NIONTIX

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
24-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
24-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Diazoto oksidas

Prieinama:

Linde Sverige AB

ATC kodas:

N01AX13

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Nitrous oxide

Dozė:

100 %

Vaisto forma:

suskystintosios medicininės dujos

Vartojimo būdas:

įkvėpti

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Nitrous oxide

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2007-10-22

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
NIONTIX 100 % suskystintosios medicininės dujos
Diazoto oksidas (medicininės linksminančios dujos)
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė šalutinis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba
slaugytojai. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje ?
1.
Kas yra NIONTIX ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant NIONTIX
3.
Kaip vartoti NIONTIX
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti NIONTIX
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija.
1.
Kas yra NIONTIX ir kam jis vartojamas
NIONTIX yra dujos (diazoto oksidas – linksminančios dujos), kurios naudojamos inhaliuojant. Jos yra
salsvo skonio ir kvapo, bespalvės. Jos tiekiamos dujų balione su vožtuvu, skirtu kontroliuoti dujų
srovę. Dujų balione yra grynas NIONTIX, kuris suslėgtas taip, kad dujos būtų skystos.
NIONTIX poveikis
NIONTIX sukelia anestezinį poveikį (migdo), o kai jo įkvepiate, tampate atsipalaidavęs ir pavargęs,
todėl galite užmigti.
NIONTIX turi skausmą malšinantį poveikį, mažina skausmo pojūtį ir padidina skausmo slenkstį.
NIONTIX taip pat turi atpalaiduojamąjį ir šiek tiek raminamąjį poveikį. Šį poveikį lemia diazoto
oksido poveikis nervų sistemos impulsus reguliuojančioms medžiagoms.
Kam NIONTIX vartojamas?
NIONTIX naudojamas visoms amžiaus grupėms kaip chirurginės anestezijos dalis ar kaip skausmą
malšinanti ir (ar) raminanti priemonė, kai reikalinga, kad poveikis greitai prasidėtų bei greitai praeitų,
kai skausmas yra nedidelio arba vidutinio stiprumo ir ribotos trukmės.
2.
Kas žinotina pri
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
NIONTIX 100 % suskystintosios medicininės dujos
2
KOKYBIN
Ė IR KIEKYBIN
Ė SUD
Ė
TIS
100 % diazoto oksidas (N
2
O, medicininės linksminančios dujos).
Sudėtyje nėra pagalbinių medžiagų.
3
FARMACINĖ FORMA
Suskystintosios medicininės dujos.
Dujos yra bespalvės, saldoko skonio ir kvapo.
4
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Diazoto oksidas naudojamas:

anestezijai, derinyje su kitais inhaliuojamais ar į veną vartojamais anestetikais.

trumpalaikiam silpnam ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti, kai pageidaujama greita
analgezinio poveikio pradžia ir pabaiga.
Diazoto oksidas gali būti skiriamas visų amžiaus grupių pacientams.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Personalas, skiriantis diazoto oksidą, turi būti tinkamai pasiruošęs ir turėti patirties šio vaistinio
preparato naudojimui. Diazoto oksidą reikia skirti tik ten, kur yra tinkama įranga, kad būtų galima
atlikti kvėpavimo takų intubaciją ir pradėti gaivinimą, jei reikia.
Dozavimas
Bendroji anestezija
Bendrajai anestezijai diazoto oksidas paprastai vartojamas 35–75 % koncentracijos mišiniuose su
deguonimi ir, jei reikia, su kitais anestetikais.
Diazoto oksidas, vartojamas kaip vienintelis anestetikas, dažniausiai nėra pakankamai veiksmingas
chirurginei anestezijai, todėl taikant bendrąją nejautrą, jį reikia derinti su kitais anestetikais.
Diazoto oksidas turi papildomą poveikį, kai derinamas su dauguma kitų anestetikų (apie jo sąveiką su
kitais medicininiais preparatais bei kitokio pobūdžio sąveiką žr. skyrių 4.5).
Su deguonimi diazoto oksidas paprastai naudojamas santykiu 1 ir 2, sudarant 33 % deguonies ir 66 %
diazoto oksido mišinį.
Diazoto oksido poveikis, kai duodamas vienas, nepriklauso nuo paciento amžiaus, bet kai skiriamas
kartu su kitais anestetikais, mišinys paprastai turi stipresnį poveikį vyresniems pacientams, palyginus
su jaunesniais. Stipresnis poveikis pasireiškia didesnio amžiau
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją