Accupro 20 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

24-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Kvinaprila hidrohlorīds
Pieejams no:
Pfizer Europe MA EEIG, United Kingdom
ATĶ kods:
C09AA06
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Quinaprili hydrochloridum
Deva:
20 mg
Zāļu forma:
Apvalkotās tabletes
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000609

SASKAŅOTS ZVA 09.10.2017.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Accupro 10 mg apvalkotās tabletes

Accupro 20 mg apvalkotās tabletes

(Quinaprilum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir

līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā var uzzināt:

Kas ir Accupro un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Accupro lietošanas

Kā lietot Accupro

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Accupro

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Accupro un kādam nolūkam tās lieto

Accupro pieder pie zāļu grupas, ko sauc par angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitoriem. AKE

inhibitori darbojas, paplašinot organisma asinsvadus, tādējādi samazinot asinsspiedienu tajos.

Tas tiek lietots, lai ārstētu augstu asinsspiedienu vai palīdzētu ārstēt sirds mazspēju.

2.

Kas Jums jāzina pirms Accupro lietošanas

Nelietojiet Accupro šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret kvinaprilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Tā var izpausties kā

nieze, izsitumi uz ādas vai apgrūtināta elpošana;

- ja Jums agrāk citu AKE inhibitoru lietošanas laikā ir bijusi angioedēma (sejas, mēles un kakla tūska, kas

izraisa apgrūtinātu elpošanu);

- ja Jums ir iedzimta vai idiopātiska angioedēma;

- ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus. (Labāk izvairīties no Accupro lietošanas arī grūtniecības sākumā-

skatīt sadaļu par grūtniecību);

- ja Jums ir dinamiska kreisā kambara obstrukcija;

- ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm,

ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

- ja Jūs lietojat sakubitrilu/valsartānu, zāles sirds mazspējas ārstēšanai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Accupro lietošanas konsultējieties ar ārstu

ja Jums ir aortas atveres stenoze vai obstrukcija;

ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja, išēmiska sirds slimība vai cerebrovaskulāra slimība;

ja Jums ir smaga renīna atkarīga hipertensija vai ja Jums ir intravaskulāra šķidruma tilpuma

samazināšanās;

ja Jums ir nieru darbības traucējumi vai nieru mazspēja;

ja Jums tiek veikta hemodialīze („mākslīgā niere”) vai zema blīvuma lipoproteīnu aferēze

(holesterīna izdalīšana no asinīm ar speciālu aparatūru);

ja Jums agrāk ir bijusi ar AKE inhibitoru lietošanu nesaistīta angioedēma;

SASKAŅOTS ZVA 09.10.2017.

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir asinsvadu kolagenoze (kolagēna nogulsnes asinsvados);

ja Jums tiek veikta vai ir jāveic desensibilizācijas terapija, lai mazinātu alerģiju pret bišu vai

lapseņu dzēlieniem;

ja Jums tiek veikta plaša ķirurģiska iejaukšanās (operācija) vai pielietota anestēzija;

ja Jums ir cukura diabēts;

ja Jūs lietojat diurētiskos līdzekļus, kāliju saturošus uztura bagātinātājus;

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

- angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) (ko sauc arī par sartāniem – piemēram, valsartāns,

telmisartāns, irbesartāns), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

- aliskirēnu

ja Jūs lietojat zāles vai Jums ir veselības stāvoklis, kas var pazemināt nātrija līmeni asinīs.

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība.

Accupro lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā un to nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo tā

lietošana šajā laikā var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam (skatīt sadaļu par grūtniecību).

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni

asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Accupro šādos gadījumos”.

Citas zāles un Accupro

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ir vairākas zāles, kas var savstarpēji mijiedarboties ar Accupro:

Tetraciklīni (antibiotiskie līdzekļi) un citas zāles, kas mijiedarbojas ar magniju

Anestēzijas līdzekļi ar hipotensīvu iedarbību

Litijs (izmanto dažu psihisku slimību ārstēšanai)

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, tajā skaitā selektīvie ciklooksigenāzes-2 inhibitori (COX-2

inhibitori)

Injicējami zelta preparāti (piem., nātrija aurotiomalāts)

Allopurinols

Citostatiskie līdzekļi

Imūnsupresīvie līdzekļi

Sistēmiski lietojamie kortikosteroīdi

Prokaīnamīds

Alkohols

Barbiturāti

Narkotiskie līdzekļi

Diurētiskie līdzekļi (urīndzenošie līdzekļi) un citas zāles, kuras lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai

Kāliju aizturoši diurētiskie līdzekļi, kāliju saturoši uztura bagātinātāji vai kāliju saturoša sāls

Aliskirēns

Trimetoprims (antibakteriāls līdzeklis)

mTOR inhibitori (piem., temsirolīms)

DPP-IV inhibitori (piem., vildagliptīns) vai neprilizīna inhibitori (piem., racekadotrils)

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā

„Nelietojiet Accupro šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Accupro kopā ar uzturu

Accupro var lietot gan kopā ar ēdienu, gan starp ēdienreizēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

SASKAŅOTS ZVA 09.10.2017.

Grūtniecība

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība.

Parasti ārsts Jums ieteiks pārtraukt Accupro lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs uzzināt, ka

Jums iestājusies grūtniecība, kā arī ieteiks Accupro vietā lietot kādas citas zāles. Accupro lietošana nav

ieteicama grūtniecības sākumā un to nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo lietošana pēc 3. mēneša

var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam.

Barošana ar krūti

Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Tikko dzimuša zīdaiņa (dažas

pirmās nedēļas pēc dzemdībām) un īpaši priekšlaicīgi dzimuša zīdaiņa barošana ar krūti nav ieteicama, ja

lietojat Accupro.

Gadījumā, ja barojat ar krūti vecāku zīdaini, ārsts dos Jums padomu, kādi ir guvumi un riski, lietojot

Accupro bērna barošanas ar krūti laikā, salīdzinot ar citiem ārstēšanas veidiem.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ievērojiet piesardzību, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismu. Tabletes var ietekmēt Jūsu spēju

droši vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Tās var Jums izsaukt reiboni vai nogurumu. Ja tas

notiek, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Accupro satur laktozi (viens no cukura veidiem). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms

lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.

Kā lietot Accupro

Hipertensijas (paaugstināta asinsspiediena) ārstēšanai ieteicamā sākuma deva ir 10 mg dienā, kas

pakāpeniski var tikt palielināta līdz maksimālai devai 80 mg dienā.

Sirds mazspējas gadījumā, ja Jūs jau lietojat diurētiskos līdzekļus augsta asinsspiediena ārstēšanai, ja Jūs esat

vecāks par 65 gadiem, vai ja Jums ir nieru slimība, sākuma deva tiek nozīmēta piesardzīgi un pakāpeniski

var tikt palielināta līdz maksimālai devai 40 mg dienā.

Accupro nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Accupro tabletes jālieto vienu vai divas reizes dienā. Neatkarīgi no tā, kādu devu ārsts Jums nozīmējis,

vienmēr precīzi sekojiet ārsta norādījumiem un neizmainiet nozīmēto devu.

Tablete jānorij vesela, uzdzerot ūdeni, tās nedrīkst košļāt, dalīt un smalcināt.

Ja Jums ir kādi jautājumi, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Svarīgi, lai Jūs turpinātu zāļu lietošanu. Tās palīdzēs kontrolēt Jūsu asinsspiedienu.

Neatlieciet ārsta apmeklējumu līdz brīdim, kad tabletes jau būs beigušās.

Ja esat lietojis Accupro vairāk nekā noteikts

Pārāk daudz tablešu lietošana vienā reizē var likt Jums sajusties neveselam. Nekavējoties sazinieties ar savu

ārstu vai dodieties pēc palīdzības tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ja esat aizmirsis lietot Accupro

Neuztraucieties. Ja esat aizmirsis lietot paredzēto devu, izlaidiet to pavisam un lietojiet nākamo devu

parastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

SASKAŅOTS ZVA 09.10.2017.

Pārtrauciet Accupro lietošanu un griezieties pie ārsta pēc palīdzības, ja novērojat jebkuru no sekojošiem

simptomiem. Lai arī tie tiek novēroti ļoti reti, tie var būt nopietni.

Ja Jums attīstās sejas, mēles un kakla pietūkums, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu (angioedēma).

Ja Jūs novērojat spēcīgas sāpes vēderā, kas liek Jums justies slimam (kuņģa-zarnu trakta

angioedēma).

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja pēc zāļu lietošanas novērojat jebkuru no sekojošiem simptomiem. Lai arī

tie tiek novēroti ļoti reti, tie var būt nopietni.

Ja Jums attīstās spēcīgas sāpes kaklā vai čūlas mutē, īpaši, ja Jums ir nieru darbības traucējumi vai

asinsvadu kolagenoze, Jums var nebūt pietiekams skaits balto asinsķermenīšu (neitropēnija/

agranulocitoze), kas var izraisīt paaugstinātu risku infekcijas un drudža attīstībai.

Ja Jūs novērojat sāpes krūškurvī, spiedošu sajūtu krūšu kurvī, sirdsklauves (neregulāru vai stipru

sirdsdarbību), sēkšanu vai apgrūtinātu elpošanu.

Ja Jūs jūtaties nespēcīgs, īpaši, pieceļoties stāvus, tas var norādīt uz pārāk zemu asinsspiedienu

(hipotensiju). Lielāka iespēja tam notikt ir tad, ja līdztekus Accupro Jūs lietojat diurētiskos līdzekļus

(urīndzenošās tabletes), citas asinsspiedienu pazeminošas zāles, alkoholu vai ja Jums tiek veikta

dialīze. Ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem, atgulieties, kamēr simptomi pāriet.

Citas ļoti retas, bet nopietnas blakusparādības, ietver hepatītu jeb dzelteno kaiti (ādas un acu

dzeltēšanu), aizkuņģa dziedzera iekaisumu (pankreatītu) un iespējamu trieku (roku, kāju vājums vai

runas traucējumi).

Tālāk minētās blakusparādības novērotas pacientiem ar augstu asinsspiedienu, kuri ārstēti ar Accupro. Ja Jūs

novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām

Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ietekme uz sirdi: sirdsklauves, stenokardija, tahikardija.

Ietekme uz Jūsu kuņģi un zarnu traktu: slikta dūša, vemšana, caureja, dispepsija, sāpes vēderā,

sausums mutē vai rīklē, gāzu uzkrāšanās, izmainīta garšas sajūta, aizcietējums, mēles iekaisums,

zarnu aizsprostojums, zarnu angioedēma, pankreatīts.

Ietekme uz Jūsu vispārējo veselību: sāpes krūtīs, nogurums, nespēks, drudzis, vispārēja tūska,

perifēra tūska.

Ietekme uz Jūsu muskuļiem un kauliem: muguras sāpes, mialģija.

Ietekme uz Jūsu nervu sistēmu: reibonis, galvassāpes, parestēzija, miegainība, pārejošas išēmiskas

lēkmes, līdzsvara traucējumi, ģībonis, cerebrovaskulāri traucējumi.

Ietekme uz Jūsu plaušām un elpošanu: klepus, rīkles iekaisums (faringīts), elpas trūkums, rinīts,

sinusīts, augšējo elpošanas ceļu infekcija, bronhīts, eozinofīla pneimonija, bronhospazmas.

Ietekme uz Jūsu ādu: nieze, izsitumi, pastiprināta svīšana, angioedēma, nātrene, multiformā eritēma,

pemfigus, psoriāzei līdzīgi izsitumi, Stīvensa - Džonsona sindroms, eksfoliatīvs dermatīts, matu

izkrišana, epidermāla nekrolīze, ādas paaugstināta jutība uz gaismu. Ādas bojājumi var būt arī saistīti

ar drudzi, muskuļu un locītavu sāpēm (mialģija, artralģija, artrīts), serozo audu iekaisumu un

izmaiņām dažos laboratoriskajos rādījumos.

Ietekme uz Jūsu nierēm un urīnpūsli: nieru darbības traucējumi, urīnceļu infekcijas, proteīnūrija.

Ietekme uz Jūsu aknām: holestātiska dzelte, hepatīts.

Ietekme uz Jūsu asinsvadiem: zems asinsspiediens, asinsvadu paplašināšanās, ģībonis, asinsspiediena

pazemināšanās strauji pieceļoties kājās.

Ietekme uz Jūsu asins un limfātisko sistēmu: neitropēnija, agranulocitoze, hemolītiska anēmija,

trombocitopēnija.

Ietekme uz Jūsu acīm: ambliopija, neskaidra redze.

Ietekme uz Jūsu dzirdi: troksnis ausīs, vertigo.

Ietekme uz Jūsu imūnsistēmu: anafilaktoīdas reakcijas.

Ietekme uz medicīniskiem testiem: paaugstināts kreatinīna līmenis serumā, paaugstināts urīnvielas

slāpekļa līmenis asinīs, samazināts hemoglobīns un hematokrīts, palielināts aknu fermentu

daudzums, paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs, paaugstināts kālija līmenis asinīs, pazemināts

nātrija līmenis asinīs.

Ietekme uz Jūsu garīgo veselību: bezmiegs, nervozitāte, depresija, apmulsums.

SASKAŅOTS ZVA 09.10.2017.

Ietekme uz Jūsu reproduktīvo sistēmu un krūtīm: impotence (nespēja/grūtības sasniegt erekciju

vīriešiem).

Accupro var izraisīt izmaiņas Jūsu asinīs un Jūsu ārsts var veikt asins analīzes, lai to kontrolētu. Ja Jūs

novērojat zilumu parādīšanos, jūtaties ļoti noguris vai, ja Jūs esat diabēta slimnieks un novērojat cukura

līmeņa asinīs paaugstināšanos, izstāstiet to ārstam, lai nepieciešamības gadījumā veiktu asins analīzes.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Accupro

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „EXP:”. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Accupro satur

- Aktīvā viela: kvinaprils (Quinaprilum). Tabletes satur kvinaprila hidrohlorīdu devā, kas atbilst 10 mg vai

20 mg kvinaprila.

- Citas sastāvdaļas: magnija karbonāts, magnija stearāts, laktoze, želatīns, krospovidons, kandelillas vasks.

Accupro 10 mg un Accupro 20 mg tabletes papildus satur arī balto opadriju OY-S-7331

(hidroksipropilmetilceluloze, hidroksipropilceluloze, titāna dioksīds, makrogols 400).

Accupro 10

mg apvalkotās tabletes

Primārā iepakojuma tulkojums:

Accupro® 10 mg

10 mg kvinaprila kvinaprila hidrohlorīda formā

apvalkotās tabletes

Pfizer Europe MA EEIG,

Lielbritānija

Derīgs līdz: (EXP:)

Sērija: (Serie:)

Accupro 20

mg apvalkotās tabletes

Primārā iepakojuma tulkojums:

Accupro® 20 mg

apvalkotās tabletes

kvinaprils

Pfizer Europe MA EEIG

Derīgs līdz: (EXP:)

Sērija: (Serie:)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich

Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

SASKAŅOTS ZVA 09.10.2017.

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Vācija

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama ZVA tīmekļa vietnē.

Accupro 10 mg apvalkotās tabletes izplatīšanas atļaujas

Nr.I000608.

Accupro 20 mg apvalkotās tabletes izplatīšanas atļaujas Nr.I000609.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs: SIA "Jelgavfarm", Zemgales prospekts 3,

Jelgava, LV-3001, tel.63022249.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju