Pantul

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
24-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
24-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Pantoprazolas

Prieinama:

G.L. Pharma GmbH

ATC kodas:

A02BC02

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Pantoprazolas

Dozė:

20 mg; 40 mg

Vaisto forma:

skrandyje neirios tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Pantoprazole

Autorizacija statusas:

Išregistruotas

Leidimo data:

2008-03-06

Pakuotės lapelis

                Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Pantul 20 mg skrandyje neirios tabletės
Pantoprazolas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi
informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net
tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba
vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Pantul ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Pantul
3.
Kaip vartoti Pantul
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Pantul
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Pantul ir kam jis vartojamas
Pantul yra selektyvaus poveikio protonų siurblio inhibitorius, t. y. vaistas, mažinantis rūgšties susidarymą
skrandyje. Šiuo vaistu gydomos su rūgštimi susijusios skrandžio ir žarnų ligos.
Pantul vartojamas
Suaugę žmonės bei 12 metų ir vyresni paaugliai
-
su gastroezofaginio refliukso liga, kurią sukelia rūgšties refliuksas iš skrandžio, susijusiems
simptomams (pvz., rėmeniui, rūgšties atpylimui, skausmui ryjant) gydyti;
-
ilgalaikiam refliukso sukelto ezofagito (stemplės uždegimo ir kartu pasireiškiančio skrandžio
rūgšties atpylimo) gydymui ir atsinaujinimo profilaktikai.
Suaugę žmonės
-
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų, kurias sukelia neselektyvaus poveikio nesteroidiniai vaistai
nuo uždegimo (NVNU), pvz., ibuprofenas, profilaktikai, jei ilgalaikis gydymas NVNU reikalingas
pacientams, kuriems yra padidėjusi opos atsiradimo rizika.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Pantul
Pantul vartoti negalima:
-
jeigu yra alergija pantoprazolui, sojai, žemės riešutams arba bet kuriai kitai pagalbinei šio vaisto
medžiagai (jos išvardytos
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Pantul 20 mg skrandyje neirios tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (atitinka 22,6 mg pantoprazolo natrio
druskos seskvihidrato).
Pagalbinės medžiagos , kurių poveikis žinomas : kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 38,425 mg
maltitolio, 0,345 mg lecitino (iš sojų aliejaus) ir 1,7 mg natrio (žr. 4.4 skyrių).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Skrandyje neiri tabletė.
Geltona, ovali tabletė.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Suaugę žmonės ir 12 metų bei vyresni paaugliai
Simptomus sukelianti gastroezofaginio refliukso liga.
Ilgalaikis refliukso sukelto ezofagito gydymas ir jo atkryčio profilaktika.
Suaugę žmonės
Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų, kurias sukelia neselektyvaus poveikio nesteroidiniai vaistai
nuo uždegimo (NVNU), profilaktika, kai tęstinis gydymas NVNU reikalingas pacientams, kuriems yra
padidėjusi šių opų atsiradimo rizika (žr. 4.4 skyrių).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Suaugusiems žmonėms ir 12 metų bei vyresniems paaugliams
Simptomus sukelianti gastroezofaginio refliukso liga
Rekomenduojama geriama dozė yra viena Pantul 20 mg skrandyje neiri tabletė per parą. Simptomai
paprastai palengvėja per 2-4 savaites. Jei šio laikotarpio nepakanka, paprastai simptomai palengvėja
per kitas 4 savaites. Palengvėjus simptomams, jų atsinaujinimą galima kontroliuoti pagal poreikį kartą
per parą vartojant 20 mg dozę (kai reikia). Jeigu reikiamos simptomų kontrolės, vartojant vaistinį
preparatą pagal poreikį, nėra, reikia apsvarstyti galimybę vėl pradėti tęstinį vaistinio preparato
vartojimą.
Ilgalaikis refliukso sukelto ezofagito gydymas ir jo atkryčio profilaktika
Ilgalaikiam gydymui rekomenduojama palaikomoji paros dozė yra viena Pantul 20 mg skrandyje neiri
tabletė. Ligos atkryčio atveju pantoprazolo paros dozę
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją