laikā, vai arī var palēnināt infūzijas ātrumu. Ārstēšanu var

turpināt tik ilgi, kamēr pacientam no tās ir ieguvums.

Brineura var iegādāties tikai pret recepti. Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Brineura

EMA/285195/2017

2. lpp. no 3

Brineura darbojas?

Pacientiem, kuri slimo ar CLN2 slimību, trūkst enzīma tripeptidilpeptidāzes-1 (TPP1), kas ir nepieciešams

normālai smadzeņu attīstībai. Brineura aktīvā viela cerliponāze-alfa ir TPP1 kopija un tiek lietota

trūkstošā enzīma aizstāšanai.

Zāles tiek ievadītas tieši smadzenēs, lai apietu asins-smadzeņu barjeru, aizsargbarjeru, kas atdala

asinsriti no smadzenēm un novērš tādu vielu kā, piemēram, zāļu iekļūšanu smadzeņu audos.

Kādas bija Brineura priekšrocības šajos pētījumos?

Agrīnajos pētījumos tika pierādīts, ka Brineura samazina slimības progresēšanas ātrumu, mērot pēc

standarta novērtējuma skalas.

Pētījumā, kurā 23 bērnus (vidējais vecums 4 gadi) gandrīz gadu ārstēja ar Brineura, 20 no viņiem

(87 %) nenovēroja 2 punktu pasliktināšanos kustību un valodas prasmēs, ko vēsturiski parasti novēro

pacientiem, kuri nesaņem ārstēšanu.

Novērtējumu veica ārsti, kuri pacientiem individuāli piešķīra punktus par kustību un valodas prasmēm

(kur 0 nozīmē vissmagākā pakāpe un 3 ir norma). Pacienta gala rezultāts bija abu rādītāju summa.

Papildu pētījumā ieguvums no ārstēšanas ar Brineura ilga vēl vienu gadu un tika iegūti rezultāti, liecinot,

ka slimības attīstība vairumam pacientu varētu tikt aizkavēta . Šis pētījums vēl joprojām turpinās.

Kāds risks pastāv, lietojot Brineura?

Visbiežākās , Brineura blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 5 cilvēkiem) ir drudzis, zemi

proteīnu līmeņi cerebrospinālajā šķidrumā, novirzes EKG (sirdsdarbības pārbaudē), vemšana, augšējo

elpceļu infekcijas (deguna un rīkles infekcijas), kā arī paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas. Pilnu

visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Brineura, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Brineura nedrīkst lietot pacienti, kuriem, lietojot Brineura, ir bijušas dzīvībai bīstamas paaugstinātas

jutības (alerģiskas) reakcijas un kuriem simptomi ir atkārtojušies, atkal lietojot Brineura. To nedrīkst

lietot arī pacienti, kuriem ir bijis implantēts šunts liekā šķidruma izvadīšanai no smadzenēm. Visbeidzot,

pacienti nedrīkst lietot Brineura, kamēr ir jebkādas problēmas ar ierīci, piemēram, noplūde vai infekcija.

Kāpēc Brineura tika apstiprinātas?

Pieejamie dati liecina, ka Brineura palīdz palēnināt kustību un valodas prasmju pasliktināšanos

pacientiem, kuri slimo ar CLN2, t. i., slimību, kam nav citu ārstēšanas iespēju.

Attiecībā uz drošumu dati neatklāj nekādas nepieņemamas bažas. Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu

komiteja (CHMP) nolēma, ka ieguvums, lietojot Brineura, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica

apstiprināt šīs zāles lietošanai ES.

Brineura tika reģistrētas “izņēmuma kārtā”. Tas nozīmē, ka sakarā ar šīs slimības retumu nav bijis

iespējams iegūt pilnīgu informāciju par Brineura. Eiropas Zāļu aģentūra katru gadu pārbaudīs visu

pieejamo jauno informāciju un vajadzības gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu.

Kāda informācija par Brineura vēl ir sagaidāma?

Tā kā Brineura ir reģistrētas izņēmuma kārtā, uzņēmums, kas piedāvā tās tirgū, sniegs papildu datus no

pētījumiem par Brineura drošumu, ieskaitot alerģisko reakciju risku, lietojot zāles ilgstoši, un to

Brineura

EMA/285195/2017

3. lpp. no 3

ilgtermiņa efektivitāti, aizkavējot vai apturot kustību un valodas prasmju pasliktināšanos. Pētījumos tiks

iekļauti bērni vecumā līdz 2 gadiem, par kuriem pašlaik nav datu.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Brineura lietošanu?

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū Brineura, nodrošinās, ka visi veselības aprūpes speciālisti, kuri varētu

lietot šīs zāles, saņem apmācības materiālu par zāļu lietošanu un izvairīšanos no problēmām ar ierīci,

piemēram, infekciju vai nosprostojumu.

Turklāt zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas

jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Brineura

lietošanu.

Cita informācija par Brineura

Pilns Brineura EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar

Brineura, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas atzinuma kopsavilkums par Brineura ir atrodams

aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju