Zoledronic acid Teva Pharma

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

zoledrono rūgštis

Prieinama:

Teva B.V.

ATC kodas:

M05BA08

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

zoledronic acid

Farmakoterapinė grupė:

Narkotikai kaulų ligų gydymui

Gydymo sritis:

Osteoporosis; Osteitis Deformans; Osteoporosis, Postmenopausal

Terapinės indikacijos:

Treatment of osteoporosis: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture including those with a recent low-trauma hip fracture. Treatment of osteoporosis associated with long-term systemic glucocorticoid therapy: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture. Gydymo Paget liga kaulų suaugusiems.

Produkto santrauka:

Revision: 11

Autorizacija statusas:

Panaikintas

Leidimo data:

2012-08-15

Pakuotės lapelis

                
55
B. PAKUOTĖS LAPELIS
Neberegistruotas vaistinis preparatas
56
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuzinis tirpalas buteliukuose
zoledrono rūgštis (
acidum zoledronicum
)
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Zoledronic acid Teva Pharma ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš Jums skiriant Zoledronic acid Teva Pharma
3.
Kaip skiriamas Zoledronic acid Teva Pharma
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Zoledronic acid Teva Pharma
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Zoledronic acid Teva Pharma ir kam jis vartojamas
Zoledronic acid Teva Pharma sudėtyje yra veikliosios medžiagos zoledrono rūgšties. Jis priklauso
vaistų, vadinamų bisfosfonatais ir vartojamų moterų po menopauzės ir suaugusių vyrų osteoporozei ar
uždegimo gydymo kortikosteroidais sukeltai osteoporozei ir suaugusiųjų kaulų Padžeto
(Paget) ligai
gydyti, grupei.
Osteoporozė
Osteoporozė – tai liga, kuri pasireiškia kaulų plonėjimu bei silpnėjimu ir kuri dažna moterims po
menopauzės, tačiau ji galima ir vyrams. Menopauzės metu moterų kiaušidės nustoja gaminti
moteriškuosius lytinius hormonus estrogenus, kurie padeda išlaikyti kaulus sveikais. Po menopauzės
kaulai plonėja, tampa silpnesni ir greičiau lūžta. Taip pat osteoporozė vyrams ir moterims gali
pasireikšti dėl ilgalaikio steroidų, kurie gali pažeisti kaulų stiprumą, vartojimo. Daugeliui osteoporoze
sergančių pacientų nepasireiškia jokių požymių, tačiau jiems vis tiek yra padidėjęs kaulų lūžių pavojus,
kadangi dėl osteoporozės 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
Neberegistruotas vaistinis preparatas
2
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infuzinis tirpalas buteliukuose
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvieno buteliuko 100 ml tirpalo yra 5 mg zoledrono rūgšties (
acidum zoledronicum
) (monohidrato
pavidalu).
Viename mililitre tirpalo yra 0,05 mg zoledrono rūgšties (monohidrato pavidalu).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Infuzinis tirpalas.
Skaidrus ir bespalvis tirpalas.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Osteoporozės gydymas

moterims po menopauzės

suaugusiems vyrams
kai padidėjusi kaulų lūžių rizika, įskaitant pacientus, kuriems neseniai įvyko nedidelės traumos
sukeltas šlaunikaulio kaklelio lūžis.
Su ilgalaikiu sisteminiu gliukokortikoidų vartojimu susijusios osteoporozės gydymas

moterims po menopauzės

suaugusiems vyrams
kai padidėjusi kaulų lūžių rizika.
Suaugusiųjų kaulų Padžeto
(Paget) ligai gydyti.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Paciento hidratacija prieš Zoledronic acid Teva Pharma vartojimą turi būti pakankama. Tai ypač
svarbu senyviems pacientams (≥ 65 metų) ir diuretikais gydomiems asmenims.
Gydantis Zoledronic acid Teva Pharma rekomenduojama vartoti pakankamą kalcio ir vitamino D dozę.
Osteoporozė
Moterų po menopauzės, vyrų osteoporozei ir su ilgalaikiu sisteminiu gliukokortikoidų vartojimu
susijusiai osteoporozei gydyti rekomenduojama dozė yra viena 5 mg Zoledronic acid Teva Pharma
infuzija į veną vieną kartą per metus.
Optimali osteoporozės gydymo bisfosfonatais trukmė nėra nustatyta. Gydymo pratęsimo būtinybę,
remiantis Zoledronic acid Teva Pharma gydymo nauda ir galima rizika konkrečiam pacientui, reikia
vertinti periodiškai, ypač praėjus 5 ar daugiau gydymo metų.
Neberegistruotas vaistinis preparatas
3
Pacientus, kuriems neseniai įvyko nedidelės traumos sukeltas šlaunikaulio kaklelio lūžis, zoledrono
rūgštimi rekomend
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės čekų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės danų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 12-12-2018
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės estų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės graikų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės anglų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 12-12-2018
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės italų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės latvių 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 12-12-2018
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės olandų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 12-12-2018
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės suomių 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės švedų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės islandų 12-12-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 12-12-2018
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 12-12-2018

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją