Aloxi

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

19-07-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
palonosetron hydrochloride
Pieejams no:
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.
ATĶ kods:
A04AA05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
palonosetron
Ārstniecības grupa:
Pretvemšanas un antinauseants, , Serotonīns (5HT3) antagonisti
Ārstniecības joma:
Vemšana, Vēzis
Ārstēšanas norādes:
Aloxi ir norādīts pieaugušajiem:novērst akūtas slikta dūša un vemšana, kas saistīta ar ļoti emetogenic vēža ķīmijterapija,profilakses, slikta dūša un vemšana, kas saistīta ar mēreni emetogenic vēža ķīmijterapija. Aloxi ir norādīts pediatrijas pacientiem no 1 mēneša vecuma un vecākiem:novērst akūtas slikta dūša un vemšana, kas saistīta ar ļoti emetogenic vēža ķīmijterapija un novēršanu, slikta dūša un vemšana, kas saistīta ar mēreni emetogenic vēža ķīmijterapija.
Produktu pārskats:
Revision: 21
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/000563
Autorizācija datums:
2005-03-22
EMEA kods:
EMEA/H/C/000563

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

19-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

19-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

19-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

19-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

09-04-2015

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

19-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

19-07-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

19-07-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

19-07-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

09-04-2015

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Aloxi 250 mikrogramu šķīdums injekcijai

Palonosetron

Pirms zāļu saņemšanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Aloxi un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Aloxi saņemšanas

Kā Jums ievadīs Aloxi

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Aloxi

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Aloxi un kādam nolūkam to lieto

Aloxi satur aktīvo vielu palonosetronu. Tas ietilpst zāļu grupā, ko sauc par serotonīna (5HT

antagonistiem.

Aloxi lieto pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem, kas vecāki par vienu mēnesi, lai palīdzētu novērst

sliktu dūšu un vemšanu, ja viņi lieto zāles vēža ārstēšanai, ko sauc par ķīmijterapiju.

Tas bloķē ķīmiskā savienojuma serotonīna iedarbību, kas var izraisīt sliktu dūšu un vemšanu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Aloxi saņemšanas

Nelietojiet Aloxi

šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret palonosetronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Jums neievadīs Aloxi, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā pirms šo

zāļu saņemšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Aloxi saņemšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja:

Jums ir nosprostojums zarnās vai agrāk bijuši atkārtoti aizcietējumi;

Jums vai Jūsu ģimenes locekļiem ir bijuši sirdsdarbības traucējumi, piemēram, izmaiņas

sirdsdarbībā (QT intervāla pagarināšanās);

Jums ir noteiktu minerālvielu, piemēram, kālija un magnija, līdzsvara traucējumi asinīs, kas nav

ārstēti.

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums (vai arī Jūs neesat pārliecināts), pirms Aloxi

saņemšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Citas zāles un Aloxi

Pastāstiet ārstam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot. Īpaši pastāstiet viņiem, ja lietojat tālāk norādītās zāles.

Zāles depresijas vai trauksmes ārstēšanai

Pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja lietojat kādas zāles depresijas vai trauksmes ārstēšanai, tostarp:

zāles, ko sauc par SSAI (selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem), piemēram,

fluoksetīnu, paroksetīnu, sertralīnu, fluvoksamīnu, citaloprāmu, escitaloprāmu;

zāles, ko sauc par SNAI (serotonīna noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitoriem), piemēram,

venlafaksīnu, duloksetīnu (var izraisīt serotonīna sindroma attīstīšanos, tāpēc jālieto piesardzīgi).

Zāles, kas var ietekmēt sirdsdarbību

Pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja lietojat kādas zāles, kas ietekmē sirdsdarbību; tas jādara tāpēc, ka

tās, lietojot kopā ar Aloxi, var izraisīt sirdsdarbības traucējumus. Šādas zāles ir, piemēram:

zāles sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai, piemēram, amiodarons, nikardipīns, hinidīns;

zāles infekciju ārstēšanai, piemēram, moksifloksacīns, eritromicīns;

zāles būtisku garīgās veselības traucējumu ārstēšanai, piemēram, haloperidols, hlorpromazīns,

kvetiapīns, tioridazīns;

zāles sliktas dūšas vai vemšanas novēršanai, ko sauc par domperidonu.

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums (vai arī Jūs neesat pārliecināts), pirms Aloxi

lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu; tas jādara tāpēc, ka šīs zāles, lietojot kopā ar Aloxi,

var izraisīt sirdsdarbības traucējumus.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, ārsts Jums neievadīs Aloxi, ja

vien tas nebūs noteikti nepieciešams. Tas ir tāpēc, ka mēs nezinām, vai Aloxi var kaitēt bērnam.

Pirms šo zāļu saņemšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat,

ka Jums varētu būt grūtniecība.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Aloxi nonāk mātes pienā.

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu saņemšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc šo zāļu saņemšanas Jums var būt reibonis vai nogurums. Ja tā ir noticis, vadīt transportlīdzekļus,

izmantot darbarīkus un apkalpot mehānismus nedrīkst.

Aloxi satur nātriju

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā flakonā, – būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.

Kā Jums ievadīs Aloxi

Aloxi parasti ievada ārsts vai medmāsa.

Zāles Jums ievadīs apmēram 30 minūtes pirms ķīmijterapijas sākuma.

Pieaugušie

Ieteicamā Aloxi deva ir 250 mikrogrami.

To injekcijas veidā ievada vēnā.

Bērni un jaunieši (vecumā no 1 mēneša līdz 17 gadiem)

Ārsts pareizo devu noteiks samērīgi ķermeņa masai.

Maksimālā deva ir 1500 mikrogrami.

Aloxi ievadīs pilināšanas veidā (lēnas infūzijas veidā vēnā).

Aloxi nav ieteicams saņemt nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas, izņemot gadījumus, ja Jūs saņemsiet

vēl vienu ķīmijterapijas ciklu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šīm zālēm var būt tālāk norādītās blakusparādības.

Būtiskas blakusparādības

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no šādām būtiskām blakusparādībām:

alerģiska reakcija – tās pazīmes var būt šādas: lūpu, sejas, mēles vai rīkles pietūkums,

apgrūtināta elpošana vai kolapss, niezoši, nelīdzeni izsitumi (nātrene). To novēro ļoti reti: var

skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10 000.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no iepriekš norādītajām būtiskajām

blakusparādībām.

Citas blakusparādības

Pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no tālāk norādītajām blakusparādībām.

Pieaugušie

Bieži

: var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10

galvassāpes, reibonis,

aizcietējums, caureja.

Retāk

: var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100

vēnu krāsas izmaiņas un vēnu paplašināšanās,

lielāka laimes sajūta nekā parasti vai trauksmes sajūta,

miegainība vai miega traucējumi,

samazināta ēstgriba vai ēstgribas zudums,

savārgums, nogurums, drudzis vai gripai līdzīgi simptomi,

ādas nejutīgums, ādas dedzināšanas, durstīšanas vai kņudēšanas sajūta,

niezoši izsitumi uz ādas,

redzes traucējumi vai acu kairinājums,

slikta dūša pie kustībām,

zvanīšana ausīs,

žagas, gāzu veidošanās (vēdera uzpūšanās), sausa mute un gremošanas traucējumi,

sāpes vēderā (kuņģī),

apgrūtināta urīna izvadīšana (urinēšana),

sāpes locītavās.

Pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no iepriekš norādītajām blakusparādībām.

Retākas blakusparādības, kas novērotas izmeklējumos

: var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100

augsts vai zems asinsspiediens,

patoloģisks sirdsdarbības ātrums vai arī nepietiekama sirds apasiņošana,

patoloģiski augsts vai zems kālija līmenis asinīs,

paaugstināts cukura līmenis asinīs vai cukurs urīnā,

pazemināts kalcija līmenis asinīs,

augsts žults pigmenta – bilirubīna līmenis asinīs,

paaugstināts noteiktu aknu enzīmu līmenis,

patoloģiskas pārmaiņas elektrokardiogrammā (QT intervāla pagarinājums).

Ļoti reti

: var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10 000

dedzināšana, sāpes vai apsārtums injekcijas vietā.

Bērni un jaunieši

Bieži

: var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10

galvassāpes.

Retāk

: var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100

reibonis,

saraustītas ķermeņa kustības,

patoloģisks sirdsdarbības ātrums,

klepus vai elpas trūkums,

asiņošana no deguna,

niezoši izsitumi uz ādas vai nātrene,

drudzis,

sāpes infūzijas vietā.

Pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no iepriekš norādītajām blakusparādībām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Aloxi

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona pēc “EXP” un uz kastītes pēc

“Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Aloxi satur

Aktīvā viela ir palonosetrons (hidrohlorīda veidā). Katrs šķīduma ml satur 50 mikrogramus

palonosetrona. Katrs šķīduma 5 ml flakons satur 250 mikrogramus palonosetrona.

Citas sastāvdaļas ir mannīts, dinātrija edetāts, nātrija citrāts, citronskābes monohidrāts, ūdens

injekcijām, nātrija hidroksīds un sālsskābe.

Aloxi ārējais izskats un iepakojums

Aloxi šķīdums injekcijai ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums, kas tiek piegādāts iepakojumos katrā pa

vienam I klases stikla flakonam ar hlorbutila silikonizētu gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu; katrs

flakons satur 5 ml šķīduma. Katrā flakonā ir viena deva.

Pieejams iepakojumos pa vienam flakonam, no kuriem katrs satur 5 ml šķīduma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Ireland (Īrija)

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Aloxi 500 mikrogramu mīkstās kapsulas

Palonosetron

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Aloxi un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Aloxi

lietošanas

Kā lietot Aloxi

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Aloxi

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Aloxi un kādam nolūkam to lieto

Aloxi satur aktīvo vielu palonosetronu. Tas ietilpst zāļu grupā, ko sauc par serotonīna (5HT

antagonistiem.

Aloxi lieto pieaugušajiem, lai palīdzētu novērst sliktu dūšu un vemšanu, ja viņi lieto zāles vēža

ārstēšanai, ko sauc par ķīmijterapiju.

Tas bloķē ķīmiskā savienojuma serotonīna iedarbību, kas var izraisīt sliktu dūšu un vemšanu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Aloxi lietošanas

Nelietojiet Aloxi

šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret palonosetronu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Nelietojiet Aloxi, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Aloxi lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

Jums ir nosprostojums zarnās vai agrāk bijuši atkārtoti aizcietējumi;

Jums vai Jūsu ģimenes locekļiem ir bijuši sirdsdarbības traucējumi, piemēram, izmaiņas

sirdsdarbībā (QT intervāla pagarināšanās);

Jums ir noteiktu minerālvielu, piemēram, kālija un magnija, līdzsvara traucējumi asinīs, kas nav

ārstēti.

Bērni

Nedodiet šīs zāles bērniem.

Citas zāles un Aloxi

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot. Īpaši pastāstiet viņiem, ja lietojat tālāk norādītās zāles.

Zāles depresijas vai trauksmes ārstēšanai

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas zāles depresijas vai trauksmes ārstēšanai, tostarp:

zāles, ko sauc par SSAI (selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem), piemēram,

fluoksetīnu, paroksetīnu, sertralīnu, fluvoksamīnu, citaloprāmu, escitaloprāmu;

zāles, ko sauc par SNAI (serotonīna noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitoriem), piemēram,

venlafaksīnu, duloksetīnu (var izraisīt serotonīna sindroma attīstīšanos, tāpēc jālieto piesardzīgi).

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums (vai arī Jūs neesat pārliecināts), pirms Aloxi

lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Zāles, kas var ietekmēt sirdsdarbību

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas zāles, kas ietekmē sirdsdarbību; tas jādara tāpēc,

ka tās, lietojot kopā ar Aloxi, var izraisīt sirdsdarbības traucējumus. Šādas zāles ir, piemēram:

zāles sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai, piemēram, amiodarons, nikardipīns, hinidīns;

zāles infekciju ārstēšanai, piemēram, moksifloksacīns, eritromicīns;

zāles būtisku garīgās veselības traucējumu ārstēšanai, piemēram, haloperidols, hlorpromazīns,

kvetiapīns, tioridazīns;

zāles sliktas dūšas vai vemšanas novēršanai, ko sauc par domperidonu.

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums (vai arī Jūs neesat pārliecināts), pirms Aloxi

lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu; tas jādara tāpēc, ka šīs zāles, lietojot kopā ar Aloxi,

var izraisīt sirdsdarbības traucējumus.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, ārsts neizmantos Aloxi Jūsu

ārstēšanai, ja vien tas nebūs absolūti nepieciešams. Tas ir tāpēc, ka mēs nezinām, vai Aloxi var kaitēt

bērnam.

Ja Jūs esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, pirms šo zāļu lietošanas

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai Aloxi nonāk mātes pienā.

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc šo zāļu lietošanas Jums var būt reibonis vai nogurums. Ja tā ir noticis, vadīt transportlīdzekļus,

izmantot darbarīkus un apkalpot mehānismus nedrīkst.

Aloxi satur sorbītu un var saturēt sojas zīmes

Šīs zāles satur 7 mg sorbīta (cukura veids) katrā kapsulā. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura

nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Aloxi var saturēt no sojas iegūta lecitīna zīmes. Ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju,

nelietojiet šīs zāles. Nekavējoties vērsieties pie ārsta, ja esat konstatējis alerģiskas reakcijas pazīmes.

Šīs pazīmes var būt nātrene, izsitumi uz ādas, nieze, apgrūtināta elpošana vai rīšana, mutes, sejas,

lūpu, mēles vai rīkles pietūkums un dažkārt asinsspiediena pazemināšanās.

3.

Kā lietot Aloxi

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena kapsula (500 mikrogrami).

Parasti kapsula jālieto apmēram 60 minūtes pirms ķīmijterapijas sākuma.

Šīs zāles var lietot neatkarīgi no maltītes.

Aloxi nav ieteicams lietot nākamajās dienās pēc ķīmijterapijas, izņemot gadījumus, ja Jūs saņemsiet

vēl vienu ķīmijterapijas ciklu.

Ja esat lietojis Aloxi vairāk nekā noteikts

Ja domājat, ka esat lietojis vairāk, nekā noteikts, nekavējoties pastāstiet to ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Aloxi

Maz ticams, ka Jūs aizmirsīsiet lietot šīs zāles. Taču, ja domājat, ka esat aizmirsis lietot savu devu,

nekavējoties pastāstiet to ārstam.

Ja pārtraucat lietot Aloxi

Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu. Ja esat izlēmis nelietot Aloxi (vai citas

līdzīgas zāles), Jūsu ķīmijterapija, iespējams, izraisīs Jums sliktu dūšu vai vemšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šīm zālēm var būt tālāk norādītās blakusparādības.

Būtiskas blakusparādības

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no šādām būtiskām blakusparādībām:

alerģiska reakcija – tās pazīmes var būt šādas: lūpu, sejas, mēles vai rīkles pietūkums,

apgrūtināta elpošana vai kolapss, niezoši, nelīdzeni izsitumi (nātrene). To novēro ļoti reti: var

skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10 000.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no iepriekš norādītajām būtiskajām

blakusparādībām.

Citas blakusparādības

Pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no tālāk norādītajām blakusparādībām.

Bieži

: var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10

galvassāpes.

Retāk

: var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100

miega traucējumi,

elpas trūkums,

acu pietūkums,

patoloģiski elektriskie impulsi sirdī,

aizcietējums,

slikta dūša,

augsts žults pigmenta – bilirubīna (aknu darbības traucējumu marķieris) līmenis asinīs,

sāpes muskuļos.

Pastāstiet ārstam, ja novērojat kādu no iepriekš norādītajām blakusparādībām.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Aloxi

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blisteriepakojuma un kastītes pēc

attiecīgi “EXP” un “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Aloxi satur

Aktīvā viela ir palonosetrons. Katra kapsula satur 500 mikrogramus palonosetrona

(hidrohlorīda veidā).

Citas sastāvdaļas ir glicerīna monokaprilkaproāts (I tips), poliglicerola oleāts, glicerīns, attīrīts

ūdens, butilhidroksianizols, želatīns, sorbīts, titāna dioksīds.

Aloxi ārējais izskats un iepakojums

Aloxi 500 mikrogramu mīkstās kapsulas ir gludas, gaiši bēšas, necaurspīdīgas, apaļas vai ovālas

mīkstas kapsulas, pildītas ar dzidru, dzeltenīgu šķīdumu. Tās tiek piegādātas

poliamīda/alumīnija/PVH blisteriepakojumos, kas satur vienu vai piecas kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.,

Damastown,

Mulhuddart,

Dublin 15,

Ireland (Īrija).

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Aloxi 250 mikrogramu šķīdums injekcijai.

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs šķīduma ml satur 50 mikrogramus palonosetrona (palonosetron) hidrohlorīda veidā.

Katrā 5 ml šķīduma flakonā ir 250 mikrogrami palonosetrona (hidrohlorīda veidā).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijai.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Aloxi ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem:

akūtas sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko rada stipri emetogēna vēža ķīmijterapija;

sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko rada mēreni emetogēna vēža ķīmijterapija.

Aloxi ir paredzēts lietošanai pediatriskiem pacientiem vecumā no 1 mēneša un vecākiem:

akūtas sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko rada stipri emetogēna vēža ķīmijterapija, un

sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko rada mēreni emetogēna vēža ķīmijterapija.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Aloxi ir jālieto tikai pirms ķīmijterapijas. Zāles jāievada veselības aprūpes speciālistam atbilstošā

medicīniskā uzraudzībā.

Devas

Pieaugušie

250 mikrogramus palonosetrona lieto kā vienreizēju intravenozu

bolus

injekciju, apmēram 30 minūtes

pirms ķīmijterapijas uzsākšanas. Aloxi jāinjicē 30 sekundēs.

Aloxi efektivitāti sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko rada mēreni un stipri emetogēna vēža

ķīmijterapija, var palielināt, pirms ķīmijterapijas papildus lietojot kortikosteroīdus.

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem devu nav nepieciešams pielāgot.

Pediatriskā populācija

Bērni un pusaudži (vecumā no 1 mēneša līdz 17 gadiem):

20 mikrogramus/kg (maksimālā deva nedrīkst pārsniegt 1500 mikrogramus) palonosetrona lieto kā

vienreizēju 15 minūtēs ievadāmu intravenozu infūziju, ko sāk apmēram 30 minūtes pirms

ķīmijterapijas.

Aloxi drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 1 mēnesim, nav pierādīta. Dati nav

pieejami. Dati par Aloxi lietošanu sliktas dūšas un vemšanas novēršanai bērniem vecumā līdz

2 gadiem ir ierobežoti.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar pavājinātu aknu darbību deva nav jāpielāgo.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar pavājinātu nieru darbību deva nav jāpielāgo.

Nav pieejami dati par pacientiem ar nieru slimību beigu stadijā, kuriem veic hemodialīzi.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tā kā palonosetrons var pagarināt resnās zarnas tranzīta laiku, pacienti, kuriem agrāk ir bijis

aizcietējums vai subakūtas zarnu obstrukcijas simptomi, pēc zāļu lietošanas ir jānovēro. Lietojot

palonosetronu devā 750 mikrogrami, ir ziņots par diviem gadījumiem, kad radies aizcietējums ar

fekāliju sablīvēšanos, kā rezultātā bija nepieciešama hospitalizācija.

Pie visām pārbaudītajām devām, palonosetrons neizraisīja klīniski nozīmīgu QTc intervāla

pagarināšanos. Ir veikts īpašs, sīki izstrādāts pētījums par palonosetrona iedarbību uz veselu

brīvprātīgo QT/QTc (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Kaut gan, tāpat kā ar citiem 5-HT

antagonistiem, piesardzība jāievēro, palonosetronu lietojot

pacientiem ar QT intervāla pagarināšanos vai tā iespējamu attīstību. Šie nosacījumi attiecas uz

pacientiem, kuriem pašiem vai ģimenes anamnēzē bijusi QT intervāla pagarināšanās, elektrolītu

novirzes no normas, sastrēguma sirds mazspēja, bradiaritmijas, vadīšanas traucējumi, kā arī uz

pacientiem, kuri lieto antiaritmiskus līdzekļus vai citas zāles, kas izraisa QT pagarināšanos vai

elektrolītu novirzes no normas. Hipokaliēmija un hipomagnēmija jākoriģē pirms 5-HT

antagonistu

lietošanas.

Pēc vienu pašu 5-HT

antagonistu lietošanas vai pēc to lietošanas kopā ar citām serotonīnerģiskām

zālēm (tostarp selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI) un serotonīna noradrenalīna

atpakaļsaistes inhibitoriem (SNAI)) ziņots par serotonīna sindromu. Atbilstoši ieteicams novērot

pacientus, vai viņiem nerodas serotonīna sindromam līdzīgi simptomi.

Aloxi nevajadzētu lietot, lai novērstu sliktu dūšu un vemšanu pēc ķīmijterapijas, ja vien tas nav

saistīts ar jaunas zāļu devas ievadīšanu.

Viens flakons šo zāļu satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg), būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Palonosetronu galvenokārt metabolizē CYP2D6, kā arī nedaudz izoenzīmi CYP3A4 un CYP1A2.

Pamatojoties uz pētījumiem

in vitro

, palonosetrons neinhibē un neinducē citohroma P450 izoenzīmu

pie klīniski atbilstošām koncentrācijām.

Ķīmijterapijas līdzekļi

Preklīniskos pētījumos palonosetrons neinhibēja piecu pārbaudīto līdzekļu antitumorozo darbību

(cisplatīns, ciklofosfamīds, citarabīns, doksorubicīns un mitomicīns C).

Metoklopramīds

Klīniskajā pētījumā netika novērota būtiska farmakokinētiska mijiedarbība starp vienreizēju

intravenozu palonosetrona devu un perorālu metoklopramīdu līdzsvara koncentrācijā, kas ir CYP2D6

inhibitors.

CYP2D6 inducētāji un inhibitori

Populācijas farmakokinētiskā pētījumā netika novērota būtiska ietekme uz palonosetrona klīrensu, to

lietojot kopā ar CYP2D6 inducētājiem (deksametazonu un rifampicīnu) un inhibitoriem (t.sk.

amiodarons, celekoksibs, hlorpromazīns, cimetidīns, doksorubicīns, fluoksetīns, haloperidols,

paroksetīns, hinidīns, ranitidīns, ritonavīrs, sertralīns vai terbinafīns).

Kortikosteroīdi

Palonosetronu var droši lietot kopā ar kortikosteroīdiem.

Serotonīnerģiskas zāles (piemēram, SSAI un SNAI)

Pēc 5-HT

antagonistu un citu serotonīnerģisku zāļu (tostarp SSAI un SNAI) lietošanas vienlaikus

ziņots par serotonīna sindromu.

Citas zāles

Palonosetrons ir droši lietots kopā ar analgētiskiem, antiemētiskiem/sliktu dūšu mazinošiem, kā arī

spazmolītisķiem un antiholinerģiskiem līdzekļiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskie dati par palonosetrona lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem

neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību,

dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību. Pētījumos ar dzīvniekiem ir pieejami tikai daļēji dati attiecībā

uz pārnesi caur placentu (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Palonosetrona lietošanas ietekme uz sievietēm grūtniecības periodā nav pētīta. Līdz ar to

palonosetronu grūtniecēm lietot nevajadzētu, ja vien ārsts to neuzskata par nepieciešamu.

Barošana ar krūti

Tā kā nav datu par palonosetrona izdalīšanos krūts pienā, terapijas laikā barošana ar krūti būtu

jāpārtrauc.

Fertilitāte

Datu par palonosetrona ietekmi uz auglību nav.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tā kā palonosetrons var izraisīt reiboni, miegainību vai nogurumu, pacientiem jābūt piesardzīgiem,

vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Klīniskajos pētījumos pieaugušajiem, lietojot 250 mikrogramu devu (kopā 633 pacientiem), visbiežāk

novērotās blakusparādības, kas, iespējams, ir saistītas ar Aloxi lietošanu, bija galvassāpes (9 %) un

aizcietējumi (5 %).

Klīniskajos pētījumos tika novērotas šādas nevēlamas blakusparādības (NB), kas, iespējams, ir

saistītas ar Aloxi lietošanu. Tās tika klasificētas kā biežas (≥1/100 līdz <1/10) un retāk sastopamas

(≥1/1000 līdz <1/100). Ļoti retas (<1/10 000) nevēlamas blakusparādības tika novērotas

pēcreģistrācijas periodā.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības tālāk ir sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā.

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Biežas NB

(

1/100 līdz <1/10)

Retākas NB

(

1/1000 līdz <1/100)

Ļoti retas NB°

(<1/10 000)

Imūnās sistēmas

traucējumi

Paaugstināta

jutība,

anafilakse,

anafilaktiskas/an

afilaktoīdas

reakcijas un šoks

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Hiperkaliēmija,

metabolisma traucējumi,

hipokalciēmija,

hipokaliēmija, anoreksija,

hiperglikēmija, samazināta

apetīte

Psihiskie traucējumi

Trauksme, eiforisks

noskaņojums

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Reibonis

Miegainība, bezmiegs,

parestēzija, pārlieku izteikta

miegainība, perifēra sensora

neiropātija

Acu bojājumi

Acu iekaisums, ambliopija

Ausu un labirinta bojājumi

Slikta dūša pie kustībām,

džinkstēšana ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

Tahikardija, bradikardija,

ekstrasistoles, miokarda

išēmija, sinusa tahikardija,

sinusa aritmija,

supraventrikulāras

ekstrasistoles

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Hipotensija, hipertensija,

vēnu krāsas maiņa, vēnu

pietūkums

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja

un videnes slimības

Žagas

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Aizcietējumi

Caureja

Dispepsija, vēdera sāpes,

sāpes vēdera augšdaļā, sausa

mute, meteorisms

Aknu un/vai žults izvades

sistēmas traucējumi

Hiperbilirubīnēmija

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Alerģisks dermatīts, niezoši

izsitumi

Skeleta-muskuļu un

saistaudu sistēmas

bojājumi

Locītavu sāpes

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Biežas NB

(

1/100 līdz <1/10)

Retākas NB

(

1/1000 līdz <1/100)

Ļoti retas NB°

(<1/10 000)

Nieru un urīnizvades

sistēmas traucējumi

Urīna aizture, glikozūrija

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija, drudzis, nogurums,

karstuma sajūta, gripai

līdzīga slimība

Reakcija

injekcijas vietā*

Izmeklējumi

Paaugstinātas

transamināzes,

elektrokardiogrammā

pagarināts QT intervāls.

° Pēcreģistrācijas periodā novērotais.

* Ietver šādas reakcijas: dedzināšana, sacietējumi, diskomforts un sāpes.

Pediatriskā populācija

Pediatrijas klīniskajos pētījumos par sliktas dūšas un vemšanas novēršanu, ko rada mēreni vai stipri

emetogēna vēža ķīmijterapija, 402 pacienti saņēma vienu palonosetrona devu (3, 10 vai 20 mkg/kg).

Tabulā norādītas bieži vai retāk novērotas nevēlamās blakusparādības, par ko saņemti ziņojumi pēc

palonosetrona lietošanas; ne par vienu nav ziņots, ka biežums būtu >1 %.

Nevēlamās blakusparādības tika novērtētas pediatriskajiem pacientiem, kas palonosetronu saņēma ne

vairāk kā pirms 4 ķīmijterapijas cikliem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Klīniskajos pētījumos pieaugušajiem tika pielietotas devas līdz pat 6 mg. Pie vislielākās devu grupas

tika novērots līdzīgs blakusparādību biežums, salīdzinājumā ar citām devu grupām, un netika novērota

no devas atkarīga ietekme. Pārdozēšana ar Aloxi ir maz iespējama, bet tās gadījumā būtu

nepieciešama uzturoša terapija. Pētījumi ar dialīzes pielietošanu nav veikti, taču plašās izplatības dēļ

maz ticams, ka dialīze būs efektīva ārstēšanas metode Aloxi pārdozēšanas gadījumā.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežas NB

(

1/100 līdz <1/10)

Retākas NB

(

1/1000 līdz <1/100)

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Reibonis, diskinēzija

Sirds funkcijas traucējumi

QT intervāla pagarināšanās

elektrokardiogrammā, vadīšanas

traucējumi, sinusa tahikardija

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes

slimības

Klepus, elpas trūkums,

asiņošana no deguna

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alerģisks dermatīts, niezoši

izsitumi, ādas slimība, nātrene

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Drudzis, sāpes infūzijas vietā,

reakcija infūzijas vietā, sāpes

Pediatriskā populācija

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem klīniskajos pētījumos bērniem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: līdzekļi pret vemšanu un sliktu dūšu, serotonīna (5HT

) antagonisti. ATĶ

kods: A04AA05

Palonosetrons ir selektīvs augstas afinitātes 5HT

receptoru antagonists.

Divos randomizētos, dubultaklos pētījumos, kuros kopā piedalījās 1132 pacienti, kuri saņēma vidēji

emetogēnu ķīmijterapiju, kas iekļāva cisplatīnu ≤50 mg/m

, karboplatīnu, ciklofosfamīdu

1500 mg/m

un doksorubicīnu

>

25 mg/m

, tika salīdzināti 250 mikrogrami un 750 mikrogrami

palonosetrona ar 32 mg ondansetrona (pusperiods 4 stundas) vai 100 mg dolasetrona (pusperiods

7,3 stundas), lietojot intravenozi 1. dienā, bez deksametazona.

Randomizētā, dubultaklā pētījumā, kurā kopā piedalījās 667 pacienti, kuri saņēma stipri emetogēnu

ķīmijterapiju, kas iekļāva cisplatīnu ≥60 mg/m

, ciklofosfamīdu >1500 mg/m

un dakarbazīnu, tika

salīdzināti 250 mikrogrami un 750 mikrogrami palonosetrona ar 32 mg ondansetrona, lietojot

intravenozi 1. dienā. Deksametazons tika ievadīts profilaktiski pirms ķīmijterapijas 67 % pacientu.

Galvenais pētījumu mērķis nebija paredzēts, lai izvērtētu palonosetrona efektivitāti aizkavētas sliktas

dūšas vai vemšanas gadījumā. Antiemētiskā iedarbība tika novērota laikā no 0–24 stundām,

24-120 stundām un 0–120 stundām. Rezultāti, kas iegūti pētījumos par vidēji emetogēnu ķīmijterapiju

un stipri emetogēnu ķīmijterapiju, ir apkopoti tabulās tālākā tekstā.

Palonosetrons bija līdzvērtīgs, pretstatot salīdzināmajām zālēm akūtajā vemšanas fāzē, lietojot gan

vidēji, gan stipri emetogēnu terapiju.

Lai arī kontrolētos klīniskos pētījumos netika uzskatāmi parādīta salīdzinoša palonosetrona

efektivitāte daudzkārtējos ciklos, trijos 3. fāzes pētījumos iesaistītie 875 pacienti turpināja dalību

atklātos pētījumos par drošumu, un tika ārstēti ar 750 mikrogramiem palonosetrona līdz 9 papildu

ķīmijterapijas cikliem. Vispārējais drošums saglabājās visos ciklos.

1. tabula. Pacientu reakcija procentos pa ārstēšanas grupām un fāzēm pētījumos par vidēji

emetogēnu ķīmijterapiju salīdzinājumā ar ondansetronu

a

.

Aloxi

250 mikrogrami

(n = 189)

Ondansetrons

32 miligrami

(n = 185)

Delta

Pilnīga reakcija (bez vemšanas, nelietojot tās kupēšanai papildus zāles)

97,5 % TI

b

0–24 stundas

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24–120 stundas

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0–120 stundas

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Pilnīga kontrole (pilnīga reakcija un nekas vairāk par nelielu sliktu dūšu)

p-vērtība

c

0–24 stundas

76,2

65,4

10,8

24–120 stundas

66,7

50,3

16,4

0,001

0–120 stundas

63,0

44,9

18,1

0,001

Bez sliktas dūšas (Likerta skala)

p-vērtība

c

0–24 stundas

60,3

56,8

24–120 stundas

51,9

39,5

12,4

0–120 stundas

45,0

36,2

a

Kohorta, kuru paredzēts ārstēt.

b

Pētījumos bija paredzēts pierādīt, ka pētāmās zāles ir līdzvērtīgas. Apakšējā robeža, kas lielāka par -15 %,

pierāda, ka Aloxi ir līdzvērtīgs salīdzināmām zālēm.

c

Hi-kvadrāta tests. Ticamības līmenis α = 0,05.

2. tabula.

Pacientu reakcija procentos pa ārstēšanas grupām un fāzēm pētījumos par vidēji

emetogēnu ķīmijterapiju salīdzinājumā ar dolasetronu

a

.

Aloxi

250 mikrogrami

(n = 185)

Dolasetrons

100 miligrami

(n = 191)

Delta

Pilnīga reakcija (bez vemšanas, nelietojot tās kupēšanai papildus zāles)

97,5 % TI

b

0–24 stundas

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24–120 stundas

54,0

38,7

15,3

[3,4 %, 27,1 %]

0–120 stundas

46,0

34,0

12,0

[0,3 %, 23,7 %]

Pilnīga kontrole (pilnīga reakcija un nekas vairāk par nelielu sliktu dūšu)

p-vērtība

c

0–24 stundas

57,1

47,6

24–120 stundas

48,1

36,1

12,0

0,018

0–120 stundas

41,8

30,9

10,9

0,027

Bez sliktas dūšas (Likerta skala)

p-vērtība

c

0–24 stundas

48,7

41,4

24–120 stundas

41,8

26,2

15,6

0,001

0–120 stundas

33,9

22,5

11,4

0,014

a

Kohorta, kuru paredzēts ārstēt.

Pētījumos bija paredzēts pierādīt, ka pētāmās zāles ir līdzvērtīgas. Apakšējā robeža, kas lielāka par -15 %,

pierāda, ka Aloxi ir līdzvērtīgs salīdzināmām zālēm.

Hi-kvadrāta tests. Ticamības līmenis α = 0,05.

3. tabula. Pacientu reakcija procentos pa ārstēšanas grupām un fāzēm pētījumos par stipri

emetogēnu ķīmijterapiju salīdzinājumā ar ondansetronu

a

.

Aloxi

250 mikrogrami

(n = 223)

Ondansetrons

32 miligrami

(n = 221)

Delta

Pilnīga reakcija (bez vemšanas, nelietojot tās kupēšanai papildus zāles)

97,5 % TI

b

0–24 stundas

59,2

57,0

[-8,8 %, 13,1 %]

24–120 stundas

45,3

38,9

[-4,6 %, 17,3 %]

0–120 stundas

40,8

33,0

[-2,9 %, 18,5 %]

Pilnīga kontrole (pilnīga reakcija un nekas vairāk par nelielu sliktu dūšu)

p-vērtība

c

0–24 stundas

56,5

51,6

24–120 stundas

40,8

35,3

0–120 stundas

37,7

29,0

Bez sliktas dūšas (Likerta skala)

p-vērtība

c

0–24 stundas

53,8

49,3

24–120 stundas

35,4

32,1

0–120 stundas

33,6

32,1

a

Kohorta, kuru paredzēts ārstēt.

b

Pētījumos bija paredzēts pierādīt, ka pētāmās zāles ir līdzvērtīgas. Apakšējā robeža, kas lielāka par -15 %,

pierāda, ka Aloxi ir līdzvērtīgs salīdzināmām zālēm.

c

Hi-kvadrāta tests. Ticamības līmenis α = 0,05.

CINV klīniskajos pētījumos palonosetrona ietekme uz asinsspiedienu, sirdsdarbības ātrumu un EKG

parametriem, ieskaitot QTc, bija salīdzināma ar odansetrona un dolasetrona iedarbību. Neklīniskajos

pētījumos noskaidrojās, ka palonosetrons spēj bloķēt kambaru depolarizācijā un repolarizācijā

iesaistītos jonu kanālus, kā arī pagarināt darbības potenciālu.

Palonosetrona iedarbība uz QTc intervālu tika vērtēta dubultaklā randomizētā paralēlā placebo un

pozitīvi (moksifloksacīns) kontrolētā pētījumā, kurā tika iesaistīti gan pieauguši vīrieši, gan sievietes.

Pētījuma mērķis bija novērtēt vienreizēji intravenozi ievadītas 0,25, 0,75 vai 2,25 mg palonosetrona

devas ietekmi uz 221 veselu indivīdu EKG. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka devas līdz 2,25 mg

QT/QTc intervālu garumu, kā arī citus EKG intervālus neietekmē. Klīniski nozīmīgas sirdsdarbības

ātruma, atrioventrikulārās (AV) pārvades un sirds repolarizācijas pārmaiņas netika konstatētas.

Pediatriskā populācija

Ķīmijterapijas radītas sliktas dūšas un vemšanas novēršana (CINV)

Palonosetrona drošums un efektivitāte, intravenozi ievadot vienu 3 µg/kg vai 10 µg/kg devu, tika

pētīta pirmajā klīniskajā pētījumā 72 pacientiem šādās vecuma grupās: vecumā no >28 dienām līdz

23 mēnešiem (12 pacienti), vecumā no 2 līdz 11 gadiem (31 pacients) un vecumā no 12 līdz 17

gadiem (29 pacienti), kuri saņēma stipri vai mēreni emetogēnu ķīmijterapiju. Drošuma problēmas

neradās nevienā no devu līmeņiem. Galvenais efektivitātes mainīgais parametrs bija pacientu daļa ar

pilnīgu atbildes reakciju (PR, definēta kā vemšanas epizožu neesamība, nelietojot zāles vemšanas

kupēšanai) 24 stundas pēc ķīmijterapijas līdzekļa ievadīšanas sākuma. 10 µg/kg palonosetrona devas

efektivitāte, salīdzinot ar 3 µg/kg devu, bija attiecīgi 54,1 % un 37,1 %.

Aloxi efektivitāte ķīmijterapijas radītas sliktas dūšas un vemšanas novēršanā pediatriskiem vēža

pacientiem tika pierādīta otrā centrālā līdzvērtīguma pētījumā, salīdzinot vienu intravenozu

palonosetrona infūziju un intravenozi ievadīta ondansetrona režīmu. Kopumā 493 pediatrijas pacienti

vecumā no 64 dienām līdz 16,9 gadiem pirms mēreni (69,2 %) līdz stipri emetogēnas ķīmijterapijas

(30,8 %) tika ārstēti ar palonosetronu 10 µg/kg (maksimāli 0,75 mg), palonosetronu 20 µg/kg

(maksimāli 1,5 mg) vai ondansetronu (3 x 0,15 mg/kg, maksimālā kopējā deva 32 mg), ko 1. ciklā

ievadīja 30 minūtes pirms emetogēnas ķīmijterapijas sākšanas. Vairākumam pacientu (78,5 %) visās

ārstēšanas grupās šis ķīmijterapijas kurss nebija pirmais. Ievadītās emetogēnās ķīmijterapijas veidi

bija šādi: doksorubicīns, ciklofosfamīds (<1500 mg/m

), ifosfamīds, cisplatīns, daktinomicīns,

karboplatīns un daunorubicīns. Papildu kortikosteroīdi, starp tiem arī deksametazons, kopā ar

ķīmijterapiju tika ievadīti 55 % pacientu. Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija pilna atbildes

reakcija (

Complete Response

– CR; definēta kā reakcija bez vemšanas, bez rīstīšanās un bez

glābējzāļu lietošanas pirmajās 24 stundās pēc ķīmijterapijas sākšanas) pirmā ķīmijterapijas cikla

akūtajā fāzē. Efektivitāti pamatoja pierādītais intravenozi ievadīta palonosetrona līdzvērtīgums,

salīdzinot ar intravenozi ievadītu ondansetronu. Līdzvērtīguma kritēriji tika sasniegti tad, ja 97,5 %

ticamības intervāla zemākā robeža atšķirībai intravenozi ievadīta palonosetrona pilnas atbildes

reakcijas rādītājā mīnus intravenozi ievadīta ondansetrona rādītājā bija lielāka par –15 %.

Palonosetrona 10 µg/kg, palonosetrona 20 µg/kg un ondansetrona grupās pacientu proporcija ar CR

bija 54,2 %, 59,4 % un 58,6 %. Tā kā 97,5 % ticamības intervāls (slāņiem pielāgots

Mantel-

Haenszel

tests) par atšķirību CR

0-24h

rādītājā starp palonosetronu 20 µg/kg un ondansetronu bija [–

11,7 %, 12,4 %], tad tika pierādīts 20 µg/kg palonosetrona devas un ondansetrona līdzvērtīgums.

Tā kā šajā pētījumā pierādīja, ka pediatrijas pacientiem, lai novērstu ķīmijterapijas radītu sliktu dūšu

un vemšanu, vajadzīga lielāka palonosetrona deva nekā pieaugušajiem, drošuma profils atbilst

pieaugušajiem pierādītajam profilam (skatīt 4.8. apakšpunktu). Informācija par farmakokinētiku

sniegta 5.2. apakšpunktā.

Pēcoperācijas sliktas dūšas un vemšanas novēršana

Pediatriskajā populācijā tika veikti divi pētījumi. Palonosetrona drošums un efektivitāte, intravenozi

ievadot vienu 1 µg/kg vai 3 µg/kg devu, tika salīdzināta pirmajā klīniskā pētījumā 150 pacientiem

šādās vecuma grupās: vecumā no >28 dienām līdz 23 mēnešiem (7 pacienti), vecumā no 2 līdz 11

gadiem (96 pacienti) un vecumā no 12 līdz 16 gadiem (47 pacienti), kuriem tika veiktas plānveida

operācijas. Drošuma problēmas neradās nevienā no terapijas grupām. Pacientu īpatsvars, kuriem laikā

no 0 līdz 72 stundām pēc operācijas vemšanas nebija, būtiski neatšķīrās – neatkarīgi no tā, vai viņi

saņēma 1 µg/kg vai 3 µg/kg palonosetrona (88 %

vs

. 84 %).

Otrais pētījums pediatriskajā populācijā bija daudzcentru, dubultakls, divkārtslēpts, randomizēts

paralēlu grupu aktīvi kontrolēts vienas devas līdzvērtīguma pētījums, kur salīdzināja intravenozi

ievadītu palonosetronu (1 µg/kg, maks. 0,075 mg) un intravenozi ievadītu ondansetronu. Kopumā

piedalījās 670 ķirurģiski ārstētu pediatrijas pacientu vecumā no 30 dienām līdz 16,9 gadiem. Primārais

efektivitātes mērķa kritērijs – pilna atbildes reakcija (

Complete Response

– CR; reakcija bez

vemšanas, bez rīstīšanās un bez antiemētisko glābējzāļu lietošanas) pirmajās 24 stundās pēc

operācijas tika sasniegts 78,2 % pacientu palonosetrona grupā un 82,7 % pacientu ondansetrona

grupā. Ja iepriekš noteiktā līdzvērtīguma robeža ir –10 %, slāņiem pielāgotais

Mantel-Haenszel

statistiskais līdzvērtīguma ticamības intervāls atšķirībai primārajā mērķa kritērijā – pilna atbildes

reakcija (CR) – bija [–10,5, 1,7 %], tātad līdzvērtīgums netika pierādīts. Nevienā no ārstēšanas režīmu

grupām netika konstatēti jauni aspekti bažām par drošumu.

Informāciju par izmantošanu pediatriskajai populācijai skatīt 4.2. apakšpunktā.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc intravenozas ievadīšanas, sākotnēja koncentrācijas samazināšanās plazmā, turpinās ar lēnu

izvadīšanu no organisma ar aptuveni 40 stundu ilgu vidējo beigu eliminācijas pusperiodu. Vidējā

maksimālā koncentrācija plazmā (C

) un laukums zem koncentrācijas-laika līknes (AUC0-

parasti ir proporcionāli devai, tās diapazonā 0,3–90 μg/kg veseliem cilvēkiem un vēža pacientiem.

11 sēklinieku vēža slimniekiem, kuri trīs 0,25 mg lielas palonosetrona devas saņēma intravenozi reizi

dienā katru otro dienu, tā koncentrācija plazmā no 1. dienas līdz 5. dienai pieauga vidēji par

34 % (

SN). 12 veseliem indivīdiem, kuri 0,25 mg lielu palonosetrona devu saņēma reizi dienā

3 dienas pēc kārtas, tā koncentrācija plazmā no 1. dienas līdz 3. dienai pieauga vidēji par 110

45 %

SN).

Farmakokinētiskā simulācija ļauj secināt, ka reizi dienā trīs dienas pēc kārtas ievadītā 0,25 mg

palonosetrona kopējā iedarbība (AUC0-

) atbilst intravenozi ievadītai vienai 0,75 mg devai, lai gan

vienas devas 0,75 mg C

bija augstāks.

Izkliede

Palonosetrons ieteiktajā devā plaši izplatās organismā ar šķietamo izkliedes tilpumu no 6,9 līdz

7,9 l/kg. Aptuveni 62 % palonosetrona saistās ar plazmas proteīniem.

Biotransformācija

Palonosetrons eliminējas pa diviem ceļiem – apmēram 40 % tiek izvadīti caur nierēm un aptuveni

50 % metabolizējas, veidojot divus galvenos metabolītus, kuriem 5HT

receptoru antagonistiskā

darbība ir mazāka nekā 1 % no palonosetrona radītās.

In vitro

metabolisma pētījumos pierādījies, ka

CYP2D6 un mazākā mērā – CYP3A4 un CYP1A2 izoenzīmi, iesaistās palonosetrona metabolismā.

Taču klīniskie farmakokinētikas parametri būtiski neatšķiras vājiem un spēcīgiem CYP2D6 substrātu

metabolizētājiem. Klīniski atbilstošās koncentrācijas palonosetrons neinhibē un neinducē citohroma

P450 izoenzīmus.

Eliminācija

Pēc vienas intravenozas 10 mikrogrami/kg [

C]-palonosetrona devas ievadīšanas, aptuveni 80 %

devas 144 stundu laikā tika izvadīti ar urīnu, kurā palonosetrons kā neizmainīta aktīvā viela bija

apmēram 40 % no ievadītās devas. Pēc vienreizējas intravenozas

bolus

injekcijas veseliem pacientiem

kopējais palonosetrona organisma klīrenss bija 173

73 ml/min. un nieru klīrenss – 53

29 ml/min.

Zemā kopējā organisma klīrensa un lielā izkliedes tilpuma rezultātā beigu eliminācijas pusperiods no

plazmas bija aptuveni 40 stundas. Desmit procentiem pacientu vidējais beigu eliminācijas pusperiods

bija garāks par 100 stundām.

Farmakokinētika īpašām populācijām

Gados vecāki cilvēki

Vecums neietekmē palonosetrona farmakokinētiku. Gados vecākiem pacientiem devu pielāgot nav

nepieciešams.

Dzimums

Dzimums neietekmē palonosetrona farmakokinētiku. Atkarībā no dzimuma devu pielāgot nav

nepieciešams.

Pediatriskā populācija

Farmakokinētikas dati par vienu intravenozi ievadītu Aloxi devu tika iegūti no pediatrisko vēža

pacientu apakškopas (n = 280), kuri saņēma 10 µg/kg vai 20 µg/kg. Ja deva no 10 µg/kg tika

palielināta līdz 20 µg/kg, tika novērots devai proporcionāls pieaugums vidējā AUC rādītājā. Pēc

intravenozi ievadītas Aloxi 20 µg/kg vienas devas infūzijas dati ziņojumos par koncentrācijas

kulmināciju plazmā (C

) 15 minūšu infūzijas beigās visās vecumgrupās ievērojami atšķīrās, tika

novērota tendence, ka pacientiem <6 gadu vecumā tie ir zemāki nekā vecākiem pediatriskās

populācijas pacientiem. Vidējais eliminācijas pusperiods vecumgrupās kopumā bija 29,5 stundas un

pēc 20 µg/kg devas ievades svārstījās apmēram no 20 līdz 30 stundām visās vecuma grupās.

Kopējais organisma klīrenss (l/h/kg) pacientiem no 12 līdz 17 gadiem bija līdzīgs kā veseliem

pieaugušajiem. Nav skaidri izteiktas atšķirības izkliedes tilpumā, ja rādītāju izsaka l/kg.

4. tabula.

Farmakokinētikas parametri pediatriskiem vēža pacientiem pēc 15 minūšu ilgas

intravenozas Aloxi 20 µg/kg infūzijas un pieaugušiem vēža pacientiem, kas intravenozas bolus

injekcijas veidā saņēma palonosetrona devu 3 un 10

g/kg.

Pediatriski vēža pacienti

a

Pieauguši vēža

pacienti

b

<2 g.

No 2 līdz

<6 g.

No 6

līdz

<12 g.

No 12

līdz

<17 g.

3,0

g/kg

10

g/kg

N = 3

N = 5

N = 7

N = 10

N = 6

N = 5

0-∞

, h·µg/l

69,0

(49,5)

103,5

(40,4)

98,7

(47,7)

124,5

(19,1)

35,8

(20,9)

81,8

(23,9)

, stundas

24,0

23,3

30,5

56,4

(5,81)

49,8

(14,4)

N = 6

N = 14

N = 13

N = 19

N = 6

N = 5

Klīrenss

, l/h/kg

0,31

(34,7)

0,23

(51,3)

0,19

(46,8)

0,16

(27,8)

0,10

(0,04)

0,13

(0,05)

Izkliedes tilpums

c, d

, l/kg

6,08

(36,5)

5,29

(57,8)

6,26

(40,0)

6,20

(29,0)

7,91

(2,53)

9,56

(4,21)

FK parametri izteikti kā vidējās ģeometriskās vērtības (VK), izņemot eliminācijas pusperiodu T

, kam norādītas

vidējās vērtības.

FK parametri izteikti kā vidējās aritmētiskās vērtības (SN).

Klīrenss un izkliedes tilpums pediatriskajiem pacientiem pēc pielāgošanas ķermeņa masai tika aprēķināts

kombinēti no 10

g/kg un 20

g/kg devu grupām. Atšķirīgie devu līmeņi pieaugušajiem norādīti ailes virsrakstā.

Vss rādītājs ziņots pediatriskiem vēža pacientiem, bet Vz rādītājs ziņots pieaugušiem vēža pacientiem.

Nieru darbības traucējumi

Viegli līdz vidēji smagi nieru darbības traucējumi būtiski neietekmē palonosetrona farmakokinētikas

parametrus. Smagi nieru darbības traucējumi samazina nieru klīrensu, taču šo pacientu un veselo

cilvēku kopējais organisma klīrenss ir līdzīgs. Pacientiem ar nieru nepietiekamību devu pielāgot nav

nepieciešams. Nav pieejami farmakokinētiskie dati par pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze.

Aknu darbības traucējumi

Aknu darbības traucējumi būtiski neietekmē palonosetrona kopējo organisma klīrensu salīdzinājumā

ar veseliem pacientiem. Pacientiem ar aknu nepietiekamību devu pielāgot nav nepieciešams. Kaut

palonosetrona beigu eliminācijas pusperiods un vidējā sistēmiskā iedarbība palielinās pacientiem ar

smagiem aknu darbības traucējumiem, tas neattaisno devas samazināšanu.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iedarbību novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un iedarbības

ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šī iedarbība nav

būtiska.

Neklīniskie standartpētījumi norāda, ka palonosetrons, tikai ļoti lielā koncentrācijā lietots, var bloķēt

jonu kanālus, kas saistīti ar ventrikulāro de- un re-polarizāciju, un pagarināt darbības potenciālo

ilgumu.

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar grūtniecību,

embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību. Pētījumiem ar dzīvniekiem ir

pieejami tikai ierobežots skaits datu attiecībā uz pārnesi caur placentu (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Palonosetrons nav mutagēns. Lielas palonosetrona devas (katrai devai izraisot vismaz 30 reizes

cilvēka terapeitiskās devas un iedarbības ilgumu), lietotas divus gadus katru dienu, palielināja aknu

audzēju, endokrīno dziedzeru neoplāzijas (vairogdziedzerī, hipofīzē, aizkuņģa dziedzerī, virsnieru

serdē) un ādas audzēju sastopamības biežumu žurkām, bet ne pelēm. Šos procesus izraisošie

mehānismi nav pilnībā izprotami, bet tā kā tika izmantotas lielas devas, bet cilvēkiem Aloxi ir

paredzēts vienreizējai ievadīšanai, tad, klīniskai lietošanai iegūtie dati nav uzskatāmi par būtiski

nozīmīgiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mannīts

Dinātrija edetāts

Nātrija citrāts

Citronskābes monohidrāts

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai)

Sālsskābe (pH korekcijai)

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

Pēc flakona atvēršanas šķīdums ir nekavējoties jāizlieto un neizmantotais šķīdums – jālikvidē.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

I klases stikla flakons ar hlorbutila silikonizētu gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu.

Iepakojumā ir 1 flakons ar 5 ml šķīduma.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Īrija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/04/306/001

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2005. gada 22. marts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 23. marts

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Aloxi 500 mikrogramu mīkstās kapsulas.

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra kapsula satur 500 mikrogramus palonosetrona (palonosetron) hidrohlorīda veidā.

Palīgviela(-s):

Katra kapsula satur 7 mg sorbīta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Mīkstā kapsula.

Gludas, gaiši bēšas, necaurspīdīgas, apaļas vai ovālas, mīkstas želatīna kapsulas, pildītas ar dzidru,

dzeltenīgu šķīdumu.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Aloxi ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem sliktas dūšas un vemšanas novēršanai, ko rada mēreni

emetogēna vēža ķīmijterapija.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Aloxi ir jālieto tikai pirms ķīmijterapijas.

Devas

Pieaugušie

500 mikrogramus palonosetrona lieto perorāli apmēram vienu stundu pirms ķīmijterapijas sākšanas.

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem devu nav nepieciešams pielāgot.

Pediatriskā populācija

Aloxi drošums un efektivitāte, lietojot bērniem, nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 5.1. un

5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar pavājinātu aknu darbību deva nav jāpielāgo.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar pavājinātu nieru darbību deva nav jāpielāgo.

Nav pieejami dati par pacientiem ar nieru slimību beigu stadijā, kuriem veic hemodialīzi.

Lietošanas veids

Perorālai lietošanai.

Aloxi drīkst lietot ar uzturu vai bez tā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tā kā palonosetrons var pagarināt resnās zarnas tranzīta laiku, pacienti, kuriem agrāk ir bijis

aizcietējums vai subakūtas zarnu obstrukcijas simptomi, pēc zāļu lietošanas ir jānovēro. Lietojot

palonosetronu devā 750 mikrogrami, ir ziņots par diviem gadījumiem, kad radies aizcietējums ar

fekāliju sablīvēšanos, kā rezultātā bija nepieciešama hospitalizācija.

Pie visām pārbaudītajām devām palonosetrons neizraisīja klīniski nozīmīgu koriģētā QT intervāla

pagarināšanos. Ir veikts īpašs, sīki izstrādāts pētījums par palonosetrona iedarbību uz veselu

brīvprātīgo QT/QTc (skatīt 5.1. apakšpunktā).

Kaut gan, tāpat kā ar citiem 5-HT

antagonistiem, piesardzība jāievēro, palonosetronu lietojot

pacientiem ar QT intervāla pagarināšanos vai tā iespējamu attīstību. Šie nosacījumi attiecas uz

pacientiem, kuriem pašiem vai ģimenes anamnēzē bijusi QT intervāla pagarināšanās, elektrolītu

novirzes no normas, sastrēguma sirds mazspēja, bradiaritmijas, vadīšanas traucējumi, kā arī uz

pacientiem, kuri lieto antiaritmiskus līdzekļus vai citas zāles, kas izraisa QT pagarināšanos vai

elektrolītu novirzes no normas. Hipokaliēmija un hipomagnēmija jākoriģē pirms 5-HT

antagonistu

lietošanas.

Pēc vienu pašu 5-HT

antagonistu lietošanas vai pēc to lietošanas kopā ar citām serotonīnerģiskām

zālēm (tostarp selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI) un serotonīna noradrenalīna

atpakaļsaistes inhibitoriem (SNAI)) ziņots par serotonīna sindromu. Atbilstoši ieteicams novērot

pacientus, vai viņiem nerodas serotonīna sindromam līdzīgi simptomi.

Aloxi nevajadzētu lietot, lai novērstu sliktu dūšu un vemšanu pēc ķīmijterapijas, ja vien tas nav

saistīts ar jaunas zāļu devas ievadīšanu.

Aloxi satur sorbītu. Pacienti ar retām iedzimtām fruktozes nepanesības problēmām šīs zāles lietot

nedrīkst. Aloxi kapsulas tāpat var saturēt no sojas iegūta lecitīna zīmes. Tāpēc pacienti, kuriem ir

konstatēta paaugstināta jutība pret zemesriekstiem vai soju, ir rūpīgi jānovēro, lai konstatētu

alerģiskas reakcijas simptomus.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Palonosetronu galvenokārt metabolizē CYP2D6, kā arī nedaudz izoenzīmi CYP3A4 un CYP1A2.

Pamatojoties uz pētījumiem

in vitro

, palonosetrons neinhibē un neinducē citohroma P450 izoenzīmu

pie klīniski atbilstošām koncentrācijām.

Ķīmijterapijā izmantojamās zāles

Preklīniskajos pētījumos palonosetrons neinhibēja piecu pārbaudīto līdzekļu antitumorozo darbību

(cisplatīns, ciklofosfamīds, citarabīns, doksorubicīns un mitomicīns C).

Metoklopramīds

Klīniskajā pētījumā netika novērota būtiska farmakokinētiska mijiedarbība starp vienreizēju

intravenozu palonosetrona devu un perorālu metoklopramīdu līdzsvara koncentrācijā, kas ir CYP2D6

inhibitors.

CYP2D6 inducētāji un inhibitori

Populācijas farmakokinētiskā pētījumā netika novērota būtiska ietekme uz palonosetrona klīrensu, to

lietojot kopā ar CYP2D6 inducētājiem (deksametazonu un rifampicīnu) un inhibitoriem (t.sk.

amiodarons, celekoksibs, hlorpromazīns, cimetidīns, doksorubicīns, fluoksetīns, haloperidols,

paroksetīns, hinidīns, ranitidīns, ritonavīrs, sertralīns vai terbinafīns).

Kortikosteroīdi

Palonosetronu var droši lietot kopā ar kortikosteroīdiem.

Serotonīnerģiskas zāles (piemēram, SSAI un SNAI)

Pēc 5-HT

antagonistu un citu serotonīnerģisku zāļu (tostarp SSAI un SNAI) lietošanas vienlaikus

ziņots par serotonīna sindromu.

Citas zāles

Palonosetrons ir droši lietots kopā ar analgētiskiem, antiemētiskiem/sliktu dūšu mazinošiem, kā arī

spazmolītiskiem un antiholinerģiskiem līdzekļiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskie dati par palonosetrona lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem

neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību,

dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību. Pētījumos ar dzīvniekiem ir pieejami tikai daļēji dati attiecībā

uz pārnesi caur placentu (skatīt 5.3. apakšpunktā). Palonosetrona lietošanas ietekme uz sievietēm

grūtniecības periodā nav pētīta, tāpēc palonosetronu grūtniecēm lietot nevajadzētu, ja vien ārsts to

neuzskata par nepieciešamu.

Barošana ar krūti

Tā kā nav datu par palonosetrona izdalīšanos krūts pienā, terapijas laikā barošana ar krūti būtu

jāpārtrauc.

Fertilitāte

Datu par palonosetrona ietekmi uz auglību nav.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tā kā palonosetrons var izraisīt reiboni, miegainību vai nogurumu, pacientiem jābūt piesardzīgiem,

vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Klīniskajos pētījumos, lietojot 500 mikrogramu devu (kopā 161 pacientiem), visbiežāk novērotā

blakusparādība, kas, iespējams, ir saistīta ar Aloxi lietošanu, bija galvassāpes (3,7 %).

Klīniskajos pētījumos tika novērotas tālāk uzskaitītās nevēlamas blakusparādības (NB), kas,

iespējams, ir saistītas ar Aloxi lietošanu. Tās tika klasificētas kā biežas (≥1/100 līdz <1/10) un retāk

sastopamas (≥1/1000 līdz <1/100).

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežas NB

Retākas NB

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Acu bojājumi

Acu pietūkums

Sirds funkcijas traucējumi

Pirmās pakāpes atriovetrikulāra

blokāde, otrās pakāpes

atriovetrikulāra blokāde

Elpošanas sistēmas traucējumi,

krūšu kurvja un videnes slimības

Elpas tūkums

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Aizcietējums, slikta dūša

Skeleta-muskuļu un saistaudu

sistēmas bojājumi

Muskuļu sāpes

Izmeklējumi

Paaugstināts bilirubīna līmenis

asinīs

Pēcreģistrācijas periodā ļoti reti (<1/10 000) konstatētas paaugstinātas jutības reakcijas pēc

palonosetrona šķīduma injekcijai intravenozas lietošanas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Klīniskajos pētījumos tika pielietotas devas līdz pat 6 mg. Pie visaugstākās devu grupas tika novērots

līdzīgs nevēlamu blakusparādību biežums kā citās devu grupās un netika novērota no devas atkarīga

ietekme. Pārdozēšana ar Aloxi ir maz iespējama, bet tās gadījumā būtu nepieciešama uzturoša

terapija. Pētījumi ar dialīzes pielietošanu nav veikti, taču plašās izplatības dēļ maz ticams, ka dialīze

būs efektīva ārstēšanas metode Aloxi pārdozēšanas gadījumā.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: līdzekļi pret vemšanu un sliktu dūšu, serotonīna (5HT

) antagonisti, ATĶ

kods: A04AA05

Palonosetrons ir selektīvs augstas afinitātes 5HT

receptoru antagonists.

Daudzcentru, randomizētā, dubultaklā, aktīvi kontrolētā pētījumā, tika apsekoti 635 pacienti, kuri

saņēma vidēji emetogēnu pretvēža ķīmijterapiju. Vienu stundu pirms vidēji emetogēnas ķīmijterapijas

lietotu palonosetrona kapsulu 250 µg, 500 µg vai 750 µg devas iedarbība tika salīdzināta ar

30 minūtes pirms ķīmijterapijas intravenozi veiktas vienas 250 µg Aloxi injekcijas iedarbību. Pacienti

randomizēti papildus savai terapijai saņēma vai nu deksametazonu, vai placebo. Lielākā daļa pētījumā

iekļauto pacientu bija sievietes (73 %), eiropeīdās rases pārstāvji (69 %) un cilvēki, kas ķīmijterapiju

lietoja pirmo reizi (59 %). Antiemētiskā iedarbība tika novērota laikā no 0 līdz 24 stundām, no 24 līdz

120 stundām un no 0 līdz 120 stundām.

Efektivitātes kritērijs bija perorāli lietotu palonosetrona devu iedarbības līdzvērtīgums reģistrēto

intravenozo zāļu iedarbībai. Iedarbība tika atzīta par līdzvērtīgu, ja starpībai starp pilnīgu reakciju uz

perorāli ievadītu palonosetrona devu un intravenozi ievadītu palonosetrona devu abpusējā 98,3 %

ticamības intervāla apakšējā robeža bija lielāka par -15 %. Līdzvērtīguma robeža bija 15 %.

Kā redzams 1. tabulā, perorāli ievadītu Aloxi kapsulu 500 µg deva salīdzināšanai izmantotajām

aktīvajām zālēm līdzvērtīgi iedarbojās laika periodos no 0 līdz 24 stundām un no 0 līdz 120 stundām,

savukārt laika periodā no 24 līdz 120 stundām līdzvērtīgums netika apliecināts.

Lai arī kontrolētos klīniskos pētījumos netika uzskatāmi parādīta salīdzinoša palonosetrona

efektivitāte daudzkārtējos ciklos, 217 pacienti tika iekļauti daudzcentru atklātā pētījumā par drošumu

un tika ārstēti ar palonosetrona kapsulu 750 mikrogramu devām, tās saņemot līdz 4 ķīmijterapijas

cikliem. Kopumā tika veikti 654 ķīmijterapijas cikli. Apmēram 74 % pacientu 30 minūtes pirms

ķīmijterapijas saņēma arī vienu deksametazona devu perorāli vai intravenozi. Pilnīga reakcija, zāles

lietojot vairākos ciklos, formāli netika vērtēta, tomēr vispārējais antiemētiskais efekts 0–24 stundu

periodā pēc kārtas veiktajos ciklos bija līdzvērtīgs un vispārējais drošums saglabājās visos ciklos.

1. tabula. Pacientu īpatsvars

a

procentos pa ārstēšanas grupām un fāzēm.

Aloxi perorāli

500 mikrogrami

(n = 160)

Aloxi intravenozi

250 mikrogrami

(n = 162)

Delta

Pilnīga reakcija (bez vemšanas, nelietojot tās kupēšanai papildu zāles)

98,3 % TI

b

0–24 stundas

76,3

70,4

[-6,5 %, 18,2 %]

24–120 stundas

62,5

65,4

-2,9

[-16,3 %, 10,5 %]

0–120 stundas

58,8

59,3

-0,5

[-14,2 %, 13,2 %]

Pilnīga kontrole (pilnīga reakcija un nekas vairāk par nelielu sliktu dūšu)

p-vērtība

c

0–24 stundas

74,4

68,5

24–120 stundas

56,3

62,3

-6,0

0–120 stundas

52,5

56,2

-3,7

Bez sliktas dūšas (Likerta skala)

p-vērtība

c

0–24 stundas

58,8

57,4

24–120 stundas

49,4

47,5

0–120 stundas

45,6

42,6

a

Kohorta, kuru paredzēts ārstēt.

b

Pētījumā bija paredzēts pierādīt, ka pētāmās zāles ir līdzvērtīgas. Apakšējā robeža, kas lielāka par -15 %,

pierāda, ka perorāli lietots Aloxi ir līdzvērtīgs intravenozi lietotam Aloxi.

c

Hi-kvadrāta tests. Ticamības līmeņi, ja alfa ir 0,0167 (koriģēti dažādiem salīdzinājumiem).

Neklīniskajos pētījumos noskaidrojās, ka palonosetrons spēj bloķēt kambaru depolarizācijā un

repolarizācijā iesaistītos jonu kanālus, kā arī pagarināt darbības potenciālu.

Palonosetrona iedarbība uz QTc intervālu tika vērtēta dubultaklā randomizētā paralēlā placebo un

pozitīvi (moksifloksacīns) kontrolētā pētījumā, kurā tika iesaistīti gan pieauguši vīrieši, gan sievietes.

Pētījuma mērķis bija novērtēt vienreizēji intravenozi ievadītas 0,25, 0,75 vai 2,25 mg palonosetrona

devas ietekmi uz 221 veselu indivīdu EKG. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka devas līdz 2,25 mg

QT/QTc intervālu garumu, kā arī citus EKG intervālus neietekmē. Klīniski nozīmīgas sirdsdarbības

ātruma, atrioventrikulārās (AV) pārvades un sirds repolarizācijas pārmaiņas netika konstatētas.

Pediatriskā populācija

Ķīmijterapijas radītas sliktas dūšas un vemšanas novēršana (CINV)

Palonosetrona drošums un efektivitāte, intravenozi ievadot vienu 3 µg/kg vai 10 µg/kg devu, tika

pētīta pirmajā klīniskajā pētījumā 72 pacientiem šādās vecuma grupās: vecumā no >28 dienām līdz

23 mēnešiem (12 pacienti), vecumā no 2 līdz 11 gadiem (31 pacients) un vecumā no 12 līdz 17

gadiem (29 pacienti), kuri saņēma stipri vai mēreni emetogēnu ķīmijterapiju. Drošuma problēmas

neradās nevienā no devu līmeņiem. Galvenais efektivitātes mainīgais parametrs bija pacientu daļa ar

pilnīgu atbildes reakciju (PR, definēta kā vemšanas epizožu neesamība, nelietojot zāles vemšanas

kupēšanai) 24 stundas pēc ķīmijterapijas līdzekļa ievadīšanas sākuma. 10 µg/kg palonosetrona devas

efektivitāte, salīdzinot ar 3 µg/kg devu, bija attiecīgi 54,1 % un 37,1 %.

Aloxi efektivitāte ķīmijterapijas radītas sliktas dūšas un vemšanas novēršanā pediatriskiem vēža

pacientiem tika pierādīta otrā centrālā līdzvērtīguma pētījumā, salīdzinot vienu intravenozu

palonosetrona infūziju un intravenozi ievadīta ondansetrona režīmu. Kopumā 493 pediatrijas pacienti

vecumā no 64 dienām līdz 16,9 gadiem pirms mēreni (69,2 %) līdz stipri emetogēnas ķīmijterapijas

(30,8 %) tika ārstēti ar palonosetronu 10 µg/kg (maksimāli 0,75 mg), palonosetronu 20 µg/kg

(maksimāli 1,5 mg) vai ondansetronu (3 x 0,15 mg/kg, maksimālā kopējā deva 32 mg), ko 1. ciklā

ievadīja 30 minūtes pirms emetogēnas ķīmijterapijas sākšanas. Vairākumam pacientu (78,5 %) visās

ārstēšanas grupās šis ķīmijterapijas kurss nebija pirmais. Ievadītās emetogēnās ķīmijterapijas veidi

bija šādi: doksorubicīns, ciklofosfamīds (<1500 mg/m

), ifosfamīds, cisplatīns, daktinomicīns,

karboplatīns un daunorubicīns. Papildu kortikosteroīdi, starp tiem arī deksametazons, kopā ar

ķīmijterapiju tika ievadīti 55 % pacientu. Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija pilna atbildes

reakcija (

Complete Response

– CR; definēta kā reakcija bez vemšanas, bez rīstīšanās un bez

glābējzāļu lietošanas pirmajās 24 stundās pēc ķīmijterapijas sākšanas) pirmā ķīmijterapijas cikla

akūtajā fāzē. Efektivitāti pamatoja pierādītais intravenozi ievadīta palonosetrona līdzvērtīgums,

salīdzinot ar intravenozi ievadītu ondansetronu. Līdzvērtīguma kritēriji tika sasniegti tad, ja 97,5 %

ticamības intervāla zemākā robeža atšķirībai intravenozi ievadīta palonosetrona pilnas atbildes

reakcijas rādītājā mīnus intravenozi ievadīta ondansetrona rādītājā bija lielāka par –15 %.

Palonosetrona 10 µg/kg, palonosetrona 20 µg/kg un ondansetrona grupās pacientu proporcija ar CR

bija 54,2 %, 59,4 % un 58,6 %. Tā kā 97,5 % ticamības intervāls (slāņiem pielāgots

Mantel-

Haenszel

tests) par atšķirību CR

0-24h

rādītājā starp palonosetronu 20 µg/kg un ondansetronu bija [–

11,7 %, 12,4 %], tad tika pierādīts 20 µg/kg palonosetrona devas un ondansetrona līdzvērtīgums.

Tā kā šajā pētījumā pierādīja, ka pediatrijas pacientiem, lai novērstu ķīmijterapijas radītu sliktu dūšu

un vemšanu, vajadzīga lielāka palonosetrona deva nekā pieaugušajiem, drošuma profils atbilst

pieaugušajiem pierādītajam profilam (skatīt 4.8. apakšpunktu). Informācija par farmakokinētiku

sniegta 5.2. apakšpunktā.

Pēcoperācijas sliktas dūšas un vemšanas novēršana

Pediatriskajā populācijā tika veikti divi pētījumi. Palonosetrona drošums un efektivitāte, intravenozi

ievadot vienu 1 µg/kg vai 3 µg/kg devu, tika salīdzināta pirmajā klīniskā pētījumā 150 pacientiem

šādās vecuma grupās: vecumā no >28 dienām līdz 23 mēnešiem (7 pacienti), vecumā no 2 līdz 11

gadiem (96 pacienti) un vecumā no 12 līdz 16 gadiem (47 pacienti), kuriem tika veiktas plānveida

operācijas. Drošuma problēmas neradās nevienā no terapijas grupām. Pacientu īpatsvars, kuriem laikā

no 0 līdz 72 stundām pēc operācijas vemšanas nebija, būtiski neatšķīrās – neatkarīgi no tā, vai viņi

saņēma 1 µg/kg vai 3 µg/kg palonosetrona (88 %

vs

. 84 %).

Otrais pētījums pediatriskajā populācijā bija daudzcentru, dubultakls, divkārtslēpts, randomizēts

paralēlu grupu aktīvi kontrolēts vienas devas līdzvērtīguma pētījums, kur salīdzināja intravenozi

ievadītu palonosetronu (1 µg/kg, maks. 0,075 mg) un intravenozi ievadītu ondansetronu. Kopumā

piedalījās 670 ķirurģiski ārstētu pediatrijas pacientu vecumā no 30 dienām līdz 16,9 gadiem. Primārais

efektivitātes mērķa kritērijs – pilna atbildes reakcija (

Complete Response

– CR; reakcija bez

vemšanas, bez rīstīšanās un bez antiemētisko glābējzāļu lietošanas) pirmajās 24 stundās pēc

operācijas tika sasniegts 78,2 % pacientu palonosetrona grupā un 82,7 % pacientu ondansetrona

grupā. Ja iepriekš noteiktā līdzvērtīguma robeža ir –10 %, slāņiem pielāgotais

Mantel-Haenszel

statistiskais līdzvērtīguma ticamības intervāls atšķirībai primārajā mērķa kritērijā – pilna atbildes

reakcija (CR) – bija [–10,5, 1,7 %], tātad līdzvērtīgums netika pierādīts. Nevienā no ārstēšanas režīmu

grupām netika konstatēti jauni aspekti bažām par drošumu.

Informāciju par izmantošanu pediatriskajai populācijai skatīt 4.2. apakšpunktā.

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc ievadīšanas perorāli palonosetrons tiek labi absorbēts, tā absolūtajai bioloģiskajai pieejamībai

sasniedzot 97 %. Pēc vienas, izmantojot buferētus šķīdumus, perorāli ievadītas devas vidējā

maksimālā palonosetrona koncentrācija (C

) un laukums zem koncentrācijas-laika līknes (AUC0-

veseliem indivīdiem bija proporcionāli devai tās diapazonā 0,3–80 μg/kg.

36 veseliem vīriešiem un sievietēm, kas saņēma vienu palonosetrona kapsulu 500 mikrogramu devu

perorāli, maksimālā palonosetrona koncentrācija plazmā (C

) bija 0,81 ± 0,17 ng/ml (vidēji ± SN),

bet laiks, kurā tika sasniegta maksimālā koncentrācija (T

), bija 5,1 ± 1,7 stundas. Sievietēm (n=18)

vidējais AUC bija par 35 % lielāks, bet vidējā C

– par 26 % augstāka nekā vīriešiem (n = 18).

12 vēža slimniekiem, kas vienu palonosetrona kapsulu 500 mikrogramu devu perorāli saņēma stundu

pirms ķīmijterapijas, C

bija 0,93 ± 0,34 ng/ml un Tmax bija 5,1 ± 5,9 stundas. AUC vēža

slimniekiem bija par 30 % lielāks nekā veseliem indivīdiem.

Maltīte ar augstu tauku saturu neietekmēja perorāli ievadīta palonosetrona C

un AUC, tāpēc Aloxi

kapsulas drīkst lietot neatkarīgi no maltītēm.

Izkliede

Palonosetrons ieteiktajā devā plaši izplatās organismā ar šķietamo izkliedes tilpumu no 6,9 līdz

7,9 l/kg. Aptuveni 62 % palonosetrona saistās ar plazmas proteīniem.

Biotransformācija

Palonosetrons eliminējas pa diviem ceļiem – apmēram 40 % tiek izvadīti caur nierēm un aptuveni

50 % metabolizējas, veidojot divus galvenos metabolītus, kuriem 5HT

receptoru antagonistiskā

darbība ir mazāka nekā 1 % no palonosetrona radītās.

In vitro

metabolisma pētījumos pierādījies, ka

CYP2D6 un mazākā mērā – CYP3A4 un CYP1A2 izoenzīmi iesaistās palonosetrona metabolismā.

Taču klīniskie farmakokinētikas parametri būtiski neatšķiras vājiem un spēcīgiem CYP2D6 substrātu

metabolizētājiem. Klīniski atbilstošās koncentrācijās palonosetrons neinhibē un neinducē citohroma

P450 izoenzīmus.

Eliminācija

Pēc vienas 750 mikrogramu [

C]-palonosetrona devas ievadīšanas perorāli sešiem veseliem

indivīdiem 85 % līdz 93 % visas radiācijas devas tika izvadīti ar urīnu, bet 5 % līdz 8 % – ar

izkārnījumiem. Ar urīnu neizmainīti tika izvadīti apmēram 40 % palonosetrona. Veseliem indivīdiem,

kas saņēma 500 mikrogramu palonosetrona kapsulās, palonosetrona eliminācijas pusperiods (t ½) bija

12 stundas (vidēji

SN), bet vēža slimniekiem t ½ bija 48

19 stundas. Pēc apmēram 0,75 mg

palonosetrona ievadīšanas vienā devā intravenozi kopējais palonosetrona klīrenss veseliem indivīdiem

bija 160

35 ml/h/kg (vidēji

SN), bet nieru klīrenss bija 66,5 ± 18,2 ml/h/kg.

Farmakokinētika īpašām populācijām

Gados vecāki cilvēki

Vecums neietekmē palonosetrona farmakokinētiku. Gados vecākiem pacientiem devu pielāgot nav

nepieciešams.

Dzimums

Dzimums neietekmē palonosetrona farmakokinētiku. Atkarībā no dzimuma devu pielāgot nav

nepieciešams.

Pediatriskā populācija

Farmakokinētikas dati par vienu intravenozi ievadītu Aloxi devu tika iegūti no pediatrisko vēža

pacientu apakškopas (n = 280), kuri saņēma 10 µg/kg vai 20 µg/kg. Ja deva no 10 µg/kg tika

palielināta līdz 20 µg/kg, tika novērots devai proporcionāls pieaugums vidējā AUC rādītājā. Pēc

intravenozi ievadītas Aloxi 20 µg/kg vienas devas infūzijas dati ziņojumos par koncentrācijas

kulmināciju plazmā (C

) 15 minūšu infūzijas beigās visās vecumgrupās ievērojami atšķīrās, tika

novērota tendence, ka pacientiem <6 gadu vecumā tie ir zemāki nekā vecākiem pediatriskās

populācijas pacientiem. Vidējais eliminācijas pusperiods vecumgrupās kopumā bija 29,5 stundas un

pēc 20 µg/kg devas ievades svārstījās apmēram no 20 līdz 30 stundām visās vecuma grupās.

Kopējais organisma klīrenss (l/h/kg) pacientiem no 12 līdz 17 gadiem bija līdzīgs kā veseliem

pieaugušajiem. Nav skaidri izteiktas atšķirības izkliedes tilpumā, ja rādītāju izsaka l/kg.

2. tabula.

Farmakokinētikas parametri pediatriskiem vēža pacientiem pēc 15 minūšu ilgas

intravenozas Aloxi 20 µg/kg infūzijas un pieaugušiem vēža pacientiem, kas intravenozas bolus

injekcijas veidā saņēma palonosetrona devu 3 un 10

g/kg.

Pediatriski vēža pacienti

a

Pieauguši vēža

pacienti

b

<2 g.

No 2 līdz

<6 g.

No 6

līdz

<12 g.

No 12

līdz

<17 g.

3,0

g/kg

10

g/kg

N = 3

N = 5

N = 7

N = 10

N = 6

N = 5

0-∞

, h·µg/l

69,0

(49,5)

103,5

(40,4)

98,7

(47,7)

124,5

(19,1)

35,8

(20,9)

81,8

(23,9)

, stundas

24,0

23,3

30,5

56,4

(5,81)

49,8

(14,4)

N = 6

N = 14

N = 13

N = 19

N = 6

N = 5

Klīrenss

, l/h/kg

0,31

(34,7)

0,23

(51,3)

0,19

(46,8)

0,16

(27,8)

0,10

(0,04)

0,13

(0,05)

Izkliedes tilpums

c, d

, l/kg

6,08

(36,5)

5,29

(57,8)

6,26

(40,0)

6,20

(29,0)

7,91

(2,53)

9,56

(4,21)

FK parametri izteikti kā vidējās ģeometriskās vērtības (VK), izņemot eliminācijas pusperiodu T

, kam norādītas

vidējās vērtības.

FK parametri izteikti kā vidējās aritmētiskās vērtības (SN).

Klīrenss un izkliedes tilpums pediatriskajiem pacientiem pēc pielāgošanas ķermeņa masai tika aprēķināts

kombinēti no 10

g/kg un 20

g/kg devu grupām. Atšķirīgie devu līmeņi pieaugušajiem norādīti ailes virsrakstā.

Vss rādītājs ziņots pediatriskiem vēža pacientiem, bet Vz rādītājs ziņots pieaugušiem vēža pacientiem.

Nieru darbības traucējumi

Viegli līdz vidēji smagi nieru darbības traucējumi būtiski neietekmē palonosetrona farmakokinētikas

parametrus. Smagi nieru darbības traucējumi samazina nieru klīrensu, taču šo pacientu un veselo

cilvēku kopējais organisma klīrenss ir līdzīgs. Pacientiem ar nieru mazspēju devu pielāgot nav

nepieciešams. Nav pieejami farmakokinētiskie dati par pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze.

Aknu darbības traucējumi

Aknu darbības traucējumi būtiski neietekmē palonosetrona kopējo organisma klīrensu salīdzinājumā

ar veseliem pacientiem. Kaut palonosetrona beigu eliminācijas pusperiods un vidējā sistēmiskā

iedarbība palielinās pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem, tas neattaisno devas

samazināšanu.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iedarbību novēroja vienīgi tad, ja izmantotās devas un iedarbības

ilgums pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamos. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šī iedarbība nav

būtiska.

Neklīniskie standartpētījumi norāda, ka palonosetrons, tikai ļoti lielā koncentrācijā lietots, var bloķēt

jonu kanālus, kas saistīti ar ventrikulāro de- un re-polarizāciju, un pagarināt darbības potenciālo

ilgumu.

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi saistītu ar grūtniecību,

embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību. No pētījumiem ar dzīvniekiem ir

pieejami tikai ierobežots skaits datu attiecībā uz pārnesi caur placentu (skatīt 4.6. apakšpunktā).

Palonosetrons nav mutagēns. Lielas palonosetrona devas (katrai devai izraisot vismaz 15 reizes

cilvēka terapeitiskās devas un iedarbības ilgumu), lietotas divus gadus katru dienu, palielināja aknu

audzēju, endokrīno dziedzeru neoplāzijas (vairogdziedzerī, hipofīzē, aizkuņģa dziedzerī, virsnieru

serdē) un ādas audzēju sastopamības biežumu žurkām, bet ne pelēm.

Šos procesus izraisošie mehānismi nav pilnībā izprotami, bet tā kā tika izmantotas lielas devas, bet

cilvēkiem Aloxi ir paredzēts vienreizējai ievadīšanai, tad klīniskai lietošanai iegūtie dati nav

uzskatāmi par būtiski nozīmīgiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Kapsulas sastāvs:

glicerīna monokaprilkaproāts (I tips)

poliglicerola oleāts

glicerīns

attīrīts ūdens

butilhidroksianizols

Kapsulas apvalks:

želatīns

sorbīts

glicerīns

titāna dioksīds

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

4 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Poliamīda/alumīnija/PVH blisters, kas satur vienu vai piecas mīkstās kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Helsinn Birex Pharmaceuticals Limited.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Ireland (Īrija)

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/04/306/003

EU/1/04/306/002

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2005. gada 22. marts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 23. marts

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/101950/2015

EMEA/H/C/000563

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Aloxi

palonosetrons

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Aloxi. Tajā ir paskaidrots, kā

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par

reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Aloxi lietošanu.

Kas ir Aloxi?

Aloxi ir zāles, kas satur aktīvo vielu palonosetronu. Tās ir pieejamas kā injekciju šķīdums (250

mikrogrami 5 mililitros) un kapsulās (500 mikrogrami).

Kāpēc lieto Aloxi?

Aloxi lieto ķīmijterapijas (pretvēža zāļu) izraisītas sliktas dūšas un vemšanas novēršanai. Injekciju

šķīdumu lieto ar ķīmijterapijas līdzekļiem, kas ir spēcīgi sliktas dūšas un vemšanas izraisītāji (tādiem

kā cisplatīns), vai ar ķīmijterapijas līdzekļiem, kuri ir mēreni šo simptomu izraisītāji (tādiem kā

ciklofosfamīds, doksorubicīns vai karboplatīns). Kapsulas lieto tikai ar tādiem ķīmijterapijas līdzekļiem,

kuri ir mēreni sliktas dūšas un vemšanas izraisītāji pieaugušajiem.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Aloxi?

Aloxi drīkst lietot tikai pirms ķīmijterapijas. Injekciju šķīdumu ievada veselības aprūpes speciālists

aptuveni 30 minūtes pirms ķīmijterapijas sākuma. Pieaugušajiem injekciju šķīdumu ievada vēnā 30

sekunžu ilgas injekcijas veidā 250 mikrogramu devā. Injekcijas iedarbīgumu palielina, pievienojot

kortikosteroīdus (zāles, kuras var lietot sliktas dūšas un vemšanas novēršanai). Bērniem šķidrumu

ievada vēnā kā infūziju (pa pilienam) 15 minūtes devā 20 mikrogrami uz kilogramu ķermeņa svara.

Ja pieaugušie lieto kapsulas, pacientam jāieņem viena kapsula vienu stundu pirms ķīmijterapijas

sākuma.

Aloxi

EMA/101950/2015

2. lappuse no 3

Plašāka informācija ir atrodama zāļu lietošanas instrukcijā.

Aloxi darbojas?

Aloxi aktīvā viela palonosetrons ir 5HT

antagonists. Tas nozīmē, ka tas neļauj organismā esošai

ķīmiskai vielai 5-hidroksitriptamīnam (5HT, ko dēvē arī par serotonīnu) piesaistīties 5HT

receptoriem

zarnās. Piesaistoties šiem receptoriem, 5HT parasti izraisa sliktu dūšu un vemšanu. Bloķējot šos

receptorus, Aloxi novērš sliktu dūšu un vemšanu, kas bieži rodas pēc ķīmijterapijas.

Kā noritēja Aloxi izpēte?

Aloxi injekciju šķīduma iedarbību novērtēja trijos pamatpētījumos, iesaistot 1842 pieaugušos, kuri

saņēma ķīmijterapijas līdzekļus – spēcīgus vai mērenus sliktas dūšas un vemšanas izraisītājus. Divas

dažādas Aloxi devas salīdzināja ar ondansetronu un dolasetronu (citām tāda paša veida zālēm).

Aloxi injekciju šķīduma iedarbību arī novērtēja vienā pētījumā, iesaistot 502 bērnus un pieaugušos, kas

saņēma ķīmijterapijas līdzekļus – spēcīgus vai mērenus sliktas dūšas un vemšanas izraisītājus.

Vēl vienā pētījumā iesaistot 651 pieaugušu pacientu, kas saņēma ķīmijterapijas līdzekļus, kuri ir

mēreni sliktas dūšas un vemšanas izraisītāji, trīs Aloxi kapsulu devu (250, 500 un 750 mikrogramu)

iedarbīgumu salīdzināja ar injekciju šķīduma iedarbīgumu.

Visos pētījumos noteica to pacientu skaitu, kam ķīmijterapija neizraisīja vemšanu.

Kādas bija Aloxi priekšrocības šajos pētījumos?

Aloxi injekciju šķīdums bija tikpat iedarbīgs kā salīdzinājuma zāles. Lietojot ķīmijterapijas līdzekļus, kas

ir spēcīgi sliktas dūšas un vemšanas izraisītāji, 59 % (132 no 223) pacientu, kuri saņēma Aloxi,

nenovēroja vemšanu 24 stundu laikā pēc ķīmijterapijas, salīdzinot ar 57 % (126 no 221) pacientu, kuri

lietoja ondansetronu . Lietojot ķīmijterapijas līdzekļus, kas ir mēreni sliktas dūšas un vemšanas

izraisītāji, 81 % (153 no 189) pacientu, kuri saņēma Aloxi, nenovēroja vemšanu 24 stundu laikā pēc

ķīmijterapijas, salīdzinot ar 69 % (127 no 185) pacientu, kuri lietoja ondansetronu. Salīdzinot ar

dolasetronu, šie rādītāji bija 63 % Aloxi lietotājiem (119 pacientiem no189) un 53 % dolasetrona

lietotāju grupā (101 pacientam no 191).

Pētījumā ar bērniem, kuri saņēma ķīmijterapijas līdzekļus, kas ir mēreni sliktas dūšas un vemšanas

izraisītāji, 59 % (98 no 165) no bērniem, kuri saņēma Aloxi injekciju šķīduma veidā devā 20

mikrogrami uz kilogramu svara , nenovēroja vemšanu 24 stundu laikā pēc ķīmijterapijas, kas

procentuāli ir tikpat daudz kā pacientiem, kuri lietoja ondansetronu (95 no 162).

Pētījumā, kurā vērtēja Aloxi kapsulu iedarbīgumu, visas trīs Aloxi devas bija tikpat iedarbīgas kā

24 stundu laikā ievadīts injekciju šķīdums, neizraisot vemšanu apmēram trim ceturtdaļām pacientu.

Tomēr tikai 500 mikrogramu deva bija tikpat iedarbīga kā injekciju šķīdums pirmo piecu dienu laikā

pēc ķīmijterapijas: aptuveni 59 % pacientu, kas saņēma 500 mikrogramu kapsulu vai injekciju

šķīdumu, minētajā periodā nenovēroja vemšanu.

Kāds risks pastāv, lietojot Aloxi?

Visbiežāk novērotās Aloxi blakusparādības (vairāk nekā 1līdz 10 pacientiem no 100) ir galvassāpes.

Injekciju šķīduma lietošana var izraisīt tādas blakusparādības kā reiboni, aizcietējumu un caureju, kas

arī ir novērotas 1 līdz 10 pieaugušiem pacientiem no 100. Pilns visu Aloxi izraisīto blakusparādību un

ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Aloxi

EMA/101950/2015

3. lappuse no 3

Kāpēc Aloxi tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Aloxi, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt

šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Aloxi lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Aloxi lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties

uz šo plānu, Aloxi zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas instrukcija, tostarp

attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par Aloxi

Eiropas Komisija 2005. gada 22. martā izsniedza Aloxi reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas

Savienībā.

Pilns Aloxi EPAR teksts atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Aloxi pieejama

zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 02.2015.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju