ACC 600 mg putojošās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

09-01-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Acetilcisteīns
Pieejams no:
Hexal AG, Germany
ATĶ kods:
R05CB01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Acetylcysteinum
Deva:
600 mg
Zāļu forma:
Putojošā tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Hermes Arzneimittel GmbH, Germany; Salutas Pharma GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000390

Saskaņots ZVA 09.01.2017.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ACC 600 mg putojošās tabletes

(Acetylcysteinum)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts

vai farmaceits, vai medmāsa.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4.punktu.

Ja pēc 3-5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir ACC un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ACC lietošanas

Kā lietot ACC

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ACC

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir ACC un kādam nolūkam to lieto

ACC ir mukolītisks (gļotas šķidrinošs) atkrēpošanas līdzeklis.

ACC lieto gļotu šķīdināšanai un atkrēpošanas atvieglošanai akūtu vai hronisku elpceļu

slimību gadījumā.

2.

Kas Jums jāzina pirms

ACC lietošanas

Nelietojiet ACC

šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret acetilcisteīnu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir aktīva peptiska čūla.

ACC augstās darbīgās vielas koncentrācijas dēļ, nedrīkst lietot bērni līdz 14 gadu

vecumam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ACC lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Īpaša piesardzība, lietojot ACC, nepieciešama šādos gadījumos

Ja Jums ir astma.

Ja Jums kādreiz bijusi peptiskās čūlas slimība (gļotas šķidrinoši līdzekļi var izjaukt

kuņģa gļotādas barjeru).

Ja Jums parādās jaunas ādas un gļotādas izmaiņas, nekavējoties jāmeklē medicīniska

palīdzība un jāpārtrauc ACC lietošana (Ļoti retos gadījumos aprakstītas ar acetilcisteīna

lietošanu saistītas smagas ādas reakcijas, piemēram, Stīvensa – Džonsona sindroms un

Laiela sindroms).

Citas zāles un ACC

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā, esat lietojis

vai varētu lietot.

Pretklepus līdzekļi

Lietojot acetilcisteīnu kopā ar pretklepus līdzekļiem (piemēram, kodeīnu) pavājinātā klepus

refleksa dēļ var rasties bīstama gļotu uzkrāšanās, tādēļ nepieciešams rūpīgi apsvērt šādas

kombinācijas lietošanas nepieciešamību.

Saskaņots ZVA 09.01.2017.

Antibiotikas

Tetraciklīna hidrohlorīds (neattiecas uz doksiciklīnu) un acetilcisteīns jālieto atsevišķi,

ievērojot vismaz 2 stundu starplaiku.

Nitroglicerīns

Vienlaicīga lietošana ar ACC, iespējams, var veicināt glicerīna trinitrāta (nitroglicerīna)

asinsvadus paplašinošo un asinis šķīdinošo efektu.

Acetilcisteīns tiek lietots arī kā antidots paracetamola pārdozēšanas gadījumā.

Acetilcisteīns pastiprina AKE inhibitoru darbību smēķētājiem.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Acetilcisteīnu grūtniecības un barošanas ar krūti laikā drīkst lietot pēc stingras ieguvumu un

riska attiecības novērtēšanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

ACC neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

ACC

satur laktozi un natriju

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar

ārstu.

Viena 600 mg putojošā tablete satur 6,03 mmol (vai 138,8 mg) nātrija katrā devā. Jāievēro

pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu (diēta ar zemu nātrija/sāls saturu).

3. Kā lietot ACC

Vienmēr lietojiet ACC tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums

teicis.Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts nosaka piemērotāko devu atkarībā no slimības smaguma pakāpes.

Ja ārsts nav noteicis citādi, ieteicams lietot šādas ACC dienas devas:

Krēpu šķīdināšana

Pieaugušie un pusaudži no 14 gadu vecuma

½ putojošās tabletes 2 reizes dienā vai 1 putojošā tablete 1 reizi dienā (atbilst 600 mg

acetilcisteīna dienā).

Mukoviscidoze (iedzimts vielmaiņas traucējums)

1 putojošā tablete 1 reizi dienā (atbilst 600 mg acetilcisteīna dienā).

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem deva īpaši nav jāpielāgo.

Šķidruma uzņemšana veicina acetilcisteīna gļotas šķīdinošo iedarbību.

Kā un kad ir jālieto ACC?

ACC lieto pēc ēšanas, izšķīdinātas glāzē ūdens.

Cik ilgi jālieto ACC?

Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no slimības tipa un smaguma, ārstam vajadzētu noteikt

lietošanas ilgumu.

Hroniska bronhīta un mukoviscidozes gadījumā infekcijas profilakses nolūkā ārstēšanu

vajadzētu turpināt ilgāku laiku.

Ja esat lietojis ACC vairāk nekā noteikts

Saskaņots ZVA 09.01.2017.

Pārdozēšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumus, tādus kā slikta dūša,

vemšana un caureja. Bērniem var pastiprināt siekalu un gļotu izdalīšanās risku.

Līdz šim nav zināmi toksiski pārdozēšanas gadījumi, kas saistīti ar acetilcisteīna iekšķīgi

lietojamām zāļu formām. Tomēr, ja ir aizdomas par pārdozēšanu, lūdzu, informējiet par to

Jūsu ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot ACC

Nelietojiet dubultu, lai aizvietotu aizmirsto devu, bet turpiniet kā norādīts parastajā laikā.

Ja pārtraucat lietot ACC

Nav ieteicams pārtraukt vai priekšlaikus beigt ārstēšanu, jo var nebūt gaidītā rezultāta.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, ACC var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šie biežuma dati ir pamats blakusparādību novērtēšanai:

Ļoti bieži:

Bieži:

Retāk:

Reti:

Ļoti reti:

vairāk nekā 1 no 10 ārstētiem pacientiem

mazāk nekā 1 no 10, bet vairāk nekā 1 no 100 ārstētiem pacientiem

mazāk nekā 1 no 100, bet vairāk nekā 1 no 1000 ārstētiem pacientiem

mazāk nekā 1 no 1000, bet vairāk nekā 1 no 10 000 ārstētiem

pacientiem

mazāk nekā 1 no 10 000 ārstētiem pacientiem, ieskaitot

atsevišķus gadījumus

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk:

paaugstinātas jutības reakcijas

Ļoti reti: anafilaktisks šoks, anafilaktiskas/anafilaktoīdas reakcijas

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk: galvassāpes

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk: troksnis ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: tahikardija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: hipotensija

Ļoti reti: asiņošana

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti: elpas trūkums, bronhu spazmas

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk: slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes vēderā, grēmas, stomatīts

Reti: dispepsija

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: nātrene, izsitumi, angioedēma, nieze, eksantēma

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk:

drudzis

Nav zināms: sejas tūska

Dažādos pētījumos pierādīta acetilcisteīna spēja mazināt trombocītu agregāciju, taču klīniskā

nozīme tam vēl nav noskaidrota.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

Saskaņots ZVA 09.01.2017.

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371

67078400; Fakss: +371 67078428.Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt ACC

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Tūbas: Uzglabāt temperatūrā līdz 30

C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un

mitruma. Uzglabāt tūbu cieši aizvērtu.

Nelietojiet ACC pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un etiķetes pēc -

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ACC satur

Aktīvā viela ir acetilcisteīns. Viena putojošā tablete satur 600 mg acetilcisteīna.

Citas sastāvdaļas ir askorbīnskābe (C vitamīns), bezūdens citronskābe, laktoze, D-

mannīts, nātrija karbonāts, nātrija citrāts, nātrija ciklamāts, nātrija hidrogēnkarbonāts,

saharīna nātrija sāls, aromātviela (kazeņu).

Norāde cukura diabēta slimniekiem

Viena ACC 600 mg putojošā tablete satur 0,01 ogļhidrātu maizes vienību.

ACC ārējais izskats un iepakojums

Baltas, apaļas, gludas tabletes, ar dalījuma līniju un ar kazeņu smaržu.

Tableti var sadalīt vienādās daļās.

PP tūbas ar PE vāku vai hermētiski noslēgtas trīs slāņu PE/Al paciņas.

Oriģināliepakojumā 10 putojošās tabletes.

Primārā iepakojuma tulkojums

Sandoz

600 mg

putojošās tabletes

acetilcisteīns

iekšķīgai lietošanai

Sērija (Lot)/Derīgs līdz (EXP) skatīt uz ārējā iepakojuma vai tūbas

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Vācija

Ražotājs

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Vācija

Hermes Arzneimittel GmbH, Georg-Kalb-Strasse 5-8, D-82049 Grosshesselohe, Vācija

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs Latvijā: SIA

ELPIS, Rāmuļu iela 15, Rīga, Latvija, LV-1005, t. 67381170

Reģ.Nr.I000390

Pēdējais lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums: 2016.gada decembris

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju