ASPIRIN PROTECT 100 100 mg/1 tableta gastrorezistentna tableta

Valsts: Bosnija un Hercegovina

Valoda: horvātu

Klimata pārmaiņas: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Nopērc to tagad

Lejuplādēt Lietošanas instrukcija (PIL)
26-05-2023
Lejuplādēt Produkta apraksts (SPC)
26-05-2023

Aktīvā sastāvdaļa:

acetilsalicilna kiselina

Pieejams no:

Bayer d.o.o. Sarajevo

ATĶ kods:

B01AC06

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

acetilsalicilna kiselina

Deva:

100 mg/1 tableta

Zāļu forma:

gastrorezistentna tableta

Kompozīcija:

1 gastrorezistentna tableta sadrži: 100 mg acetilsalicilne kiseline

Vienības iepakojumā:

28 gastrorezistentnih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Receptes veids:

BRp Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Ražojis:

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Autorizācija statuss:

Važeći

Autorizācija datums:

2023-05-26

Lietošanas instrukcija

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
ASPIRIN protect 100 mg gastrorezistentne tablete
acetilsalicilna kiselina
Pažljivo proČitajte cijelo uputstvo prije nego poČnete uzimati ovaj
lijek jer sadrži važne informacije za
Vas.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate ikakvih dodatnih pitanja, pitajte svog ljekara ili
farmaceuta.

Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. To im
može naškoditi, čak i
ukoliko su njihovi znakovi bolesti isti kao i Vaši.

Ukoliko dobijete bilo koji neželjeni efekat, recite svom ljekaru ili
farmaceutu. Ovo uključuje sve
moguće neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu. Vidjeti
poglavlje 4.
Šta je u ovom uputstvu:
1.
Šta je Aspirin protect 100 mg i za šta se koristi
2.
Šta trebate znati prije nego počnete uzimati Aspirin protect 100 mg
3.
Kako uzimati Aspirin protect 100 mg
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati Aspirin protect 100 mg
6.
Sadržaj pakovanja i ostale informacije
1.
Šta je Aspirin protect 100 mg i za šta se koristi
Lijek Aspirin protect 100 mg sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja
inhibira prijanjanje i nagomilavanje
krvnih pločica (trombocita) kako bi se spriječilo stvaranje krvnih
ugrušaka.
Zbog ovojnice tablete lijeka Aspirin protect 100 mg koja je otporna na
želučanu kiselinu, aktivna
supstanca se oslobađa u baznom (alkalnom) okruženju crijeva. Zbog
toga je apsorpcija acetilsalicilne
kiseline nakon uzimanja gastrorezistentnih tableta odgođena 3-6 sati
u poređenju sa običnim
tabletama lijeka Aspirin.
Tablete lijeka Aspirin protect 100 mg su namijenjene kod odraslih za:

smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata sa sumnjom na akutni srčani
infarkt;

smanjenje rizika oboljevanja i smrtnosti kod pacijenata koji su već
imali srčani infarkt;

sekundarnu prevenciju moždanog udara;

smanjenje rizika od privremene slabe prokrvljenosti u mozgu (koja se
također naziva tranzitorni
ishemijski atak ili TIA) i moždanog udara kod pacijenata sa TIA;

smanjenje 
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
ASPIRIN protect 100
100 mg, gastrorezistentna tableta
acetilsalicilna kiselina
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 gastrorezistentna tableta sadrži 100 mg acetilsalicilne kiseline.
Za kompletan spisak pomoćnih supstanci, vidjeti poglavlje 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Gastrorezistentna tableta.
Bijele, okrugle tablete.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
Terapijske indikacije
Acetilsalicilna kiselina je indicirana kod odraslih za upotrebu kod
sljedećih kardiovaskularnih bolesti

za smanjenje rizika od smrti kod bolesnika sa sumnjom na akutni
srčani infarkt;

za smanjenje rizika od obolijevanja i smrti kod bolesnika koji su vec
doživjeli srčani infarkt;

za sekundarno sprečavanje moždane kapi;

za smanjenje opasnosti od tranzitornih ishemijskih ataka (TIA) i od
moždane kapi kod bolesnika sa
tranzitornim ishemijskim atakom (TIA);

za smanjenje rizika od obolijevanja i smrti kod bolesnika sa stabilnom
i nestabilnom anginom
pektoris;

za sprečavanje trombembolije nakon hirurških ili
revaskularizacijskih zahvata u/na arterijama (npr.
PTCA, CABG, karotidna endarterektomija, arteriovenska premoštenja);

za smanjenje opasnosti od prvog srčanog infarkta kod osoba sa
kardiovaskularnim faktorima rizika
(npr. šečerna bolest, hiperlipidemija, hipertenzija, pretilost,
pušenje, starost).
4.2.
Doziranje i naČin primjene
Doziranje

akutni srčani infarkt
Kod sumnje na srčani infarkt potrebno je što prije dati početnu
dozu acetilsalicilne kiseline (najmanje 200
do 300 mg). 30 dana po infarktu potrebno je uzimati dozu održavanja
200 do 300 mg svaki dan. Nakon 30
dana potrebno je razmisliti o nastavku liječenja za sprječavanje
ponovnog srčanog infarkta. Ako se u ovoj
indikaciji upotrebljavaju gastrorezistentne tablete, tabletu je
potrebno prvo zdrobiti ili žvakati, a zatim
progutati kako bi se brže absorbirala.

za smanjenje rizika od obolijevanja i smrti kod bolesnika koji su vec
doživjeli srčani infarkt
od 100 do 300 mg na dan
2

                
                Izlasiet visu dokumentu