P3-Topax 990

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas

Prieinama:

Ecolab SIA, Ritausmas iela 11b, LV-1058 Riga (Latvija)

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

N-(3-aminopropyl)-N-dodecilpropan-1,3-diamine

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 2372-82-9, EB Nr.: 219-145-8, Veikliosios medžiagos pavadinimas: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, Koncentracija: 4% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Maisto ir pašarų sritis

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršiams, įrenginiams plauti ir dezunfekuoti maisto pramonės bei gėrimų gamybos įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2015-08-20

Prekės savybės

                VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. 11(11.1)-(A-04PNO601583-15-138)-BSV- 10063
Išduotas 2015 m. rugpjūčio 20 d., galioja iki 2020 m. rugpjūčio 19 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Ecolab SIA, Ritausmas iela 11b, LV-1058 Riga (Latvija).
Biocidinio produkto tipas
4 produktų tipas. Maisto srities dezinfekantas.
Biocidinio produkto pavadinimas
P3-Topax 990.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein (Vokietija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršiams, įrenginiams plauti ir dezinfekuoti maisto pramonės bei
gėrimų gamybos įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos
liudijimo paieškos nuoroda
A04PNO601583.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo
(OL 2012 L 167, p. 1) 89 ir 95 straipsnių reikalavimai.
Direktoriaus pavaduotojas Robertas Petraitis
A.V.
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. 11(11.1)-(A-04PNO601583-15-138)-BSV-10063
2 priedas
ETIKETĖ
P3-TOPAX 990
Skystis
Veiklioji medžiaga N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr.
219-145-8, 4,0 %.
Sudėtyje yra acto rūgšties, nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, 1,0–5,0 %.
Pavojing
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją