Bimectin 18.7 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

27-09-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

29-03-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Ivermektīns
Pieejams no:
Bimeda Animal Health Limited, Īrija
ATĶ kods:
QP54AA01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ivermectin
Deva:
18.7 mg/g
Zāļu forma:
pasta iekšķīgai lietošanai
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Bimeda Animal Health Limited, Īrija
Ārstniecības grupa:
zirgi
Produktu pārskats:
V/NRP/04/1631-01 - 18,7 mg/g - Šļirce, 6,42 g - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/04/1631
Autorizācija datums:
2009-03-09

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/04/1631

Bimectin 18,7 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

1.

REĢISTRĀCIJAS

APLIECĪBAS

ĪPAŠNIEKA

UN

RAŽOŠANAS

LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close,

Tallaght, Dublin 24

Īrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bimectin

18,7 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

Ivermectinum

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 g pastas satur:

Aktīvā viela:

Ivermektīns

18,7 mg

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Bimectin ir indicēts tālāk minēto parazītu izraisītu, jauktu invāziju ārstēšanai zirgiem.

Lielie strongiļi

Strongylus vulgaris

(pieauguši parazīti un larvas 4. (arteriālajā) attīstības stadijā)

S. edentatus

(pieauguši parazītii un larvas 4. (audu) attīstības stadijā)

S. equinus

(pieauguši parazīti)

Triodontophorus

spp. (pieauguši parazīti)

Triodontophorus brevicauda

Triodontophorus serratus

Triodontophorus tenuicollis

Craterstonum acuticaudatum

(pieauguši parazīti)

Mazie strongiļi

Mazo strongiļu vai ciatostomu, tostarp pret benzimidazolu rezistentiem celmiem piederoši, pieauguši

un nenobrieduši parazīti (larvas to ceturtajā attīstības stadijā)

Coronocyclus

spp.

Coronocyclus coronatus

Coronocyclus labiatus

Coronocyclus labratus

Cyathostomum

spp.

Cyathostomum catinatum

Cyathostomum pateratum

Cylicocyclus

spp.

Cylicocyclus ashworthi

Cylicocyclus elongatus

Cylicocyclus insigne

Cylicocyclus leptostomum

Cylicocyclus nassatus

Cylicocyclus radiatus

Cylicostephanus

spp.

Cylicostephanus asymetricus

Cylicostephanus bidentatus

Cylicostephanus calicatus

Cylicostephanus goldi

Cylicostephanus longibursatus

Cylicostephanus minutus

Cylicodontophorus spp.

Cylicodontophorus bicornatus

Gyalocephalus capitatus

Parapoteriostomum

spp.

Parapoteriostomum euproctus

Parapoteriostomum mettami

Petrovinema

spp.

Petrovinema poculatum

Poteriostomum

spp.

Poteriostomum imparidentatum

Poteriostomum ratzii

Plaušu parazīti

(pieauguši un nenobrieduši parazīti)

Dictyocaulus arnfieldi

Spalīši

(pieauguši un nenobrieduši parazīti)

Oxyuris equi

Askarīdas

(pieauguši parazīti un larvas to trešajā un ceturtajā attīstības stadijā)

Parascaris equorum

Matgalvji

(pieauguši parazīti)

Trichostrongylus axei

Lielie mutes dobuma un kuņģa veltņtārpi

(pieauguši parazīti)

Habronema muscae

Ohnocerki

(mikrofilārijas)

Onchocerca

spp.

Zarnu strongiloīdi

(pieauguši parazīti)

Strongyloides westeri

Kuņģa parazīti

Gasterophilus

spp. perorālās un kuņģa attīstības stadijas.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Šīs zāles paredzētas lietošanai tikai zirgiem.

Kaķiem,

suņiem,

īpaši

kollijiem,

bobteiliem,

radniecīgām

šķirnēm

krustojumiem,

jūras

sauszemes bruņurupučiem iespējama nelabvēlīga reakcija uz ivermektīnu, kas ir šo zāļu sastāvā, ja

dzīvnieki nejauši norijuši pastu vai tiem ir bijušas pieejamas izlietotās šļirces.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai vienas, vienreizējas devas veidā zirgiem, ievērojot devu 0,2 mg/kg ivermektīna.

Viena šļirce nodrošina 120 mg ivermektīna, kas ir pietiekami, lai ārstētu zirgu ar 600 kg ķermeņa

svaru.

Instrukcijas zāļu lietošanai

Katra svara iedaļa uz šļirces virzuļa nodrošina pietiekamu daudzumu pastas 100 kg ķermeņa svaram.

Atbloķējiet gofrēto gredzenu, pagriežot par ¼, un virziet virzuļa roktura gofrēto gredzenu tā, lai

cilindram

tuvākā

mala

atrastos

norādīta

svara

atzīmes.

Pagrieziet

gofrēto

gredzenu

apgrieziena, lai nofiksētu to. Pārliecinieties, ka zirga mutē nav barības. Noņemiet plastmasas uzgali no

sprauslas gala. Ievietojiet šļirci zirga mutē, starpzobu telpā. Virziet virzuli līdz galam, novietojot zāles

uz mēles pamatnes. Tūlīt pēc zāļu ievadīšanas uz dažām sekundēm paceliet zirga galvu.

Parazītu kontroles programma

Regulārās parazītu kontroles programmās zāles jālieto visiem zirgiem, īpaši ķēvēm, kumeļiem un gadu

veciem dzīvniekiem. Kumeļi pirmoreiz jāārstē 6–8 nedēļu vecumā, un pēc tam standarta terapija

jāatkārto pēc nepieciešamības. Zāles ir efektīvas pret gremošanas trakta, ādas un plaušu nematodēm,

kā arī pret zirgu spindelēm.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes".

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 34 dienas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Šļirce paredzēta vienreizējai lietošanai.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Jāpievērš uzmanība, lai izvairītos no tālāk minētajām darbībām, jo tā palielina rezistences veidošanās

risku kā rezultātā ārstēšana var nebūt efektīva:

pārāk bieža un atkārtota vienas un tās pašas pretparazītu zāļu grupas lietošana ilgstošā laika

periodā;

pārāk mazas devas lietošana, kas var būt saistīta ar neprecīzu ķermeņa svara noteikšanu,

nepareizu zāļu lietošanu, vai dozēšanas sistēmas (ja tāda ir) nepietiekamu kalibrēšanu.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Tāpat

citām

pretparazītu

zālēm,

jākonsultējas

veterinārārstu

pareizām

devām

ganāmpulka aprūpi, lai panāktu pienācīgu invāzijas kontroli pār parazītiem un mazinātu rezistences

veidošanās iespējamību pret pretparazitārajām zālēm.

Nepieļaut, ka suņi vai kaķi uzlaiza izlijušu pastu vai piekļūst izlietotajām šļircēm.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Lietojot šīs veterinārās zāles, nedrīkst smēķēt un ēst.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Nepieļaut, ka suņi vai kaķi uzlaiza izlijušu pastu vai piekļūst izlietotajām šļircēm.

Ja notikusi nejauša zāļu norīšana vai acu kairinājums, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Bimectin var lietot ķēvēm jebkurā grūsnības vai laktācijas stadijā. Bimectin neietekmē vaislas ķēvju

un ērzeļu auglību; zāles var lietot visu vecumu dzīvniekiem, tostarp kumeļiem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Lietojot devu 1,8 mg/kg (9 reizes pārsniedz ieteikto devu) novēroti viegli izteikti un pārejoši simptomi

(kavēta zīlīšu reakcija uz gaismu un depresija). Citi simptomi, ko novēro, lietojot lielākas devas, ir

midriāze, ataksija, trīce, stupors, koma un nāve. Mazāk smagie simptomi ir bijuši pārejoši. Antidots

nav noskaidrots, tomēr var pielietot simptomātisku terapiju.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Bimectin nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

14.

DATUMS,

KAD

LIETOŠANAS

INSTRUKCIJA

PĒDĒJO

REIZI

TIKA

APSTIPRINĀTA

09/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/04/1631

Bimectin 18,7 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

1.

REĢISTRĀCIJAS

APLIECĪBAS

ĪPAŠNIEKA

UN

RAŽOŠANAS

LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close,

Tallaght, Dublin 24

Īrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bimectin

18,7 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

Ivermectinum

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 g pastas satur:

Aktīvā viela:

Ivermektīns

18,7 mg

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Bimectin ir indicēts tālāk minēto parazītu izraisītu, jauktu invāziju ārstēšanai zirgiem.

Lielie strongiļi

Strongylus vulgaris

(pieauguši parazīti un larvas 4. (arteriālajā) attīstības stadijā)

S. edentatus

(pieauguši parazītii un larvas 4. (audu) attīstības stadijā)

S. equinus

(pieauguši parazīti)

Triodontophorus

spp. (pieauguši parazīti)

Triodontophorus brevicauda

Triodontophorus serratus

Triodontophorus tenuicollis

Craterstonum acuticaudatum

(pieauguši parazīti)

Mazie strongiļi

Mazo strongiļu vai ciatostomu, tostarp pret benzimidazolu rezistentiem celmiem piederoši, pieauguši

un nenobrieduši parazīti (larvas to ceturtajā attīstības stadijā)

Coronocyclus

spp.

Coronocyclus coronatus

Coronocyclus labiatus

Coronocyclus labratus

Cyathostomum

spp.

Cyathostomum catinatum

Cyathostomum pateratum

Cylicocyclus

spp.

Cylicocyclus ashworthi

Cylicocyclus elongatus

Cylicocyclus insigne

Cylicocyclus leptostomum

Cylicocyclus nassatus

Cylicocyclus radiatus

Cylicostephanus

spp.

Cylicostephanus asymetricus

Cylicostephanus bidentatus

Cylicostephanus calicatus

Cylicostephanus goldi

Cylicostephanus longibursatus

Cylicostephanus minutus

Cylicodontophorus spp.

Cylicodontophorus bicornatus

Gyalocephalus capitatus

Parapoteriostomum

spp.

Parapoteriostomum euproctus

Parapoteriostomum mettami

Petrovinema

spp.

Petrovinema poculatum

Poteriostomum

spp.

Poteriostomum imparidentatum

Poteriostomum ratzii

Plaušu parazīti

(pieauguši un nenobrieduši parazīti)

Dictyocaulus arnfieldi

Spalīši

(pieauguši un nenobrieduši parazīti)

Oxyuris equi

Askarīdas

(pieauguši parazīti un larvas to trešajā un ceturtajā attīstības stadijā)

Parascaris equorum

Matgalvji

(pieauguši parazīti)

Trichostrongylus axei

Lielie mutes dobuma un kuņģa veltņtārpi

(pieauguši parazīti)

Habronema muscae

Ohnocerki

(mikrofilārijas)

Onchocerca

spp.

Zarnu strongiloīdi

(pieauguši parazīti)

Strongyloides westeri

Kuņģa parazīti

Gasterophilus

spp. perorālās un kuņģa attīstības stadijas.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Šīs zāles paredzētas lietošanai tikai zirgiem.

Kaķiem,

suņiem,

īpaši

kollijiem,

bobteiliem,

radniecīgām

šķirnēm

krustojumiem,

jūras

sauszemes bruņurupučiem iespējama nelabvēlīga reakcija uz ivermektīnu, kas ir šo zāļu sastāvā, ja

dzīvnieki nejauši norijuši pastu vai tiem ir bijušas pieejamas izlietotās šļirces.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai vienas, vienreizējas devas veidā zirgiem, ievērojot devu 0,2 mg/kg ivermektīna.

Viena šļirce nodrošina 120 mg ivermektīna, kas ir pietiekami, lai ārstētu zirgu ar 600 kg ķermeņa

svaru.

Instrukcijas zāļu lietošanai

Katra svara iedaļa uz šļirces virzuļa nodrošina pietiekamu daudzumu pastas 100 kg ķermeņa svaram.

Atbloķējiet gofrēto gredzenu, pagriežot par ¼, un virziet virzuļa roktura gofrēto gredzenu tā, lai

cilindram

tuvākā

mala

atrastos

norādīta

svara

atzīmes.

Pagrieziet

gofrēto

gredzenu

apgrieziena, lai nofiksētu to. Pārliecinieties, ka zirga mutē nav barības. Noņemiet plastmasas uzgali no

sprauslas gala. Ievietojiet šļirci zirga mutē, starpzobu telpā. Virziet virzuli līdz galam, novietojot zāles

uz mēles pamatnes. Tūlīt pēc zāļu ievadīšanas uz dažām sekundēm paceliet zirga galvu.

Parazītu kontroles programma

Regulārās parazītu kontroles programmās zāles jālieto visiem zirgiem, īpaši ķēvēm, kumeļiem un gadu

veciem dzīvniekiem. Kumeļi pirmoreiz jāārstē 6–8 nedēļu vecumā, un pēc tam standarta terapija

jāatkārto pēc nepieciešamības. Zāles ir efektīvas pret gremošanas trakta, ādas un plaušu nematodēm,

kā arī pret zirgu spindelēm.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes".

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 34 dienas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Šļirce paredzēta vienreizējai lietošanai.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Jāpievērš uzmanība, lai izvairītos no tālāk minētajām darbībām, jo tā palielina rezistences veidošanās

risku kā rezultātā ārstēšana var nebūt efektīva:

pārāk bieža un atkārtota vienas un tās pašas pretparazītu zāļu grupas lietošana ilgstošā laika

periodā;

pārāk mazas devas lietošana, kas var būt saistīta ar neprecīzu ķermeņa svara noteikšanu,

nepareizu zāļu lietošanu, vai dozēšanas sistēmas (ja tāda ir) nepietiekamu kalibrēšanu.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Tāpat

citām

pretparazītu

zālēm,

jākonsultējas

veterinārārstu

pareizām

devām

ganāmpulka aprūpi, lai panāktu pienācīgu invāzijas kontroli pār parazītiem un mazinātu rezistences

veidošanās iespējamību pret pretparazitārajām zālēm.

Nepieļaut, ka suņi vai kaķi uzlaiza izlijušu pastu vai piekļūst izlietotajām šļircēm.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Lietojot šīs veterinārās zāles, nedrīkst smēķēt un ēst.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Nepieļaut, ka suņi vai kaķi uzlaiza izlijušu pastu vai piekļūst izlietotajām šļircēm.

Ja notikusi nejauša zāļu norīšana vai acu kairinājums, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Bimectin var lietot ķēvēm jebkurā grūsnības vai laktācijas stadijā. Bimectin neietekmē vaislas ķēvju

un ērzeļu auglību; zāles var lietot visu vecumu dzīvniekiem, tostarp kumeļiem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Lietojot devu 1,8 mg/kg (9 reizes pārsniedz ieteikto devu) novēroti viegli izteikti un pārejoši simptomi

(kavēta zīlīšu reakcija uz gaismu un depresija). Citi simptomi, ko novēro, lietojot lielākas devas, ir

midriāze, ataksija, trīce, stupors, koma un nāve. Mazāk smagie simptomi ir bijuši pārejoši. Antidots

nav noskaidrots, tomēr var pielietot simptomātisku terapiju.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Bimectin nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

14.

DATUMS,

KAD

LIETOŠANAS

INSTRUKCIJA

PĒDĒJO

REIZI

TIKA

APSTIPRINĀTA

09/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju