Blastomat 250 mg cietās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

27-08-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

19-12-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Temozolomīds
Pieejams no:
ALVOGEN IPCO S.a.r.l, Luxembourg
ATĶ kods:
L01AX03
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Temozolomide
Deva:
250 mg
Zāļu forma:
Kapsula, cietā
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
EirGen Pharma Limited, Ireland; Millmount Healthcare Ltd., Ireland; Millmount Healthcare Ltd., Ireland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
12-0313

SASKAŅOTS ZVA 27-08-2020

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Blastomat 20 mg cietās kapsulas

Blastomat 100 mg cietās kapsulas

Blastomat 140 mg cietās kapsulas

Blastomat 250 mg cietās kapsulas

Temozolomidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Blastomat un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Blastomat lietošanas

Kā lietot Blastomat

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Blastomat

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Blastomat un kādam nolūkam to lieto

Blastomat satur zāles, ko sauc par temozolomīdu. Šīs zāles ir pretvēža līdzeklis.

Blastomat lieto specifisku smadzeņu audzēju veidu ārstēšanai:

pieaugušajiem ar pirmreizēju multiformo glioblastomu. Blastomat vispirms lieto vienlaicīgi ar

staru terapiju (vienlaicīgās terapijas fāze) un pēc tam vienu pašu (monoterapijas fāze);

bērniem no 3 gadu vecuma un pieaugušajiem ar ļaundabīgu gliomu, piemēram, multiformo

glioblastomu vai anaplastisko astrocitomu. Blastomat lieto, ja pēc standartterapijas konstatēts

recidīvs vai audzēja progresēšana.

2. Kas Jums jāzina pirms Blastomat lietošanas

Nelietojiet Blastomat šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret temozolomīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir bijusi alerģiska reakcija pret dakarbazīnu (pretvēža zāles, ko dažreiz sauc par

DTIC). Alerģiskas reakcijas pazīmes ir niezēšanas sajūta, elpas trūkums vai sēkšana, sejas,

lūpu, mēles vai rīkles pietūkums;

ja Jums ir ievērojami samazināts noteikta veida asins šūnu skaits (kaulu smadzeņu

nomākums), piemēram, balto asins šūnu skaits un trombocītu skaits. Šīm asins šūnām ir

svarīga nozīme cīņā ar infekciju un asins recēšanas nodrošināšanā. Pirms ārstēšanas

uzsākšanas ārsts pārbaudīs Jūsu asinsainu, lai pārliecinātos par pietiekamu šo šūnu daudzumu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Blastomat lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

jo Jūs rūpīgi jānovēro, vai neattīstās nopietns plaušu infekcijas veids, ko sauc Pneumocystis

jirovecii pneimoniju (PCP). Ja diagnoze (multiformā glioblastoma) Jums ir noteikta pirmo

reizi, Jums var būt jālieto Blastomat pēc 42 dienu shēmas kombinācijā ar staru terapiju. Šajā

gadījumā ārsts Jums nozīmēs arī zāles, kas palīdzēs novērst šo pneimonijas veidu (PCP);

ja Jums kādreiz ir bijusi vai pašlaik varētu būt B hepatīta infekcija, jo Blastomat var izraisīt B

hepatīta reaktivizēšanos, un tam dažkārt ir iespējams letāls iznākums. Uzsākot ārstēšanu, ārsts

NL/H/2431/002-004;006/IA/019/G

SASKAŅOTS ZVA 27-08-2020

pacientam rūpīgi pārbaudīs šīs infekcijas pazīmes;

ja Jums ir samazināts sarkano asins šūnu skaits (anēmija), balto asins šūnu un trombocītu

skaits vai arī Jums ir asinsreces traucējumi pirms ārstēšanas, vai arī tie rodas ārstēšanas laikā.

Ārsts var nolemt samazināt zāļu devu, pārtraukt, apturēt vai mainīt terapiju. Jums var būt

nepieciešama arī cita ārstēšana. Dažos gadījumos var būt nepieciešams pārtraukt Blastomat

lietošanu. Lai ārstēšanas laikā novērotu Blastomat nevēlamo iedarbību uz Jūsu asins šūnām,

bieži tiks veiktas asins analīzes;

jo Jums var būt neliels citu asins šūnu izmaiņu, tajā skaitā leikozes, risks;

ja Jums ir slikta dūša un/vai vemšana, kas ir ļoti biežas temozolomīda blakusparādības (skatīt

4. punktu), ārsts var nozīmēt zāles (pretvemšanas), kas palīdz novērst vemšanu. Ja pirms

ārstēšanas vai tās laikā Jums bieži ir vemšana, jautājiet ārstam par labāko Blastomat lietošanas

laiku, līdz spējat izvairīties no vemšanas. Ja Jums ir vemšana pēc devas lietošanas, nelietojiet

otru devu tajā pašā dienā;

ja Jums parādās drudzis vai infekcijas simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu;

ja Jūs esat vecāks par 70 gadiem, Jums var būt lielāks infekciju, zemādas asiņošanas vai

asiņošanas risks;

ja Jums ir problēmas ar aknām vai nierēm, var būt nepieciešama Blastomat devas pielāgošana.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem jaunākiem par 3 gadiem, jo šajā vecuma grupā tās nav izpētītas. Pieejama

ierobežota informācija par pacientiem vecākiem par 3 gadiem, kuri lietojuši temozolomīdu.

Citas zāles un Blastomat

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu

lietot.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība, vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu. Tas nepieciešams tāpēc, ka grūtniecības laikā Jūs nedrīkstat lietot Blastomat, izņemot

gadījumus, kad to nepārprotami ir nozīmējis ārsts.

Gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma pacientiem, kuri lieto Blastomat, jāizmanto efektīvi

pretapaugļošanās līdzekļi (skatīt arī zemāk „Vīriešu auglība”).

Blastomat terapijas laikā Jums jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Vīriešu auglība

Temozolomīds var izraisīt neatgriezenisku neauglību. Vīriešiem ir jālieto efektīvi pretapaugļošanās

līdzekļi un nedrīkst kļūt par bērna tēvu agrāk kā 6 mēnešus pēc terapijas beigām. Ieteicams pirms

ārstēšanas konsultēties par spermas konservēšanas iespējām.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Blastomat lietošanas laikā Jūs varat justies noguris vai miegains. Šādā gadījumā nevadiet

transportlīdzekli un neapkalpojiet iekārtas vai mehānismus, nebrauciet ar velosipēdu, līdz Jūs neesat

pārliecinājies, kā šīs zāles ietekmē Jūs (skatīt 4. punktu).

Blastomat satur laktozi un nātriju

Blastomat cietās kapsulas satur laktozi (cukura veids). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura

nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā cietajā kapsulā, - būtībā tās ir “nātriju

nesaturošas”.

3. Kā lietot Blastomat

NL/H/2431/002-004;006/IA/019/G

SASKAŅOTS ZVA 27-08-2020

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas un terapijas ilgums

Ārsts izlems kāda Blastomat deva Jums nepieciešama. Tā būs atkarīga no Jūsu apmēriem (auguma

garuma un ķermeņa masas) un tā, vai Jums ir atkārtots audzējs, un, vai Jūs jau kādreiz esat saņēmis

ķīmijterapiju.

Pirms un/vai pēc Blastomat lietošanas Jums var nozīmēt citas zāles (pretvemšanas līdzekļus), lai

novērstu vai kontrolētu sliktu dūšu un vemšanu.

Pacienti ar pirmreizēju multiformo glioblastomu

Ja diagnoze Jums noteikta pirmo reizi, ārstēšana notiks divās stadijās:

vispirms ārstēšana kopā ar staru terapiju (vienlaicīgā fāze);

turpmāk ārstēšana tikai ar Blastomat (monoterapijas fāze).

Vienlaicīgā terapijas fāzē ārsts uzsāks Jūsu ārstēšanu ar 75 mg/m

devu (parastā deva). Šo devu Jūs

lietosiet katru dienu 42 dienas (līdz pat 49 dienām) kombinācijā ar staru terapiju. Vienlaicīgās terapijas

fāzē Blastomat devas lietošanu var izlaist vai pārtraukt, pamatojoties uz Jūsu asins analīžu rezultātiem

un tā, kā Jūs panesat zāles. Pēc staru terapijas beigām, Jūs pārtrauksiet ārstēšanu uz 4 nedēļām. Tas

palīdzēs Jūsu organismam atkopties. Tad Jūs uzsāksiet monoterapijas fāzi.

Monoterapijas fāzē Blastomat deva un veids, kādā to lietosiet, atšķirsies. Ārsts izlems, kāda deva Jums

jālieto. Var būt nepieciešami līdz pat 6 ārstēšanās periodi (cikli). Katrs cikls būs 28 dienu ilgs. Jauno

Blastomat devu Jūs sākumā lietosiet vienu pašu vienu reizi dienā pirmās 5 dienas („lietošanas dienas”)

katrā ciklā. Pirmā deva būs 150 mg/m

. Tad sekos 23 dienas bez Blastomat lietošanas. Kopā tas būs 28

dienu ārstēšanas cikls. Pēc 28 dienas sāksies nākošais cikls. Jūs atkal sāksiet lietot Blastomat vienu

reizi dienā 5 dienas, kurām sekos 23 dienas bez Blastomat lietošanas. Katrā terapijas ciklā Blastomat

deva var tikt pielāgota, devas lietošana var tikt izlaista vai lietošana var būt jāpārtrauc, atkarībā no

Jūsu asins analīžu rezultātiem un tā, kā Jūs panesat zāles.

Pacienti ar audzējiem, kas atkārtojas vai progresē (ļaundabīga glioma, piemēram, multiformā

glioblastoma vai anaplastiskā astrocitoma), un, kuri saņem tikai Blastomat

Ārstēšanas cikls ar Blastomat ir 28 dienas.

Jūs lietosiet Blastomat vienu pašu vienu reizi dienā pirmās 5 dienas. Šī dienas deva ir atkarīga no tā,

vai Jūs agrāk esat vai neesat saņēmis ķīmijterapiju.

Ja Jūs iepriekš neesat saņēmis ķīmijterapiju, pirmā Blastomat deva Jums būs 200 mg/m

vienu reizi

dienā pirmās 5 dienas. Ja Jūs iepriekš esat saņēmis ķīmijterapiju, pirmā Blastomat deva Jums būs 150

mg/m

vienu reizi dienā pirmās 5 dienas.

Pēc tam 23 dienas nebūs jālieto Blastomat. Kopā tas būs 28 dienu ārstēšanas cikls.

Pēc 28. dienas sāksies nākošais cikls. Jūs atkal lietosiet Blastomat vienu reizi dienā 5 dienas, pēc

kurām 23 dienas Jūs Blastomat nelietosiet.

Pirms katra jauna ārstēšanas cikla Jums veiks asins analīzes, lai redzētu vai nav nepieciešams mainīt

Blastomat devu. Atkarībā no Jūsu asins analīžu rezultātiem, ārsts var mainīt nākamajā ciklā lietojamo

devu.

Kā lietot Blastomat

Lietojiet Jums nozīmēto Blastomat devu vienu reizi dienā, ieteicams katru dienu vienā un tajā pašā

laikā.

Lietojiet kapsulas tukšā dūšā, piemēram, vismaz vienu stundu pirms Jūs plānojat ēst brokastis. Norijiet

kapsulas veselas, uzdzerot glāzi ūdens. Neatveriet, nesasmalciniet vai nesakošļājiet kapsulas. Ja

kapsula ir bojāta, izvairieties no pulvera saskares ar ādu, acīm vai degunu. Ja tas nejauši iekļūst acīs

vai degunā, izskalojiet to ar ūdeni.

Atkarībā no Jums nozīmētās devas, Jūs varat lietot kopā vairāk nekā vienu kapsulu, pat ar dažādiem

NL/H/2431/002-004;006/IA/019/G

SASKAŅOTS ZVA 27-08-2020

stiprumiem (aktīvās vielas daudzums mg). Katram kapsulas stiprumam ir dažāda kapsulas vāciņa

krāsa (skatīt zemāk tabulā).

Stiprums

Kapsulas vāciņa krāsa

Blastomat 20 mg cietās kapsulas

Oranža

Blastomat 100 mg cietās kapsulas

Purpursārta

Blastomat 140 mg cietās kapsulas

Zila

Blastomat 250 mg cietās kapsulas

Balta

Jums jāpārliecinās, ka Jūs pilnībā saprotat un atceraties sekojošo:

cik daudz kapsulas Jums nepieciešams lietot katru lietošanas dienu. Lūdziet ārstam vai

farmaceitam uzrakstīt to (ieskaitot krāsu);

kuras dienas ir lietošanas dienas.

Uzsākot katru jaunu ciklu, Jums ar ārstu ir jāpārskata devas, jo tās var atšķirties no pēdējā cikla

devām.

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Ļoti svarīgi neskaidrību

gadījumā konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Kļūdas šo zāļu lietošanā var izraisīt nopietnus veselības

traucējumus.

Ja esat lietojis Blastomat vairāk nekā noteikts

Ja Jūs nejauši esat lietojis vairāk Blastomat kapsulu nekā norādīts, nekavējoties sazinieties ar ārstu,

farmaceitu vai medmāsu.

Ja esat aizmirsis lietot Blastomat

Lietojiet izlaisto devu cik ātri vien iespējams tās pašas dienas laikā. Ja ir pagājusi visa diena,

konsultējieties ar ārstu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, ja vien to nav ieteicis

ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties

sazinieties ar ārstu

,

ja Jums ir kaut kas no sekojošā:

smaga alerģiska (paaugstinātas jutības) reakcija (nātrene, sēkšana vai citi elpošanas

traucējumi);

nekontrolējama asiņošana;

krampji (konvulsijas);

drudzis;

drebuļi;

stipras galvassāpes, kas nepāriet.

Ārstēšana ar temozolomīdu var izraisīt noteikta veida asins šūnu skaita samazināšanos. Tas var izraisīt

zemādas asiņošanu vai asiņošanu, anēmiju (samazināts sarkano asins šūnu skaits), drudzi un

pazeminātu pretestību pret infekcijām. Asins šūnu skaita samazināšanās parasti ir pārejoša. Dažos

gadījumos tā var būt ilgstoša un izraisīt ļoti smagu anēmijas veidu (aplastisko anēmiju). Ārsts regulāri

novēros, vai Jūsu asins analīzēs nav kādas izmaiņas un izlems par īpašas ārstēšanas nepieciešamību.

Dažos gadījumos Blastomat devu Jums var samazināt vai pārtraukt ārstēšanu.

Blakusparādības, kuras novēroja klīnisko pētījumu laikā

Temozolamīda lietošana vienlaicīgi ar staru terapiju pirmreizēji diagnosticētas glioblastomas

gadījumā

Pacientiem,

kuri

lieto

temozolomīdu

kombinācijā

staru

terapiju,

iespējamas

atšķirīgas

blakusparādības, nekā pacientiem, kuri lieto vienu pašu temozolomīdu. Iespējamas sekojošas

NL/H/2431/002-004;006/IA/019/G

SASKAŅOTS ZVA 27-08-2020

blakusparādības, un var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10): ēstgribas zudums, galvassāpes, aizcietējums

(apgrūtināta vēdera izeja), slikta dūša, vemšana, izsitumi, matu izkrišana, nogurums.

Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10): mutes dobuma infekcijas, brūču infekcija,

samazināts asins šūnu skaits (neitropēnija, trombocitopēnija, limfopēnija, leikopēnija), paaugstināts

cukura līmenis asinīs, ķermeņa masas samazināšanās, izmaiņas psihiskajā stāvoklī vai modrībā,

trauksme/depresija, miegainība, runas traucējumi, līdzsvara traucējumi, reibonis, apmulsums,

aizmāršība, apgrūtināta koncentrēšanās spēja, nespēja iemigt un gulēt, durstoša sajūta, zemādas

asiņošana, trīce, redzes traucējumi vai neskaidra redze, redzes dubultošanās, dzirdes traucējumi, elpas

trūkums, klepus, trombi kājās, šķidruma aizture, kāju pietūkums, caureja, sāpes kuņģī vai vēderā,

grēmas, gremošanas traucējumi, apgrūtināta rīšana, sausuma sajūta mutē, ādas kairinājums vai

apsārtums, sausa āda, nieze, muskuļu vājums, locītavu sāpes, muskuļu sāpes, bieža urinēšana, grūtības

ar urīna saturēšanu, alerģiska reakcija, drudzis, starojuma izraisīti bojājumi, sejas pietūkums, sāpes,

garšas sajūtu izmaiņas, novirzes aknu funkcionālajos rādītājos.

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100): gripai līdzīgi simptomi, sarkani laukumi zem

ādas, pazemināts kālija līmenis asinīs, ķermeņa masas palielināšanās, garastāvokļa svārstības,

halucinācijas un atmiņas traucējumi, daļēja paralīze, koordinācijas traucējumi, sajūtu traucējumi,

daļējs redzes zudums, sausas vai sāpošas acis, kurlums, vidusauss infekcija, troksnis ausīs, sāpes ausīs,

sirdsklauves (Jūs varat sajust sirdspukstus), trombi plaušās, paaugstināts asinsspiediens, pneimonija,

deguna blakusdobumu iekaisums, bronhīts, saaukstēšanās vai gripa, vēdera uzpūšanās, grūtības

kontrolēt zarnu iztukšošanos, hemoroīdi, ādas lobīšanās, paaugstināta ādas jutība pret saules gaismu,

ādas krāsas izmaiņas, pastiprināta svīšana, muskuļu bojājums, muguras sāpes, apgrūtināta urinēšana,

asiņošana no maksts, impotence, menstruāciju trūkums vai spēcīga menstruālā asiņošana, maksts

kairinājums, sāpes krūšu dziedzeros, karstuma viļņi, drebuļi, mēles krāsas izmaiņas, ožas sajūtu

izmaiņas, slāpes, zobu bojājumi.

Temozolamīda monoterapija atkārtotas vai progresējošas gliomas gadījumā

Iespējamas sekojošas blakusparādības, un var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10): samazināts asins šūnu skaits (neitropēnija

vai limfopēnija, trombocitopēnija), ēstgribas zudums, galvassāpes, vemšana, slikta dūša, aizcietējums

(apgrūtināta vēdera izeja), nogurums.

Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10): ķermeņa masas samazināšanās, miegainība,

reibonis, durstoša sajūta, elpas trūkums, caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, izsitumi, nieze,

matu izkrišana, drudzis, nespēks, drebuļi, slikta pašsajūta, sāpes, garšas sajūtu izmaiņas.

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100): samazināts asins šūnu skaits (pancitopēnija,

anēmija, leikopēnija).

Reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 1000): klepus, infekcijas, tajā skaitā pneimonija.

Ļoti reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10000): ādas apsārtums, nātrene, izsitumi uz ādas,

alerģiskas reakcijas.

Citas blakusparādības

Bieži ziņots par paaugstinātu aknu enzīmu līmeni. Retāk ziņots par paaugstinātu bilirubīna līmeni,

žults plūsmas traucējumiem (holestāzi), hepatītu un aknu bojājumiem, tajā skaitā aknu mazspēju ar

letālu iznākumu.

Ļoti retos gadījumos novēroti smagi izsitumi ar ādas pietūkumu, tostarp uz delnām un pēdu apakšpusē,

vai sāpīgs ādas apsārtums un/vai bullas uz ķermeņa vai mutes dobumā. Ja tā notiek, nekavējoties

pastāstiet par to ārstam.

NL/H/2431/002-004;006/IA/019/G

SASKAŅOTS ZVA 27-08-2020

Lietojot temozolomīdu, ļoti reti ziņots par plaušu blakusparādībām. Pacientiem parasti ir elpas

trūkums un klepus. Pastāstiet ārstam, ja Jūs novērojat kādu no šiem simptomiem.

Ļoti retos gadījumos pacientiem, lietojot temozolomīdu un tam līdzīgas zāles, var būt neliels

sekundāru audzēju, tajā skaitā leikozes, risks.

Retāk ir ziņots par pirmreizējām citomegalovīrusa vai tā reaktivizēšanās (recidīva) izraisītām

infekcijām, kā arī B hepatīta vīrusa reaktivizēšanās izraisītām infekcijām. Retākos gadījumos ziņots

par Herpes vīrusa izraisītām infekcijām (Herpes vīrusa izraisīts meningoencefalīts) (tajā skaitā ar

letālu iznākumu)

Retāk ir ziņots par sepses (kad baktērijas un to toksīni atrodas asinsritē un sāk bojāt orgānus)

gadījumiem.

Retāk ir ziņots par bezcukura diabēta gadījumiem. Bezcukura diabēta simptomi ir liels izvadītā urīna

daudzums un slāpju sajūta.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5. Kā uzglabāt Blastomat

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā, vislabāk noslēgtā skapī. Nejauši tās norijot,

bērniem var būt letālas sekas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un etiķetes pēc

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pudelītes

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelītē.

Maisiņi

Blastomat 20 mg cietās kapsulas

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Blastomat 100 mg, 140 mg un 250 mg cietās kapsulas

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pastāstiet farmaceitam, ja Jūs novērojat jebkādas izmaiņas kapsulu izskatā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Blastomat satur

Aktīvā viela ir temozolomīds.

Blastomat 20 mg cietās kapsulas: katra kapsula satur 20 mg temozolomīda.

NL/H/2431/002-004;006/IA/019/G

SASKAŅOTS ZVA 27-08-2020

Blastomat 100 mg cietās kapsulas: katra kapsula satur 100 mg temozolomīda.

Blastomat 140 mg cietās kapsulas: katra kapsula satur 140 mg temozolomīda.

Blastomat 250 mg cietās kapsulas: katra kapsula satur 250 mg temozolomīda.

Citas sastāvdaļas ir:

Kapsulas saturs: bezūdens laktoze, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, nātrija cietes

glikolāts (A tips), vīnskābe un stearīnskābe. Skatīt 2. punktu „Blastomat satur laktozi”.

Kapsulas apvalks

Blastomat 20 mg cietās kapsulas: želatīns, titāna dioksīds (E171), sarkanais dzelzs oksīds

(E172) un dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Blastomat 100 mg cietās kapsulas: želatīns, titāna dioksīds (E171), sarkanais dzelzs oksīds

(E172) un indigotīns FD&C zilais 2 (E132).

Blastomat 140 mg cietās kapsulas: želatīns, titāna dioksīds (E171) un indigotīns FD&C zilais

2 (E132).

Blastomat 250 mg cietās kapsulas: želatīns un titāna dioksīds (E171).

Drukājamā tinte (melnā tinte): šellaka, propilēnglikols, attīrīts ūdens, spēcīgs amonjaka

šķīdums, kālija hidroksīds un melnais dzelzs oksīds (E172).

Blastomat ārējais izskats un iepakojums

Blastomat 20 mg cietās kapsulas

0 izmēra cietās želatīna kapsulas ar oranžu, gaismas necaurlaidīgu vāciņu/baltu, gaismas necaurlaidīgu

korpusu un ar melnu tinti uzdrukātu „20” uz korpusa.

Blastomat 100 mg cietās kapsulas

0 izmēra cietās želatīna kapsulas ar purpursārtu, gaismas necaurlaidīgu vāciņu/baltu, gaismas

necaurlaidīgu korpusu un ar melnu tinti uzdrukātu „100” uz korpusa.

Blastomat 140 mg cietās kapsulas

0 izmēra cietās želatīna kapsulas ar zilu, gaismas necaurlaidīgu vāciņu/baltu, gaismas necaurlaidīgu

korpusu un ar melnu tinti uzdrukātu „140” uz korpusa.

Blastomat 250 mg cietās kapsulas

0 izmēra cietās želatīna kapsulas ar baltu, gaismas necaurlaidīgu vāciņu/baltu, gaismas necaurlaidīgu

korpusu un ar melnu tinti uzdrukātu „250” uz korpusa.

ABPE pudelītes

Bērniem neatverama pudelīte, kas pagatavota no balta, gaismas necaurlaidīga augsta blīvuma

polietilēna ar bērniem neatveramu polipropilēna vāciņu un poliestera blīvi. Iepakojumā ir desikants.

Katrs iepakojums satur 5 kapsulas. 1 pudelīte iepakota kartona kastītē.

Maisiņi

Papīra maisiņi, kas no iekšpuses pārklāti ar zema blīvuma polietilēnu (visdziļākais slānis) un alumīnija

un etilēnakrilskābes kopolimēru (iekšējais slānis). Katrs maisiņš, kas ievietots kartona kastītē, satur 1

cieto kapsulu. Katra kartona kastīte satur 5 vai 20 cietās kapsulas, kas katra iepakota atsevišķā

maisiņā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Alvogen IPCo S.ár.l, 5, Rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Luksemburga

Ražotājs

EirGen Pharma Ltd., Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Īrija

Millmount Healthcare Ltd, Block-7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, Īrija

Millmount Healthcare Ltd, Units 5-7, Navan Enterprise Centre, TrimRoad, Co. Meath, Īrija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Bulgārija:

Blastomat 100 mg твърди капсули

NL/H/2431/002-004;006/IA/019/G

SASKAŅOTS ZVA 27-08-2020

Igaunija:

Blastomat 20 mg, 100 mg, 140 mg, 250 mg

Lietuva:

Blastomat 20 mg, 100 mg, 140 mg, 250 mg kietos kapsulės

Latvija:

Blastomat 20 mg, 100 mg, 140 mg, 250 mg cietās kapsulas

Rumānija:

Blastomat 100 mg, 250 mg Capsule

Nīderlande:

Blastomat 20 mg, 100 mg, 140 mg, 250 mg Capsules, harde

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 2020.gada maijā.

NL/H/2431/002-004;006/IA/019/G

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Blastomat 20 mg cietās kapsulas

Blastomat 100 mg cietās kapsulas

Blastomat 140 mg cietās kapsulas

Blastomat 250 mg cietās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra cietā kapsula satur 20 mg temozolomīda (Temozolomidum).

Katra cietā kapsula satur 100 mg temozolomīda (Temozolomidum).

Katra cietā kapsula satur 140 mg temozolomīda (Temozolomidum).

Katra cietā kapsula satur 250 mg temozolomīda (Temozolomidum).

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Katra 20 mg cietā kapsula satur 384,3 mg bezūdens laktozes.

Katra 100 mg cietā kapsula satur 61,7 mg bezūdens laktozes.

Katra 140 mg cietā kapsula satur 86,4 mg bezūdens laktozes.

Katra 250 mg cietā kapsula satur 154,3 mg bezūdens laktozes.

Katra 20 mg cietā kapsula satur 2 mg nātrija.

Katra 100 mg cietā kapsula satur 1 mg nātrija.

Katra 140 mg cietā kapsula satur 1 mg nātrija.

Katra 250 mg cietā kapsula satur 2 mg nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Cietā kapsula.

Blastomat 20 mg cietās kapsulas

0 izmēra cietās želatīna kapsulas ar oranžu, gaismas necaurlaidīgu vāciņu/baltu, gaismas necaurlaidīgu

korpusu un ar melnu tinti uzdrukātu „20” uz korpusa.

Blastomat 100 mg cietās kapsulas

0 izmēra cietās želatīna kapsulas ar purpursārtu, gaismas necaurlaidīgu vāciņu/baltu, gaismas

necaurlaidīgu korpusu un ar melnu tinti uzdrukātu „100” uz korpusa.

Blastomat 140 mg cietās kapsulas

0 izmēra cietās želatīna kapsulas ar zilu, gaismas necaurlaidīgu vāciņu/baltu, gaismas necaurlaidīgu

korpusu un ar melnu tinti uzdrukātu „140” uz korpusa.

Blastomat 250 mg cietās kapsulas

0 izmēra cietās želatīna kapsulas ar baltu, gaismas necaurlaidīgu vāciņu/baltu, gaismas necaurlaidīgu

korpusu un ar melnu tinti uzdrukātu „250” uz korpusa.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Blastomat ir indicēts:

pirmreizējas multiformās glioblastomas ārstēšanai pieaugušajiem vienlaicīgi ar staru terapiju

(ST) un pēc tam monoterapijas veidā;

ļaundabīgas gliomas, piemēram, multiformās glioblastomas vai anaplastiskās astrocitomas

ārstēšanai

bērniem

trīs

gadu

vecuma,

pusaudžiem

pieaugušajiem,

pēc

standartterapijas konstatēts recidīvs vai audzēja progresēšana.

4.2. Devas un lietošanas veids

Blastomat cietās kapsulas drīkst nozīmēt tikai ārsti, kuriem ir pieredze smadzeņu audzēju

onkoloģiskajā ārstēšanā.

Var nozīmēt pretvemšanas terapiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Devas

Pieaugušie pacienti ar pirmreizēju multiformo glioblastomu

Blastomat cietās kapsulas lieto kombinācijā ar fokālu staru terapiju (vienlaicīgas terapijas fāze), kam

seko līdz pat 6 temozolomīda (TMZ) monoterapijas cikli (monoterapijas fāze).

Vienlaicīgas terapijas fāze

TMZ lieto iekšķīgi 75 mg/m

dienā 42 dienas vienlaicīgi ar fokālu staru terapiju (60 Gy nozīmē 30

frakcijās). Devas samazināšana nav ieteicama, bet, pamatojoties uz hematoloģiskajiem un

nehematoloģiskajiem toksicitātes kritērijiem, katru nedēļu jāapsver nepieciešamība izlaist vai pārtraukt

TMZ lietošanu. TMZ devu var turpināt lietot visas 42 dienas (līdz 49 dienām), ja izpildās visi zemāk

minētie nosacījumi:

absolūtais neitrofilo leikocītu skaits (ANS) ≥ 1,5 x 10

trombocītu skaits ≥ 100 x 10

nehematoloģiskas toksicitātes kopējais toksicitātes kritērijs (KTK) ≤ 1. pakāpi (izņemot

alopēciju, sliktu dūšu un vemšanu).

Ārstēšanas laikā pilna asins analīze ir jānosaka katru nedēļu. TMZ lietošana vienlaicīgas terapijas fāzē

ir īslaicīgi jāizlaiž vai vispār jāpārtrauc, atbilstoši hematoloģiskajiem un nehematoloģiskajiem

toksicitātes kritērijiem, kā norādīts 1. tabulā.

1. tabula. TMZ devas izlaišana vai lietošanas pārtraukšana vienlaicīgas staru un TMZ terapijas

laikā

Toksicitāte

TMZ devas izlaišana

TMZ lietošanas pārtraukšana

Absolūtais neitrofilo leikocītu

skaits

≥ 0,5 un < 1,5 x 10

< 0,5 x 10

Trombocītu skaits

≥ 10 un < 100 x 10

< 10 x 10

Nehematoloģiskas toksicitātes

KTK (izņemot alopēciju, sliktu

dūšu, vemšanu)

KTK 2. pakāpe

KTK 3. vai 4. pakāpe

vienlaicīgu ārstēšanu ar TMZ var turpināt, ja izpildās visi turpmāk minētie kritēriji: absolūtais

neitrofilo leikocītu skaits 1,5 x 10

/l; trombocītu skaits 100 x 10

/l; KTK nehematoloģiskai

toksicitātei ≤ 1. pakāpi (izņemot alopēciju, sliktu dūšu un vemšanu).

Monoterapijas fāze

Četras nedēļas pēc pabeigtas TMZ + ST vienlaicīgas terapijas fāzes, TMZ jālieto vēl līdz pat 6

monoterapijas ciklus. 1. cikla deva (monoterapija) ir 150 mg/m

vienu reizi dienā 5 dienas, kurām seko

23 dienas bez ārstēšanas. Uzsākot 2. ciklu, deva ir jāpalielina līdz 200 mg/m

, ja nehematoloģiskās

toksicitātes KTK 1. ciklā ir ≤ 2. pakāpi (izņemot alopēciju, sliktu dūšu un vemšanu), absolūtais

neitrofilo leikocītu skaits (ANC) ir ≥ 1,5 x 10

/l un trombocītu skaits ir 100 x 10

/l. Ja 2. ciklā deva

nav palielināta, to nedrīkst darīt turpmākajos ciklos. Palielinot devu, tā paliek nemainīga 200 mg/m

dienā pirmās 5 dienas katrā nākošajā ciklā, izņemot gadījumus, kad novēro toksicitātes pazīmes.

Devas samazināšanu un pārtraukšanu monoterapijas fāzē ir jāveic saskaņā ar 2. un 3. tabulas

rādītājiem.

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Ārstēšanas laikā pilna asins analīze ir jānosaka 22. dienā (21 dienu pēc pirmās TMZ devas). Deva ir

jāsamazina vai jāpārtrauc lietošana saskaņā ar norādījumiem 3. tabulā.

2. tabula. TMZ devu līmeņi monoterapijas fāzē

Devas līmenis

TMZ deva (mg/m

/dienā)

Piezīme

Samazināta iepriekšējās

toksicitātes gadījumā

Deva 1. cikla laikā

Deva 2.-6. cikla laikā, ja nav

novērota toksicitāte

3. tabula. TMZ devu samazināšana vai lietošanas pārtraukšana monoterapijas laikā

Toksicitāte

TMZ devas samazināšana līdz 1

devas līmenim

TMZ lietošanas pārtraukšana

Absolūtais neitrofilo leikocītu

skaits

< 1,0 x 10

Skatīt piezīmi

Trombocītu skaits

< 50 x 10

Skatīt piezīmi

Nehematoloģiskās toksicitātes

KTK (izņemot alopēciju, sliktu

dūšu, vemšanu)

KTK 3. pakāpe

KTK 4. pakāpe

TMZ devu līmenis ir norādīts 2. tabulā.

TMZ lietošana ir jāpārtrauc, ja:

–1 devas līmenī (100 mg/m

) joprojām novērojama nepieņemama toksicitāte;

tāda pati 3. pakāpes nehematoloģiskā toksicitāte (izņemot alopēciju, sliktu dūšu, vemšanu)

atkārtojas pēc devas samazināšanas.

Pieaugušie un bērni līdz 3 gadu vecumam vai vecāki ar atkārtotu vai progresējošu ļaundabīgu gliomu

Ārstēšanas cikls ilgst 28 dienas. Pacientiem, kuri iepriekš nav ārstēti ar ķīmijterapiju, TMZ nozīmē

iekšķīgi 200 mg/m

vienu reizi dienā pirmās 5 dienas, pēc tam ir 23 dienas ilgs ārstēšanas pārtraukums

(kopā 28 dienas). Pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ķīmijterapiju, sākuma deva ir 150 mg/m

vienu

reizi dienā, ko otrajā ciklā palielina līdz 200 mg/m

vienu reizi dienā 5 dienas, ja nav hematoloģiskās

toksicitātes pazīmes (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

3 gadus veciem vai vecākiem bērniem TMZ lieto tikai atkārtotas vai progresējošas ļaundabīgas

gliomas gadījumā. Pieredze ar šiem bērniem ir ļoti ierobežota (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu). TMZ

drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 3 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Aknu vai nieru darbības traucējumi

TMZ farmakokinētika bija līdzīga pacientiem ar normālu aknu darbību un pacientiem ar viegliem vai

vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem. Nav pieejama informācija par TMZ lietošanu pacientiem

ar smagiem aknu darbības traucējumiem (III klase pēc Child klasifikācijas) vai nieru darbības

traucējumiem. Ņemot vērā TMZ farmakokinētiskās īpašības, pacientiem ar smagiem aknu vai

jebkādas pakāpes nieru darbības traucējumiem deva nav jāsamazina. Tomēr šiem pacientiem TMZ

jālieto uzmanīgi.

Gados vecāki cilvēki

Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzi 19 - 78 gadus veciem pacientiem, vecums

neietekmē TMZ klīrensu. Tomēr tiek uzskatīts, ka gados vecākiem pacientiem (> 70 gadi) ir lielāks

neitropēnijas un trombocitopēnijas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Blastomat cietās kapsulas jālieto tukšā dūšā.

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot glāzi ūdens, un tās nedrīkst atvērt vai sakošļāt.

Ja pēc devas lietošanas rodas vemšana, šajā dienā nedrīkst lietot otro devu.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret dakarbazīnu (DTIC).

Smags kaulu smadzeņu nomākums (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Oportūnistiskas infekcijas un infekciju reaktivizēšanās

TMZ terapijas laikā ir novērotas oportūnistiskas infekcijas (piemēram, Pneumocystis jirovecii izraisīta

pneimonija)

infekciju

(piemēram,

infekcijas)

reaktivizēšanās

(skatīt

4.8. apakšpunktu).

Pneumocystis jirovecii

pneimonija

Pacientiem, kuri 42 dienu ilgā eksperimentālā pētījumā vienlaicīgi saņēma TMZ un ST, bija pakļauti

Pneumocystis jirovecii pneimonijas (PCP) attīstības riskam. Tāpēc ir nepieciešami profilaktiski

pasākumi pret PCP visiem pacientiem, kuri saņem vienlaicīgu TMZ un ST 42 dienu terapijas shēmā

(maksimālais dienu skaits 49) neatkarīgi no limfocītu skaita. Ja rodas limfopēnija, profilakses

pasākumi jāturpina līdz limfopēnijas pakāpe ir ≤ 1.

Lietojot TMZ ilgstošākas dozēšanas shēmas ietvaros, PCP sastopamība var būt lielāka. Tomēr,

neatkarīgi no izmantotās devu shēmas, visi pacienti, kuri lieto TMZ, it īpaši pacienti, kuri lieto

steroīdus, ir rūpīgi jānovēro, lai konstatētu PCP attīstību. Pacientiem, kuri lietoja TMZ, it īpaši

kombinācijā ar deksametazonu vai citiem steroīdiem, ziņots par letāliem elpošanas mazspējas

gadījumiem.

Ir ziņots par B hepatīta vīrusa jeb HBV reakvizēšanās izraisītu hepatītu, kas dažos gadījumos ir

izraisījis letālu iznākumu. Pirms sākt ārstēt pacientus, kuriem ir pozitīva B hepatīta seroloģiskā atrade

(tajā skaitā pacientus ar aktīvu slimību), jākonsultējas ar aknu slimību speciālistiem. Ārstēšanas laikā

pacienti pienācīgi jānovēro un jāaprūpē.

Hepatotoksicitāte

Ir saņemti ziņojumi par aknu bojājumiem, tajā skaitā letālu aknu mazspēju, pacientiem, kuri ārstēti ar

TMZ (skatīt 4.8. apakšpunktu). Aknu funkcionālie testi jāveic pirms terapijas uzsākšanas. Ja ir

novērojamas novirzes no normas, ārstam, pirms temozolomīda nozīmēšanas, jāizvērtē ieguvuma/riska

attiecība, tajā skaitā iespējamo letālo aknu mazspēju. Pacientiem ar 42 dienu ārstēšanas ciklu, aknu

funkcionālie testi jāatkārto cikla vidū. Visiem pacientiem aknu funkcionālie testi jāveic pēc katra

ārstēšanas cikla. Ārstam jāizvērtē ieguvums/risks attiecībā uz terapijas turpināšanu pacientiem ar

nozīmīgiem aknu darbības traucējumiem. Aknu toksicitāte var attīstīties dažu nedēļu laikā vai ilgākā

periodā pēc pēdējās temozolomīda terapijas.

Audzēji

Ļoti retos gadījumos novēroja arī mielodisplastisko sindromu un sekundārus ļaundabīgus audzējus,

tajā skaitā mieloleikozi (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Herpes

vīrusa izraisīts meningoencefalīts

Pēcreģistrācijas pieredzē, pacientiem, kuri saņēmuši TMZ kombinācijā ar staru terapiju (tajā skaitā

vienlaicīgas steroīdu lietošanas gadījumos), novēroti

Herpes

vīrusa izraisīti meningoencefalīta

gadījumi (tajā skaitā ar letālu iznākumu).

Pretvemšanas terapija

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

TMZ lietošana ļoti bieži ir saistīta ar sliktu dūšu un vemšanu. Pirms vai pēc TMZ lietošanas var

nozīmēt pretvemšanas terapiju.

Pieaugušie pacienti ar pirmreizēji diagnosticētu multiformo glioblastomu

Pretvemšanas profilakse ir ieteicama pirms vienlaicīgās fāzes uzsākšanas, un tā ir stingri ieteicama

monoterapijas fāzē.

Pacienti ar atkārtotu vai progresējošu ļaundabīgu gliomu

Pacientiem, kuriem iepriekšējos ārstēšanas ciklos bijusi smaga (3. vai 4. pakāpes) vemšana, var būt

nepieciešama pretvemšanas terapija.

Laboratoriskie rādītāji

Pacientiem, kuri ārstēti ar TMZ, var rasties kaulu smadzeņu nomākums, tajā skaitā ilgstoša

pancitopēnija, kas var izraisīt aplastisku anēmiju, kura dažos gadījumos ir beigusies letāli. Dažos

gadījumos novērtēšanu apgrūtina vienlaicīga zāļu, kas izraisa aplastisko anēmiju, lietošana, tajā skaitā

karbamazepīns, fenitoīns un sulfametoksazols/trimetoprims. Pirms devas lietošanas laboratoriskiem

rādītājiem jābūt šādiem: ANC ≥ 1,5 x 10

/l un trombocītu skaits ≥ 100 x 10

/l. Pilna asinsaina jānosaka

22. dienā (21 dienu pēc pirmās devas) vai 48 stundu laikā pēc šīs dienas un reizi nedēļā, līdz ANC ir >

1,5 x 10

/l un trombocītu skaits > 100 x 10

/l. Ja jebkura cikla laikā ANC samazinās līdz < 1,0 x 10

vai trombocītu skaits ir < 50 x 10

/l, nākamajā ciklā deva jāsamazina par vienu līmeni (skatīt 4.2.

apakšpunktu). Devu līmeņi ir 100 mg/m

, 150 mg/m

un 200 mg/m

. Mazākā ieteicamā deva ir 100

mg/m

Pediatriskā populācija

Nav klīniskas pieredzes par TMZ lietošanu bērniem līdz 3 gadu vecumam. Pieredze par lietošanu

vecākiem bērniem un pusaudžiem ir ļoti ierobežota (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti (> 70 gadi)

Tiek uzskatīts, ka gados vecākiem pacientiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem, ir paaugstināts

neitropēnijas un trombocitopēnijas risks. Šī iemesla dēļ gados vecākiem pacientiem TMZ jālieto īpaši

piesardzīgi.

Vīrieši

Ar TMZ ārstēti vīrieši ir jābrīdina, ka viņi nedrīkst kļūt par bērna tēvu 6 mēnešu laikā pēc pēdējās

devas lietošanas, un viņiem pirms ārstēšanas jākonsultējas par spermas kriokonservēšanu (skatīt 4.6.

apakšpunktu).

Laktoze

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību,

Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Nātrija

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā cietajā kapsulā, - būtībā tās ir “nātriju

nesaturošas”.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Atsevišķā I fāzes pētījumā, lietojot TMZ vienlaicīgi ar ranitidīnu, nemainījās temozolomīda

uzsūkšanās apjoms vai tā aktīvā metabolīta - monometiltriazenoimidazola karboksamīdu (MTIK)

iedarbība.

Lietojot TMZ vienlaicīgi ar uzturu, C

samazinājās par 33 % un zemlīknes laukums (AUC) – par 9

%. Tā kā nevar noliegt C

pārmaiņu klīnisko nozīmīgumu, Blastomat jālieto tukšā dūšā.

Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzi II fāzes pētījumos, lietošana vienlaicīgi ar

deksametazonu, prohlorperazīnu, fenitoīnu, karbamazepīnu, ondansetronu, H

receptoru antagonistiem

vai fenobarbitālu neietekmēja TMZ klīrensu. Lietošana vienlaicīgi ar valproiskābi nedaudz, bet

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

statistiski nozīmīgi samazināja TMZ klīrensu.

Nav veikti pētījumi, lai noteiktu TMZ ietekmi uz citu zāļu metabolismu vai elimināciju. Tomēr, tā kā

TMZ netiek metabolizēts aknās un tas vāji saistās ar olbaltumiem, maz ticams, ka tas ietekmēs citu

zāļu farmakokinētiku (skatīt 5.2. apakšpunktu).

TMZ lietošana kombinācijā ar citiem kaulu smadzenes nomācošiem līdzekļiem var paaugstināt kaulu

smadzeņu nomākuma risku.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pieejama informācija par grūtniecēm. Neklīniskajos pētījumos ar žurkām un trušiem, lietojot 150

mg/m

TMZ devu, novēroja teratogēnu un/vai toksisku iedarbību uz augli (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Blastomat cietās kapsulas nevajadzētu lietot grūtniecēm. Ja jāapsver zāļu lietošana grūtniecības laikā,

paciente jābrīdina par iespējamo risku auglim.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai TMZ izdalās mātes pienā cilvēkam, tāpēc TMZ terapijas laikā jāpārtrauc bērna

barošana ar krūti.

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietēm reproduktīvā vecumā jāiesaka lietot efektīvus kontracepcijas līdzekļus, lai izvairītos no

grūtniecības TMZ lietošanas laikā.

Vīriešu auglība

TMZ var būt genotoksiska iedarbība. Šī iemesla dēļ ar to ārstētie vīrieši nedrīkst kļūt par bērna tēvu 6

mēnešu laikā pēc pēdējās devas saņemšanas un viņiem pirms ārstēšanas jākonsultējas par spermas

kriokonservēšanu, jo TMZ terapijas rezultātā iespējama neatgriezeniska neauglība.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

TMZ, iespējamā noguruma un miegainības dēļ, nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Klīnisko pētījumu pieredze

Pacientiem, kuri ārstēti ar TMZ kombinācijā ar ST vai monoterapijā pēc pirmreizēji diagnosticētas

multiformās glioblastomas ST vai monoterapijā pacientiem ar recidivējošu vai progresējošu gliomu,

ļoti bieži ziņotās blakusparādības bija līdzīgas: slikta dūša, vemšana, aizcietējums, anoreksija,

galvassāpes un nogurums. Par krampjiem ļoti bieži ziņots pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu

multiformo glioblastomu, kuri saņem monoterapiju, bet par izsitumiem ļoti bieži ziņots pacientiem ar

pirmreizēji diagnosticētu multiformo glioblastomu, kuri saņem TMZ vienlaicīgi ar ST, kā arī

monoterapijā, un bieži ziņots pacientiem ar recidivējošu gliomu. Lielāko daļu hematoloģiska rakstura

blakusparādību abu indikāciju gadījumā novēroja bieži vai ļoti bieži (4. un 5. tabula), 3.-4. pakāpes

laboratorisko rezultātu biežums norādīts pēc katras tabulas.

Tabulās nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas pēc orgānu sistēmām un to sastopamības biežumam.

Blakusparādību sastopamības biežums definēts, izmantojot šādu klasifikāciju: ļoti bieži (≥1/10), bieži

(≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000) un ļoti reti (<1/10

000). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā.

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Pirmreizēja multiformā glioblastoma

4. tabulā ir uzskaitītas terapijas izraisītās nevēlamās blakusparādības, kas tika novērotas terapijas laikā

pacientiem ar pirmreizēju multiformo glioblastomu vienlaicīgas terapijas un monoterapijas fāzes laikā.

4. tabula. Terapijas izraisītas blakusparādības, kas tika novērotas terapijas laikā pacientiem ar

pirmreizēju multiformo glioblastomu vienlaicīgas terapijas un monoterapijas fāzē

Orgānu sistēmu klasifikācija

TMZ + vienlaicīga ST

n=288*

TMZ monoterapija

n=244

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Infekcija, Herpes simplex,

brūču infekcija, faringīts, mutes

kandidoze

Infekcija, mutes kandidoze

Retāk

Herpes simplex, Herpes zoster,

gripai līdzīgi simptomi

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Bieži

Neitropēnija, trombocitopēnija,

limfopēnija, leikopēnija

Febrila neitropēnija,

trombocitopēnija, anēmija,

leikopēnija

Retāk

Febrila neitropēnija, anēmija

Limfopēnija, petehijas

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Retāk

Kušingoīds

Kušingoīds

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži

Anoreksija

Anoreksija

Bieži

Hiperglikēmija, ķermeņa masas

samazināšanās

Ķermeņa masas samazināšanās

Retāk

Hipokaliēmija, paaugstināts

sārmainās fosfatāzes līmenis,

ķermeņa masas palielināšanās

Hiperglikēmija, ķermeņa masas

palielināšanās

Psihiskie traucējumi

Bieži

Trauksme, emocionālā

nestabilitāte, bezmiegs

Trauksme, depresija,

emocionālā nestabilitāte,

bezmiegs

Retāk

Ažitācija, apātija, uzvedības

traucējumi, depresija,

halucinācijas

Halucinācijas, amnēzija

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes

Krampji, galvassāpes

Bieži

Krampji, apziņas traucējumi,

miegainība, afāzija, līdzsvara

traucējumi, reibonis, apjukums,

atmiņas traucējumi,

koncentrēšanās spēju

traucējumi, neiropātija,

parestēzija, runas traucējumi,

trīce

Hemiparēze, afāzija, līdzsvara

traucējumi, miegainība,

apjukums, reibonis, atmiņas

traucējumi, koncentrēšanās

spēju traucējumi, disfāzija,

neiroloģiski traucējumi

(neprecizēti), neiropātija,

perifērā neiropātija, parestēzija,

runas traucējumi, trīce

Retāk

Status epilepticus,

ekstrapiramidālie traucējumi,

hemiparēze, ataksija, izziņas

funkcijas traucējumi, disfāzija,

patoloģiska gaita, hiperestēzija,

hipoestēzija, neiroloģiskie

traucējumi (neprecizēti),

perifērā neiropātija

Hemiplēģija, ataksija,

koordinācijas traucējumi,

patoloģiska gaita, hiperestēzija,

maņu orgānu funkciju

traucējumi

Acu bojājumi

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Bieži

Neskaidra redze

Redzes lauka defekti, neskaidra

redze, redzes dubultošanās

Retāk

Hemianopsija, samazināts

redzes asums, redzes

traucējumi, redzes lauka

defekti, sāpes acīs

Samazināts redzes asums, sāpes

acīs, sausas acis

Ausu un labirinta bojājumi

Bieži

Dzirdes traucējumi

Dzirdes traucējumi, tinnīts

Retāk

Vidusauss iekaisums, tinnīts,

hiperakūzija, sāpes ausīs

Kurlums, vertigo, sāpes ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk

Sirdsklauves

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Asiņošana, tūska, kāju tūska

Asiņošana, dziļo vēnu

tromboze, kāju tūska

Retāk

Cerebrālā hemorāģija,

hipertensija

Plaušu embolija, tūska, perifērā

tūska

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Aizdusa, klepus

Aizdusa, klepus

Retāk

Pneimonija, augšējo elpceļu

infekcija, aizlikts deguns

Pneimonija, sinusīts, augšējo

elpceļu infekcija, bronhīts

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Aizcietējums, slikta dūša,

vemšana

Aizcietējums, slikta dūša,

vemšana

Bieži

Stomatīts, caureja, sāpes

vēderā, dispepsija, disfāgija

Stomatīts, caureja, dispepsija,

disfāgija, sausuma sajūta mutē

Retāk

Vēdera uzpūšanās, fēču

nesaturēšana, kuņģa-zarnu

trakta traucējumi (neprecizēti),

gastroenterīts, hemoroīdi

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

Izsitumi, alopēcija

Izsitumi, alopēcija

Bieži

Dermatīts, sausa āda, eritēma,

nieze

Sausa āda, nieze

Retāk

Ādas lobīšanās,

fotosensitivitātes reakcijas,

patoloģiska pigmentācija

Eritēma, patoloģiska

pigmentācija, pastiprināta

svīšana

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži

Muskuļu vājums, artralģija

Muskuļu vājums, artralģija,

muskuļu un kaulu sāpes

Retāk

Miopātija, muguras sāpes,

muskuļu un kaulu sāpes,

mialģija

Miopātija, muguras sāpes

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Bieži

Bieža urinēšana, urīna

nesaturēšana

Urīna nesaturēšana

Retāk

Dizūrija

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Retāk

Impotence

Asiņošana no maksts,

menorāģija, amenoreja,

vaginīts, krūšu dziedzeru sāpes

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Nogurums

Nogurums

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Bieži

Alerģiska reakcija, drudzis,

starojuma izraisīti bojājumi,

sejas tūska, sāpes, garšas sajūtu

traucējumi

Alerģiska reakcija, drudzis,

starojuma izraisīti bojājumi,

sāpes, garšas sajūtu traucējumi

Retāk

Astēnija, pietvīkums, karstuma

viļņi, slimības pasliktināšanās,

drebuļi, mēles krāsas izmaiņas,

parosmija, slāpes

Astēnija, sejas tūska, sāpes,

slimības pasliktināšanās,

drebuļi, zobu bojājumi

Izmeklējumi

Bieži

Paaugstināta ALAT

koncentrācija

Paaugstināta ALAT

koncentrācija

Retāk

Paaugstināta aknu enzīmu

koncentrācija, paaugstināta

gamma GT koncentrācija,

paaugstināta ASAT

koncentrācija

* Pacients, kas bija randomizēts tikai ST grupā, saņēma TMZ + ST.

Laboratoriskie izmeklējumi

Lietojot vairumu citotoksisko līdzekļu, tajā skaitā arī TMZ, tika novērots kaulu smadzeņu funkcijas

(neitropēnija un trombocitopēnija), kas ir šo līdzekļu zināmā devu ierobežojošā toksicitāte. Apvienojot

laboratorisko rādītāju novirzes un nevēlamās blakusparādības vienlaicīgas terapijas un monoterapijas

fāzēs, 3. un 4. pakāpes neitrofilo leikocītu skaita novirzes, tajā skaitā arī neitropēnijas gadījumus,

novēroja 8 % pacientu. 3. un 4. pakāpes trombocītu skaita novirzes, tajā skaitā trombocitopēnijas

gadījumus, novēroja 14 % pacientu, kuri saņēma TMZ.

Atkārtota vai progresējoša ļaundabīga glioma

Klīniskajos pētījumos biežāk novērotās terapijas izraisītās blakusparādības bija kuņģa-zarnu trakta

traucējumi, it īpaši slikta dūša (43 %) un vemšana (36 %). Šīs reakcijas parasti bija 1. vai 2. pakāpes (0

– 5 vemšanas epizodes 24 stundu laikā), tās izzuda pašas no sevis vai bija viegli novēršamas ar

standarta pretvemšanas terapiju. Smagu sliktas dūšas un vemšanas gadījumu sastopamība bija 4 %.

5. tabulā ir apkopotas blakusparādības, kas tika novērotas atkārtotas vai progresējošas ļaundabīgas

gliomas klīniskajos pētījumos TMZ pēcreģistrācijas pieredzē.

5. tabula. Nevēlamās blakusparādības, kas saistītas ar atkārtotas vai progresējošas ļaundabīgas

gliomas ārstēšanu

Infekcijas un infestācijas

Reti

Oportūnistiskas infekcijas, tajā skaitā PCP

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Neitropēnija vai limfopēnija (3.-4. pakāpe),

trombocitopēnija (3.-4. pakāpe)

Retāk

Pancitopēnija, anēmija (3.–4. pakāpe), leikopēnija

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži

Anoreksija

Bieži

Ķermeņa masas samazināšanās

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes

Bieži

Miegainība, reibonis, parestēzija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Aizdusa

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Vemšana, slikta dūša, aizcietējums

Bieži

Caureja, sāpes vēderā, dispepsija

Ādas un zemādas audu bojājumi

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Bieži

Izsitumi, nieze, alopēcija

Ļoti reti

Erythema multiforme, eritroderma, nātrene,

ekzantēma

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Nogurums

Bieži

Drudzis, astēnija, drebuļi, vājums, sāpes, garšas

sajūtu traucējumi

Ļoti reti

Alerģiskas reakcijas, tajā skaitā anafilakse,

angioedēma

Laboratoriskie izmeklējumi

3. vai 4. pakāpes trombocitopēnija un neitropēnija radās attiecīgi 19 % un 17 % pacientu, kuriem

ārstēja ļaundabīgo gliomu. Tas bija par iemeslu hospitalizācijai un/vai TMZ lietošanas pārtraukšanai

attiecīgi 8 % un 4 % gadījumos. Kaulu smadzeņu funkcijas nomākums bija paredzams (parasti dažu

pirmo ciklu laikā, ar maksimālo līmeni 21. un 28. dienā) un ātri izzuda – parasti 1 – 2 nedēļu laikā.

Kumulatīva kaulu smadzeņu funkcijas nomākuma pazīmes nenovēroja. Trombocitopēnijas gadījumā

var paaugstināties asiņošanas risks, un neitropēnijas vai leikopēnijas gadījumā var paaugstināties

infekciju risks.

Dzimums

Populācijas farmakokinētikas analīzē klīnisko pētījumu laikā, bija pieejama informācija par mazāko

neitrofilo leikocītu skaitu 101 sievietei un 169 vīriešiem, un 110 sievietēm un 174 vīriešiem bija

pieejama informācija par mazāko trombocītu skaitu. Pirmajā terapijas ciklā 4. pakāpes neitropēnijas

(ANC < 0,5 x 10

/l) sastopamības biežums sievietēm, salīdzinot ar vīriešiem, bija lielāks, attiecīgi 12

%, salīdzinājumā ar 5 %, tāpat kā trombocitopēnijas (< 20 x 10

/l) sastopamības biežums, attiecīgi 9

%, salīdzinājumā ar 3 %. 400 pacientiem ar recidivējošu gliomu 4. pakāpes neitropēnija radās 8 %

sieviešu un 4 % vīriešu, un 4. pakāpes trombocitopēnija radās 8 % sieviešu un 3 % vīriešu pirmajā

terapijas ciklā. Pētījumā ar 288 pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu multiformo glioblastomu

pirmajā terapijas ciklā 4. pakāpes neitropēnija radās 3 % sieviešu, salīdzinājumā ar 0 % vīriešu, un 4.

pakāpes trombocitopēnija radās 1 % sieviešu, salīdzinājumā ar 0 % vīriešu.

Pediatriskā populācija

Iekšķīgi lietots TMZ tika pētīts bērniem (vecumā no 3 līdz 18 gadiem) ar recidivējošu smadzeņu

gliomu vai recidivējošu augsti diferencētu astrocitomu, lietojot to vienu reizi dienā 5 dienas ik pēc 28

dienām. Kaut gan informācija ir ierobežota, paredzams, ka bērniem būs tāda pati zāļu panesamība kā

pieaugušajiem. TMZ drošums bērniem, kuri jaunāki par 3 gadiem, nav noteikta.

Pēcreģistrācijas pieredze

Pēcreģistrācijas pieredzē tika novērotas sekojošas papildus nopietnas blakusparādības

6. tabula Kopsavilkums par temozolomīda blakusparādību ziņojumiem pēcreģistrācijas periodā*

Infekcijas un infestācijas*

Retāk

Citomegalovīrusa infekcija, infekciju, piemēram,

citomegalovīrusa un B hepatīta vīrusa

reaktivizēšanās†, Herpes vīrusa izraisīti

meningoencefalīta gadījumi†, sepse†

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Ilgstoša pancitopēnija, aplastiskā anēmija†

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji

Ļoti reti

Mielodisplastiskais sindroms (MDS), sekundārs

ļaundabīgais audzējs, tajā skaitā mieloleikoze

Endokrīnās sistēmas traucējumi*

Retāk

Bezcukura diabēts

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti

Intersticiāls pneimonīts/pneimonīts, plaušu fibroze,

elpošanas mazspēja†

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži

Aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

Retāk

Hiperbilirubinēmija, holestāze, hepatīts, aknu

bojājumi, aknu mazspēja†

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti

Toksiska epidermas nekrolīze, Stīvensa -

Džonsona sindroms

Nav zināmi

Zāļu izraisīta reakcija ar eozinofīliju un

sistēmiskiem simptomiem (DRESS)

† Tajā skaitā gadījumi ar letālu iznākumu.

* Biežums aprēķināts, pamatojoties uz klīnisko pētījumu datiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām: Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Pacientiem klīniski tika izvērtētas šādas devas: 500, 750, 1000 un 1250 mg/m

(kopējā cikla deva 5

dienās). Devu ierobežojošai toksicitātei bija hematoloģisks raksturs, un to novēroja pie jebkuras devas,

bet tā ir sagaidāma ar daudz smagāku norisi, lietojot lielākas devas. Vienam pacientam pārdozējot

10000 mg (kopējā deva vienam 5 dienu ciklam), tika ziņots par šādām blakusparādībām:

pancitopēnija, drudzis, vairāku orgānu mazspēja un nāve. Saņemti ziņojumi par blakusparādībām

pacientiem, kuri lietoja ieteicamo devu ilgāk nekā 5 dienas (līdz pat 64 dienām), tajā skaitā kaulu

smadzeņu nomākums, ar vai bez infekcijas, dažos gadījumos smagu un ilgstošu, kā rezultātā

iestājusies nāve. Pārdozēšanas gadījumā nepieciešams izvērtēt hematoloģiskos rādītājus. Ja

nepieciešams, jāpiemēro uzturošā terapija.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi - citi alkilējošie līdzekļi.

ATĶ kods: L01AX03

Darbības mehānisms

Temozolomīds ir triazēns, kas fizioloģiska pH apstākļos tiek ātri ķīmiski pārveidots par aktīvu

savienojumu

monometiltriazenoimidazola

karboksamīdu

(MTIK).

Tiek

uzskatīts,

MTIK

citotoksicitāte galvenokārt ir saistīta ar guanīna O

pozīcijas alkilēšanu, kā arī papildus N

pozīcijas

alkilēšanu. Tā rezultātā radušies citotoksiskie bojājumi ietver aberantu metilkompleksa atjaunošanos.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Pirmreizēja multiformā glioblastoma

Kopumā 573 pacienti tika randomizēti, lai saņemtu vienu no divām terapijām, TMZ + ST (n=287) vai

tikai ST (n=286). Pacienti TMZ + ST grupā, saņēma vienlaicīgi TMZ (75 mg/m

) vienu reizi dienā 42

dienas (maksimāli 49 dienas), uzsākot lietošanu ST pirmajā dienā un turpinot lietošanu līdz pat ST

pēdējai dienai. Pēc tam sekoja TMZ monoterapija (150 – 200 mg/m

) no 1-5 dienai katrā 28 dienu

ciklā, kopumā līdz pat 6 cikliem, kurus uzsāka 4. nedēļā pēc ST beigšanas. Kontroles grupā pacienti

saņēma tikai ST. Kombinētas TMZ un ST terapijas gadījumā bija nepieciešami profilaktiski pasākumi,

lai novērstu Pneumocystis iirovecii pneimoniju (PCP).

TMZ tika nozīmēts kā glābšanas terapija novērošanas fāzē 161 pacientam no 282 (57 %), kuri saņēma

tikai ST, un 62 pacientiem no 277 (22 %), kuri saņēma TMZ + ST.

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Kopējās dzīvildzes riska attiecība (RA) bija 1,59 (RA 95 % TI = 1,33 – 1,91) ar log rank testa p <

0,0001 par labu TMZ lietošanai. Paredzamā 2 gadu un vairāk dzīvildzes varbūtība ir lielāka, lietojot

ST + TMZ (26 %, salīdzinājumā ar 10 %). Kombinētas TMZ un ST terapijas pievienošana, kurai

sekoja TMZ monoterapija, pacientiem ar pirmreizēju multiformo glioblastomu, uzrādīja statistiski

nozīmīgu kopējās dzīvildzes (OS) uzlabošanos, salīdzinot ar vienu pašu ST (1. attēls).

1. attēls. Kaplana – Meijera kopējās dzīvildzes līkne (ITT (intent-to-treat) populācija)

Pētījuma rezultāti nebija konsekventi pacientu apakšgrupā ar sliktiem funkcionālā stāvokļa rādītājiem

(PVO FS=2, n=70), kur kopējā dzīvildze un laiks līdz slimības progresēšanai bija līdzīgs abās grupās.

Tomēr šajās pacientu grupās nav konstatēts nepieņemams risks.

Atkārtota vai progresējoša ļaundabīga glioma

Informāciju par klīnisko efektivitāti pacientiem ar multiformo glioblastomu (funkcionālais stāvoklis

pēc Karnovska skalas (KFS) ≥ 70), kas progresē vai atkārtojas pēc operācijas un ST, ieguva divos

klīniskajos pētījumos, lietojot TMZ iekšķīgi. Viens bija nesalīdzinošs pētījums ar 138 pacientiem (29

% iepriekš bija saņēmuši ķīmijterapiju), otrs bija randomizēts, aktīvi kontrolēts pētījums, salīdzinot

TMZ ar prokarbazīnu, kopumā aptverot 225 pacientus (67 % iepriekš bija saņēmuši ķīmijterapiju ar

nitrozourīnvielu). Abos pētījumos primārais mērķa kritērijs bija laiks bez slimības progresēšanas (PFS

Progression-free survival), nosakot pēc MR izmeklēšanas vai neiroloģiskā stāvokļa pasliktināšanās.

Nesalīdzinošā pētījumā PFS rādītājs pēc 6 mēnešiem bija 19 %, laika bez slimības progresēšanas

mediāna bija 2,1 mēneši un kopējās dzīvildzes mediāna bija 5,4 mēneši. Objektīvās atbildes reakcijas

rādītājs, nosakot pēc MR izmeklēšanas, bija 8 %.

Randomizētā, aktīvi kontrolētā pētījumā PFS rādītājs pēc 6 mēnešiem TMZ grupā bija ievērojami

lielāks nekā prokarbazīna grupā (attiecīgi 21 % salīdzinājumā ar 8 %, Hī kvadrāta testa p = 0,008),

PFS mediāna bija attiecīgi 2,89 un 1,88 mēneši (log rank testa p = 0,0063). TMZ grupā dzīvildzes

mediāna bija 7,34 mēneši, bet prokarbazīna grupā – 5,66 mēneši (log pakāpes testa p = 0,33). Pēc 6

mēnešiem izdzīvojušo pacientu daļa TMZ grupā bija ievērojami lielāka (60 %) nekā prokarbazīna

grupā (44 %) (Hī kvadrāta testa p = 0,019). Pacientiem, kuriem iepriekš bija veikta ķīmijterapija,

ieguvumu konstatēja tiem pacientiem, kuriem KFS ≥ 80.

Dati par laiku līdz neiroloģiskā stāvokļa pasliktināšanās TMZ bija labāki nekā prokarbazīnam, tāpat kā

dati par laiku līdz funkcionālā stāvokļa pasliktināšanai (samazināšanās līdz KFS < 70 vai

samazināšanās vismaz par 30 punktiem). Laika līdz progresēšanai mediāna šiem mērķa kritērijiem bija

0,7 līdz 2,1 mēneši un TMZ grupā tā bija lielāka nekā prokarbazīna grupā (log rank testa p = < 0,01

līdz 0,03).

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Atkārtota anaplastiska astrocitoma

Daudzcentru, prospektīvā II fāzes pētījumā, kurā izvērtēja iekšķīgi lietota TMZ drošums un efektivitāti

pirmā anaplastiskas astrocitomas recidīva ārstēšanā, 6 mēnešu PFS bija 46 %. PFS mediāna bija 5,4

mēneši. Kopējās dzīvildzes mediāna bija 14,6 mēneši. Atbildes reakcijas rādītājs, ņemot vērā centrālā

vērtētāja novērtējumu, bija 35 % (13 CR un 43 PR) populācijā, kurai nozīmēta ārstēšana (ITT) n=162.

43 pacientiem bija stabila slimība. 6 mēnešu dzīvildze bez slimības pazīmēm ITT populācijā bija 44 %

ar vidējo dzīvildzi bez slimības pazīmēm 4,6 mēneši. Šie rezultāti bija līdzīgi, kā vērtējot laiku bez

slimības progresēšanas pazīmēm. Sasniedzot radioloģiski objektīvi apstiprinātu atbildes reakciju vai

saglabājot stāvokli bez slimības progresēšanas, dzīves kvalitāte pārliecinoši saglabājās vai uzlabojās.

Pediatriskā populācija

Iekšķīga TMZ lietošana tika pētīta bērniem (vecumā no 3-18 gadiem) ar atkārtotu galvas smadzeņu

stumbra gliomu vai atkārtotu augsti diferencētu astrocitomu, lietojot 5 dienas katrā 28 dienu ciklā.

TMZ panesamība bija līdzīga kā pieaugušajiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Fizioloģiska pH apstākļos TMZ vispirms hidrolizējas spontāni līdz aktīvam savienojumam, 3-metil-

(triazēn-1-il) imidazola-4-karboksamīdam (MTIK). MTIK tiek spontāni hidrolizēts līdz 5-amino-

imidazola-4-karboksamīdam (AIK), kas zināms kā starpprodukts purīna un nukleīnskābju biosintēzē,

un līdz metilhidrazīnam, kurš ir pazīstams kā aktīvs alkilējošs savienojums. MTIK citotoksicitāte,

domājams, rodas galvenokārt DNS alkilēšanas procesā pie guanīna O

un N

pozīcijām. Relatīvi TMZ

AUC, MTIK un AIK iedarbība ir attiecīgi ~2,4 % un 23 %. In vivo MTIK t½ bija līdzīga kā TMZ, t.i.,

1,8 stundas.

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas pieaugušiem pacientiem TMZ uzsūcas ātri, maksimālo koncentrāciju

sasniedzot jau 20 minūtēs pēc devas lietošanas (vidējais laiks ir no 0,5 līdz 1,5 stundām). 7 dienas pēc

C iezīmēta TMZ iekšķīgas lietošanas ar izkārnījumiem izdalījās vidēji 0,8 %

C, kas liecina par

pilnīgu uzsūkšanos.

Izkliede

TMZ vāji saistās ar olbaltumvielām (no 10 % līdz 20 %), tādēļ tam nav raksturīga mijiedarbība ar

līdzekļiem, kas izteikti saistās ar olbaltumvielām. PET pētījumi ar cilvēkiem un neklīniskie dati

liecina, ka TMZ ātri šķērso hematoencefālisko barjeru un ir nosakāms cerebrospinālajā šķidrumā

(CSŠ). Nokļūšanu CSŠ apstiprināja vienam pacientam; zāļu koncentrācija CSŠ, ņemot vērā TMZ

AUC, bija aptuveni 30 % no koncentrācijas plazmā, kas atbilst ar dzīvniekiem iegūtajiem datiem.

Eliminācija

Plazmas eliminācijas pusperiods (t

) ir aptuveni 1,8 stundas.

C eliminācija notiek galvenokārt caur

nierēm. Pēc iekšķīgas lietošanas 24 stundu laikā aptuveni no 5 % līdz 10 % devas konstatēti

neizmainītā veidā urīnā, atlikusī daļa izdalās temozolomīda skābes, 5–aminoimidazola–4–

karboksamīda (AIK) vai neidentificētu polāru metabolītu veidā. Koncentrācija plazmā palielinās

atkarībā no devas. Plazmas klīrenss, izkliedes tilpums un eliminācijas pusperiods nav atkarīgi no

devas.

Īpašas pacientu grupas

TMZ populācijas farmakokinētikas datu analīzē, konstatēja, ka TMZ plazmas klīrenss nav atkarīgs no

vecuma, nieru darbības vai smēķēšanas. Atsevišķā farmakokinētikas pētījumā farmakokinētiskās

īpašības plazmā pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem bija līdzīgas

kā pacientiem ar normālu aknu darbību. Bērniem AUC bija lielāks nekā pieaugušiem pacientiem, taču

maksimālā panesamā deva (MPD) bērniem un pieaugušiem bija 1000 mg/m

ciklā.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Viena cikla (5 dienu lietošana, 23 dienas ārstēšanas pārtraukums), 3 un 6 ciklu toksicitātes pētījumus

veica ar žurkām un suņiem. Primārie toksicitātes mērķa orgāni bija kaulu smadzenes, limforetikulārā

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

sistēma, sēklinieki, kuņģa-zarnu trakts, un, lietojot lielākas devas, kas bija letālas 60 % līdz 100 %

pētīto žurku un suņu, radās tīklenes deģenerācija. Vairumā gadījumu toksiskā iedarbība bija

atgriezeniska, izņemot nevēlamo ietekmi uz vīrišķo reproduktivitātes sistēmu un tīklenes deģenerāciju.

Tomēr, tā kā tīklenes deģenerāciju izraisošās devas bija pieskaitāmas pie letālām devām, un līdzīga

iedarbība nav novērota klīniskajos pētījumos, uzskata, ka šai atradei nav būtiskas klīniskas nozīmes.

TMZ ir embriotoksisks, teratogēns un genotoksisks alkilējošs līdzeklis. TMZ žurkām un suņiem ir

toksiskāks nekā cilvēkam, klīniskā deva aptuveni atbilst minimālajai letālajai devai žurkām un suņiem.

No devas atkarīga leikocītu un trombocītu skaita mazināšanās ir jutīgs toksicitātes rādītājs. 6 ciklu

pētījumā ar žurkām novēroja dažādus jaunveidojumus, tajā skaitā krūts dziedzeru vēzi, ādas

keratoakantomu un bazālo šūnu adenomu, bet pētījumos ar suņiem nenovēroja audzējus un

pirmsaudzēju pārmaiņas. Žurkas ir īpaši jutīgas pret TMZ kancerogēno iedarbību, pirmie audzēji rodas

3 mēnešu laikā pēc šo zāļu lietošanas uzsākšanas. Šāds latentais periods ir ļoti īss, pat alkilējošam

līdzeklim.

Eimsa/salmonellu un cilvēka perifērisko asiņu limfocītu (HPBL) hromosomu aberāciju testu rezultāti

liecina par pozitīvu mutagēnu atbildes reakciju.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

Bezūdens laktoze

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Nātrija cietes glikolāts (A tips)

Vīnskābe

Stearīnskābe

Kapsulas apvalks

Blastomat 20 mg cietās kapsulas

Želatīns

Titāna dioksīds (E171)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Blastomat 100 mg cietās kapsulas

Želatīns

Titāna dioksīds (E171)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Indigotīns FD&C zilais 2 (E132)

Blastomat 140 mg cietās kapsulas

Želatīns

Titāna dioksīds (E171)

Indigotīns FD&C zilais 2 (E132)

Blastomat 250 mg cietās kapsulas

Želatīns

Titāna dioksīds (E171)

Drukājamā tinte

Melnā tinte

Šellaka

Propilēnglikols

Attīrīts ūdens

Spēcīgs amonjaka šķīdums

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Kālija hidroksīds

Melnais dzelzs oksīds (E172)

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

ABPE pudelītes

2 gadi.

Maisiņi

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

ABPE pudelītes

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelītē.

Maisiņi

Blastomat 20 mg cietās kapsulas

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Blastomat 100 mg, 140 mg un 250 mg cietās kapsulas

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Bērniem neatverama pudelīte, kas pagatavota no balta, gaismas necaurlaidīga augsta blīvuma

polietilēna ar bērniem neatveramu polipropilēna vāciņu un poliestera blīvi. Iepakojumā ir desikants.

Katrs iepakojums satur 5 cietās kapsulas.

Viena pudelīte iepakota kartona kastītē.

Papīra maisiņi, kas no iekšpuses pārklāti ar zema blīvuma polietilēnu (visdziļākais slānis) un alumīnija

un etilēnakrilskābes kopolimēru (iekšējais slānis). Katrs maisiņš, kas ievietots kartona kastītē, satur 1

cieto kapsulu.

Katra kartona kastīte satur 5 vai 20 cietās kapsulas, kas katra iepakota atsevišķā maisiņā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Kapsulas nedrīkst atvērt. Ja kapsula ir bojāta, izvairieties no tajā esošā pulvera nokļūšanas uz ādas un

gļotādām. Ja temozolamīds nonāk saskarsmē ar ādu vai gļotādu, nekavējoties nomazgājiet visu skarto

apvidu rūpīgi ar ūdeni un ziepēm.

Pacients ir jābrīdina, ka kapsulas jāuzglabā bērniem neredzamā un nepieejamā vietā, vislabāk noslēgtā

skapī. Nejauši tās norijot, bērniem var būt letālas sekas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

SASKAŅOTS ZVA 19-12-2019

Alvogen IPCo S.ár.l, 5, Rue Heienhaff, L-1736, Senningerberg, Luksemburga

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

Blastomat 20 mg cietās kapsulas (12-0310)

Blastomat 100 mg cietās kapsulas (12-0311)

Blastomat 140 mg cietās kapsulas (12-0312)

Blastomat 250 mg cietās kapsulas (12-0313)

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2012.gada 3.decembris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2018.gada 17.augusts.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019.gada augusts.

NL/H/2431/002-004;006/IB/017

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju