Imraldi Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

imraldi

samsung bioepis nl b.v. - adalimumabas - spondylitis, ankylosing; arthritis, rheumatoid; uveitis; colitis, ulcerative; psoriasis; arthritis, psoriatic; crohn disease; hidradenitis suppurativa; arthritis - imunosupresantai - reumatoidinis arthritisimraldi kartu su metotreksatu, yra nurodyta:gydyti vidutinio sunkumo ar sunkiu, aktyviu reumatoidiniu artritu suaugusių pacientų, kai reakcija į ligos-pakeisti anti-reumato vaistų, įskaitant metotreksato buvo netinkamas. gydymas sunkus, aktyvūs ir progresyvūs, reumatoidiniu artritu, suaugusieji ne anksčiau gydomi metotreksatu. imraldi gali būti suteikiamas kaip monotherapy atveju netolerancija, kad metotreksato ar kai tolesnis gydymas metotreksatu netinka. adalimumabas buvo įrodyta, kad sumažinti greitį progresavimą, bendrą žalą, vertinant pagal x-ray ir gerinti fizinę funkciją, skiriant kartu su metotreksatu. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritisimraldi in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). imraldi can be given as monotherapy in case of i

Halimatoz Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

halimatoz

sandoz gmbh - adalimumabas - hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; spondylitis, ankylosing; arthritis, psoriatic - imunosupresantai - rheumatoid arthritishalimatoz in combination with methotrexate, is indicated for:the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. gydymas sunkus, aktyvūs ir progresyvūs, reumatoidiniu artritu, suaugusieji ne anksčiau gydomi metotreksatu. halimatoz gali būti suteikiamas kaip monotherapy atveju netolerancija, kad metotreksato ar kai tolesnis gydymas metotreksatu netinka. adalimumabas buvo įrodyta, kad sumažinti greitį progresavimą, bendrą žalą, vertinant pagal x-ray ir gerinti fizinę funkciją, skiriant kartu su metotreksatu. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritishalimatoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). halimatoz gali būti

Hefiya Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

hefiya

sandoz gmbh - adalimumabas - spondylitis, ankylosing; hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis - imunosupresantai - reumatoidinis arthritishefiya kartu su metotreksatu, yra nurodyta:gydyti vidutinio sunkumo ar sunkiu, aktyviu reumatoidiniu artritu suaugusių pacientų, kai reakcija į ligos-pakeisti anti-reumato vaistų, įskaitant metotreksato buvo netinkamas. gydymas sunkus, aktyvūs ir progresyvūs, reumatoidiniu artritu, suaugusieji ne anksčiau gydomi metotreksatu. hefiya gali būti suteikiamas kaip monotherapy atveju netolerancija, kad metotreksato ar kai tolesnis gydymas metotreksatu netinka. adalimumabas buvo įrodyta, kad sumažinti greitį progresavimą, bendrą žalą, vertinant pagal x-ray ir gerinti fizinę funkciją, skiriant kartu su metotreksatu. jaunatvinis idiopatinis arthritispolyarticular jaunatvinis idiopatinis artritas hefiya kartu su metotreksatu fluorouracilu ir folino aktyvių poliartritu jaunatvinis idiopatinis artritas, pacientams nuo 2 metų amžiaus metus, kurie buvo nepakankamas atsakas į vieną ar daugiau ligų-pakeisti anti-reumato narkotikų (dmards). hefiya gali būti suteikiamas kaip monotherapy atveju netoleranc

Hyrimoz Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

hyrimoz

sandoz gmbh - adalimumabas - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; arthritis, juvenile rheumatoid; crohn disease; skin diseases, papulosquamous - imunosupresantai - rheumatoid arthritishyrimoz in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. hyrimoz gali būti suteikiamas kaip monotherapy atveju netolerancija, kad metotreksato ar kai tolesnis gydymas metotreksatu netinka. adalimumabas buvo įrodyta, kad sumažinti greitį progresavimą, bendrą žalą, vertinant pagal x-ray ir gerinti fizinę funkciją, skiriant kartu su metotreksatu. juvenile idiopathic arthritis- polyarticular juvenile idiopathic arthritishyrimoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). hyrimoz

Kromeya Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

kromeya

fresenius kabi deutschland gmbh - adalimumabas - arthritis, rheumatoid; arthritis, juvenile rheumatoid; psoriasis; arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; uveitis; colitis, ulcerative; crohn disease - imunosupresantai - reumatoidinis arthritiskromeya kartu su metotreksatu, yra nurodyta:gydyti vidutinio sunkumo ar sunkiu, aktyviu reumatoidiniu artritu suaugusių pacientų, kai reakcija į ligos-pakeisti anti-reumato vaistų, įskaitant metotreksato buvo netinkamas. gydymas sunkus, aktyvūs ir progresyvūs, reumatoidiniu artritu, suaugusieji ne anksčiau gydomi metotreksatu. kromeya gali būti suteikiamas kaip monotherapy atveju netolerancija, kad metotreksato ar kai tolesnis gydymas metotreksatu netinka. adalimumabas buvo įrodyta, kad sumažinti greitį progresavimą, bendrą žalą, vertinant pagal x-ray ir gerinti fizinę funkciją, skiriant kartu su metotreksatu. jaunatvinis idiopatinis arthritispolyarticular jaunatvinis idiopatinis arthritiskromeya kartu su metotreksatu fluorouracilu ir folino aktyvių poliartritu jaunatvinis idiopatinis artritas, pacientams nuo 2 metų amžiaus metus, kurie buvo nepakankamas atsakas į vieną ar daugiau ligų-pakeisti anti-reumato narkotikų (dmards). idacio gali būti suteikiamas kaip monotherapy atveju netoler

Amsparity Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

amsparity

pfizer europe ma eeig  - adalimumabas - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - imunosupresantai - reumatoidinis arthritisamsparity kartu su metotreksatu, yra nurodyta:gydyti vidutinio sunkumo ar sunkiu, aktyviu reumatoidiniu artritu suaugusių pacientų, kai reakcija į ligos-pakeisti anti-reumato vaistų, įskaitant metotreksato buvo netinkamas. gydymas sunkus, aktyvūs ir progresyvūs, reumatoidiniu artritu, suaugusieji ne anksčiau gydomi metotreksatu. amsparity gali būti suteikiamas kaip monotherapy atveju netolerancija, kad metotreksato ar kai tolesnis gydymas metotreksatu netinka. adalimumabas buvo įrodyta, kad sumažinti greitį progresavimą, bendrą žalą, vertinant pagal x-ray ir gerinti fizinę funkciją, skiriant kartu su metotreksatu. jaunatvinis idiopatinis arthritispolyarticular jaunatvinis idiopatinis artritas amsparity kartu su metotreksatu fluorouracilu ir folino aktyvių poliartritu jaunatvinis idiopatinis artritas, pacientams nuo 2 metų amžiaus metus, kurie buvo nepakankamas atsakas į vieną ar daugiau ligų-pakeisti anti-reumato narkotikų (dmards). amsparity gali būti suteikiamas kaip monotherapy atvej

Yuflyma Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

yuflyma

celltrion healthcare hungary kft. - adalimumabas - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - imunosupresantai - rheumatoid arthritisyuflyma in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. yuflyma can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. adalimumabas buvo įrodyta, kad sumažinti greitį progresavimą, bendrą žalą, vertinant pagal x-ray ir gerinti fizinę funkciją, skiriant kartu su metotreksatu. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritisyuflyma in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). yu

Hukyndra Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

hukyndra

stada arzneimittel ag - adalimumabas - arthritis, psoriatic; arthritis, juvenile rheumatoid; arthritis, rheumatoid; colitis, ulcerative; crohn disease; hidradenitis suppurativa; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis - imunosupresantai - rheumatoid arthritishukyndra in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards) including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. hukyndra can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. adalimumabas buvo įrodyta, kad sumažinti greitį progresavimą, bendrą žalą, vertinant pagal x-ray ir gerinti fizinę funkciją, skiriant kartu su metotreksatu. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritishukyndra in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more dmard. hukyndra can be given as monothe

Libmyris Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

libmyris

stada arzneimittel ag - adalimumabas - arthritis, rheumatoid; arthritis, juvenile rheumatoid; spondylitis, ankylosing; arthritis, psoriatic; psoriasis; hidradenitis suppurativa; crohn disease; colitis, ulcerative; uveitis - imunosupresantai - rheumatoid arthritislibmyris in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards) including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. libmyris can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. adalimumabas buvo įrodyta, kad sumažinti greitį progresavimą, bendrą žalą, vertinant pagal x-ray ir gerinti fizinę funkciją, skiriant kartu su metotreksatu. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritislibmyris in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more dmard. libmyris can be given as monothe

Cyltezo Europos Sąjunga - lietuvių - EMA (European Medicines Agency)

cyltezo

boehringer ingelheim international gmbh - adalimumabas - hidradenitis suppurativa; arthritis, psoriatic; psoriasis; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; colitis, ulcerative; spondylitis, ankylosing - imunosupresantai - Žiūrėkite 4 skyrių. produkto charakteristikų santraukos 1 skyriuje produkto informaciniame dokumente.