Biocan DHPPi inj. sicc. ad us. vet. dzīva liofilizēta vakcīna

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Novājinātu suņu distemper virus,Novājinātu suņiem, parainfluenza vīruss,Novājinātu suņu lipīga laryngotracheitis vīruss,Dzīvas novājinātas Suņu Parvovīrusa (CPV)
Pieejams no:
Bioveta, a.s., Čehija
ATĶ kods:
QI07AD04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Attenuated canine distemper virus,Attenuated canine parainfluenza virus,Attenuated canine contagious laryngotracheitis virus,Live attenuated Canine Parvovirus (CPV)
Zāļu forma:
dzīva liofilizēta vakcīna
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Bioveta, a.s., Čehija
Ārstniecības grupa:
suņi
Produktu pārskats:
V/NRP/01/1332-01 - - Flakons, 1 ml - Ir pieejams; V/NRP/01/1332-02 - - Flakons, 1 ml - Ir pieejams; V/NRP/01/1332-03 - - Flakons, 1 ml - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/01/1332
Autorizācija datums:
2011-05-27

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/96/0180

Bovitubal - 28 000 inj. ad us vet. šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām, cūkām,

zirgiem un suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

Ivanovice na Hané

Čehija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bovitubal - 28 000 inj. ad us vet šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām, cūkām,

zirgiem un suņiem

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1ml šķīduma injekcijām satur -

Aktīvā viela:

Tuberkuloproteīns Mycobacterii bovis (celms AN 5) 28 000 SV

Palīgvielas:

Fenols, sterils stabilizējošs šķīdums

4.

INDIKĀCIJA(-AS)

Liellopu, aitu, kazu, cūku, zirgu un suņu tuberkulinizācijai.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi,aitas,kazas,cūkas, zirgi,suņi

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

0,1 ml devu injicē precīzi intradermāli, neatkarīgi no dzīvnieka sugas.

Govju tuberkulinizācija.

Pārbaudes procedūra.

Tuberkulīnu

injicē

kakla

rajona

lāpstiņas

kraniālajā

malā

vienā

līmenī

priekšpleca

limfmezglu. Ādai jābūt bez patoloģiskām izmaiņām,

vienādi biezai ar iespēju viegli to

saņemt. Tuberkulīna ievadīšanas

vieta jāizcērpj un jānotīra 4cm

lielā laukumā. Ādu saņem ar īkšķi un rādītājpirkstu, tās

biezumu izmēra ar kutimetru un rezultātus pieraksta. 0,1ml tuberkulīna ievada intrakutāni.

Pareiza reakcija pēc tuberkulinizācijas – alergēna ievadīšanas vietā veidojas papula (zirnītis),

to pārbauda palpējot.

Ja tuberkulīns netika ievadīts, to ievada atkārtoti tajā pašā vietā noteiktajā devā.

Ja āda, izcērpjot tuberkulīna ievadīšanas vietu, apmatojuma izcirpšanas laikā tiek ievainota

vai ja ādā ir izmaiņas pirms tuberkulīna ievadīšanas, tad tuberkulīnu jāievada citā vietā kakla

tajā pašā pusē. Iepriekšējā vieta paliek izcirpta un neskarta.

Novērtējums:

Reakciju

novērtē

stundas

pēc

tuberkulinizācijas,

injekcijas

vietu

palpējot

nepieciešams, ādas sabieznējumu izmēra ar kutimetru.

Dzīvniekiem, kuriem inspicējot tuberkulinizācijas vietu, nav konstatētas izmaiņas ādā un tās

nevar noteikt arī ar palpāciju, reakciju uzskata par negatīvu.

Ja ādas palpācijas rezultātā konstatē ādas sabieznējumu, reakcijas intensitāti nosaka, ņemot

vērā ādas biezuma starpību pirms un pēc tuberkulīna ievadīšanas:

Novērtējums.

negatīva reakcija: ja ādas sabieznējums ir norobežots, ādas sabieznējuma izmēru starpība

ar ādas biezumu pirms tuberkulīna ievadīšanas nav lielāka par 2mm un nav klīnisku

simptomu,

piemēram,

tuberkulīna

ievadīšanas

vietas

nekroze,

sāpīgums,

iekaisums,

palielināti limfmezgli;

aizdomīga rakcija: ja nav klīnisko simptomu, bet ādas sabiezējuma starpība ir lielāka par

2mm, bet mazāka par 4 mm;

pozitīva reakcija: ja konstatē klīniskus simptomus un ādas tūskas izmēru starpība ar ādas

biezumu pirms tuberkulīna ievadīšanas ir lielāka par 4mm.

Aitu tuberkulinizācija.

Procedūra.

Pēc vilnas nocirpšanas tuberkulīnu ievada auss dorsālajā daļā.

Novērtējums.

Reakciju

nolasa

48-72

stundas

pēc

tuberkulīna

ievadīšanas.

Pozitīvas

reakcijas

gadījumā tuberkulīna ievadīšanas vietā vērojamas iekaisuma pazīmes: ādas tūska, var

būt apsārtums, sāpīgums, paaugstināta ādas temperatūra.

Kazu tuberkulinizācija.

Procedūra:

Tuberkulīnu ievada kakla rajonā tāpat kā govīm.

Novērtējums.

Reakciju

nolasa

48-72

stundas

pēc

tuberkulīna

ievadīšanas.

Pozitīvas

reakcijas

gadījumā tuberkulīna ievadīšanas vietā vērojamas iekaisuma pazīmes: ādas tūska, var

būt apsārtums, sāpīgums, paaugstināta ādas temperatūra.

Cūku tuberkulinizācija.

Procedūra.

Tuberkulīnu ievada auss dorsālajā daļā. Injekcijas vieta ir ādas kroka pārejā no galvas uz auss

dorsālo daļu, apmēram 2-3 cm no auss pamatnes.

Novērtējums.

Reakciju nolasa 48 stundas pēc tuberkulīna ievadīšanas. Reakciju uzskata par pozitīvu, ja

injekcijas vietā ir raksturīgais pietūkums, kuru pavada eritrēma un dažreiz arī nekroze. Ādas

pietūkums ar iespējamo nekrozi ir noteicošais faktors reakcijas novērtēšanai cūkām. No cūku

tuberkulozes brīvā saimniecībā reakcija ir pozitīva tad, ja pietūkuma diametrs pārsniedz

20mm, bet, ja pietūkums ir 10-

20mm liels, tad reakcija ir aizdomīga. Saimniecībās, kur tuberkuloze cūkām ir apstiprināta,

reakcija ir uzskatāma par pozitīvu, ja iekaisuma izraisītais audu pietīkums ir lielāks par 10

mm. Ja pietūkums ir mazāks par 10 mm, tad reakcija uzskatāma par aizdomīgu.

Zirgu tuberkulinizācija.

Procedūra.

Tuberkulīnu ievada kakla rajonā.

Novērtējums.

Reakciju nolasa 72 stundas pēc tuberkulīna ievadīšanas. Reakcija ir tikai negatīva, t.i.,

injekcijas vietā nav vērojamas iekaisuma pazīmes, un tai ir diagnostiska nozīme.

Suņu tuberkulinizācija.

Procedūra.

Pēc apmatojuma nocirpšanas tuberkulīnu ievada auss dorsālajā pusē.

Novērtējums.

Reakciju nolasa 24-48 stundas pēc tuberkulīna ievadīšanas. Reakcija ir tikai negatīva, t.i.

tuberkulīna ievadīšanas vietā nav novērojamas iekaisuma pazīmes un tai ir diagnostiska

nozīme.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tuberkulīnu dzīvniekiem ievadīt atkārtoti atļauts ne agrāk kā 42 dienas pēc

iepriekšējās

tuberkulinizācijas.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā 2 – 8

C, tumšā un sausā vietā.

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā : 2 gadi

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas:10 stundas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo

aktu prasībām.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2012

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/96/0180

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bovitubal - 28 000 inj. ad us vet. šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām, cūkām,

zirgiem un suņiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1ml šķīduma injekcijām satur -

Aktīvā viela:

Tuberkuloproteīns Mycobacterii bovis (celms AN 5) 28 000 SV

Palīgvielas:

Fenols, sterils stabilizējošs šķīdums

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērķa sugas

Liellopi,aitas,kazas,cūkas, zirgi,suņi

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Liellopu, aitu, kazu, cūku, zirgu un suņu tuberkulinizācijai.

4.3.

Kontrindikācijas

Nav zināmas

4.4

Īpaši brīdinājumi

Nav.

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav piemērojami.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Nav piemērojami.

4.6.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas, dēšanas, laikā

Diagnostikuma lietošana neietekmē grūsnību un laktāciju.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9.

Devas un lietošanas veids

0,1 ml devu injicē precīzi intrakutāni, neatkarīgi no dzīvnieka sugas.

Govju tuberkulinizācija.

Pārbaudes procedūra.

Tuberkulīnu

injicē

kakla

rajona

lāpstiņas

kraniālajā

malā

vienā

līmenī

priekšpleca

limfmezglu. Ādai jābūt bez patoloģiskām izmaiņām, vienādi biezai ar iespēju viegli to

saņemt. Tuberkulīna ievadīšanas vieta jāizcērpj un jānotīra 4cm

lielā laukumā. Ādu saņem ar

īkšķi un rādītājpirkstu, tās biezumu izmēra ar kutimetru un rezultātus pieraksta. 0,1ml

tuberkulīna ievada intrakutāni.

Pareiza reakcija pēc tuberkulinizācijas – alergēna ievadīšanas vietā veidojas papula (zirnītis),

to pārbauda palpējot.

Ja tuberkulīns netika ievadīts, to ievada atkārtoti tajā pašā vietā noteiktajā devā.

Ja āda, izcērpjot tuberkulīna ievadīšanas vietu, apmatojuma izcirpšanas laikā tiek ievainota

vai ja ādā ir izmaiņas pirms tuberkulīna ievadīšanas, tad tuberkulīnu jāievada citā vietā kakla

tajā pašā pusē. Iepriekšējā vieta paliek izcirpta un neskarta.

Novērtējums:

Reakciju novērtē 72 (±4) stundas pēc tuberkulinizācijas, injekcijas vietu palpējot un, ja

nepieciešams, ādas sabieznējumu izmēra ar kutimetru.

Dzīvniekiem, kuriem inspicējot tuberkulinizācijas vietu, nav konstatētas izmaiņas ādā un tās

nevar noteikt arī ar palpāciju, reakciju uzskata par negatīvu.

Ja ādas palpācijas rezultātā konstatē ādas sabieznējumu, reakcijas intensitāti nosaka, ņemot

vērā ādas biezuma starpību pirms un pēc tuberkulīna ievadīšanas:

Novērtējums.

negatīva reakcija: ja ādas sabieznējums ir norobežots, ādas sabieznējuma izmēru starpība

ar ādas biezumu pirms tuberkulīna ievadīšanas nav lielāka par 2mm un nav klīnisku

simptomu,

piemēram,

tuberkulīna

ievadīšanas

vietas

nekroze,

sāpīgums,

iekaisums,

palielināti limfmezgli;

aizdomīga rakcija: ja nav klīnisko simptomu, bet ādas sabiezējuma starpība ir lielāka par

2mm, bet mazāka par 4 mm;

pozitīva reakcija: ja konstatē klīniskus simptomus un ādas tūskas izmēru starpība ar ādas

biezumu pirms tuberkulīna ievadīšanas ir lielāka par 4mm.

Aitu tuberkulinizācija.

Procedūra.

Pēc vilnas nocirpšanas tuberkulīnu ievada auss dorsālajā daļā.

Novērtējums.

Reakciju nolasa 48-72 stundas pēc tuberkulīna ievadīšanas. Pozitīvas reakcijas gadījumā

tuberkulīna ievadīšanas vietā vērojamas iekaisuma pazīmes: ādas tūska, var būt apsārtums,

sāpīgums, paaugstināta ādas temperatūra.

Kazu tuberkulinizācija.

Procedūra:

Tuberkulīnu ievada kakla rajonā tāpat kā govīm.

Novērtējums.

Reakciju nolasa 48-72 stundas pēc tuberkulīna ievadīšanas. Pozitīvas reakcijas gadījumā

tuberkulīna ievadīšanas vietā vērojamas iekaisuma pazīmes: ādas tūska, var būt apsārtums,

sāpīgums, paaugstināta ādas temperatūra.

Cūku tuberkulinizācija.

Procedūra.

Tuberkulīnu ievada auss dorsālajā daļā. Injekcijas vieta ir ādas kroka pārejā no galvas uz auss

dorsālo daļu, apmēram 2-3 cm no auss pamatnes.

Novērtējums.

Reakciju nolasa 48 stundas pēc tuberkulīna ievadīšanas. Reakciju uzskata par pozitīvu, ja

injekcijas vietā ir raksturīgais pietūkums, kuru pavada eritrēma un dažreiz arī nekroze. Ādas

pietūkums ar iespējamo nekrozi ir noteicošais faktors reakcijas novērtēšanai cūkām. No cūku

tuberkulozes brīvā saimniecībā reakcija ir pozitīva tad, ja pietūkuma diametrs pārsniedz

20mm, bet, ja pietūkums ir 10-20mm liels, tad reakcija ir aizdomīga. Saimniecībās, kur

tuberkuloze cūkām ir apstiprināta, reakcija ir uzskatāma par pozitīvu, ja iekaisuma izraisītais

audu pietīkums ir lielāks par 10 mm. Ja pietūkums ir mazāks par 10 mm, tad reakcija

uzskatāma par aizdomīgu.

Zirgu tuberkulinizācija.

Procedūra.

Tuberkulīnu ievada kakla rajonā.

Novērtējums.

Reakciju nolasa 72 stundas pēc tuberkulīna ievadīšanas. Reakcija ir tikai negatīva, t.i.,

injekcijas vietā nav vērojamas iekaisuma pazīmes, un tai ir diagnostiska nozīme.

Suņu tuberkulinizācija.

Procedūra.

Pēc apmatojuma nocirpšanas tuberkulīnu ievada auss dorsālajā pusē.

Novērtējums.

Reakciju nolasa 24-48 stundas pēc tuberkulīna ievadīšanas. Reakcija ir tikai negatīva, t.i.

tuberkulīna ievadīšanas vietā nav novērojamas iekaisuma pazīmes un tai ir diagnostiska

nozīme.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Diagnostikuma dubultdeva neizraisa blakusparādības mērķa sugu dzīvniekiem.

4.11.

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas

5.

Imunoloģiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Tuberkulozes diagnostiskie līdzekļi

ATĶvet kods: QV04CF01

6.

Farmaceitiskie dati

6.1.

Palīgvielu saraksts

Fenols, sterils stabilizējošs šķīdums

6.2.

Nesaderība

Nav noteikta.

6.3.

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā : 2 gadi

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā 2 –8

C, tumšā un sausā vietā.

6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Ar gumijas aizbāzni un ar alumīnija vāciņu hermētiski noslēgtos stikla flakonos (10 ml /tips:

R6/ un 20 ml). Diagnostikumu saturošie flakoni ir iepakoti papīra kārbās.

Fasējums

10 x 5 ml

10 x 2 ml

Katrs iepakojums atbilst apstiprinātajam iepakojuma saturam.

6.6.

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārajām zālēm vai to atkritumiem,

kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo

aktu prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Bioveta, a. s.,

Komenského 212,

Ivanovice na Hané,

Čehija

tālr.: 00420 517 318 502

fakss:00420 517 318 653

e-pasts: comm@bioveta.cz

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/NRP/96/0180

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

01/04/1996

27/04/2012

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2012

IZPLATĪŠANAS UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Tikai praktizējošam veterinārārstam.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju