NuvaRing

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
24-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
24-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Etonogestrelis/Etinilestradiolis

Prieinama:

N.V. Organon

ATC kodas:

G02BB01

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Etonogestrelis/Etinilestradiolis

Dozė:

120 µg/15 µg/24 val.

Vaisto forma:

vartojimo į makštį sistema

Vartojimo būdas:

vartoti į makštį

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Vaginal ring with progestogen and estrogen

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2007-10-03

Pakuotės lapelis

                Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
NuvaRing 120/15 mikrogramų/24 valandas vartojimo į makštį sistema
etonogestrelis/etinilestradiolis
Svarbūs dalykai, kuriuos reikia žinoti apie sudėtinius hormoninius kontraceptikus (SHK)

Teisingai naudojant, tai yra vienas iš patikimiausių grįžtamojo poveikio kontracepcijos metodų.

Sudėtiniai hormoniniai kontraceptikai šiek tiek didina kraujo krešulių venose ir arterijose riziką,
ypač pirmaisiais metais arba vėl pradėjus juos vartoti po 4 savaičių arba ilgesnės pertraukos.

Jeigu manote, kad Jums galbūt pasireiškė kraujo krešulio simptomų, būkite budrūs ir kreipkitės į
gydytoją (žr. 2 skyriuje skyrelį „Kraujo krešuliai“).
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdamos vartoti NuvaRing, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Jis gali jiems pakenkti.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją
arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra NuvaRing ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant NuvaRing
3.
Kaip vartoti NuvaRing
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti NuvaRing
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra NuvaRing ir kam jis vartojamas
NuvaRing yra kontraceptinis makšties žiedas, vartojamas apsisaugoti nuo nėštumo. Kiekviename žiede
yra mažas kiekis dviejų moteriškų lytinių hormonų: etonogestrelio ir etinilestradiolio. Juos žiedas pamažu
išskiria į kraujotaką. Dėl mažo išskiriamų hormonų kiekio NuvaRing laikomas mažų dozių hormoniniu
kontraceptiku. NuvaRing išskiria du skirtingo tipo hormonus, todėl jis vadinamas sudėtiniu hormoniniu
kontraceptiku.
NuvaRing veikia taip pat kaip sudėtinės kontraceptinės tablet
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
NuvaRing 120/15 mikrogramų/24 valandas vartojimo į makštį sistema
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
NuvaRing yra 11,7 mg etonogestrelio ir 2,7 mg etinilestradiolio. 3 savaites per 24 val. iš žiedo
išsiskiria vidutiniškai po 120 mikrogramų etonogestrelio ir po 15 mikrogramų etinilestradiolio.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Vartojimo į makštį sistema.
NuvaRing yra lankstus, skaidrus, bespalvis ar beveik bespalvis žiedas, kurio išorinis skersmuo yra
54 mm, o žiedo pjūvio skersmuo – 4 mm.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Kontracepcijai.
NuvaRing yra kontraceptinė priemonė vaisingo amžiaus moterims. Nustatyta, kad NuvaRing saugus ir
veiksmingas 18-40 metų moterims.
Priimant sprendimą skirti NuvaRing, reikia atsižvelgti į individualius esamus rizikos, ypač venų
tromboembolijos (VTE), veiksnius, ir VTE riziką vartojant NuvaRing, palyginti su rizika, kuri kyla
vartojant kitus sudėtinius hormoninius kontraceptikus (SHK) (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Norint pasiekti realų kontraceptinį veiksmingumą, NuvaRing privaloma vartoti kaip nurodyta
(žiūrėkite poskyrius „Kaip vartoti NuvaRing“ ir „Kaip pradėti vartoti NuvaRing“).
Vaikų populiacija
NuvaRing saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų neištirti.
Vartojimo metodas
Kaip vartoti NuvaRing
Moteris NuvaRing į makštį gali įsikišti pati. Gydytojas turi patarti moteriai, kaip įsikišti ir išsiimti
NuvaRing. Moteris turi pasirinkti patogią padėtį, pavyzdžiui, stovint aukščiau pastatyta viena koja,
tupint ar gulint. NuvaRing reikia suspausti ir į makštį stumti tol, kol jis tampa nejuntamas. Makšties
žiedui įkišti taip pat gali būti naudojamas NuvaRing aplikatorius. Jis tiekiamas atskirai arba šio
vaistinio preparato pakuotėje. NuvaRing aplikatorius gali būti tiekiamas ne visose šalyse. Žiedo
padėtis makštyje nėra
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją