Perindopril/Indapamide Actavis

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
26-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Perindoprilio argininas/Indapamidas

Prieinama:

Actavis Group PTC ehf

ATC kodas:

C09BA04

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Perindoprilio arginine/Indapamidas

Dozė:

10 mg/2,5 mg; 2,5 mg/0,625 mg; 5 mg/1,25 mg

Vaisto forma:

plėvele dengtos tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Perindopril and diuretics

Autorizacija statusas:

Išregistruotas

Leidimo data:

2016-01-04

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Perindopril/Indapamide Actavis 2,5 mg/0,625 mg plėvele dengtos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 2,5 mg perindoprilio arginino, atitinkančio 1,6975 mg
perindoprilio, ir 0,625 mg indapamido hemihidrato.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 87 mg laktozės monohidrato.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Plėvele dengta tabletė (tabletė).
Perindopril/Indapamide Actavis 2,5 mg/0,625 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos,
8,5 mm x 4,3 mm, ovalios, abipusiai išgaubtos.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Pirminė arterinė hipertenzija.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Įprastinė dozė yra viena Perindopril/Indapamide Actavis 2,5 mg/0,625 mg plėvele dengta tabletė vieną
kartą per parą, ją geriau išgerti ryte prieš valgį. Jei kraujospūdis nesureguliuojamas per vieną gydymo
mėnesį, dozę galima padvigubinti.
Senyviems pacientams (žr. 4.4 skyrių)
Gydymą reikia pradėti skiriant vieną Perindopril/Indapamide Actavis 2,5 mg/0,625 mg plėvele dengtą
tabletę vieną kartą per parą.
Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi (žr. 4.4 skyrių)
Esant sunkiam inkstų funkcijos sutrikimui (kreatinino klirensas mažesnis kaip 30 ml/min.), gydyti šiuo
vaistiniu preparatu negalima.
Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi vidutiniškai (kreatinino klirensas 30–60 ml/min.),
maksimali dozė turi būti viena Perindopril/Indapamide Actavis 2,5 mg/0,625 mg tabletė per parą.
Pacientams, kurių kreatinino klirensas didesnis ar lygus 60 ml/min., dozės koreguoti nereikia.
Gydymo šiuo medikamentu metu reikia dažnai tirti kreatinino ir kalio kiekį kraujyje.
Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi (žr. 4.3, 4.4 ir 5.2 skyrius)
Esant sunkiam kepenų funkcijos sutrikimui, vartoti šio vaisto negalima.
Esant vidutiniam kepenų funkcijos sut
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją