Aurocard pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

30-01-2014

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

30-01-2014

Aktīvā sastāvdaļa:
Arnica montana, Zelta chloratum (muricatum), Convallaria majalis, Vašingtonā, Ignatia rūgta
Pieejams no:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Arnica montana, Gold chloratum (muricatum), Convallaria majalis, Washington, Ignatia bitter
Zāļu forma:
Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
99-0822

SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Aurocard pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Crataegus

, Aurum chloratum D4, Convallaria majalis D1, Strychnos ignatii D4, Arnica montana

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai

farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Aurocard un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Aurocard lietošanas

Kā lietot Aurocard

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Aurocard

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Aurocard un kādam nolūkam to lieto

Farmakoterapeitiskā grupa

Homeopātiskās zāles.

Terapeitiskās indikācijas

Viegla sirds mazspēja, īpaši vecāka gadagājuma pacientiem.

2.

Kas Jums jāzina pirms Aurocard lietošanas

Nelietojiet Aurocard

šādos gadījumos

:

ārstēšanas laikā ar Digitalis (uzpirkstītes) glikozīdiem

kālija deficīta gadījumā

ja Jums ir alerģija pret Arnica (arniku) vai citām aktīvajām vielām, vai kādu citu (6. punktā minēto)

šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība

lietošanā

Aurocard ieteicams lietot pēc ārsta konsultācijas. Preparāts neaizvieto citus medikamentus, kas nozīmēti

minētās slimības ārstēšanai. Preparātu izmanto kompleksai terapijai kopā ar citām, ārsta nozīmētām zālēm.

Ja simptomi neizzūd vai parādās jauni, īpaši, jebkura rakstura sāpes, nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Ja simptomi saglabājas ilgāk par 6 nedēļām, vai arī, ja novēro kāju tūsku, konsultējieties ar ārstu.

Nepieciešama medicīniska izmeklēšana gadījumos, ja sāpes jūtamas sirds rajonā vai izplatās uz rokām,

vēdera augšējā daļā vai kaklā, kā arī aizdusas gadījumā.

Šīs zāles satur 48% etilspirta (alkohola).

Pastāv risks pacientu veselībai, kuri cieš no aknu slimībām vai alkoholisma. Citu zāļu iedarbība var tikt

pakļauta negatīvai ietekmei, vai arī tikt pastiprināta.

Šī preparāta lietošana bērnu ārstēšanai nav pietiekami dokumentēta, tādēļ, kā arī alkohola satura dēļ,

preparātu nedrīkst lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

Citas zāles un Aurocard

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Iedarbība un blakusparādības var pastiprināties, vienlaicīgi lietojot hinidīnu, kalciju, diurētiskus līdzekļus

vai caurejas līdzekļus un ilgstošā terapijā ar kortizonu saturošiem medikamentiem.

Aurocard kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Homeopātisku medicīnas preparātu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi vai stimulatoru lietošana,

tādu kā alkohols un tabaka.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Šobrīd nav pietiekami daudz pētījumu datu preparāta lietošanai grūtniecēm un barojošām mātēm, tādēļ, kā

arī alkohola satura dēļ, Aurocard grūtniecības un laktācijas periodā drīkst lietot tikai pēc konsultācijas ar

ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Aurocard neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Aurocard satur saharozi, etilspirtu (alkoholu)

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesamība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējaties ar

ārstu.

Šīs zāles satur nelielu etilspirta (alkohola) daudzumu, mazāk nekā 100 mg vienā devā.

Piezīme: Ilgstoši uzglabājot augu ekstraktu, šķīdumā var parādīties nogulsnes, kas nekādā gadījumā

neietekmē preparāta efektivitāti. Tā kā Aurocard ir dabisks produkts, ir iespējamas nelielas krāsas un

garšas izmaiņas.

3.

Kā lietot Aurocard

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai

ārsts vai farmaceits Jums teicis(-

kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lietot pa 20 pilieniem 3 reizes dienā.

Pilienus lieto pusstundu pirms vai pusstundu pēc ēšanas, pirms norīšanas zāles paturēt mutē.

Pat homeopātiskās zāles nav jālieto ilgstošu laiku bez medicīniskās novērošanas (skat. arī „ Brīdinājumi

un piesardzība lietošanā”).

Ja esat lietojis Aurocard vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā var saindēties ar Convallaria majalis (maijpuķīšu) glikozīdiem. Convallaria

majalis (maijpuķīšu) glikozīdu pārdozēšanas simptomi ir līdzīgi digitalis (uzpirkstītes) glikozīdu

pārdozēšanas simptomiem. Galvenie simptomi: sirds ritma traucējumi, slikta dūša un vemšana, redzes

traucējumi, reiboņi, apjukums, halucinācijas. Šādu sūdzību gadījumā nekavējoties jāgriežas pie ārsta.

Ja esat aizmirsis lietot Aurocard

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Aurocard

Pārtraucot Aurocard lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot Aurocard, var parādīties sirds ritma traucējumi, slikta dūša un vemšana. Šajā gadījumā jāpārtrauc

lietošana un jāgriežas pie ārsta.

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā

pasliktināšanās). Šādā gadījumā jāpārtrauc lietošana un jākonsultējas ar ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Aurocard

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc „Der. līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

C. Uzglabāt pudelīti cieši aizvērtu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Aurocard satur

1 g (1,04 ml) šķīduma satur šādas aktīvās vielas: Crataegus

0,4 g, Aurum chloratum D4 0,1 g,

Convallaria majalis D1 0,1 g, Strychnos ignatii D4 0,1 g, Arnica montana

0,005 g.

Citas sastāvdaļas: saharoze, etilspirts (96%), attīrīts ūdens.

1 ml šķīdumā ir 20 pilieni.

Satur 48 % (tilp./tilp.) etilspirta.

Aurocard ārējais izskats un iepakojuma saturs

Šķīdums ir tumši brūns.

Aurocard iepakots brūnā stikla pudelītē. Viena pudelīte satur 30 ml pilienu iekšķīgai lietošanai, šķīduma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija

tālr. +49721409301

SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

fakss +497214093316

e-pasts: info@dhu.com

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

SIA „Mitela”

Brīvības ielā 183/1

Rīga LV-1012

Tel: 67360781

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 14.01.2014.

SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Aurocard pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 g (1,04 ml) šķīduma satur šādas aktīvās vielas:

Crataegus

0,4 g

Aurum chloratum

D4 0,1 g

Convallaria majalis

D1 0,1 g

Strychnos ignatii

D4 0,1 g

Arnica montana

0,005 g

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: 1 g šķīduma (20 pilieni) satur 40 mg saharozes, 379 mg etilspirta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1.apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums.

Šķīdums ir tumši brūns.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Viegla sirds mazspēja, īpaši vecāka gadagājuma pacientiem.

4.2

Devas un lietošanas veids

Lietot pa 20 pilieniem 3 reizes dienā.

Pilienus lieto pusstundu pirms vai pusstundu pēc ēšanas, pirms norīšanas zāles paturēt mutē.

Nelietot ilgāk par dažām nedēļām bez medicīniskās novērošanās (skat. arī „Īpaši brīdinājumi un piesardzība

lietošanā”).

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret Arnica (arniku) vai citām aktīvajām vielām, vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā

uzskaitītām palīgvielām.

Vienlaicīga ārstēšana ar Digitalis (uzpirkstītes) glikozīdiem.

Kālija deficīts.

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Piesardzīgi nozīmēt preparātu sirds impulsu pārvades traucējumu un iekšķīgas kalcija terapijas gadījumā.

Aurocard pilienus ieteicams lietot pēc ārsta konsultācijas. Preparāts neaizvieto citus medikamentus, kas

nozīmēti minētās slimības ārstēšanai.

Ja simptomi neizzūd vai parādās jauni, īpaši, jebkura rakstura sāpes, nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Ja simptomi saglabājas ilgāk par 6 nedēļām, vai arī, ja novēro kāju tūsku (oedema), konsultējieties ar ārstu.

Nepieciešama medicīniska izmeklēšana gadījumos, ja sāpes jūtamas sirds rajonā vai izplatās uz rokām,

vēdera augšējā daļā vai kaklā, kā arī aizdusas gadījumā.

SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

Šīs zāles satur 48% (tilp./tilp.) etilspirta (alkohola).

Pastāv risks pacientu veselībai, kuri cieš no aknu slimībām vai alkoholisma. Citu zāļu iedarbība var tikt

pakļauta negatīvai ietekmei, vai arī tikt pastiprināta.

Šī preparāta lietošana bērnu ārstēšanai nav pietiekami dokumentēta, tādēļ, kā arī alkohola satura dēļ,

preparātu nedrīkst nozīmēt bērniem līdz 12 gadiem.

Aurocard pilieni satur saharozi.

Piezīme: Ilgstoši uzglabājot augu ekstraktu, šķīdumā var parādīties nogulsnes, kas nekādā gadījumā

neietekmē preparāta efektivitāti. Tā kā Aurocard ir dabisks produkts, ir iespējamas nelielas krāsas un garšas

izmaiņas.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pacientiem ieteicams informēt ārstu vai farmaceitu, ja viņi lieto, nesen ir lietojuši vai varētu lietot jebkādas

citas zāles.

Iedarbība un blaknes pastiprinās, vienlaicīgi lietojot hinidīnu, kalciju, diurētiskos līdzekļus un caurejas

līdzekļus, kā arī kortizolu saturošu medikamentu ilgstošas terapijas gadījumos.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Šobrīd nav pietiekami daudz pētījumu datu preparāta lietošanai grūtniecēm un barojošām mātēm, tādēļ, kā

arī alkohola satura dēļ, Aurocard nevajadzētu lietot grūtniecības un laktācijas periodā.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Aurocard neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Lietojot Aurocard, var parādīties sirds ritma traucējumi, slikta dūša un vemšana.

Šajā gadījumā jāpārtrauc lietošana, un jāveic atbilstoši medicīniskie pasākumi.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003.

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9

Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā var saindēties ar Convallaria majalis (maijpuķīšu) glikozīdiem. Convallaria majalis

(maijpuķīšu) glikozīdu pārdozēšanas simptomi ir līdzīgi Digitalis (uzpirkstītes) glikozīdu pārdozēšanas

simptomiem. Galvenie simptomi: sirds ritma traucējumi, slikta dūša un vemšana, redzes traucējumi, reiboņi,

apjukums, halucinācijas. Šādu sūdzību gadījumā pacientam jāgriežas pie ārsta, jāveic atbilstoši medicīniskie

pasākumi.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskas zāles. ATĶ kods: V03AX

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

Attiecībā uz ārstniecībā pielietojamām vielām, iespējamajām ārstniecības metodēm, slimību definīcijām,

homeopātija lielā mērā atšķiras no konvencionālās medicīnas. Homeopātija necenšas ietekmēt vai apslāpēt

slimības simptomus tieši, kā, piemēram, dominējoši ietekmēt attiecības „viela – receptors” vai „viela –

orgāns”, bet cenšas stimulēt organisma pašizveseļošanās spēkus. Pateicoties šīm īpašībām, kā arī

specifiskām homeopātisko medikamentu izgatavošanas metodēm, nav nepieciešams sekot līdzi īpašiem

medikamentu lietošanas laikiem, dozējamiem farmakoloģiskiem efektiem vai vielu koncentrāciju līmeņiem

ķermenī kā kritērijiem homeopātisko medikamentu efektivitātei.

Aurocard pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums satur piecus dažādus komponentus, kuriem ir laba savstarpēji

papildinoša iedarbība, ārstējot sirds mazspēju. Sastāvdaļa Crataegus (vilkābele), Aurum chloratum (zelta

hlorīds) un Amica (arnika) labvēlīgi ietekmē aterosklerozes rezultātā attīstījušos nepietiekamo sirds

apasiņošanu (koronāro nepietiekamību), īpaši geriatriskiem (gados vecākiem) pacientiem. Tie tiek lietoti

profilaksei pie stenokardijas (angina pectoris), kā arī palīdz pie vieglas pakāpes sirds mazspējas (vājuma).

Lietojot šo preparātu, tiek ilgstoši atviegloti tādi simptomi, kā paātrināta sirdsdarbība, spiediena sajūta

krūtīs, vājš, neregulārs pulss, ekstrasistoles un elpošanas grūtības. Sastāvdaļa Convallaria majalis

(maijpuķītes) tāpat veiksmīgi tiek lietota pie sirds nepietiekamības un sirds ritma traucējumiem Strychnos

ignatii (rūgtā ignācija) sevišķi ietekmē psiholoģiskos simptomus, kas var radīt dažādas fiziskas sūdzības.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Homeopātisko ārstniecības līdzekļu kvalitatīvais un kvantitatīvais aktīvo vielu sastāvs un specifiskās

ražošanas metodes novērš to koncentrācijas līmeņa mērījumu iespēju organismā noteiktā laikā.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskos efektus novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un iedarbības ilgums pārsniedza cilvēkam

maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīnikā šie efekti nav būtiski.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Saharoze

Etilspirts (96%)

Attīrīts ūdens

Satur 48 % (tilp./tilp.) etilspirta

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Pudeli uzglabāt cieši aizvērtu.

6.5

Iepakojuma veids un saturs

Stikla pudele ar plastmasas ieliktni pilieniem. Viena pudele satur 30 ml iekšķīgi lietojamu pilienu, šķīduma.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

Nav īpašu norādījumu.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija

tālr. +49721409301

fakss +497214093316

e-pasts: info@dhu.com

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

99-0822

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1999.gada 03.novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010.gada 22.oktobris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

14.01.2014.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju