Blincyto

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

05-11-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
blinatumomab
Pieejams no:
Amgen Europe B.V.
ATĶ kods:
L01XC
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
blinatumomab
Ārstniecības grupa:
Antineoplastiskie līdzekļi,pārstāvji,
Ārstniecības joma:
Prekursoru šūnu limfoblastiska leikēmija-limfoma
Ārstēšanas norādes:
BLINCYTO ir indicēts, lai ārstētu pieaugušos ar Filadelfijas hromosomu negatīvu CD19 pozitīvu relapsed vai ugunsizturīgs B-prekursoru akūtas limfoblastiskas leikēmija (VISI). BLINCYTO ir norādīts kā monotherapy ārstēšanai pieaugušajiem ar Filadelfijas hromosomu negatīvu CD19 pozitīvs B-prekursoru VISU pirmo vai otro pilnīgu atlaišanu ar minimālu atlikušo slimības (JKV) ir lielāks vai vienāds ar 0. BLINCYTO ir norādīts kā monotherapy ārstēšanai pediatrijas pacienti vecumā no 1 gads vai vecāki ar Filadelfijas hromosomu negatīvu CD19 pozitīvs B‑prekursoru VISU, kas ir ugunsizturīgi vai recidīva pēc tam, kad saņemts vismaz divas pirms terapijas vai recidīva pēc tam, kad saņemts pirms alogēnas asinsrades cilmes šūnu transplantācijas.
Produktu pārskats:
Revision: 10
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/003731
Autorizācija datums:
2015-11-23
EMEA kods:
EMEA/H/C/003731

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

05-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

05-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

05-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

05-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

26-02-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

05-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

05-11-2019

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

05-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

05-11-2019

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

26-02-2019

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

BLINCYTO 38,5 mikrogrami pulveris koncentrātam un šķīdums infūziju šķīduma

pagatavošanai

blinatumomabum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet Jūsu ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir BLINCYTO un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms BLINCYTO lietošanas

Kā lietot BLINCYTO

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt BLINCYTO

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir BLINCYTO un kādam nolūkam to lieto

BLINCYTO aktīvā viela ir blinatumomabs. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par pretaudzēju līdzekļiem

un kuru mērķis ir vēža šūnas.

BLINCYTO lieto pieaugušajiem akūtas limfoleikozes ārstēšanai. Akūta limfoleikoze ir asins vēzis,

kura gadījumā noteikta veida baltās asins šūnas, ko sauc par "B limfocītiem" nekontrolēti aug. Šīs

zāles darbojas, ļaujot Jūsu imūnajai sistēmai uzbrukt šīm patoloģiskajām baltajām asins vēža šūnām un

tās iznīcināt. BLINCYTO lieto, kad akūta limfoleikoze ir atgriezusies vai tai nav bijusi atbildes

reakcija uz iepriekšēju ārstēšanu (tekstā minēta kā recidivējoša/refraktāra akūta limfoleikoze).

To lieto arī pacientiem ar akūtu limfoleikozi, kuriem pēc iepriekšējās ārstēšanas joprojām ir palicis

neliels skaits vēža šūnu (tekstā minēta kā minimālā atlikusī slimība).

BLINCYTO izmanto bērnu (≥ 1 g.v.), pusaudžu un jauniešu ar akūtu limfoleikozi (ALL) ārstēšanai, ja

iepriekšējā ārstēšana nav iedarbojusies vai ir pārtraukusi iedarboties.

2.

Kas Jums jāzina pirms BLINCYTO lietošanas

Nelietojiet BLINCYTO šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret blinatumomabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms BLINCYTO lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu

, ja kāds no šiem

gadījumiem attiecas uz Jums. BLINCYTO var būt Jums nepiemērots:

ja Jums jebkad bijuši neiroloģiski traucējumi, piemēram, raustīšanās (vai trīce), patoloģiskas

sajūtas, krampji, atmiņas zudums, apjukums, dezorientācija, līdzsvara zudums vai apgrūtināta

runāšana. Ja Jums joprojām ir aktīvi neiroloģiski traucējumi vai stāvokļi, pastāstiet to savam

ārstam. Ja leikoze ir izplatījusies uz Jūsu smadzenēm un/vai muguras smadzenēm, ārstam

sākumā var būt nepieciešams ārstēt šos simptomus, pirms uzsākt ārstēšanu ar BLINCYTO.

Ārsts veiks izmeklējumus Jūsu nervu sistēmas stāvokļa novērtēšanai un izlems, vai Jums

jāsaņem BLINCYTO. Ārstam var nākties īpaši rūpēties par Jums ārstēšanas ar BLINCYTO

laikā;

ja Jums ir aktīva infekcija;

ja Jums kādreiz bijusi infūzijas reakcija pēc iepriekšējas BLINCYTO lietošanas. Simptomi var

būt sēkšana, piesarkums, sejas pietūkums, apgrūtināta elpošana, zems vai augsts asinsspiediens;

Ja Jūs domājat, ka tuvākajā nākotnē Jums var būt nepieciešamas jebkādas vakcinācijas, ieskaitot

ceļošanai nepieciešamās. Dažas vakcīnas nedrīkst ievadīt divu nedēļu laikā pirms ārstēšanas,

ārstēšanas laikā vai arī nākamajos mēnešos pēc tam, kad Jūs esat saņēmis ārstēšanu ar

BLINCYTO. Ārsts pārbaudīs, vai Jums ir nepieciešama vakcinācija.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai

, ja Jums ir kāda no šādām

reakcijām, saņemot BLINCYTO, jo tās var būt jāārstē vai jāpielāgo Jūsu deva:

ja Jums ir krampji, apgrūtināta runāšana vai neskaidra runa, apjukums un dezorientācija, vai

līdzsvara zudums;

Ja Jums attīstās drebuļi vai trīcēšana, vai siltuma sajūta; Jums jāizmēra temperatūra, jo Jums var

būt drudzis – tie var būt infekcijas simptomi;

ja Jums attīstās reakcija jebkurā brīdī infūzijas laikā, tai skaitā reibonis, ģībšanas sajūta, slikta

dūša, sejas pietūkums, apgrūtināta elpošana, sēkšana vai izsitumi;

ja Jums ir smagas un pastāvīgas sāpes vēderā ar vai bez sliktas dūšas un vemšanas, jo tās var būt

simptomi nopietnam un potenciāli letālam stāvoklim, kas pazīstams kā pankreatīts (aizkuņģa

dziedzera iekaisums).

Ārsts vai medmāsa uzraudzīs, vai Jums nerodas šo reakciju pazīmes un simptomi.

Nekavējoties pastāstiet Jūsu ārstam, farmaceitam vai medmāsai

, ja Jums iestājas grūtniecība,

kamēr saņemat BLINCYTO. Ārsts pārrunās ar Jums piesardzības pasākumus, vakcinējot Jūsu mazuli.

Pirms katra BLINCYTO infūzijas cikla Jūs saņemsiet zāles, lai samazinātu potenciāli dzīvībai bīstamu

komplikāciju, kas pazīstama kā audzēja sabrukšanas sindroms un kuru izraisa ķīmiski traucējumi

asinīs, kas rodas sadaloties vai mirstot vēža šūnām. Jums var parakstīt arī zāles drudža mazināšanai.

Ārstēšanas laikā, īpaši pirmajās dienās pēc ārstēšanas sākšanas, Jums var būt izteikta balto asins šūnu

skaita samazināšanās (neitropēnija), izteikta balto asins šūnu skaita samazināšanās ar drudzi (febrila

neitropēnija), paaugstināts aknu enzīmu līmenis vai paaugstināts urīnskābes līmenis. Jūsu ārsts veiks

regulāras asins analīzes, lai kontrolētu Jūsu asinsainu ārstēšanas laikā ar BLINCYTO.

Bērni un pusaudži

BLINCYTO nedrīkst lietot bērniem līdz 1 gada vecumam.

Citas zāles un BLINCYTO

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis

vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Kontracepcija

Sievietēm, kurām var iestāties grūtniecība, ārstēšanas laikā un vismaz 48 stundas pēc pēdējās

ārstēšanas jālieto efektīva kontracepcija. Konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu par piemērotām

kontracepcijas metodēm.

Grūtniecība

BLINCYTO iedarbība uz grūtniecēm nav zināma, bet, pamatojoties uz tā darbības mehānismu,

BLINCYTO var kaitēt Jūsu nedzimušajam bērnam. Jūs nedrīkstat lietot BLINCYTO grūtniecības

laikā, ja vien Jūsu ārsts nedomā, ka tās Jums ir labākās zāles.

Ja Jums iestājas grūtniecība ārstēšanas ar BLINCYTO laikā, lūdzu, informējiet savu ārstu vai

medmāsu. Ārsts pārrunās ar Jums piesardzības pasākumus, vakcinējot Jūsu mazuli.

Barošana ar krūti

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti ārstēšanas laikā un vismaz 48 stundas pēc pēdējās ārstēšanas. Nav

zināms, vai BLINCYTO izdalās mātes pienā, bet risku zīdainim nevar izslēgt.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus, neapkalpojiet mehānismus un neiesaistieties bīstamās aktivitātēs, kamēr

Jums tiek dots BLINCYTO. BLINCYTO var izraisīt tādus neiroloģiskus traucējumus kā reiboni,

krampjus, apjukumu, koordinācijas un līdzsvara traucējumus.

BLINCYTO satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) devā, t.i., būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

3.

Kā lietot BLINCYTO

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Kā BLINCYTO tiek ievadīts

BLINCYTO Jums ievadīs vēnā (intravenozi) nepārtraukti 4 nedēļas, izmantojot infūzijas sūkni (tas ir

1 ārstēšanas cikls). Tad būs 2 nedēļu pārtraukums, kad Jums netiks ievadīta infūzija. Infūzijas katetrs

paliks Jums pievienots visu laiku katrā Jūsu ārstēšanas ciklā.

Parasti BLINCYTO ievada 2 ārstēšanas ciklus. Ja Jums ir recidivējoša/refraktāra akūta limfoleikoze,

vai 1 ārstēšanas ciklu, ja Jums ir minimāla atlikusī akūtā limfoleikoze. Ja Jums būs atbildes reakcija uz

šo ārstēšanu, ārsts var izlemt Jums dot līdz 3 papildu ārstēšanas ciklus. Ārstēšanas ciklu skaits un deva

būs atkarīga no tā, kā Jūs panesat BLINCYTO un kāda ir Jūsu atbildes reakcija. Ārsts apspriedīs ar

Jums ārstēšanas ilgumu. Ārstēšanu var arī pārtraukt atkarībā no tā, kā Jūs panesat BLINCYTO.

Ja Jums ir recidivējoša/refraktāra akūta limfoleikoze, ieteicams pirmās 9 ārstēšanas dienas un pirmās

divas dienas otrajā ciklā zāles ievadīt slimnīcā vai klīnikā pretvēža zāļu lietošanā pieredzējuša ārsta vai

medmāsas uzraudzībā.

Ja Jums ir minimāla atlikusī akūtā limfoleikoze, ieteicams ārstēšanas pirmo 3 dienu laikā un turpmāko

ārstēšanas ciklu pirmo 2 dienu laikā zāles ievadīt slimnīcā vai klīnikā pretvēža zāļu lietošanā

pieredzējuša ārsta vai medmāsas uzraudzībā,

Ja Jums ir vai ir bijuši neiroloģiski traucējumi, ieteicams pirmās 14 ārstēšanas dienas zāles ievadīt

slimnīcā vai klīnikā. Ārsts apspriedīs ar Jums, vai Jūs varat turpināt ārstēšanu mājās pēc sākotnējās

atrašanās slimnīcā. Ārstēšanas laikā var būt nepieciešama infūzijas maisa maiņa, kas jāveic medmāsai.

Ārsts noteiks, kad Jums jāmaina BLINCYTO infūzijas maiss, kas var būt katru dienu vai ik pēc

4 dienām. Infūzijas ātrums var būt ātrāks vai lēnāks atkarībā no tā, cik bieži tiek mainīts infūzijas

maiss.

Jūsu pirmais cikls

Ja Jums ir recidivējoša/refraktāra akūta limfoleikoze un Jūsu ķermeņa masa ir vienāda ar

45 kilogramiem vai lielāka, ieteicamā sākotnējā deva Jūsu pirmā ārstēšanas cikla 1. nedēļā ir

9 mikrogrami dienā. Ārsts var izlemt palielināt devu līdz 28 mikrogramiem dienā Jūsu ārstēšanas 2., 3.

un 4. nedēļā.

Ja jūsu ķermeņa masa ir mazāka nekā 45 kilogrami, ieteicamā sākotnējā deva Jūsu pirmajā ārstēšanas

ciklā tiks noteikta atbilstoši Jūsu ķermeņa masai un garumam. Ārsts var izlemt palielināt devu Jūsu

ārstēšanas 2., 3. un 4. nedēļā.

Ja Jums ir minimāla atlikusī akūtā limfoleikoze, Jūsu BLINCYTO deva pirmā cikla laikā būs

28 mikrogrami dienā.

Nākamais ārstēšanas cikls

Ja ārsts izlems, ka Jums jādod vairāk BLINCYTO ārstēšanas ciklu, un Jūsu ķermeņa masa ir vienāda

ar 45 kilogramiem vai lielāka, Jūsu infūzijas sūknis tiks iestatīts, lai infūzijas veidā ievadītu

28 mikrogramu lielu dienas devu.

Ja ārsts izlems, ka Jums jādod vairāk BLINCYTO ārstēšanas ciklu, un Jūsu ķermeņa masa ir mazāka

nekā 45 kilogrami, Jūsu infūzijas sūknis tiks iestatīts, lai infūzijas veidā ievadītu devu atbilstoši Jūsu

ķermeņa masai un garumam.

Zāles, kuras parakstīs pirms katra BLINCYTO cikla

Pirms ārstēšanas ar BLINCYTO Jūs saņemsiet citas zāles (premedikācijas zāles), lai palīdzētu mazināt

infūzijas reakcijas un citas iespējamās blakusparādības. Tās var ietvert kortikosteroīdus (piemēram,

deksametazonu).

Infūzijas katetrs

Ja Jums ir ievietots infūzijas katetrs, ļoti svarīgi ir saglabāt vietu ap katetru tīru; citādi Jūs varat iegūt

infekciju. Ārsts vai medmāsa parādīs, kā rūpēties par katetra vietu.

Infūzijas sūknis un intravenozās caurules

Neregulējiet sūkņa iestatījumus

, pat tad, ja ir radusies problēma vai skan infūzijas sūkņa trauksmes

signāls. Jebkuras infūzijas sūkņa iestatījumu izmaiņas var izraisīt zāļu devas palielināšanos vai

samazināšanos.

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai medmāsu, ja:

rodas problēmas ar infūzijas sūkni vai atskan infūzijas sūkņa trauksmes signāls;

infūzijas maiss iztukšojas pirms plānotās maisa nomaiņas;

infūzijas sūknis pēkšņi apstājas. Necentieties pats ieslēgt no jauna infūzijas sūkni.

Ārsts vai medmāsa Jums ieteiks, kā veikt Jūsu ikdienas aktivitātes ar infūzijas sūkni. Ja Jums rodas

jautājumi, sazinieties ar ārstu vai medmāsu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Dažas no

šīm blakusparādībām var būt nopietnas.

Nekavējoties izstāstiet savam ārstam,

ja Jums rodas kāda no šīm blakusparādībām vai to

kombinācija:

drebuļi, trīcēšana, drudzis, paātrināts sirds ritms, pazemināts asinsspiediens, muskuļu sāpes,

nogurums, klepus, apgrūtināta elpošana, apjukums, apsārtums, pietūkums vai izdalījumi skartajā

apvidū vai infūzijas sistēmas vietā – tās var būt infekcijas pazīmes;

neiroloģiski traucējumi: drebuļi (vai trīce), apjukums, smadzeņu darbības traucējumi

(encefalopātija), saziņas grūtības (afāzija), krampji (krampju lēkmes);

drudzis, pietūkums, drebuļi, pazemināts vai paaugstināts asinsspiediens un šķidrums plaušās,

kas var kļūt par smagu stāvokli – tās var būt tā sauktā citokīnu atbrīvošanās sindroma pazīmes;

ja Jums ir smagas un pastāvīgas sāpes vēderā ar vai bez sliktas dūšas un vemšanas, jo tās var būt

simptomi nopietnam un potenciāli letālam stāvoklim, kas pazīstams kā pankreatīts (aizkuņģa

dziedzera iekaisums).

Ārstēšana ar BLINCYTO var izraisīt noteiktu balto asins šūnu līmeņa pazemināšanos ar vai bez

drudža (febrila neitropēnija vai neitropēnija) vai var izraisīt kālija, urīnskābes un fosfātu līmeņa

paaugstināšanos asinīs un kalcija līmeņa pazemināšanos asinīs (audzēja sabrukšanas sindroms).

Ārstēšanas ar BLINCYTO laikā ārsts regulāri veiks Jums asins analīzes.

Citas blakusparādības ietver:

Ļoti biežas blakusparādības

(var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

infekcijas asinīs, tai skaitā baktēriju, sēnīšu, vīrusu vai cita veida infekcijas;

noteiktu balto asins šūnu skaita samazināšanās ar vai bez drudža ((febrila) neitropēnija,

leikopēnija), samazināts sarkano asins šūnu skaits, samazināts trombocītu skaits;

drudzis, pietūkums, drebuļi, pazemināts vai paaugstināts asinsspiediens un šķidrums plaušās,

kas var kļūt smagas (citokīnu atbrīvošanās sindroms);

bezmiegs;

galvassāpes, trīsas (vai trīce);

ātra sirdsdarbība (tahikardija);

zems asinsspiediens;

klepus;

nelabums, caureja, vemšana, aizcietējums, sāpes vēdera dobumā;

izsitumi;

muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs;

drudzis (pireksija), sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums, kas var izraisīt apgrūtinātu rīšanu vai

elpošanu (tūska), drebuļi;

zems antivielu, kas palīdz imūnsistēmai cīnīties ar infekciju un ko sauc par imūnglobulīniem,

līmenis (pazemināts imūnglobulīnu līmenis);

paaugstināts aknu enzīmu līmenis (ALAT, ASAT, GGT);

reakcijas, kas saistītas ar infūziju, var ietvert sēkšanu, pietvīkumu, sejas pietūkumu, apgrūtinātu

elpošanu, pazeminātu vai paaugstinātu asinsspiedienu.

Biežas blakusparādības

(var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

nopietna infekcija, kas var izraisīt orgāna mazspēju, šoku vai var būt letāla (sepse);

plaušu infekcija (pneimonija);

balto asins šūnu skaita palielināšanās (leikocitoze), noteiktu balto asins šūnu skaita

samazināšanās (limfopēnija);

alerģiska reakcija;

komplikācijas, kas rodas pēc vēža ārstēšanas un izraisa paaugstinātu kālija, urīnskābes un

fosfātu līmeni asinīs un pazeminātu kalcija līmeni asinīs (audzēja sabrukšanas sindroms);

apjukums, dezorientācija;

smadzeņu darbības traucējumi (encefalopātija), tādi kā saziņas grūtības (afāzija), tirpšanas

sajūta ādā (parestēzija), krampji, apgrūtināta domāšana, atmiņas traucējumi, grūtības kontrolēt

kustības (ataksija);

miegainība (somnolence), nejutīgums, reibonis;

nervu traucējumi, kas skar galvu un kaklu, tādi kā redzes traucējumi, acs plakstiņa noslīdējums

un/vai muskuļu noslīdējums sejas vienā pusē, dzirdes traucējumi vai rīšanas grūtības

(galvaskausa nervu traucējumi);

sēkšana vai apgrūtināta elpošana (aizdusa), elpas trūkums (elpošanas mazspēja);

augsts asinsspiediens (hipertensija);

pietvīkums;

klepošana ar krēpām;

paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs;

kaulu sāpes;

sāpes krūtīs vai citas sāpes;

augsts dažu enzīmu līmenis, ieskaitot asiņu enzīmus;

svara pieaugums.

Retākas blakusparādības

(var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

pārmērīga balto asins šūnu aktivizēšanās, saistīta ar iekaisumu (hemofagocītiskā histiocitoze);

limfmezglu pietūkums (limfadenopātija);

drudzis, pietūkums, drebuļi, pazemināts vai paaugstināts asinsspiediens un šķidrums plaušās,

kas var būt smags un letāls (“citokīnu vētra”);

stāvoklis, kas izraisa šķidruma noplūdi no mazajiem asinsvadiem Jūsu organismā (kapilāru

noplūdes sindroms);

runāšanas grūtības.

Turklāt pusaudžiem un bērniem biežāk novērotas šādas blakusparādības:

samazināts sarkano asins šūnu skaits (anēmija), samazināts trombocītu skaits

(thrombocitopēnija), samazināts noteiktu balto asins šūnu skaits (leikopēnija);

drudzis (pireksija);

ar infūziju saistītas reakcijas, kas var ietvert sejas pietūkumu, zemu asinsspiedienu, augstu

asinsspiedienu (ar infūziju saistīta reakcija);

svara pieaugums;

augsts asinsspiediens (hipertensija).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt BLINCYTO

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakonu marķējuma pēc “EXP” un

kastītes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neatvērti flakoni:

uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C);

nesasaldēt;

uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Sagatavots šķīdums (BLINCYTO šķīdums):

ja atdzesēts, sagatavotais šķīdums jāizlieto 24 stundu laikā. Flakoni var tikt uzglabāti arī istabas

temperatūrā (līdz 27 °C) līdz 4 stundām.

Atšķaidīts šķīdums (sagatavots infūzijas maiss):

Ja Jūsu infūzijas maiss tiek mainīts mājās:

infūzijas maisi ar BLINCYTO infūziju šķīdumu tiks piegādāti speciālā iepakojumā, kas saturēs

dzesēšanas pakas.

Neatveriet iepakojumu.

Uzglabājiet iepakojumu istabas temperatūrā (līdz 27 °C).

Neuzglabājiet iepakojumu ledusskapī vai saldētavā;

iepakojumu atvērs Jūsu medmāsa, un infūzijas maisi tiks uzglabāti ledusskapī līdz infūzijas

veikšanai;

kad atdzesēti, infūzijas maisi jāizlieto 10 dienu laikā kopš sagatavošanas;

kad maiss novietots istabas temperatūrā (līdz 27 °C), šķīdums infūzijas veidā jāievada 96 stundu

laikā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko BLINCYTO satur

Aktīvā viela ir blinatumomabs. Katrs pulvera flakons satur 38,5 mikrogramus blinatumomaba.

Sagatavojot ūdenī injekcijām, veidojas blinatumomaba beigu koncentrācija –

12,5 mikrogrami/ml.

Citas pulvera sastāvdaļas ir citronskābes monohidrāts (E330), trehalozes dihidrāts, lizīna

hidrohlorīds, polisorbāts 80 un nātrija hidroksīds.

Šķīdums (stabilizators) satur citronskābes monohidrātu (E330), lizīna hidrohlorīdu,

polisorbātu 80, nātrija hidroksīdu un ūdeni injekcijām.

BLINCYTO ārējais izskats un iepakojums

BLINCYTO ir pulveris koncentrātam un šķīdums infūziju šķīduma pagatavošanai.

Katrs BLINCYTO iepakojums satur:

1 stikla flakonu, kas satur baltu vai gandrīz baltu pulveri,

1 stikla flakonu, kas satur bezkrāsainu vai iedzeltenu, dzidru šķīdumu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

Ražotājs

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību.

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 422 0606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

BLINCYTO infūziju šķīdumu ievada nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā ar noteiktu plūsmas

ātrumu, izmantojot infūzijas sūkni, līdz 96 stundu laikā.

Filadelfijas hromosomas negatīvu B prekursora recidivējoša vai refraktāra ALL

Ieteicamā dienas deva ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas. Pacienti, kuru ķermeņa masa ir vismaz

45 kg, saņem nemainīgu devu, bet pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 45 kg, deva tiek

aprēķināta, izmantojot ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL).

Pacienta

ķermeņa masa

1. cikls

Turpmākie cikli

1.–7. diena

8.–28. diena

29.–42. diena

1.–28. diena

29.–42. diena

45 kg vai

vairāk

(nemainīga

deva)

9 µg/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

28 µg/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

14 dienu

ārstēšanas

pārtraukums

28 µg/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

14 dienu

ārstēšanas

pārtraukums

Mazāk nekā

45 kg

(pēc ĶVL

noteikta deva)

5 µg/m

/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

(nepārsniegt

9 µg/dienā)

15 µg/m

/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

(nepārsniegt

28 µg/dienā)

15 µg/m

/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

(nepārsniegt

28 µg/dienā)

MAS pozitīvu B prekursora ALL

Ieteicamā BLINCYTO deva katrā 4 nedēļu ārstēšanas ciklā ir 28 mikrogrami dienā.

Sākuma tilpums (270 ml) ir lielāks par pacientam ievadīto tilpumu (240 ml), lai pacients saņemtu

pilnu BLINCYTO devu, ņemot vērā intravenozās infūzijas sistēmas zudumus.

Infuzējiet BLINCYTO šķīdumu atbilstoši norādījumiem uz sagatavotā maisa zāļu etiķetes vienā no

šiem pastāvīgajiem infūzijas ātrumiem:

infūzijas ātrums 10 ml/h 24 stundu laikā;

infūzijas ātrums 5 ml/h 48 stundu laikā;

infūzijas ātrums 3,3 ml/h 72 stundu laikā;

infūzijas ātrums 2,5 ml/h 96 stundu laikā.

Infūzijas ilgums jāizvēlas ārstējošajam ārstam, ņemot vērā infūzijas maisu nomaiņas biežumu.

Ievadāmā BLINCYTO terapeitiskā mērķa deva nemainās.

Aseptiska pagatavošana

Infūzijas pagatavošanas laikā jānodrošina aseptiska rīkošanās. BLINCYTO pagatavošana:

jāveic apmācītam personālam aseptiskos apstākļos, saskaņā ar labas prakses prasībām, īpaši

attiecībā uz parenterālo zāļu aseptisku pagatavošanu;

jāveic laminārās plūsmas skapī vai bioloģiskās drošības kabinetā, ievērojot standarta

piesardzības pasākumus drošai rīcībai ar intravenozām zālēm.

Lai samazinātu zāļu lietošanas kļūdas (ieskaitot nepilnīgu devu un pārdozēšanu), ļoti svarīgi ir rūpīgi

ievērot šajā punktā sniegtos norādījumus par pagatavošanu un ievadīšanu.

Īpaši norādījumi, lai veicinātu precīzu pagatavošanu

Šķīdums (stabilizators) ir iekļauts BLINCYTO iepakojumā un tiek lietots, lai pārklātu infūzijas

maisa iekšējās virsmas pirms sagatavota BLINCYTO pievienošanas.

Nelietojiet šo šķīdumu

(stabilizatoru), lai sagatavotu BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai.

Kopējais sagatavota un atšķaidīta BLINCYTO tilpums būs lielāks nekā tilpums, kas jāievada

pacientam (240 ml). Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pacients saņems pilnu BLINCYTO

devu, ņemot vērā intravenozās infūzijas sistēmas zudumus.

Sagatavojot infūzijas maisu, izspiediet visu gaisu no infūzijas maisa. Tas ir īpaši svarīgi, ja Jūs

lietojat infūzijas sūkni ambulatori.

Lai samazinātu aprēķina kļūdas, lietojiet specifiskos daudzumus, kas aprakstīti zemāk

norādījumos par sagatavošanu un atšķaidīšanu.

Citi norādījumi

BLINCYTO ir saderīgs ar poliolefīna, PVH ne-di-etilheksilftalāta (ne-DEHF) vai

etilvinilacetāta (EVA) infūziju maisiem/sūkņa kasetēm.

Sūkņa specifikācijas: Infūzijas sūknim BLINCYTO infūziju šķīduma ievadīšanai jābūt

programmējamam, aizslēdzamam un jābūt ar trauksmes signālu. Elastomēra sūkņus nedrīkst

izmantot.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Infūziju šķīduma pagatavošana

Specifiski norādījumi par sagatavošanu un atšķaidīšanu ir sniegti katrai devai un infūzijas ilgumam.

Pārbaudiet parakstīto BLINCYTO devu un infūzijas ilgumu un identificējiet atbilstošās devas

pagatavošanu atbilstošajā tabulā zemāk. 1. tabulā ir sniegti norādījumi par pacientiem, kuru ķermeņa

masa ir vismaz 45 kg, bet 2. un 3. tabulā ir sniegti norādījumi par pacientiem, kuru ķermeņa masa ir

mazāka nekā 45 kg. Ievērojiet BLINCYTO sagatavošanas un infūzijas maisa sagatavošanas soļus, kas

izklāstīti zem 3. tabulas.

1. tabula. Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir lielāka vai vienāda ar 45 kg: infūzijas maisam

pievienojamais nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām, šķīduma (stabilizatora) un

sagatavotā BLINCYTO tilpums

Iepriekš piepildītais maiss, kas satur nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%)

šķīdumu injekcijām

250 ml

(parastais virstilpums

265–275 ml)

Šķīdums (stabilizators)

5,5 ml

Deva

Infūzijas ilgums

(stundas)

Infūzijas ātrums

(ml/stundā)

Sagatavotais

BLINCYTO

(iepakojumu skaits)

9 µg/dienā

0,83 ml (1)

1,7 ml (1)

2,5 ml (1)

3,3 ml (2)

28 µg/dienā

2,6 ml (1)

5,2 ml (2)

8 ml (3)

10,7 ml (4)

2. tabula. Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 45 kg: infūzijas maisam

pievienojamais nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām, šķīduma (stabilizatora) un

sagatavotā BLINCYTO tilpums devai 5 µg/m

2

/dienā

Nātrija hlorīds 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām (sākuma tilpums)

250 ml (parastais virstilpums

265–275 ml)

Šķīdums (stabilizators)

5,5 ml

Deva

Infūzijas ilgums

Infūzijas ātrums

ĶVL (m

2

)

Sagatavotais BLINCYTO

(iepakojumu skaits)

5 µg/m

2

/dienā

24 stundas

10 ml/stundā

1,50–1,59

0,70 ml (1)

1,40–1,49

0,66 ml (1)

1,30–1,39

0,61 ml (1)

1,20–1,29

0,56 ml (1)

1,10–1,19

0,52 ml (1)

1,00–1,09

0,47 ml (1)

0,90–0,99

0,43 ml (1)

0,80–0,89

0,38 ml (1)

0,70–0,79

0,33 ml (1)

0,60–0,69

0,29 ml (1)

0,50–0,59

0,24 ml (1)

0,40–0,49

0,20 ml (1)

48 stundas

5 ml/stundā

1,50–1,59

1,4 ml (1)

1,40–1,49

1,3 ml (1)

1,30–1,39

1,2 ml (1)

1,20–1,29

1,1 ml (1)

1,10–1,19

1,0 ml (1)

1,00–1,09

0,94 ml (1)

0,90–0,99

0,85 ml (1)

0,80–0,89

0,76 ml (1)

0,70–0,79

0,67 ml (1)

0,60–0,69

0,57 ml (1)

0,50–0,59

0,48 ml (1)

0,40–0,49

0,39 ml (1)

72 stundas

3,3 ml/stundā

1,50–1,59

2,1 ml (1)

1,40–1,49

2,0 ml (1)

1,30–1,39

1,8 ml (1)

1,20–1,29

1,7 ml (1)

1,10–1,19

1,6 ml (1)

1,00–1,09

1,4 ml (1)

0,90–0,99

1,3 ml (1)

0,80–0,89

1,1 ml (1)

0,70–0,79

1 ml (1)

0,60–0,69

0,86 ml (1)

0,50–0,59

0,72 ml (1)

0,40–0,49

0,59 ml (1)

96 stundas

2,5 ml/stundā

1,50–1,59

2,8 ml (1)

1,40–1,49

2,6 ml (1)

1,30–1,39

2,4 ml (1)

1,20–1,29

2,3 ml (1)

1,10–1,19

2,1 ml (1)

1,00–1,09

1,9 ml (1)

0,90–0,99

1,7 ml (1)

0,80–0,89

1,5 ml (1)

0,70–0,79

1,3 ml (1)

0,60–0,69

1,2 ml (1)

0,50–0,59

0,97 ml (1)

0,40–0,49

0,78 ml (1)

3. tabula. Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 45 kg: infūzijas maisam

pievienojamais nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām, šķīduma (stabilizatora) un

sagatavotā BLINCYTO tilpums devai 15 µg/m

2

/dienā

Nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdums injekcijām (sākuma tilpums)

250 ml (parastais virstilpums

265–275 ml)

Šķīdums (stabilizators)

5,5 ml

Deva

Infūzijas ilgums

Infūzijas ātrums

ĶVL (m

2

)

Sagatavotais BLINCYTO

(iepakojumu skaits)

15 µg/m

2

/dienā

24 stundas

10 ml/stundā

1,50–1,59

2,1 ml (1)

1,40–1,49

2,0 ml (1)

1,30–1,39

1,8 ml (1)

1,20–1,29

1,7 ml (1)

1,10–1,19

1,6 ml (1)

1,00–1,09

1,4 ml (1)

0,90–0,99

1,3 ml (1)

0,80–0,89

1,1 ml (1)

0,70–0,79

1,00 ml (1)

0,60–0,69

0,86 ml (1)

0,50–0,59

0,72 ml (1)

0,40–0,49

0,59 ml (1)

48 stundas

5 ml/stundā

1,50–1,59

4,2 ml (2)

1,40–1,49

3,9 ml (2)

1,30–1,39

3,7 ml (2)

1,20–1,29

3,4 ml (2)

1,10–1,19

3,1 ml (2)

1,00–1,09

2,8 ml (1)

0,90–0,99

2,6 ml (1)

0,80–0,89

2,3 ml (1)

0,70–0,79

2,0 ml (1)

0,60–0,69

1,7 ml (1)

0,50–0,59

1,4 ml (1)

0,40–0,49

1,2 ml (1)

72 stundas

3,3 ml/stundā

1,50–1,59

6,3 ml (3)

1,40–1,49

5,9 ml (3)

1,30–1,39

5,5 ml (2)

1,20–1,29

5,1 ml (2)

1,10–1,19

4,7 ml (2)

1,00–1,09

4,2 ml (2)

0,90–0,99

3,8 ml (2)

0,80–0,89

3,4 ml (2)

0,70–0,79

3,0 ml (2)

0,60–0,69

2,6 ml (1)

0,50–0,59

2,2 ml (1)

0,40–0,49

1,8 ml (1)

96 stundas

2,5 ml/stundā

1,50–1,59

8,4 ml (3)

1,40–1,49

7,9 ml (3)

1,30–1,39

7,3 ml (3)

1,20–1,29

6,8 ml (3)

1,10–1,19

6,2 ml (3)

1,00–1,09

5,7 ml (3)

0,90–0,99

5,1 ml (2)

0,80–0,89

4,6 ml (2)

0,70–0,79

4,0 ml (2)

0,60–0,69

3,4 ml (2)

0,50–0,59

2,9 ml (2)

0,40–0,49

2,3 ml (1)

Šie piederumi arī ir nepieciešami, bet

nav

iekļauti iepakojumā:

sterilas vienreizējas lietošanas šļirces;

21.-23. izmēra adata(-s) (ieteicams);

ūdens injekcijām;

infūzijas maiss ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām;

lai samazinātu aseptisku šķīduma pārliešanu skaitu, izmantojiet 250 ml iepriekš piepildītu

infūzijas maisu.

BLINCYTO devas aprēķini pamatojas uz parasto virstilpumu no

265 līdz 275 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām;

izmantojiet tikai poliolefīna, PVH ne-dietilheksilftalāta (ne-DEHF) vai etilvinilacetāta

(EVA) infūzijas maisus/sūkņa kasetes.

poliolefīna, PVH ne-DEHF vai EVA intravenozās caurulītes ar sterilu, apirogēnu, zemas

proteīnu saistīšanas spējas 0,2 μm sistēmas filtru;

pārliecinieties, ka caurulītes ir saderīgas ar infūzijas sūkni.

BLINCYTO infūziju šķīduma sagatavošana un pagatavošana, izmantojot infūzijas maisu, kas iepriekš

piepildīts ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām

Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām piepildītu

infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski

pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai

izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušā šķīduma (stabilizatora) flakonu.

Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, sagatavojiet katru BLINCYTO pulvera koncentrāta

pagatavošanai flakonu, izmantojot 3 ml ūdens injekcijām. Sagatavošanas laikā virziet ūdeni

injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas

putošanās.

Nekratiet.

Nesagatavojiet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar šķīdumu

(stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas

kopējais tilpums – 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu sagatavošanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav

neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt dzidram

vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam.

Nelietojiet, ja šķīdums ir duļķains

vai tajā ir nogulsnes.

Izmantojot šļirci, aseptiski pārnesiet sagatavoto BLINCYTO infūzijas maisā (informāciju par

sagatavotā BLINCYTO specifisko daudzumu skatiet 1.–3. tabulā). Uzmanīgi sajauciet maisa

saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu

līnijas filtru.

Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu

tikai

pagatavoto infūziju šķīdumu.

Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu

injekcijām.

Uzglabājiet 2–8 °C temperatūrā, ja netiek lietots nekavējoties.

Norādījumus par ievadīšanu skatīt zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā.

Lietošanas veids

Svarīga piezīme. Neskalojiet BLINCYTO infūzijas sistēmu vai intravenozo katetru, it īpaši, kad

maināt infūzijas maisus. Veicot skalošanu pie maisu maiņas vai pēc infūzijas pabeigšanas, var

tikt ievadīta papildu deva, kas var izraisīt komplikācijas. Ja ievadīšana tiek veikta izmantojot

vēnas katetru ar vairākiem lūmeniem, BLINCYTO jāievada infūzijas veidā caur atsevišķi

atvēlētu lūmenu.

BLINCYTO infūziju šķīdumu ievada nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā ar pastāvīgu plūsmas

ātrumu, izmantojot infūzijas sūkni, līdz 96 stundu laikā.

BLINCYTO infūziju šķīdums jāievada, izmantojot intravenozo caurulīti, kas satur sterilu, apirogēnu,

sistēmā iestrādātu 0,2 mikrometru intravenozās līnijas filtru ar mazu proteīnu saistīšanas spēju.

Sterilitātes apsvērumu dēļ veselības aprūpes speciālistam jāmaina infūzijas maiss vismaz ik pēc

96 stundām.

Uzglabāšanas apstākļi un laiks

Neatvērti flakoni:

5 gadi (2 °C – 8 °C).

Sagatavotais šķīdums:

Šķīdums ir ķīmiski un fizikāli stabils 24 stundas, uzglabājot 2 °C – 8 °C temperatūrā, vai 4 stundas,

uzglabājot temperatūrā līdz 27 °C.

No mikrobioloģiskā viedokļa sagatavotais šķīdums jāatšķaida nekavējoties, ja vien šī sagatavošanas

metode nepieļauj mikrobioloģiskā piesārņojuma riskus. Ja tas netiek atšķaidīts nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs.

Atšķaidīts šķīdums (sagatavots infūzijas maiss):

Šķīdums ir ķīmiski un fizikāli stabils 10 dienas, uzglabājot 2 °C – 8 °C temperatūrā, vai 96 stundas,

uzglabājot temperatūrā līdz 27 °C.

No mikrobioloģiskā viedokļa sagatavotie infūzijas maisi ir jāizlieto nekavējoties. Ja tie netiek izlietoti

nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbildīgs ir lietotājs, un parasti

uzglabāšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām, uzglabājot 2 °C – 8 °C temperatūrā, ja vien

atšķaidīšana nav veikta kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām

iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām

blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

BLINCYTO 38,5 mikrogrami pulveris koncentrātam un šķīdums infūziju šķīduma pagatavošanai.

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens pulvera flakons satur 38,5 mikrogramus blinatumomaba (

blinatumomabum

Sagatavojot ūdenī injekcijām, veidojas blinatumomaba beigu koncentrācija – 12,5 mikrogrami/ml.

Blinatumomabu iegūst Ķīnas kāmju olnīcu šūnās ar rekombinantās DNS tehnoloģijas palīdzību.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris koncentrātam un šķīdums infūziju šķīduma pagatavošanai.

BLINCYTO pulveris (pulveris koncentrātam): balts vai gandrīz balts pulveris.

Šķīdums (stabilizators): bezkrāsains vai iedzeltens, dzidrs šķīdums ar pH 7,0.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

BLINCYTO ir paredzēts kā monoterapija pieaugušo ar Filadelfijas hromosomas negatīvu, CD19

pozitīvu B prekursora recidivējošu vai refraktāru akūtu limfoleikozi (ALL) ārstēšanai.

BLINCYTO ir paredzēts kā monoterapija pieaugušo ar Filadelfijas hromosomas negatīvu, CD19

pozitīvu B prekursora ALL pēc pirmās vai otrās pilnīgās remisijas un minimālās atlikušās slimības

(MAS), kas vienāda ar 0,1% vai lielāka par to.

BLINCYTO ir paredzēts kā monoterapija 1 gadu vecu vai vecāku pediatrisku pacientu ar Filadelfijas

hromosomas negatīvu, CD19 pozitīvu B prekursora refraktāru vai recidivējošu ALL ārstēšanai pēc

vismaz divu iepriekšējo terapiju saņemšanas vai recidīva gadījumā pēc iepriekšējas alogēnas

hematopoētisko cilmes šūnu transplantācijas veikšanas.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Ārstēšana jāuzsāk tādu ārstu vadībā un uzraudzībā, kuriem ir pieredze hematoloģisku ļaundabīgu

slimību ārstēšanā.

Lai ārstētu Filadelfijas hromosomas negatīvu B prekursora recidivējošu vai refraktāru ALL, uzsākot

ārstēšanu, ieteicama pacienta hospitalizācija vismaz pirmā ārstēšanas cikla pirmo 9 dienu laikā un otrā

ārstēšanas cikla pirmo 2 dienu laikā.

Lai ārstētu Filadelfijas hromosomas negatīvu un MAS pozitīvu B prekursora ALL, ieteicama pacienta

hospitalizācija vismaz pirmā ārstēšanas cikla pirmo 3 dienu laikā un turpmāko ārstēšanas ciklu pirmo

2 dienu laikā.

Pacientiem ar pašlaik esošu vai anamnēzē bijušu klīniski nozīmīgu centrālās nervu sistēmas (CNS)

patoloģiju (skatīt 4.4. apakšpunktu) ieteicama hospitalizācija vismaz pirmā cikla pirmās 14 dienas.

Otrajā ciklā hospitalizācija ieteicama vismaz 2 dienas, un klīniskajam novērtējumam jāpamatojas uz

BLINCYTO panesamību pirmajā ciklā. Jāievēro piesardzība, jo novēroti vēlīnu neiroloģisku notikumu

gadījumi.

Uzsākot un atsākot (piemēram, ja ārstēšana ir pārtraukta uz 4 vai vairāk stundām) visus turpmākos

ciklus, ir ieteicama veselības aprūpes speciālista uzraudzība vai hospitalizācija.

BLINCYTO infūzijas maisi jāsagatavo 24 stundu, 48 stundu, 72 stundu vai 96 stundu infūzijai. Skatīt

lietošanas veidu.

Devas

Filadelfijas hromosomas negatīva B prekursora recidivējoša vai refraktāra ALL

Pacienti var saņemt 2 ārstēšanas ciklus. Viens ārstēšanas cikls ir nepārtraukta infūzija 28 dienas

(4 nedēļas). Katram ārstēšanas ciklam seko 14 dienu (2 nedēļu) pārtraukums bez ārstēšanas.

Pacienti, kuriem panākta pilnīga remisija (PR/PRh*) pēc 2 ārstēšanas cikliem, var saņemt līdz

3 papildu BLINCYTO konsolidācijas ārstēšanas ciklus, pamatojoties uz individuālu ieguvuma un riska

novērtējumu.

Ieteicamā dienas deva ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas. Pacienti, kuru ķermeņa masa ir vismaz

45 kg, saņem nemainīgu devu, bet pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 45 kg, deva tiek

aprēķināta, izmantojot ķermeņa virsmas laukumu (ĶVL).

Pacienta

ķermeņa

masa

1. cikls

Turpmākie cikli

1.–7. diena

8.–28. diena

29.–42. diena

1.–28. diena

29.–42. diena

45 kg vai

vairāk

(nemainīga

deva)

9 µg/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

28 µg/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

14 dienu

ārstēšanas

pārtraukums

28 µg/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

14 dienu

ārstēšanas

pārtraukums

Mazāk nekā

45 kg

(pēc ĶVL

noteikta

deva)

5 µg/m

/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

(nepārsniegt

9 µg/dienā)

15 µg/m

/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

(nepārsniegt

28 µg/dienā)

15 µg/m

/dienā

nepārtrauktas

infūzijas veidā

(nepārsniegt

28 µg/dienā)

Ieteikumi par premedikāciju un papildu zālēm

Pieaugušajiem pacientiem 1 stundu pirms katra BLINCYTO terapijas cikla uzsākšanas intravenozi

jāievada 20 mg deksametazona.

Pediatriskiem pacientiem 6–12 stundas pirms BLINCYTO lietošanas sākuma (1. cikls, 1. diena)

iekšķīgi vai intravenozi jāievada 10 mg/m

(nepārsniedzot 20 mg) deksametazona. Pēc tam 5 mg/m

deksametazona iekšķīgi vai intravenozi jāievada 30 minūšu laikā pirms BLINCYTO lietošanas

sākuma (1. cikls, 1. diena).

Lai mazinātu drudzi, katra ārstēšanas cikla pirmajās 48 stundās ieteicams lietot pretdrudža līdzekļus

(piemēram, paracetamolu).

Lai novērstu centrālās nervu sistēmas ALL recidīvu, pirms BLINCYTO terapijas un tās laikā

ieteicama profilakse ar intratekālu ķīmijterapiju.

Pirmsfāzes ārstēšana pacientiem ar lielu audzēja slodzi

Pacienti ar ≥ 50% leikēmisko blastu kaulu smadzenēs vai leikēmisko blastu skaitu > 15 000/mikrolitrā

perifēro asiņu, jāārstē ar deksametazonu (nepārsniegt 24 mg/dienā).

MAS pozitīva B prekursora ALL

Izskatot iespēju izmantot BLINCYTO, lai ārstētu Filadelfijas hromosomas negatīvu un MAS pozitīvu

B prekursora ALL, būtu jāapstiprina kvantificējama MAS, veicot kontrolētu pārbaudi ar minimālo

jutīgumu 10

(skat. 5.1. apakšpunktu). MAS klīniskā testēšana neatkarīgi no izvēlētās metodes būtu

jāveic kvalificētai laboratorijai, kas prot izmantot šo metodi un ievēro atzītas tehniskās vadlīnijas.

Pacientiem var piemērot 1 indukcijas ārstēšanas ciklu, pēc kura viņi saņem līdz 3 papildu

konsolidācijas ārstēšanas ciklus ar BLINCYTO. Viens ārstēšanas cikls ar BLINCYTO indukciju vai

konsolidāciju ir nepārtraukta intravenoza infūzija 28 dienas (4 nedēļas), kam seko 14 dienu (2 nedēļu)

pārtraukums bez ārstēšanas (kopā 42 dienas). Lielākā daļa pacientu, kuriem ir atbildes reakcija uz

blinatumomabu, sasniedz atbildes reakciju pēc 1 cikla (skat. 5.1. apakšpunktu). Tādēļ ārstējošajam

ārstam būtu jāizvērtē iespējamie ieguvumi un riski, kas ir saistīti ar nepārtrauktu terapiju pacientiem,

kuriem pēc 1 ārstēšanas cikla nav vērojami hematoloģiski un/vai klīniski uzlabojumi.

Ieteicamā deva (pacientiem ar ķermeņa masu vismaz 45 kg):

Ārstēšanas cikls(-i)

Indukcijas cikls 1

1.–28. diena

29.–42. diena

28 µg/dienā

14 dienu ārstēšanas pārtraukums

Konsolidācijas cikli 2-4

1.–28. diena

29.–42. diena

28 µg/dienā

14 dienu ārstēšanas pārtraukums

Ieteikumi par premedikāciju un papildu zālēm

1 stundu pirms katra BLINCYTO terapijas cikla uzsākšanas intravenozi jāievada 100 mg prednizona

vai līdzvērtīgu zāļu (piemēram, 16 mg deksametazona).

Lai mazinātu drudzi, katra ārstēšanas cikla pirmajās 48 stundās ieteicams lietot pretdrudža līdzekļus

(piemēram, paracetamolu).

Lai novērstu centrālās nervu sistēmas ALL recidīvu, pirms BLINCYTO terapijas un tās laikā

ieteicama profilakse ar intratekālu ķīmijterapiju.

Devas pielāgošana

Attiecībā uz pacientiem ar Filadelfijas hromosomas negatīvu B prekursora recidivējošu vai refraktāru

ALL un pacientiem ar MAS pozitīvu B prekursora ALL, kuri saņem BLINCYTO, jāapsver īslaicīga

vai pilnīga BLINCYTO pārtraukšana šādu smagu (3. pakāpes) vai dzīvībai bīstamu (4. pakāpes)

toksicitāšu gadījumos (skatīt 4.4. apakšpunktu): citokīnu atbrīvošanās sindroms, audzēja sabrukšanas

sindroms, neiroloģiskā toksicitāte, paaugstināts aknu enzīmu līmenis un jebkuras citas klīniski

nozīmīgas toksicitātes.

Ja ārstēšanas pārtraukums pēc blakusparādības rašanās nav garāks par 7 dienām, turpina to pašu ciklu

līdz kopējam 28 infūziju dienu skaitam, šajā ciklā ieskaitot dienas pirms un pēc pārtraukuma. Ja

pārtraukums blakusparādības dēļ ir garāks par 7 dienām, uzsāk jaunu ciklu. Ja toksicitātes novēršanai

ir nepieciešamas vairāk nekā 14 dienas, pilnīgi pārtrauciet ārstēšanu ar BLINCYTO, izņemot, ja

aprakstīts atšķirīgi tabulā zemāk.

Toksicitāte

Pakāpe*

Rīcība pacientiem, kuru

ķermeņa masa ir vismaz 45 kg

vai vairāk

Rīcība pacientiem, kuru

ķermeņa masa ir mazāka nekā

45 kg

Citokīnu

atbrīvošanās

sindroms,

audzēja

sabrukšanas

sindroms

3. pakāpe

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO līdz izzūd, tad atsākt

BLINCYTO ar devu 9 µg/dienā.

Ja toksicitāte neatkārtojas, pēc

7 dienām palielināt devu līdz

28 µg/dienā.

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO līdz izzūd, tad atsākt

BLINCYTO ar devu

5 µg/m

/dienā. Ja toksicitāte

neatkārtojas, pēc 7 dienām

palielināt devu līdz

15 µg/m

/dienā.

4. pakāpe

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO pilnīgi.

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO pilnīgi.

Neiroloģiskā

toksicitāte

Krampji

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO pilnīgi, ja rodas

vairāk nekā viena krampju lēkme.

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO pilnīgi, ja rodas

vairāk nekā viena krampju lēkme.

3. pakāpe

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO līdz vismaz 3 dienas

ir tikai 1. pakāpe (viegla), tad

atsākt BLINCYTO devā

9 µg/dienā. Ja toksicitāte

neatkārtojas, pēc 7 dienām

palielināt devu līdz 28 µg/dienā.

Atsākot ārstēšanu, veikt

premedikāciju ar 24 mg

deksametazona devu. Tad 4 dienu

laikā deksametazona devu

pakāpeniski samazināt. Ja rodas

toksicitāte, lietojot 9 µg/dienā, vai

ja toksicitāte ilgst vairāk nekā

7 dienas, pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO pilnīgi.

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO līdz vismaz 3 dienas

ir tikai 1. pakāpe (viegla), tad

atsākt BLINCYTO ar devu

5 µg/m

/dienā. Ja toksicitāte

neatkārtojas, pēc 7 dienām

palielināt devu līdz

15 µg/m

/dienā. Ja rodas

toksicitāte, lietojot 5 µg/m

/dienā,

vai ja toksicitāte ilgst vairāk nekā

7 dienas, pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO pilnīgi.

4. pakāpe

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO pilnīgi.

Pārtraukt ārstēšanu ar

BLINCYTO pilnīgi.

Paaugstināts

aknu enzīmu

līmenis

3. pakāpe

Ja klīniski atbilstoši, pārtraukt

BLINCYTO lietošanu līdz ir ne

vairāk kā 1. pakāpe (viegla), tad

atsākt BLINCYTO devā

9 µg/dienā. Ja toksicitāte

neatkārtojas, pēc 7 dienām

palielināt devu līdz 28 µg/dienā.

Ja klīniski atbilstoši, pārtraukt

BLINCYTO lietošanu līdz ir ne

vairāk kā 1. pakāpe (viegla), tad

atsākt BLINCYTO devā

5 µg/m

/dienā. Ja toksicitāte

neatkārtojas, pēc 7 dienām

palielināt devu līdz

15 µg/m

/dienā.

4. pakāpe

Apsvērt ārstēšanas ar BLINCYTO

pārtraukšanu pilnīgi.

Apsvērt ārstēšanas ar

BLINCYTO pārtraukšanu pilnīgi.

Toksicitāte

Pakāpe*

Rīcība pacientiem, kuru

ķermeņa masa ir vismaz 45 kg

vai vairāk

Rīcība pacientiem, kuru

ķermeņa masa ir mazāka nekā

45 kg

Citas klīniski

nozīmīgas

(ārstējošā ārsta

apstiprinātas)

blakusparādības

3. pakāpe

Pārtraukt BLINCYTO lietošanu

līdz ir ne vairāk kā 1. pakāpe

(viegla), tad atsākt BLINCYTO

devā 9 µg/dienā. Ja toksicitāte

neatkārtojas, pēc 7 dienām

palielināt devu līdz 28 µg/dienā.

Pārtraukt BLINCYTO lietošanu

līdz ir ne vairāk kā 1. pakāpe

(viegla), tad atsākt BLINCYTO

devā 5 µg/m

/dienā. Ja toksicitāte

neatkārtojas, pēc 7 dienām

palielināt devu līdz

15 µg/m

/dienā.

4. pakāpe

Apsvērt ārstēšanas ar BLINCYTO

pārtraukšanu pilnīgi.

Apsvērt ārstēšanas ar

BLINCYTO pārtraukšanu pilnīgi.

* Pamatojoties uz Nacionālā vēža institūta (NCI) Vispārējo blakusparādību terminoloģijas kritēriju (CTCAE)

versiju 4.0., 3. pakāpe ir smaga un 4. pakāpe ir dzīvībai bīstama.

Īpašas populācijas

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadi) devas pielāgošana nav nepieciešama, skatīt 5.1. apakšpunktu.

Pieredze par BLINCYTO lietošanu pacientiem ≥ 75 gadu vecumā ir ierobežota.

Nieru darbības traucējumi

Pamatojoties uz farmakokinētikas analīzi, pacientiem ar viegliem un vidēji smagiem nieru darbības

traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu). BLINCYTO drošums un

efektivitāte pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem nav pētīta.

Aknu darbības traucējumi

Pamatojoties uz farmakokinētikas analīzi, blinatumomaba ietekme uz sākotnējo aknu funkciju nav

gaidāma, un sākuma devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

BLINCYTO

drošums un efektivitāte pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav pētīta.

Pediatriskā populācija

BLINCYTO drošums un efektivitāte bērniem, kuri ir vismaz 1 gadu veci, līdz šim nav noteikta. Nav

datu par bērniem, kuri ir jaunāki par 7 mēnešiem. Pašlaik pieejamie dati par bērniem ir aprakstīti

4.8. un 5.1. apakšpunktā.

Lietošanas veids

Svarīga piezīme. Neskalojiet BLINCYTO infūzijas sistēmu vai intravenozo katetru, it īpaši, kad

maināt infūzijas maisus. Veicot skalošanu pie maisu maiņas vai pēc infūzijas pabeigšanas, var

tikt ievadīta papildu deva, kas var izraisīt komplikācijas. Ja ievadīšana tiek veikta izmantojot

vēnas katetru ar vairākiem lūmeniem, BLINCYTO jāievada infūzijas veidā caur atsevišķi

atvēlētu lūmenu.

Ieteikumus par rīkošanos un zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

BLINCYTO infūziju šķīdumu ievada nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā ar pastāvīgu plūsmas

ātrumu, izmantojot infūzijas sūkni, līdz 96 stundu laikā.

BLINCYTO infūziju šķīdums jāievada, izmantojot intravenozo caurulīti, kas satur sterilu, apirogēnu,

sistēmā iestrādātu 0,2 mikrometru intravenozās līnijas filtru ar mazu proteīnu saistīšanas spēju.

Sākuma tilpums (270 ml) ir lielāks par pacientam ievadīto tilpumu (240 ml), lai pacients saņemtu

pilnu BLINCYTO devu, ņemot vērā intravenozās infūzijas sistēmas zudumus.

Infuzējiet BLINCYTO šķīdumu atbilstoši norādījumiem uz sagatavotā maisa zāļu etiķetes vienā no

šiem pastāvīgajiem infūzijas ātrumiem:

infūzijas ātrums 10 ml/h 24 stundu laikā;

infūzijas ātrums 5 ml/h 48 stundu laikā;

infūzijas ātrums 3,3 ml/h 72 stundu laikā;

infūzijas ātrums 2,5 ml/h 96 stundu laikā.

Infūzijas ilgums jāizvēlas ārstējošajam ārstam, ņemot vērā infūzijas maisu nomaiņas biežumu.

Ievadāmā BLINCYTO terapeitiskā mērķa deva nemainās.

Infūzijas maisa maiņa

Sterilitātes apsvērumu dēļ veselības aprūpes speciālistam jāmaina infūzijas maiss vismaz ik pēc

96 stundām.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Bērna barošana ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Neiroloģiski notikumi

Novēroti neiroloģiski notikumi, tai skaitā letāli. 3. pakāpes (

CTCAE

4.0. versija) vai augstākas

pakāpes (smagi vai dzīvībai bīstami) neiroloģiskie notikumi pēc blinatumomaba ievadīšanas

uzsākšanas ietvēra encefalopātiju, krampjus, runas traucējumus, samaņas traucējumus, apjukumu un

dezorientāciju un koordinācijas un līdzsvara traucējumus. Pacientiem, kuriem radās neiroloģisks

notikums, mediānais laiks līdz pirmajam notikumam bija ārstēšanas pirmo divu nedēļu laikā, un

lielākā daļa notikumu izzuda pēc ārstēšanas pārtraukšanas, un to dēļ reti bija jāpārtrauc ārstēšana ar

BLINCYTO.

Gados vecāki pacienti var būt uzņēmīgāki pret nopietniem neiroloģiskiem notikumiem, tādiem kā

kognitīvie traucējumi, encefalopātija un apjukums.

Pacientiem ar neiroloģiskām pazīmēm un simptomiem anamnēzē (tādiem kā reibonis, hipoestēzija,

hiporefleksija, trīce, dizestēzija, parestēzija, atmiņas traucējumi) bija lielāks neiroloģisko notikumu

(tādu kā trīce, reibonis, apjukums, encefalopātija un ataksija) rādītājs. Šiem pacientiem mediānais laiks

līdz pirmajam neiroloģiskajam notikumam bija pirmajā ārstēšanas ciklā.

Pieredze par lietošanu pacientiem, kuriem anamnēzē bijušas vai ir klīniski nozīmīgas centrālās nervu

sistēmas (CNS) patoloģijas (piemēram, epilepsija, krampji, parēze, afāzija, insults, smagas smadzeņu

traumas, demence, Parkinsona slimība, smadzenīšu slimība, organisks galvas smadzeņu sindroms,

psihoze) ir ierobežota, jo šādi pacienti tika izslēgti no klīniskajiem pētījumiem. Šajā populācijā ir

augstāka neiroloģisko notikumu riska iespēja. Rūpīgi jāizvērtē potenciālie ārstēšanas ieguvumi

attiecībā pret neiroloģisko notikumu risku, un, šiem pacientiem ievadot BLINCYTO, jāievēro

palielināta piesardzība.

Pieredze par blinatumomaba lietošanu pacientiem ar dokumentētu aktīvu ALL CNS vai

cerebrospinālajā šķidrumā (CSŠ) ir ierobežota. Tomēr klīniskajos pētījumos pacienti ir ārstēti ar

blinatumomabu pēc CSŠ blastu izzušanas ar uz CNS vērstu terapiju (tādu kā intratekāla ķīmijterapija).

Tādēļ, kad CSŠ ir attīrīts, ārstēšanu ar BLINCYTO drīkst uzsākt.

Pirms BLINCYTO terapijas sākšanas pacientiem ieteicama neiroloģiskā izmeklēšana un neiroloģisko

notikumu pazīmju un simptomu kontrole (piemēram, rakstīšanas tests). Šo pazīmju un simptomu

ārstēšanai līdz to izzušanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas

pārtraukšana (skatīt 4.2. apakšpunktu). Krampju lēkmes gadījumā ieteicama sekundārā profilakse ar

atbilstošiem pretkrampju līdzekļiem (piemēram, levetiracetāmu).

Infekcijas

Pacientiem, kuri saņem blinatumomabu, novērotas nopietnas infekcijas, tai skaitā sepse, pneimonija,

bakterēmija, oportūnistiskās infekcijas un infekcijas katetra ievadīšanas vietā, dažas no kurām bija

dzīvībai bīstamas vai letālas. Pieaugušajiem pacientiem ar sākotnējo funkcionālā stāvokļa novērtējumu

2 saskaņā ar Austrumu Onkoloģijas sadarbības grupas kritērijiem (

Eastern Cooperative Oncology

Group

; ECOG) bija lielāka smagu infekciju sastopamība, salīdzinot ar pacientiem ar ECOG

funkcionālā stāvokļa novērtējumu < 2. Pieredze par BLINCYTO lietošanu pacientiem ar aktīvu

nekontrolētu infekciju ir ierobežota.

Pacienti, kuri saņem BLINCYTO, klīniski jākontrolē, vai nerodas infekcijas pazīmes un simptomi, un

atbilstoši jāārstē. Infekciju ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas

pārtraukšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Citokīnu atbrīvošanās sindroms un infūzijas reakcijas

Pacientiem, kuri saņem BLINCYTO, ziņots par dzīvībai bīstamu vai letālu (≥ 4. pakāpe) citokīnu

atbrīvošanās sindromu (CAS) (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Nopietni nevēlami notikumi, kas var būt CAS pazīmes un simptomi, ietvēra drudzi, astēniju,

galvassāpes, hipotensiju, paaugstinātu kopējā bilirubīna līmeni un sliktu dūšu; retāk šo notikumu dēļ

pārtrauca BLINCYTO lietošanu. Laika mediāna līdz CAS sākumam bija 2 dienas. Pacienti ir rūpīgi

jānovēro, vai nerodas šo notikumu pazīmes un simptomi.

Diseminēta intravazāla koagulācija (DIK) un kapilāru noplūdes sindroms (KNS, piemēram,

hipotensija, hipoalbuminēmija, tūska un hemokoncentrācija) bieži ir saistīti ar CAS (skatīt

4.8. apakšpunktu). Pacienti, kuriem rodas kapilāru noplūdes sindroms, nekavējoties jāārstē.

CAS gadījumā retāk ir ziņots par hemofagocītisku histiocitozi/makrofāgu aktivācijas sindromu (MAS).

Infūzijas reakcijas var būt klīniski neatšķiramas no CAS izpausmēm (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Infūzijas reakcijas parasti bija straujas, rodoties 48 stundu laikā no infūzijas uzsākšanas. Tomēr

dažiem pacientiem ziņots par vēlīnām infūzijas reakcijām vai tās radušās vēlākos ciklos. Pacienti

rūpīgi jānovēro, vai nerodas infūzijas reakcijas, īpaši uzsākot 1. un 2. ārstēšanas ciklu, un attiecīgi

jāārstē. Ieteicams lietot pretdrudža līdzekļus (piemēram, paracetamolu), lai mazinātu drudzi katra cikla

pirmajās 48 stundās. Lai mazinātu CAS risku, ir svarīgi uzsākt BLINCYTO lietošanu (1. cikls,

1.-7. diena) ar 4.2. apakšpunktā ieteikto sākumdevu.

Šo notikumu ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Audzēja sabrukšanas sindroms

Pacientiem, kuri saņem BLINCYTO, novērots audzēja sabrukšanas sindroms (ASS), kas var būt

dzīvībai bīstams vai letāls (≥ 4. pakāpe).

ASS profilaksei un ārstēšanai BLINCYTO terapijas laikā jāveic piemēroti profilakses pasākumi,

ieskaitot masīvu hidratēšanu un antihiperurikēmijas terapiju (tādu kā ar allopurinolu vai rasburikāzi),

īpaši pacientiem ar augstāku leikocitozi vai lielu audzēja slodzi. Pacienti rūpīgi jānovēro, vai nerodas

ASS pazīmes un simptomi, tai skaitā jākontrolē nieru darbība un šķidruma līdzsvars pirmajās

48 stundās pēc pirmās infūzijas. Klīniskajos pētījumos pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības

traucējumiem bija lielāka ASS sastopamība, salīdzinot ar pacientiem ar viegliem nieru darbības

traucējumiem vai normālu nieru darbību. Šo notikumu ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga vai

pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Neitropēnija un febrila neitropēnija

Pacientiem, kuri saņem BLINCYTO, novēroja neitropēniju un febrilu neitropēniju, tai skaitā dzīvībai

bīstamus gadījumus. BLINCYTO infūzijas laikā, īpaši pirmā cikla pirmo 9 dienu laikā regulāri

jākontrolē laboratoriskie rādītāji (tai skaitā, bet ne tikai, leikocītu skaits un absolūtais neitrofilo

leikocītu skaits) un nepieciešamības gadījumā atbilstoši jāārstē.

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis

Ārstēšana ar BLINCYTO bija saistīta ar pārejošu aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanos. Lielāko daļu

šo notikumu novēroja pirmajā nedēļā pēc ārstēšanas uzsākšanas, un nebija nepieciešams īslaicīga vai

pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pirms ārstēšanas ar BLINCYTO sākšanas un ārstēšanas laikā, īpaši pirmo 2 ciklu pirmajās 48 stundās,

jākontrolē alanīna aminotransferāzes (ALAT), aspartātaminotransferāzes (ASAT), gamma

glutamiltransferāzes (GGT) un kopējā asins bilirubīna līmenis. Šo notikumu ārstēšanai var būt

nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pankreatīts

Pacientiem, kuri saņēma BLINCYTO klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā, ziņots par

dzīvībai bīstamu vai letālu pankreatītu. Dažos gadījumos pankreatītu varētu būt veicinājusi lielu devu

steroīdu terapija.

Pacienti rūpīgi jānovēro, vai neparādās pankreatīta pazīmes un simptomi. Pacienta novērtēšana var

ietvert fizikālu izmeklēšanu, laboratorisku seruma amilāzes un seruma lipāzes novērtējumu un vēdera

dobuma attēlveidošanu, tādu kā ultraskaņas un citus atbilstošus diagnostikas pasākumus. Pankreatīta

ārstēšanai var būt nepieciešama īslaicīga vai pilnīga BLINCYTO lietošanas pārtraukšana (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Leikoencefalopātija, ieskaitot progresējošu multifokālu leikoencefalopātiju

Pacientiem, kuri saņēma BLINCYTO, novēroja izmaiņas galvaskausa magnētiskās rezonanses

izmeklējuma (MRI) attēlā, kas uzrādīja leikoencefalopātiju, īpaši pacientiem, kuri iepriekš ārstēti ar

galvaskausa apstarošanu un antileikēmisku ķīmijterapiju (ieskaitot sistēmisku, lielu devu metotreksāta

vai intratekālu citarabīna ievadīšanu). Šo attēlu izmaiņu klīniskais nozīmīgums nav zināms.

Progresējošas multifokālas leikoencefalopātijas (

PML

) iespējamības dēļ pacienti jānovēro, vai nerodas

tās pazīmes un simptomi. Aizdomīgu notikumu gadījumā jāapsver konsultācija ar neirologu,

smadzeņu MRI un cerebrospinālā šķidruma (CSŠ) izmeklējums, skatīt 4.8. apakšpunktu.

Imunizācija

Imunizācijas ar dzīvu vīrusu vakcīnu drošums terapijas ar BLINCYTO laikā vai pēc tās nav pētīts.

Pacientu vakcinācija ar dzīvu vīrusu vakcīnām nav ieteicama vismaz 2 nedēļas pirms ārstēšanas ar

BLINCYTO sākšanas, ārstēšanas laikā un līdz brīdim, kad B limfocītu skaits pēc pēdējā ārstēšanas

cikla atjaunojas līdz normai.

Iespējamās B šūnu skaita samazināšanās dēļ jaundzimušajiem pēc blinatumomaba iedarbības uz augli

grūtniecības laikā jaundzimušie jānovēro, vai nerodas B šūnu skaita samazināšanās, un vakcinēšana ar

dzīvu vīrusu vakcīnām jāatliek līdz zīdaiņa B šūnu skaits ir normalizējies (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Kontracepcija

Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu ārstēšanas ar BLINCYTO laikā un vismaz 48 stundas pēc tās

jālieto efektīva kontracepcija (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Zāļu lietošanas kļūdas

Saistībā ar BLINCYTO ārstēšanu ir novērotas zāļu lietošanas kļūdas. Lai samazinātu zāļu lietošanas

kļūdas (tai skaitā nepietiekamu devu un pārdozēšanu), ir ļoti svarīgi stingri ievērot norādījumus par

zāļu pagatavošanu (ieskaitot sagatavošanu un atšķaidīšanu) un lietošanu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Zāles nodrošina mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija 24 stundu infūzijas laikā, t.i., būtībā tās ir nātriju

nesaturošas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Oficiāli zāļu mijiedarbības pētījumi nav veikti.

In vitro

tests cilvēka hepatocītos liecina, ka

blinatumomabs neietekmē CYP450 enzīma darbību.

Ārstēšanas ar BLINCYTO uzsākšana pirmajās ārstēšanas dienās izraisa pārejošu citokīnu

atbrīvošanos, kas var nomākt CYP450 enzīmus. Pacienti, kuri saņem zāles, kas ir CYP450 un

transportvielu substrāti ar šauru terapeitisko indeksu, šajā laikā ir jānovēro, vai nerodas nevēlamas

blakusparādības (piemēram, lietojot varfarīnu), vai ir jākontrolē zāļu koncentrācijas (piemēram,

ciklosporīna). Vienlaicīgi lietojamo zāļu deva nepieciešamības gadījumā jāpielāgo.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar blinatumomabu nav veikti. Embriofetālās attīstības toksicitātes

pētījumā ar pelēm peļu surogātmolekula šķērsoja placentu un neizraisīja embriotoksicitāti vai

teratogenitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Gaidāmo B un T šūnu skaita samazināšanos novēroja grūsnām

pelēm, bet hematoloģiskā ietekme uz augli netika izvērtēta.

Datu par blinatumomaba lietošanu grūtniecēm nav.

Blinatumomabu grūtniecības laikā nedrīkst lietot, ja vien potenciālais ieguvums neatsver potenciālo

risku auglim.

Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu ārstēšanas ar blinatumomabu laikā un vismaz 48 stundas pēc tās

jālieto efektīva kontracepcija (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Gadījumā, ja notiek pakļaušana iedarbībai grūtniecības laikā, zāļu farmakoloģisko īpašību dēļ

jaundzimušajiem var būt gaidāma B šūnu skaita samazināšanās. Līdz ar to jaundzimušie jānovēro, vai

nerodas B šūnu skaita samazināšanās, un vakcinēšana ar dzīvu vīrusu vakcīnām jāatliek līdz zīdaiņa

B šūnu skaits normalizējies (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai blinatumomabs vai tā metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pamatojoties uz tā

farmakoloģiskajām īpašībām, risku ar krūti barotam bērnam nevar izslēgt. Līdz ar to piesardzības

nolūkā ārstēšanas ar blinatumomabu laikā un vismaz 48 stundas pēc tās bērna barošana ar krūti ir

kontrindicēta.

Fertilitāte

Pētījumi, lai novērtētu blinatumomaba ietekmi uz fertilitāti, nav veikti. 13 nedēļu toksicitātes pētījumā

ar peļu surogātmolekulu nenovēroja ar vīriešu un sieviešu dzimuma peļu reproduktīvajiem orgāniem

saistītas blakusparādības (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Blinatumomabs būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Var rasties

apjukums un dezorientācija, koordinācijas un līdzsvara traucējumi, krampju lēkmju un samaņas

traucējumu risks (skatīt 4.4. apakšpunktu). Neiroloģisko traucējumu iespējamības dēļ pacientiem, kuri

saņem blinatumomabu, jāatturas no transportlīdzekļu vadīšanas, darba bīstamās profesijās vai tādām

aktivitātēm kā smagas vai potenciāli bīstamas tehnikas vadīšana vai darbošanās ar to. Pacienti

jāinformē, ka viņiem var būt neiroloģiski notikumi.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Šajā apakšpunktā aprakstītās nevēlamās blakusparādības tika identificētas klīniskos pētījumos ar

pacientiem, kuriem ir B prekursora ALL (N = 843).

Visnopietnākās nevēlamās blakusparādības, kas var rasties ārstēšanas laikā ar blinatumomabu ietver

infekcijas (24,8%), neiroloģiskus notikumus (13,8%), neitropēniju/febrilu neitropēniju (10,1%),

citokīnu atbrīvošanās sindromu (3,3%) un audzēja sabrukšanas sindromu (0,7%).

Visbiežākās nevēlamās blakusparādības bija drudzis (69,2%), ar infūziju saistītās reakcijas (43,4%),

infekcijas — patogēns nav noteikts (42,1%), galvassāpes (32,9%), anēmija (22,8%), trombocitopēnija

(20,9%), febrila neitropēnija (20,2%), tūska (20,0%), neitropēnija (19,7%), izsitumi (16,7%),

paaugstināts aknu enzīmu līmenis (16,1%), bakteriālu infekciju izraisīti traucējumi (15,4%), trīce

(15,2%), klepus (15,1%), leikopēnija (13,4%), muguras sāpes (13,3%), drebuļi (13,0%), hipotensija

(12,8%), vīrusu infekcijas izraisīti traucējumi (12,7%), pazemināts imunoglobulīnu līmenis (12,5%),

citokīnu atbrīvošanās sindroms (11,6%), tahikardija (11,3%), bezmiegs (10,7%), sēnīšu infekciju

izraisīti traucējumi (10,6%) un sāpes ekstremitātēs (10,2%).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Blakusparādības ir norādītas zemāk pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un biežuma kategorijām.

Biežuma kategorijas tika noteiktas pēc vispārējā sastopamības rādītāja katrai klīniskajā pētījumā, kurā

bija iesaistīti pacienti ar B prekursora ALL (N = 843), ziņotajai nevēlamajai blakusparādībai. Katrā

orgānu sistēmas klasē nevēlamās blakusparādības ir norādītas to nopietnības samazināšanās secībā.

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti bieži

(≥ 1/10)

Bieži

(≥ 1/100 līdz < 1/10)

Retāk

(≥ 1/1 000 līdz

< 1/100)

Infekcijas un

infestācijas

Baktēriju infekcijas

a, b

Sēnīšu infekcijas

a, b

Vīrusu infekcijas

a, b

Infekcijas - patogēns

nav noteikts

a, b

Sepse

Pneimonija

Asins un limfātiskās

sistēmas traucējumi

Febrilā neitropēnija

Anēmija

Neitropēnija

Trombocitopēnija

Leikopēnija

Leikocitoze

Limfopēnija

Limfadenopātija

Hemofagocītiska

histiocitoze

Imūnās sistēmas

traucējumi

Citokīnu atbrīvošanās

sindroms

Paaugstināta jutība

“Citokīnu vētra”

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Audzēja sabrukšanas

sindroms

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

Apjukums

Dezorientācija

Nervu sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Trīce

Encefalopātija

Afāzija

Parestēzija

Krampji

Kognitīvie traucējumi

Atmiņas traucējumi

Reibonis

Somnolence

Hipoestēzija

Galvaskausa nervu

traucējumi

Ataksija

Runas traucējumi

Sirds funkcijas

traucējumi

Tahikardija

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipotensija

Hipertensija

Pietvīkums

Kapilāru noplūdes

sindroms

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu

kurvja un videnes

slimības

Klepus

Dispnoja

Produktīvs klepus

Elpošanas mazspēja

Sēkšana

Dispnoja pie fiziskas

slodzes

Akūta elpošanas

mazspēja

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Nelabums

Caureja

Vemšana

Aizcietējums

Sāpes vēdera dobumā

Pankreatīts

Aknu un/vai žults

izvades sistēmas

traucējumi

Hiperbilirubinēmija

a, 10

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Izsitumi

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Muguras sāpes

Sāpes ekstremitātēs

Kaulu sāpes

MedDRA orgānu

sistēmu klasifikācija

Ļoti bieži

(≥ 1/10)

Bieži

(≥ 1/100 līdz < 1/10)

Retāk

(≥ 1/1 000 līdz

< 1/100)

Vispārēji traucējumi

un reakcijas

ievadīšanas vietā

Pireksija

Drebuļi

Tūska

Sāpes krūtīs

Sāpes

Izmeklējumi

Paaugstināts aknu

enzīmu līmenis

a, 15

Pazemināts

imunoglobulīnu

līmenis

Svara pieaugums

Paaugstināts sārmainās

fosfatāzes līmenis

asinīs

Traumas, saindēšanās

un ar manipulācijām

saistītas komplikācijas

Ar infūziju saistītas

reakcijas

Papildu informācija ir pieejama sadaļā "Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts".

MedDRA augstākā līmeņa grupu termini (MedDRA versija 18.1).

Notikumu termini, kas apzīmē vienu un to pašu medicīnisko jēdzienu vai stāvokli, ir sagrupēti, un par tiem

augstāk tabulā ziņots kā par vienu nevēlamu blakusparādību. Termini, kas apzīmē attiecīgo nevēlamo

blakusparādību, ir norādīti zemāk.

Anēmija ietver anēmiju un pazeminātu hemoglobīna līmeni.

Neitropēnija ietver neitropēniju un samazinātu neitrofilo leikocītu skaitu.

Trombocitopēnija ietver trombocītu skaita samazināšanos un trombocitopēniju.

Leikopēnija ietver leikopēniju un samazinātu balto asins šūnu skaitu.

Leikocitoze ietver leikocitozi un palielinātu balto asins šūnu skaitu.

Limfopēnija ietver samazinātu limfocītu skaitu un limfopēniju.

Tahikardija ietver sinusa tahikardiju, supraventrikulāru tahikardiju un tahikardiju.

Hipotensija ietver pazeminātu asinsspiedienu un hipotensiju.

Hipertensija ietver paaugstinātu asinsspiedienu un hipertensiju.

Hiperbilirubinēmija ietver paaugstinātu bilirubīna līmeni asinīs un hiperbilirubinēmiju.

Izsitumi ietver eritēmu, izsitumus, eritematozus izsitumus, ģeneralizētus izsitumus, makulārus izsitumus,

makulopapulozus izsitumus un niezošus izsitumus.

Pireksija ietver ķermeņa temperatūras paaugstināšanos un drudzi.

Tūska ietver sejas tūsku, ģeneralizētu tūsku, tūsku un perifērisku tūsku.

Sāpes krūtīs ietver diskomfortu krūtīs, sāpes krūtīs, skeleta-muskuļu sāpes krūtīs un nekardiālas sāpes krūtīs.

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis ietver paaugstinātu alanīna aminotransferāzes līmeni, paaugstinātu

aspartātaminotransferāzes līmeni, paaugstinātu gamma-glutamiltransferāzes līmeni, paaugstinātu aknu enzīmu

līmeni un paaugstinātu transamināžu līmeni.

Pazemināts imūnglobulīnu līmenis ietver pazeminātu imūnglobulīna G, globulīnu līmeni asinīs,

hipogammaglobulinēmiju, hipoglobulinēmiju un pazeminātu imūnglobulīnu līmeni.

Ar infūziju saistītas reakcijas ir salikts termins, kas ietver terminu "ar infūziju saistīta reakcija" un sekojošus

notikumus, kas rodas pirmajās 48 stundās pēc infūzijas, un notikumu, kas ilgst <= 2 dienas: pireksiju, citokīnu

atbrīvošanās sindromu, hipotensiju, mialģiju, akūtu nieru bojājumu, hipertensiju, izsitumus, tahipnoju, sejas

pietūkumu, sejas tūsku un eritematozus izsitumus.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Neiroloģiski notikumi

Randomizētā III fāzes klīniskajā pētījumā ar BLINCYTO ārstētiem pacientiem (N = 267) un vienas

grupas II fāzes klīniskajā pētījumā (N = 189) 66,0% pacientu bija viena vai vairākas neiroloģiskas

blakusparādības (tai skaitā psihiski traucējumi), galvenokārt ietverot centrālo nervu sistēmu. Nopietnas

un ≥ 3. pakāpes neiroloģiskas nevēlamās blakusparādības novēroja attiecīgi 11,6% un 12,1% pacientu,

no kurām visbiežākās nopietnās nevēlamās blakusparādības bija encefalopātija, trīce, afāzija un

apjukums. Lielākā daļa neiroloģisko notikumu (80,5%) bija klīniski atgriezeniski un izzuda, pārtraucot

BLINCYTO lietošanu. Mediānais laiks līdz pirmajam notikumam bija pirmo divu ārstēšanas nedēļu

laikā. Par vienu letālu encefalopātijas gadījumu II fāzes klīniskajā vienas grupas pētījumā ziņots agrāk.

Ziņots, ka 71,5% pieaugušo pacientu ar MAS pozitīvu B prekursora ALL (N = 137) bija neiroloģiski

notikumi, no kuriem 22,6% bija uzskatāmi par nopietniem. Ziņots, ka ≥ 3. un ≥ 4. pakāpes notikumi

bija attiecīgi 16,1% un 2,2% pieaugušo pacientu ar MAS pozitīvu B prekursora ALL.

Par neiroloģisko notikumu klīnisko ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktu.

Infekcijas

Pacientiem, kuri ārstēti ar BLINCYTO, ziņots par dzīvībai bīstamām vai letālām (≥ 4. pakāpes) vīrusu,

baktēriju un sēnīšu infekcijām. Turklāt II fāzes klīniskajā pētījumā ir novērota vīrusu infekcijas

(piemēram, poliomas (BK)) reaktivācija pieaugušajiem ar Filadelfijas hromosomas negatīvu

recidivējošu vai refraktāru B prekursora ALL. Pacientiem ar Filadelfijas hromosomas negatīvu

recidivējošu vai refraktāru B prekursora ALL un ar sākotnējo funkcionālā stāvokļa novērtējumu

2 saskaņā ar Austrumu Onkoloģijas sadarbības grupas kritērijiem (

Eastern Cooperative Oncology

Group; ECOG

) bija lielāka smagu infekciju sastopamība, salīdzinot ar pacientiem ar ECOG

funkcionālā stāvokļa novērtējumu <2. Par infekciju klīnisko ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktu.

Citokīnu atbrīvošanās sindroms (CAS)

Randomizētā III fāzes klīniskajā pētījumā (N = 267) ar BLINCYTO ārstētiem pacientiem un vienas

grupas II fāzes klīniskajā pētījumā (N = 189) ziņots par nopietnām CAS reakcijām 2,4% pacientu ar

laika mediānu līdz parādīšanās brīdim – 2 dienas.

Citokīnu atbrīvošanās sindroms ziņots 2,9% pieaugušo pacientu ar MAS pozitīvu B prekursora ALL

(N = 137). 3. pakāpes un nopietni notikumi ziņoti 1,5% pieaugušo pacientu ar MAS pozitīvu

B prekursora ALL; par ≥ 4. pakāpes notikumu nav ziņots.

Kapilāru noplūdes sindroms tika novērots 1 pacientam II fāzes klīniskajā pētījumā, kurā piedalījās

pieauguši pacienti ar recidivējošu vai refraktāru B prekursora ALL, un 1 pacientam II fāzes klīniskajā

pētījumā, kurā piedalījās pieauguši pacienti ar MAS pozitīvu B prekursora ALL.

Par CAS klīnisko ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktu.

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis

Randomizētā III fāzes klīniskajā pētījumā ar BLINCYTO ārstētiem pacientiem (N = 267) un vienas

grupas II fāzes klīniskajā pētījumā (N = 189) 22,4% pacientu ziņots par paaugstinātu aknu enzīmu

līmeni un saistītām pazīmēm/simptomiem. Nopietnas un ≥ 3. pakāpes nevēlamās blakusparādības

(tādas kā paaugstināts ALAT, paaugstināts ASAT un paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs) novēroja

attiecīgi 1,5% un 13,6% pacientu. Mediānais laiks līdz pirmā notikuma sākumam bija 4 dienas no

ārstēšanas ar BLINCYTO uzsākšanas.

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis ziņots 12,4% pieaugušo pacientu ar MAS pozitīvu B prekursora

ALL (N = 137). ≥ 3. un ≥ 4. pakāpes notikumi ziņoti attiecīgi 8,0 % un 4,4 % pieaugušo pacientu ar

MAS pozitīvu B prekursora ALL.

Nevēlamās aknu blakusparādības parasti ir īslaicīgas un ātri pārejošas, bieži turpinot nepārtrauktu

ārstēšanu ar BLINCYTO.

Par paaugstinātu aknu enzīmu līmeņa klīnisko ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktu.

Pankreatīts

Pacientiem, kuri saņēma BLINCYTO klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā, ziņots par

dzīvībai bīstamu vai letālu pankreatītu. Mediānais laiks līdz parādīšanās brīdim bija 7,5 dienas. Par

pankreatīta klīnisko ārstēšanu skatīt 4.4. apakšpunktu.

Leikoencefalopātija, ieskaitot progresējošu multifokālu leikoencefalopātiju

Ziņots par leikoencefalopātiju. Pacientiem ar smadzeņu MRA/DT atradēm, kas atbilst

leikoencefalopātijai, vienlaicīgi bija nopietnas nevēlamas blakusparādības, tai skaitā apjukums, trīce,

kognitīvie traucējumi, encefalopātija un krampji. Lai gan pastāv progresējošas multifokālas

leikoencefalopātijas (

PML

) attīstības iespējamība, klīniskajos pētījumos nav ziņots par apstiprinātu

PML

gadījumu.

Pediatriskā populācija

BLINCYTO novērtēja pediatriskiem pacientiem ar recidivējošu vai refraktāru B prekursora ALL

I/II fāzes devas kāpināšanas/novērtēšanas pētījumā, kura ietvaros 70 pediatriskie pacienti vecumā no

7 mēnešiem līdz 17 gadiem tika ārstēti atbilstoši ieteiktajai devas shēmai.

Visbiežāk tika ziņots par šādām nopietnām nevēlamām blakusparādībām: pireksija (11,4%), febrilā

neitropēnija (11,4%), citokīnu atbrīvošanās sindroms (5,7%), sepse (4,3%), ar ierīcēm saistīta infekcija

(4,3%), pārdozēšana (4,3%), krampji (2,9%), elpošanas mazspēja (2,9%), hipoksija (2,9%),

pneimonija (2,9%) un vairāku orgānu mazspēja (2,9%).

Ar BLINCYTO ārstētiem pediatriskajiem pacientiem tika novērotas līdzīgu tipu blakusparādības kā

pieaugušajiem pacientiem. Salīdzinot ar pieaugušo populāciju, pediatriskajai populācijai biežāk (≥10%

atšķirība) tika novērotas šādas blakusparādības: anēmija, trombocitopēnija, leikopēnija, pireksija, ar

infūziju saistītas reakcijas, svara pieaugums un hipertensija.

Blakusparādību tipi un biežums dažādām pediatriskajām apakšgrupām (dzimums, vecums,

ģeogrāfiskais reģions) bija līdzīgs.

Lietojot lielāku devu nekā ieteicamā deva, dzīvībai bīstama citokīnu atbrīvošanās sindroma (CAS) un

audzēja sabrukšanas sindroma (ASS) apstākļos radās letāls sirds mazspējas gadījums, skatīt

4.4. apakšpunktu.

Citas īpašas pacientu grupas

Pieredze par BLINCYTO lietošanu pacientiem ≥ 75 gadu vecumā ir ierobežota. Kopumā drošums ar

BLYNCTO ārstētiem gados vecākiem pacientiem (≥ 65 gadi) un par 65 gadiem jaunākiem pacientiem

bija līdzīgs. Tomēr gados vecāki pacienti var būt uzņēmīgāki pret nopietniem neiroloģiskiem

notikumiem, tādiem kā kognitīvie traucējumi, encefalopātija un apjukums.

Gados vecākiem pacientiem ar MAS pozitīvu ALL, kuri tiek ārstēti ar BLINCYTO, var būt palielināts

hipogammaglobulinēmijas risks salīdzinājumā ar gados jaunākiem pacientiem. Ārstējot gados vecākus

pacientus ar BLINCYTO, ieteicams uzraudzīt imūnglobulīnu līmeni.

BLINCYTO drošums nav pētīts pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem.

Imunogenitāte

Klīniskajos pētījumos ar pieaugušiem ALL pacientiem, kuri tika ārstēti ar BLINCYTO, mazāk nekā

3% bija pozitīvs tests uz anti-blinatumomaba antivielām. Sešiem no šiem pacientiem bija anti-

blinatumomaba antivielas ar

in vitro

neitralizējošu aktivitāti. Klīniskajos pētījumos pediatriskajiem

pacientiem ar recidivējošu vai refraktāru ALL, kuri tika ārstēti ar blinatumomabu, netika konstatētas

anti-blinatumomaba antivielas.

Ja ir aizdomas par antiblinatumomaba antivielu veidošanos ar klīniski nozīmīgu ietekmi, sazinieties ar

zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku, lai apspriestu antivielu pārbaudi. Kontaktinformācija norādīta

lietošanas instrukcijas 6. punktā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Novēroti pārdozēšanas gadījumi, ieskaitot vienu pacientu, kurš īsā laikā saņēma devu, kas 133 reizes

pārsniedza ieteicamo BLINCYTO terapeitisko devu. Pārdozēšana izraisīja nevēlamās blakusparādības,

kas bija atbilstošas tām, kas tika novērotas, lietojot ieteicamo terapeitisko devu un ietvēra drudzi, trīci

un galvassāpes. Pārdozēšanas gadījumā infūzija uz laiku ir jāpārtrauc un pacienti jānovēro. Ārstēšanas

ar BLINCYTO pareizā terapeitiskajā devā atsākšanu var apsvērt, kad visas toksicitātes ir izzudušas un

ne agrāk kā 12 stundas pēc infūzijas pārtraukšanas (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzeklis – citi pretaudzēju līdzekļi, ATĶ kods: L01XC19.

Darbības mehānisms

Blinatumomabs ir bispecifisks T šūnu antivielu ligands, kurš specifiski saistās ar CD19, ekspresētu uz

B-šūnu virsmas un ar CD3, ekspresētu uz T šūnu virsmas. Tas aktivē endogēnās T šūnas, sasaistot

CD3 T šūnu receptora (TCR) kompleksu ar CD19, kas atrodas uz labdabīgām un ļaundabīgām

B šūnām. Blinatumomaba imūnterapijas pretaudzēja aktivitāte nav atkarīga no T šūnām, kuras nes

specifiskus TCR vai no peptīda antigēniem, kurus pārstāv vēža šūnas, bet ir poliklonāla pēc savas

dabas un neatkarīga no cilvēka leikocītu antigēna (

HLA

) molekulām uz mērķšūnām. Blinatumomabs

mediē citolītiskas sinapses veidošanos starp T šūnām un audzēja šūnām, atbrīvojot proteolītiskos

enzīmus, lai iznīcinātu gan tās mērķšūnas, kas proliferējas, gan pārējās mērķšūnas. Blinatumomabs ir

saistīts ar pārejošu šūnas adhēzijas molekulu augšupejošu regulāciju, citolītisko proteīnu veidošanos,

iekaisuma citokīnu atbrīvošanos un T šūnu proliferāciju, kas izraisa CD19+ šūnu elimināciju.

Farmakodinamiskā iedarbība

Pētītajiem pacientiem novēroja atbilstošas imūnfarmakodinamiskas atbildes reakcijas. Vairāk nekā

4 nedēļu ilgas, nepārtrauktas, intravenozas infūzijas laikā farmakodinamiskā atbildes reakcija tika

raksturota ar T šūnu aktivāciju un sākotnējo pārdali, ātru perifēro B šūnu skaita samazināšanos un

pārejošu citokīnu līmeņa paaugstināšanos.

Perifēro T šūnu pārdale (t.i., T šūnu adhēzija uz asinsvadu endotēlija un/vai pārvietošanās audos)

notika pēc blinatumomaba infūzijas sākšanas vai straujas devas palielināšanas. Lielākai daļai pacientu

T šūnu skaits 1 vai 2 dienu laikā sākumā samazinājās un tad 7-14 dienu laikā atgriezās sākotnējā

līmenī. Dažiem pacientiem novēroja T šūnu skaita palielināšanos virs sākotnējā līmeņa (T šūnu

ekspansija).

Ārstēšanas laikā lietojot devas ≥ 5 µg/m

/dienā vai ≥ 9 µg/dienā, lielākai daļai pacientu perifēro

B šūnu skaits strauji samazinājās līdz nenosakāmam līmenim. No ārstēšanas brīvajā 2 nedēļu periodā

starp ārstēšanas cikliem nenotika perifēro B šūnu skaita atjaunošanās. Nepilnīga B šūnu

samazināšanās notika, lietojot devas 0,5 µg/m

/dienā un 1,5 µg/m

/dienā, un dažiem pacientiem,

kuriem nebija atbildes reakcijas – lietojot lielākas devas.

Pediatriskiem pacientiem perifēro limfocītu daudzums netika noteikts.

Tika noteikts citokīnu, ieskaitot IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α un IFN-γ, līmenis, un

visvairāk paaugstināts bija IL-6, IL-10 un IFN-γ līmenis. Pārejošu citokīnu līmeņa paaugstināšanos

novēroja pirmajās divās dienās pēc blinatumomaba infūzijas sākšanas. Paaugstinātie citokīnu līmeņi

atgriezās sākotnējā stāvoklī 24-48 stundās infūzijas laikā. Turpmākajos ārstēšanas ciklos citokīni

paaugstinājās mazākam pacientu skaitam mazākā intensitātē, salīdzinot ar pirmā ārstēšanas cikla

sākotnējām 48 stundām.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Filadelfijas hromosomas negatīva B prekursora recidivējoša vai refraktāra ALL

Kopumā 456 pacienti ≥ 18 gadu vecumā ar B prekursora recidivējošu vai refraktāru ALL tika pakļauti

BLINCYTO iedarbībai zemāk aprakstīto II un III fāzes klīnisko pētījumu laikā.

BLINCYTO drošums un efektivitāte, salīdzinot ar standarta aprūpes (SA) ķīmijterapiju, tika vērtēta

randomizētā, atklātā, daudzcentru III fāzes pētījumā. Iekļaušanai piemērotie pacienti bija ≥ 18 gadu

vecumā ar ECOG funkcionālā stāvokļa novērtējumu ≤ 2, ar B šūnu prekursora recidivējošu vai

refraktāru ALL (kam bija > 5% blastu kaulu smadzenēs un vai nu recidivējošu jebkurā laikā pēc

alogēnas hematopoētisko cilmes šūnu transplantācijas (HCŠT), neārstēta pirmā recidīva ar pirmo

remisijas ilgumu < 12 mēneši, vai refraktāru pret pēdējo terapiju).

Pacienti tika randomizēti attiecībā 2:1, lai saņemtu BLINCYTO vai 1 no 4 iepriekš noteiktām,

pētnieka izvēlētām SA mugurkaula ķīmijterapijas shēmām. Randomizācija tika stratificēta pēc vecuma

(< 35 gadi pret ≥ 35 gadu vecumu), iepriekšējas glābējterapijas (jā pret nē) un iepriekšēja alogēna

HCŠT (jā pret nē), kā izvērtēts piekrišanas brīdī. Demogrāfiskie rādītāji un sākotnējie raksturlielumi

starp abām grupām tika labi izlīdzsvaroti (skatīt 1. tabulu).

1. tabula. Demogrāfiskie un sākotnējie raksturlielumi III fāzes pētījumā

Raksturlielums

BLINCYTO

(N = 271)

SA ķīmijterapija

(N = 134)

Vecums

Mediāna, gadi (min., maks.)

37 (18, 80)

37 (18, 78)

Vidējais, gadi (SD)

40,8 (17,1)

41,1 (17,3)

≥ 65 gadi, n (%)

33 (12,2)

15 (11,2)

Iepriekšēja glābējterapija

164 (60,5)

80 (59,7)

114 (42,1)

65 (48,5)

91 (33,6)

43 (32,1)

≥ 2

66 (24,3)

26 (19,4)

Iepriekšēja aloHCŠT

94 (34,7)

46 (34,3)

ECOG statuss - n (%)

96 (35,4)

52 (38,8)

134 (49,4)

61 (45,5)

41 (15,1)

20 (14,9)

Refraktārais statuss - n (%)

Refraktāri pret primāro terapiju

46 (17,0)

27 (20,1)

Refraktāri pret glābējterapiju

87 (32,1)

34 (25,4)

Pacienti ar maksimālo centrāli/lokāli noteikto

blastu daudzumu kaulu smadzenēs - n (%)

≥ 50%

201 (74,2)

104 (77,6)

AloHCŠT = alogēna hematopoētisko cilmes šūnu transplantācija

SA = standarta aprūpe

BLINCYTO ievadīja nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā. Pirmajā ciklā sākotnējā deva bija

9 μg/dienā 1. nedēļā, tad 28 μg/dienā atlikušajās 3 nedēļās. Mērķa devu 28 µg/dienā ievadīja 2. ciklā

un sekojošos ciklos, sākot ar katra cikla 1. dienu. Nevēlamu notikumu gadījumā bija iespējama devas

pielāgošana. No 267 pacientiem, kuri saņēma BLINCYTO, vidējais pabeigto ārstēšanas ciklu skaits

bija 2,0; no 109 pacientiem, kuri saņēma SA ķīmijterapiju, vidējais ārstēšanas ciklu skaits bija 1,3.

Primārais mērķa kritērijs bija kopējā dzīvildze (

overall survival - OS

). Mediānā

OS

bija 4 mēneši

(95% TI: 2,9; 5,3) SA ķīmijterapijas grupā, salīdzinot ar 7,7 mēnešiem (95% TI: 5,6; 9,6) BLINCYTO

grupā. Riska attiecība (95% TI) ārstēšanas grupās bija 0,71 (0,55; 0,93) par labu BLINCYTO, norādot

uz 29% riska attiecības (RA) samazinājumu BLINCYTO grupā (p-vērtība = 0,012 (stratificēts

log-

rank

tests)), skatīt 1. attēlu. Par

OS

rezultātu pastāvīgumu liecina stratifikācijas faktori apakšgrupās.

Saskanīgus rezultātus novēroja pēc cenzēšanas HCŠT laikā; mediānā

OS

, kas tika cenzēta HCŠT laikā,

bija 6,9 mēneši (95% TI, 5,3; 8,8) BLINCYTO grupā un 3,9 mēneši (95% TI, 2,8; 4,9) SA grupā (RA,

0,66; 95% TI 0,50; 0,88; p vērtība = 0,004). Mirstības rādītājs pēc aloHCŠT visiem respondentiem,

kas nesaņēma antileikozes terapiju, bija 10/38 (26,3%; 95% TI: 13,4; 43,1) BLINCYTO grupā un 3/12

(25%; 95% TI: 5,5; 57,2) SA grupā; tāds mirstības rādītājs pēc 100 dienām pēc aloHCŠT bija 4/38

(12,4%, 95% TI 4,8%, 29,9%) BLINCYTO grupā un 0/12 (0%, 95% TI nav novērtējams) SA grupā.

Efektivitātes rezultāti par citiem pētījuma galvenajiem mērķa kritērijiem ir apkopoti 2. tabulā.

1. attēls. Kopējās dzīvildzes Kaplan-Meier līkne

2. tabula. Efektivitātes rezultāti ≥ 18 gadus veciem pacientiem ar Filadelfijas hromosomas

negatīvu B šūnu prekursora recidivējošu vai refraktāru ALL

BLINCYTO

(N = 271)

SA ķīmijterapija

(N = 134)

Pilnīga remisija (PR)

/PRh*

/PRn

, n (%) [95% TI]

119 (43,9) [37,9; 50,0]

33 (24,6) [17,6; 32,8]

Ārstēšanas atšķirība [95% TI]

19,3 [9,9; 28,7]

p-vērtība

< 0,001

PR, n (%) [95% TI]

91 (33,6) [28,0; 39,5]

21 (15,7) [10,0; 23,0]

Ārstēšanas atšķirība [95% TI]

17,9 [9,6 – 26,2]

p-vērtība

< 0,001

Dzīvildze bez notikumiem

d

6 mēnešu vērtējums % [95% TI]

30,7 [25,0; 36,5]

12,5 [7,2; 19,2]

18 mēnešu vērtējums % [95% TI]

9,5 [5,1; 15,6]

7,9 [3,7; 14,2]

RA [95% TI]

0,55 [0,43; 0,71]

Riska pacientu skaits

Mēneši

Dzīvildzes varbūtība

Mediānā OS, mēneši

7,7 (5,6; 9,6)

4,0 (2,9; 5,3)

RA (BLINCYTO/SA ķīmijterapija) (95% TI)

0,71 (0,55; 0,93)

p vērtība (2-pusēja)

0,012

BLINCYTO

ķīmijterapija

BLINCYTO (N=271)

SA ķīmijterapija (N=134)

BLINCYTO

SOC Chemo

Cenzēto pacientu norāda vertikālā josla I

GRH0518LV v1

BLINCYTO

(N = 271)

SA ķīmijterapija

(N = 134)

Hematoloģiskās atbildes reakcijas ilgums

Mediānais laiks līdz notikumam [95% TI]

8,3 [5,7; 10,7]

7,8 [2,2; 19,0]

PR/PRh*/PRn

7,3 [5,8; 9,9]

4,6 [1,8; 19,0]

MAS

e

atbildes reakcija PR/PRh*/PRn

MAS novērtējami pacienti (%)

[95% TI]

74/97 (76,3) [66,6; 84,3]

16/33 (48,5) [30,8; 66,5]

MAS atbildes reakcijas ilgums

Mediānais laiks līdz notikumam

[95% TI]

4,5 mēneši [3,6; 9,0]

3,8 mēneši [1,9; 19,0]

AloHCŠT pēc sākotnējā stāvokļa

– n (%)

Visi subjekti

65 (24)

32 (23,9)

Hematoloģiskie respondenti

(PR/PRh*/PRn)

50 (42,0)

18 (54,5)

Laiks līdz aloHCŠT visiem pacientiem ar

transplantātu

Mediānais laiks līdz notikumam

(kvartiles robežās)

3,7 mēneši [3,0; 5,3]

(N = 65)

3,1 mēnesis [2,6; 4,3]

(N = 32)

Laiks līdz aloHCŠT PR/PRh*/PRn

respondentiem

Mediānais laiks līdz notikumam

[95% TI] (KM vērtējums)

11,3 mēneši [5,2; nav

nosakāms]

(N = 119)

3,6 mēneši [2,3; 7,2]

(N = 33)

100 dienu mirstība pēc aloHCŠT

n/N (%), [95% TI]

4/38 (12,4%) [4,8; 29,9]

0/12 (0,0%) [0,0; nav

nosakāms]

PR tika definēta kā ≤ 5% blastu kaulu smadzenēs, nav liecības par slimību un pilnīga perifērisko asiņu šūnu

skaita normalizēšanās (trombocīti > 100 000/mikrolitrā un absolūtais neitrofilo leikocītu skaits [

ANC

> 1 000/mikrolitrā).

PRh* (pilnīga remisija ar daļēju hematoloģisku atveseļošanos) tika definēta kā ≤ 5% blastu kaulu smadzenēs,

nav liecības par slimību, un daļēja perifērisko asiņu šūnu skaita normalizēšanās (trombocīti > 50 000/mikrolitrā

ANC

> 500/mikrolitrā).

PRn (pilnīga remisija ar nepilnīgu hematoloģisko atveseļošanos) tika definēta kā ≤ 5% blastu kaulu smadzenēs,

nav liecības par slimību, un nepilnīga perifērisko asiņu skaita normalizēšanās (trombocīti > 100 000 /mikrolitrā

ANC

> 1000/mikrolitrā).

Dzīvildze bez notikumiem (

event free survival – EFS

) tika aprēķināta no randomizācijas brīža līdz slimības

izvērtējuma dienai, kad tika noteikts recidīvs pēc PR/PRh*/PRn sasniegšanas vai nāve atkarībā no tā, kurš no

tiem ir agrāks. Pacienti, kuri 12 nedēļu laikā pēc ārstēšanas uzsākšanas nav sasnieguši PR/PRh*/PRn, tiek

uzskatīti par ārstēšanas neveiksmi ar

EFS

ilgumu 1 diena

Minimālās atlikušās slimības (MAS) atbildes reakcija tika definēta kā MAS, kas noteikta ar polimerāzes ķēdes

reakciju (PĶR) vai plūsmas citometriju < 1 x 10

Pacienti, kuri sasniedza PR/PRh*/PRn un kuriem pēc sākotnējā stāvokļa bija novērtējama MAS.

Ar veselību saistītā dzīves kvalitāte

Šajā atklātajā pētījumā pacientu ziņotā ar veselību saistītā dzīves kvalitāte (AVSDzK) tika noteikta,

izmantojot Eiropas vēža izpētes un ārstēšanas organizācijas anketu par dzīves kvalitāti -

Core 30

(EORTC QLQ-C30

Post-hoc

jutīguma analīzē, salīdzinot ar SA, BLINCYTO konsekventi pagarināja

laiku līdz klīniski nozīmīgai AVSDzK pasliktināšanai (≥ 10 punktu pasliktināšanās no sākotnējā

stāvokļa) globālajā veselības stāvoklī [BLINCYTO mediāna, salīdzinot ar SA: 8,1 mēneši, salīdzinot

ar 1,0 mēnesi; RA = 0,60 (95% TI = 0,42; 0,85)], funkcionālās skalās, simptomu skalās un atsevišķos

punktos. Tā kā ar veselību saistītie dzīves kvalitātes rezultāti pamatoti ar

post-hoc

jutīguma analīzi,

rezultāti jāinterpretē piesardzīgi.

BLINCYTO vērtēja arī atklātā, daudzcentru, vienas grupas II fāzes pētījumā ar 189 pacientiem.

Iekļaušanai piemērotie pacienti bija ≥ 18 gadus veci ar Filadelfijas hromosomas negatīvu B prekursora

recidivējošu vai refraktāru ALL (recidīvs ar pirmās remisijas ilgumu ≤ 12 mēneši pirmās

glābējterapijas laikā vai recidīvs vai refraktāra ALL pēc pirmās glābējterapijas, vai recidīvs 12 mēnešu

laikā kopš alogēnas HCŠT un ar ≥ 10% blastu kaulu smadzenēs).

Premedikācija, BLINCYTO deva katrā ārstēšanas ciklā un ievadīšanas ceļš bija identisks III fāzes

pētījumam. 1 nedēļas laikā pirms ārstēšanas ar BLINCYTO uzsākšanas pacienti tika iepriekš ārstēti ar

obligātu cerebrospinālā šķidruma profilaksi, kas sastāvēja no intratekālas shēmas saskaņā ar

institucionālajām vai valsts vadlīnijām. BLINCYTO ievadīja nepārtrauktas intravenozas infūzijas

veidā. Pirmajā ciklā sākotnējā deva bija 9 μg/dienā 1. nedēļā, tad 28 μg/dienā atlikušajās 3 nedēļās.

Mērķa devu 28 µg/dienā ievadīja 2. ciklā un sekojošos ciklos, sākot ar katra cikla 1. dienu. Nevēlamu

notikumu gadījumā bija iespējama devas pielāgošana. Ārstētajā populācijā bija 189 pacienti, kas

saņēma vismaz vienu BLINCYTO infūziju; vidējais ciklu skaits pacientam bija 1,6. Pacientiem,

kuriem bija atbildes reakcija uz BLINCYTO, bet vēlāk radās recidīvs, bija iespēja atkārtotai ārstēšanai

ar BLINCYTO. Ārstētajiem pacientiem mediānais vecums bija 39 gadi (diapazons: 18-79 gadi,

ieskaitot 25 pacientus ≥ 65 gadu vecumā), 64 no 189 (33,9%) bija veikta HCŠT pirms BLINCYTO

saņemšanas, un 32 no 189 (16,9%) bija saņēmuši vairāk nekā 2 iepriekšējas glābējterapijas.

Primārais mērķa kritērijs bija pilnīgas remisijas/pilnīgas remisijas ar daļēju hematoloģisku

atveseļošanos (PR/PRh*) rādītājs divu BLINCYTO ārstēšanas ciklu laikā. Astoņdesmit viens no

189 (42,9%) pacientiem sasniedza PR/PRh* pirmo 2 ārstēšanas ciklu laikā, un lielākā daļa atbildes

reakciju (64 no 81) notika 1 ārstēšanas cikla laikā. Gados vecākā populācijā (≥ 65 gadu vecumā) 11 no

25 pacientiem (44,0%) PR/PRh* sasniedza pirmajos 2 ārstēšanas ciklos (par drošumu gados vecākiem

cilvēkiem skatīt 4.8. apakšpunktu). Četri pacienti sasniedza PR konsolidācijas ciklos, kā rezultātā

kumulatīvais PR rādītājs bija 35,4% (67/189; 95% TI: 28,6%-42,7%). Trīsdesmit diviem no 189

(17%) pacientiem veica alogēnu HCŠT, kad viņiem bija PR/PRh*, ko inducēja ar BLINCYTO (skatīt

3. tabulu).

3. tabula. Efektivitātes rezultāti ≥ 18 gadus veciem pacientiem ar Filadelfijas hromosomas

negatīvu B prekursora recidivējošu vai refraktāru akūtu limfoleikozi (ALL)

n (%)

N = 189

95% TI

Pilnīga remisija (PR)

/pilnīga remisija ar daļēju

hematoloģisko atveseļošanos (PRh*)

81 (42,9%)

[35,7% – 50,2%]

63 (33,3%)

[26,7% – 40,5%]

PRh*

18 (9,5%)

[5,7% – 14,6%]

Hipoplastiskas vai aplastiskas kaulu smadzenes

bez blastiem

17 (9%)

[5,3% – 14,0%]

Daļēja remisija

5 (2,6%)

[0,9% – 6,1%]

Dzīvildze bez recidīva

(RFS) PR/PRh*

5,9 mēneši

[4,8 līdz 8,3 mēneši]

Kopējā dzīvildze

6,1 mēnesis

[4,2 līdz 7,5 mēneši]

PR tika definēta kā ≤ 5% blastu kaulu smadzenēs, nav liecības par slimību un pilnīga perifēro asiņu šūnu

skaita normalizēšanās (trombocīti > 100 000/mikrolitrā un absolūtais neitrofilo leikocītu skaits [ANC]

> 1 000/mikrolitrā).

PRh* tika definēta kā ≤ 5% blastu kaulu smadzenēs, nav liecības par slimību un daļēja perifēro asiņu šūnu

skaita normalizēšanās (trombocīti > 50 000/mikrolitrā un ANC > 500/mikrolitrā).

Hipoplastiskas vai aplastiskas kaulu smadzenes bez blastiem tika definētas kā kaulu smadzeņu blasti ≤ 5%,

nav liecības par slimību, nepietiekama perifēro asins šūnu skaita normalizēšanās: trombocīti ≤ 50 000/mikrolitrā

un/vai ANC ≤ 500/mikrolitrā.

Daļēja remisija tika definēta kā kaulu smadzeņu blasti 6% – 25% ar vismaz 50% samazināšanos salīdzinājumā

ar sākotnējo stāvokli.

Recidīvs tika definēts kā hematoloģisks recidīvs (blastu skaits kaulu smadzenēs lielāks nekā 5% pēc PR) vai

ekstramedulārs recidīvs.

Iepriekš definētā izpētes analīzē 60 no 73 MAS izvērtējamiem pacientiem ar PR/PRh* (82,2%) bija arī

MAS atbildes reakcija (definēta kā MAS PĶR < 1 x 10

Pacientiem ar iepriekšēju alogēnu HCŠT bija līdzīgi atbildes reakcijas rādītāji kā pacientiem bez

iepriekšējas HCŠT; gados vecākiem pacientiem bija līdzīgi atbildes reakcijas rādītāji kā gados

jaunākiem pacientiem, un būtisku remisijas rādītāju atšķirību, pamatojoties uz iepriekšēju glābējzāļu

terapiju skaitu, nenovēroja.

Pacientiem ar ekstramedulāro slimību ārpus CNS/ārpus sēkliniekiem (definēta kā vismaz 1 bojājums

≥ 1,5 cm) skrīninga laikā (N = 8/189) klīniskās atbildes reakcijas rādītājs (25% [95% TI: 3,2-65,1] bija

mazāks, salīdzinot ar pacientiem bez pierādījumiem par ekstramedulāro slimību (N = 181, 43,6%

[95% TI: 36,3 – 51,2]) (skatīt 2. attēlu).

Pacientiem ar vislielāko audzēja slodzi, kas noteikta pēc kaulu smadzeņu blastu šūnu procentuālā

īpatsvara sākotnējā stāvoklī (≥ 90%), joprojām bija klīniski nozīmīga atbildes reakcija ar PR/PRh*

rādītāju 21,6% (TI: 12,9 – 32,7) (skatīt 2. attēlu). Pacientiem ar mazu audzēja slodzi (< 50%) bija

labākā atbildes reakcija uz ārstēšanu ar BLINCYTO ar PR/PRh* rādītāju 72,9% (TI: 59,7 – 83,6).

2. attēls. PR/PRh* rādītājs pētījuma MT103-211 (primārās analīzes kopa) pirmo divu ciklu laikā

n = pacientu skaits, kas sasniedza PR vai PRh* pirmajos divos ārstēšanas ciklos norādītajā apakšgrupā.

N = kopējais pacientu skaits norādītajā apakšgrupā.

Pieejami ierobežoti dati par pacientiem ar B prekursora ALL vēlīnu pirmo recidīvu, definētu kā

recidīvu, kas rodas vairāk nekā 12 mēnešus pēc pirmās remisijas vai vairāk nekā 12 mēnešus pēc

HCŠT pirmajā remisijā. II fāzes klīniskajos pētījumos 88,9% (8/9) pacientu ar vēlīnu pirmo recidīvu,

kā definēts individuālos pētījumos, sasniedza PR/PRh* pirmo 2 ārstēšanas ciklu laikā, no kuriem

62,5% (6/9) sasniedza MAS atbildes reakciju un 37,5% (3/9) tika veikta alogēna HCŠT pēc ārstēšanas

ar BLINCYTO. Kopējās dzīvildzes (

OS

) mediāna bija 17,7 mēneši (TI 3,1 – nav nosakāms).

Randomizētā, atklātā, daudzcentru III fāzes pētījumā 70% (7/10) pēctransplantācijas pacientu ar vēlīnu

pirmo recidīvu, kuri tika ārstēti ar BLINCYTO, pirmajos 2 ārstēšanas ciklos sasniedza PR/PRh*

salīdzinājumā ar 20 % (1/5) pacientu, kuri tika ārstēti ar standarta aprūpes ķīmijterapiju. Piecdesmit

procenti (5/10) salīdzinājumā ar 0% (0/5) sasniedza MAS atbildes reakciju, un 20% (2/10)

salīdzinājumā ar 40% (2/5) pēc ārstēšanas tika veikta alogēna HCŠT. BLINCYTO grupas kopējās

dzīvildzes mediāna bija 15,6 mēneši (TI 5,5 — nav nosakāms), un grupai, kas tika ārstēta ar standarta

aprūpes ķīmijterapiju — 5,3 mēneši (TI 1,1 — nav nosakāms).

MAS pozitīvu B prekursora ALL

BLINCYTO drošums un efektivitāte pieaugušiem pacientiem ar MAS pozitīvu B prekursora ALL tika

novērtēta atklātā, daudzcentru, vienas grupas pētījumā. Iekļaušanai piemērotie pacienti bija ≥ 18 gadus

vecas personas, kurām iepriekš nav veikta HCŠT, kuras bija saņēmušas vismaz 3 standarta ALL

Apakšgrupa

Kaulu smadzeņu blastu infiltrācija

(centrālā laboratorija)

<50%

≥50% līdz <75%

≥75% līdz <90%

≥90%

Ekstramedulārā slimība pētījuma

sākumpunktā

Kopējais

Procentuālais CR/CRh* sasniedzēju skaits

Rādītājs un 95% ticamības intervāls (TI)

Rādītājs (95% TI)

43 no 59

72,9% (59,7% līdz 83,6%)

8 no 25

32,0% (14,9% līdz 53,5%)

14 no 31

45,2% (27,3% līdz 64,0%)

16 no 74

21,6% (12,9% līdz 32,7%)

2 no 8

25,0% (3,2% līdz 65,1%)

79 no 181

43,6% (36,3% līdz 51,2%)

81 no 189

42,9% (35,7% līdz 50,2%)

GRH0194LV v2

terapijas blokus, kurām bija pilnīga hematoloģiska remisija (definēta kā < 5% blastu kaulu smadzenēs,

absolūtais neitrofilo leikocītu skaits ≥ 1 000/mikrolitrā, trombocīti ≥ 50 000/mikrolitrā un

hemoglobīna līmenis ≥ 9 g/dL) un kurām bija molekulārie traucējumi vai molekulārais recidīvs

(definēts kā MAS ≥ 10

); skat. 4. tabulu. MAS statuss skrīninga laikā tika noteikts ar kaula smadzeņu

biopsijas paraugiem, izmantojot plūsmas citometriju vai polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) ar

minimālo jutīgumu 10

, veicot novērtējumu uz vietas. Pēc tam centrālā laboratorija apstiprināja MAS

līmeni, izmantojot PĶR. MAS rezultātu galīgā izvērtēšana tika veikta, balstoties uz EuroMRD

Consortium vadlīnijām.

4. tabula. Demogrāfiskie un sākotnējie raksturlielumi MAS pētījumā

Raksturlielums

BLINCYTO

(N = 116)

Vecums

Mediāna, gadi (min., maks.)

45 (18, 76)

Vidējais, gadi (SD)

44,6 (16,4)

≥ 65 gadi, n (%)

15 (12,9)

Vīrieši, n (%)

68 (58,6)

Rase, n (%)

Āzijas

1 (0,9)

Cita (jaukta)

1 (0,9)

Baltā

102 (87,9)

Nezināma

12 (10,3)

Recidīvu vēsture n (%)

Pacienti, kas 1. reizi sasnieguši PR

75 (64,7)

Pacienti, kas 2. reizi sasnieguši PR

39 (33,6)

Pacienti, kas 3. reizi sasnieguši PR

2 (1,7)

MAS līmenis sākotnējā stāvoklī* n (%)

≥ 10

un < 1

9 (7,8)

≥ 10

un < 10

45 (38,8)

≥ 10

un < 10

52 (44,8)

< 10

3 (2,6)

Zem zemākās kvantitatīvās noteikšanas

robežas

5 (4,3)

Nezināms

2 (1,7)

* Centralizēti izvērtēts pārbaudē ar minimālo jutīgumu 10

BLINCYTO ievadīja nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā. Pacienti visos ārstēšanas ciklos

saņēma nemainīgu BLINCYTO devu — 15 μg/m

/dienā (līdzvērtīgi ieteicamajai devai 28 μg/dienā).

Pacienti saņēma līdz 4 ārstēšanas cikliem. Nevēlamu notikumu gadījumā bija iespējama devas

pielāgošana. Ārstētajā populācijā bija 116 pacienti, kas saņēma vismaz vienu BLINCYTO infūziju;

vidējais pabeigto ciklu skaits bija 1,8 (diapazons: no 1 līdz 4).

Primārais mērķa kritērijs bija to pacientu daļa, kura sasniedza pilnīgu MAS atbildes reakciju viena

BLINCYTO ārstēšanas cikla laikā. Astoņdesmit astoņi no 113 (77,9%) izvērtējamiem pacientiem

sasniedza pilnīgu MAS atbildes reakciju pēc viena ārstēšanas cikla; skat 5. tabulu. Divi pacienti

sasniedza pilnīgu MAS atbildes reakciju, saņemot vienu papildu BLINCYTO ārstēšanas ciklu. MAS

atbildes reakcijas rādītāji pēc vecuma un apakšgrupu MAS līmenis sākotnējā stāvoklī sakrita ar

rezultātiem vispārējā populācijā. RFS pacientiem ar Filadelfijas hromosomas negatīvu B prekursora

ALL 18 mēnešus pēc cenzēšanas HCŠT vai pēc BLINCYTO ķīmijterapijas bija 54% (33%, 70%).

RFS pēc 18 mēnešiem bez cenzēšanas HCŠT vai pēc BLINCYTO ķīmijterapijas bija 53% (44%,

62%).

5. tabula. Efektivitātes rezultāti ≥ 18 gadus veciem pacientiem ar MAS pozitīvu B prekursora

ALL

Pilnīga MAS atbildes reakcija

, n/N (%), [TI 95%]

88/113

(77,9) [69,1; 85,1]

≥ 65 gadi

12/15 (80,0) [51,9–95,7]

Pacienti, kas 1. reizi sasnieguši PR

60/73 (82,2) [71,5–90,2]

Pacienti, kas 2. reizi sasnieguši PR

27/38 (71,1) [54,1–84,6]

Pacienti, kas 3. reizi sasnieguši PR

1/2 (50,0) [1,3–98,7]

Pilnīgas MAS atbildes reakcijas ilgums [TI 95%]

17,3 mēneši [12,6; 23,3]

Pilnīga MAS atbildes reakcija tika definēta kā nenosakāma MAS, kas apstiprināta pārbaudē ar minimālo jutīgumu 10

Primārā galamērķa pilnajā analīzes kopā tika iekļauti 113 pacienti (97,4%; 113/116).

Pediatriskā populācija

BLINCYTO drošums un efektivitāte ir noteikta atklātā, daudzcentru, vienas grupas pētījumā ar

93 pediatriskajiem pacientiem ar recidivējošu vai refraktāru B prekursora ALL (otrais vai vēlāks

recidīvs kaulu smadzenēs, jebkurš recidīvs kaulu smadzenēs pēc alogēna HCŠT, refraktārs pie citas

ārstēšanas un arī ar >25% blastu kaulu smadzenēs). Pētījums sastāvēja no divām daļām: devu

atklāšanas daļas, lai noteiktu atbilstošo devu shēmu, un tai sekojošas vienas grupas efektivitātes daļas,

kurā izmantota šī shēma.

BLINCYTO ievadīja nepārtrauktas intravenozas infūzijas veidā. Pētījuma devu atklāšanas daļā tika

novērtētas devas līdz pat 30 µg/m

/dienā. Pētījuma FK paplašināšanas un efektivitātes daļās 1. cikla

laikā tika noteikta ieteicamā deva 5 µg/m

/dienā 1.–7. dienā un 15 µg/m

/dienā 8.–28. dienā, kā arī

15 µg/m

/dienā nākamo ciklu 1.–28. dienā. Blakusparādību gadījumā bija iespējama devas

pielāgošana. Pacientiem, kuriem bija atbildes reakcija uz BLINCYTO, bet vēlāk radās recidīvs, bija

iespēja veikt atkārtotu ārstēšanu ar BLINCYTO.

Ārstētajā populācijā (devas atklāšanas, FK paplašināšanas un efektivitātes daļās) bija 70 pacienti, kuri

saņēma vismaz 1 ieteicamās BLINCYTO devas infūziju; vidējais ārstēšanas ciklu skaits bija 1,5.

Ārstēto pacientu mediānais vecums bija 8 gadi (diapazons: no 7 mēnešiem līdz 17 gadiem); 40 no

70 pacientiem (57,1%) pirms BLINCYTO saņemšanas bija veikta alogēna HCŠT, un 39 no

70 pacientiem (55,7%) bija refraktāra slimība. Lielākajai daļai pacientu bija liela audzēja slodze

(≥50% leikēmisko blastu kaulu smadzenēs) sākotnējā stāvoklī, un mediānais kaulu smadzeņu blastu

rādītājs bija 75,5%.

Divdesmit viens no 70 pacientiem (28,6%) sasniedza PR/PRh* pirmo 2 ārstēšanas ciklu laikā, un

17 no 20 gadījumiem (85%) tas notika 1. ārstēšanas cikla laikā. Četriem pacientiem tika sasniegts M1

kaulu smadzenēs, bet netika izpildīti PR vai PRh* perifēro asiņu šūnu skaita normalizēšanās kritēriji.

Vienpadsmit no 20 pacientiem (55%), kuri sasniedza PR/PRh*, saņēma alogēnu HCŠT. PR/PRh*

pacientiem, kuri jaunāki par 2 gadiem, bija 40% (4/10); 2–6 gadus veciem pacientiem tas bija 30,0%

(6/20); 7–17 gadus veciem pacientiem šis rādītājs bija 25% (10/40). 3 pacienti, kuri bija jaunāki par

1 gadu, refraktāri iepriekšējā ārstēšanā un iepriekš nebija saņēmuši aloHCŠT, saņēma vienu Blincyto

ciklu ar devu 5–15 µg/m

/dienā. Neviens no 3 pacientiem, kuri bija jaunāki par 1 gadu, nesasniedza

PR/PRh

; 1 pacientam bija progresējoša slimība (OS 2,3 mēneši), bet 2 pacientiem nebija atbildes

reakcijas (OS attiecīgi 1,1 mēnesis un 8,7 mēneši). Zīdaiņiem novēroto blakusparādību tipi bija līdzīgi

kopējai pediatriskajai populācijai. Efektivitātes rezultātus skatīt 6. tabulā.

6. tabula. Efektivitātes rezultāti <18 gadus veciem pacientiem ar B šūnu prekursora recidivējošu

vai refraktāru ALL

N = 70

/PRh*

, n (%) [95% TI]

20 (28,6%) [18,4%–40,6%]

PR, n (%) [95% TI]

11 (15,7%) [8,1%–26,4%]

PRh*, n (%) [95% TI]

9 (12,9%) [6,1%–23,0%]

N = 70

Pilnīga MAS atbildes reakcija PR /PRh*

, n1/n2

(%) [95% TI]

11/20 (55,0%) [31,5–76,9]

PR, n1/n2

(%) [95% TI]

6/11 (54,5%) [23,4–83,3]

PRh*, n1/n2

(%) [95% TI]

5/9 (55,6%) [21,2–86,3]

Mediānā dzīvildze bez recidīva

(RFS)

PR/PRh* [95% TI]

6,8 mēneši [2,2–12,0 mēneši]

Mediānā kopējā dzīvildze [95% TI]

7,5 mēneši [4,0–11,8 mēneši]

100 dienu mirstība pēc aloHCŠT

n/N (%), [95% TI]

1/6 (16,7%) [2,5%–72,7%]

PR tika definēta kā M1 kaulu smadzenēs (≤ 5% blastu kaulu smadzenēs), nav liecību par cirkulējošiem blastiem vai

ekstramedulāro slimību, ir pilnīga perifērisko asiņu šūnu skaita normalizēšanās (trombocīti >100 000/mikrolitrā un absolūtais

neitrofilo leikocītu skaits [ANC] >1000/mikrolitrā) un nav recidīva 28 dienu laikā.

PRh* tika definēta kā M1 kaulu smadzenēs (≤5% blastu kaulu smadzenēs), nav liecību par cirkulējošiem blastiem vai

ekstramedulāro slimību, ir daļēja perifēro asiņu šūnu skaita normalizēšanās (trombocīti >50 000/mikrolitrā un ANC

>500/mikrolitrā) un nav recidīva 28 dienu laikā.

Pilnīga MAS atbildes reakcija: leikēmisku šūnu pazīmes nav nosakāmas ne ar PĶR, ne plūsmas citometriju.

n1: to pacientu skaits, kuri sasniedza MAS atbildes reakciju un attiecīgo remisijas statusu; n2: to pacientu skaits, kuri

sasniedza attiecīgo remisijas statusu. Viens PR/PRh* pacients, kuram bija atbildes reakcija, bet nebija datu par MAS, tika

uzskatīts par tādu, kuram nav MAS atbildes reakcijas.

Recidīvs tika definēts kā hematoloģisks recidīvs (blastu skaits kaulu smadzenēs lielāks nekā 25% pēc PR) vai

ekstramedulārs recidīvs.

Iekļauti tikai pacienti ar HCŠT PR/PRh* remisijas fāzē (pirms HCŠT nav lietoti pretleikēmijas līdzekļi).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pieaugušiem pacientiem blinatumomaba farmakokinētika ir lineāra devu robežās no 5 līdz

90 µg/m

/dienā (aptuveni līdzvērtīga 9-162 µg/dienā). Pēc nepārtrauktas intravenozas infūzijas

līdzsvara stāvokļa koncentrācija serumā (Css) tika sasniegta dienas laikā un laika gaitā palika

nemainīga. Css vidējās vērtības paaugstināšanās bija aptuveni proporcionāla devai pārbaudītajā devu

diapazonā. Klīniskajās devās 9 µg/dienā un 28 µg/dienā recidivējošas/refraktāras ALL ārstēšanai

vidējā (SD) Css bija attiecīgi 230 (359) pg/ml un 612 (532) pg/ml. Blinatumomaba farmakokinētika

pacientiem ar MAS pozitīvu B prekursora ALL bija līdzīga pacientiem ar recidivējošu vai refraktāru

ALL.

Izkliede

Vidējais izkliedes tilpums (SD), pamatojoties uz terminālo fāzi (Vz), bija 4,52 (2,89) l pēc

nepārtrauktas blinatumomaba intravenozas infūzijas.

Biotransformācija

Blinatumomaba metabolisma ceļš nav raksturots. Līdzīgi kā citām proteīnu zālēm, paredzams, ka

blinatumomabs kataboliskā ceļā tiks sašķelts mazos peptīdos un aminoskābēs.

Eliminācija

Pacientiem, kuri klīniskajos pētījumos saņēma blinatumomabu nepārtrauktas intravenozas infūzijas

veidā, vērtētais vidējais (SD) sistēmiskais klīrenss bija 2,92 (2,83) l/stundā. Vidējais (SD) eliminācijas

pusperiods bija 2,11 (1,42) stundas. Pārbaudītajās klīniskajās devās nenozīmīgs blinatumomaba

daudzums tika izvadīts ar urīnu.

Ķermeņa virsmas laukums, dzimums un vecums

Populācijas farmakokinētikas analīze tika veikta, lai novērtētu demogrāfisko raksturlielumu ietekmi uz

blinatumomaba farmakokinētiku. Rezultāti liecina, ka vecums (no 7 mēnešiem līdz 80 gadiem) un

dzimums neietekmē blinatumomaba farmakokinētiku. Ķermeņa virsmas laukums (no 0,37 līdz

2,70 m

) ietekmē blinatumomaba farmakokinētiku. Tomēr ietekme uz pieaugušajiem ir nenozīmīga,

un devas noteikšana pēc ķermeņa virsmas laukuma tiek ieteikta pediatriskajai populācijai.

Nieru darbības traucējumi

Oficiāli blinatumomaba farmakokinētiskie pētījumi pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav

veikti.

Farmakokinētikas analīzē konstatēja aptuveni 2 reizes lielāku blinatumomaba klīrensa vidējo vērtību

atšķirību pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem un normālu nieru darbību. Tomēr

tika konstatēta augsta starppacientu mainība (CV% līdz 95,6%), un klīrensa vērtības pacientiem ar

nieru darbības traucējumiem pamatā bija diapazonā, kas novērots pacientiem ar normālu nieru

darbību; klīniski nozīmīga nieru darbības ietekme uz klīnisko iznākumu nav paredzama.

Aknu darbības traucējumi

Oficiāli blinatumomaba farmakokinētikas pētījumi pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav

veikti. Lai izvērtētu aknu darbības traucējumu ietekmi uz blinatumomaba klīrensu, izmantoja

sākotnējā stāvokļa ALAT un ASAT līmeni. Populācijas farmakokinētikas analīze liecina, ka nav

saistības starp ALAT vai ASAT līmeni un blinatumomaba klīrensu.

Pediatriskā populācija

Pediatriskajiem pacientiem blinatumomaba farmakokinētika ir lineāra devu robežās no 5 līdz

30 µg/m

/dienā. Pie ieteicamajām devām vidējās (SD) līdzsvara stāvokļa koncentrācijas (Css) vērtības

bija 162 (179) un 533 (392) pg/ml pie devas attiecīgi 5 un 15 µg/m

/dienā. Vērtētais vidējais (SD)

izkliedes tilpums (V

), klīrenss (CL) un terminālais pusperiods (t

1/2,z

) bija attiecīgi 3,91 (3,36) l/m

1,88 (1,90) l/h/m

un 2,19 (1,53) stundas.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi, kas veikti ar blinatumomabu un peļu surogātu, atklāja paredzamo

farmakoloģisko iedarbību (ieskaitot citokīnu atbrīvošanos, leikocītu skaita samazināšanos, B šūnu

izsīkumu, T šūnu skaita samazināšanos, samazinātu limfoīdo audu šūnu piesātinājumu). Šīs izmaiņas

bija atgriezeniskas pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar blinatumomabu nav veikti. Embriofetālās attīstības toksicitātes

pētījumā ar pelēm peļu surogāts ierobežotā apjomā šķērsoja placentu (augļa/mātītes seruma

koncentrācijas attiecība < 1%) un neinducēja embriofetālu toksicitāti vai teratogenitāti. Gaidāmo B un

T šūnu skaita samazināšanos novēroja grūsnām pelēm, bet hematoloģiskā ietekme uz augli netika

izvērtēta. Pētījumi, lai izvērtētu ar ārstēšanu saistīto ietekmi uz fertilitāti, nav veikti. Ietekmes uz

vīrišķajiem un sievišķajiem reproduktīvajiem orgāniem toksicitātes pētījumos ar peļu surogātu nebija.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Pulveris

Citronskābes monohidrāts (E330)

Trehalozes dihidrāts

Lizīna hidrohlorīds

Polisorbāts 80

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

Šķīdums (stabilizators)

Citronskābes monohidrāts (E330)

Lizīna hidrohlorīds

Polisorbāts 80

Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, izņemot 6.6. apakšpunktā minētās.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērti flakoni

5 gadi.

Sagatavotais šķīdums

Šķīdums ir ķīmiski un fizikāli stabils 24 stundas, uzglabājot 2 °C – 8 °C temperatūrā, vai 4 stundas,

uzglabājot temperatūrā līdz 27 °C.

No mikrobioloģiskā viedokļa sagatavotais šķīdums jāatšķaida nekavējoties, ja vien šī sagatavošanas

metode nepieļauj mikrobioloģiskā piesārņojuma riskus. Ja tas netiek atšķaidīts nekavējoties, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs.

Atšķaidīts šķīdums (sagatavots infūzijas maiss):

Šķīdums ir ķīmiski un fizikāli stabils 10 dienas, uzglabājot 2 °C – 8 °C temperatūrā, vai 96 stundas,

uzglabājot temperatūrā līdz 27 °C.

No mikrobioloģiskā viedokļa sagatavotie infūzijas maisi ir jāizlieto nekavējoties. Ja tie netiek izlietoti

nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbildīgs ir lietotājs un parasti tas

nedrīkst būt ilgāks par 24 stundām, uzglabājot 2 °C - 8 °C temperatūrā, ja vien atšķaidīšana nav veikta

kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C);

Nesasaldēt.

Flakonus uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas un atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Katrs BLINCYTO iepakojums satur 1 flakonu ar pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

un 1 flakonu ar šķīdumu (stabilizatoru):

38,5 mikrogrami blinatumomaba pulvera flakonā (I klases stikls) ar aizbāzni (elastomēra

gumija), plombu (alumīnijs) un noņemamu vāciņu un

10 ml šķīduma flakonā (I klases stikls) ar aizbāzni (elastomēra gumija), plombu (alumīnijs) un

noņemamu vāciņu.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Aseptiska pagatavošana

Infūzijas pagatavošanas laikā jānodrošina aseptiska rīkošanās. BLINCYTO pagatavošana:

jāveic apmācītam personālam aseptiskos apstākļos, saskaņā ar labas prakses prasībām, īpaši

attiecībā uz parenterālo zāļu aseptisku pagatavošanu;

jāveic laminārās plūsmas skapī vai bioloģiskās drošības kabinetā, ievērojot standarta

piesardzības pasākumus drošai rīcībai ar intravenozām zālēm.

Lai samazinātu zāļu lietošanas kļūdas (ieskaitot nepilnīgu devu un pārdozēšanu), ļoti svarīgi ir rūpīgi

ievērot šajā apakšpunktā sniegtos norādījumus par pagatavošanu un ievadīšanu.

Īpaši norādījumi, lai veicinātu precīzu pagatavošanu

Šķīdums (stabilizators) ir iekļauts BLINCYTO iepakojumā un tiek lietots, lai pārklātu infūzijas

maisa iekšējās virsmas pirms sagatavota BLINCYTO pievienošanas.

Nelietojiet šo šķīdumu

(stabilizatoru), lai sagatavotu BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai.

Kopējais sagatavota un atšķaidīta BLINCYTO tilpums būs lielāks nekā tilpums, kas jāievada

pacientam (240 ml). Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pacients saņems pilnu BLINCYTO

devu, ņemot vērā intravenozās infūzijas sistēmas zudumus.

Sagatavojot infūzijas maisu, izspiediet visu gaisu no infūzijas maisa. Tas ir īpaši svarīgi, ja Jūs

lietojat infūzijas sūkni ambulatori.

Lai samazinātu aprēķina kļūdas, lietojiet specifiskos daudzumus, kas aprakstīti zemāk

norādījumos par sagatavošanu un atšķaidīšanu.

Citi norādījumi

BLINCYTO ir saderīgs ar poliolefīna, PVH ne-dietilheksilftalāta (ne-DEHF) vai etilvinilacetāta

(EVA) infūziju maisiem/sūkņa kasetēm.

Sūkņa specifikācijas: infūzijas sūknim BLINCYTO infūziju šķīduma ievadīšanai jābūt

programmējamam, aizslēdzamam un ar trauksmes signālu. Elastomēra sūkņus nedrīkst

izmantot.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Infūziju šķīduma pagatavošana

Specifiski norādījumi par sagatavošanu un atšķaidīšanu ir sniegti katrai devai un infūzijas ilgumam.

Pārbaudiet parakstīto BLINCYTO devu un infūzijas ilgumu un tālāk identificējiet sadaļu par

atbilstošās devas pagatavošanu. 7. tabulā ir sniegti norādījumi par pacientiem, kuru ķermeņa masa ir

vismaz 45 kg, bet 8. un 9. tabulā ir sniegti norādījumi par pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka

nekā 45 kg. Ievērojiet BLINCYTO sagatavošanas un infūzijas maisa sagatavošanas soļus, kas izklāstīti

zem 9. tabulas.

7. tabula. Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir lielāka vai vienāda ar 45 kg: infūzijas maisam

pievienojamais nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām, šķīduma (stabilizatora) un

sagatavotā BLINCYTO tilpums

Nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdums injekcijām (sākuma tilpums)

250 ml

(parastais virstilpums

265–275 ml)

Šķīdums (stabilizators)

5,5 ml

Deva

Infūzijas ilgums

Infūzijas ātrums

Sagatavotais

BLINCYTO

(iepakojumu skaits)

9 µg/dienā

24 stundas

10 ml/stundā

0,83 ml (1)

48 stundas

5 ml/stundā

1,7 ml (1)

72 stundas

3,3 ml/stundā

2,5 ml (1)

96 stundas

2,5 ml/stundā

3,3 ml (2)

28 µg/dienā

24 stundas

10 ml/stundā

2,6 ml (1)

48 stundas

5 ml/stundā

5,2 ml (2)

72 stundas

3,3 ml/stundā

8 ml (3)

96 stundas

2,5 ml/stundā

10,7 ml (4)

8. tabula. Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 45 kg: infūzijas maisam

pievienojamais nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām, šķīduma (stabilizatora) un

sagatavotā BLINCYTO tilpums devai 5 µg/m

2

/dienā

Nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdums injekcijām (sākuma tilpums)

250 ml (parastais virstilpums

265–275 ml)

Šķīdums (stabilizators)

5,5 ml

Deva

Infūzijas ilgums

Infūzijas ātrums

ĶVL (m

2

)

Sagatavotais BLINCYTO

(iepakojumu skaits)

5 µg/m

2

/dienā

24 stundas

10 ml/stundā

1,50–1,59

0,70 ml (1)

1,40–1,49

0,66 ml (1)

1,30–1,39

0,61 ml (1)

1,20–1,29

0,56 ml (1)

1,10–1,19

0,52 ml (1)

1,00–1,09

0,47 ml (1)

0,90–0,99

0,43 ml (1)

0,80–0,89

0,38 ml (1)

0,70–0,79

0,33 ml (1)

0,60–0,69

0,29 ml (1)

0,50–0,59

0,24 ml (1)

0,40–0,49

0,20 ml (1)

48 stundas

5 ml/stundā

1,50–1,59

1,4 ml (1)

1,40–1,49

1,3 ml (1)

1,30–1,39

1,2 ml (1)

1,20–1,29

1,1 ml (1)

1,10–1,19

1,0 ml (1)

1,00–1,09

0,94 ml (1)

0,90–0,99

0,85 ml (1)

0,80–0,89

0,76 ml (1)

0,70–0,79

0,67 ml (1)

0,60–0,69

0,57 ml (1)

0,50–0,59

0,48 ml (1)

0,40–0,49

0,39 ml (1)

72 stundas

3,3 ml/stundā

1,50–1,59

2,1 ml (1)

1,40–1,49

2,0 ml (1)

1,30–1,39

1,8 ml (1)

1,20–1,29

1,7 ml (1)

1,10–1,19

1,6 ml (1)

1,00–1,09

1,4 ml (1)

0,90–0,99

1,3 ml (1)

0,80–0,89

1,1 ml (1)

0,70–0,79

1 ml (1)

0,60–0,69

0,86 ml (1)

0,50–0,59

0,72 ml (1)

0,40–0,49

0,59 ml (1)

96 stundas

2,5 ml/stundā

1,50–1,59

2,8 ml (1)

1,40–1,49

2,6 ml (1)

1,30–1,39

2,4 ml (1)

1,20–1,29

2,3 ml (1)

1,10–1,19

2,1 ml (1)

1,00–1,09

1,9 ml (1)

0,90–0,99

1,7 ml (1)

0,80–0,89

1,5 ml (1)

0,70–0,79

1,3 ml (1)

0,60–0,69

1,2 ml (1)

0,50–0,59

0,97 ml (1)

0,40–0,49

0,78 ml (1)

9. tabula. Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka nekā 45 kg: infūzijas maisam

pievienojamais nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām, šķīduma (stabilizatora) un

sagatavotā BLINCYTO tilpums devai 15 µg/m

2

/dienā

Nātrija hlorīds 9 mg/ml (0,9%) (sākuma tilpums)

250 ml (parastais virstilpums

265–275 ml)

Šķīdums (stabilizators)

5,5 ml

Deva

Infūzijas ilgums

Infūzijas ātrums

ĶVL (m

2

)

Sagatavotais BLINCYTO

(iepakojumu skaits)

15 µg/m

2

/dienā

24 stundas

10 ml/stundā

1,50–1,59

2,1 ml (1)

1,40–1,49

2,0 ml (1)

1,30–1,39

1,8 ml (1)

1,20–1,29

1,7 ml (1)

1,10–1,19

1,6 ml (1)

1,00–1,09

1,4 ml (1)

0,90–0,99

1,3 ml (1)

0,80–0,89

1,1 ml (1)

0,70–0,79

1,00 ml (1)

0,60–0,69

0,86 ml (1)

0,50–0,59

0,72 ml (1)

0,40–0,49

0,59 ml (1)

48 stundas

5 ml/stundā

1,50–1,59

4,2 ml (2)

1,40–1,49

3,9 ml (2)

1,30–1,39

3,7 ml (2)

1,20–1,29

3,4 ml (2)

1,10–1,19

3,1 ml (2)

1,00–1,09

2,8 ml (1)

0,90–0,99

2,6 ml (1)

0,80–0,89

2,3 ml (1)

0,70–0,79

2,0 ml (1)

0,60–0,69

1,7 ml (1)

0,50–0,59

1,4 ml (1)

0,40–0,49

1,2 ml (1)

72 stundas

3,3 ml/stundā

1,50–1,59

6,3 ml (3)

1,40–1,49

5,9 ml (3)

1,30–1,39

5,5 ml (2)

1,20–1,29

5,1 ml (2)

1,10–1,19

4,7 ml (2)

1,00–1,09

4,2 ml (2)

0,90–0,99

3,8 ml (2)

0,80–0,89

3,4 ml (2)

0,70–0,79

3,0 ml (2)

0,60–0,69

2,6 ml (1)

0,50–0,59

2,2 ml (1)

0,40–0,49

1,8 ml (1)

96 stundas

2,5 ml/stundā

1,50–1,59

8,4 ml (3)

1,40–1,49

7,9 ml (3)

1,30–1,39

7,3 ml (3)

1,20–1,29

6,8 ml (3)

1,10–1,19

6,2 ml (3)

1,00–1,09

5,7 ml (3)

0,90–0,99

5,1 ml (2)

0,80–0,89

4,6 ml (2)

0,70–0,79

4,0 ml (2)

0,60–0,69

3,4 ml (2)

0,50–0,59

2,9 ml (2)

0,40–0,49

2,3 ml (1)

ĶVL = ķermeņa virsmas laukums

Šie piederumi arī ir nepieciešami, bet

nav

iekļauti iepakojumā:

sterilas vienreizējas lietošanas šļirces;

21.-23. izmēra adata(-s) (ieteicams);

ūdens injekcijām;

infūzijas maiss ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām;

lai samazinātu aseptisku šķīduma pārliešanu skaitu, izmantojiet 250 ml iepriekš piepildītu

infūzijas maisu.

BLINCYTO devas aprēķini pamatojas uz parasto virstilpumu no

265 līdz 275 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām;

izmantojiet tikai poliolefīna, PVH ne-dietilheksilftalāta (ne-DEHF) vai etilvinilacetāta

(EVA) infūzijas maisus/sūkņa kasetes.

poliolefīna, PVH ne-DEHF vai EVA intravenozās caurulītes ar sterilu, apirogēnu, zemas

proteīnu saistīšanas spējas 0,2 μm sistēmas filtru;

pārliecinieties, ka caurulītes ir saderīgas ar infūzijas sūkni.

BLINCYTO infūziju šķīduma sagatavošana un pagatavošana, izmantojot infūzijas maisu, kas iepriekš

piepildīts ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām

Izmantojiet iepriekš ar 250 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīduma injekcijām piepildītu

infūzijas maisu, kas parasti satur kopējo tilpumu no 265 līdz 275 ml.

Lai pārklātu infūzijas maisa iekšējās virsmas, izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, aseptiski

pārnesiet 5,5 ml šķīduma (stabilizatora) infūzijas maisā. Uzmanīgi sajauciet maisa saturu, lai

izvairītos no putošanās. Izmetiet atlikušā šķīduma (stabilizatora) flakonu.

Izmantojot vienreizējas lietošanas šļirci, sagatavojiet katru BLINCYTO pulvera koncentrāta

pagatavošanai flakonu, izmantojot 3 ml ūdens injekcijām. Sagatavošanas laikā virziet ūdeni

injekcijām pret flakona malu. Uzmanīgi pavirpiniet saturu, lai izvairītos no pārmērīgas

putošanās.

Nekratiet.

Nesagatavojiet BLINCYTO pulveri koncentrāta pagatavošanai ar šķīdumu

(stabilizatoru).

Ūdens injekcijām pievienošanas pulverim koncentrāta pagatavošanai rezultātā veidojas

kopējais tilpums – 3,08 ml BLINCYTO ar beigu koncentrāciju 12,5 µg/ml.

Vizuāli pārbaudiet sagatavoto šķīdumu sagatavošanas laikā un pirms infūzijas, vai tajā nav

neizšķīdušu daļiņu un vai nav mainījusies šķīduma krāsa. Iegūtajam šķīdumam jābūt dzidram

vai nedaudz opalescējošam, bezkrāsainam vai iedzeltenam.

Nelietojiet, ja šķīdums ir duļķains

vai tajā ir nogulsnes.

Izmantojot šļirci, aseptiski pārnesiet sagatavoto BLINCYTO infūzijas maisā (informāciju par

sagatavotā BLINCYTO specifisko daudzumu skatiet 7.–9. tabulā). Uzmanīgi sajauciet maisa

saturu, lai izvairītos no putošanās. Izmetiet jebkādu atlikušo sagatavoto BLINCYTO šķīdumu.

Aseptiskos apstākļos pievienojiet intravenozo caurulīti infūzijas maisam ar sterilu 0,2 mikronu

līnijas filtru.

Izspiediet gaisu no infūzijas maisa un piepildiet intravenozās infūzijas sistēmu

tikai

pagatavoto infūziju šķīdumu.

Nepiepildiet ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu

injekcijām.

Uzglabājiet 2 °C – 8 °C temperatūrā, ja netiek lietots nekavējoties.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1047/001

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 23. novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2018. gada 19. aprīlis

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/882824/2018

EMEA/H/C/003731

Blincyto (blinatumomabs)

Blincyto pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Blincyto un kāpēc tās lieto?

Blincyto ir zāles, ko lieto, lai ārstētu asins vēzi, ko dēvē par B prekursora akūtu limfoblastisku leikozi

(ALL), pacientiem no 1 gada vecuma, kuriem vēzis ir atgriezies (recidivējis) vai nav mazinājies pēc

iepriekšējas ārstēšanas (rezistents).

Blincyto lieto arī pieaugušajiem, kuriem ir ārstēta B prekursora ALL un kuriem ir minimāla atlikusī

slimība (tas nozīmē, ka viņu organismā joprojām ir dažas nosakāmas vēža šūnas).

Blincyto tiek lietotas pacientiem, kuri ir “Filadelfijas hromosomas negatīvi”, proti, pacientiem, kuriem

vēža šūnās nav patoloģiskas hromosomas, ko dēvē par Filadelfijas hromosomu, un pacientiem, kuriem

vēža šūnās ir olbaltumviela CD19 (CD19 pozitīvi).

Blincyto satur aktīvo vielu blinatumomabu, un tās tiek lietotas vienas pašas.

ALL ir “reta”, un 2009. gada 24. jūlijā Blincyto tika piešķirts reti sastopamu slimību ārstēšanai

paredzētu zāļu statuss. Sīkāka informācija par retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu statusa

piešķiršanu ir atrodama: ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations

Kā lieto Blincyto?

Blincyto var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana jāuzsāk ārstam ar pieredzi asins vēžu pacientu

ārstēšanā.

Blincyto ievada infūzijas veidā vēnā (pa pilienam), izmantojot infūzijas sūkni.

Recidivējošas vai rezistentas B prekursora ALL ārstēšanai deva ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas.

Blincyto tiek ievadītas ar nepārtrauktu infūziju 4 nedēļu ārstēšanas cikla laikā. Katram ārstēšanas

ciklam seko 2 nedēļu pārtraukums bez ārstēšanas. Pacienti, kuriem pēc 2 ārstēšanas cikliem vairs nav

vēža pazīmju, var saņemt līdz 3 papildu Blincyto cikliem, ja ieguvums pacientam atsver ārstēšanas

radīto risku.

Minimālas atlikušās slimības gadījumā deva ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas. Blincyto tiek

ievadītas ar nepārtrauktu infūziju 4 nedēļu ārstēšanas cikla laikā. Pacientiem var tikt veikti 3 papildu

ārstēšanas cikli, starp kuriem ir 2 nedēļu ilgs pārtraukums bez ārstēšanas.

Blincyto (blinatumomabs)

EMA/882824/2018

2. lpp. no 3

Pirms Blincyto lietošanas pacientiem ir jādod citas zāles, lai novērstu drudzi un reakcijas pret infūziju.

Pacientiem ir arī jāsaņem ķīmijterapijas zāles, ko injicē mugurkaula rajonā, lai novērstu nervu sistēmas

leikēmiju.

Ja rodas noteiktas blakusparādības, ārstēšanu var apturēt vai pilnīgi pārtraukt.

Papildu informāciju par Blincyto lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai

farmaceitam.

Kā Blincyto darbojas?

B prekursora ALL gadījumā pārāk ātri vairojas noteiktas šūnas, kas veicina B šūnu (balto asins šūnu

veida) vairošanos, un šīs patoloģiskās šūnas ar laiku aizstāj normālās asins šūnas.

Blincyto aktīvā viela blinatumomabs ir antiviela, kas izstrādāta, lai piesaistītos B šūnās, tostarp ALL

šūnās, esošajai olbaltumvielai (CD19). Tā arī piesaistās olbaltumvielai (CD3) T šūnās (cita veida

baltajās asins šūnās).

Tāpēc Blincyto darbojas kā “tilts”, sasaistot T šūnas un B šūnas, kā arī liekot T šūnām izdalīt vielas, kas

iznīcina vēža B šūnas.

Kādi Blincyto ieguvumi atklāti pētījumos?

Blincyto tika pētītas vienā pamatpētījumā, iesaistot 189 pacientus ar Filadelfijas hromosomas negatīvu

B prekursora ALL, kuriem leikēmija bija recidivējusi vai pēc ārstēšanas nebija mazinājusies. Pacienti

saņēma Blincyto līdz 5 ārstēšanas cikliem. Šajā pētījumā Blincyto nesalīdzināja ne ar vienu citu

ārstēšanas līdzekli. Galvenais efektivitātes rādītājs bija to pacientu procentuālais skaits, kuriem pēc

diviem ārstēšanas cikliem bija mazinājusies ALL, ko mērīja kā leikēmijas pazīmju izzušanu un pilnīgu

vai daļēju asins šūnu skaita normalizēšanos. Pētījumā konstatēja, ka ALL mazinājās 43 % pacientu

(81 no 189), kuri saņēma Blincyto. Vairumam pacientu, kuriem ALL mazinājās, nebija pierādījumu par

palikušām vēža šūnām. Pacienti vidēji dzīvoja apmēram 6 mēnešus pirms vēža atgriešanās, kas ļauj

piemērotiem pacientiem veikt asins cilmes šūnu transplantāciju.

Pētījumā ar 70 bērniem no 1 gada vecuma, kuriem bija Filadelfijas hromosomas negatīva B prekursora

ALL, konstatēja, ka 33 % ar Blincyto ārstēto pacientu slimība izzuda.

Blincyto tika pētītas arī pamatpētījumā, kurā piedalījās 116 pacienti ar minimālu atlikušo slimību.

Pētījumā Blincyto nesalīdzināja ne ar vienu citu ārstēšanas līdzekli. Rezultāti liecināja, ka aptuveni

78 % pacientu pēc ārstēšanas ar Blincyto nebija izmērāmu atlikušo vēža šūnu.

Kāds risks pastāv, lietojot Blincyto?

Visbiežākās Blincyto blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir infekcijas,

drudzis, ar infūziju saistītas reakcijas (piemēram, drudzis, izmaiņas asinsspiedienā un izsitumi),

galvassāpes, febrilā neitropēnija (zems balto asins šūnu neitrofilu līmenis un drudzis), anēmija (mazs

sarkano asins šūnu skaits), tūska (pietūkums šķidruma aiztures dēļ), neitropēnija, leikopēnija (zems

balto asins šūnu līmenis), trombocitopēnija (mazs trombocītu skaits), asinsanalīzēs uzrādītas aknu

darbības izmaiņas, tremors (trīce), sāpes mugurā, drebuļi, zems asinsspiediens, zems imūnglobulīnu

(antivielu) līmenis, citokīnu atbrīvošanās sindroms (potenciāli dzīvībai bīstams stāvoklis, kas var izraisīt

drudzi, vemšanu, elpas trūkumu, sāpes un zemu asinsspiedienu), paātrināta sirdsdarbība, bezmiegs

(grūtības aizmigt), sāpes rokās un kājās, klepus un izsitumi.

Visnopietnākās blakusparādības bija infekcijas, neitropēnija ar drudzi vai bez tā, neiroloģiski notikumi

(piemēram, apjukums, trīce, reibonis, nejutīgums vai tirpšana), citokīnu atbrīvošanās sindroms un

Blincyto (blinatumomabs)

EMA/882824/2018

3. lpp. no 3

audzēja līzes sindroms (komplikācija, ko izraisa vēža šūnu sabrukšana). Pilnu visu ziņoto

blakusparādību sarakstu, lietojot Blincyto, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Blincyto nedrīkst lietot sievietes, kuras baro bērnu ar krūti. Pilnu ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu

lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Blincyto ir reģistrētas ES?

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Blincyto, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un zāles

var reģistrēt lietošanai ES. Aģentūra norādīja, ka Blincyto nodrošina ieguvumu augsta riska

pieaugušajiem un bērniem ar Filadelfijas hromosomas negatīvu B prekursora ALL, kuriem ir maz

ārstēšanas iespēju un parasti ir slikta prognoze. Blincyto arī efektīvi likvidē atlikušās vēža šūnas

pieaugušajiem, kuriem ir ārstēta B prekursora ALL un kuriem pastāv augsts vēža recidīva risks.

Blincyto drošuma profilu uzskatīja par pieņemamu, ja tiek ievēroti ieteikumi par šo zāļu lietošanu.

Blincyto tika reģistrētas “ar nosacījumiem”, bet uzņēmums iesniedza plašākus pierādījumus par šīm

zālēm, un Aģentūra ieteica, ka Blincyto reģistrācija ar nosacījumiem vairs nav nepieciešama.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Blincyto lietošanu?

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū Blincyto, iesniegs datus no diviem pētījumiem, kuros tiek vērtēts

Blincyto drošums un lietošana klīniskajā praksē.

Uzņēmums nodrošinās arī pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem izglītojošus materiālus ar

informāciju par Blincyto ievadīšanu un to, kā kontrolēt ar zālēm saistītos riskus. Pacientiem nodrošinās

arī pacienta brīdinājuma kartīti.

Turklāt zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas

jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Blincyto

lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Blincyto lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Blincyto

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Cita informācija par Blincyto

2015. gada 23. novembrī Blincyto saņēma reģistrācijas ar nosacījumiem apliecību, kas derīga visā ES.

2018. gada 18. jūnijā to aizstāja ar parasto reģistrācijas apliecību.

Sīkāka informācija par Blincyto ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/medicines/Human/EPAR/blincyto

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019.01.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju