Pemetrexed Teva

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
27-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
27-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Pemetreksedas

Prieinama:

Teva B.V.

ATC kodas:

L01BA04

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Pemetreksedas

Dozė:

500 mg

Vaisto forma:

milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Vartojimo būdas:

leisti į veną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Pemetrexed

Autorizacija statusas:

Išregistruotas

Leidimo data:

2016-01-26

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Pemetrexed Teva 500 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
pemetreksedas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi
informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba
vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Pemetrexed Teva ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Pemetrexed Teva
3.
Kaip vartoti Pemetrexed Teva
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Pemetrexed Teva
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Pemetrexed Teva ir kam jis vartojamas
Pemetrexed Teva yra vaistas, vartojamas vėžiui gydyti.
Pemetrexed Teva vartojamas kartu su cisplatina, kitais vaistais nuo vėžio piktybinei pleuros mezoteliomai, t.
y. vėžiui, kuris pakenkia plaučių gleivinę, gydyti ligoniams, kuriems chemoterapija dar nebuvo taikyta.
Pemetrexed Teva kartu su cisplatina vartojamas ir pradiniam išplitusio plaučių vėžio gydymui.
Pemetrexed Teva gali būti Jums paskirtas, jeigu sergate išplitusiu plaučių vėžiu, jeigu Jūsų liga reagavo į
gydymą arba iš esmės nepakito po pradinės chemoterapijos.
Pemetrexed Teva taip pat tinka išplitusiam plaučių vėžiui gydyti ligoniams, kurių liga progresavo po kitokios
taikytos pradinės chemoterapijos.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Pemetrexed Teva
Pemetrexed Teva vartoti negalima:
-
jeigu yra alergija pemetreksedui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6
skyriuje);
-
jeigu žindote, gydymo Pemetrexed Teva metu žindymą būtina nutraukti (žr. skyrių „Nėštumas,
žindymo laikotarpis ir vaisingumas“);
-
jeigu neseniai buvote paskiepytas arba būsite skiepijamas geltonosios karštligės vakcina.
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Pasitarkit
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Pemetrexed Teva 500 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekviename flakone yra 500 mg pemetreksedo (pemetreksedo dinatrio druskos pavidalu).
Miltelius ištirpinus (žr. 6.6 skyrių), kiekviename flakone yra 25 mg/ml pemetreksedo.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:
kiekviename flakone yra maždaug 2,3 mmol (apytiksliai 54 mg) natrio.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui.
Balti, šviesiai geltoni ar žalsvai geltoni liofilizuoti milteliai.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Piktybinė pleuros mezotelioma
Pemetrexed Teva derinyje su cisplatina skirtas chemoterapija negydytų pacientų, sergančių
neoperuotina piktybine pleuros mezotelioma, gydymui.
Nesmulkialąstelinis plaučių vėžys
Pemetrexed Teva derinyje su cisplatina skirtas lokaliai progresavusio arba metastazinio
nesmulkialąstelinio plaučių vėžio, tačiau ne tokio, kuriame vyrauja plokščiosios ląstelės, pirmaeiliam
gydymui (žr. 5.1 skyrių).
Pemetrexed Teva monoterapija skirta lokaliai progresavusio arba metastazinio nesmulkialąstelinio
plaučių vėžio, tačiau ne tokio, kuriame vyrauja plokščiosios ląstelės, palaikomajam gydymui
pacientams, kurių liga neprogresuoja tuojau pat po chemoterapijos, kurios pagrindas yra platinos
preparatas (žr. 5.1 skyrių).
Pemetrexed Teva monoterapija skirta lokaliai progresavusio arba metastazinio nesmulkialąstelinio
plaučių vėžio, tačiau ne tokio, kuriame vyrauja plokščiosios ląstelės, antraeiliam gydymui (žr. 5.1
skyrių).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Pemetrexed Teva galima vartoti tik prižiūrint gydytojui, turinčiam priešvėžinės chemoterapijos
patirties.
Pemetrexed Teva derinant su cisplatina
Rekomenduojama Pemetrexed Teva dozė yra 500 mg/m
2 kūno paviršiaus (KP). Ji infuzuojama į veną
per 10 minučių pirmą kiekvieno 21 dieno
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją