Seebri Breezhaler

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

glikopirronio bromidas

Prieinama:

Novartis Europharm Limited

ATC kodas:

R03BB06

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

glycopyrronium bromide

Farmakoterapinė grupė:

Vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų,

Gydymo sritis:

Plaučių liga, lėtinė obstrukcinė

Terapinės indikacijos:

Seebri Breezhaler skiriamas kaip palaikomasis bronchodilatatorinis gydymas simptomų palengvinimui suaugusiems pacientams, sergantiems lėtiniu obstrukcine plaučių liga (LOPL).

Produkto santrauka:

Revision: 12

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

2012-09-28

Pakuotės lapelis

                33
B. PAKUOTĖS LAPELIS
34
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Seebri Breezhaler 44 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)
glikopironis (
glycopyrronium
)
glikopironio bromidas (
glycopyrronii bromidum
)
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Seebri Breezhaler ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Seebri Breezhaler
3.
Kaip vartoti Seebri Breezhaler
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Seebri Breezhaler
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Seebri Breezhaler ir kam jis vartojamas
Kas yra Seebri Breezhaler
Šio vaisto sudėtyje yra veikliosios medžiagos, vadinamos glikopironio bromidu. Jis priklauso vaistų,
vadinamų bronchus plečiančiais vaistais, grupei.
Kam Seebri Breezhaler vartojamas
Šis vaistas vartojamas palengvinti kvėpavimą suaugusiesiems pacientams, kurių kvėpavimas sutrikęs
dėl tam tikros plaučių ligos, vadinamos lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL).
Sergant LOPL susitraukia aplink kvėpavimo takus esantys raumenys. Dėl to pasunkėja kvėpavimas.
Šis vaistas blokuoja šių raumenų susitraukimą plaučiuose, todėl oras lengviau patenka į plaučius ir iš
jų išeina.
Vartojant šio vaisto kartą per parą, vaistas padės susilpninti LOPL sukeliamus reiškinius Jūsų
kasdienėje veikloje.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Seebri Breezhaler
Seebri Breezhaler vartoti negalima
-
jeigu yra alergija glikopironio b
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
2
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Seebri Breezhaler 44 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje kapsulėje yra 63 mikrogramai glikopironio bromido (
glycopyrronii bromidum
),
atitinkančio 50 mikrogramų glikopironio (
glycopyrronium
).
Kiekvienoje įkvepiamoje (pro inhaliatoriaus kandiklį išeinančioje) dozėje yra 55 mikrogramai
glikopironio bromido atitinkančio 44 mikrogramus glikopironio.
Pagalbinė (-s) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas:
Kiekvienoje kapsulėje yra 23,6 mg laktozės (monohidrato pavidalu).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė) - (įkvepiamieji milteliai).
Skaidrios oranžinės spalvos kapsulės, kuriose yra baltų miltelių. Ant kapsulių virš juodos juostos yra
juoda spalva įspaustas kodas „GPL50“, o žemiau juostos – juoda spalva įspaustas kompanijos prekės
ženklas (
).
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Seebri Breezhaler skirtas palaikomajam bronchus plečiančiam gydymui siekiant palengvinti ligos
simptomus suaugusiems pacientams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Rekomenduojama dozė yra vienos kapsulės turinio įkvėpimas kartą per parą naudojant Seebri
Breezhaler inhaliatorių.
Seebri Breezhaler rekomenduojama vartoti kiekvieną dieną tuo pačiu metu. Jei pamirštama pavartoti
vaistinio preparato dozę, kitą dozę reikia įkvėpti kaip galima greičiau. Pacientams reikia nurodyti, kad
nevartotų daugiau kaip vienos dozės per parą.
Ypatingos populiacijos
Senyvi pacientai
Rekomenduojamą Seebri Breezhaler dozę galima vartoti senyviems pacientams (75 metų amžiaus ir
vyresniems) (žr. 4.8 skyrių).
Inkstų funkcijos sutrikimas
Rekomenduojamą Seebri Breezhaler dozę galima vartoti pacientams, kuriems yra nesunkus ar
vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas. Pacientams, 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės čekų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės danų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 15-12-2021
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 05-07-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės estų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės graikų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės anglų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 15-12-2021
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 05-07-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės italų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės latvių 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 15-12-2021
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 05-07-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės olandų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 15-12-2021
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 05-07-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės suomių 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės švedų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės islandų 15-12-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 15-12-2021
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 15-12-2021

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją