Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

gyvas susilpnintas Aujeskio ligos virusas

Prieinama:

Zoetis Belgium SA

ATC kodas:

QI09AA01

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

live attenuated Aujeszky's disease virus

Farmakoterapinė grupė:

Kiaulės

Gydymo sritis:

Imunologiniai preparatai

Terapinės indikacijos:

Kiaulių aktyvi imunizacija nuo 10 savaičių, siekiant išvengti Aujeskio ligos mirtingumo ir klinikinių požymių bei sumažinti Aujeskio ligos lauko viruso išsiskyrimą. Pasyvi vakcinuotų jauniklių ir paršavedžių palikuonių imunizacija, siekiant sumažinti Aujeskio ligos mirtingumą ir klinikinius požymius bei sumažinti Aujeskio ligos lauko viruso išsiskyrimą.

Produkto santrauka:

Revision: 15

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

1998-08-07

Pakuotės lapelis

                18
B. INFORMACINIS LAPELIS
19
INFORMACINIS LAPELIS
Suvaxyn Aujeszky 783+O/W, liofilizatas ir skiediklis injekcinei emulsijai kiaulėms
1.
REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE
ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS
Registruotojas
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIJA
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. de Camprodón, s/n°
Finca La Riba
Vall de Bianya
Gerona, 17813
ISPANIJA
2.
VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
Suvaxyn Aujeszky 783+O/W, liofilizatas ir skiediklis injekcinei emulsijai kiaulėms
3.
VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS
Kiekvienoje dozėje (2 ml) yra:
Liofilizate:
veikliosios medžiagos:
gyvo nusilpninto NIA
3
-783 padermės Aujeskio ligos viruso
≥
10
5,2 CCID
50
*.
* CCID
50 – viruso kiekis, kuris paveikia 50 % užkrėstų ląstelių kultūrų.
Skiediklyje:
aliuminio hidroksido, mineralinio aliejaus (Marcol 52), manido monooleato (Arlacel A), polisorbato
80 (Tween 80), tiomersalio.
Veterinarinio vaisto išvaizda prieš atskiedimą:
skiediklis: baltas, neskaidrus skystis;
liofilizatas: kreminės spalvos liofilizatas.
4.
INDIKACIJA (-OS)
Kiaulėms nuo 10 sav. amžiaus aktyviai imunizuoti, norint išvengti kritimo ir klinikinių Aujeskio ligos
simptomų bei sumažinti Aujeskio ligos lauko viruso išskyrimą.
Vakcinuotų kiaulaičių ir paršavedžių palikuonims pasyviai imunizuoti, norint sumažinti kritimų
skaičių ir klinikinius Aujeskio ligos simptomus bei sumažinti Aujeskio ligos lauko viruso išskyrimą.
Imuniteto pradžia: 3 sav. po pagrindinio vakcinavimo.
Imuniteto trukmė: 3 mėn. po pagrindinio vakcinavimo.
20
5.
KONTRAINDIKACIJOS
Nėra.
6.
NEPALANKIOS REAKCIJOS
Nežymios, laikinos vietinės reakcijos iki 2 cm skersmens po pirmo vakcinavimo ir iki 5 cm – po antro
vakcinavimo buvo nustatytos labai dažnai apie 50 % kiaulių laboratorinių ir lauko tyrimų metu.
Paprastai šios reakcijos išnyksta per 3 sav. po pirminio vakcinavimo.
Laikin
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS
2
1.
VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
Suvaxyn Aujeszky 783+O/W, liofilizatas ir skiediklis injekcinei emulsijai kiaulėms
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje dozėje (2 ml) yra:
Liofilizate:
veikliosios medžiagos:
gyvo nusilpninto NIA
3
-783 padermės Aujeskio ligos viruso
≥ 10
5,2 CCID
50
*.
*CCID
50 – viruso kiekis, kuris paveikia 50
°
% užkrėstų ląstelių kultūrų.
Skiediklyje:
adjuvantų:
aliuminio hidroksido
2,1 mg,
mineralinio aliejaus (Marcol 52)
425 μl,
manido monooleato (Arlacel A)
46
µ
l,
polisorbato 80 (Tween 80)
17
µ
l;
pagalbinės medžiagos:
tiomersalio
0,15 mg.
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.
3.
VAISTO FORMA
Liofilizatas ir skiediklis injekcinei emulsijai.
Veterinarinio vaisto išvaizda prieš atskiedimą:
skiediklis: baltas, neskaidrus skystis;
liofilizatas: kreminės spalvos liofilizatas.
4.
KLINIKINIAI DUOMENYS
4.1.
Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)
Kiaulės.
4.2.
Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis
Kiaulėms nuo 10 sav. amžiaus aktyviai imunizuoti, norint išvengti kritimo ir klinikinių Aujeskio ligos
simptomų bei sumažinti Aujeskio ligos lauko viruso išskyrimą. Vakcinuotų kiaulaičių ir paršavedžių
palikuonims pasyviai imunizuoti, norint sumažinti kritimų skaičių ir klinikinius Aujeskio ligos
simptomus bei sumažinti Aujeskio ligos lauko viruso išskyrimą.
Imuniteto pradžia: 3 sav. po pagrindinio vakcinavimo.
Imuniteto trukmė: 3 mėn. po pagrindinio vakcinavimo.
3
4.3.
Kontraindikacijos
Nėra.
4.4.
Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.
Motininiai antikūnai prieš Aujeskio ligos virusą gali pabloginti vakcinavimo rezultatus.
4.5.
Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės
Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Kiekvienas vakcinuotų kiaulaičių ar paršavedžių paršelis turi išgerti pakankamą kiekį krekenų ir
pieno.
Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, n
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės čekų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės danų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 22-02-2021
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 22-07-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės estų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės graikų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės anglų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 22-02-2021
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 22-07-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės italų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės latvių 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 22-02-2021
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 22-07-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės olandų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 22-02-2021
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 22-07-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės suomių 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės švedų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės islandų 22-02-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 22-02-2021
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 22-02-2021

Peržiūrėti dokumentų istoriją