Ampiclox LC suspensija ievadīšanai tesmenī

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

29-04-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

29-04-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Ampicilīna nātrija,Kloksacilīns nātrija
Pieejams no:
Zoetis Belgium S.A., Beļģija
ATĶ kods:
QJ51CR50
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ampicillin sodium,Cloxacillin sodium
Zāļu forma:
suspensija ievadīšanai tesmenī
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Haupt Pharma Latina S.R.L., Itālija
Ārstniecības grupa:
govis
Produktu pārskats:
V/NRP/99/0979-01 - - Injektors, 1 deva - Ir pieejams; V/NRP/99/0979-02 - - Injektors, 1 deva - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/99/0979
Autorizācija datums:
2009-12-03

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/99/0979

Ampiclox LC suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Beļģija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Haupt Pharma Latina S.r.L.,

SS 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele (Latina)

Itālija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ampiclox LC

suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens (3 g) injektors satur:

Aktīvās vielas:

Ampicilīns (ampicilīna nātrija veidā) 75 mg

Kloksacilīns (kloksacilīna nātrija veidā) 200 mg

Palīgvielas:

Butilēts hidroksianizols

12-hidroksistearīns

Zemesriekstu eļļa

līdz 3 g

Sterila, pelēkbalta hidrofoba suspensija ievadīšanai tesmenī.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Pret ampicilīnu un kloksacilīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta klīniskā mastīta ārstēšanai laktējošām

govīm.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīniem vai citām beta laktāma grupas

antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govis).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīšanai tesmenī.

Ievadīt viena injektora saturu skartajā tesmens ceturksnī ik pēc 12 stundām 3 reizes pēc kārtas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pēc izslaukšanas rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupu galus ar medicīnisko spirtu. Ievadīt injektora galu

pupa kanālā un ar vieglu un pastāvīgu spiedienu iztukšot injektora saturu. Ārstēto tesmeņa

ceturksni/ceturkšņus drīkst slaukt nākamajā slaukšanas reizē.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļa un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 60 stundas.

Ja govis slauc divas reizes dienā, pienu lietošanai pārtikā drīkst lietot tikai pēc 60 stundām (t.i., 5.

slaukšanas reizē) pēc pēdējās ārstēšanas reizes.

Izmantojot citus slaukšanas režīmus, veterinārārsta ieteikumam par piena patēriņu cilvēka uzturā

jābalstās uz tādu pašu laika posmu pēc pēdējās ārstēšanas (piemēram, slaucot trīs reizes dienā, lietojot

zāles, ko ievada divas reizes dienā, pienu cilvēka uzturā drīkst lietot tikai sākot ar 8. slaukšanas reizi).

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nelietot cietstāvošām govīm.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Zāles lietot, pamatojoties uz mikroorganismu jutības pārbaudes rezultātiem. Šīs zāles var lietot tikai

klīniskā mastīta ārstēšanai.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt

pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko

reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var novērot nopietnas alerģiskas

reakcijas.

Personām, ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām

zālēm. Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot govīm laktācijas periodā.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Kartona kaste ar 1 injektoru.

Kartona kaste ar 24 injektoriem.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/99/0979

Ampiclox LC suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Beļģija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Haupt Pharma Latina S.r.L.,

SS 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele (Latina)

Itālija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ampiclox LC

suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens (3 g) injektors satur:

Aktīvās vielas:

Ampicilīns (ampicilīna nātrija veidā) 75 mg

Kloksacilīns (kloksacilīna nātrija veidā) 200 mg

Palīgvielas:

Butilēts hidroksianizols

12-hidroksistearīns

Zemesriekstu eļļa

līdz 3 g

Sterila, pelēkbalta hidrofoba suspensija ievadīšanai tesmenī.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Pret ampicilīnu un kloksacilīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta klīniskā mastīta ārstēšanai laktējošām

govīm.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīniem vai citām beta laktāma grupas

antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govis).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīšanai tesmenī.

Ievadīt viena injektora saturu skartajā tesmens ceturksnī ik pēc 12 stundām 3 reizes pēc kārtas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pēc izslaukšanas rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupu galus ar medicīnisko spirtu. Ievadīt injektora galu

pupa kanālā un ar vieglu un pastāvīgu spiedienu iztukšot injektora saturu. Ārstēto tesmeņa

ceturksni/ceturkšņus drīkst slaukt nākamajā slaukšanas reizē.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļa un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 60 stundas.

Ja govis slauc divas reizes dienā, pienu lietošanai pārtikā drīkst lietot tikai pēc 60 stundām (t.i., 5.

slaukšanas reizē) pēc pēdējās ārstēšanas reizes.

Izmantojot citus slaukšanas režīmus, veterinārārsta ieteikumam par piena patēriņu cilvēka uzturā

jābalstās uz tādu pašu laika posmu pēc pēdējās ārstēšanas (piemēram, slaucot trīs reizes dienā, lietojot

zāles, ko ievada divas reizes dienā, pienu cilvēka uzturā drīkst lietot tikai sākot ar 8. slaukšanas reizi).

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nelietot cietstāvošām govīm.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Zāles lietot, pamatojoties uz mikroorganismu jutības pārbaudes rezultātiem. Šīs zāles var lietot tikai

klīniskā mastīta ārstēšanai.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt

pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko

reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var novērot nopietnas alerģiskas

reakcijas.

Personām, ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām

zālēm. Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot govīm laktācijas periodā.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Kartona kaste ar 1 injektoru.

Kartona kaste ar 24 injektoriem.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju