Itraconazol Actavis

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
24-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
24-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Itrakonazolas

Prieinama:

Actavis Group PTC ehf

ATC kodas:

J02AC02

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Itrakonazolas

Dozė:

100 mg

Vaisto forma:

kietosios kapsulės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Itraconazole

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2006-10-20

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Itraconazol Actavis 100 mg kietosios kapsulės
Itrakonazolas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti
(net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas, kreipkitės į gydytoją
arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Itraconazol Actavis ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Itraconazol Actavis
3.
Kaip vartoti Itraconazol Actavis
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Itraconazol Actavis
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Itraconazol Actavis ir jam jis vartojamas
Itraconazol Actavis kapsulėse yra itrakonazolo, kuris yra priešgrybelinis vaistas. Jis grybeliams neleidžia
gaminti normalios ląstelės sienelės. Jeigu ląstelės sienelė nefunkcionuoja, grybelis žūsta.
Itraconazol Actavis gydomos grybelinės makšties, burnos, odos ir nagų ligos.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Itraconazol Actavis
Itraconazol Actavis vartoti negalima:
-
jeigu yra alergija itrakonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos
6 skyriuje);
-
jeigu esate nėščia (taip pat žr. poskyrį „ Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas“);
-
jeigu kada nors esate turėję širdies sutrikimų, įskaitant širdies nepakankamumą (jis dar vadinamas
staziniu širdies nepakankamumu);
-
jeigu vartojate kurio nors iš šių vaistų:
-
terfenadino, astemizolo ar mizolastino (vaistai nuo alergijos);
-
cisaprido (vaistas nuo virškinimo sutrikimo);
-
pimozido ar sertindolo (vaistai nuo psichikos sutrikimų);
-
chinidino ar dofetilido (vaistai nuo nereguliara
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Itraconazol Actavis 100 mg kietosios kapsulės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 100 mg itrakonazolo.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:
Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 224,31 mg sacharozės.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Kietoji kapsulė.
Kapsulės yra „0“ dydžio, kietosios, želatininės, nepermatomos, korpusas ir dangtelis žalios spalvos, jose
yra rusvai gelsvų sferinių mikrogranulių.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Grybelių sukeliamų ligų, patvirtintų tiesioginiu mikroskopiniu ir (arba) pasėlio tyrimu, gydymas tuo
atveju, jeigu būtini sisteminio poveikio preparatai: moters išorinių lyties organų ir makšties
kandidamikozė, burnos kandidamikozė, įvairiaspalvė dedervinė, dermatomikozė, onichomikozė (sukelta
dermatomicetų arba mieliagrybių).
Reikia atsižvelgti į oficialias tinkamo preparatų nuo grybelių vartojimo rekomendacijas.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Itraconazol Actavis kapsules reikia vartoti per burną.
Kapsulę reikia gerti tuoj pat po valgio. Ją būtina nuryti visą.
Suaugusiesiems
Moters išorinių lyties organų ir makšties kandidamikozė
Reikia vieną dieną gerti po 200 mg itrakonazolo ryte ir vakare.
Burnos kandidamikozė
Reikia 2 savaites gerti po 100 mg itrakonazolo kartą per parą.
Įvairiaspalvė dedervinė
Reikia vieną savaitę gerti po 200 mg itrakonazolo kartą per parą.
Liemens grybelis, blauzdų grybelis
Reikia 2 savaites gerti po 100 mg itrakonazolo kartą per parą.
2
Pėdų arba plaštakų grybelis
Reikia 4 savaites gerti po 100 mg itrakonazolo 2 kartus per parą.
Onichomikozė
Pulsinis gydymas
Kojų pirštų nagų infekcija (rankų pirštų nagai gali būti paveikti arba nepaveikti infekcijos)
Reikia 7 paras gerti po 200 mg itrakonazolo 2 kartus per parą, po to daryti 3 savaičių pertrauką. Iš viso
būtini 3 tokie gydymo ciklai.
Rankų 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją