Somatropin Biopartners

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

somatropinas

Prieinama:

BioPartners GmbH

ATC kodas:

H01AC01

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

somatropin

Farmakoterapinė grupė:

Somatropin ir somatropin agonistai, Hipofizės ir pagumburio hormonai bei jų analogai.

Gydymo sritis:

Augimas

Terapinės indikacijos:

Somatropin Biopartners skiriamas endogeninio augimo hormono pakaitinei terapijai suaugusiesiems, kurių augimo hormono trūkumas vaikystėje ar suaugusiesiems jaučiamas (GHD). Suaugusiųjų prasidėjusią: Pacientams su GHP suaugus yra apibrėžiamas kaip pacientams, kurių, kaip žinoma, pagumburio-hipofizės patologija ir bent vieną papildomą žinomas nepakankamumas, hipofizės hormonas, išskyrus prolaktino. Šiems pacientams turėtų būti vienas dinaminis bandymas siekiant diagnozuoti ar atmesti GHP. Vaikystėje prasidėjusią: pacientams, kurių vaikystėje prasidėjusią izoliuotas GHP (jokių įrodymų, kad pagumburio-hipofizės ligos ar kaukolės švitinimo), du dinaminiai bandymai turi būti atliekami pasibaigus augimui, išskyrus tuos, kurie turi mažas insuliną panašaus augimo faktoriaus I (IGF-I) koncentracijos (< -2 standartinis nuokrypis rezultatą (SDS)), kuris gali būti laikomas vienas bandymas. Cut-off point dinaminio bandymo turėtų būti griežta.

Produkto santrauka:

Revision: 3

Autorizacija statusas:

Panaikintas

Leidimo data:

2013-08-05

Pakuotės lapelis

                
80
B. PAKUOTĖS LAPELIS
Neberegistruotas vaistinis preparatas
81
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Somatropin Biopartners 2 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai
Somatropin Biopartners 4 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai
Somatropin Biopartners 7 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai
Suaugusiesiems
somatropinas
Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.
Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip
pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Somatropin Biopartners ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Somatropin Biopartners
3.
Kaip vartoti Somatropin Biopartners
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Somatropin Biopartners
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Somatropin Biopartners ir kam jis vartojamas
Somatropin Biopartners sudėtyje yra žmogaus augimo hormono, dar vadinamo somatropinu. Augimo
hormonas reguliuoja ląstelių augimą ir vystymąsi.
Šis vaistas vartojamas suaugusiųjų, kuriems yra augimo hormono stoka (trūkumas), gydymui, jei:
-
augimo hormono trūkumas prasidėjo vaikystėje arba
-
nepakanka augimo hormono suaugusiame amžiuje.
2.
Kas žinotina prieš vartoja
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
Neberegistruotas vaistinis preparatas
2
Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo
informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas
reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Somatropin Biopartners 2 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Viename flakone yra 2 mg somatropino* (atitinka 6 TV).
0,2 ml paruoštos suspensijos yra 2 mg somatropino (10 mg/ml).
*gaminama Saccharomyces cerevisiae ląstelėse naudojant rekombinantinę DNR technologiją
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai.
Balti arba beveik balti milteliai. Tirpiklis yra skaidrus, aliejaus pavidalo skystis.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Somatropin Biopartners skirtas endogeninio augimo hormono pakaitinei terapijai suaugusiesiems,
kuriems endogeninio augimo hormono trūkumas (AHT) prasidėjo vaikystėje arba suaugusiame
amžiuje.
Pradžia suaugusiame amžiuje: pacientai, kuriems AHT prasidėjo suaugusiame amžiuje, apibūdinami
kaip pacientai su žinoma pagumburio-hipofizio patologija ir papildomai turintys mažiausiai vieno
hipofizio hormono, išskyrus prolaktiną, žinomą trūkumą. Šiems pacientams turi būti atliekamas vienas
dinaminis tyrimas, kad būtų nustatytas arba paneigtas AHT.
Pradžia vaikystėje: jei izoliuotas AHT prasidėjo vaikystėje (nėra pagumburio-hipofizio ligos ar
kaukolės švitinimo įrodymų), pasibaigus augimui reikia atlikti du dinaminius tyrimus, išskyrus
pacientus, kurių į insuliną panašaus augimo faktoriaus I (IGF-I) koncentracija yra maža
(< -2 standartinio nuokrypio balas (SNB)), jiems galima atlikti vieną tyrimą. Dinaminio tyrimo ribinė
vertė turi būti tiksli.
4.2
Doza
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės čekų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės danų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 27-04-2017
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 01-12-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės estų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės graikų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės anglų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 27-04-2017
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 01-12-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės italų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės latvių 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 27-04-2017
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 01-12-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės olandų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 27-04-2017
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 01-12-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės suomių 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės švedų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės islandų 27-04-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 27-04-2017
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 27-04-2017

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją