HD 410

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis; 1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis

Prieinama:

Orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Str. 27, DE-70806 Kornwestheim (Vokietija).

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

1-propyl alcohol, n-propanol, propan-1-ol; 1-propyl alcohol, n-propanol, propan-1-ol

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 71-23-8, EB Nr.: 200-746-9, Veikliosios medžiagos pavadinimas: 1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis, Koncentracija: 26% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 71-23-8, EB Nr.: 200-746-9, Veikliosios medžiagos pavadinimas: 1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis, Koncentracija: 26% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Asmens higiena

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2018-02-21

Prekės savybės

                NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-5313(A-01PNO431762/A-18-39)
Išduotas 2018 m. vasario 21 d., galioja iki 2021 m. rugsėjo 6 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Str. 27, DE-70806 Kornwestheim (Vokietija).
Biocidinio produkto tipas
1 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas.
Biocidinio produkto pavadinimas
HD 410.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Str. 27, DE-70806 Kornwestheim (Vokietija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Propan-1-olis, CAS Nr. 71-23-8, EB Nr. 200-746-9;
propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros
įstaigose. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos
liudijimo paieškos nuoroda
A01PNO431762/A.
Biocidinio
produkto
autorizacijos
liudijimas
BSV.10-5739(16.6.1.
10.14)-(A-01PNO601762-16-
127) panaikinamas.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai
ir jų naudojimo
(OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.
Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė A.V.
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-5313(A-01PNO431762/A-18-39)
2 priedas
ETIKETĖ
HD 410
Skystis
Veikliosios medžiagos: pro
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją