Laventair Ellipta (previously Laventair)

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

umeclidinium bromidas, vilanterol

Prieinama:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

ATC kodas:

R03AL03

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

umeclidinium bromide, vilanterol

Farmakoterapinė grupė:

Vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų,

Gydymo sritis:

Plaučių liga, lėtinė obstrukcinė

Terapinės indikacijos:

Laventair Ellipta yra nurodyta, kaip techninės priežiūros bronchus gydymas, siekiant palengvinti simptomus, suaugusiųjų pacientams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL).

Produkto santrauka:

Revision: 17

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

2014-05-08

Pakuotės lapelis

                30
B. PAKUOTĖS LAPELIS
31
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
LAVENTAIR ELLIPTA 55 mikrogramai / 22 mikrogramai dozuoti įkvepiamieji milteliai
umeklidinas / vilanterolas
Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.
Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip
pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra LAVENTAIR ELLIPTA ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant LAVENTAIR ELLIPTA
3.
Kaip vartoti LAVENTAIR ELLIPTA
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti LAVENTAIR ELLIPTA
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
Žingsnis po žingsnio instrukcija
1.
Kas yra LAVENTAIR ELLIPTA ir kam jis vartojamas
Kas yra LAVENTAIR ELLIPTA
LAVENTAIR ELLIPTA sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: umeklidino bromidas ir vilanterolas.
Šios medžiagos priklauso vaistų, kurie vadinami bronchų plečiamaisiais vaistais
(bronchų
dilatatoriais),
grupei.
Kam vartojamas LAVENTAIR ELLIPTA
LAVENTAIR ELLIPTA vartojamas suaugusių žmonių lėtinei obstrukcinei plaučių ligai (
LOPL
)
gydyti. LOPL yra ilgalaikė būklė, kuriai yra būdingas palaipsniui sunkėjantis kvėpavimo sutrikimas.
Sergant LOPL, susitraukia kvėpavimo takus gaubiantys raumenys. Šis vaistas neleidžia susitraukti
šiems plaučiuose esantiems raumenims ir paleng
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
2
Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo
informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas
reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
LAVENTAIR ELLIPTA 55 mikrogramai / 22 mikrogramai dozuoti įkvepiamieji milteliai
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvieną kartą įkvėpus, įkvepiama išskirta per kandiklį 65 mikrogramų umeklidino bromido dozė
(ekvivalentiška 55 mikrogramams umeklidino) ir 22 mikrogramų vilanterolo dozė (trifenatato
pavidalu). Tai atitinka 74,2 mikrogramo umeklidino bromido (ekvivalentiško 62,5 mikrogramo
umeklidino) ir 25 mikrogramų vilanterolo (trifenatato pavidalu) dozuotų įkvepiamųjų miltelių dozę.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas
Kiekvienoje išskirtoje per kandiklį dozėje yra maždaug 25 mg laktozės (monohidrato pavidalu).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Dozuoti įkvepiamieji milteliai (įkvepiamieji milteliai).
Baltos spalvos milteliai šviesiai pilkos spalvos inhaliatoriuje (ELLIPTA) su raudonos spalvos
kandiklio dangteliu ir dozės skaitikliu.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
LAVENTAIR ELLIPTA skirtas palaikomajam bronchų plečiamajam gydymui, norint palengvinti
simptomus suaugusiems pacientams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Suaugusiesiems
Rekomenduojama dozė yra vienas LAVENTAIR ELLIPTA 55 / 22 mikrogramų dozės įkvėpimas
vieną kartą per parą.
Bronchų išsiplėtimo palaikymui LAVENTAIR ELLIPTA reikia vartoti kiekvieną dieną tuo pačiu
laiku. Didžiausia dozė yra vienas LAVENTAIR ELLIPTA 55 / 22 mikrogamų dozės įkvėpimas vieną
kartą per parą.
Ypatingosios populiacijos
Senyviems pacientams
Vyresniems kaip 65 metų pacientams dozės keisti nereikia.
3
Pacientams
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės čekų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės danų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 21-11-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 06-11-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės estų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės graikų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės anglų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 21-11-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 06-11-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės italų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės latvių 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 21-11-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 06-11-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės olandų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 21-11-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 06-11-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės suomių 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės švedų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės islandų 21-11-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 21-11-2022
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 21-11-2022

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu