ACC Long 600 mg putojošās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-04-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Acetilcisteīns
Pieejams no:
Hexal AG, Germany
ATĶ kods:
R05CB01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Acetylcysteinum
Deva:
600 mg
Zāļu forma:
Putojošā tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Salutas Pharma GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000689

Saskaņots ZVA 21.04.2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ACC

Long 600 mg putojošās tabletes

acetylcysteinum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai

farmaceits, vai medmāsa.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Ja pēc 3-5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir ACC un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ACC lietošanas

Kā lietot ACC

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ACC

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir ACC un kādam nolūkam to lieto

ACC satur aktīvo vielu acetilcisteīnu un šķidrina elpceļos esošās viskozās gļotas.

ACC lieto gļotu šķīdināšanai un atkrēpošanas veicināšanai ar viskozu gļotu veidošanos saistītu elpceļu

slimību gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms ACC lietošanas

Nelietojiet ACC

šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret acetilcisteīnu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir aktīva peptiska čūla.

Bērni līdz 2 gadu vecumam nedrīkst lietot šīs zāles.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ACC lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Īpaša piesardzība, lietojot ACC, nepieciešama šādos gadījumos

Ja Jums ir bronhiāla astma.

Ja Jums kādreiz bijusi peptiskās čūlas slimība (gļotas šķidrinoši līdzekļi var izjaukt kuņģa gļotādas

barjeru).

Ja Jums parādās jaunas ādas un gļotādas izmaiņas, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība

un jāpārtrauc ACC lietošana (Ļoti retos gadījumos aprakstītas ar acetilcisteīna lietošanu saistītas

smagas ādas reakcijas, piemēram, Stīvensa – Džonsona sindroms un Laiela sindroms).

Paaugstināta jutība pret histamīnu. Jāizvairās no ilgstošas ACC lietošanas, ja Jums ir histamīna

nepanesība, jo acetilcisteīns ietekmē histamīna pārstrādi un var izraisīt nepanesības simptomus

(piemēram, galvassāpes, vazomotoru rinītu, niezi).

Nespēja atkrēpot gļotas. ACC lietošana, īpaši ārstēšanas sākumā var izraisīt bronhiālo gļotu

sašķidrināšanu un pastiprinātu veidošanos. Ja Jūs nespējat tās pietiekami labi atkrēpot, ārstam

jāveic atbilstoši pasākumi.

Fruktozes nepanesība, jo šīs zāles satur sorbītu.

Citas zāles un ACC

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā, esat lietojis vai

varētu lietot. Tas īpaši attiecās uz:

Pretklepus līdzekļiem

Lietojot acetilcisteīnu kopā ar pretklepus līdzekļiem (piemēram, kodeīnu) pavājinātā klepus refleksa dēļ

var rasties bīstama gļotu uzkrāšanās, tādēļ nepieciešams rūpīgi apsvērt šādas kombinācijas lietošanas

nepieciešamību.

Antibiotikām

Saskaņots ZVA 21.04.2020

Lai novērstu antibiotiku ietekmi uz acetilcisteīna efektivitāti, antibiotikas jālieto atsevišķi un ar vismaz 2

stundu starplaiku. Tas neattiecas uz zālēm, kuru aktīvās vielas ir cefiksīms vai lorakarbefs. Abām

vielām mijiedarbība nav konstatēta un tās drīkst lietot vienlaicīgi ar acetilcisteīnu.

Nitroglicerīnu

Lietojot glicerīna trinitrātu (nitroglicerīnu) vienlaicīgi ar acetilcisteīnu, ziņots par izteiktāku asinsvadu

paplašināšanos un samazinātu trombocītu ietekmi. Ārsts novēros, vai Jums nav pazemināts

asinsspiediens, kas var būt nopietns stāvoklis un par to var liecināt galvassāpes.

Aktivēto ogli

Lielas aktivētās ogles devas lietošana var mazināt acetilcisteīna ietekmi.

Laboratoriskās analīzes

Ja Jums tiek veiktas turpmāk minētās analīzes, pastāstiet ārstam, ka Jūs lietojat ACC, jo tas var

ietekmēt turpmāk minēto parametru noteikšanu:

salicilāti: zāles sāpju, iekaisuma vai reimatisma ārstēšanai;

ketonvielas urīnā.

Acetilcisteīns tiek lietots arī kā antidots paracetamola pārdozēšanas gadījumā.

Acetilcisteīns pastiprina AKE inhibitoru darbību smēķētājiem.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Tā kā nav pietiekamas pieredzes par acetilcisteīna lietošanu grūtniecēm, Jūs ACC grūtniecības laikā

drīkstat lietot vienīgi tad, ja ārsts to uzskata par absolūti nepieciešamu.

Barošana ar krūti

Informācija par acetilcisteīna izdalīšanos mātes pienā nav pieejama. Tādēļ krūts barošanas laikā Jūs

ACC drīkstat lietot vienīgi tad, ja Jūsu ārsts to uzskata par absolūti nepieciešamu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināms, ka acetilcisteīns ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, vai tam

piemīt tikai neliela ietekme.

ACC

satur sorbītu, laktozi un nātriju

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu, jo

šīs zāles satur sorbītu un laktozi.

Šīs zāles satur 138,8 mg nātrija katrā putojošajā tabletē, kas ir līdzvērtīgi 6,94 % no PVO ieteiktās

maksimālās 2 g nātrija devas pieaugušajiem.

3. Kā lietot ACC

Vienmēr lietojiet ACC tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts nosaka piemērotāko devu atkarībā no slimības smaguma pakāpes.

Ja ārsts nav noteicis citādi, ieteicams lietot šādas ACC dienas devas:

Krēpu šķīdināšana

Pieaugušie un pusaudži no 14 gadu vecuma

½ putojošās tabletes 2 reizes dienā vai 1 putojošā tablete 1 reizi dienā (atbilst 600 mg acetilcisteīna

dienā).

Mukoviscidoze (iedzimts vielmaiņas traucējums)

1 putojošā tablete 1 reizi dienā (atbilst 600 mg acetilcisteīna dienā).

Acetilcisteīna izšķīdināšana kopā ar citām zālēm nav ieteicama.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem deva īpaši nav jāpielāgo.

Šķidruma uzņemšana veicina acetilcisteīna gļotas šķīdinošo iedarbību.

Kā un kad ir jālieto ACC?

Saskaņots ZVA 21.04.2020

ACC lieto pēc ēšanas, izšķīdinātas glāzē ūdens.

Cik ilgi jālieto ACC?

Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no slimības tipa un smaguma, ārstam vajadzētu noteikt lietošanas ilgumu.

Hroniska bronhīta un mukoviscidozes gadījumā infekcijas profilakses nolūkā ārstēšanu vajadzētu

turpināt ilgāku laiku.

Ja esat lietojis ACC vairāk nekā noteikts

Pārdozēšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumus, tādus kā slikta dūša, vemšana un

caureja. Bērniem var pastiprināt siekalu un gļotu izdalīšanās risku.

Līdz šim nav zināmi toksiski pārdozēšanas gadījumi, kas saistīti ar acetilcisteīna iekšķīgi lietojamām

zāļu formām. Tomēr, ja ir aizdomas par pārdozēšanu, lūdzu, informējiet par to Jūsu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot ACC

Nelietojiet dubultu, lai aizvietotu aizmirsto devu, bet turpiniet kā norādīts parastajā laikā.

Ja pārtraucat lietot ACC

Nav ieteicams pārtraukt vai priekšlaikus beigt ārstēšanu, jo var nebūt gaidītā rezultāta.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, ACC var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas alerģiskas vai nopietnas ādas reakcijas pazīmes, pārtrauciet ACC lietošanu un nekavējoties

sazinieties ar ārstu.

Retāk (var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem):

alerģiskas reakcijas (nieze un nātrenes veidošanās), smags pietūkums zem ādas (angioedēma)

un izsitumi uz ādas;

paātrināta sirdsdarbība (tahikardija);

asinsspiediena pazemināšanās (hipotensija);

galvassāpes;

troksnis ausīs (tinnitus);

mutes gļotādas iekasums (stomatīts);,

sāpes vēderā, slikta dūša, vemšana un caureja;

drudzis.

Reti (var skart ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem):

aizdusa, bronhu spazmas - galvenokārt pacientiem, kuriem ir pārmērīgi reaktīva bronhiālā sistēma

bronhiālās astmas gadījumā;

gremošanas traucējumi (dispepsija).

Ļoti reti (var skart ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem):

smagas alerģiskas reakcijas, līdz pat šokam un šoks;

nopietnas ādas reakcijas, piemēram, Stīvensa-Džonsona sindroms un Laiela sindroms*;

asiņošana (hemorāģija), daļēja saistībā ar paaugstinātas jutības reakcijām.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

ūdens uzkrāšanās sejā (sejas tūska)

samazināta trombocītu agregācija.

* Ļoti retos gadījumos saistībā ar acetilcisteīna lietošanu laika ziņā ziņots par smagām ādas reakcijām,

piemēram, Stīvensa-Džonsona sindromu un toksisku epidermas nekrolīzi. Vairumā gadījumu bija iespējams

identificēt vismaz vienas citas zāles, kuras ar lielāku varbūtību izraisa gļotādu un ādas sindromu.

Ja rodas paaugstinātas jutības reakcijas pirmās pazīmes (skatīt iepriekš), ACC nedrīkst lietot vēlreiz.

Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar ārstu.

Dažādos pētījumos pierādīta acetilcisteīna spēja mazināt trombocītu agregāciju, taču klīniskā nozīme

tam vēl nav noskaidrota.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Saskaņots ZVA 21.04.2020

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5. Kā uzglabāt ACC

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Tūbas: Uzglabāt temperatūrā līdz 30

C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

Uzglabāt tūbu cieši aizvērtu.

Paciņas: Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet ACC pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc - „Derīgs līdz”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ACC satur

Aktīvā viela ir acetilcisteīns. Katra putojošā tablete satur 600 mg acetilcisteīna.

Citas sastāvdaļas ir askorbīnskābe (C vitamīns), bezūdens citronskābe, laktoze, D-mannīts, nātrija

karbonāts, nātrija citrāts, nātrija ciklamāts, nātrija hidrogēnkarbonāts, saharīna nātrija sāls, aromātviela

(kazeņu)(satur sorbītu).

Norāde cukura diabēta slimniekiem

Viena ACC Long 600 mg putojošā tablete satur 0,01 ogļhidrātu maizes vienību.

ACC ārējais izskats un iepakojums

Baltas, apaļas, gludas tabletes, ar dalījuma līniju un ar kazeņu smaržu.

Tableti var sadalīt vienādās daļās.

PP tūbas ar PE vāku.

Oriģināliepakojumā 10 putojošās tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Hexal AG, Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Vācija

Ražotājs

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2020.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju