octaplasma

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
27-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
27-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Žmogaus plazmos baltymai

Prieinama:

Octapharma (IP) SPRL

ATC kodas:

B05AA

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Human plasma protein

Dozė:

40-70 mg/ml

Vaisto forma:

infuzinis tirpalas

Vartojimo būdas:

leisti į veną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Blood substitutes and plasma protein fractions

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2015-09-30

Pakuotės lapelis

                Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
octaplasma infuzinis tirpalas
ABO kraujo grupei specifiniai žmogaus plazmos baltymai
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra octaplasma ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant octaplasma
3.
Kaip vartoti octaplasma
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti octaplasma
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra octaplasma ir kam jis vartojamas
octaplasma yra žmogaus plazma, surinkta ir apdorota nukenksminus virusus. Žmogaus plazma yra
skystoji žmogaus kraujo dalis, kuri perneša ląsteles. Joje yra žmogaus plazmos baltymų, kurie svarbūs
palaikant normalų krešėjimą ir naudojami taip pat kaip įprasta šviežiai šaldyta plazma (ŠŠP).
octaplasma
padeda esant kompleksinei koaguliacijos faktorių stokai, kurią gali sukelti sunkus kepenų
nepakankamumas arba didelės apimties kraujo perpylimas. octaplasma
taip pat gali būti skiriamas
skubiais atvejais, kai nėra galimybės naudoti koaguliacijos faktoriaus koncentrato (pvz., V ar XI
faktoriaus) arba kai neįmanoma nustatyti tikslios laboratorinės diagnozės.
Jo taip pat gali būti skiriama norint greitai nuslopinti geriamųjų antikoaguliantų (kumarino arba
indandiono tipo) poveikį, kai dėl sutrikusios kepenų funkcijos ar skubiu atveju nepakanka skiriamo
vitamino K.
octaplasma gali būti skiriama pacientams, kuriems atliekamas pakaitinis plazmos perpylimas, siekiant
atstatyti koaguliacijos faktorių pusiausvyrą.
2.
Kas žinotina prie
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
octaplasma infuzinis tirpalas
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
200 ml maišelyje yra 9-14 g AB0 kraujo grupei specifinių žmogaus plazmos baltymų (45–70 mg/ml).
Skirtingų kraujo grupių octaplasma tiekiamas atskirose pakuotėse:
A kraujo grupė
B kraujo grupė
AB kraujo grupė
0 kraujo grupė
Išsamiau apie svarbius koaguliacijos faktorius ir inhibitorius žr. 5.1 skyrių ir 2 lentelę.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Infuzinis tirpalas.
Užšaldytas tirpalas yra (šviesiai) geltonas.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos

Kompleksinė koaguliacijos faktorių stoka, pvz., koagulopatija dėl sunkaus kepenų
nepakankamumo arba didelės apimties kraujo perpylimo.

Pakaitinis gydymas esant koaguliacijos faktoriaus stokai, kai nėra galimybės naudoti
specifinio koaguliacijos faktoriaus koncentrato (pvz., V faktoriaus arba XI faktoriaus) arba
neatidėliotinais atvejais, kai neįmanoma nustatyti tikslios laboratorinės diagnozės.

Greitas geriamųjų antikoaguliantų (kumarino arba indandiono tipo) poveikio panaikinimas,
kai nėra galimybės naudoti protrombino komplekso koncentrato arba kai dėl sutrikusios
kepenų funkcijos ar neatidėliotinais atvejais nepakanka skiriamo vitamino K.

Galimai pavojingas kraujavimas dėl fibrinolizinių preparatų (pvz., audinių plazminogeno`
aktyvatoriaus) vartojimo pacientams, kuriems nėra atsako į įprastas priemones.

Gydomosios pakaitinio plazmos perpylimo procedūros, įskaitant sergantiesiems trombine
trombocitopenine purpura (TTP).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Dozavimas priklauso nuo klinikinės situacijos ir esamo sutrikimo, tačiau visuotinai pripažinta pradinė
dozė yra 12–15 ml octaplasma/kg kūno svorio. Tokia dozė turi padidinti paciento plazmos
koaguliacijos faktoriaus kiekį apytiksliai 25 %.
Svarbu stebėti atsaką, kliniškai ir matuojant, pvz., aktyvintą dalinį tromboplastino l
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją