Zaltrap

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

aflibercept

Prieinama:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC kodas:

L01XX44

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

aflibercept

Farmakoterapinė grupė:

Antinavikiniai vaistai

Gydymo sritis:

Kolorektaliniai navikai

Terapinės indikacijos:

Metastazavusio kolorektalinio vėžio gydymas (MCRC).

Produkto santrauka:

Revision: 13

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

2013-02-01

Pakuotės lapelis

                34
B. PAKUOTĖS LAPELIS
35
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
ZALTRAP 25 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
afliberceptas (
afliberceptum
)
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
•
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti ar pateikti sveikatos priežiūros
specialistams ateityje.
•
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
•
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra ZALTRAP ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant ZALTRAP
3.
Kaip vartoti ZALTRAP
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti ZALTRAP
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra ZALTRAP ir kam jis vartojamas
Kas yra ZALTRAP ir kaip jis veikia
ZALTRAP sudėtyje yra veikliosios medžiagos aflibercepto, t. y. baltymo, kuris slopina naujų
kraujagyslių augimą navike. Navikui augti būtinos krauju tiekiamos maistinės medžiagos ir deguonis.
Neleisdamas kraujagyslėms augti, ZALTRAP padeda sustabdyti ar sulėtinti naviko augimą.
Kam vartojamas ZALTRAP
ZALTRAP yra vaistas vartojamas gaubtinės ir tiesiosios žarnos (storosios žarnos dalies) vėžiui gydyti
suaugusiems žmonėms. Šio vaisto bus vartojama kartu su kitais (vadinamaisiais chemoterapiniais)
vaistais, įskaitant 5-fluorouracilą, folino rūgštį ir irinotekaną.
2.
Kas žinotina prieš vartojant ZALTRAP
ZALTRAP vartoti negalima
•
jeigu yra alergija afliberceptui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos
6 skyriuje);
•
į akį, nes gali ją sunkiai pažeisti.
Perskaitykite ir kitų vaistų (chemoterapinių preparatų), kurie yra Jūsų gydymo dalis, pakuotės lapelius,
kad sužinotumėte, ar tokie vaistai Jums tinka. Jeigu abejojate, klauskite gydytojo, vaistininko arba
slaugytojo, ar nėra kokių nors prieža
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
2
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
ZALTRAP 25 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Viename ml koncentrato infuziniam tirpalui yra 25 mg aflibercepto (
afliberceptum
)*.
Viename 4 ml koncentrato flakone yra 100 mg aflibercepto.
Viename 8 ml koncentrato flakone yra 200 mg aflibercepto.
* Afliberceptas pagamintas kininių žiurkėnų patelių kiaušidžių (KŽK) K-1 žinduolių ekspresinėje
sistemoje DNR rekombinacinės technologijos būdu.
Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas:
Kiekviename 4 ml flakone yra 0,484 mmol natrio, t. y. 11,118 mg natrio, o kiekviename 8 ml flakone
yra 0,967 mmol natrio, t. y. 22,236 mg natrio.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Koncentratas infuziniam tirpalui (sterilus koncentratas).
Koncentratas yra skaidrus, bespalvis ar šviesiai geltonas tirpalas.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
ZALTRAP kartu su irinotekano/5-fluorouracilo/folino rūgšties (FOLFIRI) chemoterapija vartojamas
rezistentiškam arba progresavusiam po gydymo, kuriame vienas iš vartotų vaistinių preparatų buvo
oksaliplatina, metastazavusiam gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiui (MGTŽV) gydyti suaugusiems
pacientams.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
ZALTRAP turi būti skiriamas prižiūrint gydytojui, turinčiam antineoplastinių vaistinių preparatų
vartojimo patirties.
Dozavimas
Rekomenduojama per 1 valandą infuzuoti į veną 4 mg/kg kūno svorio ZALTRAP dozę, po to vartoti
FOLFIRI. Tai yra laikoma vienu gydymo ciklu.
FOLFIRI chemoterapija skiriama taip: 1 dieną tuo pačiu metu, naudojant Y tipo infuzinę sistemą, per
90 minučių į veną infuzuojama 180
mg/m
2 irinotekano dozė ir per 2 valandas - 400 mg/m² folino
rūgšties (dl raceminio preparato)
dozė, po to į veną sušvirkščiama 400 mg/m² smūginė 5-fluorouracilo
(5-FU) dozė ir 46 valandas nuolatinės infuzijos būdu infuzuojama 2400 mg/m² 5-FU
dozė.
Gydymo ciklas yra kartojamas
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės čekų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės danų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 21-12-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 12-10-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės estų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės graikų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės anglų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 21-12-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 12-10-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės italų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės latvių 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 21-12-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 12-10-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės olandų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 21-12-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 12-10-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės suomių 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės švedų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės islandų 21-12-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 21-12-2022
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 21-12-2022

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją