Lekoklar

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
25-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
25-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Klaritromicinas

Prieinama:

Sandoz d.d.

ATC kodas:

J01FA09

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Klaritromicinas

Dozė:

125 mg/5 ml

Vaisto forma:

granulės geriamajai suspensijai

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Clarithromycin

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2012-01-27

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Lekoklar 125 mg/5 ml granulės geriamajai suspensijai
klaritromicinas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas) kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Lekoklar ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Lekoklar
3.
Kaip vartoti Lekoklar
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Lekoklar
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Lekoklar ir kam jis vartojamas
Klaritromicinas yra antibiotikas, priklausantis makrolidų grupės antibiotikams. Jis stabdo tam tikrų
bakterijų augimą.
Lekoklar yra gydomos:
-
gerklės ir sinusų infekcinės ligos;
-
vidurinės ausies infekcinės ligos vaikams;
-
krūtinės ląstos infekcinės ligos, tokios, kaip bronchitas ir plaučių uždegimas;
-
odos ir minkštųjų audinių infekcinės ligos;
-
bakterijų Helicobacter pylori sukeltos skrandžio opos.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Lekoklar
Lekoklar vartoti draudžiama:

jeigu yra alergija klaritromicinui, kitiems makrolidų grupės antibiotikams arba bet kuriai
pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

jeigu Jums ar kam nors iš Jūsų kraujo giminaičių yra buvę tam tikrų širdies ritmo sutrikimų
(skilvelinė aritmija, įskaitant Torsades de pointes) ar elektrokardiogramos (širdies elektrinės
veiklos užrašo) pokyčių, vadinamų „ ilgo QT sindromas“;

jeigu Jums tuo pačiu laiku yra sunkus kepenų nepakankamumas ir su inkstais susijusių
problemų;

jeigu Jūsų kraujyje yra 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Lekoklar 125 mg/5 ml granulės geriamajai suspensijai
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
1 ml paruoštos geriamosios suspensijos yra 25 mg klaritromicino, 5 ml paruoštos geriamosios
suspensijos yra 125 mg klaritromicino.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:
Kiekvienuose 5 ml paruoštos vartoti suspensijos yra 2,4 g sacharozės.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Granulės geriamajai suspensijai.
Baltos arba rusvai gelsvos granulės.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Lekoklar yra skirtas suaugusiųjų, paauglių ir vaikų (nuo 6 mėn. iki 12 metų amžiaus) ūminių ir lėtinių
infekcinių ligų, sukeltų klaritromicinui jautrių bakterijų, gydymui. Juo gydoma, jei yra:

viršutinių kvėpavimo takų infekcinės ligos, tokios, kaip tonzilitas / laringitas (vaistinis
preparatas vartojamas kaip alternatyva, kai netinka beta laktaminiai antibiotikai);

ūminis vidurinės ausies uždegimas vaikams;

apatinių kvėpavimo takų infekcinės ligos, tokios, kaip bendruomenėje įgyta pneumonija;

sinusitas ir lėtinio bronchito paūmėjimas suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų
paaugliams;

lengvos ar vidutinio sunkumo odos ir minkštųjų audinių infekcinės ligos.
Šis vaistinis preparatas, tinkamame derinyje su kitu antibakteriniu preparatu ir vaistiniu preparatu
opai gydyti, vartojamas Helicobacter pylori išnaikinimui pacientams, kuriems yra su Helicobacter
pylori susijusių opų (žr. 4.2 skyrių).
Reikia atsižvelgti į oficialias tinkamo antibakterinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijas.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Lekoklar dozavimas priklauso nuo ligonio sveikatos būklės ir bet kuriuo atveju jį turi nustatyti
gydytojas.
Suaugę pacientai ir paaugliai
Standartinis dozavimas: įprastinė dozė yra 250 mg. Ją reikia gerti du kartus per parą.
Gydymas didele doze: sunkios infekcinės ligos atveju įpr
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją