Imodium instant

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
23-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
23-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Loperamido hidrochloridas

Prieinama:

McNeil Healthcare (Ireland) Limited

ATC kodas:

A07DA03

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Loperamide hydrochloride

Dozė:

2 mg

Vaisto forma:

burnoje disperguojamos tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Nereceptinis

Gydymo sritis:

Loperamide

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2001-05-16

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Imodium instant 2 mg burnoje disperguojamos tabletės
Loperamido hidrochloridas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba
vaistininkas.
-
Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją
arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
-
Jeigu per 2 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Imodium instant ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Imodium instant
3.
Kaip vartoti Imodium instant
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Imodium instant
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Imodium instant ir kam jis vartojamas
Imodium instant yra vaistas nuo viduriavimo, kurio sudėtyje yra loperamido hidrochlorido.
Imodium instant vartojamas ūmiam suaugusiųjų ir vaikų nuo 12 metų viduriavimui slopinti.
Dėl jo poveikio suretėja tuštinimasis, o išmatos tampa kietesnės. Imodium instant vartojamas gydymui
viduriavimo, kuris trunka ne ilgiau kaip 48 valandas. Jei viduriavimas tęsiasi ilgiau kaip 48 valandas
reikia pasitarti su gydytoju.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Imodium instant
Imodium instant vartoti negalima:
-
jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos
6 skyriuje);
-
jaunesniems kaip 12 metų vaikams;
-
pacientams, kurių išmatose yra kraujo arba kurių didelė temperatūra;
-
ligoniams, sergantiems storosios žarnos uždegimu (pvz., opiniu kolitu, antibiotikų sukeltu
pseudomembraniniu kolitu);
-
pacientams, sergantiems žarnyno uždegimu, kurį sukelia bakterijos (enterokolitas);
-
ligoniams, kuriem
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Imodium instant 2 mg burnoje disperguojamos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje burnoje disperguojamoje tabletėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido.
Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas: kiekvienos disperguojamosios tabletės sudėtyje yra
750 mikrogramų aspartamo (E951), mėtų kvapo medžiagų sudėtyje yra sulfitų pėdsakų, 0,66 mikrogramų
benzilo alkoholio ir 0,03 mikrogramų etanolio.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Burnoje disperguojama tabletė.
Baltos ar beveik baltos spalvos, apvalios tabletės.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Ūminio viduriavimo simptominis gydymas.
4.1
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 12 metų vaikams
Pradinė dozė yra 2 tabletės (4 mg). Po to reikia vartoti po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno tuštinimosi.
Didžiausia paros dozė yra 6 tabletės (12 mg).
Vaikų populiacija
Imodium instant negalima vartoti vaikams, jaunesniems nei 12 metų (žr. 4.3 skyrių).
Senyviems pacientams
Tokio amžiaus pacientams dozės korekcija vartojant Imodium instant nėra reikalinga.
Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi
Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, dozės korekcija vartojant Imodium instant nėra reikalinga.
Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi
Nors ir nėra farmakokinetinių duomenų apie Imodium instant savybes pacientų, kurių kepenų funkcija
sutrikusi tarpe, tokie pacientai turi vartoti Imodium instant atsargiai dėl sumažėjusio šio vaistinio
preparato metabolizmo pirmojo prasiskverbimo per kepenis metu (žr. 4.4 skyrių).
Vartojimo metodas
Vartoti per burną.
Imodium instant tabletės dedamos ant liežuvio. Jos greitai suyra, todėl galima lengvai nuryti su seilėmis.
Skysčiu užsigerti nereikia.
4.3
Kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.
Imodium instant negal
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją