Ringer Fresenius

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
24-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
24-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Natrio chloridas/Kalio chloridas/Kalcio chloridas

Prieinama:

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o.

ATC kodas:

B05BB01

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Sodium chloride/Potassium chloride/Calcium chloride

Dozė:

8,6 g/0,3 g/0,33 g/1000 ml

Vaisto forma:

infuzinis tirpalas

Vartojimo būdas:

leisti į veną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Electrolytes

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

1999-06-04

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Ringer Fresenius infuzinis tirpalas
Natrio chloridas, kalio chloridas, kalcio chloridas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi
informacija
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, ligoninės vaistininką arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net
tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jei jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją,
vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Ringer Fresenius ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Ringer Fresenius
3.
Kaip vartoti Ringer Fresenius
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Ringer Fresenius
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Ringer Fresenius ir kam jis vartojamas
Ringer Fresenius infuzinio tirpalo, kaip ir kitų daugiajonių tirpalų, farmakologinės savybės priklauso nuo
jame esančių jonų.
Natris yra pagrindinis ląstelės išorėje esančio skysčio katijonas, nuo kurio priklauso vandens pasiskirstymas
organizme, skysčių ir elektrolitų pusiausvyra, organizmo skysčių osmosinis slėgis. Kartu su chloridais ir
bikarbonato jonais jis reguliuoja rūgščių ir šarmų pusiausvyrą.
Chloridas yra pagrindinis ląstelės išorėje esančio skysčio anijonas, kurio kiekiui kintant, keičiasi rūgščių ir
šarmų pusiausvyra. Ringer Fresenius infuziniame tirpale yra didelis chloridų kiekis lyginant su kraujo
plazma.
Kalis yra pagrindinis ląstelės viduje esantis katijonas, būtinas šarmų ir rūgščių pusiausvyrai, izotoniškumui ir
ląstelių elektrodinaminėms savybėms palaikyti. Kalio koncentracija tirpale šiek tiek mažesnė nei plazmoje.
Kalcis yra svarbus katijonas, būtinas funkcinei nervų, raumenų
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Ringer Fresenius infuzinis tirpalas
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
1000 ml infuzinio tirpalo yra 8,6 g natrio chlorido, 0,3 g kalio chlorido, 0,33 g kalcio chlorido
(dihidrato pavidalu).
Elektrolitų koncentracija: Na
+
– 147 mmol/l,
Cl
- – 156 mmol/l,
K
+ – 4 mmol/l, Ca
2+ – 2,3 mmol/l.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Infuzinis tirpalas.
Tirpalas yra skaidrus bespalvis.
Tirpalo pH: 5,2-6,8
Osmoliališkumas: maždaug 310 mosm/kg
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Ekstraląstelinio skysčio sunormalinimas izotoninės ir hipotoninės dehidracijos atveju.
Trumpalaikis cirkuliuojančio kraujo tūrio sunormalinimas.
Suderinamų su Ringer Fresenius infuziniu tirpalu vaistinių preparatų skiedimas.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Ringer Fresenius infuzinis tirpalas leidžiamas arba lašinamas į veną.
Dozė parenkama individualiai, atsižvelgiant į paciento amžių, kūno svorį, klinikinę būklę, dehidracijos
laipsnį, elektrolitų ir rūgščių bei šarmų pusiausvyrą.
Suaugusiems žmonėms tirpalo paros dozė yra 30-45 ml/kg kūno svorio (500 ml -3 l per 24 val.).
Ypatingos pacientų populiacijos
Senyviems pacientams
Senyviems pacientams tirpalo paros dozė yra 30-45 ml/kg kūno svorio (500 ml -3 l per 24 val.).
Pacientams, kurių inkstų/kepenų funkcija sutrikusi
Jei inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi nesunkiai, paros dozė tokiems pacientams yra ne didesnė kaip
40 ml/kg kūno svorio.
Paaugliams
Paaugliams tirpalo paros dozė yra 30-45 ml/kg kūno svorio (500 ml -3 l per 24 val.).
Vaikų populiacija
Naujagimiams ir vaikams
Naujagimiams ir vaikams - 20 -100 ml/kg kūno svorio per 24 val.
Infuzijos greitis
Suaugusiems žmonėms, senyviems pacientams ir paaugliams paprastai infuzijos greitis yra 40 ml/kg
kūno svorio/per 24 val.
Pediatriniams pacientams infuzijos greitis yra vidutiniškai 5 ml/kg kūno svorio/per val. Tikslus greitis
nustatomas atsi
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją