Amoxibactin vet

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Amoksicilīna trihidrāts
Pieejams no:
Le Vet Beheer B.V., Nīderlande
ATĶ kods:
QJ01CA04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Amoxicillinum trihydricum
Deva:
500 mg
Zāļu forma:
tabletes
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Lelypharma B.V., Nīderlande
Ārstniecības grupa:
suņi
Autorizācija numurs:
V/DCP/14/0061

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/14/0059

Amoxibactin vet 50 mg tabletes suņiem un kaķiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Amoxibactin vet 50 mg tabletes suņiem un kaķiem

Amoxicillinum

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 tablete satur:

Aktīvā viela:

Amoksicilīns 50 mg (kas atbilst 57,50 mg amoksicilīna trihidrāta)

Balta vai gandrīz balta, apaļa un izliekta aromatizēta tablete ar brūniem plankumiem un dalījuma līniju

krusta veidā vienā pusē.

Tabletes var sadalīt vienādās daļās uz pusēm vai ceturtdaļās.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Primāru un sekundāru elpceļu infekciju ārstēšanai, tostarp Pasteurella spp. un Streptococcus spp.

izraisīta rinīta un Pasteurella spp., Escherichia coli un grampozitīvo koku izraisītas

bronhopneimonijas ārstēšanai.

Primāru urīnceļu infekciju ārstēšanai, tostarp Escherichia coli, Proteus spp. un grampozitīvo koku

izraisīta pielonefrīta un apakšējo urīnceļu infekciju, Escherichia coli, Streptococcus canis un Proteus

spp. izraisīta endometrīta un jauktu infekciju vaginīta ārstēšanai.

Grampozitīvo koku un Escherichia coli izraisīta mastīta (piena dziedzera iekaisuma) ārstēšanai.

Streptococcus spp. izraisītu lokālu ādas infekciju ārstēšanai.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīniem vai citām ß-laktāma grupas vielām (piem

cefalosporīniem) vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot smilšu pelēm, jūrascūciņām, kāmjiem, trušiem un šinšillām.

Nelietot dzīvniekiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem, ko pavada anūrija un oligūrija (nē, vai

ļoti zema izejas urīna).

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc zāļu lietošanas var novērot viegli izteiktus kuņģa-zarnu trakta simptomus (caureja un vemšana).

Reizēm iespējamas pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiskas ādas reakcijas, anafilakse). Šajos

gadījumos zāļu lietošana jāpārtrauc un jāuzsāk simptomātiska ārstēšana.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem.

Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, ķermeņa

svars jānosaka iespējami precīzāk.

Deva

Ieteicamā deva ir 10 mg amoksicilīna uz kg ķermeņa svara divas reizes dienā vismaz 5 dienas pēc

kārtas. Vairumā gadījumu terapija ir efektīva pēc 5 līdz 7 dienu ilgas zāļu lietošanas. Ja pēc 5 – 7

dienām nenovēro uzlabošanos, atkārtoti jāizvērtē diagnoze. Hroniskas vai grūti ārstējamas slimības

gadījumos var būt nepieciešams ilgāks terapijas kurss.

Zemāk norādītā tabula ir paredzēta kā palīglīdzeklis zāļu izsniegšanai standarta devās, lietojot 10 mg

uz kg ķermeņa svara divas reizes dienā.

Tablešu skaits divas reizes dienā

Ķermeņa svars

(kg)

Amoksicilīns 50 mg

suņiem un kaķiem

Amoksicilīns 250 mg

suņiem

Amoksicilīns 500 mg

suņiem

1 – 1,25

>1,25 – 2,5

>2,5 – 3,75

>3,75 – 5

>5 – 6,25

>6,25 – 12,5

>12,5 – 18,75

18,75 - 25

>25 – 31,25

>31,25 – 37,5

37,5 - 50

>50 – 62,5

62,5 - 75

= ¼ tablete

= ½ tablete

= ¾ tablete

= 1 tablete

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tabletes var sadalīt vienādās daļās uz pusēm vai ceturtdaļās, lai nodrošinātu precīzu devu. Novietojiet

tableti uz plakanas virsmas ar dalījuma līniju uz augšu un izliekto (noapaļoto) pusi uz leju.

Vienādas puses: ar īkšķiem spiediet uz leju abās tabletes pusēs.

Vienādas ceturtdaļas: ar īkšķi spiediet uz leju tabletei pa vidu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

Neizlietotā tabletes daļa būtu jāuzglabā atvērtajā blisterī un jāizmanto 4 dienu laikā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc "Derīgs

līdz"/"EXP". Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Dzīvniekiem ar aknu un nieru darbības traucējumiem ir rūpīgi jāizvērtē pielietotā deva, un zāles jālieto

pēc ārstējošā veterinārārsta potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Ieteicams ievērot piesardzību, lietojot zāles citiem maziem zālēdājiem, kas nav minēti 5. punktā.

Sakarā ar iespējamo baktēriju rezistences variabilitāti (laika, ģeogrāfisko) pret amoksicilīnu ieteicams

veikt bakterioloģisko paraugu analīzi un jutības noteikšanu.

Kad vien iespējams, zāles jālieto atbilstoši iegūtajiem baktēriju jutības pārbaužu rezultātiem.

Zāļu lietošana, neievērojot zāļu aprakstā sniegtos norādījumus, var palielināt pret amoksicilīnu

rezistento baktēriju prevalenci un, iespējamās krusteniskās rezistences dēļ, samazināt ārstēšanas

efektivitāti, lietojot citus beta-laktāma grupas antibakteriālos līdzekļus vai citu grupu antibakteriālos

līdzekļus.

Lietojot šīs zāles jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju) pēc injicēšanas,

ieelpojot, norijot vai nonākot saskarē ar ādu. Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt

krusteniskas pastiprinātas jutības reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažkārt alerģiskās reakcijas

pret šīm vielām var būt smagas.

Nestrādājiet ar šīm zālēm, ja Jums ir pastiprināta jutība vai ja Jums ieteikts nestrādāt ar šādām zālēm.

Strādājiet ar šīm zālēm ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no saskares, ievērojot visus ieteiktos piesardzības

pasākumus.

Ja pēc saskares ar šīm zālēm Jums rodas tādi simptomi kā izsitumi uz ādas, nekavējoties meklējiet

medicīnisko palīdzību un uzrādiet šo brīdinājumu ārstam. Ja rodas tādi nopietni simptomi kā sejas,

lūpu un acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, nepieciešams nekavējoties meklēt neatliekamo

medicīnisko palīdzību.

Pēc rīkošanās ar tabletēm nomazgājiet rokas.

Lietošana grūsnības un/vai laktācijas laikā:

Līdz šim laboratoriskajos pētījumos dzīvniekiem nav konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai

maternotoksiska iedarbība. Tā kā nav veikti pētījumi par zāļu lietošanu suņiem un kaķiem grūsnības

vai laktācijas laikā, ieteicams lietot zāles tikai pēc pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska

attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Hloramfenikols, makrolīdi, sulfonamīdi un tetraciklīni var inhibēt penicilīnu antibakteriālo darbību

sakarā ar strauju bakteriostātiskās iedarbības sākumu. Jāņem vērā iespējamā krusteniskā alerģiskā

reaktivitāte ar citiem penicilīniem.

Penicilīni var pastiprināt aminoglikozīdu iedarbību.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozēšanas gadījumā nav zināmas citas blakusparādības, izņemot tās, kas aprakstītas 6. punktā.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

02/2016

15.

CITA INFORMĀCIJA

Kartona kārba ar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 vai 50 blisteriem, kas katrs satur 10 tabletes.

Kartona kārba satur 10 atsevišķas kartona kārbas, kas katra satur 1 blisteri ar 10 tabletēm.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Dalāmas tabletes

Recepšu veterinārās zāles.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/14/0059

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Amoxibactin vet 50 mg tabletes suņiem un kaķiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete satur:

Aktīvā viela:

Amoksicilīns 50 mg (kas atbilst 57,50 mg amoksicilīna trihidrāta)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tablete

Balta vai gandrīz balta, apaļa un izliekta aromatizēta tablete ar brūniem plankumiem un

dalījuma līniju krusta veidā vienā pusē.

Tabletes var sadalīt vienādās daļās uz pusēm vai ceturtdaļās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Suņi un kaķi

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Primāru un sekundāru elpceļu infekciju ārstēšanai, tostarp Pasteurella spp. un Streptococcus

spp. izraisīta rinīta un Pasteurella spp., Escherichia coli un grampozitīvo koku izraisītas

bronhopneimonijas ārstēšanai.

Primāru urīnceļu infekciju ārstēšanai, tostarp Escherichia coli, Proteus spp. un grampozitīvo

koku izraisīta pielonefrīta un apakšējo urīnceļu infekciju, Escherichia coli, Streptococcus

canis un Proteus spp. izraisīta endometrīta un jauktu infekciju vaginīta ārstēšanai.

Grampozitīvo koku un Escherichia coli izraisīta mastīta ārstēšanai.

Streptococcus spp. izraisītu lokālu ādas infekciju ārstēšanai.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīniem vai citām ß-laktāma grupas vielām

vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot smilšu pelēm, jūrascūciņām, kāmjiem, trušiem un šinšillām.

Nelietot dzīvniekiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem, ko pavada anūrija un oligūrija.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Dzīvniekiem ar aknu un nieru darbības traucējumiem ir rūpīgi jāizvērtē pielietotā deva, un

zāles jālieto pēc ārstējošā veterinārārsta potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Ieteicams ievērot piesardzību, lietojot zāles citiem maziem zālēdājiem, kas nav minēti 4.3.

apakšpunktā.

Sakarā ar iespējamo baktēriju rezistences variabilitāti (laika, ģeogrāfisko) pret amoksicilīnu

ieteicams veikt bakterioloģisko paraugu analīzi un jutības noteikšanu.

Kad vien iespējams, zāles jālieto atbilstoši iegūtajiem baktēriju jutības pārbaužu rezultātiem.

Zāļu lietošana, neievērojot zāļu aprakstā sniegtos norādījumus, var palielināt pret

amoksicilīnu rezistento baktēriju prevalenci un, iespējamās krusteniskās rezistences dēļ,

samazināt ārstēšanas efektivitāti, lietojot citus beta-laktāma grupas antibakteriālos līdzekļus

vai citu grupu antibakteriālos līdzekļus.

Lietojot šīs zāles jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju) pēc injicēšanas,

ieelpojot, norijot vai nonākot saskarē ar ādu. Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt

krusteniskas pastiprinātas jutības reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažkārt alerģiskās

reakcijas pret šīm vielām var būt smagas.

Nestrādājiet ar šīm zālēm, ja Jums ir pastiprināta jutība vai ja Jums ieteikts nestrādāt ar šādām

zālēm.

Strādājiet ar šīm zālēm ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no saskares, ievērojot visus ieteiktos

piesardzības pasākumus.

Ja pēc saskares ar šīm zālēm Jums rodas tādi simptomi kā izsitumi uz ādas, nekavējoties

meklējiet medicīnisko palīdzību un uzrādiet šo brīdinājumu ārstam. Ja rodas tādi nopietni

simptomi kā sejas, lūpu un acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, nepieciešams

nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Pēc rīkošanās ar tabletēm nomazgājiet rokas.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Pēc zāļu lietošanas var novērot viegli izteiktus kuņģa-zarnu trakta simptomus (caureja un

vemšana). Reizēm iespējamas pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiskas ādas reakcijas,

anafilakse). Šajos gadījumos zāļu lietošana jāpārtrauc un jāuzsāk simptomātiska ārstēšana.

4.7

Lietošana grūsnības un/vai laktācijas laikā

Līdz šim laboratoriskajos pētījumos dzīvniekiem nav konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai

maternotoksiska iedarbība. Tā kā nav veikti pētījumi par zāļu lietošanu suņiem un kaķiem

grūsnības vai laktācijas laikā, ieteicams lietot zāles tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma

un riska attiecības izvērtēšanas.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Hloramfenikols, makrolīdi, sulfonamīdi un tetraciklīni var inhibēt penicilīnu antibakteriālo

darbību sakarā ar strauju bakteriostātiskās iedarbības sākumu. Jāņem vērā iespējamā

krusteniskā alerģiskā reaktivitāte ar citiem penicilīniem.

Penicilīni var pastiprināt aminoglikozīdu iedarbību.

4.9

Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem.

Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas,

ķermeņa svars jānosaka iespējami precīzāk.

Deva

Ieteicamā deva ir 10 mg amoksicilīna uz kg ķermeņa svara divas reizes dienā vismaz 5 dienas

pēc kārtas. Vairumā gadījumu terapija ir efektīva pēc 5 līdz 7 dienu ilgas zāļu lietošanas. Ja

pēc 5 – 7 dienām nenovēro uzlabošanos, atkārtoti jāizvērtē diagnoze. Hroniskas vai grūti

ārstējamas slimības gadījumos var būt nepieciešams ilgāks terapijas kurss.

Zemāk norādītā tabula ir paredzēta kā palīglīdzeklis zāļu izsniegšanai standarta devās, lietojot

10 mg uz kg ķermeņa svara divas reizes dienā.

Tablešu skaits divas reizes dienā

Ķermeņa svars

(kg)

Amoksicilīns 50 mg

suņiem un kaķiem

Amoksicilīns 250 mg

suņiem

Amoksicilīns 500 mg

suņiem

1 – 1,25

>1,25 – 2,5

>2,5 – 3,75

>3,75 – 5

>5 – 6,25

>6,25 – 12,5

>12,5 – 18,75

18,75 - 25

>25 – 31,25

>31,25 – 37,5

37,5 - 50

>50 – 62,5

62,5 - 75

= ¼ tablete

= ½ tablete

= ¾ tablete

= 1 tablete

Tabletes var sadalīt vienādās daļās uz pusēm vai ceturtdaļās, lai nodrošinātu precīzu devu.

Novietojiet tableti uz plakanas virsmas ar dalījuma līniju uz augšu un izliekto (noapaļoto) pusi

uz leju.

Vienādas puses: ar īkšķiem spiediet uz leju abās tabletes pusēs.

Vienādas ceturtdaļas: ar īkšķi spiediet uz leju tabletei pa vidu.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)

Pārdozēšanas gadījumā nav zināmas citas blakusparādības, izņemot tās, kas aprakstītas 4.6.

apakšpunktā.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretmikrobie līdzekļi sistēmiskai lietošanai. Paplašināta

spektra penicilīni.

ATĶ vet kods: QJ01CA04

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Vispārējās īpašības

Amoksicilīns ir beta-laktāma grupas antibakteriālais līdzeklis, un tā struktūra satur visiem

penicilīniem raksturīgo beta-laktāma gredzenu un tiazolidīna gredzenu. Beta-laktāma grupas

antibakteriālie līdzekļi novērš baktērijas šūnas sienas veidošanos, bloķējot peptidoglikānu

sintēzes gala stadiju. Tie inhibē enzīmus transpeptidāzes, kas katalizē šūnas sienu veidojošo

glikopeptīdu polimēra vienību šķērssavienojumus. Tiem ir baktericīda darbība, bet tikai šūnas

augšanas stadijā tiek lizētas. Beta-laktāma grupas antibakteriālos līdzekļus var dēvēt par laika

atkarīgajiem antibakteriālajiem līdzekļiem.

Antibakteriālais spektrs

Amoksicilīns ir plaša spektra antibakteriālais līdzeklis un parasti iedarbojas pret dažām

gramnegatīvajām un vairumu grampozitīvajām baktērijām (Germ-vet 2007), piemēram, pret

penicilīnu jutīgajām Pasteurella spp., Proteus spp, Streptococcus spp., E. coli, un

grampozitīviem kokiem.

Rezistence

Amoksicilīns ir rezistents pret skābi, taču nav rezistents pret beta-laktamāžu iedarbību, kas

var hidrolizēt molekulas, izraisot beta-laktāma gredzena sairšanu un antibakteriālās darbības

mazināšanos.

Lielākā daļa gramnegatīvo baktēriju ir rezistentas pret daudzām beta-laktāma grupas zālēm.

Tas izskaidrojams ar zāļu darbības mehānismu un baktēriju šūnapvalka struktūru.

Iegūtā rezistence pret beta-laktāma grupas zālēm klīniskajos izolātos varētu būt skaidrojama

ar plazmīdu noteikto beta-laktamāžu aktivitāti vai hromosomu lokusu mutācijām. Dažiem

celmiem rezistenci nosaka vienpakāpes mutācija, bet citiem rezistences pamatā ir vairākas

mutācijas.

E.coli raksturīga augsta iegūtās rezistences prevalence.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Amoksicilīnam piemīt laba uzsūkšanās spēja pēc iekšķīgas lietošanas. Sistēmiskā

biopieejamība suņiem ir 60-70%. Amoksicilīnam ir relatīvi mazs šķietamais izkliedes

tilpums, zema plazmas olbaltumvielu piesaistīšanas spēja (34% suņiem) un īss eliminācijas

pusperiods aktīvas nieru tubulārās ekskrēcijas dēļ.

Pēc uzsūkšanās augstākā zāļu koncentrācija ir nierēs (urīnā) un žultī, pēc tam aknās, plaušās,

sirdī un liesā.

Amoksicilīna daudzums cerebrospinālajā šķidrumā ir neliels, ja vien smadzeņu apvalki nav

iekaisuši.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Magnija stearāts

Mikrokristāliskā celuloze

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Nātrija cietes glikolāts

Laktozes monohidrāts

Raugs (sausais)

Vistas gaļas aromatizātors

6.2

Nesaderība

Nav noteikta.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 3 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

Neizlietotā tabletes daļa būtu jāuzglabā atvērtajā blisterī un jāizmanto 4 dienu laikā.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Alumīnija - PVH/PE/PVDH blisters.

Kartona kārba ar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 vai 50 blisteriem, kas katrs satur10 tabletes.

Kartona kārba satur 10 atsevišķas kartona kārbas, kas katra satur 1 blisteri ar 10 tabletēm.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem

tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0059

9.

REĢISTRĀCIJAS DATUMS

27.10.2014.

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2016

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju