Aurizon ausu pilieni, suspensija

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

18-09-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

18-09-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Clotrimasolum,Deksametazona acetātu,Marbofloxacin
Pieejams no:
Vetoquinol S.A., Francija
ATĶ kods:
QS02CA06
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Clotrimasolum,Dexamethasone acetate,Marbofloxacin
Zāļu forma:
ausu pilieni, suspensija
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Vetoquinol S.A., Francija
Ārstniecības grupa:
suņi
Produktu pārskats:
V/NRP/03/1574-01 - - Pudelīte, 10 ml - Ir pieejams; V/NRP/03/1574-02 - - Pudelīte, 20 ml - Ir pieejams; V/NRP/03/1574-03 - - Pudelīte, 30 ml - Nav pieejams
Autorizācija statuss:
Nav pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/03/1574
Autorizācija datums:
2008-08-18

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/03/1574

Aurizon ausu pilieni, suspensija suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

B.P. 189

70204 Lure Cedex

Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

F - 70200 Lure

Francija

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.

13-14 Kosynierow Gdynskich st.

66-400 Gorzów Wlkp.

Polija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Aurizon

ausu pilieni, suspensija lietošanai suņiem

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Marbofloksacīns

3,0 mg

Klotrimazols

10,0 mg

Deksametazona acetāts

1,0 mg (atbilst 0,9 mg deksametazona)

Papildvielas:

Propilgallāts (E310)

Sorbitāna oleāts

Bezūdens koloidāls silīcija oksīds

Vidējās ķēdes triglicerīdi

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem bakteriālas un sēnīšu izcelsmes

Otitis externa

ārstēšanai, attiecīgi, ko izraisa pret

marbofloksacīnu jutīgas baktērijas un pret klotrimazolu jutīgas sēnītes, īpaši

Malassezia

pachydermatis

Veterinārās zāles lietot pamatojoties uz jutīguma pārbaudes rezultātiem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot suņiem ar perforētu bungādiņu.

Nelietot, ja zināma pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, citām azola pretsēnīšu zālēm vai citiem

fluorhinoloniem, vai kādu no palīgvielām.

Nelietot grūsnām vai laktējošām kucēm.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Var novērot ar kortikosteroīdu lietošanu saistītas blakusiedarbības (bioķīmisko un hematoloģisko

rādītāju izmaiņas, piemēram, sārmainās fosfotāzes un aminotransferāzes līmeņa palielināšanās, neliela

neitrofīlija).

Ilgstoša un intensīva lokālo kortikosteroīdu lietošana var izraisīt gan lokālas, gan sistēmiskas reakcijas,

tādas kā virsnieru darbības nomākumu, plāna epiderma un kavēta brūču dzīšana.

Retos gadījumos veterināro zāļu lietošana var būt saistīta ar pārejošu kurlumu, galvenokārt novērojams

vecākiem suņiem.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai ausīs.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Ārējās auss kanālā aplicē 10 pilienus katru dienu 7-14 dienas pēc kārtas.

Pēc 7 dienu lietošanas veterinārārstam ir jānovērtē nepieciešamība turpināt ārstēšanu vēl vienu nedēļu.

Viens piliens suspensijas satur 71 μg marbokloksacīna, 237 μg klotrimazola, 23,7 μg deksametazona

acetāta.

Pēc aplikācijas var nedaudz maigi pamasēt auss pamatni, lai veterinārās zāles iekļūtu dziļāk auss

kanālā.

Ja vienu flakonu lieto vairākiem suņiem, tad katram sunim lieto citu kanulu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Paļaušanās uz vienas grupas antibiotikām var novest pie baktēriju rezistences izveidošanās baktēriju

populācijā. Fluorohinoloni jālieto tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji pakļaujas vai sagaidāms,

ka tie vāji pakļausies ārstēšanai ar citas grupas antibiotikām.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ir jāpārbauda bungādiņas veselums.

Pirms ārstēšanas ārējais auss kanāls rūpīgi jāiztīra un jānosusina.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Pirms ārstēšanas ārējais auss kanāls rūpīgi jāiztīra un jānosusina. Baktēriju un sēnīšu izraisīts auss

iekaisums bieži ir tikai citas slimības sekas. Jānosaka slimības cēlonis un jāārstē.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Paļaušanās uz vienas grupas antibiotikām var novest pie baktēriju rezistences izveidošanās baktēriju

populācijā.

Fluorhinoloni jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji vai iespējami vāji atbild uz

ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobajiem līdzekļiem.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ir jāpārbauda bungādiņas veselums.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc zāļu lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm. Ja zāles iekļuvušas acīs, nekavējoties skalot acis ar lielu ūdens

daudzumu.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību (alerģiju) pret (fluor)hinoloniem, (kortiko)steroīdiem vai

pretsēnīšu līdzekļiem un šo veterināro zāļu palīgvielām, vajadzētu izvairīties no kontakta ar šīm

veterinārajām zālēm.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsnības vai laktācijas laikā.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Izmaiņas

hematoloģiskajos

bioķīmiskajos

rādītājos

(palielināts

sārmainā

fosfotāzes

aminotransferāzes līmenis, neliela neitrofīlija, eozinopēnija, limfopēnija) novēro, lietojot 3 reizes

lielākās devās kā norādīts. Šie simptomi nav nopietni un rādītāji atgriezīsies normas robežās, pārtraucot

zāļu lietošanu.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

09/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/03/1574

Aurizon ausu pilieni, suspensija suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

B.P. 189

70204 Lure Cedex

Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

F - 70200 Lure

Francija

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.

13-14 Kosynierow Gdynskich st.

66-400 Gorzów Wlkp.

Polija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Aurizon

ausu pilieni, suspensija lietošanai suņiem

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Marbofloksacīns

3,0 mg

Klotrimazols

10,0 mg

Deksametazona acetāts

1,0 mg (atbilst 0,9 mg deksametazona)

Papildvielas:

Propilgallāts (E310)

Sorbitāna oleāts

Bezūdens koloidāls silīcija oksīds

Vidējās ķēdes triglicerīdi

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem bakteriālas un sēnīšu izcelsmes

Otitis externa

ārstēšanai, attiecīgi, ko izraisa pret

marbofloksacīnu jutīgas baktērijas un pret klotrimazolu jutīgas sēnītes, īpaši

Malassezia

pachydermatis

Veterinārās zāles lietot pamatojoties uz jutīguma pārbaudes rezultātiem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot suņiem ar perforētu bungādiņu.

Nelietot, ja zināma pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, citām azola pretsēnīšu zālēm vai citiem

fluorhinoloniem, vai kādu no palīgvielām.

Nelietot grūsnām vai laktējošām kucēm.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Var novērot ar kortikosteroīdu lietošanu saistītas blakusiedarbības (bioķīmisko un hematoloģisko

rādītāju izmaiņas, piemēram, sārmainās fosfotāzes un aminotransferāzes līmeņa palielināšanās, neliela

neitrofīlija).

Ilgstoša un intensīva lokālo kortikosteroīdu lietošana var izraisīt gan lokālas, gan sistēmiskas reakcijas,

tādas kā virsnieru darbības nomākumu, plāna epiderma un kavēta brūču dzīšana.

Retos gadījumos veterināro zāļu lietošana var būt saistīta ar pārejošu kurlumu, galvenokārt novērojams

vecākiem suņiem.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai ausīs.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Ārējās auss kanālā aplicē 10 pilienus katru dienu 7-14 dienas pēc kārtas.

Pēc 7 dienu lietošanas veterinārārstam ir jānovērtē nepieciešamība turpināt ārstēšanu vēl vienu nedēļu.

Viens piliens suspensijas satur 71 μg marbokloksacīna, 237 μg klotrimazola, 23,7 μg deksametazona

acetāta.

Pēc aplikācijas var nedaudz maigi pamasēt auss pamatni, lai veterinārās zāles iekļūtu dziļāk auss

kanālā.

Ja vienu flakonu lieto vairākiem suņiem, tad katram sunim lieto citu kanulu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Paļaušanās uz vienas grupas antibiotikām var novest pie baktēriju rezistences izveidošanās baktēriju

populācijā. Fluorohinoloni jālieto tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji pakļaujas vai sagaidāms,

ka tie vāji pakļausies ārstēšanai ar citas grupas antibiotikām.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ir jāpārbauda bungādiņas veselums.

Pirms ārstēšanas ārējais auss kanāls rūpīgi jāiztīra un jānosusina.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Pirms ārstēšanas ārējais auss kanāls rūpīgi jāiztīra un jānosusina. Baktēriju un sēnīšu izraisīts auss

iekaisums bieži ir tikai citas slimības sekas. Jānosaka slimības cēlonis un jāārstē.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Paļaušanās uz vienas grupas antibiotikām var novest pie baktēriju rezistences izveidošanās baktēriju

populācijā.

Fluorhinoloni jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji vai iespējami vāji atbild uz

ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobajiem līdzekļiem.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ir jāpārbauda bungādiņas veselums.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc zāļu lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm. Ja zāles iekļuvušas acīs, nekavējoties skalot acis ar lielu ūdens

daudzumu.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību (alerģiju) pret (fluor)hinoloniem, (kortiko)steroīdiem vai

pretsēnīšu līdzekļiem un šo veterināro zāļu palīgvielām, vajadzētu izvairīties no kontakta ar šīm

veterinārajām zālēm.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsnības vai laktācijas laikā.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Izmaiņas

hematoloģiskajos

bioķīmiskajos

rādītājos

(palielināts

sārmainā

fosfotāzes

aminotransferāzes līmenis, neliela neitrofīlija, eozinopēnija, limfopēnija) novēro, lietojot 3 reizes

lielākās devās kā norādīts. Šie simptomi nav nopietni un rādītāji atgriezīsies normas robežās, pārtraucot

zāļu lietošanu.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

09/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju