Perindopril/Indapamide Teva

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
27-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
27-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Perindoprilio tozilatas/Indapamidas

Prieinama:

Teva Pharma B.V.

ATC kodas:

C09BA04

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Perindoprilio tosilate/Indapamidas

Dozė:

10 mg/2,5 mg

Vaisto forma:

plėvele dengtos tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Perindopril and diuretics

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2016-11-10

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Perindopril/Indapamide Teva 10 mg/2,5 mg plėvele dengtos tabletės
perindoprilio tozilatas, indapamidas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti
(net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją
arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Perindopril/Indapamide Teva ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Perindopril/Indapamide Teva
3.
Kaip vartoti Perindopril/Indapamide Teva
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Perindopril/Indapamide Teva
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Perindopril/Indapamide Teva ir kam jis vartojamas
Perindopril/Indapamide Teva yra sudėtinis vaistas, kuriame yra dvi veikliosios medžiagos: perindoprilis ir
indapamidas. Šis vaistas mažina padidėjusį kraujospūdį (hipertenziją) ir vartojamas jo gydymui.
Perindopril/Indapamide Teva skiriamas vartoti pacientams, kurie kartu vartojo perindoprilio 10 mg ir
indapamido 2,5 mg atskiras tabletes ir vietoje jų pacientas gali vartoti vaistą, kuriame yra abi medžiagos.
Perindoprilis priklauso vaistų, vadinamų angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitoriais,
grupei. Šie vaistai plečia kraujagysles, todėl širdžiai tampa lengviau pumpuoti kraują kraujagyslėmis.
Indapamidas yra diuretikas. Diuretikai didina inkstuose išskiriamo šlapimo kiekį. Vis dėlto indapamidas
skiriasi nuo kitų diuretikų, nes jis tik nežymiai padidina išskiriamo šlapimo kiekį. Kiekviena veiklioji
medžiaga mažina kraujospūdį, todėl jos abi kontroliuoja kraujospūdį.
2
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Perindopril/Indapamide Teva 10 mg/2,5 mg plėvele dengtos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg perindoprilio tozilato, atitinkančio 6,816 mg
perindoprilio, in situ virstančio perindoprilio natrio druska ir 2,5 mg indapamido.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 296,224 mg laktozės monohidrato.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Plėvele dengta tabletė.
Baltos, apvalios, abipusiai išgaubtos, lygiu paviršiumi, maždaug 10 mm diametro plėvele dengtos tabletės.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Pirminės arterinės hipertenzijos pakeičiamasis gydymas pacientams, kurių kraujospūdis jau reguliuojamas
tokiomis pat atskirais vaistiniais preparatais kartu vartojamų perindoprilio ir indapamido dozėmis.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Viena Perindopril/Indapamide Teva 10 mg/2,5 mg plėvele dengta tabletė vieną kartą per parą, ją geriau
išgerti ryte prieš valgį.
Ypatingos populiacijos
Senyviems pacientams (žr. 4.4 skyrių)
Senyvų pacientų kreatinino klirensą reikia koreguoti, atsižvelgiant į amžių, kūno svorį ir lytį. Senyvus
pacientus galima gydyti, jeigu jų inkstų funkcija yra normali, ir jiems reikia įvertinti kraujospūdžio atsaką.
Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi (žr. 4.4 skyrių)
Esant sunkiam ir vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimui (kreatinino klirensas mažesnis kaip
60 ml/min.), gydyti šiuo vaistiniu preparatu negalima.
Gydymo šiuo vaistu metu reikia dažnai tirti kreatinino ir kalio kiekį kraujyje.
Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi (žr. 4.3, 4.4 ir 5.2 skyrius)
Esant sunkiam kepenų funkcijos sutrikimui, vartoti šio vaisto negalima.
Esant vidutiniam kepenų funkcijos sutrikimui, dozės koreguoti nereikia.
Vaikų populiacija
2
Perindopril/Indapamide Teva saugumas ir veiks
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją