Bio-Quinone Q10 30 mg mīkstās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

03-07-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

03-07-2014

Aktīvā sastāvdaļa:
Ubidecarenonum
Pieejams no:
Pharma Nord ApS, Denmark
ATĶ kods:
C01EB09
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ubidecarenonum
Deva:
30 mg
Zāļu forma:
Kapsula, mīkstā
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Pharma Nord ApS, Denmark
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
00-0138

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Bio-Quinone Q10 30 mg mīkstās kapsulas

Ubidecarenonum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā

instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(-kusi) Jūsu ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet savam ārstam vai

farmaceitam.

Ja Jums

rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā

Skatīt 4. punktu.

Ja Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Bio-Quinone Q10 un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Bio-Quinone Q10 lietošanas

Kā lietot Bio-Quinone Q10

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Bio-Quinone Q10

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Bio-Quinone Q10 un kādam nolūkam to lieto

Jūsu zāļu nosaukums ir Bio-Quinone Q10. Šīs zāles satur vitamīniem līdzīgu vielu, ko sauc

par koenzīmu Q10 (ubidekarenonu), kas atrodas arī Jūsu organismā un tiek izmantota

enerģijas veidošanās procesos. Tas darbojas arī kā antioksidants (palīdz aizsargāt šūnas).

Bio-Quinone Q10 lieto koenzīma Q10 deficīta ārstēšanai un profilaksei (koenzīma Q10

trūkums Jūsu organismā).

Ja Jūs nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Bio-Quinone Q10 lietošanas

Nelietojiet Bio-Quinone Q10 šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret ubidekarenonu, zemesriekstiem, soju vai kādu citu (6. punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Bio-Quinone Q10 lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Citas zāles un Bio-Quinone Q10

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā

laikā vai varētu lietot, it īpaši:

antikoagulantiem, piemēram, varfarīnu vai fenprokumonu, jo Bio-Quinone Q10 var

pavājināt šo zāļu iedarbību;

zālēm paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, jo Bio-Quinone Q10 var mijiedarboties

ar Jūsu asinsspiedienu pazeminošajām zālēm;

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

vitamīnu E, jo lielu vitamīna E devu lietošana var pavājināt š Bio-Quinone Q10

iedarbību.

Bio-Quinone Q10 kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Kapsulas ieteicams lietot ēdienreižu laikā (lai veicinātu uzsūkšanos un samazinātu nevēlamu

kuņģa - zarnu trakta reakciju rašanās risku), uzdzerot pietiekamu daudzumu ūdens. Ja ir grūti

norīt Bio-Quinone Q10 kapsulu, to var pārgriezt un izspiest tās saturu karotē un norīt kopā ar

ēdienu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies

grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu

ārstu vai farmaceitu.

Bio-Quinone Q10 nav ieteicams lietot grūtniecēm vai mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, jo

nav pietiekamas pieredzes.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Bio-Quinone Q10 neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus.

Bio-Quinone Q10 satur rafinētu sojas

pupiņu

eļļu

Nelietojiet šīs zāles, ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju (skatīt 2. punktu

„Nelietojiet Bio-Quinone Q10 šādos gadījumos”).

3.

Kā lietot

Bio-Quinone Q10

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā Jūsu ārsts vai farmaceits

Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamā deva pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ir 1 kapsula (30 mg) dienā

Gados vecāki pacienti

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacienti ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Ja

Jūs esat lietojis Bio-Quinone Q10 vairāk nekā noteikts

Lai gan nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem un klīniskajos pētījumos nav ziņots par

smagām blakusparādībām, pat lietojot 600 mg ubidekarenona dienā vairākus mēnešus, tomēr,

ja Jūs esat lietojis vairāk Bio-Quinone Q10 nekā noteikts, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu,

farmaceitu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu, lai saņemtu padomu.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Bio-Quinone Q10

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Bio-Quinone Q10

Jūs varat pārtraukt šo zāļu lietošanu jebkurā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ubidekarenonam parasti ir laba panesamība. Nevēlamās blakusparādības ir vieglas un parasti

izzūd, turpinot zāļu lietošanu. Ja nevēlamās blakusparādības saglabājas, var apsvērt īslaicīgu

vai pastāvīgu zāļu devas samazināšanu.

Iespējamās blakusparādības

Reti (novēro mazāk nekā 1 pacientam no 1000)

galvassāpes, reibonis;

slikta dūša, aizcietējums, caureja, diskomforta sajūta vēderā, gremošanas traucējumi.

Ļoti reti (novēro mazāk nekā 1 pacientam no 10000) un nav zināmi (sastopamības biežumu

nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

uzbudinājums;

izsitumi, nieze.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat

ziņot par blakusparādībām arī tieši:

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Bio-Quinone Q10

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes pēc „Derīgs

līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest

zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bio-Quinone Q10 satur

Aktīvā viela ir ubidekarenons.

Katra kapsula satur 30 mg ubidekarenona (koenzīmu Q10).

Citas sastāvdaļas ir:

Kapsulas saturs: d-α tokoferols (E vitamīns), hidrogenēta augu eļļa un rafinēta sojas

pupiņu eļļa.

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

Kapsulas apvalks: sarkanais dzelzs oksīds (E172), melnais dzelzs oksīds (E172),

glicerīns un želatīns.

Bio-Quinone Q10 ārējais izskats un iepakojums

Mīkstā kapsula.

Ovālas, brūnas, necaurspīdīgas, mīkstas želatīna kapsulas, kas pildītas ar oranžu pastu.

PVdH/PVH/Al folijas blisteri, kas iepakoti kartona kastītē.

Katrā blisterī ir 30 kapsulas. Katrā kartona kastītē ir viens (30 kapsulas), divi (60 kapsulas)

vai trīs (90 kapsulas) blisteri.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens, Dānija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2014.gada februārī.

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Bio-Quinone Q10 30 mg mīkstas kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur 30 mg ubidekarenona (Ubidecarenonum) (koenzīmu Q10).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: Katra kapsula satur 348,9 mg rafinētas sojas

pupiņu

eļļu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Mīkstā kapsula.

Ovālas, brūnas, necaurspīdīgas, mīkstas želatīna kapsulas, kas pildītas ar oranžu pastu.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Koenzīma Q10 deficīta ārstēšana un profilakse.

Cilvēka šūnu enerģijas vairošana.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un pusaudži no 12 g adu vecuma

Ieteicamā deva: 1 kapsula (30 mg) dienā.

Gados vecāki pacienti

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pacienti ar nieru un/vai aknu darbības traucējumiem

Devas pielāgošana nav nepieciešama.

Pediatriskā populācija

Nav paredzēts lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Kapsulas ieteicams lietot ēdienreižu laikā (lai veicinātu uzsūkšanos un samazinātu nevēlamu

kuņģa - zarnu trakta reakciju rašanās risku), uzdzerot pietiekamu daudzumu ūdens. Ja ir grūti

norīt Bio-Quinone Q10 kapsulu, to var pārgriezt un izspiest tās saturu karotē un norīt kopā ar

ēdienu.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Bērni līdz 12 gadu vecumam.

Šīs zāles satur sojas eļļu, kas var saturēt sojas olbaltumvielas. Nelietot pacientiem ar

paaugstinātu jutību pret zemesriekstiem vai soju.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

Ubidekarenons var pazemināt asinsspiedienu pacientiem ar hipertensiju, kas salīdzināma ar

asinsspiediena pazemināšanos pacientiem ar neārstētu hipertensiju un asinsspiedienu

pazeminošo līdzekļu lietošanas gadījumā (skatīt 4.5. apakšpunktu). Nav novērota pārmērīga

antihipertensīva iedarbība.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Atsevišķi ziņojumi liecina, ka ubidekarenons var pavājināt kumarīna tipa (K vitamīna

antagonista)

antikoagulantu

(varfarīns,

fenprokumons)

iedarbību

dažiem

pacientiem.

Pacientiem, kuri lieto antikoagulantus, vienlaicīgas Bio-Quinone Q10 lietošanas gadījumā

jāievēro piesardzība. Dažas nedēļas pēc terapijas sākuma un pēc terapijas beigām ar Bio-

Quinone Q10 var būt nepieciešama asins recēšanas laika kontrole (INR; International

Normalised Ratio (starptautiskais standartizētais koeficients)), lai noteiktu antikoagulantu

devas pielāgošanas nepieciešamību.

Hipertensijas pacientiem ubidekarenons var pazemināt asinsspiedienu. Pacientiem, kuri lieto

asinsspiedienu pazeminošus līdzekļus, ieteicams kontrolēt asinsspiedienu uzsākot ārstēšanos

ar ubidekarenonu un pēc terapijas beigām, lai noteiktu zāļu devas pielāgošanas

nepieciešamību.

Novērots, ka vienlaicīga E vitamīna lietošana lielās devās (350 mg) samazina paredzamo

ubidekarenona līmeņa paaugstināšanos asinīs.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Bio-Quinone Q10 nav ieteicams lietot grūtniecēm, jo nav pietiekamas pieredzes.

Barošana ar krūti

Bio-Quinone Q10 nav ieteicams lietot mātēm, kuras baro bērnu ar krūti, jo nav pietiekamas

pieredzes.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav ierobežojumu, jo Bio-Quinone Q10 neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, lai gan nav veikti specifiski pētījumi.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Ubidekarenonam parasti ir laba panesamība. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots

saistībā ar ubidekarenona lietošanu, ir: kuņģa - zarnu trakta traucējumi, galvassāpes, reibonis

un ādas reakcijas. Parasti šie simptomi ir viegli un parasti izzūd, turpinot zāļu lietošanu. Ja

nevēlamās blakusparādības saglabājas, var apsvērt īslaicīgu vai pastāvīgu zāļu devas

samazināšanu. Atsevišķos gadījumos ziņots par uzbudinājumu un vertigo, taču šo simptomu

saistība ar ubidekarenona lietošanu nav apstiprināta.

Atsevišķos gadījumos novēroja nenozīmīgu aminotransferāzes līmeņa palielināšanos serumā,

lietojot ubidekarenonu lielās devās, tomēr nav ziņots par toksisku iedarbību uz aknām.

Blakusparādību uzskaitījums tabulas formā

MedDRA

orgānu

sistēma

Reti

1/10 000

līdz

<1/1 000)

Ļoti reti

(<1/10 000), nav zināmi (nevar

noteikt pēc pieejamiem datiem)

Psihiskie traucējumi

Uzbudinājums

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

Nervu

sistēmas

traucējum

Galvassāpes

Reibonis

Kuņģa-

zarnu

trakta

traucējum

Slikta dūša

Aizcietējums

Caureja

Diskomforta

sajūta

vēderā

Dispepsija

Ādas

zemādas

audu

bojājumi

Izsitumi

Nieze

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi

zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek

lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām:

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem. Klīniskajos pētījumos nav ziņots par smagām

blakusparādībām, pat lietojot 600 mg ubidekarenona dienā vairākus mēnešus.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi sirds līdzekļi.

ATĶ kods: C01EB09

Darbības mehānisms

Koenzīms Q10 ir vitamīniem līdzīga viela, kam ir nozīmīga loma elpošanas ķēdes

(mitohondrijā) elektronu pārvadē. Tāpat tam piemīt antioksidējoša iedarbība organismā.

Koenzīms Q10 atrodas visās cilvēka organisma šūnās – vislielākā tā koncentrācija ir sirds

muskulī, muskuļos, aknās un nierēs. Samazināts koenzīma Q10 līmenis asinīs novērojams

hroniskas sirds mazspējas (HSM) gadījumos, un koenzīma Q10 koncentrācija sirds muskulī

korelē ar HSM smaguma pakāpi. Relatīvi zemu koenzīma Q10 līmeni serumā ir iespējams

normalizēt, lietojot ubidekarenonu iekšķīgi.

Pacientiem ar hronisku sirds mazspēju, kuri saņem standarta medikamentozu terapiju,

adjuvanta ubidekarenona lietošana uzrādīja pozitīvas izmaiņas, it īpaši pacientiem ar relatīvi

zemu koenzīma Q10 līmeni. Sistoliskais indekss būtiski uzlabojās gan miera stāvoklī, gan

slodzes laikā; spiediens plaušu artērijā miera stāvoklī samazinājās, kā arī pazeminājās plaušu

kapilāru ieķīlēšanās spiediens, kuru mērīja vienas minūtes ilgas slodzes laikā. Ar koenzīmu

Q10 ir saistīta ATF sintēzes palielināšanās, kā rezultātā uzlabojas sirds muskuļa funkcijas.

Koenzīma Q10 antioksidējošā iedarbība izpaužas kā lipīdu peroksidācijas un oksidatīvā stresa

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

stāvokļa samazināšanā, kas ir parasta parādība sirds mazspējas gadījumā.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Koenzīms Q10 tiek sintezēts cilvēka organismā. Turklāt, noteikts daudzums (vidēji 3 - 5 mg

dienā) tiek uzņemts ar uzturu. Q10 gredzena struktūra organismā rodas no tirozīna, savukārt,

izoprenoīdu sānķēde veidojas ar mevalonāta starpniecību. Koenzīma Q10 sintezē iesaistītas

vairākas fermentu sistēmas, tajā skaitā hidroksimetilglutarilkoenzīma A reduktāzi (HMG-Co-

A reduktāzi).

Uzsūkšanās

Eksogēnā ubidekarenona uzsūkšanās kuņģa-zarnu traktā nav pilnīga. Uzsūkšanās uzlabojas,

lietojot ēdienreižu laikā. 10 veseliem brīvprātīgajiem, kuri lietoja 1 x 100 mg koenzīma Q10

(Bio-Quinone formula) kopā ar standarta maltīti, novēroja plazmas koncentrācijas līkni ar

diviem maksimālajiem punktiem. Pirmo maksimālo punktu novēroja 6 stundas pēc lietošanas

- C

135% virs sākuma stāvokļa līmeņa vērtības 0,95 mg/l. Relatīvi lēnā uzsūkšanās

skaidrojama ar lielo ubidekarenona molekulāro masu un spēju izšķīst taukos. Otro koenzīma

Q10 koncentrācijas maksimālo punktu novēroja 24 stundas pēc lietošanas. Tas liecina, ka

notiek koenzīma Q10 pārdalījums no aknām caur ĻZBL holesterīnu, tomēr iespējama arī

enterohepatiska recirkulācija.

Izkliede

Pēc uzsūkšanās koenzīms Q10 nonāk aknās, no kurienes tas tiek transportēts uz dažādiem

orgāniem un audiem, it īpaši uz sirdi, nierēm un muskuļiem.

Biotransformācija

Metabolisma apjoms aknās nav zināms pilnībā. Koenzīms Q10 pārsvarā izdalās ar žulti un

izkārnījumiem. Izmeklējumi, kuros izmantots deiterija marķējums, liecina, ka ilgstoša

ubidekarenona lietošana neietekmē endogēno koenzīma Q10 veidošanos.

Eliminācija

Koenzīma Q10 terminālais eliminācijas pusperiods plazmā ir apmēram 35 stundas, kas liecina

par zemu plazmas klīrensu.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Pētījumi ar grauzējiem liecina, ka ubidekarenons būtībā ir netoksisks, lietojot to vienreizējās

devās vai ilgstoši.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

D-α tokoferols (E vitamīns)

Hidrogenēta augu eļļa

Rafinēta sojas pupiņu eļļa

Kapsulas apvalks

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Glicerīns

Želatīns

6.2.

Nesaderība

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

PVdH/PVH/Al folijas blisteri, kas iepakoti kartona kastītē.

Katrā blisterī ir 30 kapsulas. Katrā kartona kastītē ir viens (30 kapsulas), divi (60 kapsulas)

vai trīs (90 kapsulas) blisteri.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens, Dānija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

00-0138

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000.gada 16.februāris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009.gada 26.marts.

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2014.gada februāris.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju