Oxidraxib

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
27-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
27-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Etorikoksibas

Prieinama:

Bausch Health Ireland Limited

ATC kodas:

M01AH05

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Etorikoksibas

Dozė:

120 mg; 60 mg; 90 mg

Vaisto forma:

plėvele dengtos tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Etoricoxib

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2016-03-14

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Oxidraxib 60 mg plėvele dengtos tabletės
Oxidraxib 90 mg plėvele dengtos tabletės
Oxidraxib 120 mg plėvele dengtos tabletės
etorikoksibas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Oxidraxib ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Oxidraxib
3.
Kaip vartoti Oxidraxib
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Oxidraxib
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Oxidraxib ir kam jis vartojamas
Kas yra Oxidraxib

Oxidraxib sudėtyje yra veikliosios medžiagos etorikoksibo. Oxidraxib yra vienas iš selektyvių
COX-2 inhibitorių grupės vaistų. Jie priklauso nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU)
grupei.

Etorikoksibas padeda sumažinti sąnarių ir raumenų skausmą ir patinimą (uždegimą) osteoartritu,
reumatoidiniu artritu, ankiloziniu spondilitu ar podagra sergantiems 16 metų ir vyresniems
žmonėms.

Etorikoksibas taip pat galima trumpai malšinti dantų operacijos sukeltą vidutinio stiprumo
skausmą 16 metų ir vyresniems žmonėms.
Kas yra osteoartritas?
Osteoartritas yra sąnarių liga. Ji prasideda laipsniškai yrant kremzlei, kuri dengia kaulų galus. Dėl to
pasireiškia patinimas (uždegimas), skausmas, jautrumas, sąstingis ir fizinė negalia.
Kas yra reumatoidinis artritas?
Reumatoidinis artritas yra ilgalaikė uždegiminė sąnarių liga, sukelianti sąnarių skausmą, sąstingį,
patinimą, mažinanti pažeistų sąnarių judes
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Oxidraxib 60 mg plėvele dengtos tabletės
Oxidraxib 90 mg plėvele dengtos tabletės
Oxidraxib 120 mg plėvele dengtos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 60 mg, 90 mg arba 120 mg etorikoksibo.
Pagalbinė medžiaga , kurios poveikis žinomas
60 mg: kiekvienoje tabletėje yra 2,5 mg laktozės (monohidrato pavidalu).
90 mg: kiekvienoje tabletėje yra 3,7 mg laktozės (monohidrato pavidalu).
120 mg: kiekvienoje tabletėje yra 4,9 mg laktozės (monohidrato pavidalu).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Plėvele dengta tabletė (tabletė).
60 mg tabletė: balta, apvali, abipus išgaubta plėvele dengta tabletė (apytiksliai 8 mm), kurios vienoje
pusėje įspausta „E9OX“, kitoje – „60“.
90 mg tabletė: balta, apvali, abipus išgaubta plėvele dengta tabletė (apytiksliai 9 mm), kurios vienoje
pusėje įspausta „E9OX“, kitoje – „90“.
120 mg tabletė: balta, apvali, abipus išgaubta plėvele dengta tabletė (apytiksliai 10 mm), kurios
vienoje pusėje įspausta „E9OX“, kitoje – „120“.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Etorikoksibas skirtas suaugusiųjų bei 16 metų ir vyresnių paauglių osteoartrito (OA), reumatoidinio
artrito (RA) ir ankilozinio spondilito simptominiam gydymui bei ūminio podagrinio artrito sukelto
skausmo ir uždegimo požymių lengvinimui.
Etorikoksibas skirtas suaugusiųjų bei 16 metų ir vyresnių paauglių odontologinės operacijos sukelto
vidutinio stiprumo skausmo trumpalaikiam malšinimui.
Skirti pacientui selektyvų COX-2 inhibitorių galima tik įvertinus bendrąją riziką asmeniškai pacientui
(žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Kadangi didėjant etorikoksibo dozei ir ilgėjant vartojimo trukmei padidėja širdies ir kraujagyslių
sistemos sutrikimų pavojus, vaistinį preparatą reikia skirti kiek įmanoma trumpiau ir mažiausią

                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją