RP Wood Profi

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas

Prieinama:

Stachema CZ s.r.o., Sokolska 1041, Melnik, 276 01 (Čekija).

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropan-1,3-diamine; N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropan-1,3-diamine; N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropan-1,3-diamine; N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropan-1,3-diamine; N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropan-1,3-diamine; N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropan-1,3-diamine; N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropan-1,3-diamine

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 2372-82-9, EB Nr.: 219-145-8, Veikliosios medžiagos pavadinimas: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, Koncentracija: 0.258% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 2372-82-9, EB Nr.: 219-145-8, Veikliosios medžiagos pavadinimas: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, Koncentracija: 0.258% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 2372-82-9, EB Nr.: 219-145-8, Veikliosios medžiagos pavadinimas: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, Koncentracija: 0.258% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 2372-82-9, EB Nr.: 219-145-8, Veikliosios medžiagos pavadinimas: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, Koncentracija: 0.258% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 2372-82-9, EB Nr.: 219-145-8, Veikliosios medžiagos pavadinimas: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, Koncentracija: 0.258% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 2372-82-9, EB Nr.: 219-145-8, Veikliosios medžiagos pavadinimas: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan

Recepto tipas:

Profesionalai + Neprofesionalai

Gydymo sritis:

Medienos konservantai

Produkto santrauka:

Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2018-03-21

Prekės savybės

                
NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-7574(A-08VNO602081-18-65)
Išduotas 2018 m. kovo 21 d., galioja iki 2023 m. kovo 20 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Stachema CZ s.r.o., Sokolska 1041, Melnik, 276 01 (Čekija).
Biocidinio produktas tipas
8 produktų tipas. Medienos konservantas.
Biocidinio produkto pavadinimas
RP Wood Profi.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Stachema CZ s.r.o., Sokolska 1041, Melnik, 276 01 (Čekija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8;
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5;
propikonazolas, CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4;
benzil-C
12-16
-alkildimetilchloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2;
permetrinas, CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9;
cipermetrinas, CAS Nr. 52315-07-8, EB Nr. 257-842-9;
tebukonazolis, CAS Nr. 107534-96-3, EB Nr. 403-640-2.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Apsaugoti pjautą
medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių
organizmų. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams
laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A08VNO602081.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo
data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų nau
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją