Maviret

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

glecaprevir, pibrentasvir

Prieinama:

AbbVie Deutschland GmbH Co. KG

ATC kodas:

J05AP57

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

glecaprevir, pibrentasvir

Farmakoterapinė grupė:

Antivirusiniai vaistai sisteminiam naudojimui

Gydymo sritis:

Hepatitas C, lėtinis

Terapinės indikacijos:

Maviret is indicated for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in adults and children aged 3 years and older. Maviret coated granules is indicated for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in children 3 years and older.

Produkto santrauka:

Revision: 17

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

2017-07-26

Pakuotės lapelis

                
65
B. PAKUOTĖS LAPELIS
66
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Maviret 100 mg/40 mg plėvele dengtos tabletės
glekapreviras/pibrentasviras (glecaprevirum/pibrentasvirum)
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Maviret ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Maviret
3.
Kaip vartoti Maviret
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Maviret
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Maviret ir kam jis vartojamas
Maviret yra antivirusinis vaistas, kuriuo gydomi suaugusieji ir vaikai (3 metų ir vyresni), sergantys
ilgą laiką trunkančiu (lėtiniu) hepatitu C. Tai hepatito C viruso sukelta infekcinė liga, kuri pažeidžia
kepenis. Maviret sudėtyje yra veikliųjų medžiagų glekapreviro ir pibrentasviro.
Maviret veikia sustabdydamas hepatito C virusų dauginimąsi ir naujų ląstelių užkrėtimą. Dėl to
infekcija yra pašalinama iš organizmo.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Maviret
Maviret vartoti negalima, jeigu:

yra alergija glekaprevirui, pibrentasvirui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos
išvardytos 6 skyriuje).

yra kitoks nei hepatito C sukeltas sunkus kepenų veiklos sutrikimas.

vartojate kurio nors iš šių vaistų:

atazanaviro (ŽIV infekcijai gydyti)

atorvastatino ar simvastatino (cholesterolio kiekiui kraujyje mažinti)

karbamazepino, fenobarbitalio, fenitoino, primidono (paprastai vartojami epilepsijai
gydyti)

dabigatrano e
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
2
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Maviret 100 mg/40 mg plėvele dengtos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 100 mg glekapreviro (glecaprevirum) ir 40 mg
pibrentasviro (pibrentasvirum).
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 7,48 mg laktozės (monohidrato pavidalu).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Plėvele dengta tabletė (tabletė).
Rausvos, pailgos, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės, kurių matmenys 18,8 mm x 10,0 mm, su
įspaudu „NXT“ vienoje pusėje.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Maviret yra skirtas suaugusiųjų ir 3 metų bei vyresnių vaikų lėtinės hepatito C viruso (HCV)
infekcijos gydymui (žr. 4.2, 4.4 ir 5.1 skyrius).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Gydymą Maviret turi pradėti ir prižiūrėti gydytojas, turintis HCV infekcija užsikrėtusių pacientų
gydymo patirties.
Dozavimas
Suaugusieji, paaugliai nuo 12 metų ir vyresni, ar vaikai, sveriantys ne mažiau kaip 45 kg
Rekomenduojama Maviret dozė yra 300 mg/120 mg (trys 100 mg/40 mg tabletės), vartojama per
burną tuo pačiu metu vieną kartą per parą su maistu (žr. 5.2 skyrių).
Rekomenduojama gydymo Maviret trukmė pacientams, užsikrėtusiems 1, 2, 3, 4, 5 arba 6-ojo
genotipo HCV infekcija ir sergantiems kompensuota kepenų liga (su ciroze arba be jos), nurodyta 1 ir
2 lentelėse.
3
1 lentelė. Rekomenduojama gydymo Maviret trukmė pacientams, kurie nebuvo anksčiau gydyti
nuo HCV
Genotipas
Rekomenduojama gydymo trukmė
Nėra cirozės
Cirozė
GT 1, 2, 3, 4, 5, 6
8 savaitės
8 savaitės
2 lentelė. Rekomenduojama gydymo Maviret trukmė pacientams, kuriems ankstesnis gydymas
pegiliuotu interferonu ir ribavirinu su sofosbuviru arba be jo, arba sofosbuviru ir ribavirinu
buvo neveiksmingas
Genotipas
Rekomenduojama gydymo trukmė
Nėra cirozės
Cirozė
GT 1, 2, 4-6
8 savaitės
12 savaičių
GT 3
16 savai
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės čekų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės danų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 14-02-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 28-07-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės estų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės graikų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės anglų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 14-02-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 28-07-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės italų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės latvių 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 14-02-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 28-07-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės olandų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 14-02-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 28-07-2021
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės suomių 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės švedų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės islandų 14-02-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 14-02-2023
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 14-02-2023

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją